Guide till användargränssnittet i Access 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Access 2010 har ett användargränssnitt med betydande ändringar från tidigare versioner, särskilt versioner före Access 2007. Två huvudkomponenterna i användargränssnittet, i menyfliksområdet och navigeringsfönstret – introducerades i Access 2007. Flera ändringar har gjorts till menyfliksområdet och ett tredje användargränssnitt komponent – Microsoft Office Backstage-vyn, som är nytt i Access 2010.

I den här artikeln beskrivs element i användargränssnittet i Access 2010 och innehåller länkar till mer information om de här elementen och hur du anpassar din upplevelse.

I den här artikeln

Översikt

Backstage-vyn

Menyfliksområdet

Navigeringsfönstret

Dokument med flikar

Statusfält

Formateringsverktygsfältet

Få hjälp

Översikt

De tre huvudkomponenterna i användargränssnittet i Access 2010 är:

 • Menyfliksområdet    är remsa med flikar högst upp i programfönstret som innehåller grupper med kommandon.

 • I Backstage-vyn    är samling kommandon som visas på fliken Arkiv i menyfliksområdet.

 • Navigeringsfönstret    är fönstret till vänster i Access-programfönstret där du kan arbeta med databasobjekt. Navigeringsfönstret ersätts databasfönstret i Access 2007.

Dessa tre element ger miljö där du kan skapa och använda databaser.

Menyfliksområdet

Menyfliksområdet är den primära ersättningen för menyer och verktygsfält finns i versioner före Access 2007. Huvudsakligen består av flikar som har grupper med knapparna.

I menyfliksområdet har huvudsakliga flikar som gruppera relaterade vanliga kommandon, sammanhangsberoende flikar som visas endast när du kan använda dem, och verktygsfältet Snabbåtkomst, ett litet verktygsfält som du kan anpassa med dina favoritkommandon.

På menyflikarna i anger några av knapparna du olika alternativ, medan andra starta ett kommando.

Backstage-vyn

Backstage-vyn är nytt i Access 2010. Den innehåller kommandon och information som gäller för en hel databas, till exempel Komprimera och reparera, samt kommandon som fanns på Arkiv-menyn i tidigare versioner, till exempel Skriv ut.

Navigeringsfönstret

Navigeringsfönstret kan du organisera dina databasobjekt och är det huvudsakliga sättet att öppna eller ändra design för ett databasobjekt. Navigeringsfönstret ersätts databasfönstret som fanns i Access-versioner före Access 2007.

Navigeringsfönstret är ordnad efter kategorier och grupper. Du kan välja mellan flera olika alternativ för organisationen och kan också skapa egna anpassade organisation färgschema i navigeringsfönstret. Som standard används en ny databas kategorin objekttyp som har grupper som motsvarar de olika typerna av databasobjekt. Kategorin objekttyp ordnas databasen objekt på liknande sätt som visas som standard databasfönstret visas från tidigare versioner.

Du kan minimera navigeringsfönstret och du kan även dölja den, men du kan inte dölja navigeringsfönstret genom att öppna databasobjekt framför den.

Backstage-vyn

Backstage-vyn upptar på fliken Arkiv i menyfliksområdet och innehåller många kommandon som fanns på Arkiv-menyn i tidigare versioner av Access. Backstage-vyn innehåller även andra kommandon som gäller för en hel databasfilen. När du öppnar Access men inte öppna en databas (till exempel du öppnar Access från Start-menyn) kan du se Backstage-vyn.

Fliken Nytt på vyn Backstage

I Backstage-vyn kan du skapa en ny databas, öppna en befintlig databas, publicera en databas på webben via SharePoint Server och utföra många och databas underhållsåtgärder.

Skapa en ny tom databas

 1. Starta Access från Start-menyn eller från en genväg.

  Backstage-vyn visas.

 2. Gör något av följande:

  • Skapa en ny databas

   1. Klicka på Tom webbdatabas under tillgängliga mallar.

   2. Till höger under Tom webbdatabas, Skriv ett namn för databasen i rutan Filnamn eller Använd det som tillhandahålls åt dig.

   3. Klicka på Skapa.

    Den nya databasen skapas och en ny tabell öppnas i databladsvyn.

  • Skapa en ny lokal databas

   1. Klicka på tom databas under tillgängliga mallar.

   2. Till höger under tom databas, Skriv ett namn för databasen i rutan Filnamn eller Använd det som tillhandahålls åt dig.

   3. Klicka på Skapa.

    Den nya databasen skapas och en ny tabell öppnas i databladsvyn.

Access 2010 innehåller ett antal mallar med produkten och du kan hämta fler från Office.com. En Access-mall är en fördefinierad databas med professionella tabeller, formulär och rapporter. Mallar ge big igång när du skapar en ny databas.

Skapa en ny databas från en exempelmallen

 1. Starta Access från Start-menyn eller från en genväg.

  Backstage-vyn visas.

 2. Klicka på exempelmallar och bläddrar sedan tillgängliga mallar.

 3. När du hittar den mall som du vill använda på mallen.

 4. Till höger i rutan Filnamn skriver du ett filnamn eller Använd det som har angetts för dig.

 5. Klicka på Skapa.

  Access skapar den nya databasen från mallen och öppnas.

Du kan hämta ytterligare Access-mallar från office.com direkt från Backstage-vyn.

Skapa en ny databas från en Office.com-mall

 1. Starta Access från Start-menyn eller från en genväg.

  Backstage-vyn visas.

 2. Klicka på en kategori under Office.com-mallar fönstret och när mallar i respektive kategori visas klickar du på en mall.

  Obs!: Du kan också söka efter en mall med hjälp av sökrutan.

 3. Skriv ett filnamn i rutan Filnamn eller Använd det som har angetts för dig.

 4. Klicka på Download (Ladda ned).

  Access automatiskt hämtar mallen, skapas en ny databas baserat på mallen, sparas i dokumentmappen (till exempel mappen Mina dokument) och öppnar databasen.

När du öppnar (eller skapa och öppna) en databas, läggs filnamnet och sökvägen till databasen till en intern lista över senast använda dokument. Den här listan visas på fliken senaste i Backstage-vyn så att du lätt kan öppna senast använda databaser.

Öppna senast använda databas

 1. Starta Access.

 2. Klicka på senaste i Backstage-vyn och klicka sedan på den databas som du vill öppna.

  Databasen öppnas.

Öppna en databas från Backstage-vyn

 1. Starta Access.

 2. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Öppna. När dialogrutan Öppna visas Bläddra och välj en fil och klicka sedan på Öppna.

  Databasen öppnas.

Överst på sidan

Menyfliksområdet

Menyfliksområdet är primära ersätter menyerna och verktygsfälten och innehåller det huvudsakliga kommandogränssnittet i Access 2010. En av de stora fördelarna med menyfliksområdet är att konsolideras, i en och samma plats, uppgifterna eller genvägar som används för att kräva menyer, verktygsfält, åtgärdsfönster och andra UI-komponenter ska visas. Det här sättet har ett och samma ställe där du vill leta efter kommandon, i stället för många olika platser.

När du öppnar en databas visas i menyfliksområdet högst upp i huvudfönstret i Access där den visas kommandona på fliken aktiva kommandot.

Menyflikar i Access

Menyfliken innehåller ett antal kommandot tabbar som innehåller kommandon. I Access 2010 är flikarna huvudsakliga kommandot Arkiv, Home, Skapa, Externa Data och Databasverktyg. Varje flik innehåller grupper med relaterade kommandon och grupperna ta fram några av de ytterligare nya gränssnittselement, till exempel galleriet, vilket är en annan typ av kontroll som visas alternativen visuellt.

Kommandon som är tillgängliga i menyfliksområdet också återspegla det aktiva objektet. Om du har en tabell som öppnas i databladsvyn och klicka på formulär på fliken Skapa i gruppen formulär skapar Access formuläret, baserat på det aktiva registret. Det vill säga anges namnet på den aktiva tabellen i egenskapen datakälla för det nya formuläret. Dessutom visas vissa menyflikarna endast i vissa sammanhang. Fliken Design visas till exempel bara när du har ett objekt öppna i designläge.

Du kan använda kortkommandon med i menyfliksområdet. Alla kortkommandon från en tidigare version av Access fortsätter att fungera. Snabbtangentsystemet ersätter menyn acceleratorer från tidigare versioner av Access. Detta system använder små symboler med en bokstav eller en kombination av bokstäver som visas i menyfliksområdet när du trycker på ALT-tangenten. Dessa indikatorer visa vad tangentbord genväg består kontrollen under.

När du har valt ett kommando-fliken kan bläddra du kommandon som är tillgängliga på den fliken.

Välj ett kommando-fliken

 1. Starta Access.

 2. Klicka på önskad flik.

-eller-

 1. Starta Access.

 2. Tryck på och släpp Alt-tangenten.

  Tangentbordstips visas.

 3. Tryck på den eller de nycklar som visas i tangentbord tipset eller närmast fliken kommando som du vill använda.

Du kan köra ett kommando ett antal olika sätt. Snabbaste och mest direkta vägen är att använda kortkommandot som är associerad med kommandot. Om du känner till kortkommandot används från en tidigare version av Access bör det också arbeta i Access 2010.

Mer information om kortkommandon finns i tangentbordsgenvägar i Access.

Köra ett kommando

 1. Starta Access.

 2. Klicka på fliken för kommandot. I följande tabell visas ett representativt urval av flikarna och kommandon som är tillgängliga på varje flik. Flikar och kommandon som är tillgängliga ändras beroende på vad din är att göra.

Fliken kommando

Vanliga saker du kan göra

Home

Välja en annan vy.

Kopiera och klistra in från Urklipp.

Ange aktuella teckenegenskaperna.

Ange den aktuella Teckensnittsjustering.

Använda RTF-formatering på ett PM-fält.

Arbeta med poster (uppdatera, ny, spara, ta bort, summor, stavning, mer).

Sortera och filtrera poster.

Söka efter poster.

Skapa

Skapa en ny tom tabell.

Skapa en ny tabell med hjälp av en tabellmall.

Skapa en lista på en SharePoint-webbplats och en tabell i den aktuella databasen som länkar till listan som skapades.

Skapa en ny tom tabell i designvyn.

Skapa ett nytt formulär som baseras på aktiva tabell eller fråga.

Skapa en ny pivottabell eller ett diagram.

Skapa en ny rapport baserat på den aktiva tabell eller fråga.

Skapa en ny fråga, makro, modul eller klassmodul.

Externa data

Importera eller länka till externa data.

Exportera data.

Samla in och uppdatera data via e-post.

Skapa sparade import och export har sparat.

Kör Länkhanteraren.

Databasverktyg

Flytta vissa eller alla delar av en databas till en ny eller befintlig SharePoint-webbplats.

Starta Visual Basic editor eller köra ett makro.

Skapa och visa tabellrelationer.

Visa/Dölj objektberoenden.

Kör databasdokumenteraren eller analysera prestanda.

Flytta data till Microsoft SQL Server eller till en databas (tabeller).

Hantera Access-tillägg.

Skapa eller redigera en modul Visual Basic for Applications (VBA).

 1. Klicka på den kontroll som representerar kommandot. Du kan också om du känner till kortkommandot för kommandot från en tidigare version av Access ange kortkommandot med hjälp av tangentbordet.

  -eller-

  Tryck på och släpp Alt-tangenten.

  Snabbtangenterna visas.

  Tryck på den eller de nycklar som visas i tangentbord tipset som är associerad med det kommando du vill använda.

Kommandot sammanhangsberoende flikar

Förutom flikarna standardkommando har Access 2010 också sammanhangsberoende kommandot flikar. Beroende på kontexten (det vill säga vilket objekt du arbetar med och vad du vill göra), kan en eller flera sammanhangsberoende kommandot flikar visas bredvid flikarna standardkommando.

Sammanhangsberoende flikar

Aktivera en sammanhangsberoende kommandot flik

 • Klicka på fliken sammanhangsberoende kommandot.

-eller-

 1. Tryck på och släpp Alt-tangenten.

  Snabbtangenterna visas.

 2. Tryck på den eller de nycklar visas i snabbtangent som visas på eller närmast sammanhangsberoende kommando-fliken.

Flikarna sammanhangsberoende kommandot innehåller kommandon och funktioner som du behöver arbeta i ett visst sammanhang. När du öppnar en tabell i designvyn innehåller sammanhangsberoende flikar kommandon som spelas upp när du arbetar med en tabell i den aktuella vyn. När du öppnar du tabellen i designvyn, som ett annat exempel visas den sammanhangsberoende kommando fliken med namnet Design bredvid fliken Avancerade verktyg. När du klickar på fliken Design visar i menyfliksområdet kommandon som är tillgängliga för dig när objektet är i designvyn.

Gallerier   

Menyfliksområdet också använder en typ av kontroll som kallas ett galleri. Gallerikontrollen är utformad för att fokusera din uppmärksamhet på får enklare önskat resultat som du vill använda. I stället för att bara visa kommandon, visar gallerikontrollen resultatet av att använda de kommandona. Idén är att ge en visuell sätt att bläddra och lär dig hur Access 2010 kan, med fokus på sidan resultat i stället för att fokusera enbart på motsvarande kommandon sig själva.

Galleriet Marginal

Gallerier finns i olika former och storlekar. Det finns en rutnätslayout och en meny-liknande representation som även en på menyfliksområdet layout som placerar innehållet i galleriet själva i menyfliksområdet.

Dölja menyfliksområdet

Ibland kanske du måste lite mer utrymme använda till arbetsytan. Därför kan du Minimera menyfliksområdet så att fältet med kommandot tabbar förblir. Dubbelklicka på fliken aktiva kommandot om du vill dölja menyfliksområdet. Dubbelklicka på fliken aktiva kommandot igen om du vill visa det igen.

Dölja och återställa menyfliksområdet

 1. Dubbelklicka på fliken aktiva kommandot (den aktiva fliken är markerad flik).

 2. Dubbelklicka på fliken aktiva kommandot igen om du vill återställa i menyfliksområdet.

Verktygsfältet Snabbåtkomst (verktygsfältet Snabbåtkomst)

Verktygsfältet Snabbåtkomst är en angränsande i menyfliksområdet som ger ett enkelt klick tillgång till kommandon i verktygsfältet. Kommandon standarduppsättningen använda Spara, Ångra och göra om, och du kan anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst om du vill ta med andra kommandon som du använder ofta. Du kan också ändra placeringen av verktygsfältet och ändrar från small standardstorlek på stor. Litet verktygsfält visas bredvid kommandot flikarna i menyfliksområdet. När du växlar till förstoring verktygsfältet visas under menyfliksområdet och utökas dess full bredd.

Verktygsfältet Snabbåtkomst

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

 1. Klicka på pilen längst till höger kombinationsrutan i verktygsfältet.

 2. Klicka på det kommando du vill lägga till och du är klar under Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst.

  Eller, om kommandot inte finns med i listan klickar du på Fler kommandon och gå vidare till nästa steg i den här proceduren.

 3. Markera kommandot eller kommandon som du vill lägga till i dialogrutan Access-alternativ och klicka sedan på Lägg till.

 4. Markera det i listan till höger om du vill ta bort ett kommando och klicka sedan på Ta bort. Du kan också dubbelklicka på kommandot i listan.

 5. Klicka på OK när du är klar.

Överst på sidan

Navigeringsfönstret

När du öppnar en databas eller skapa ett nytt namn för din databasobjekt visas i navigeringsfönstret. Ordna databasobjekt innehåller tabeller, formulär, rapporter, sidor, makron och moduler. Navigeringsfönstret ersätter databasfönstret som används i tidigare versioner av Access – – om du har använt databasfönstret för att utföra en uppgift i en tidigare version kan du nu utföra uppgiften med hjälp av navigeringsfönstret. Till exempel om du vill lägga till en rad i en tabell i databladsvyn kan öppna du tabellen i navigeringsfönstret.

Obs!: Navigeringsfönstret är inte tillgänglig i en webbläsare. Om du vill använda navigeringsfönstret med en Webbdatabas måste du först öppna den databasen med hjälp av Access.

Navigeringsfönstret i Northwind 2007

Om du vill öppna ett databasobjekt eller lägga till ett kommando i ett databasobjekt, högerklickar du på objektet och välj en meny på snabbmenyn. Kommandon på snabbmenyn varierar beroende på objekttypen av.

Öppna ett databasobjekt, till exempel en tabellen, formuläret eller rapporten

 • Dubbelklicka på objektet i navigeringsfönstret.

  -eller-

  Markera objektet i navigeringsfönstret och sedan på RETUR.

  -eller-

 • Högerklicka på ett objekt i navigeringsfönstret och klicka sedan på Öppna.

Observera att du kan ange ett alternativ för att öppna objekt med ett enda klick i dialogrutan Navigeringsalternativ.

Navigeringsfönstret delar din databasobjekt i kategorier och dessa kategorier innehåller grupper. Vissa kategorier är fördefinierade för dig och du kan också skapa egna anpassade grupper.

Navigeringsfönstret visas som standard när du öppnar en databas, inklusive databaser som har skapats i tidigare versioner av Access. Du kan förhindra att navigeringsfönstret visas som standard genom att ange ett alternativ för programmet. Följande uppsättning steg förklarar hur du utför en varje åtgärd.

Visa eller dölja navigeringsfönstret   

 • Klicka på knappen i det övre högra hörnet i navigeringsfönstret ( Knappen öppna/stäng gränslinje för navigeringsfönstret i Access ) eller trycka på F11.

Förhindra att visas som standard i navigeringsfönstret

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 2. Klicka på Aktuell databas i rutan till vänster.

 3. Under Navigering, avmarkerar du kryssrutan Visa navigeringsfönstret och klicka sedan på OK.

Mer information om navigeringsfönstret finns i artikeln Visa och hantera objekt med hjälp av navigeringsfönstret.

Överst på sidan

Dokument med flikar

Utgår Office Access 2007 kan visa din databasobjekt i flikdokument i stället för överlappande fönster. Du kanske föredrar flikar dokument gränssnitt för vardagliga interaktiva användning. Du kan aktivera eller inaktivera flikdokument genom att ange din Access-alternativ (se Visa eller dölja dokument flikar, senare i den här artikeln). Om du ändrar inställningar för flikar dokument kan måste du dock stänger och öppnar databasen för de nya inställningarna ska börja gälla.

Flikobjekt i Access 2007

Visa eller dölja dokumentflikar

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 2. Klicka på Aktuell databas i rutan till vänster.

 3. Välj Flikdokument i avsnittet Alternativ under Alternativ för fönster i dokumentet.

 4. Markera eller avmarkera kryssrutan Visa dokumentflikar. Avmarkera kryssrutan om du stänger av dokumentflikar.

 5. Klicka på OK.

  Meddelanden: 

  • Visa dokumentflikar inställningen är en inställning per databas. Du måste ange det här separat för varje databas.

  • När du har ändrat inställningen Visa dokumentflikar du stänger och öppnar databasen om du vill visa ändringen börjar gälla.

  • Nya databaser som skapas med hjälp av Access 2007 eller Access 2010 visa dokumentflikar som standard.

  • Databaser som skapats med en tidigare version av Access använder överlappande fönster som standard.

Överst på sidan

Statusfält

Precis som med tidigare versioner av Access i Access 2010 kan du visa ett statusfält längst ned i fönstret. Den här standard gränssnittselement fortsätter att vara platsen där du vill leta efter meddelanden om status, egenskapen ledtrådar, förloppsindikatorer och så vidare. Med Access 2010 statusfältet också tar på två vanliga funktioner som visas också i statusfältet i andra Office 2010-program: växla vy/fönster och zooma.

Du kan snabbt växla det aktiva fönstret mellan en av de tillgängliga vyerna med hjälp av kontrollerna som finns tillgängliga i statusfältet. Om du visar ett objekt som stöder variabla Zooma kan du justera zoomningsnivån om du vill zooma in eller ut med hjälp av skjutreglaget i statusfältet.

I statusfältet kan aktiveras eller inaktiveras i dialogrutan Access-alternativ.

Visa eller dölja statusfältet

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 2. Klicka på Aktuell databas i rutan till vänster.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Visa statusfält under Programalternativ. Avmarkera kryssrutan om du stänger av visningen av statusfältet.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Formateringsverktygsfältet

I tidigare versioner av Access än Access 2007 krävs formatera text ofta med hjälp av en meny eller visa verktygsfältet formatering. Med Access 2010 kan du formatera text enklare sätt med hjälp av formateringsverktygsfältet. När du markerar texten för formatering, formateringsverktygsfältet automatiskt visas ovanför den markerade texten. Om du flyttar muspekaren närmare till formateringsverktygsfältet, formateringsverktygsfältet tonas in och använda det för att använda fetstil, kursiv stil, teckenstorlek, färg och så vidare. När du flyttar pekaren från formateringsverktygsfältet tonar formateringsverktygsfältet borta. Om du inte vill använda formateringsverktygsfältet för att använda textformatering på ett urval kan döljs bara pekaren några bildpunkter och formateringsverktygsfältet försvinner.

Formateringsverktygsfältet

Formatera text med hjälp av verktygsfältet mini

 1. Markera texten du vill formatera.

  Formateringsverktygsfältet visas transparent ovanför texten.

 2. Tillämpa formatering med hjälp av formateringsverktygsfältet.

Överst på sidan

Få hjälp

När du har en fråga kan få du hjälp genom att trycka på F1, genom att klicka på frågetecknet på höger sida i menyfliksområdet.

Startpunkt för hjälp

Du kan också hitta hjälp i Backstage-vyn:

 • Klicka på fliken Arkiv och sedan på Hjälp.

  En lista över hjälpresurser visas i Backstage-vyn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×