Hämta tillgängliga mallar för Office

Mallar som hjälper dig att göra innehållet tillgängligt för alla finns nu på Templates.Office.com. Du hittar dem genom att söka efter ”tillgängliga mallar” eller använda frågan: Tillgängliga mallar på Office.com.

Alternativt kan du komma åt dem från ditt Office-program. Gå till Arkiv > Nytt och skriv ”tillgängliga mallar” i rutan Sök efter onlinemallar.

Få en snabb överblick av flera tillgängliga mallar i de här mallexemplen.

Word

Försättsblad med man med assistanshund och bilder av fyra tillgängliga mallar

Hämta Word-exempel

Excel

6 tillgängliga budgetmallar, bilder

Hämta Excel-exempel

PowerPoint

Bildspel med 4 tillgängliga mallar och andra bilder

Hämta PowerPoint-exempel

Gör egna mallar med hjälp av riktlinjer för tillgänglighet och hjälpmedel

Vill du skapa egna mallar? Flera av de här mallarna innehåller dessutom riktlinjer om hur du gör egna tillgängliga mallar. I mallarna hittar du tips och instruktioner om hur du gör mallar som kan användas i organisationen.

Vad gör dessa mallar tillgängliga?

De använder de hjälpmedelsfunktioner som tillhandahålls av Windows och Office och har förbättrats med följande:

De tillgängliga mallarna har nu en starkare färgkontrast så att användarna kan undvika blek, svårläst text och inte heller missar innebörden som särskilda färger förmedlar. Lämplig kontrast för text och bakgrundsfärger gör texten i dokument, bilder och kalkylblad enkel att läsa. Alla formatmallar, cellformat, tabellkantlinjer och dataetiketter i Office-mallar använder den starka färgkontrasten.

Gammal

Den gamla Excel-mallen Personlig budget med lågkontrastfärger (blå och ljusblå mot en grå bakgrund).

Ny

Den nya Excel-mallen Personlig budget med högkontrastfärger (mörkblå och orange mot en vit bakgrund).

Du kan se stora förändringar i den nya versionen av Excel-mallen Personlig budget. Till skillnad från den gamla versionen har den tillgängliga mallen färger i högkontrastläge.

De tillgängliga mallarna innehåller alternativ text för tabeller, bilder, diagram och andra visuella objekt i Office-mallar för att underlätta för användarna.

Alternativtexten omfattar de ord som bäst beskriver bilden, grafiken eller bakgrunden som används i mallarna. När en skärmläsare läser upp den alternativa texten i en bild, kan användarna lättare förstå vad bilden ska förmedla. Redundanta ord som ”en bild av”, ”Design av” eller ”Det är en bild av” har tagits bort för att behålla fokus på bara det som är relevant.

Gammal

Den gamla bilden på en glaciärsjö med dialogrutan Formatera bild, där det inte visas någon alternativtext i rutan Beskrivning.

Ny

Den nya bilden på en glaciärsjö med dialogrutan Formatera bild, där det visas förbättrad alternativtext i fältet Beskrivning.

Det fanns till exempel ingen alternativtext för den viktigaste bilden i den gamla versionen av Word-mallen Studentrapport med omslagsfoto. I den tillgängliga versionen ger alternativtexten (”Ljusblå glaciärsjö som omges av vit is på ett mörkt berg") en tydlig beskrivning av bilden via skärmläsare för användare med nedsatt syn.

En skärmläsare tappar cellräkningen om en tabell är kapslad eller om en cell är kopplad eller delad. Till exempel: En tabell med mycket formatering är ofta en del av ett formulär, som inte enkelt kan läsas av skärmläsaren på grund av problem med navigering. Med krav på tillgänglighet i åtanke innehåller nu våra mallar enkla tabellstrukturer med tydliga rubriker och inga tomma celler. Skärmläsaren använder rubrikinformationen för att identifiera rader och kolumner, och ger användaren meningsfull information.

Gammal

Den gamla Word-mallen Att göra-lista med tomma celler i rader och kolumner.

Ny

Den nya Word-mallen Att göra-lista med rad- och kolumnrubrikinformation i cellerna.

I den gamla versionen av Word-mallen Att göra-lista fanns ingen information om rader och kolumner. Den tillgängliga mallen innehåller en enkel tabellstruktur, och rad- och kolumnrubrikinformation anges tydligt.

Teckenstorleken är inställd på 11 punkter och högre i våra förbättrade mallar. Med hjälp av större teckenstorlekar blir läsningen mindre ansträngande för personer med nedsatt syn. Den här teckenstorleken har valts för skriven text samt HTML-adresser i de tillgängliga mallarna.

Gammal

Den gamla mallen Projektuppgiftslista med en minsta teckenstorlek på 8,5 punkter.

Ny

Den nya mallen Projektuppgiftslista med en minsta teckenstorlek på 11 punkter.

I den föregående versionen av Word-mallen Projektuppgiftslista var den minsta teckenstorleken 8,5 punkter. Vi konfigurerar teckenstorleken till 11 punkter och högre i den nya versionen, vilket gör den mycket enklare att läsa för personer med nedsatt syn.

De tillgängliga Excel-mallarna innehåller nu indatameddelanden, som läses upp av skärmläsaren för att användarna ska förstå hur en arbetsbok kan användas. Dessa indatameddelanden hjälper användarna att ange indata i ett kalkylblad. Separata indatameddelanden har tillhandahållits för alla kalkylblad och redigerbara celler.

Gammal

Den gamla Excel-mallen Universitetskurshanterare utan beskrivningar av element.

Ny

Den nya Excel-mallen Universitetskurshanterare med beskrivningar av element.

Det fanns ingen beskrivning av arbetsboken i den gamla versionen av Excel-mallen Universitetskurshanterare. I den tillgängliga versionen finns en beskrivning av arbetsboken i cell A1. I den tillgängliga mallen läser nu skärmläsaren upp indatameddelandet för Starttid för användaren, som sedan kan ange starttiden för schematabellen.

  • PowerPoint-bilder med bättre läsordning:    I de tillgängliga PowerPoint-mallarna har vi förbättrat läsordningen för bildinnehåll genom att göra den logisk för användarens åtgärder. Varje bild i den tillgängliga mallen innehåller dessutom en unik rubrik där användaren kan ange sin egen rubrik. Till exempel var läsordningen tidigare rubrik, innehåll och bild, vilket nu har ändrats till rubrik, bild och innehåll. Tidigare var rubriken i en bild Klicka för att lägga till rubrik, och nu står det ”Lägg till en rubrik – 1”.

  • Information om hyperlänkar:    Ofta hittar användarna ingen tydlig och korrekt information om hyperlänkar som infogats i ett dokument, kalkylblad eller en presentation. De tillgängliga mallarna innehåller lämpliga beskrivningar av hyperlänkar. Till exempel är en Klicka här-hyperlänk inte meningsfull för en användare som inte kan se länken. Därför använder vi den fullständiga rubriken på målsidan, t.ex. Besök Microsoft OneNote – officiell webbplats, med medföljande knappbeskrivningar.

  • Rubriker i logiskt format:    Användarna behöver ha rubrikerna ordnade logiskt. I de tillgängliga mallarna presenteras rubrikerna i en rationell ordning, till exempel Rubrik 1, Rubrik 2 och sedan Rubrik 3, i stället för att presentera dessa slumpmässigt. I idealfallet ska rubrikerna inte ha namn som är ”för långa”.

  • Innehållskontroller med rubriker och etiketter:    Våra senaste Word-mallar använder RTF-innehållskontroller med värden i både rubriker och etiketter för att skärmläsare ska kunna läsa upp den redigerbara texten. På så sätt kan användarna enkelt ange texten i en rubrik i ett område som har identifierats för den.

  • Evighetsdatum:    Det finns ingen informationsrelevans som är för gammal för att användas. Därför har vi introducerat funktionen för evighetsdatum. Nu när användarna öppnar ett tillgängligt kalkylblad hör de dagens datum (idag), istället för datumet när mallen skapades.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×