Guide till användargränssnittet i Access 2007

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här artikeln beskrivs det nya Microsoft Office Access 2007-användargränssnittet (UI). Det nya användargränssnittet är resultatet av omfattande forskning och användbarhetstester och den är utformad för att göra det lättare att hitta de kommandon som du behöver.

Du lära dig om de nya användargränssnittselement – vad de är och hur du arbetar med dem. Du kommer också lära dig hur du aktiverar flikdokument i en databas och hur du navigerar på nytt objekt i användargränssnittet.

I den här artikeln

Översikt

Komma igång med Microsoft Office Access

I menyfliksområdet

Navigeringsfönstret

Dokument med flikar

Statusfält

Formateringsverktygsfältet

Få hjälp

Översikt

Det nya användargränssnittet i Office Access 2007 består av ett antal element som definierar hur du interagerar med produkten. Dessa nya element har valt så att du bildbakgrunden Access och hjälper dig att hitta de kommandon som du behöver snabbare. Ny design även enkelt att upptäcka funktioner som annars kan ha varit dolda under lager av verktygsfält och menyer. Och du får och körs snabbare tack vare den nya sidan Komma igång med Microsoft Office Access som ger snabb åtkomst till vår nya komma igång upplevelse, inklusive en uppsättning professionellt utformade mallar.

Det viktigaste nya gränssnittselementet kallas menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Menyfliksområdet är på flikremsan längs överkanten i programfönstret som innehåller grupper med kommandon. Office Fluent-menyfliksområdet ger ett enda hem för kommandon och primära ersätter menyerna och verktygsfälten. Finns flikar som kombinerar kommandon på ett sätt som passar i menyfliksområdet. I Office Access 2007 är menyflikarna huvudsakliga Home, Skapa, Externa Data och Databasverktyg. Varje flik innehåller grupper med relaterade kommandon och grupperna ta fram några av de ytterligare nya gränssnittselement, till exempel galleriet, vilket är en annan typ av kontroll som visas alternativen visuellt.

Viktiga nya gränssnittselement i Office Access 2007 är:

 • Komma igång med Microsoft Office Access    Sidan som visas när du startar Access från Start-knappen eller från en genväg på skrivbordet.

 • Office Fluent-menyfliksområdet    Området högst upp i programfönstret där du kan välja kommandon.

  • Fliken kommando    Kommandon tillsammans på ett sätt som passar.

  • Sammanhangsbaserade kommando fliken    En kommandot flik som visas beroende på kontexten – det objekt som du arbetar med eller den uppgift som du utför.

  • Galleriet    En knapp som visar ett val visuellt så att du ser de resultat som visas.

  • Verktygsfältet Snabbåtkomst    En enda standard-verktygsfältet som visas i menyfliksområdet och erbjuder enkelklicka åtkomst till mest nödvändiga kommandon, till exempel Spara och Ångra.

 • Navigeringsfönstret    Området till vänster i fönstret som visar din databasobjekt. Navigeringsfönstret ersätter databasfönstret från tidigare versioner av Access.

 • Tabbed dokument    Tabeller, frågor, formulär, rapporter, sidor och makron visas som flikdokument.

 • Statusfältet    Fältet längst ned i programfönstret som visar statusinformation och som innehåller knappar som gör det möjligt att ändra visningen.

 • Formateringsverktygsfältet    På objektet element som transparent visas ovanför texten som du har valt, så att du lätt kan använda formatering på texten.

  Tips: I Access 2010 med, har det nya användargränssnittet raffinerad och gjort mer flexibla.

Överst på sidan

Komma igång med Microsoft Office Access

Sidan Komma igång med Microsoft Office Access visas när du startar Office Access 2007 genom att klicka på knappen Starta eller en genväg (men inte när du klickar på en databas). Den här sidan visar vad du kan göra för att komma igång i Office Access 2007.

Skärmen Komma igång med Microsoft Office Access

Du kan till exempel skapa en ny tom databas, skapa en databas från en mall eller öppna en senast använda databaser (om du har öppnat vissa databaser före). Du kan också gå direkt till Microsoft Office Online för att lära dig mer om Microsoft Office 2007-systemet och Office Access 2007 eller klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och Använd menyn för att öppna en befintlig databas.

Öppna en ny tom databas

 1. Starta Access från Start-menyn eller från en genväg.

  Fönstret komma igång med Microsoft Office Access visas.

 2. Klicka på Tom databas under Ny tom databas på sidan Komma igång med Microsoft Office Access.

 3. Skriv ett filnamn i fönstret Tom databas i rutan Filnamn eller Använd det som har angetts för dig.

 4. Klicka på Skapa.

  Den nya databasen skapas och en ny tabell öppnas i databladsvyn.

Office Access 2007 innehåller ett antal mallar med produkten och du kan hämta fler från Microsoft Office Online. Vad är en mall? I kontexten för Office Access 2007 är det en fördefinierad databas med professionella tabeller, formulär och rapporter. Mallar ge big igång när du skapar en ny databas.

Skapa en ny databas från en aktuell mall

 1. Starta Access från Start-menyn eller från en genväg.

  Fönstret komma igång med Microsoft Office Access visas.

 2. Klicka på en mall under Föreslagen onlinemallar på sidan Komma igång med Microsoft Office Access.

 3. Skriv ett filnamn i rutan Filnamn eller Använd det som har angetts för dig.

 4. Du kan också kontrollera den Skapa och länka databasen till en Windows SharePoint Services-webbplats om du vill länka till en Windows SharePoint Services-webbplats.

 5. Klicka på Skapa
  - eller -
  klickar du på Hämta

  Access skapar den nya databasen från mallen och öppnas.

Du kan hämta fler mallar från Office Online direkt från inom Office Access 2007-användargränssnittet.

Skapa en ny databas från en Microsoft Office Online-mall

 1. Starta Access från Start-menyn eller från en genväg.

  Fönstret komma igång med Microsoft Office Access visas.

 2. Klicka på en kategori på sidan Komma igång med Microsoft Office Access i fönstret Mallkategorier och när mallar i respektive kategori visas klickar du på en mall.

 3. Skriv ett filnamn i rutan Filnamn eller Använd det som har angetts för dig.

 4. Klicka på Download (Ladda ned).

  Access automatiskt hämtar mallen, skapas en ny databas baserat på mallen, sparas i dokumentmappen (till exempel mappen Mina dokument) och öppnar databasen.

När du öppnar (eller skapa och öppna) en databas, läggs filnamnet och sökvägen till databasen till en intern lista över senast använda dokument. Den här listan visas på sidan Komma igång med Microsoft Office Access så att du lätt kan öppna senast använda databaser.

Öppna senast använda databas

 1. Starta Access.

 2. Klicka på den databas som du vill öppna under Öppna senast använda databaser på sidan Komma igång med Microsoft Office Access.

  Databasen öppnas.

Öppna en databas med hjälp av knappen Microsoft Office Access

 1. Starta Access.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på den databas som du vill öppna, om den visas i det högra fönstret på menyn.
  - eller -
  Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Öppna. När dialogrutan Öppna visas, ange ett filnamn och klicka sedan på Öppna.

  Databasen öppnas.

Överst på sidan

Menyfliksområdet

Office Fluent-menyfliksområdet primära ersätter menyerna och verktygsfälten och ger det huvudsakliga kommandogränssnittet i Office Access 2007. En av de stora fördelarna med menyfliksområdet är att konsolideras, i en och samma plats, uppgifterna eller genvägar som används för att kräva menyer, verktygsfält, åtgärdsfönster och andra UI-komponenter ska visas. Så här har endast på ett ställe där du vill leta efter kommandon, i stället för många olika platser.

När du öppnar en databas visas i menyfliksområdet högst upp i fönstret huvudsakliga Office Access 2007 där den visas kommandona på fliken aktiva kommandot.

Menyflikar i Access

Menyfliken innehåller ett antal kommandot tabbar som innehåller kommandon. I Office Access 2007 är huvudsakliga kommandot flikarna Start, Skapa, Externa Data och Databasverktyg. Varje flik innehåller grupper med relaterade kommandon och grupperna ta fram några av de ytterligare nya gränssnittselement, till exempel galleriet, vilket är en annan typ av kontroll som visas alternativen visuellt.

Kommandon i menyfliksområdet ta hänsyn till det aktiva objektet. Om du har en tabell som öppnas i databladsvyn och klicka på formulär på fliken Skapa i gruppen formulär skapas Office Access 2007 formuläret, baserat på det aktiva registret. Det vill säga anges namnet på den aktiva tabellen i egenskapen RecordSource .

Du kan använda kortkommandon med i menyfliksområdet. Alla kortkommandon från en tidigare version av Access fortsätter att fungera. Snabbtangentsystemet ersätter menyn acceleratorer från tidigare versioner av Access. Detta system använder små symboler med en bokstav eller en kombination av bokstäver som visas i menyfliksområdet och ange vad tangentbord genväg består kontrollen under.

När du har valt ett kommando-fliken kan bläddra du kommandon som är tillgängliga på den fliken.

Välj ett kommando-fliken

 1. Starta Access.

 2. Klicka på önskad flik.

-eller-

 1. Starta Access.

 2. Tryck på och släpp Alt-tangenten.

  Tangentbordstips visas.

 3. Tryck på den eller de nycklar som visas i tangentbord tipset eller närmast fliken kommando som du vill använda.

Du kan köra ett kommando ett antal olika sätt. Snabbaste och mest direkta vägen är att använda kortkommandot som är associerad med kommandot. Om du känner till kortkommandot används från en tidigare version av Access bör det också arbeta i Office Access 2007.

Mer information om kortkommandon finns i tangentbordsgenvägar i Access.

Köra ett kommando

 1. Starta Access.

 2. Klicka på fliken för kommandot. I följande tabell visas ett representativt urval av flikarna och kommandon som är tillgängliga på varje flik. Flikar och kommandon som är tillgängliga ändras beroende på vad din är att göra.

Fliken kommando

Vanliga saker du kan göra

Home

Välja en annan vy.

Kopiera och klistra in från Urklipp.

Ange aktuella teckenegenskaperna.

Ange den aktuella Teckensnittsjustering.

Använda RTF-formatering på ett PM-fält.

Arbeta med poster (uppdatera, ny, spara, ta bort, summor, stavning, mer).

Sortera och filtrera poster.

Söka efter poster.

Skapa

Skapa en ny tom tabell.

Skapa en ny tabell med hjälp av en tabellmall.

Skapa en lista på en SharePoint-webbplats och en tabell i den aktuella databasen som länkar till listan som skapades.

Skapa en ny tom tabell i designvyn.

Skapa ett nytt formulär som baseras på aktiva tabell eller fråga.

Skapa en ny pivottabell eller ett diagram.

Skapa en ny rapport baserat på den aktiva tabell eller fråga.

Skapa en ny fråga, makro, modul eller klassmodul.

Externa data

Importera eller länka till externa data.

Exportera data.

Samla in och uppdatera data via e-post.

Arbeta med SharePoint-listor offline.

Skapa sparade import och export har sparat.

Flytta vissa eller alla delar av en databas till en ny eller befintlig SharePoint-webbplats.

Databasverktyg

Starta Visual Basic editor eller köra ett makro.

Skapa och visa tabellrelationer.

Visa/Dölj Objektberoenden eller egenskapslistan

Kör databasdokumenteraren eller analysera prestanda.

Flytta data till Microsoft SQL Server eller till en databas (tabeller).

Kör Länkhanteraren.

Hantera Access-tillägg.

Skapa eller redigera en modul Visual Basic for Applications (VBA).

 1. Klicka på den kontroll som representerar kommandot. Du kan också om du känner till kortkommandot för kommandot från en tidigare version av Access ange kortkommandot med hjälp av tangentbordet.

  -eller-

  Tryck på och släpp Alt-tangenten.

  Snabbtangenterna visas.

  Tryck på den eller de nycklar som visas i tangentbord tipset som är associerad med det kommando du vill använda.

Kommandot sammanhangsberoende flikar

Förutom flikarna standardkommando, Office Access 2007 sådana ett nytt gränssnittselement i Office Professional 2007 kallas fliken sammanhangsberoende kommandot beroende på kontexten (det vill säga vilket objekt du arbetar med och vad du vill göra), en eller flera sammanhangsberoende kommandot flikar kanske visas bredvid flikarna standardkommando.

Sammanhangsberoende flikar

Aktivera en sammanhangsberoende kommandot flik

 • Klicka på fliken sammanhangsberoende kommandot.

-eller-

 1. Tryck på och släpp Alt-tangenten.

  Snabbtangenterna visas.

 2. Tryck på den eller de nycklar visas i snabbtangent som visas på eller närmast sammanhangsberoende kommando-fliken.

Flikarna sammanhangsberoende kommandot innehåller kommandon och funktioner som du behöver arbeta i ett visst sammanhang. När du öppnar en tabell i designvyn innehåller sammanhangsberoende flikar kommandon som spelas upp när du arbetar med en tabell i den aktuella vyn. När du öppnar du tabellen i designvyn, som ett annat exempel visas den sammanhangsberoende kommando fliken med namnet Design bredvid fliken Avancerade verktyg. När du klickar på fliken Design visar i menyfliksområdet kommandon som är tillgängliga för dig när objektet är i designvyn.

Gallerier   

En annan förnyelse som är en del av det nya användargränssnittet för Office Access 2007 är en ny kontroll som kallas ett galleri. Gallerikontrollen är utformad för att arbeta med menyfliksområdet och fokusera din uppmärksamhet på får enklare önskat resultat som du vill använda. I stället för att bara visa kommandon, visar gallerikontrollen resultatet av att använda de kommandona. Idén är att ge en visuell sätt att bläddra och se vilka Office Access 2007 kan göra med fokus på sidan resultat i stället för att fokusera enbart på motsvarande kommandon själva.

Galleriet Marginal

Gallerier finns i olika former och storlekar. Det finns en rutnätslayout och en meny-liknande representation som även en på menyfliksområdet layout som placerar innehållet i galleriet själva i menyfliksområdet.

Dölja menyfliksområdet

Ibland kanske du måste lite mer utrymme använda till arbetsytan. Därför kan du Minimera menyfliksområdet så att fältet med kommandot tabbar förblir. Dubbelklicka på fliken aktiva kommandot Stäng i menyfliksområdet. Dubbelklicka på fliken aktiva kommandot igen om du vill öppna den igen.

Dölja och återställa menyfliksområdet

 1. Dubbelklicka på fliken aktiva kommandot (den aktiva fliken är markerad flik).

  Fliken Skapa

 2. Dubbelklicka på fliken aktiva kommandot igen om du vill återställa i menyfliksområdet.

Verktygsfältet Snabbåtkomst   

Verktygsfältet Snabbåtkomst är som standard ett litet område intill i menyfliksområdet som ger ett enkelt klick tillgång till kommandon. Standarduppsättningen kommandon är de som du använder ofta, till exempel Spara, Ångra och Gör om. Du kan anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst så att den omfattar de kommandon som du använder oftast. Du kan också ändra placeringen av verktygsfältet och ändrar från small standardstorlek på stor. Litet verktygsfält visas bredvid kommandot flikarna i menyfliksområdet. När du växlar till förstoring verktygsfältet visas under menyfliksområdet och utökas dess full bredd.

Verktygsfältet Snabbåtkomst

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

 1. Klicka på pilen längst till höger kombinationsrutan i verktygsfältet.

 2. Klicka på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst och klicka sedan på Fler kommandon.

 3. Markera kommandot eller kommandon som du vill lägga till i dialogrutan Access-alternativ och klicka sedan på Lägg till.

 4. Markera det i listan till höger om du vill ta bort ett kommando och klicka sedan på Ta bort. Du kan också dubbelklicka på kommandot i listan.

 5. Klicka på OK när du är klar.

Överst på sidan

Navigeringsfönstret

När du öppnar en databas eller skapa ett nytt namn för din databasobjekt visas i navigeringsfönstret. Ordna databasobjekt innehåller tabeller, formulär, rapporter, sidor, makron och moduler. Navigeringsfönstret ersätter databasfönstret som används i tidigare versioner av Access – – om du har använt databasfönstret för att utföra en uppgift i en tidigare version kan du nu utföra uppgiften med hjälp av navigeringsfönstret i Office Access 2007. Till exempel om du vill lägga till en rad i en tabell i databladsvyn kan öppna du tabellen i navigeringsfönstret.

Navigeringsfönstret i Northwind 2007

Om du vill öppna ett databasobjekt eller lägga till ett kommando i ett databasobjekt, högerklickar du på objektet och välj en meny på snabbmenyn. Kommandon på snabbmenyn varierar beroende på objekttypen av.

Öppna ett databasobjekt, till exempel en tabellen, formuläret eller rapporten

 • Dubbelklicka på objektet i navigeringsfönstret.

  -eller-

  Markera objektet i navigeringsfönstret och sedan på RETUR.

  -eller-

 • Högerklicka på ett objekt i navigeringsfönstret.

 • Klicka på en meny på snabbmenyn.

Observera att du kan ange ett alternativ för att öppna objekt med ett enda klick i dialogrutan Navigeringsalternativ.

Navigeringsfönstret delar din databasobjekt i kategorier och dessa kategorier innehåller grupper. Vissa kategorier är fördefinierade för dig och du kan också skapa egna anpassade grupper.

Navigeringsfönstret visas som standard när du öppnar en databas i Office Access 2007, inklusive databaser som har skapats i tidigare versioner av Access. Du kan förhindra att navigeringsfönstret visas som standard genom att ange ett alternativ för programmet. Följande uppsättning steg förklarar hur du utför en varje åtgärd.

Visa eller dölja navigeringsfönstret   

 • Klicka på knappen i det övre högra hörnet i navigeringsfönstret ( Knappen öppna/stäng gränslinje för navigeringsfönstret i Access ) eller trycka på F11.

Förhindra att visas som standard i navigeringsfönstret

 • Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 • Klicka på Aktuell databas i rutan till vänster.

 • Under Navigering, avmarkerar du kryssrutan Visa navigeringsfönstret och klicka sedan på OK.

Mer information om navigeringsfönstret finns i artikeln Guide till navigeringsfönstret.

Överst på sidan

Dokument med flikar

Utgår Office Access 2007 kan visa din databasobjekt i flikdokument i stället för överlappande fönster. Du kanske föredrar flikar dokument gränssnitt för vardagliga interaktiva användning. Du kan aktivera eller inaktivera flikdokument genom att ange din Access-alternativ (se Visa eller dölja dokument flikar, senare i den här artikeln). Om du ändrar inställningar för flikar dokument kan måste du dock stänger och öppnar databasen för de nya inställningarna ska börja gälla.

Flikobjekt i Access 2007

Visa eller dölja dokumentflikar

 • Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 • Klicka på Aktuell databas i rutan till vänster.

 • Välj Flikdokument i avsnittet Alternativ under Alternativ för fönster i dokumentet.

 • Markera eller avmarkera kryssrutan Visa dokumentflikar. Avmarkera kryssrutan om du stänger av dokumentflikar.

 • Klicka på OK.

  Meddelanden: 

  • Visa dokumentflikar inställningen är en inställning per databas. Du måste ange det här separat för varje databas.

  • När du har ändrat inställningen Visa dokumentflikar du stänger och öppnar databasen om du vill visa ändringen börjar gälla.

  • Nya databaser som skapas med hjälp av Office Access 2007 visa dokumentflikar som standard.

  • Databaser som skapats med en tidigare version av Access använder överlappande fönster som standard.

Överst på sidan

Statusfält

Som med tidigare versioner av Access, i Office Access 2007, kan du visa ett statusfält längst ned i fönstret. Den här standard gränssnittselement fortsätter att vara platsen där du vill leta efter meddelanden om status, egenskapen ledtrådar, förloppsindikatorer och så vidare. Med Office Access 2007 i statusfältet också tar på två vanliga funktioner som visas också i statusfältet i andra Office Professional 2007 program: växla vy/fönster och zooma.

Du kan snabbt växla det aktiva fönstret mellan en av de tillgängliga vyerna med hjälp av kontrollerna som finns tillgängliga i statusfältet. Om du visar ett objekt som stöder variabla Zooma kan du justera zoomningsnivån om du vill zooma in eller ut med hjälp av skjutreglaget i statusfältet.

I statusfältet kan aktiveras eller inaktiveras i dialogrutan Access-alternativ.

Visa eller dölja statusfältet

 • Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 • Klicka på Aktuell databas i rutan till vänster.

 • Markera eller avmarkera kryssrutan Visa statusfält under Programalternativ. Avmarkera kryssrutan om du stänger av visningen av statusfältet.

 • Klicka på OK.

Överst på sidan

Formateringsverktygsfältet

En av de vanligaste åtgärder som utförts i Office Professional 2007 program är textformatering. I tidigare versioner av Access krävs textformatering ofta med hjälp av en meny eller visa verktygsfältet formatering. Med hjälp av Office Access 2007 kan du formatera text enklare sätt med hjälp av formateringsverktygsfältet. När du markerar texten för formatering, formateringsverktygsfältet automatiskt visas ovanför den markerade texten. Om du flyttar muspekaren närmare till formateringsverktygsfältet, formateringsverktygsfältet tonas in och använda det för att använda fetstil, kursiv stil, teckenstorlek, färg och så vidare. När du flyttar pekaren från formateringsverktygsfältet tonar formateringsverktygsfältet borta. Om du inte vill använda formateringsverktygsfältet för att använda textformatering på ett urval kan döljs bara pekaren några bildpunkter och formateringsverktygsfältet försvinner.

Formateringsverktygsfältet

Formatera text med hjälp av verktygsfältet mini

 1. Markera texten du vill formatera.

  Formateringsverktygsfältet visas transparent ovanför texten.

 2. Tillämpa formatering med hjälp av formateringsverktygsfältet.

Överst på sidan

Få hjälp

När du har en fråga kan få du hjälp genom att trycka på F1 eller genom att klicka på frågetecknet på höger sida i menyfliksområdet.

Startpunkt för hjälp

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×