Hålla ihop text

Word för Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Dokument ser ofta bättre ut om vissa ord och stycken hålls ihop på sidan eller över sidbrytningar. Det går även att använda avstavning för att öka läsbarheten.

Word bryter automatiskt text vid ett blanksteg eller ett bindestreck i slutet på raden. För att hålla samman två ord eller ett avstavat ord på en rad använder du hårda blanksteg eller hårda bindestreck i stället för vanliga blanksteg och bindestreck.

 1. Klicka där du vill infoga ett hårt blanksteg.

 2. Klicka på Symbol i gruppen Symboler på fliken Infoga.

  Klicka på Symbol på fliken Infoga.
 3. Klicka på Fler symboler i rutan som öppnas.

  Rutan Symbol, klicka på Fler symboler.
 4. På fliken Specialtecken i dialogrutan Symbol klickar du på raden Hårt blanksteg så att den markeras och klickar sedan på Infoga.

  På fliken "Specialtecken" klickar du på raden "Hårt blanksteg" så att den markeras och klickar sedan på "Infoga".
 5. Klicka på Stäng.

  Tips: Det går även att använda ett kortkommando. Klicka där du vill infoga ett hårt blanksteg och tryck Ctrl+Skift+Blanksteg.

Ibland vill du hålla ihop ett avstavat ord på en rad.

 1. Klicka där du vill infoga det hårda bindestrecket.

 2. Klicka på Symbol i gruppen Symboler på fliken Infoga.

  Klicka på Symbol på fliken Infoga.
 3. Klicka på Fler symboler i rutan som öppnas.

  Rutan Symbol, klicka på Fler symboler.
 4. På fliken Specialtecken i dialogrutan Symbol klickar du på raden Hårt bindestreck så att den markeras och klickar sedan på Infoga.

  På fliken Specialtecken klickar du på raden Hårt bindestreck så att den markeras och klickar sedan på Infoga.
 5. Klicka på Stäng.

  Tips:  Det går även att använda ett kortkommando. Klicka där du vill infoga ett hårt bindestreck och tryck Ctrl+Skift+Minustecken.

Word bryter automatiskt stycken i slutet på en sida så att ett stycke som började på en sida fortsätter på nästa. Gör så här för att hålla hela stycket på samma sida.

 1. Högerklicka på det stycke som du vill hålla ihop. Välj Stycke i den ruta som öppnas.

  Klicka på alternativet Stycke.
 2. Klicka på fliken Textflöde i dialogrutan Stycke.

 3. I avsnittet Sidbrytning väljer du kryssrutan Håll ihop rader och klickar på OK.

Om två på varandra följande stycken eller en underrubrik och ett stycke hör ihop kan du vilja hålla dem på samma sida.

 1. Högerklicka på det stycke eller den underrubrik som ska hållas ihop med det innehåll som följer. Välj Stycke i den ruta som öppnas.

  Klicka på alternativet Stycke.
 2. Klicka på fliken Textflöde i dialogrutan Stycke.

 3. I avsnittet Sidbrytning väljer du kryssrutan Håll ihop rader och klickar på OK.

  Tips: Det är bäst att inte lägga till ytterligare radbrytningar mellan stycken eftersom Word tolkas varje radbrytning som en början av ett nytt stycke och sidbrytningar uppstå inte korrekt. Om du vill använda blanksteg mellan stycken Använd Styckeavstånd kontrollerna. Mer information finns i ändra avståndet mellan stycken.

Om ett stycke har en sidbrytning i mitten så att bara den sista raden visas längst upp på följande sida kallas denna rad för övre ensamrad. Om ett stycke i stället har en sidbrytning i mitten så att bara den första raden visas längst ned på sidan medan resten av stycket finns på nästa sida kallas denna rad för nedre ensamrad.

Gör så här för att undvika ensamrader i dokument.

 1. Högerklicka på det stycke för vilket du vill förhindra ensamrader. Välj Stycke i den ruta som öppnas.

 2. Klicka på fliken Textflöde.

 3. I avsnittet Sidbrytning markerar du kryssrutan Kontroll av enstaka rader.

 4. Klicka på OK.

Om ett ord är för långt för att få plats i slutet på raden flyttar Microsoft Office Word 2007 ordet till början av nästa rad istället för att avstava det. Avstavningsfunktionen kan användas för att automatiskt eller manuellt avstava text, infoga normala eller hårda bindestreck samt ställa in hur stort utrymme som får finnas mellan ett ord och högermarginalen utan att ordet avstavas.

med automatisk avstavning infogar Office Word 2007 automatiskt bindestreck där de behövs. Om dokumentet sedan ändras så att radbrytningarna ändras så ändrar Office Word 2007 automatiskt avstavningen.

 1. Kontrollera att ingen text har markerats.

 2. Klicka på fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat, klicka på Avstavning och sedan på Automatisk.

  Bild av menyfliksområdet i Word

Ett mjukt bindestreck är ett bindestreck som används för att avgöra var ett ord eller ett stycke bryts om det hamnar i slutet på en rad. Du kan till exempel ange att ordet internationella avstavas som inter-nationella i stället för internationell-a. Mjuka bindestreck som infogas i ord som inte är i slutet på en rad visas bara om Visa/dölj aktiveras.

 1. Gå till fliken Start i gruppen Stycke och klicka på Visa/dölj.

  Menyfliksområdet i Word

 2. Klicka på det ord där du vill infoga det mjuka bindestrecket.

 3. Tryck på Ctrl+Bindestreck.

Gör så här för att automatiskt avstava en del av ett dokument:

 1. Markera den text som du vill avstava.

 2. Klicka på fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat, klicka på Avstavning och sedan på Automatisk.

  Bild av menyfliksområdet i Word

När du avstava text manuellt söker Office Word 2007 du efter text till avstava. När du har angett där du vill avstava text infogas ett mjukt bindestreck. Om du senare redigerar dokumentet och ändrar radbrytningen Office Word 2007 visas och skrivs ut endast bindestreck som hamnar i slutet av rader. Dokumentet avstavas inte igen.

 1. Markera den text som du vill avstava.

 2. Klicka på fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat, klicka på Avstavning och sedan på Manuell.

 3. Gör något av följande om Office Word identifierar ett ord eller ett stycke för avstavning:

  • Klicka på Ja för att infoga ett mjukt bindestreck där Office Word föreslår.

  • För att infoga ett mjukt bindestreck på någon annan plats i ordet flyttar du insättningspunkten till den platsen och klickar på Ja.

Hårda bindestreck förhindrar att avstavade ord, siffror eller stycken delas om de hamnar i slutet av en rad. De kan till exempel användas för att hindra 555-0123 från att delas upp och i stället flyttas hela uttrycket till början på nästa rad.

 1. Klicka på den plats där du vill infoga ett hårt bindestreck.

 2. Tryck på Ctrl+Skift+Bindestreck

Avstavningszonen är det maximala utrymme som Office Word 2007 tillåter mellan ett ord och högermarginalen utan att avstava ordet. Avstavningszonen kan göras bredare eller smalare. Gör avstavningszonen bred för att minska antalet bindestreck. För att göra högermarginalen jämnare gör du avstavningszonen smalare.

 1. På fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat klickar du på Avstavning och sedan på Avstavningsalternativ.

 2. Skriv det utrymme du vill ställa in i Avstavningszon.

Du kan ta bort all automatisk avstavning samt alla förekomster av manuell avstavning som mjuka och hårda bindestreck.

 • Ta bort automatisk avstavning genom att på fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat, klicka på Avstavning och sedan på Ingen.

Bild av menyfliksområdet i Word

 1. Ta bort manuell avstavning genom att klicka på Ersätt i gruppen Redigering på fliken Start.

 2. Om du inte ser knappen Special klickar du på Mer.

 3. Klicka på Special och klicka sedan på antingen Mjukt bindestreck för att ta bort mjuka bindestreck eller Hårt bindestreck för att ta bort hårda bindestreck.

 4. Lämna fältet Ersätt med tomt.

 5. Klicka på Sök nästa, Ersätt eller Ersätt alla.

Se även

Rad- och sidbrytningar

Infoga en sidbrytning

Ändra avståndet mellan stycken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×