HÄMTA.PIVOTDATA (Funktionen HÄMTA.PIVOTDATA)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av HÄMTA.PIVOTDATA i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar data som lagrats i en pivottabell. Du kan använda GETPIVOTDATA för att hämta sammanfattningsdata från en pivottabell, förutsatt att sammanfattningsdata i detalj visas i rapporten.

Obs!: Du kan snabbt ange en enkel GETPIVOTDATA-formel genom att skriva = (likhetstecken) i den cell som du vill returnera värdet till och sedan på cell i pivottabellen som innehåller de data du vill återställa.

Syntax

HÄMTA.PIVOTDATA(datafält; pivottabell; [fält1; objekt1; fält2; objekt2]; ...)

Syntaxen för funktionen HÄMTA.PIVOTDATA har följande argument:

 • Datafält    Obligatoriskt. Det här är namnet (inom citattecken) på det datafält som innehåller de data du vill hämta.

 • Pivottabell    Obligatoriskt. En referens till cellen, cellområdet eller namngivet område med celler i en pivottabell. Den här informationen används för att avgöra vilken pivottabell innehåller de data som du vill hämta.

 • Fält1; Objekt1, fält2; Objekt2    Valfritt. 1 till 126 par med fält och objektnamn som beskriver de data som du vill hämta. Dessa par kan vara i vilken ordning. Fältnamn och namn på objekt än datum och siffror omges av citattecken. För OLAP-pivottabeller kan objekt innehålla källnamn av dimensionen och källnamn av objektet. Ett fält och element par för en OLAP-pivottabell kan se ut så här:

  "[Produkt]";"[Produkt].[Alla produkter].[Livsmedel].[Bröd]"

Anmärkningar

 • Beräknade fält eller poster och anpassade beräkningar ingår i HÄMTA.PIVOTDATA-beräkningar.

 • Om pivottabell är ett intervall som innehåller två eller flera pivottabeller, hämta data från den skapade pivottabellrapporten senast i området.

 • Om fält- och objektargumenten anger en enstaka cell returneras värdet för den cellen oavsett om det är en sträng, ett tal eller ett fel, och så vidare.

 • Om ett objekt innehåller ett datum, måste värdet uttryckas som ett serienummer eller fyllas i med hjälp av funktionen DATUM så att värdet kan återskapas om kalkylbladet öppnas med andra språkinställningar. Ett objekt som refererar till datumet 5 mars, 1999 kan t.ex. anges som 36224 eller som DATUM(1999;3;5). Tider kan anges som decimalvärden eller med hjälp av funktionen TID.

 • Om pivottabell inte är ett område som innehåller en pivottabellrapport, returnerar GETPIVOTDATA #referens!.

 • Om argumenten inte beskriver ett synligt fält eller om de innehåller ett rapportfilter där filtrerade data inte visas, returnerar HÄMTA.PIVOTDATA felvärdet #Referens!.

Exempel

Av praktiska skäl innehåller exemplen nedan inga faktiska pivottabelldata. Formlerna och resultaten visas i exemplet.

Kalkylblad med pivottabell

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Resultat

HÄMTA.PIVOTDATA("Försäljning"; $A$4)

Returnerar totalsumman av fältet Försäljning, 49 325 kr.

HÄMTA.PIVOTDATA("Summa av Försäljning"; $A$4)

Returnerar också totalsumman av fältet Försäljning, 49 325 kr. Fältets namn kan anges exakt som det visas i kalkylbladet eller förkortat (utan "Summa av," "Antal," o.s.v.).

HÄMTA.PIVOTDATA("Försäljning"; $A$4; "Månad"; "Mars")

Returnerar totalsumman för mars månad, 30 337 kr.

HÄMTA.PIVOTDATA("Försäljning"; $A$4; "Månad"; "Mars"; "Produkt"; "Produkt"; "Försäljare"; "Buchwald")

Returnerar 10 201 kr.

HÄMTA.PIVOTDATA("Försäljning"; $A$4; "Region"; "Syd")

Returnerar felvärdet #REFERENS! eftersom det inte finns några data för regionen Syd.

HÄMTA.PIVOTDATA("Försäljning"; $A$4; "Produkt"; "Drycker"; "Försäljare"; "Danielsson")

Returnerar #REFERENS! eftersom det inte finns någon totalsumma för dryckesförsäljningen för Danielsson.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×