Hantera alternativa åtkomstmappningar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Varje webbprogram kan associeras med en samling mappningar mellan interna och offentliga URL:er. Både interna och offentliga URL:er består av protokollet och domändelen av den fullständiga URL:en (t.ex. https://www.fabrikam.com). En offentlig URL är den URL-adress som användarna skriver för att ansluta till SharePoint-webbplatsen, och är den URL som visas i länkarna på sidorna. Interna URL:er inkluderas i URL-förfrågningarna som skickas till SharePoint-webbplatsen. Många interna URL:er kan associeras med en enda offentlig URL i servergrupper (t.ex. om en belastningsfördelningstjänst dirigerar förfrågningar till en specifik IP-adress till flera servrar i belastningsutjämningsklustret).

Varje webbprogram stöder fem mappningssamlingar per URL. De fem samlingarna motsvarar fem zoner (standard, intranät, extranät, Internet och anpassad). När webbprogrammet mottar en förfrågan för en intern URL i en viss zon, används den offentliga URL:en för zonen för länkarna på de sidor som returneras till användaren.

Så här hanterar du alternativa åtkomstmappningar:

 1. Klicka på Funktioner i det övre navigeringsfältet.

 2. Klicka på Alternativa åtkomstmappningar i området Global konfiguration på sidan Åtgärder.

Vad vill du göra?

Lägga till en intern Webbadress

Redigera eller ta bort en intern Webbadress

Redigera offentliga URL: er

Mappa till en extern resurs

Lägga till en intern URL

 1. Klicka på Lägg till interna URL:er på sidan Alternativa åtkomstmappningar.

 2. Om du inte redan valt den mappningssamling som du vill ändra klickar du på Ändra alternativ åtkomstinställningSamling av alternativa åtkomstmappningar-menyn i området Samling av alternativa åtkomstmappningar på sidan Lägg till interna URL:er.

 3. Klicka på en mappningssamling på sidan Välj en samling av alternativa åtkomstmappningar.

 4. Skriv den nya inkommande URL:en (t.ex. https://www.fabrikam.com) i rutan URL-protokoll, värddator och port i området Lägg till interna URL:er.

 5. Klicka på zonen för den interna URL:en i listan Zon.

 6. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Redigera eller ta bort en intern URL

Obs!: Du kan inte ta bort den sista interna URL:en för standardzonen.

 1. Klicka på den interna URL som du vill redigera eller ta bort på sidan Alternativa åtkomstmappningar.

 2. Ändra URL:en i rutan URL-protokoll, värddator och port i området Redigera interna URL:er.

 3. Klicka på zonen för den interna URL:en i listan Zon.

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på Spara om du vill spara ändringarna.

  • Klicka på Avbryt om du vill ignorera ändringarna och gå tillbaka till sidan Alternativa åtkomstmappningar.

  • Klicka på Ta bort om du vill ta bort den interna URL:en.

Överst på sidan

Redigera offentliga URL:er

Obs!: Det måste alltid finnas en offentlig URL för standardzonen.

 1. Klicka på Redigera offentliga URL:er på sidan Alternativa åtkomstmappningar.

 2. Om du inte redan valt den mappningssamling som du vill ändra klickar du på Ändra alternativ åtkomstinställningSamling av alternativa åtkomstmappningar-menyn i området Samling av alternativa åtkomstmappningar på sidan Redigera offentliga zon-URL:er.

 3. Klicka på en mappningssamling på sidan Välj en samling av alternativa åtkomstmappningar.

 4. I området Offentliga URL:er kan du lägga till nya URL:er eller redigera befintliga URL:er i någon av följande textrutor:

  • Standard

  • Intranät

  • Extranät

  • Internet

  • Egen

 5. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Mappa till en extern resurs

Du kan också definiera mappningar för resurser utanför interna webbprogram. Om du vill göra det måste du ange ett unikt namn, en start-URL och en zon för URL:en (URL:en måste vara unik i servergruppen).

 1. Klicka på Mappa till extern resurs på sidan Alternativa åtkomstmappningar.

 2. Skriv ett unikt namn i rutan Resursnamn på sidan Skapa extern resursmappning.

 3. Skriv start-URL:en i rutan URL-protokoll, värddator och port.

 4. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×