Hämta data med Power Pivot-tilläggsprogrammet

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I många fall kan är importera relationsdata via Power Pivot-tilläggsprogrammet snabbare och effektivare än att göra en enkel import i Excel.

I allmänhet är det enklare att göra:

 1. Be databasadministratören om anslutningsinformation till databasen och bekräfta att du har behörighet att komma åt data.

 2. Om rör sig relationsdata eller flerdimensionella data, sedan – från inom Power Pivot – Klicka på Start > Hämta externa Data > Från databas.

Om du vill kan du Importera från andra datakällor:

 • Klicka på Start > Från datatjänst om är data från Microsoft Azure Marketplace eller en OData-feed.

 • Klicka på Start > Hämta externa Data > Från andra källor och välja bland hela listan över datakällor.

Välj om du vill arbeta med alla data i datakällan eller att filtrera data på sidan Väljer du hur du importerar Data. Antingen välja tabeller och vyer i en lista eller skriva en fråga som anger vilka data som ska importeras.

Fördelarna med att importera en Power Pivot är möjligheten att:

 • Filtrera bort onödiga data och bara importera en deluppsättning.

 • Byta namn på tabeller och kolumner när du importerar data.

 • Klistra in en fördefinierad fråga för att markera de data som returneras.

 • OLE DB-providers kan ibland ge bättre prestanda vid stora mängder data. När du väljer mellan olika providers för samma datakälla bör du först testa med OLE DB-providern.

 • Importerar tabeller från relationsdatabaser sparar tid om du eftersom sekundärnyckelrelationer används under importen för att skapa relationer mellan kalkylblad i fönstret Power Pivot.

 • Du kan också spara tid genom att importera flera tabeller och sedan ta bort de som du inte behöver. Om du importerar en tabell i taget kanske du ändå måste skapa relationer mellan tabellerna manuellt.

 • Kolumner som innehåller likartade data i olika datakällor utgör grunden när du skapar relationer i Power Pivot-fönstret. När du använder heterogena datakällor ska du välja tabeller med kolumner som kan mappas till tabeller i andra datakällor med identiska eller likartade data.

 • Om du vill göra det enklare att uppdatera data för en arbetsbok som du publicerar på SharePoint kan du välja datakällor som är lika tillgängliga från både arbetsstationer och servrar. När du har publicerat arbetsboken kan du ställa in ett datauppdateringsschema som uppdaterar informationen i arbetsboken automatiskt. Om du använder datakällor som är tillgängliga på nätverksservrar går det att uppdatera data.

Gå till Excel och klicka på Data > Anslutningar > Uppdatera alla om du vill återansluta till en databas och uppdatera data i arbetsboken.

Uppdatera uppdaterar enskilda celler och lägga till rader som kan uppdateras i den externa databasen sedan sista importen. Nya rader och kolumner kommer att uppdateras. Om du behöver lägga till en ny kolumn i modellen, måste du importera den med hjälp av stegen ovan.

En uppdatering bara upprepar samma fråga som används för att importera data. Om datakällan inte längre på samma plats, eller om tabeller eller kolumner har tagits bort eller bytt namn, misslyckas uppdateringen. Naturligtvis kan behålla du fortfarande alla data som du tidigare har importerat. Om du vill se vilken fråga som används vid datauppdateringar klickar du på Power Pivot > Hantera för att öppna fönstret Power Pivot. Klicka på Design > Tabellegenskaper för att visa frågan.

Behörigheter är vanligtvis nödvändigt att uppdatera data. Om du vill dela arbetsboken med andra som också vara bra att uppdatera data, måste minst skrivskyddad behörighet på databasen.

Vilken metod som du delar din arbetsbok avgör om uppdatering av data kan förekomma. Du kan inte uppdatera data i en arbetsbok som har sparats i Office 365 för Office 365. Du kan schemalägga obevakade datauppdatering på servern i SharePoint Server 2013, men det är nödvändigt att Power Pivot för SharePoint 2013 har installerat och konfigurerat i SharePoint-miljön. Kontakta din SharePoint-administratör om du vill se om det finns en schemalagd datauppdatering.

Du kan importera data från en av de många datakällor som anges i tabellen nedan.

Power Pivot i Microsoft Excel 2013 går inte att installera leverantörer för varje datakälla. När vissa leverantörer kanske redan finns på datorn, kan du behöva hämta och installera den leverantör som du behöver.

Du kan även länka till tabeller i Excel och kopiera och klistra in data från program som Excel och Word som använder ett HTML-format för Urklipp. Mer information finns i Lägga till Data genom att använda länkade tabeller i Excel och Kopiera och klistra in Data till Power Pivot.

Tänk på följande när det gäller dataprovidrar.

 • Du kan också använda OLE DB-Provider för ODBC.

 • I vissa fall med MSDAORA OLE DB-providern kan resultera i anslutningsfel, särskilt med nyare versioner av Oracle. Om du stöter på fel rekommenderar vi att du använder någon av de andra värdar som anges för Oracle.

Källa

Versioner

Filtyp

Leverantörer

Access-databaser

Microsoft Access 2003 eller senare.

.accdb eller .mdb

ACE 14 OLE DB-provider

SQL Server-relationsdatabaser

Microsoft SQLServer 2005 eller senare. Microsoft Azure SQL-databas

(ej tillämpligt)

OLE DB Provider för SQL Server

SQL Server Native Client OLE DB Provider

SQL Server Native 10.0 Client OLE DB Provider

.NET Framework Data Provider för SQL Client

SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW)

SQLServer 2008 eller senare

(ej tillämpligt)

OLE DB-provider för SQL Server PDW

Oracle-relationsdatabaser

Oracle 9i, 10g, 11g.

(ej tillämpligt)

Oracle OLE DB-provider

.NET Framework Data Provider för Oracle Client

.NET Framework-dataprovider för SQL Server

MSDAORA OLE DB (provider 2)

OraOLEDB

MSDASQL

Teradata-relationsdatabaser

Teradata V2R6, V12

(ej tillämpligt)

TDOLEDB OLE DB-provider

.Net Data Provider för Teradata

Informix-relationsdatabaser

(ej tillämpligt)

Informix OLE DB-provider

IBM DB2-relationsdatabaser

8.1

(ej tillämpligt)

DB2OLEDB

Sybase-relationsdatabaser

(ej tillämpligt)

Sybase OLE DB-provider

Andra relationsdatabaser

(ej tillämpligt)

(ej tillämpligt)

OLE DB-provider eller ODBC-drivrutin

Textfiler
Anslut till en Flat fil

(ej tillämpligt)

.txt, .tab, .csv

ACE 14 OLE DB-provider för Microsoft Access

Microsoft Excel-filer

Excel 97-2003 eller senare

.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ACE 14 OLE DB-provider

Power Pivot arbetsbok
Importera Data från Analysis Services eller Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 eller senare

.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ASOLEDB 10.5

(används endast med Power Pivot-arbetsböcker som publiceras i SharePoint-servergrupper som har Power Pivot för SharePoint installerat)

Analysis Services-kub
Importera Data från Analysis Services eller Power Pivot

Microsoft SQLServer 2005 eller senare

(ej tillämpligt)

ASOLEDB 10

Datafeeds
Importera Data från en Datafeed

(används för att importera data från Reporting Services-rapporter, Atom-servicedokument och enskilda datafeeds)

Atom 1.0-format

En databas eller ett dokument som exponeras som en WCF-datatjänst (Windows Communication Foundation) (tidigare ADO.NET Data Services).

.atomsvc för ett tjänstdokument som definierar en eller flera feeds

.atom för ett Atom-webbfeeddokument

Microsoft-datafeedprovider för Power Pivot

.NET Framework-datafeedprovider för Power Pivot

Reporting Services-rapporter
Importera Data från en Reporting Services-rapport

Microsoft SQLServer 2005 eller senare

.rdl

Office-databasanslutningsfiler

.odc

Publicerade serverdokument, till exempel Access-databaser som redan har publicerats på SharePoint, kan inte importeras.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×