Hantera användare av webbplatsen Central administration

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Besök www.microsoft.com för uppdaterad och lättförståelig information.

Vad vill du göra?

Lägga till användare på webbplatsen Central Administration

Skapa en ny grupp

Ändra gruppinställningar

Visa gruppbehörigheter

Utse besökare, medlemmar och ägare för webbplatsen Central Administration

Lägga till användare på webbplatsen Central administration

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn på startsidan för Central administration.

 2. Klicka på Personer och grupper under Användare och behörigheter på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Lägg till användareNy-menyn på sidan Personer och grupper: Servergruppsadministratörer.

 4. Ange användarnamn, gruppnamn eller e-postadresser i rutan Användare/grupper i avsnittet Lägg till användare på sidan Lägg till användare: Central administration. Avgränsa varje objekt med ett semikolon.

 5. Välj i avsnittet Tilldela behörighet ett av följande alternativ:

  • Lägg till användare i en SharePoint-grupp. Tilldela med det här alternativet användare behörighet genom att lägga till dem i en grupp som har fördefinierade behörigheter. Om du väljer det här alternativet klickar du på en SharePoint-grupp i motsvarande lista.

  • Tilldela användare behörighet direkt. Tilldela med det här alternativet behörighet till användare direkt. Om du väljer det här alternativet markerar du kryssrutorna bredvid behörighetsnivån som du vill tilldela användarna.

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa en ny grupp

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn på startsidan för Central administration.

 2. Klicka på Personer och grupper under Användare och behörigheter på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Ny gruppNy-menyn på sidan Personer och grupper: Servergruppsadministratörer.

 4. Ange ett namn på gruppen i rutan Namn i avsnittet Namn och beskrivning av mig på sidan Ny grupp.

 5. Ange en beskrivning för gruppen i rutan Om mig.

 6. Ange gruppägaren i rutan Gruppägare i avsnittet Ägare.

 7. Välj mellan Gruppmedlemmar och Alla under Vilka kan se medlemskap i gruppen i avsnittet Gruppinställningar.

 8. Under Vilka kan redigera medlemskap i gruppen väljer du Gruppägare eller Gruppmedlemmar.

 9. Välj mellan Ja och Nej under Tillåter du begäranden om att få delta/lämna den här gruppen i avsnittet Begäran om medlemskap. Om du väljer Ja ska du under Ska begäranden accepteras automatiskt välja Ja eller Nej. Om du väljer Nej anger du sedan en e-postadress som begäranden ska skickas till i rutan Skicka begäranden om medlemskap till följande e-postadress.

 10. Markera i avsnittet Ange gruppbehörighet på webbplatsen kryssrutorna bredvid den behörighetsnivå som du vill tilldela medlemmarna i gruppen.

 11. Klicka på Skapa.

  En Personer och grupper-sida som visar medlemmarna i den nya gruppen öppnas.

Överst på sidan

Ändra gruppinställningar

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn på startsidan för Central administration.

 2. Klicka på Personer och grupper under Användare och behörigheter på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på den grupp om du vill hantera inställningar för under Grupper på Snabbstart på sidan Personer och grupper: Servergruppsadministratörer.

 4. Klicka på GruppinställningarInställningar-menyn.

  Sidan Ändra gruppinställningar öppnas. Information om var och en av de inställningar du kan ändra finns i avsnittet ovan Skapa en ny grupp .

Överst på sidan

Visa gruppbehörigheter

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn på startsidan för Central administration.

 2. Klicka på Personer och grupper under Användare och behörigheter på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på den grupp som du vill visa behörigheter för under Grupper på Snabbstart på sidan Personer och grupper: Servergruppsadministratörer.

 4. Klicka på Visa gruppbehörigheterInställningar-menyn.

  Fönstret Visa behörigheter för webbplatssamling öppnas och visar behörigheter för gruppen.

Överst på sidan

Ange besökare, medlemmar och ägare för webbplatsen Central administration

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn på startsidan för Central administration.

 2. Klicka på Personer och grupper under Användare och behörigheter på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Konfigurera grupperInställningar-menyn på sidan Personer och grupper: Servergruppsadministratörer.

 4. Välj i avsnittet Besökare på webbplatsen på sidan Konfigurera grupper på den här webbplatsen något av följande alternativ:

  • Skapa en ny grupp. Välj det här alternativet om du vill skapa en ny grupp som besökare på webbplatsen. Om du väljer det här alternativet anger du namnet på gruppen i motsvarande ruta. Lägg till användare eller grupper i den nya gruppen genom att ange användarnamn, gruppnamn eller e-postadresser i respektive ruta. Avgränsa poster med semikolon.

  • Använd en befintlig grupp. Välj det här alternativet om du vill ange en befintlig grupp som besökare på webbplatsen. Om du väljer det här alternativet klickar du på en grupp i motsvarande lista.

 5. Välj i avsnittet Medlemmar på webbplatsen ett av följande alternativ:

  • Skapa en ny grupp. Välj det här alternativet om du vill skapa en ny grupp som innehåller medlemmar på den här webbplatsen. Om du väljer det här alternativet anger du namnet på den nya gruppen i motsvarande ruta. Lägg till användare eller grupper i den nya gruppen genom att ange användarnamn, gruppnamn eller e-postadresser i respektive ruta. Avgränsa poster med semikolon.

  • Använd en befintlig grupp. Välj det här alternativet om du vill ange en befintlig grupp som webbplatsmedlemmar. Om du väljer det här alternativet klickar du på en grupp i motsvarande lista.

 6. Välj i avsnittet Ägare av webbplatsen ett av följande alternativ:

  • Skapa en ny grupp. Välj det här alternativet om du vill skapa en ny grupp som innehåller ägare av den här webbplatsen. Om du väljer det här alternativet anger du namnet på den nya gruppen i motsvarande ruta. Lägg till användare eller grupper i gruppen genom att ange användarnamn, gruppnamn eller e-postadresser i motsvarande ruta. Avgränsa poster med semikolon.

  • Använd en befintlig grupp. Välj det här alternativet om du vill ange en befintlig grupp som ägare av webbplatsen. Om du väljer det här alternativet klickar du på en grupp i motsvarande lista.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×