Guide till rollen Projektledare i Project Web Access

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Projektledare arbetar dagligen med olika projektledningsuppgifter, t.ex. att skapa, underhålla och uppdatera scheman och att samordna arbetet med andra projektledare, resursansvariga och gruppmedlemmar.

I den här artikeln beskrivs de aktiviteter som är tillgängliga för dig som är projekt- eller gruppledare i ett projekt när du använder Microsoft Office Project Web Access. Den ger en översikt över Project Web Access ur en projekt- eller gruppledares perspektiv.

Beroende på vilken säkerhetsgrupp administratören har tilldelat dig kan du arbeta med Project Web Access-funktioner i Project Web Access, i Microsoft Office Project Professional 2007 eller i båda programmen.

Vad kan du göra när du har behörigheter som Projektledare?

Arbeta från startsidan för Project Web Access

Arbeta med aktiviteter och tidrapporter

Arbeta med resurser

Arbeta i Projektcenter

Analysera data och skapa rapporter

Samarbeta med andra i organisationen

Arbeta med Project Professional

Få tillgång till råd om distribuering, bloggar och annan onlineinformation

Arbeta från startsidan för Project Web Access

Startsidan för Project Web Access är utgångspunkten för användare som arbetar med data som har sparats i Microsoft Office Project Server 2007-databasen. När du loggar in på Project Web Access visas väntande objekt som kan behöva åtgärdas (till exempel aktivitetsuppdateringar som måste godkännas) och objekt som har ändrats sedan din senaste inloggning. Från startsidan kan du komma åt Project Web Access-funktioner, inklusive sidorna Aktiviteter, Projektcenter, Resurscenter, Uppdateringar, Statusrapporter, Dokument, Ärenden och Risker.

Obs!: Vilket innehåll som visas på startsidan för Project Web Access beror på vilka funktioner som är tillgängliga på servern, användarens roll, vilka behörigheter som användaren har tilldelats, vilka säkerhetskategorier användaren tillhör (inklusive de projekt och vyer som har tilldelats säkerhetskategorin) samt vilka eventuella anpassningar som har konfigurerats för startsidan.

Aktiviteter på startsidan för Project Web Access

Överst på sidan

Arbeta med aktiviteter och tidrapporter

Hantera aktiviteter

Hantera aktivitetsuppdateringar

Hantera tidrapporter

Integration med Outlook

Innan gruppmedlemmar kan registrera antalet arbetstimmar i en tidrapport eller rapportera aktivitetstatus måste administratören skapa tidrapporter, konfigurera statusrapporteringen eller både och. I tidrapporterna registreras verkligt antal arbetstimmar för aktiviteter, projekt och andra uppgifter. Rapporterna är viktiga verktyg för övervakning av användning, fakturerbar tid och andra tidsbaserade mått. Gruppmedlemmarna kan rapportera aktivitetsstatus med hjälp av sidorna Mina aktiviteter, vilket gör att administratören korrekt kan övervaka status och förlopp för aktiviteter i projekt.

Om er organisation övervakar förloppet för projekt skapade i Office Project Professional 2007 bör du även övervaka aktivitetens status.

Gruppledare har det övergripande ansvaret för många av de uppgifter som tilldelas gruppmedlemmar i ett eller flera projekt. Gruppledare kan också tilldelas uppgifter i projekt och kan bli ombedda att rapportera verkligt arbete för projektaktiviteter i sina tidrapporter, att underhålla och svara på statusrapporter från projektledare, samt att samarbeta med andra i organisationen. I vissa organisationer tilldelas gruppledare projektuppgifter, och delegerar sedan till lämpliga gruppmedlemmar.

Överst på sidan

Hantera aktiviteter

Gruppmedlemmar kan använda sidan Mina aktiviteter i Project Web Access för att visa, redigera, delegera och uppdatera aktiviteter och arbetstider som de eller deras grupper har tilldelats av en projektledare som använder Project Professional 2007. Du öppnar sidan Mina aktiviteter genom att klicka på Mina aktiviteter i Snabbstart.

Aktiviteter inom aktivitetshantering

Överst på sidan

Hantera aktivitetsuppdateringar

Du kan granska ändringar i aktiviteter och arbetstider som gruppmedlemmar skicka från sidorna Mina uppgifter på sidan aktivitetsuppdateringar i Project Web Access. Du kan också använda sidan aktivitetsuppdateringar Uppdatera projekt med den senaste informationen.

Du kan uppdatera projekt med information från sidan Aktivitetsuppdateringar på två sätt:

 • Manuellt     Du kan acceptera varje aktivitetsändring genom att klicka på Acceptera på sidan Aktivitetsuppdateringar. Om du svarar på en begäran om en aktivitetsändring innan du accepterar den tas begäran bort från listan på sidan Aktivitetsuppdateringar tills gruppmedlemmen har svarat. Du kan uppdatera och svara på nya begäranden om aktiviteter och aktivitetsdelegeringar samtidigt.

 • Automatiskt (med hjälp av regler)     Du kan skapa och köra regler för att automatiskt uppdatera projekt med ändringar som inte behöver granskas innan godkännande. Du kan skapa regler som körs för särskilda projekt, alla projekt, specifika resurser eller grupper av resurser på en viss plats i RBS Resource Breakdown Structure () på din organisation.

Aktiviteter inom hantering av aktivitetsuppdateringar

Överst på sidan

Hantera tidrapporter

Tidrapporter spela in de faktiska arbetstimmar för aktiviteter, projekt och andra objekt och är viktiga om du spårar användning, fakturerbar tid och andra tidsbaserade mått.

Du bör skapa en tidrapport om:

 • företaget vill bevaka fakturerbara och icke fakturerbara timmar,

 • du måste integrera med ett redovisningssystem för löne- och faktureringsändamål,

 • ledningen vill ha detaljerad information om antalet timmar som resurserna lägger ned på projektaktiviteter och hur dessa timmar spenderas (fakturerbart övertidsarbete, fakturerbart arbete eller icke fakturerbart arbete).

Aktiviteter inom tidrapportshantering

Överst på sidan

Integration med Outlook

Project Web Access kan integreras med Microsoft Outlook så att gruppmedlemmar kan uppdatera sina aktiviteter med hjälp av Office Outlook 2007, 2003 eller XP. För att kunna använda funktionerna för Outlook-integration måste en gruppmedlem:

 • ha ett giltigt användarkonto för Project Web Access för åtkomst till konfigurationssidan för funktionerna för Outlook-integration,

 • använda Office Outlook 2007, 2003 eller XP,

 • hämta och installera Outlook-tillägget för Microsoft Office Project.

Outlook-aktiviteter

Överst på sidan

Arbeta med resurser

Hantera resursinformation

Personal projekt

Kunskapsschemaläggning

Arbeta med administrativa projekt

Projektledare och resursansvariga kan använda Resurscenter i Project Web Access för att visa, ändra och analysera information för en eller flera resurser som är tilldelade aktiviteter i projekt som publiceras till Project Server-databasen. Resurscenter innehåller en lista med alla resurser i företagets resurspool. Behörighet för att visa objekt i Resurscenter tilldelas av administratören för Project Server.

Överst på sidan

Hantera resursinformation

I Resurscenter kan du redigera information om resurser, till exempel e-postadresser, kontoinformation och de grupper som resurserna tillhör. Du kan också visa information om resursernas tilldelningar och tillgänglighet.

Obs!: Vissa resursattribut, till exempel kalenderinställningar, kan bara ändras med Project Professional 2007.

Aktiviteter för hantering av resursinformation

Överst på sidan

Skaffa resurser till projekt

Projektledare kan skapa grupper för projekt baserat på många olika parametrar, inklusive resurskunskaper och tillgänglighet. Du kan använda funktionen Skapa grupp i Project Web Access att bygga upp en projektgrupp.

Tänk på följande när du använder funktionen Skapa team:

 • En projektledare kanske inte kan se alla resurser, eller tilldela alla ett projekt.

 • För att söka efter resurser som har den nödvändiga kompetensen anger, organisationen måste använda RBS Resource Breakdown Structure () och andra enterprise resource dispositionskoder som används för att definiera olika kunskaper och resursrelationer i organisationen.

 • Du kan tilldela en grupp med resurser aktiviteter och enskilda gruppmedlemmar kan sedan välja de aktiviteter som de vill ska tilldelas dem.

 • Chefer kan använda bägge föreslaget och bekräftat bokning för resurser. Genom att tilldela resurser till projekt utan införs dem, spåra chefer potentiella resurstilldelningar för föreslagna nya projekt. Tjänsten organisationer, till exempel använda ofta föreslagen bokning så att de kan jämföra olika scenarier för tilldelning och hantera föreslagna och godkända tilldelningar. Föreslås Bokningstyp för att spåra och hantera Personal förfrågningar resursansvariga i organisationer som använder en central resurspool och projektledare som gör sin egen personal användning.

Gruppledare kan hjälpa till att skaffa resurser till projekt och har ofta det övergripande ansvaret för många av de uppgifter som tilldelas gruppmedlemmar i ett eller flera projekt. Gruppledare kan också tilldelas uppgifter i projekt och kan bli ombedda att rapportera verkligt arbete för projektaktiviteter i sina tidrapporter, att underhålla och svara på statusrapporter från projektledare, samt att samarbeta med andra i organisationen. I vissa organisationer tilldelas gruppledare projektuppgifter, och delegerar sedan till lämpliga gruppmedlemmar.

Obs!: En del resursattribut och resursinställningar, till exempel kalenderinställningar och ersatta resurser, kan bara ändras med hjälp av Project Professional 2007.

Aktiviteter för att skaffa resurser till projekt

Överst på sidan

Kunskapsschemaläggning

Om du vill hitta den bästa resursen för ett jobb använder du funktionerna för kunskapsschemaläggning i Project Web Access och Project Professional 2007, som är en del av organisationens EPM-lösning (Enterprise Project Management). Använd Resursersättningsguiden i Project Professional 2007 för att ersätta allmänna resurser med faktiska resurser. Använd funktionen Skapa team i Project Web Access för att söka efter resurser med rätt kunskaper för jobbet.

Obs!: Vissa resursattribut, till exempel kalenderinställningar och Resursersättningsguiden, kan bara ändras med Project Professional 2007.

Aktiviteter för kunskapsschemaläggning

Överst på sidan

Arbeta med semester och administrativ tid

I Project Web Access kan du övervaka tid som inte ägnas åt arbete (administrativ tid), till exempel semestertid, gruppmöten, utbildning, interna projekt och annan tid som inte ägnas åt projektarbete. Gruppmedlemmarna kan ange administrativ tid på sina respektive Min tidrapport-sidor.

Övervaka administrativ tid om:

 • Du integrerar med ett redovisningssystem som kräver data för undantag.

 • Ledningsgruppen vill ha rapporter om undantag.

 • Projektledare eller resursansvariga vill att gruppmedlemmarna ska ange när de inte är på arbetet så att de inte visas som tillgängliga för projekttilldelningar under den tiden.

Aktiviteter för hantering av administrativ tid

Överst på sidan

Arbeta i Projektcenter

Projektcenter är ett enkelt sätt för projektledare, gruppmedlemmar och andra intressenter kan du visa detaljerad information om enskilda projekt och projektförslag och visa sammanfattande information om projekt i organisationen. Alla användare som har behörighet att komma åt Projektcenter i Project Web Access eller Project Professional 2007 kan använda Projektcenter för att arbeta med ett projekt som de har tilldelats. Projekt som publiceras i Project Server 2007 databas som är tillgängliga i Projektcenter.

Aktiviteter för Projektcenter

Överst på sidan

Analysera data och skapa rapporter

Hantera statusrapporter

Arbeta med OLAP-rapporter

I Project Web Access finns flera rapportalternativ som gör det lättare att samarbeta på ett effektivare sätt. Gruppmedlemmar kan skapa statusrapporter för att rapportera förloppet för de aktiviteter de arbetar med. Dessutom kan en projektledare skapa detaljerade OLAP-rapporter (online analytical processing).

Obs!: Tänk på att en del uppgifter bara kan utföras om en användare tillhör gruppen Administratörer för Project Web Access. Om inte länken Serverinställningar visas i Snabbstart i Project Web Access tillhör du inte gruppen Administratörer och kan därför inte utföra vissa åtgärder, till exempel att anpassa vyer, skapa rapporter, skapa tidrapporter eller ta bort projekt.

Överst på sidan

Hantera statusrapporter

Statusrapporter beskriver förloppet i tilldelade aktiviteter. Projektledare kan automatisera processen för att begära och ta emot statusinformation. De kan skicka begäranden om statusrapporter till gruppmedlemmar som sedan svarar genom att skicka den begärda informationen. Gruppmedlemmar kan också själva skicka statusrapporter. Projektledare kan även konfigurera statusrapporter så att de får enskilda inskickade rapporter samt en sammanslagen rapport där alla svar visas.

Aktiviteter för statusrapporthantering

Överst på sidan

Arbeta med OLAP-rapporter

Chefer på olika nivåer kan använda en mängd olika rapporter för att analysera projekt- och prestanda i ett projekt eller över flera projekt. Du kan använda pivottabeller och Pivotdiagram om du vill arbeta interaktivt med rapporter och ändra vissa av de fält som strukturerar dem. De här rapporterna hjälpa dig att förstå hälsotillståndet för din organisation i projekt- och prestanda.

Obs!: Vissa rapporter, till exempel visuella rapporter, kan bara skapas och visas med hjälp av Project Professional 2007.

Aktiviteter för OLAP-rapporthantering

Överst på sidan

Samarbeta med andra i organisationen

Project Web Access innehåller många funktioner som underlättar samarbetet mellan organisationens resurser vad gäller projektaktiviteter, ärenden, risker och andra områden som påverkar projektets resultat.

Samarbetsaktiviteter

Överst på sidan

Arbeta med Project Professional

Du kan använda Project Professional 2007 för att utföra många olika aktiviteter för projekthantering som en del av organisationens EPM-lösning (Enterprise Project Management).

Obs!: Du måste ha Project Server 2007-behörighet för att kunna utföra olika projektledningsaktiviteter för företag med hjälp av Project Professional.

Project Professional-aktiviteter

Överst på sidan

Få tillgång till råd om distribuering, bloggar och annan onlineinformation

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×