Guide till användargränssnittet i Access 2010

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Access 2010 har ett användargränssnitt med betydande ändringar jämfört med tidigare versioner, i synnerhet versioner tidigare än Access 2007. Två huvudkomponenter i användargränssnittet – menyfliksområdet och navigeringsfönstret – infördes i Access 2007. Flera ändringar har gjorts i menyfliksområdet, och en tredje användargränssnittkomponent – vyn Microsoft Office Backstage – är en nyhet i Access 2010.

I denna artikel beskrivs gränssnittselementen i Access 2010 och den innehåller länkar till mer information om dessa element och hur du kan anpassa din användning av dem.

Artikelinnehåll

Översikt

Backstage-vyn

I menyfliksområdet

Navigeringsfönstret

Dokument med flikar

Statusfältet

Formateringsverktygsfältet

Få hjälp

Översikt

De tre huvudkomponenterna i användargränssnittet för Access 2010 är:

 • Menyfliksområdet    är det fält med flikar som löper tvärs över och högst upp i programfönstret och som innehåller grupper med kommandon.

 • Backstage-vyn    är en uppsättning kommandon som visas på fliken Arkiv i menyfliksområdet.

 • Navigeringsfönstret    är det fönster till vänster om Access-programfönstret som du använder när du arbetar med databasobjekt. Navigeringsfönstret ersätter Databasfönstret i Access 2007.

Dessa tre element utgör den miljö där du kan skapa och använda databaser.

Menyfliksområdet

Menyfliksområdet är den primära funktion som ersätter menyer och verktygsfält i tidigare versioner än Access 2007. Det består främst av flikar med grupper av knappar.

Menyfliksområdet har huvudflikar som grupperar relaterade vanliga kommandon, kontextuella flikar som visas först när du kan använda dem och verktygsfältet Snabbåtkomst, ett litet verktygsfält som du kan anpassa med dina favoritkommandon.

På flikarna i menyfliksområdet ger några av knapparna ett galleri med alternativ, medan andra startar ett kommando.

Backstage-vyn

Vyn Backstage är en nyhet i Access 2010. Den innehåller kommandon och information som gäller för en hel databas, som till exempel Komprimera och reparera, liksom kommandon som fanns på menyn Arkiv i tidigare versioner, som till exempel Skriv ut.

Navigeringsfönstret

Navigeringsfönstret hjälper dig att organisera dina databasobjekt och är det huvudsakliga sättet att öppna eller ändra utformningen av ett databasobjekt. Navigeringsfönstret ersatte det databasfönster som fanns i tidigare versioner än Access 2007.

Navigeringsfönstret är indelat i kategorier och grupper. Du kan välja mellan flera olika organiseringsalternativ och kan även skapa ett eget organisationssystem i Navigeringsfönstret. Som standard använder en ny databas kategorin Objekttyp, som har grupper som motsvarar de olika typerna av databasobjekt. Kategorin Objekttyp organiserar databasobjekt på ett sätt som liknar databasfönstret i tidigare versioner av Access.

Du kan minimera Navigeringsfönstret och du kan även dölja det, men du kan inte täcka över Navigeringsfönstret genom att öppna databasobjekt framför det.

Backstage-vyn

Vyn Backstage visa finns på fliken Arkiv i menyfliksområdet och innehåller många kommandon som tidigare fanns på Arkiv-menyn i tidigare versioner av Access. Vyn Backstage innehåller också andra kommandon som kan användas för en hel databasfil. När du startar Access men ännu inte öppnat en databas (t.ex. när du öppnar Access från Start-menyn i Windows) då visas vyn Backstage.

Fliken Nytt på vyn Backstage

På vyn backstage kan du skapa en ny databas, öppna en befintlig databas, publicera en databas på webben med SharePoint Server och utföra fil- och databasunderhåll.

Skapa en ny, tom databas

 1. Starta Access från Start-menyn eller en genväg.

  Backstage-vyn visas.

 2. Gör något av följande:

  • Skapa en ny webbdatabas

   1. Klicka på Tom webbdatabas under Tillgängliga mallar.

   2. Till höger, under Tom webbdatabas skriver du ett namn för databasfilen i rutan Filnamn eller använder det namn som föreslås.

   3. Klicka på Skapa.

    Den nya databasen skapas och en ny tabell öppnas i databladsvyn.

  • Skapa en ny databas på en enskild dator

   1. Klicka på Tom databas under Tillgängliga mallar.

   2. Till höger, under Tom databas skriver du ett namn för databasfilen i rutan Filnamn eller använder det namn som föreslås.

   3. Klicka på Skapa.

    Den nya databasen skapas och en ny tabell öppnas i databladsvyn.

Access 2010 innehåller ett antal mallar och du kan hämta ännu fler från Office.com. En Access-mall är en fördefinierad databas med professionellt utformade tabeller, formulär och rapporter. Tack vare mallarna kan du snabbt komma igång med att skapa en ny databas.

Skapa en ny databas från en exempelmall

 1. Starta Access från Start-menyn eller en genväg.

  Backstage-vyn visas.

 2. Klicka på Exempelmallar och bläddra sedan igenom de tillgängliga mallarna.

 3. När du hittar en mall som du vill använda klickar du på den mallen.

 4. Till höger, i rutan Filnamn, skriver du ett filnamn eller använder det namn som föreslås automatiskt.

 5. Klicka på Skapa.

  En ny databas skapas utifrån mallen och öppnas.

Du kan hämta ytterligare Access-mallar från office.com direkt från vyn Backstage.

Skapa en ny databas från en Office.com-mall

 1. Starta Access från Start-menyn eller en genväg.

  Backstage-vyn visas.

 2. Under rutan Office.com-mallar klickar du på önskad kategori och när mallarna i denna kategori visas klickar du på den mall som du vill använda.

  Obs!: Du kan även söka efter en mall med hjälp av den sökruta som visas.

 3. Skriv ett filnamn i rutan Filnamn eller använd det som föreslås automatiskt.

 4. Klicka på Hämta.

  Mallen hämtas automatiskt, en ny databas skapas utifrån mallen och den lagras i dokumentmappen (t.ex. i mappen Mina dokument). Därefter öppnas databasen.

När du öppnar (eller skapar och öppnar) en databas lägger Access till filnamnet och platsen för databasen i en intern lista över de senast använda dokumenten. Denna lista visas på fliken Senaste i vyn Backstage så att du enkelt kan öppna dina senast använda databaser.

Öppna en nyligen använd databas

 1. Starta Access.

 2. I vyn Backstage klickar du på Senaste och klickar sedan på den databas som du vill öppna.

  Databasen öppnas.

Öppna en databas från vyn Backstage

 1. Starta Access.

 2. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Öppna. När dialogrutan Öppna visas väljer du önskad fil och klickar sedan på Öppna.

  Databasen öppnas.

Överst på sidan

Menyfliksområdet

Menyfliksområdet ersätter menyer och verktygsfält och utgör det viktigaste kommandogränssnittet i Access 2010. En av fördelarna med menyfliksområdet är att det samlar ihop de uppgifter och startpunkter som du tidigare behövde menyer, verktygsfält, åtgärdsfönster och andra gränssnittskomponenter för att visa. På det här sättet behöver du bara gå till ett enda ställe när du letar efter kommandon.

När du öppnar en databas visas menyfliksområdet högst upp i huvudfönstret i Access, där den visar kommandon på den aktiva kommandofliken.

Menyflikar i Access

Menyfliksområdet innehåller en serie kommandoflikar med kommandon. I Access 2010 är de viktigaste kommandoflikarna Arkiv, Start, Skapa, Externa data och Databasverktyg. Varje flik innehåller grupper med närliggande kommandon, och i dessa grupper finns några av de nya elementen i användargränssnittet, till exempel galleriet, som är en ny typ av kontroll som presenterar olika alternativ visuellt.

De kommandon som finns på menyfliksområdet återspeglar också det objekt som är aktivt. Om du till exempel har en tabell öppen i Databladsvyn och du klickar på Formulär på fliken Skapa i gruppen Formulär, då skapar Access formuläret baserat på den aktiva tabellen. Det vill säga, namnet på den aktiva tabellen inkluderas i det nya formulärets egenskap Datakälla. Dessutom visas vissa flikar på menyfliksområdet endast i vissa sammanhang. Fliken Design visas till exempel endast när du har ett objekt öppet i designvyn.

Du kan använda kortkommandon på tangentbordet tillsammans med menyfliksområdet. Alla tangentbordsgenvägar från tidigare versioner av Access fungerar fortfarande. Keyboard Access System ersätter snabbtangenterna från tidigare versioner av Access. I det här systemet används små indikatorer som utgörs av en enstaka bokstav eller en kombination av bokstäver som visas i menyfliksområdet och anger vilken tangentbordsgenväg som aktiverar kontrollen där under.

När du har valt en kommandoflik kan du bläddra igenom kommandona som finns på fliken.

Välja en kommandoflik

 1. Starta Access.

 2. Klicka på önskad flik.

eller

 1. Starta Access.

 2. Tryck på och släpp upp ALT.

  Tangentbordstipset visas.

 3. Tryck på tangenten eller tangenterna som visas i tangentbordstipset på eller närmast den kommandoflik som du vill ha.

Du kan köra ett kommando på flera sätt. Det snabbaste sättet och den rakaste vägen är att använda tangentbordsgenvägen som hör till kommandot. Om du vet vilken tangentbordsgenväg du använde i tidigare versioner av Access, fungerar det också i Access 2010.

Mer information om kortkommandon finns i tangentbordsgenvägar i Access.

Köra ett kommando

 1. Starta Access.

 2. Klicka på lämplig flik för kommandot. I tabellen nedan visas ett urval av flikarna och de kommandon som finns på respektive flik. Vilka flikar och kommandon som finns beror på vad du utför.

Kommandoflik

Vanliga saker som du kan utföra

Start

Välja en annan vy.

Kopiera och klistra in från Urklipp.

Ange aktuella teckenegenskaper.

Ange aktuell teckenjustering.

Tillämpa RTF-formatering på ett PM-fält.

Arbeta med poster (Uppdatera, Ny, Spara, Ta bort, Summor, Stavning, Fler).

Sortera och filtrera poster.

Söka efter poster.

Skapa

Infoga en ny tom tabell.

Skapa en ny tabell med hjälp av en mall.

Skapa en lista på en SharePoint-webbplats och en tabell i den aktuella databasen som länkar till den nya listan.

Skapa en ny tom tabell i designvyn.

Skapa ett nytt formulär som baseras på den aktiva tabellen eller frågan.

Skapa en ny pivottabell eller ett diagram.

Skapa en ny rapport som baseras på den aktiva tabellen eller frågan.

Skapa en ny fråga, ett makro, en modul eller klassmodul.

Externa data

Importera eller länka till externa data.

Exportera data.

Samla in och uppdatera data via e-post.

Skapa sparade importer och exporter.

Köra Länkhanteraren.

Databasverktyg

Flytta vissa eller alla delar av en databas till en ny eller befintlig SharePoint-webbplats.

Starta Visual Basic-redigeraren eller köra ett makro.

Skapa och visa tabellrelationer.

Visa/dölja objektsamband.

Köra Databasdokumenteraren eller analysera prestanda.

Flytta data till Microsoft SQL Server eller till en Access-databas (enbart tabeller).

Hantera Access-tillägg.

Skapa eller redigera en VBA-modul (Visual Basic for Applications).

 1. Klicka på kontrollen som representerar kommandot. Om du känner till tangentbordsgenvägen för kommandot från en tidigare version, kan du i stället ange tangentbordsgenvägen med hjälp av tangentbordet.

  eller

  Tryck på och släpp upp ALT.

  Snabbtangenten visas.

  Tryck på tangenten eller de tangenter som visas i tangentbordstipset till det önskade kommandot.

Sammanhangsberoende kommandoflikar

Förutom standardkommandoflikarna använder har Access 2010 också sammanhangsberoende kommandoflikar. Beroende på sammanhang (det vill säga vilket objekt du arbetar med och vad du utför), kan en eller flera sammanhangsberoende kommandoflikar visas bredvid de vanliga kommandoflikarna.

Sammanhangsberoende flikar

Aktivera en sammanhangsberoende kommandoflik

 • Klicka på den sammanhangsberoende kommandofliken.

eller

 1. Tryck på och släpp upp ALT.

  Snabbtangenten visas.

 2. Tryck på snabbtangenten eller snabbtangenterna som visas på eller ligger närmast den sammanhangsberoende kommandofliken.

De sammanhangsberoende kommandoflikarna innehåller kommandon och funktioner som du behöver när du arbetar i ett visst sammanhang. När du till exempel öppnar en tabell i designvyn innehåller de sammanhangsberoende kommandoflikarna kommandon som bara gäller när du arbetar med en tabell i den vyn. Ett annat exempel är när du öppnar en tabell i designvyn, då visas en sammanhangsberoende kommandoflik med namnet Design bredvid fliken Avancerade verktyg. När du klickar på fliken Design innehåller menyfliksområdet de kommandon som bara är tillgängliga när objektet finns i designvyn.

Gallerier   

Menyfliksområdet använder också en kontroll som kallas för galleri. Gallerikontrollen samverkar med menyfliksområdet så att du kan fokusera på det resultat som du vill ha. I stället för att visa kommandona, visar galleriet resultatet av kommandona. Tanken är att du på ett visuellt sätt ska kunna bläddra och se vad du kan göra i Access 2010, med fokus på resultat i stället för på själva kommandona.

Galleriet Marginal

Gallerier finns i olika former och storlekar. Det finns en rutnätslayout, en menyliknande representation som fälls ned och t.o.m. en layout som placerar innehållet i själva galleriet i menyfliksområdet.

Dölja menyfliksområdet

Ibland kanske du behöver mer utrymme för arbetsytan. Därför kan du komprimera menyfliksområdet så att bara ett fält med kommandoflikar finns kvar. Du stänger menyfliksområdet genom att dubbelklicka på den aktiva kommandofliken. Du visar det igen genom att dubbelklicka på den aktiva kommandofliken på nytt.

Dölja och återställa menyfliksområdet

 1. Dubbelklicka på den aktiva kommandofliken (den aktiva fliken är den markerade fliken).

 2. Dubbelklicka på den aktiva kommandofliken igen om du vill återställa menyfliksområdet.

Verktygsfältet Snabbåtkomst

Verktygsfältet Snabbåtkomst är ett litet verktygsfält bredvid menyfliksområdet där du med ett enda klick kommer åt kommandona. Standarduppsättningen med kommandon inkluderar Spara, Ångra och Gör om och du kan anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst så att det innehåller de kommandon du använder mest. Du kan också flytta på verktygsfältet och ändra det från den normala lilla storleken till en större storlek. Det mindre verktygsfältet visas bredvid kommandoflikarna i menyfliksområdet. När du växlar till den större storleken, visas verktygsfältet under menyfliksområdet i sin fulla längd.

Verktygsfältet Snabbåtkomst

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

 1. Klicka på pilen i den nedrullningsbara listrutan längst till höger i verktygsfältet.

 2. Under Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst klickar du på det kommando som du vill lägga till och det är klart.

  Om kommandot inte visas klickar du på Fler kommandon och fortsätter till nästa steg i proceduren.

 3. Markera det eller de kommandon som du vill lägga till i dialogrutan Access-alternativ och klicka på Lägg till.

 4. Om du vill ta bort ett kommando markerar du det i listan till höger och klickar på Ta bort. Du kan också dubbelklicka på kommandot i listan.

 5. Klicka på OK när du är klar.

Överst på sidan

Navigeringsfönstret

När du öppnar en databas eller skapar en ny, visas namnet på databasobjekten i navigeringsfönstret. Databasobjekt kan vara tabeller, formulär, rapporter, sidor, makron och moduler. Navigeringsfönstret ersätter databasfönstret som används i tidigare versioner av Access – om du använde databasfönstret för att utföra en uppgift i en tidigare version, utför du nu den uppgiften i navigeringsfönstret. Om du t.ex. vill lägga till en rad i en tabell i databladsvyn öppnar du tabellen från navigeringsfönstret.

Obs!: Navigeringsfönstret är inte tillgängligt i en webbläsare. Om du vill använda navigeringsfönstret med en webbdatabas så måste du först öppna databasen i Access.

Navigeringsfönstret i Northwind 2007

Du öppnar ett databasobjekt eller använder ett kommando på ett databasobjekt genom att högerklicka på objektet och välja ett kommando på snabbmenyn. Vilka kommandon som finns på snabbmenyn varierar beroende på objekttyp.

Öppna ett databasobjekt, t.ex. en tabell, ett formulär eller en rapport

 • Dubbelklicka på objektet i navigeringsfönstret.

  eller

  Markera objektet i navigeringsfönstret och tryck på RETUR.

  eller

 • Högerklicka på objektet i navigeringsfönstret och klicka sedan på Öppna.

Observera att du kan ange ett alternativ så att du kan öppna objekten med ett enda klick i dialogrutan Navigeringsalternativ.

I navigeringsfönstret delas databasobjekten upp i kategorier, och dessa kategorier innehåller grupper. Vissa kategorier är fördefinierade, men du kan också skapa egna grupper.

Navigeringsfönstret visas som standard när du öppnar en databas i TE000036430, inklusive de databaser som har skapats i tidigare versioner av Access. Du hindrar navigeringsfönstret från att visas automatiskt genom att ange ett programalternativ. I anvisningarna nedan förklaras hur du utför de olika åtgärderna.

Visa eller dölja navigeringsfönstret   

 • Klicka på knappen i det övre högra hörnet i navigeringsfönstret ( Knappen öppna/stäng gränslinje för navigeringsfönstret i Access ) eller trycka på F11.

Förhindra att navigeringsfönstret visas som standard

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 2. Klicka på Aktuell databas i det vänstra fönstret.

 3. Avmarkera Navigering under Programalternativ och klicka sedan på OK.

Mer information om navigeringsfönstret finns i artikeln användning och ordna databasobjekt i navigeringsfönstret.

Överst på sidan

Flikdokument

Utgår Office Access 2007 kan visa din databasobjekt i flikdokument i stället för överlappande fönster. Du kanske föredrar flikar dokument gränssnitt för vardagliga interaktiva användning. Du kan aktivera eller inaktivera flikdokument genom att ange din Access-alternativ (se Visa eller dölja dokument flikar, senare i den här artikeln). Om du ändrar inställningar för flikar dokument kan måste du dock stänger och öppnar databasen för de nya inställningarna ska börja gälla.

Flikobjekt i Access 2007

Visa eller dölja flikdokument

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 2. Klicka på Aktuell databas i det vänstra fönstret.

 3. Markera Flikdokument i området Programalternativ under Alternativ för dokumentfönster.

 4. Markera eller avmarkera kryssrutan Visa dokumentflikar. Om du avmarkerar kryssrutan inaktiveras dokumentflikarna.

 5. Klicka på OK.

  Meddelanden: 

  • Inställningen Visa dokumentflikar gäller per databas. Du måste ange detta för varje databas.

  • När du har ändrat inställningen för Visa dokumentflikar måste du stänga och öppna databasen igen innan inställningarna träder ikraft.

  • Nya databaser som skapas med Access 2007 eller Access 2010 innehåller dokumentflikar som standard.

  • Databaser som har skapats i tidigare versioner av Access använder som standard överlappande fönster.

Överst på sidan

Statusfältet

Liksom med tidigare versioner av Access kan du i Access 2010 visa ett statusfält längst ned i fönstret. Det här standardelementet i användargränssnittet innehåller fortfarande statusmeddelanden, information om egenskaper, förloppsindikatorer o.s.v. I Access 2010 har statusfältet också två standardfunktioner som finns i statusfältet i andra Access 2010-program: Växla vy/fönster och Zooma.

Du kan snabbt växla aktiva fönstret mellan någon av de tillgängliga vyerna med hjälp av kontrollerna i statusfältet. Om du visar ett objekt som kan zoomas på flera sätt, kan du justera zoomningsnivån så att du kan zooma in eller ut med hjälp av skjutreglaget i statusfältet.

Du aktiverar respektive inaktiverar statusfältet i dialogrutan Access-alternativ.

Visa eller dölja statusfältet

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 2. Klicka på Aktuell databas i det vänstra fönstret.

 3. Markera eller avmarkera Visa statusfält under Programalternativ. Om du avmarkerar kryssrutan inaktiveras visningen av statusfältet.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Formateringsverktygsfältet

I versioner av Access före Access 2007 var du ofta tvungen att använda menyer eller visa verktygsfältet Formatering när du ville formatera. I Access 2010 är det enklare att formatera text tack vare formateringsverktygsfältet. När du markerar text som ska formateras visas formateringsverktygsfältet automatiskt ovanpå den markerade texten. Om du flyttar muspekaren närmare formateringsverktygsfältet, tonas det in och du kan använda det för att tillämpa fet eller kursiv stil, teckenstorlek, färg o.s.v. När du flyttar pekaren bort från verktygsfältet tonas det bort. Om du inte vill använda formatering på en markering med hjälp av formateringsverktygsfältet, flyttar du bara pekaren några bildpunkter bort så försvinner det.

Formateringsverktygsfältet

Formatera text med hjälp av formateringsverktygsfältet

 1. Markera texten som ska formateras.

  Formateringsverktygsfältet visas genomskinligt ovanpå texten.

 2. Tillämpa formateringen med hjälp av formateringsverktygsfältet

Överst på sidan

Få hjälp

Om du har en fråga kan du få hjälp genom att tycka på F1 eller klicka på frågetecknet till höger i menyfliksområdet.

Startpunkt för hjälp

Du kan också få hjälp på vyn Backstage:

 • Klicka på fliken Arkiv och sedan på Hjälp.

  En lista med hjälpresurser visas i vyn Backstage.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×