Hämta data med Power Pivot-tilläggsprogrammet

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Import av relationsdata via Power Pivot-tilläggsprogrammet är ofta ett snabbare och effektivare alternativ än import i Excel.

 1. Be databasadministratören om anslutningsinformation till databasen och bekräfta att du har behörighet att komma åt data.

 2. I Power Pivot klickar du på Start > Hämta externa data > Från databas om det rör sig om relationsdata eller flerdimensionella data.

Du kan också Importera från andra datakällor:

 • Klicka på Start > Från datatjänst om är data från Microsoft Azure Marketplace eller en OData-feed.

 • Klicka på Start > Hämta externa data > Från andra källor om du vill välja från en fullständig lista med datakällor som stöds.

På sidan Välj hur du vill importera data väljer du om du vill hämta alla data i datakällan eller om du vill filtrera dem antingen genom att välja tabeller och vyer i en lista eller genom att skriva en fråga som anger vilka data som ska importeras.

Fördelarna med att importera via Power Pivot är att du kan:

 • Filtrera bort onödiga data och bara importera en deluppsättning.

 • Byta namn på tabeller och kolumner när du importerar data.

 • Klistra in en fördefinierad fråga för att markera de data som returneras.

Tips om att välja datakällor

 • OLE DB-providers kan ibland ge bättre prestanda vid stora mängder data. När du väljer mellan olika providers för samma datakälla bör du först testa med OLE DB-providern.

 • Importerar tabeller från relationsdatabaser sparar tid om du eftersom sekundärnyckelrelationer används under importen för att skapa relationer mellan kalkylblad i fönstret Power Pivot.

 • Du kan också spara tid genom att importera flera tabeller och sedan ta bort de som du inte behöver. Om du importerar en tabell i taget kanske du ändå måste skapa relationer mellan tabellerna manuellt.

 • Kolumner som innehåller likartade data i olika datakällor utgör grunden när du skapar relationer i Power Pivot-fönstret. När du använder heterogena datakällor ska du välja tabeller med kolumner som kan mappas till tabeller i andra datakällor med identiska eller likartade data.

 • Om du vill göra det enklare att uppdatera data för en arbetsbok som du publicerar på SharePoint kan du välja datakällor som är lika tillgängliga från både arbetsstationer och servrar. När du har publicerat arbetsboken kan du ställa in ett datauppdateringsschema som uppdaterar informationen i arbetsboken automatiskt. Om du använder datakällor som är tillgängliga på nätverksservrar går det att uppdatera data.

Hämta data från andra källor.

Hämta data från Analysis Services

Hämta data från en datafeed

Hämta data från Microsoft Azure Marketplace

Ansluta till en Flat fil från PowerPivot

Lägga till data från ett kalkylblad till en datamodell med hjälp av en länkad tabell

Kopiera och klistra in rader i en datamodell i Power Pivot

Uppdatera relaterade data

Gå till Excel och klicka på Data > Anslutningar > Uppdatera alla om du vill återansluta till en databas och uppdatera data i arbetsboken.

Vid uppdateringen uppdateras enskilda celler och sådana rader som tillkommit i den externa databasen sedan den senaste importen läggs till. Endast rader och befintliga kolumner uppdateras. Om du vill lägga till en ny kolumn i modellen behöver du importera den med hjälp av de steg som beskrevs tidigare i artikeln.

Vid en uppdatering upprepas den fråga som användes för att importera data. Om datakällan inte längre finns på samma plats eller om tabeller och kolumner har tagits bort eller ändrat namn misslyckas uppdateringen, men du förlorar inte de data som du hade importerat sedan tidigare. Om du vill visa vilken fråga som används för datauppdatering klickar du på Power Pivot > Hantera så öppnas Power Pivot-fönstret. Klicka på Design > Tabellegenskaper så visas frågan.

Vanligen krävs rätt behörighet för att uppdatera data. Om du delar arbetsboken med andra som också vill uppdatera data behöver de också läsbehörighet till databasen.

Kom ihåg att ditt sätt att dela arbetsboken kan påverka möjligheten att uppdatera data. I Office 365 går det inte att uppdatera data i en arbetsbok som är sparad i Office 365. I SharePoint Server 2013 kan du schemalägga obevakade datauppdateringar på servern, men i så fall måste Power Pivot för SharePoint 2013 vara installerat och konfigurerat i SharePoint-miljön. Kontakta SharePoint-administratören för att ta reda på om du kan använda dig av schemalagd datauppdatering.

Överst på sidan

Datakällor som stöds

Importera data från datakällorna i följande tabell. Med Power Pivot i Microsoft Excel 2013 installeras inte de providers som anges i listan för respektive datakälla. Vissa providers kanske redan har installerats tillsammans med andra program på datorn. Annars kanske du måste hämta och installera providern.

Du kan även länka till tabeller i Excel och kopiera och klistra in data från program som Excel och Word som använder ett HTML-format för Urklipp. Mer information finns i Lägga till Data genom att använda länkade tabeller i Excel och Kopiera och klistra in Data till Power Pivot.

Källa

Versioner

Filtyp

Providers 1

Access-databaser

Microsoft Access 2003 eller senare.

.accdb eller .mdb

ACE 14 OLE DB-provider

SQL Server-relationsdatabaser

Microsoft SQLServer 2005 eller senare. Microsoft Azure SQL-databas

(ej tillämpligt)

OLE DB Provider för SQL Server

SQL Server Native Client OLE DB Provider

SQL Server Native 10.0 Client OLE DB Provider

.NET Framework Data Provider för SQL Client

SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW)

SQLServer 2008 eller senare

(ej tillämpligt)

OLE DB-provider för SQL Server PDW

Oracle-relationsdatabaser

Oracle 9i, 10g, 11g.

(ej tillämpligt)

Oracle OLE DB-provider

.NET Framework Data Provider för Oracle Client

.NET Framework-dataprovider för SQL Server

MSDAORA OLE DB-provider 2

OraOLEDB

MSDASQL

Teradata-relationsdatabaser

Teradata V2R6, V12

(ej tillämpligt)

TDOLEDB OLE DB-provider

.Net Data Provider för Teradata

Informix-relationsdatabaser

(ej tillämpligt)

Informix OLE DB-provider

IBM DB2-relationsdatabaser

8.1

(ej tillämpligt)

DB2OLEDB

Sybase-relationsdatabaser

(ej tillämpligt)

Sybase OLE DB-provider

Andra relationsdatabaser

(ej tillämpligt)

(ej tillämpligt)

OLE DB-provider eller ODBC-drivrutin

Textfiler
Anslut till en Flat fil

(ej tillämpligt)

.txt, .tab, .csv

ACE 14 OLE DB-provider för Microsoft Access

Microsoft Excel-filer

Excel 97-2003 eller senare

.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ACE 14 OLE DB-provider

Power Pivot arbetsbok
Importera Data från Analysis Services eller Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 eller senare

.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ASOLEDB 10.5

(används endast med Power Pivot-arbetsböcker som publiceras i SharePoint-servergrupper som har Power Pivot för SharePoint installerat)

Analysis Services-kub
Importera Data från Analysis Services eller Power Pivot

Microsoft SQLServer 2005 eller senare

(ej tillämpligt)

ASOLEDB 10

Datafeeds
Importera Data från en Datafeed

(används för att importera data från Reporting Services-rapporter, Atom-servicedokument, Microsoft Azure Marketplace DataMarket och enskilda datafeeds)

Atom 1.0-format

En databas eller ett dokument som exponeras som en WCF-datatjänst (Windows Communication Foundation) (tidigare ADO.NET Data Services).

.atomsvc för ett tjänstdokument som definierar en eller flera feeds

.atom för ett Atom-webbfeeddokument

Microsoft-datafeedprovider för Power Pivot

.NET Framework-datafeedprovider för Power Pivot

Reporting Services-rapporter
Importera Data från en Reporting Services-rapport

Microsoft SQLServer 2005 eller senare

.rdl

Office-databasanslutningsfiler

.odc

1Du kan också använda OLE DB Provider för ODBC.

2 I vissa fall kan det uppstå anslutningsfel om du använder MSDAORA OLE DB-providern, särskilt i senare versioner av Oracle. Om du stöter på fel rekommenderar vi att du använder någon annan provider som anges för Oracle.

Överst på sidan

Datakällor som inte stöds

Följande datakälla stöds för närvarande inte:

 • Publicerade serverdokument, till exempel Access-databaser som redan har publicerats på SharePoint, kan inte importeras.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×