Hämta pivottabelldata som ett rapportfilterelement åt gången

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om din pivottabell är ansluten till en extern datakälla för Open Database Connectivity (ODBC) som innehåller stora mängder data kan kan hämta den här informationen orsaka datorn för att köra ut minne och frågor långsamt. Om du vill förhindra dessa problem gäller ett rapportfilter för din pivottabellrapport att hämta endast de källdata som behövs för den aktuella uppsättningen värden, beroende på de markerade objekten.

I den här artikeln

Översikt om hur du hämtar rapportdata för filter

Hämta filter rapportdata för varje objekt eller för alla artiklar

Översikt över hur du hämtar rapportfilterdata

Du kan konfigurera ett rapportfilter om du vill hämta vissa data från datakällan till en pivottabellrapport i dialogrutan Avancerade alternativ för pivottabellfält i Pivottabell- och pivotdiagramguiden. Som standard hämtas alla källdata för en pivottabellrapport i Microsoft Office Excel, vilket omfattar data som filtreras bort (och därmed inte visas i rapporten), när du skapar eller uppdatera rapporten. När du konfigurerar ett rapportfilter för att hämta data enbart för det element som du anger i filtret kan du hämta mindre mängder data i takt med att du behöver dem. Varje gång som du visar ett annat element i filtret hämtas enbart delmängden av data för det nya elementet. Du kan konfigurera hur många rapportfilter du vill och sedan använda dem när de behövs.

Hur prestanda påverkas

När ett rapportfilter konfigureras för hämtning av data för ett eller flera (men inte alla) element är elementet (Alla), som summerar hela mängden data, inte tillgängligt (nedtonat), och kommandot Visa rapportfiltersidor (i gruppen Pivottabell på fliken Alternativ när du klickar på pilen bredvid Alternativ) är inte heller tillgängligt. Varje gång du markerar ett annat element hämtar du en mindre mängd data, men du måste fortfarande vänta på att data ska hämtas. Om anslutningen till den externa datakällan avbryts, kan du inte markera ett annat element förrän du kan ansluta till datakällan igen. Med det här alternativet kan du dock arbeta med mycket större mängder data än du vanligtvis kan.

Om du hämtar alla data för alla element kan den första datahämtningen ta längre tid, men sedan kan du markera nya element i rapportfiltret utan några fördröjningar eftersom alla data som du behöver har lästs in till minnet på datorn. Du kan dessutom visa en sammanfattning av hela datamängden genom att markera elementet (Alla) och ordna rapporten så att rapportfiltren används på andra områden. Med alternativet (Alla) kan du arbeta mest flexibelt när den totala datamängden som ska hämtas kan hanteras inom gränserna för datorns minneskapacitet.

Flytta rapportfilter

Om du drar ett rapportfilter som är konfigurerad för att hämta alla data för alla objekt till en annan plats, till exempel om du försöker göra en radetikett Excel försöker hämta data för alla objekt och du kan köra ut från datorresurser. Däremot kan du förhindra att en användare från att göra detta. Mer information finns i avsnittet Hämta filter rapportdata för varje objekt eller för alla artiklar.

Hämta data för element när det inte finns tillgängliga rapportfilter

Det går inte att använda den här funktionen i följande situationer:

 • Rapporter som baseras på källdata från OLAP-databaser efterfrågar automatiskt data vid behov, och därför ska du inte använda den här funktionen då.

 • Datacachen för pivottabellrapporten delas av en eller flera pivottabellrapporter.

 • ODBC-drivrutin för den externa databasen som du frågar stöder inte parameterfrågor. ODBC-drivrutiner som levereras med Microsoft Office alla stöder parameterfrågor. Du kan också kontakta drivrutinen leverantörer om du vill avgöra om deras drivrutiner har stöd för den här.

Överst på sidan

Hämta rapportfilterdata för enskilda element eller alla element

Obs!: Du kan endast använda den här funktionen med en pivottabellrapport som är kopplad till en ODBC-datakälla. Du måste använda Pivottabell- och pivotdiagramguiden för att slutföra processen nedan.

 1. Starta Pivottabell- och pivotdiagramguiden genom att trycka på ALT+D+P.

  Tips!

  Gör på följande sätt om du vill lägga till Pivottabell- och pivotdiagramguiden i verktygsfältet Snabbåtkomst:

  1. Klicka på pilen bredvid verktygsfältet och sedan på Fler kommandon.

  2. Markera Alla kommandon under Välj kommandon från.

  3. Markera Pivottabell- och pivotdiagramguiden i listan, klicka på Lägg till och sedan på OK.

 2. Välj Extern datakälla på sidan Steg 1 i guiden och klicka sedan på Nästa.

 3. Klicka på Hämta data på sidan Steg 2 i guiden.

 4. Anslut till en datakälla.

  Mer information om hur du ansluter till en ODBC-datakälla finns i Använda Microsoft Query för att hämta externa data.

 5. Klicka på Layout på sidan Steg 3 i guiden.

 6. Dra ett eller flera fält till området Rapportfilter i dialogrutan Layout.

 7. Gör följande för varje rapportfilterfält:

  1. Dubbelklicka på fältet.

   Dialogrutan Avancerade alternativ för pivottabellfält visas.

  2. Om du endast vill hämta aktuella data från datakällan varje gång du markerar ett nytt element i ett rapportfilter klickar du på Fråga extern datakälla för varje element i rapportfilterfält som du markerar (kräver mindre minne).

   Om du vill förhindra att ett rapportfilterfält flyttas till områdena Radetiketter, Kolumnetiketter eller Värden markerar du kryssrutan Inaktivera pivotering av detta fält (rekommenderas).

   Om du vill återställa standardåtgärden, dvs. att alla data hämtas från datakällan varje gång du markerar ett nytt element i ett rapportfilter klickar du på Hämta externa data för alla element i rapportfilterfält (snabbare utförande).

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×