Guide till användar gränssnittet i Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs gränssnitts elementen i Access och länkar till mer information om dessa element och hur du anpassar din upplevelse.

Artikelinnehåll

Översikt

Backstage-vyn

Menyfliksområdet

Navigeringsfönstret

Flikar

Statusfält

Formateringsverktygsfältet

Översikt

De tre huvud komponenterna i Access-gränssnittet är:

 • Menyfliksområdet    är en remsa med flikar högst upp i programfönstret som innehåller grupper med kommandon.

 • Backstage-vyn    är en samling kommandon som du ser på fliken Arkiv i menyfliksområdet.

 • Navigeringsfönstret    är fönstret till vänster i Access-programfönstret där du kan arbeta med databas objekt. 

Dessa tre element är en miljö där du skapar och använder databaser.

Menyfliksområdet

Menyfliksområdet är den primära ersättningen för menyer och verktygsfält. Det består främst av flikar som innehåller knappar.

Menyfliksområdet har primära flikar som grupperar vanliga kommandon, kontextuella flikar som bara visas när du kan använda dem och verktygsfältet snabb åtkomst, ett litet verktygsfält som du kan anpassa med dina favorit kommandon.

I de olika knapparna i menyfliksområdet får du ett galleri med alternativ, medan andra startar ett kommando.

Backstage-vyn

Backstage-vyn innehåller kommandon och information som gäller för en hel databas, till exempel Komprimera och reparera, samt kommandon som fanns på Arkiv -menyn i tidigare versioner, till exempel Skriv ut.

Navigeringsfönstret

Navigerings fönstret hjälper dig att ordna databasobjekten och är det viktigaste sättet att öppna eller ändra design för ett databas objekt.

Navigerings fönstret är ordnat efter kategorier och grupper. Du kan välja bland flera olika organisatoriska alternativ och du kan också skapa ett eget anpassat organisations schema i navigerings fönstret. En ny databas använder som standard kategorin objekt typ, som har grupper som motsvarar den olika typen av databas objekt. Kategorin objekt typ organiserar databas objekt på samma sätt som standard visningen av databas fönstret från tidigare versioner.

Du kan minimera navigerings fönstret och du kan också dölja det, men du kan inte skymma navigerings fönstret genom att öppna databas objekt framför det.

Backstage-vyn

Backstage-vyn upptar fliken Arkiv i menyfliksområdet och innehåller många kommandon. Backstage-vyn innehåller även andra kommandon som gäller för en hel databas fil. När du öppnar Access men inte öppnar en databas (till exempel öppnar du Access från Start-menyn i Windows) visas Backstage-vyn.

I Backstage-vyn kan du skapa en ny databas, öppna en befintlig databas och utföra många åtgärder för fil-och databas underhåll.

Skapa en ny tom databas

 1. Starta Access från Start -menyn eller från en genväg.

  Backstage-vyn visas.

 2. Gör något av följande:

  • Skapa en ny webb databas

   1. Klicka på Tom webb databasunder tillgängliga mallar.

   2. Skriv ett namn på databas filen i rutan fil namn under Tom webb databaseller Använd den som du har angett.

   3. Klicka på Skapa.

    Den nya databasen skapas och en ny tabell öppnas i databladsvyn.

  • Skapa en ny Skriv bords databas

   1. Klicka på tom databasunder tillgängliga mallar.

   2. Skriv ett namn på databas filen i rutan fil namn under tom databaseller Använd den som du har angett.

   3. Klicka på Skapa.

    Den nya databasen skapas och en ny tabell öppnas i databladsvyn.

I Access finns ett antal mallar med produkten och du kan ladda ned mer av Office.com. En Access-mall är en fördefinierad databas som är färdig med professionella tabeller, formulär och rapporter. Med mallar får du en stor huvud start när du skapar en ny databas.

Skapa en ny databas från en exempel mall

 1. Starta Access från Start -menyn eller från en genväg.

  Backstage-vyn visas.

 2. Klicka på exempelfileroch bläddra sedan bland de tillgängliga mallarna.

 3. När du hittar den mall som du vill använda klickar du på den mallen.

 4. Skriv ett fil namn i rutan fil namn eller Använd det som du har angett.

 5. Klicka på Skapa.

  Den nya databasen skapas från mallen och öppnas.

Du kan ladda ned fler Access-mallar från office.com direkt från Backstage-vyn.

Skapa en ny databas från en Office.com-mall

 1. Starta Access från Start -menyn eller från en genväg.

  Backstage-vyn visas.

 2. Under Office.com mallar klickar du på en kategori och sedan klickar du på en mall när mallarna i den kategorin visas.

  Obs!: Du kan också söka efter en mall genom att använda Sök fältet.

 3. Skriv ett fil namn i rutan fil namn eller Använd det som du har angett.

 4. Klicka på Download (Ladda ned).

  Access hämtar automatiskt mallen, skapar en ny databas baserat på den mallen, lagrar den i mappen dokument (till exempel mappen Mina dokument) och öppnar databasen.

När du öppnar (eller skapar och öppnar) en databas lägger Access till fil namnet och platsen för databasen i en intern lista över de senast använda dokumenten. Den här listan visas på fliken senaste i Backstage-vyn så att du enkelt kan öppna de senast använda databaserna.

Öppna en senast Använd databas

 1. Starta Access.

 2. Klicka på senastei Backstage-vyn och klicka sedan på den databas som du vill öppna.

  Databasen öppnas i Access.

Öppna en databas från Backstage-vyn

 1. Starta Access.

 2. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Öppna. När dialog rutan Öppna visas bläddrar du till och väljer en fil och klickar sedan på Öppna.

  Databasen öppnas.

Överst på sidan

Menyfliksområdet

Menyfliksområdet är den primära ersättningen för menyer och verktygsfält och tillhandahåller huvud kommando gränssnittet i Access. Ett av de största fördelarna med menyfliksområdet är att det konsolideras, på en och samma plats, de aktiviteter eller start punkter som används för att kräva menyer, verktygsfält, åtgärds fönster och andra GRÄNSSNITTs komponenter att visa. På så sätt kan du söka efter kommandon i stället för många olika platser.

När du öppnar en databas visas menyfliksområdet längst upp i huvud fönstret i Access, där kommandona visas på den aktiva kommando-fliken.

Menyflikar i Access

I menyfliksområdet finns en serie flikar som innehåller kommandon. I Access är huvudflikarna Arkiv, Start, skapa, externa dataoch databas verktyg. Varje flik innehåller grupper med relaterade kommandon och de här gruppernas yta vissa av de nya GRÄNSSNITTs elementen, till exempel galleriet, som är en ny typ av kontroll som visar alternativ visuellt.

De kommandon som är tillgängliga i menyfliksområdet återspeglar också det aktiva objektet. Om du till exempel har en tabell öppen i databladsvyn och du klickar på formulär på fliken skapa i gruppen formulär skapas formuläret baserat på den aktiva tabellen. Det vill säga att namnet på den aktiva tabellen anges i egenskapen RecordSource för det nya formuläret. Vissa flikar i menyfliksområdet visas dessutom bara i vissa sammanhang. Fliken design visas till exempel när du har ett objekt öppet i designvy.

Du kan använda kortkommandon med menyfliksområdet. Alla tangent bords gen vägar från en tidigare version av Access fortsätter att fungera. Tangent bords åtkomst systemet ersätter meny acceleratorerna från tidigare versioner av Access. Det här systemet använder små indikatorer med en enda bokstav eller kombination av bokstäver som visas i menyfliksområdet när du trycker på ALT-tangenten. Dessa indikatorer visar vilken tangent bords gen väg som är aktiv för kontrollen.

När du har valt en kommando-flik kan du bläddra bland de kommandon som är tillgängliga på den fliken.

Välja en kommando-flik

 1. Starta Access.

 2. Klicka på önskad flik.

- eller -

 1. Starta Access.

 2. Tryck på och släpp Alt-tangenten.

  Tangent bords tipsen visas.

 3. Tryck på den tangent eller de tangenter som visas i tangent bords tipset på eller närmast den flik som du vill använda.

Du kan köra ett kommando på flera olika sätt. Det snabbaste och mest direkta flödet är att använda den tangent bords gen väg som är kopplad till kommandot.

Mer information om kortkommandon finns i tangent bords gen vägar för Access.

Köra ett kommando

 1. Starta Access.

 2. Klicka på lämplig flik för kommandot. I följande tabell visas ett representativt urval av flikarna och kommandona på respektive flik. Flikarna och de kommandon som är tillgängliga varierar beroende på vad du gör.

Fliken kommando

Vanliga saker du kan göra

Home

Välj en annan vy.

Kopiera och klistra in från Urklipp.

Ange aktuella tecken egenskaper.

Ange aktuell tecken justering.

Tillämpa RTF-formatering på ett PM-fält.

Arbeta med poster (uppdatera, ny, spara, ta bort, summera, stavning, mer).

Sortera och filtrera poster.

Hitta poster.

Skapa

Skapa en ny, tom tabell.

Skapa en ny tabell med hjälp av en mall.

Skapa en lista på en SharePoint-webbplats och en tabell i den aktuella databasen som är länkad till den nya listan.

Skapa en ny, tom tabell i designvyn.

Skapa ett nytt formulär baserat på den aktiva tabellen eller frågan.

Skapa en ny pivottabell eller ett nytt diagram.

Skapa en ny rapport utifrån den aktiva tabellen eller frågan.

Skapa en ny fråga, ett makro, en modul eller en klassmodul.

Externa data

Importera eller länka till externa data.

Exportera data.

Samla in och uppdatera data via e-post.

Skapa Sparade importer och sparade exporter.

Kör länk hanteraren.

Databas verktyg

Flytta vissa eller alla delar av en databas till en ny eller befintlig SharePoint-webbplats.

Starta Visual Basic Editor eller kör ett makro.

Skapa och Visa tabell relationer.

Visa/dölj objekt beroenden.

Kör databas Dokumenteraren eller analysera prestanda.

Flytta data till Microsoft SQL Server eller till en Access-databas (endast tabeller).

Hantera Access-tillägg.

Skapa eller redigera en VBA-modul (Visual Basic for Applications).

 1. Klicka på kontrollen som representerar kommandot. Om du känner till kortkommandot för kommandot från en tidigare version av Access, kan du ange kortkommandot med hjälp av tangent bordet.

  - eller -

  Tryck på och släpp Alt-tangenten.

  Snabb tangenterna visas.

  Tryck på den tangent eller de tangenter som visas i det tangent bords tips som är kopplat till det kommando du vill använda.

Kontextbaserade kommando flikar

Förutom vanliga kommando flikar har Access dessutom kontextbaserade kommando flikar. Beroende på sammanhanget (det objekt som du arbetar med och vad du gör), kan det hända att en eller flera av de kontextbaserade kommando flikarna visas bredvid de vanliga kommando flikarna.

Sammanhangsberoende flikar

Aktivera en kontextuell kommando-flik

 • Klicka på fliken kontext kommando.

- eller -

 1. Tryck på och släpp Alt-tangenten.

  Snabb tangenterna visas.

 2. Tryck på den tangent eller de tangenter som visas i snabb tangenten som visas på eller är närmast den kontextbaserade kommando-fliken.

Flikarna för sammanhangsbaserade kommandon innehåller kommandon och funktioner som du behöver för att arbeta i en viss kontext. Om du till exempel öppnar en tabell i designvyn innehåller de kommandon som bara gäller när du arbetar med en tabell i den vyn. Om du till exempel öppnar en tabell i designvyn visas en flik som heter snabb kommando intill fliken Avancerade verktyg . När du klickar på fliken design visas de kommandon som är tillgängliga för dig när objektet är i designvy.

Galleri    

I menyfliksområdet används även en typ av kontroll som kallas ett galleri. Galleri kontrollen är utformad för att fokusera på att få det resultat du vill ha. I stället för att visa bara kommandon visas resultatet av kommandona i Galleri kontrollen. Tanken är att ge dig ett visuellt sätt att bläddra och se vilka Access 2010 kan göra, med fokus på resultaten, i stället för att bara fokusera på själva kommandon.

Galleriet Marginal

Gallerierna finns i olika figurer och storlekar. Det finns en rutnäts layout, en meny som ser ut att visas och även en layout med menyfliksområdet som placerar innehållet i själva galleriet i menyfliksområdet.

Dölja menyfliksområdet

Ibland kanske du behöver lite mer utrymme för att du ska kunna använda ditt arbets område. Av den anledningen kan menyfliksområdet döljas så att bara fältet med kommandot tabbar visas. Dubbelklicka på den aktiva kommando-fliken om du vill dölja menyfliksområdet. Om du vill visa den igen dubbelklickar du på den aktiva kommando-fliken igen.

Dölja och återställa menyfliksområdet

 1. Dubbelklicka på den aktiva kommando-fliken (den aktiva fliken är den markerade fliken).

 2. Dubbelklicka på den aktiva kommando-fliken igen för att återställa menyfliksområdet.

Verktygsfältet snabb åtkomst (verktygsfältet snabb åtkomst)

Verktygsfältet snabb åtkomst är ett verktygsfält som är intill menyfliksområdet och som gör att du kan öppna kommandon med ett enda klick. Standard uppsättningen med kommandon är Spara, Ångraoch gör omoch du kan anpassa verktygsfältet snabb åtkomst så att andra kommandon som du ofta använder visas. Du kan också ändra placeringen av verktygsfältet och ändra det från den små standard storleken till stor storlek. Det lilla verktygsfältet visas bredvid kommando flikarna i menyfliksområdet. När du växlar till den stora storleken visas verktygsfältet under menyfliksområdet och utökar hela bredden.

Verktygsfältet Snabbåtkomst

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

 1. Klicka på pilen längst till höger i verktygsfältet.

 2. Klicka på det kommando som du vill lägga till under Anpassa verktygsfältet snabb åtkomstoch du är klar.

  Om kommandot inte finns med i listan klickar du på fler kommandonoch fortsätter till nästa steg i den här proceduren.

 3. I dialog rutan Access-alternativ väljer du det eller de kommandon som du vill lägga till och klickar sedan på Lägg till.

 4. Om du vill ta bort ett kommando markerar du det i listan till höger och klickar sedan på ta bort. Du kan också dubbelklicka på kommandot i listan.

 5. Klicka på OK när du är klar.

Överst på sidan

Navigeringsfönstret

När du öppnar en databas eller skapar en ny visas namnen på databasobjekten i navigerings fönstret. Databasobjekten innehåller tabeller, formulär, rapporter, sidor, makron och moduler.

Navigeringsfönstret i Northwind 2007

Om du vill öppna ett databas objekt eller tillämpa ett kommando på ett databas objekt högerklickar du på objektet och väljer ett meny kommando på snabb menyn. Kommandona på snabb menyn varierar beroende på objekt typen.

Öppna ett databas objekt, till exempel en tabell, ett formulär eller en rapport

 • Dubbelklicka på objektet i navigerings fönstret.

  - eller -

  Markera objektet i navigerings fönstret och tryck på RETUR.

  - eller -

 • Högerklicka på ett objekt i navigerings fönstret och klicka sedan på öppna.

Observera att du kan ange ett alternativ för att öppna objekt med ett enda klick i dialog rutan navigerings alternativ .

Navigerings fönstret delar upp databasobjekten i kategorier och dessa kategorier innehåller grupper. Vissa kategorier är fördefinierade för dig och du kan också skapa egna anpassade grupper.

Navigerings fönstret visas som standard när du öppnar en databas, inklusive databaser som har skapats i tidigare versioner av Access. Du kan förhindra att navigerings fönstret visas som standard genom att ange ett program alternativ. Följande steg förklarar hur du gör varje åtgärd.

Visa eller dölja navigerings fönstret    

 • Klicka på knappen i det övre högra hörnet i navigerings fönstret ( Knappen öppna/stäng gränslinje för navigeringsfönstret i Access ) eller tryck på F11.

Förhindra att navigerings fönstret visas som standard

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 2. Klicka på Aktuell databasi det vänstra fönstret.

 3. Under navigeringavmarkerar du kryss rutan Visa navigerings fönstret och klickar sedan på OK.

Mer information om navigerings fönstret finns i artikeln Visa och hantera objekt med hjälp av navigerings fönstret.

Överst på sidan

Flikar

För vardaglig interaktiv användning kanske du föredrar gränssnittet med flikar. Du kan aktivera eller inaktivera dokument med flikar genom att ange dina åtkomst alternativ (se Visa eller dölja dokument flikarlängre ned i den här artikeln). Om du ändrar inställningarna för dokument med flikar måste du stänga och öppna databasen igen för att de nya inställningarna ska börja gälla.

Flikobjekt i Access 2007

Visa eller dölja dokument flikar

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 2. Klicka på Aktuell databasi det vänstra fönstret.

 3. I avsnittet program alternativ , under alternativ för dokument fönster, väljer du flikarade dokument.

 4. Markera eller avmarkera kryss rutan Visa dokument-flikar . Om du avMarkerar kryss rutan stänger du av dokument flikar.

 5. Klicka på OK.

  Meddelanden: 

  • Inställningen för Visa dokument-flikar är en inställning per databas. Du måste ange den här oberoende för varje databas.

  • När du har ändrat inställningen för fliken visnings dokument måste du stänga och öppna databasen igen för att se ändringen att gälla.

  • Nya databaser som skapats med flikarna Visa dokument visas som standard.

  • Databaser som har skapats med en tidigare version av Access använder överlappande fönster som standard.

Överst på sidan

Statusfält

Du kan visa ett statusfält längst ned i fönstret. Det här standard GRÄNSSNITTs elementet är fortfarande platsen att leta efter status meddelanden, egenskaps tips, förlopps indikatorer och så vidare. Statusfältet får också finnas med två vanliga funktioner som du också ser i statusfältet i andra Office-program: Visa/fönster växling och zooma.

Du kan snabbt växla det aktiva fönstret mellan en tillgänglig vy med hjälp av de kontroller som är tillgängliga i statusfältet. Om du visar ett objekt som stöder variabel zoom kan du justera zoomnings nivån för att zooma in eller ut med hjälp av skjutreglaget i statusfältet.

Statusfältet kan aktive ras eller inaktive ras i dialog rutan Access-alternativ .

Visa eller dölja statusfältet

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 2. Klicka på Aktuell databasi det vänstra fönstret.

 3. Markera eller avmarkera kryss rutan Visa Statusfält under program alternativ. Om du avMarkerar kryss rutan inaktive ras visningen av statusfältet.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Formateringsverktygsfältet

Yyou kan enkelt formatera text med hjälp av formateringsverktygsfältet. När du markerar text för formatering visas formateringsverktygsfältet automatiskt ovanför den markerade texten. Om du flyttar mus pekaren närmare formateringsverktygsfältet visas formateringsverktygsfältet i och du kan använda fetstil, kursiv stil, tecken storlek, färg och så vidare. När du flyttar pekaren bort från formateringsverktygsfältet tonar formateringsverktygsfältet bort. Om du inte vill använda formateringsverktygsfältet för att använda textformatering på en markering flyttar du mus pekaren några pixlar bort och formateringsverktygsfältet försvinner.

Formateringsverktygsfältet

Formatera text med formateringsverktygsfältet

 1. Markera texten du vill formatera.

  Formateringsverktygsfältet visas transparent ovanför texten.

 2. Tillämpa formatering med hjälp av formateringsverktygsfältet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×