Guide till rollen Gruppmedlem i Project Web Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Gruppmedlemmar ansvarar för många av de dagliga aktiviteterna i ett eller flera projekt. Därför måste gruppmedlemmar använda tidrapporter där de rapporterar verkligt arbete med projektaktiviteter, de måste underhålla och svara på statusrapporter och begäranden om statusrapporter från projekt- och gruppledare, samt samarbeta med andra som arbetar i samma projekt.

I den här artikeln beskrivs de aktiviteter som är tillgängliga för dig som är gruppmedlem i ett projekt när du använder Microsoft Office Project Web Access. Den ger en översikt över Project Web Access ur en gruppmedlems perspektiv.

Beroende på vilka behörigheter administratören har tilldelat dig kan du arbeta med Project Web Access-funktioner i Project Web Access, i Microsoft Office Project Professional 2007 eller i båda programmen.

Vad kan du göra när du har behörigheter som Gruppmedlem?

Arbeta från startsidan för Project Web Access

Arbeta med aktiviteter och tidrapporter

Arbeta i Projektcenter

Hantera statusrapporter

Samarbeta med andra i organisationen

Läsa bloggar och annan onlineinformation

Arbeta från startsidan för Project Web Access

Startsidan för Project Web Access är utgångspunkten för användare som arbetar med data som har sparats i Microsoft Office Project Server 2007-databasen. När du loggar in på Project Web Access visas väntande objekt som kan behöva åtgärdas (till exempel aktivitetsuppdateringar som måste godkännas) och objekt som har ändrats sedan din senaste inloggning. Från startsidan kan du komma åt Project Web Access-funktioner, inklusive sidorna Aktiviteter, Projektcenter, Resurscenter, Uppdateringar, Statusrapporter, Dokument, Ärenden och Risker.

Obs!: Vilket innehåll som visas på startsidan för Project Web Access beror på vilka funktioner som är tillgängliga på servern, användarens roll, vilka behörigheter som användaren har tilldelats, vilka säkerhetskategorier användaren tillhör (inklusive de projekt och vyer som har tilldelats säkerhetskategorin) samt vilka eventuella anpassningar som har konfigurerats för startsidan.

Aktiviteter på startsidan för Project Web Access

Överst på sidan

Arbeta med aktiviteter och tidrapporter

Hantera aktiviteter

Hantera aktivitetsuppdateringar

Hantera tidrapporter

Integration med Outlook

Innan gruppmedlemmar kan registrera antalet arbetstimmar i en tidrapport eller rapportera aktivitetstatus måste administratören skapa tidrapporter, konfigurera statusrapporteringen eller både och. I tidrapporterna registreras verkligt antal arbetstimmar för aktiviteter, projekt och andra uppgifter. Rapporterna är viktiga verktyg för övervakning av användning, fakturerbar tid och andra tidsbaserade mått. Gruppmedlemmarna kan rapportera aktivitetsstatus med hjälp av sidorna Mina aktiviteter, vilket gör att administratören korrekt kan övervaka status och förlopp för aktiviteter i projekt.

Om er organisation övervakar förloppet för projekt skapade i Office Project Professional 2007 bör du även övervaka aktivitetens status.

Överst på sidan

Hantera aktiviteter

Gruppmedlemmar kan använda sidan Mina aktiviteter i Project Web Access för att visa, redigera, delegera och uppdatera aktiviteter och arbetstider som de eller en grupp resurser har tilldelats av en projektledare som använder Project Professional 2007. Du öppnar sidan Mina aktiviteter genom att klicka på Mina aktiviteter i Snabbstart.

Aktiviteter inom aktivitetshantering

Överst på sidan

Hantera aktivitetsuppdateringar

Du kan granska ändringar i aktiviteter och arbetstider som gruppmedlemmarna ange från sidorna Mina uppgifter på sidan aktivitetsuppdateringar i Project Web Access. Du kan också använda sidan aktivitetsuppdateringar Uppdatera projekt med den senaste informationen.

Du kan uppdatera projekt med information från sidan Aktivitetsuppdateringar på två sätt:

  • Manuellt     Du kan acceptera varje aktivitetsändring genom att klicka på Acceptera på sidan Aktivitetsuppdateringar. Om du svarar på en begäran om en aktivitetsändring innan du accepterar den tas begäran bort från listan på sidan Aktivitetsuppdateringar tills gruppmedlemmen har svarat. Du kan uppdatera och svara på nya begäranden om aktiviteter och aktivitetsdelegeringar samtidigt.

  • Automatiskt (med hjälp av regler)     Du kan skapa och köra regler för att automatiskt uppdatera projekt med ändringar som inte behöver granskas innan godkännande. Du kan skapa regler som körs för särskilda projekt, alla projekt, specifika resurser eller grupper av resurser på en viss plats i RBS Resource Breakdown Structure () på din organisation.

Aktiviteter inom hantering av aktivitetsuppdateringar

Överst på sidan

Hantera tidrapporter

Tidrapporter spela in de faktiska arbetstimmar för aktiviteter, projekt och andra objekt och är viktiga om du spårar användning, fakturerbar tid och andra tidsbaserade mått.

Aktiviteter inom tidrapportshantering

Överst på sidan

Integration med Outlook

Project Web Access kan integreras med Microsoft Outlook så att gruppmedlemmar kan uppdatera sina aktiviteter med hjälp av Office Outlook 2007, 2003 eller XP. För att kunna använda funktionerna för Outlook-integration måste en gruppmedlem:

  • ha ett giltigt användarkonto för Project Web Access för åtkomst till konfigurationssidan för funktionerna för Outlook-integration,

  • använda Office Outlook 2007, 2003 eller XP,

Outlook-aktiviteter

Överst på sidan

Arbeta med semester och administrativ tid

I Project Web Access kan du övervaka tid som inte ägnas åt arbete (administrativ tid), till exempel semestertid, gruppmöten, utbildning, interna projekt och annan tid som inte ägnas åt projektarbete. Gruppmedlemmarna kan ange administrativ tid på sina respektive Min tidrapport-sidor.

Aktiviteter för hantering av administrativ tid

Överst på sidan

Arbeta i Projektcenter

Projektcenter är ett enkelt sätt för projektledare, gruppmedlemmar och andra intressenter kan du visa detaljerad information om enskilda projekt och projektförslag och visa sammanfattande information om projekt i organisationen . Alla användare som har behörighet att komma åt Projektcenter i Project Web Access eller Project Professional 2007 kan använda Projektcenter för att arbeta med ett projekt som de har tilldelats. Projekt som publiceras i Project Server 2007 databas som är tillgängliga i Projektcenter.

Aktiviteter för Projektcenter

Överst på sidan

Hantera statusrapporter

Statusrapporter beskriver förloppet i tilldelade aktiviteter. Gruppmedlemmar svarar på begäranden om statusrapporter från ansvariga och kan även själva skicka statusrapporter.

Aktiviteter för statusrapporthantering

Överst på sidan

Samarbeta med andra i organisationen

Project Web Access innehåller många funktioner som underlättar samarbetet mellan organisationens resurser vad gäller projektaktiviteter, ärenden, risker och andra områden som påverkar projektets resultat.

Samarbetsaktiviteter

Överst på sidan

Läsa bloggar och annan onlineinformation

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×