Office
Logga in

Guide till användargränssnittet i Access 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln avsnittet beskrivs det nya användargränssnittet i Microsoft Office Access 2007. Det är resultatet av omfattande studier och användbarhetstester, och utformat för att göra det enklare att hitta de kommandon som du behöver.

Här får du lära dig om de nya elementen i användargränssnittet – vilka de är och hur du arbetar med dem. Du får också lära dig hur du aktiverar flikdokument i en databas och hur du navigerar bland de nya gränssnittsobjekten.

Artikelinnehåll

Översikt

Komma igång med Microsoft Office Access

I menyfliksområdet

Navigeringsfönstret

Dokument med flikar

Statusfält

Formateringsverktygsfältet

Få hjälp

Översikt

Det nya användargränssnittet i Office Access 2007 består av ett antal element som definierar hur du samverkar med programmet. Dessa nya element har valts ut så att det ska bli enklare att behärska Access och att det går snabbare att hitta de kommandon som du behöver. Denna nya design gör det också enklare att upptäcka funktioner som annars har varit dolda under lager med verktygsfält och menyer. Du kommer dessutom igång snabbare tack vare den nya skärmen Komma igång med Microsoft Office Access, där du får en snabbtur genom programmet. Här finns också en uppsättning professionella mallar.

Det viktigaste nya elementet kallas för menyfliksområde och utgör en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Det är ett fält som löper tvärs över och högst upp i programfönstret, som innehåller grupper med kommandon. Menyfliksområdet i Offlice Fluent utgör en central för kommandon och ersätter menyer och verktygsfält. I menyfliksområdet finns flikar där kommandon kombineras på ett logiskt sätt. I Office Access 2007 är de viktigaste menyflikarna Start, Skapa, Externa data och Databasverktyg. Varje flik innehåller grupper med närliggande kommandon, och dessa grupper avslöjar några av de nya elementen i användargränssnittet, till exempel galleriet som är en ny typ av kontroll som presenterar olika val visuellt.

De viktigaste nya gränssnittselementen i Office Access 2007 är:

 • Komma igång med Microsoft Office Access    Skärmen som visas när du startar Access med Start-knappen i Windows eller en genväg på skrivbordet.

 • Menyfliksområdet i Office Fluent    Det område som finns högst upp i programfönstret där du väljer kommandon.

  • Kommandoflik    Kommandon som kombineras på logiska sätt.

  • Sammanhangsberoende kommandoflik    En kommandoflik som visas utifrån sammanhanget – vilket objekt du arbetar med eller vilken uppgift som du utför.

  • Galleri    En kontroll som återger ett val visuellt så att du kan se det färdiga resultatet.

  • Verktygsfältet Snabbåtkomst    Ett standardverktygsfält som visas i menyfliksområdet och som ger tillgång de vanligaste kommandona genom ett enda klick, t.ex. Spara och Ångra.

 • Navigeringsfönstret    Det område till vänster i fönstret som visar dataobjekten. Navigeringsfönstret ersätter databasfönstret i tidigare versioner av Access.

 • Flikdokument    Tabeller, frågor, formulär, rapporter, sidor och makron visas som flikdokument.

 • Statusfältet    Fältet längst ned i programfönstret som visar statusinformation och innehåller knappar som du kan ändra vyn med.

 • Formateringsverktygsfältet    Ett element som kan placeras genomskinligt ovanpå texten som du har valt så att du lätt kan tillämpa formatering på texten.

  Tips: I Access 2010 med, har det nya användargränssnittet raffinerad och gjort mer flexibla.

Överst på sidan

Komma igång med Microsoft Office Access

När du startar Office Access 2007 genom att klicka på Start i Windows eller en genväg på skrivbordet (men inte när du klickar på en databas) visas skärmen Komma igång med Microsoft Office Access. På den här skärmen visas vad du kan göra för att komma igång i Office Access 2007.

Skärmen Komma igång med Microsoft Office Access

Du kan till exempel skapa en ny tom databas, skapa en databas från en mall eller öppna en senast använda databaser (om du har öppnat vissa databaser före). Du kan också gå direkt till Microsoft Office Online för att lära dig mer om Microsoft Office 2007-systemet och Office Access 2007 eller klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och Använd menyn för att öppna en befintlig databas.

Öppna en ny tom databas

 1. Starta Access från Start-menyn eller en genväg.

  Skärmen Komma igång med Microsoft Office Access visas.

 2. Klicka på Tom databas under Ny tom databas på skärmen Komma igång med Microsoft Office Access.

 3. Skriv ett filnamn i rutan Filnamn på skärmen Tom databas eller använd det som visas automatiskt.

 4. Klicka på Skapa.

  Den nya databasen skapas och en ny tabell öppnas i databladsvyn.

Office Access 2007 innehåller ett antal mallar och du kan hämta ännu fler från Microsoft Office Online. Vad är en mall? I Office Access 2007 är detta en fördefinierad databas med professionellt utformade tabeller, formulär och rapporter. Tack vare mallarna kan du snabbt komma igång med att skapa en ny databas.

Skapa en ny databas från en inbyggd mall

 1. Starta Access från Start-menyn eller en genväg.

  Skärmen Komma igång med Microsoft Office Access visas.

 2. Klicka på en mall under Aktuella Online-mallar på skärmen Komma igång med Microsoft Office Access.

 3. Skriv ett filnamn i rutan Filnamn eller använd det som föreslås automatiskt.

 4. Du kan också klicka på Skapa och länka databasen till en Windows SharePoint Services-webbplats om du vill länka till en Windows SharePoint Services-webbplats.

 5. Klicka på Skapa.
  eller
  Klicka på Hämta.

  En ny databas skapas utifrån mallen och öppnas.

Du kan hämta ännu fler mallar direkt från Office Online från användargränssnittet i Office Access 2007.

Skapa en ny databas utifrån en Microsoft Office Online-mall

 1. Starta Access från Start-menyn eller en genväg.

  Skärmen Komma igång med Microsoft Office Access visas.

 2. Klicka på en kategori på skärmen Mallkategorier på skärmen Komma igång med Microsoft Office Access och sedan på en mall när mallarna i den kategorin visas.

 3. Skriv ett filnamn i rutan Filnamn eller använd det som föreslås automatiskt.

 4. Klicka på Hämta.

  Mallen hämtas automatiskt, en ny databas skapas utifrån mallen och den lagras i dokumentmappen (t.ex. i mappen Mina dokument). Därefter öppnas databasen.

När du öppnar (eller skapar och öppnar) en databas läggs filnamnet och sökvägen för databasen till i en intern lista över de senast använda dokumenten. Den här listan visas på skärmen Komma igång med Microsoft Office Access så att du lätt kan öppna nyligen använda databaser.

Öppna en nyligen använd databas

 1. Starta Access.

 2. Klicka på databasen som du vill öppna under Öppna tidigare databas på skärmen Komma igång med Microsoft Office Access.

  Databasen öppnas.

Öppna databasen med hjälp knappen Microsoft Office Access

 1. Starta Access.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på databasen som du vill öppna, om den visas till höger på menyn.
  eller
  Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna. När dialogrutan Öppna visas skriver du ett filnamn och klickar på Öppna.

  Databasen öppnas.

Överst på sidan

Menyfliksområdet

Menyfliksområdet i Offlice Fluent ersätter menyer och verktygsfält och utgör det viktigaste kommandogränssnittet i Office Access 2007. En av fördelarna med menyfliksområdet är att det samlar ihop de uppgifter och startpunkter som du tidigare behövde menyer, verktygsfält, åtgärdsfönster och andra gränssnittskomponenter för att visa. På det här sättet behöver du bara gå till ett enda ställe när du letar efter kommandon.

När du öppnar en databas visas menyfliksområdet högst upp i huvudfönstret i Office Access 2007, där den visar kommandon på den aktiva kommandofliken.

Menyflikar i Access

Menyfliksområdet innehåller en serie kommandoflikar med kommandon. I Office Access 2007 är de viktigaste kommandoflikarna Start, Skapa, Externa data och Databasverktyg. Varje flik innehåller grupper med närliggande kommandon, och i dessa grupper finns några av de nya elementen i användargränssnittet, till exempel galleriet som är en ny typ av kontroll som presenterar olika val visuellt.

Kommandona i menyfliksområdet tar hänsyn till det aktiva objektet. Om det till exempel finns en tabell öppen i databladsvyn och du klickar på Formulär på fliken Skapa i gruppen Formulär, skapar Office Access 2007 formuläret utifrån den aktiva tabellen. Det innebär att namnet på den aktiva tabellen anges i formulärets Datakälla-egenskap.

Du kan använda tangentbordet tillsammans med menyfliksområdet. Alla tangentbordsgenvägar från tidigare versioner av Access fungerar fortfarande. Keyboard Access System ersätter snabbtangenterna från tidigare versioner av Access. I det här systemet används små indikatorer som utgörs av en enstaka bokstav eller en kombination av bokstäver som visas i menyfliksområdet och anger vilken tangentbordsgenväg som aktiverar kontrollen där under.

När du har valt en kommandoflik kan du bläddra igenom kommandona som finns på fliken.

Välja en kommandoflik

 1. Starta Access.

 2. Klicka på önskad flik.

eller

 1. Starta Access.

 2. Tryck på och släpp upp ALT.

  Tangentbordstipset visas.

 3. Tryck på tangenten eller tangenterna som visas i tangentbordstipset på eller närmast den kommandoflik som du vill ha.

Du kan köra ett kommando på flera sätt. Det snabbaste sättet och den rakaste vägen är att använda tangentbordsgenvägen som hör till kommandot. Om du vet vilken tangentbordsgenväg du använde i tidigare versioner av Access, fungerar det också i Office Access 2007.

Mer information om tangentbordsgenvägar finns i Tangentbordsgenvägar i Access.

Köra ett kommando

 1. Starta Access.

 2. Klicka på lämplig flik för kommandot. I tabellen nedan visas ett urval av flikarna och de kommandon som finns på respektive flik. Vilka flikar och kommandon som finns beror på vad du utför.

Kommandoflik

Vanliga saker som du kan utföra

Start

Välja en annan vy.

Kopiera och klistra in från Urklipp.

Ange aktuella teckenegenskaper.

Ange aktuell teckenjustering.

Tillämpa RTF-formatering på ett PM-fält.

Arbeta med poster (Uppdatera, Ny, Spara, Ta bort, Summor, Stavning, Fler).

Sortera och filtrera poster.

Söka efter poster.

Skapa

Infoga en ny tom tabell.

Skapa en ny tabell med hjälp av en mall.

Skapa en lista på en SharePoint-webbplats och en tabell i den aktuella databasen som länkar till den nya listan.

Skapa en ny tom tabell i designvyn.

Skapa ett nytt formulär som baseras på den aktiva tabellen eller frågan.

Skapa en ny pivottabell eller ett diagram.

Skapa en ny rapport som baseras på den aktiva tabellen eller frågan.

Skapa en ny fråga, ett makro, en modul eller klassmodul.

Externa data

Importera eller länka till externa data.

Exportera data.

Samla in och uppdatera data via e-post.

Arbeta med SharePoint-listor offline.

Skapa sparade importer och exporter.

Flytta vissa eller alla delar av en databas till en ny eller befintlig SharePoint-webbplats.

Databasverktyg

Starta Visual Basic-redigeraren eller köra ett makro.

Skapa och visa tabellrelationer.

Visa/dölja objektsamband eller egenskapslistan.

Köra Databasdokumenteraren eller analysera prestanda.

Flytta data till Microsoft SQL Server eller till en Access-databas (enbart tabeller).

Köra Länkhanteraren.

Hantera Access-tillägg.

Skapa eller redigera en VBA-modul (Visual Basic for Applications).

 1. Klicka på kontrollen som representerar kommandot. Om du känner till tangentbordsgenvägen för kommandot från en tidigare version, kan du i stället ange tangentbordsgenvägen med hjälp av tangentbordet.

  eller

  Tryck på och släpp upp ALT.

  Snabbtangenten visas.

  Tryck på tangenten eller de tangenter som visas i tangentbordstipset till det önskade kommandot.

Sammanhangsberoende kommandoflikar

Förutom standardkommandoflikarna använder Office Access 2007 också ett nytt gränssnittselement i Office Professional 2007 som kallas för sammanhangsberoende kommandoflik. Beroende på sammanhang (det vill säga vilket objekt du arbetar med och vad du utför), kan en eller flera sammanhangsberoende kommandoflikar visas bredvid de vanliga kommandoflikarna.

Sammanhangsberoende flikar

Aktivera en sammanhangsberoende kommandoflik

 • Klicka på den sammanhangsberoende kommandofliken.

eller

 1. Tryck på och släpp upp ALT.

  Snabbtangenten visas.

 2. Tryck på snabbtangenten eller snabbtangenterna som visas på eller ligger närmast den sammanhangsberoende kommandofliken.

De sammanhangsberoende kommandoflikarna innehåller kommandon och funktioner som du behöver när du arbetar i ett visst sammanhang. När du till exempel öppnar en tabell i designvyn innehåller de sammanhangsberoende kommandoflikarna kommandon som bara gäller när du arbetar med en tabell i den vyn. Ett annat exempel är när du öppnar en tabell i designvyn, då visas en sammanhangsberoende kommandoflik med namnet Design bredvid fliken Avancerade verktyg. När du klickar på fliken Design innehåller menyfliksområdet de kommandon som bara är tillgängliga när objektet finns i designvyn.

Gallerier   

En annan nyhet som ingår i användargränssnittet till Office Access 2007 är en kontroll som kallas för galleri. Gallerikontrollen samverkar med menyfliksområdet så att du kan fokusera på det resultat som du vill ha. I stället för att visa kommandona, visar galleriet resultatet av kommandona. Tanken är att du på ett visuellt sätt ska kunna bläddra och se vad du kan göra i Office Access 2007, med fokus på resultat i stället för på själva kommandona.

Galleriet Marginal

Gallerier finns i olika former och storlekar. Det finns en rutnätslayout, en menyliknande representation som fälls ned och t.o.m. en layout som placerar innehållet i själva galleriet i menyfliksområdet.

Dölja menyfliksområdet

Ibland kanske du behöver mer utrymme för arbetsytan. Därför kan du komprimera menyfliksområdet så att bara ett fält med kommandoflikar finns kvar. Du stänger menyfliksområdet genom att dubbelklicka på den aktiva kommandofliken. Du öppnar den igen genom att dubbelklicka på den aktiva kommandofliken på nytt.

Dölja och återställa menyfliksområdet

 1. Dubbelklicka på den aktiva kommandofliken (den aktiva fliken är den markerade fliken).

  Fliken Skapa

 2. Dubbelklicka på den aktiva kommandofliken igen om du vill återställa menyfliksområdet.

Verktygsfältet Snabbåtkomst   

Verktygsfältet Snabbåtkomst är som standard ett litet område bredvid menyfliksområdet där du med ett enda klick kommer åt kommandona. Standarduppsättningen med kommandon är de som du ofta använder, t.ex. Spara, Ångra och Gör om. Du kan emellertid anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst så att det innehåller de kommandon du använder mest. Du kan också flytta på verktygsfältet och ändra det från den normala lilla storleken till en större storlek. Det mindre verktygsfältet visas bredvid kommandoflikarna i menyfliksområdet. När du växlar till den större storleken, visas verktygsfältet under menyfliksområdet i sin fulla längd.

Verktygsfältet Snabbåtkomst

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

 1. Klicka på pilen i den nedrullningsbara listrutan längst till höger i verktygsfältet.

 2. Klicka på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst och sedan på Fler kommandon.

 3. Markera det eller de kommandon som du vill lägga till i dialogrutan Access-alternativ och klicka på Lägg till.

 4. Om du vill ta bort ett kommando markerar du det i listan till höger och klickar på Ta bort. Du kan också dubbelklicka på kommandot i listan.

 5. Klicka på OK när du är klar.

Överst på sidan

Navigeringsfönstret

När du öppnar en databas eller skapar en ny, visas namnet på databasobjekten i navigeringsfönstret. Databasobjekt kan vara tabeller, formulär, rapporter, sidor, makron och moduler. Navigeringsfönstret ersätter databasfönstret som används i tidigare versioner av Access – om du använde databasfönstret för att utföra en uppgift i en tidigare version, utför du nu den uppgiften i navigeringsfönstret i Office Access 2007. Om du t.ex. vill lägga till en rad i en tabell i databladsvyn öppnar du tabellen från navigeringsfönstret.

Navigeringsfönstret i Northwind 2007

Du öppnar ett databasobjekt eller använder ett kommando på ett databasobjekt genom att högerklicka på objektet och välja ett kommando på snabbmenyn. Vilka kommandon som finns på snabbmenyn varierar beroende på objekttyp.

Öppna ett databasobjekt, t.ex. en tabell, ett formulär eller en rapport

 • Dubbelklicka på objektet i navigeringsfönstret.

  eller

  Markera objektet i navigeringsfönstret och tryck på RETUR.

  eller

 • Högerklicka på objektet i navigeringsfönstret.

 • Klicka på kommandot på snabbmenyn.

Observera att du kan ange ett alternativ så att du kan öppna objekten med ett enda klick i dialogrutan Navigeringsalternativ.

I navigeringsfönstret delas databasobjekten upp i kategorier, och dessa kategorier innehåller grupper. Vissa kategorier är fördefinierade, men du kan också skapa egna grupper.

Navigeringsfönstret visas som standard när du öppnar en databas i Office Access 2007, inklusive de databaser som har skapats i tidigare versioner av Access. Du hindrar navigeringsfönstret från att visas automatiskt genom att ange ett programalternativ. I anvisningarna nedan förklaras hur du utför de olika åtgärderna.

Så här visar och döljer du navigeringsfönstret   

 • Klicka på knappen i det övre högra hörnet i navigeringsfönstret ( Knappen öppna/stäng gränslinje för navigeringsfönstret i Access ) eller tryck på F11.

Förhindra att navigeringsfönstret visas som standard

 • Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 • Klicka på Aktuell databas i det vänstra fönstret.

 • Avmarkera Navigering under Programalternativ och klicka sedan på OK.

Mer information om hur du använder navigeringsfönstret finns i artikeln Guide till navigeringsfönstret.

Överst på sidan

Flikdokument

Från och med TE000036430 kan du visa databasobjektet i flikdokument i stället för överlappande fönster. Till vardags kanske du föredrar gränssnittet med flikdokumenten. Du kan aktivera eller inaktivera flikdokumenten genom att ange programinställningarna (mer information finns i Visa eller dölja dokumentflikar senare i den här artikeln). Om du ändrar inställningarna för flikdokumenten måste du stänga och öppna databasen på nytt innan de nya inställningarna träder ikraft.

Flikobjekt i Access 2007

Visa eller dölja flikdokument

 • Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 • Klicka på Aktuell databas i det vänstra fönstret.

 • Markera Flikdokument i området Programalternativ under Alternativ för dokumentfönster.

 • Markera eller avmarkera kryssrutan Visa dokumentflikar. Om du avmarkerar kryssrutan inaktiveras dokumentflikarna.

 • Klicka på OK.

  Meddelanden: 

  • Inställningen Visa dokumentflikar gäller per databas. Du måste ange detta för varje databas.

  • När du har ändrat inställningen för Visa dokumentflikar måste du stänga och öppna databasen igen innan inställningarna träder ikraft.

  • Nya databaser som skapas Office Access 2007 innehåller dokumentflikar som standard.

  • Databaser som har skapats i tidigare versioner av Access använder som standard överlappande fönster.

Överst på sidan

Statusfältet

Liksom med tidigare versioner av Access kan du i Office Access 2007 visa ett statusfält längst ned i fönstret. Det här standardelementet i användargränssnittet innehåller fortfarande statusmeddelanden, information om egenskaper, förloppsindikatorer o.s.v. I Office Access 2007 har statusfältet också två standardfunktioner som finns i statusfältet i andra Office Professional 2007-program: Växla vy/fönster och Zooma.

Du kan snabbt växla aktiva fönstret mellan någon av de tillgängliga vyerna med hjälp av kontrollerna i statusfältet. Om du visar ett objekt som kan zoomas på flera sätt, kan du justera zoomningsnivån så att du kan zooma in eller ut med hjälp av skjutreglaget i statusfältet.

Du aktiverar respektive inaktiverar statusfältet i dialogrutan Access-alternativ.

Visa eller dölja statusfältet

 • Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 • Klicka på Aktuell databas i det vänstra fönstret.

 • Markera eller avmarkera Visa statusfält under Programalternativ. Om du avmarkerar kryssrutan inaktiveras visningen av statusfältet.

 • Klicka på OK.

Överst på sidan

Formateringsverktygsfältet

En av de vanligaste åtgärderna som du utför i Office Professional 2007-programmen är att formatera text. I tidigare versioner av Access var du ofta tvungen att använda menyer eller visa verktygsfältet Formatering när du ville formatera. I Office Access 2007 är det enklare att formatera text tack vare formateringsverktygsfältet. När du markerar text som ska formateras visas formateringsverktygsfältet automatiskt ovanpå den markerade texten. Om du flyttar muspekaren närmare formateringsverktygsfältet, tonas det in och du kan använda det för att tillämpa fet eller kursiv stil, teckenstorlek, färg o.s.v. När du flyttar pekaren bort från verktygsfältet tonas det bort. Om du inte vill använda formatering på en markering med hjälp av formateringsverktygsfältet, flyttar du bara pekaren några bildpunkter bort så försvinner det.

Formateringsverktygsfältet

Formatera text med hjälp av formateringsverktygsfältet

 1. Markera texten som ska formateras.

  Formateringsverktygsfältet visas genomskinligt ovanpå texten.

 2. Tillämpa formateringen med hjälp av formateringsverktygsfältet

Överst på sidan

Få hjälp

Om du har en fråga kan du få hjälp genom att tycka på F1 eller klicka på frågetecknet till höger i menyfliksområdet.

Startpunkt för hjälp

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×