Guiden Bakåtkompilering

Om den här guiden

Du får vägledning i att skapa en anslutning till den måldatabas du vill bakåtkompilera.

Om du vill skapa en anslutning anger du en installerad Visio-drivrutin och den 32-bitars ODBC-datakällan (Open Database Connectivity). Innan du kör guiden bör du av praktiska skäl ställa in Visio-standarddrivrutinen och måldatabasen till den måldatabas du vill bakåtkompilera.

Vilken schemadefinitionsinformation som guiden kan extrahera beror på en mängd olika saker, som DBMS-systemets (Database Management System) funktioner och ODBC-drivrutinen. Om det stöds i DBMS-målsystemet kan du välja vilken schemadefinitionsinformation som Guiden Bakåtkompilering ska extrahera.

Tabeller

Markera den här kryssrutan om du vill extrahera tabeller från måldatabasen.

Primärnycklar

Markera den här kryssrutan om du vill extrahera primärnycklar från måldatabasen.

Index

Markera den här kryssrutan om du vill extrahera index från måldatabasen.

Sekundärnycklar

Markera den här kryssrutan om du vill extrahera sekundärnycklar från måldatabasen.

Utlösare

Markera den här kryssrutan om du vill extrahera utlösare, inklusive utlösarkod, från måldatabasen.

Kontrollera satser

Markera den här kryssrutan om du vill extrahera satser, inklusive kod för kontrollsatsdel, från måldatabasen.

Vyer

Markera den här kryssrutan om du vill extrahera vyer från måldatabasen.

Lagrade procedurer

Markera den här kryssrutan om du vill extrahera lagrade procedurer, inklusive procedurkod, från måldatabasen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×