Guide till rollen Projektledare i Project Web Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Projektledare ansvarar för dagliga management projektuppgifter, till exempel skapa, konstant, och uppdatera scheman och koordination med andra projektledare, resursansvariga och gruppmedlemmar.

Den här artikeln beskrivs de aktiviteter som är tillgängliga för dig som projektledare eller gruppledare på ett projekt när du använder Microsoft Office Project Web Access. Det visas en översikt av Project Web Access från project hanterare eller team lead perspektiv i ett projekt.

Beroende på säkerhetsgrupp som din administratör har lagt till dig, kan du arbeta med Project Web Access-funktioner med hjälp av Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007 eller båda.

Vad kan du göra med project manager behörigheter?

Arbeta från startsidan för Project Web Access

Arbeta med aktiviteter och tidrapporter

Arbeta med resurser

Arbeta i Projektcenter

Analysera data och skapa rapporter

Samarbeta med andra i organisationen

Arbeta med Project Professional

Få distribution råd, bloggar och annan information

Arbeta från startsidan för Project Web Access

Startsidan för Project Web Access är den primära startpunkten för användare som arbetar med data sparas i Microsoft Office Project Server 2007-databasen. När du loggar in på Project Web Access väntande objekt som kan kräva åtgärd (till exempel aktivitetsuppdateringar som måste godkännas) och objekt som har ändrats sedan den senaste gången du loggade in visas. Du kan komma åt Project Web Access-funktioner, till exempel uppgifter, Projektcenter, Resurscenter, uppdateringar, statusrapporter, dokument, problem och risker sidor från startsidan.

Obs!: Det innehåll som visas på startsidan för Project Web Access bestäms av de funktioner som är tillgängliga på servern, rollen som användaren, de behörigheter som är kopplade till användaren, säkerhet kategorierna som användaren tillhör (inklusive projekt och vyer tilldelats säkerhetskategorin) och eventuella anpassningar som konfigurerades på startsidan.

Project Web Access startsidan aktiviteter

Överst på sidan

Arbeta med aktiviteter och tidrapporter

Hantera uppgifter

Hantera aktivitetsuppdateringar

Hantera tidrapporter

Integrera med Outlook

Innan gruppmedlemmarna kan registrera tidrapport timmar eller deras aktivitet status, måste administratören ställa in tidrapporter, aktivitetsstatus eller båda. Tidrapporter spela in de faktiska arbetstimmar för aktiviteter, projekt och andra objekt och är viktiga om du spårar användning, fakturerbar tid och andra tidsbaserade mått. Gruppmedlemmarna kan ange aktivitetens status med hjälp av sidorna Mina uppgifter, vilket gör att administratören kan spåra status eller framsteg mot ifyllning av aktiviteter i projekt.

Om din organisation spårar förloppet för projekt som du skapade i Office Project Professional 2007, kommer du vill följa upp aktivitetsstatus.

Gruppledare är ansvarig för att granska många av de uppgifter som har tilldelats till medlemmar i en projektgrupp i ett eller flera projekt. Gruppledare kan också tilldelas till aktiviteter i projekt och bli ombedd att rapportera verkligt arbete mot projektaktiviteter i sina tidrapporter, underhålla och svara på statusrapporter från projektledare och samarbeta med andra i organisationen. I vissa organisationer kan tilldelas projektuppgifter gruppledare som delegerar aktiviteter till lämplig gruppmedlemmar.

Överst på sidan

Hantera uppgifter

Gruppmedlemmar kan använda sidan Mina aktiviteter i Project Web Access för att visa, redigera, delegera och uppdatera uppgifter och arbetstider som har tilldelats till dem eller en grupp av projektledare som använder Project Professional 2007. Öppna sidan Mina uppgifter, klicka på Mina uppgifter i Snabbstart.

Uppgift management aktiviteter

Överst på sidan

Hantera aktivitetsuppdateringar

Du kan granska ändringar i aktiviteter och arbetstider som gruppmedlemmarna ange från sidorna Mina uppgifter på sidan aktivitetsuppdateringar i Project Web Access. Du kan också använda sidan aktivitetsuppdateringar Uppdatera projekt med den senaste informationen.

Du kan uppdatera projekt med informationen från sidan aktivitetsuppdateringar på två sätt:

 • Manuellt     Du kan acceptera varje aktivitetsändringen genom att klicka på Acceptera på sidan aktivitetsuppdateringar. Om du svarar på en uppgiftsförfrågan ändring innan du accepterar den tas ändringsbegäran bort från listan på sidan aktivitetsuppdateringar tills team medlem svar. Du kan uppdatera och svara på ny uppgift och begäran om aktivitetsdelegering på samma gång.

 • Automatiskt (med hjälp av regler)     Du kan skapa och köra regler för att automatiskt uppdatera projekt med ändringar som inte behöver granskas innan godkännande. Du kan skapa regler som körs för särskilda projekt, alla projekt, specifika resurser eller grupper av resurser på en viss plats i RBS Resource Breakdown Structure () på din organisation.

Uppgift update management aktiviteter

Överst på sidan

Hantera tidrapporter

Tidrapporter spela in de faktiska arbetstimmar för aktiviteter, projekt och andra objekt och är viktiga om du spårar användning, fakturerbar tid och andra tidsbaserade mått.

Du bör skapa en tidrapport om:

 • Organisationen vill spåra fakturerbar tid och nonbillable timmar.

 • Du måste integrera med ett redovisningssystem för löner eller fakturering.

 • Ledningen vill veta mer om hur många timmar som resurser spenderar och hur de som timmar (fakturerbar övertid kontra standard fakturerbar kontra nonbillable).

Tidrapport management aktiviteter

Överst på sidan

Integrera med Outlook

Project Web Access integreras med Microsoft Outlook så att gruppmedlemmarna att uppdatera sina uppgifter med hjälp av Office Outlook 2007 2003, eller XP. För att kunna använda alla funktioner i Outlook-integrering måste gruppmedlemmar

 • Har ett giltigt användarkonto för Project Web Access åt sidan som Outlook-integrering funktionerna har konfigurerats.

 • Använda Office Outlook 2007 2003, eller XP.

 • Hämta och installera Microsoft Office Project-tillägg för Outlook.

Outlook-aktiviteter

Överst på sidan

Arbeta med resurser

Hantera resursinformation

Personal projekt

Schemaläggning av kompetens

Arbeta med administrativa projekt

Projektledare och resursansvariga använda Resurscenter i Project Web Access för att visa, ändra och analysera information för en eller flera resurser som är tilldelade till aktiviteter i projekt som publiceras i Project Server-databasen. Resurscenter visar en lista över resurserna i enterprise resurspool; har beviljats behörighet att visa objekt i Resurscenter av Project Server-administratören.

Överst på sidan

Hantera resursinformation

I Resurscenter, kan du redigera information om resurser, till exempel deras e-postadresser, kontoinformation och grupper som tillhör. Du kan också visa deras tilldelning och information om tillgänglighet.

Obs!: Vissa resursattribut, till exempel deras kalenderinställningar kan bara ändras med Project Professional 2007.

Resurs information management aktiviteter

Överst på sidan

Personal projekt

Projektledare kan skapa grupper för projekt baserat på många olika parametrar, inklusive resurskunskaper och tillgänglighet. Du kan använda funktionen Skapa grupp i Project Web Access att bygga upp en projektgrupp.

Tänk på följande när du använder funktionen Skapa grupp.

 • Chefer kanske inte kan se alla resurser eller kanske inte kan tilldela dem till projekt.

 • För att söka efter resurser som har den nödvändiga kompetensen anger, organisationen måste använda RBS Resource Breakdown Structure () och andra enterprise resource dispositionskoder som används för att definiera olika kunskaper och resursrelationer i organisationen.

 • Du kan tilldela uppgifter till en grupp av resurser. enskilda gruppmedlemmar kan sedan välja de aktiviteter som de vill kopplade till sig själva.

 • Chefer kan använda bägge föreslagna och bekräftat bokning för resurser. Genom att tilldela resurser till projekt utan införs dem, spåra chefer potentiella resurstilldelningar för föreslagna nya projekt. Tjänsten organisationer, till exempel använda ofta föreslagen bokning så att de kan jämföra olika scenarier för tilldelning och hantera föreslagna och godkända tilldelningar. Föreslås Bokningstyp för att spåra och hantera Personal förfrågningar resursansvariga i organisationer som använder en central resurspool och projektledare som gör sin egen personal användning.

Gruppledare kan hjälpa lärare projekt och ofta är ansvarig för att granska många av de uppgifter som har tilldelats till medlemmar i en projektgrupp i ett eller flera projekt. Gruppledare kan också tilldelas till aktiviteter i projekt och bli ombedd att rapportera verkligt arbete mot projektaktiviteter i sina tidrapporter, underhålla och svara på statusrapporter från projektledare och samarbeta med andra i organisationen. I vissa organisationer kan tilldelas projektuppgifter gruppledare som delegerar aktiviteter till lämplig gruppmedlemmar.

Obs!: Vissa resursattribut och inställningar, till exempel kalenderinställningar och ersatta resurser kan bara ändras med Project Professional 2007.

Personal aktiviteter i projekt

Överst på sidan

Schemaläggning av kompetens

Använd kompetens planeringsfunktioner som är tillgängliga i Project Web Access och Project Professional 2007 som en del av din organisations Enterprise Project Management (EPM) lösning för att hitta den bästa resursen för jobbet. Använd Resursersättningsguiden i Project Professional 2007 allmänna resurser ersättas av verkliga resurser. Använd funktionen Skapa grupp i Project Web Access att bygga hitta resurser med rätt kunskaper för jobbet.

Obs!: Vissa resursattribut, till exempel kalenderinställningar och Resursersättningsguiden, kan bara ändras med Project Professional 2007.

Kompetens schemaläggning aktiviteter

Överst på sidan

Arbeta med semester och annan ledig tid (administrativ tid)

Project Web Access kan du spåra fritid (administrativ tid), till exempel semester, gruppmöten, utbildning, interna projekt och andra icke projektägnad tid. Gruppmedlemmarna ange administrativ tid på sidorna Mina tidrapporter.

Organisationen bör spåra administrativ tid om:

 • Du integrerar med ett redovisningssystem som kräver data på undantag.

 • Teamet management vill se rapporter på undantag.

 • Projekt eller resursansvariga vill att gruppmedlemmarna ska skriva ut från ett office-tid så att tiden visas som otillgänglig för projekttilldelningar.

Administrativ tid management aktiviteter

Överst på sidan

Arbeta i Projektcenter

Projektcenter är ett enkelt sätt för projektledare, gruppmedlemmar och andra intressenter kan du visa detaljerad information om enskilda projekt och projektförslag och visa sammanfattande information om projekt i organisationen . Alla användare som har behörighet att komma åt Projektcenter i Project Web Access eller Project Professional 2007 kan använda Projektcenter för att arbeta med ett projekt som de har tilldelats. Projekt som publiceras i Project Server 2007 databas som är tillgängliga i Projektcenter.

Projektcenter aktiviteter

Överst på sidan

Analysera data och skapa rapporter

Hantera statusrapporter

Arbeta med OLAP-rapporter

Project Web Access innehåller många hierarkiska alternativ för att hjälpa teamet samarbeta på effektivaste sätt. Resurser kan skapa statusrapporter och rapportera hur aktiviteterna fortskrider. Projektledare kan dessutom skapa detaljerade OLAP online analytical processing ()-rapporter.

Obs!: Tänk på att endast vissa aktiviteter kan utföras om en användare tillhör administratörsgruppen Project Web Access. Om du inte ser länken serverinställningar i den snabbt starta i Project Web Access kan sedan du är medlem inte i administratörsgruppen och det går inte att utföra åtgärder som att anpassa vyer, hur du konfigurerar rapporter, hur du konfigurerar tidrapporter eller ta bort projekt.

Överst på sidan

Hantera statusrapporter

Statusrapporter beskriver förloppet på tilldelade aktiviteter. Projektledare kan automatisera processen för att begära och ta emot statusinformation. de kan skicka gruppmedlemmarna begäran om statusrapport och gruppmedlemmar kan sedan svara på dem genom att tillhandahålla den begärda informationen. Gruppmedlemmarna kan också initiera överföring av statusrapporter. Projektledare kan konfigurera statusrapporter så att de får enskilda rapporter och en sammanslagen rapport som konsoliderar svar.

Status rapport management aktiviteter

Överst på sidan

Arbeta med OLAP-rapporter

Chefer på olika nivåer kan använda en mängd olika rapporter för att analysera projekt- och prestanda i ett projekt eller över flera projekt. Du kan använda pivottabeller och Pivotdiagram om du vill arbeta interaktivt med rapporter och ändra vissa av de fält som strukturerar dem. De här rapporterna hjälpa dig att förstå hälsotillståndet för din organisation i projekt- och prestanda.

Obs!: Vissa rapporter, till exempel visuella rapporter kan bara skapas och visas med hjälp av Project Professional 2007.

OLAP-rapport management aktiviteter

Överst på sidan

Samarbeta med andra i organisationen

Project Web Access har många funktioner som kan hjälpa din organisation resurser samarbeta i projektaktiviteter, ärenden, risker och andra områden som påverkar framgå av projektet.

Samarbetsaktiviteter

Överst på sidan

Arbeta med Project Professional

Du kan använda Project Professional 2007 för att utföra många project management aktiviteter som en del av lösningen Enterprise Project Management (EPM) för din organisation.

Obs!: Project Server 2007 behörighet krävs för att kunna utföra olika enterprise project management uppgifter med hjälp av Project Professional.

Professionella projektaktiviteter

Överst på sidan

Få distribution råd, bloggar och annan information

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×