Guidad genom gång: Konfigurera nyheter för din organisation

Guidad genom gång: Konfigurera nyheter för din organisation

Med SharePoint kan du dela nyheter i organisationen på ett meningsfullt och upptäckt sätt. Som standard visas SharePoint-nyheter på Start sidan för SharePoint, på grupp webbplatser, kommunikations webbplatser, nav webbplatser och i mobilappen, i enlighet med hur relevant nyheterna är för användaren. Om till exempel en viktig nyhets artikel publiceras av någon i ditt nära arbete eller publiceras på en webbplats där du är aktiv, kommer den att visas för användaren.

Organisationer har många alternativ för den typ av nyheter som visas, där den visas, vilka kan redigera inlägg och annat. I den här genom gången ska vi göra mer än att bara skapa nyhets webb delar på olika webbplatser; Vi visar en strategi som inkluderar att skapa en "officiell" nyhets webbplats för nyheter som är visuellt unika som organisations nyheter; Konfigurera kategorier för olika typer av nyheter; och dessutom ställa in en godkännande process för nyhets inlägg. Vi visar nyheter på en hubb för intranätet som kommer från en företags kommunikations webbplats, en avdelnings kommunikations webbplats och en avdelnings grupp webbplats.

Webbplats start sidan för Hub visar alla godkända nyhets berättelser för alla webbplatser som är kopplade till navet. Det innebär att användare ser alla nyhets inlägg som har skapats på webbplatsen för företags nyheter, alla nyhets inlägg som har skapats i avdelningens kommunikations webbplatser och nyhets berättelser för bara dess grupp webbplats.

Exempel på nyheter på en hubb för intranätet.

Nummer 1 nyheter från en "officiell" kommunikations webbplats som är en del av NAV webbplatsen

Nummer 2 nyheter från en avdelnings kommunikations webbplats som är en del av NAV webbplatsen

Nummer 3 nyheter från en avdelnings grupp webbplats som är en del av NAV webbplatsen

Innehållet visas på följande sätt på webbplatserna i navet:

 • Alla avdelningarnas kommunikations webbplatser visar nyheter för just den avdelningen.

 • Varje avdelnings grupp webbplats visar nyhets inlägg skapade på grupp webbplatsen samt inlägg som har skapats på webbplatsen för företags nyheter.

Nav för hubb

Alla grupp-och kommunikations webbplatser, med undantag för företags kommunikations webbplatsen, är kopplade till en enda nav webbplats.

Varje avdelning har en kommunikations webbplats där du kan dela information med resten av organisationen och en grupp webbplats för intern kommunikation mellan avdelningens anställda.

Exempel på NAV webbplats struktur.

Här är mer information om nyhets flödet för denna organisation.

 • Alla anställda har behörighet att skapa nyheter på sina grupp webbplatser. Inlägg kan märkas som en "mil stolpe" eller helt enkelt "avdelning".

 • Varje avdelning har en eller flera anställda som har tilldelat uppgiften att skapa nyheter på avdelningens kommunikations webbplats.

 • Alla nyhets berättelser som skapats i avdelningens kommunikations webbplatser går igenom ett sid godkännande flöde där en viss person från företags kommunikations avdelningen godkänner inlägg.

 • Officiella nyhets inlägg från företags kommunikations avdelningen skapas på en särskild webbplats som heter företags nyheter som inte är kopplade till nav webbplatsen. Den här webbplatsen utses till "offentligt" nyheter.

 • Varje månad är ett nyhets brev med utvalda nyheter från företags kommunikationen till alla anställda .

Implementera strategin

I det här avsnittet går vi igenom processen för att konfigurera SharePoint-miljön så att den uppfyller kraven i den här nyhets strategin. Detta innebär att konfigurera webb delen nyheter och skapa en sida godkännande process i ett bibliotek, skapa kategorier för nyheter och ange en webbplats som "offentligt nyheter".

I det här exemplet är antagandet att alla kommunikations-och grupp webbplatser redan är kopplade till en nav webbplats (med undantag för företags kommunikation) och att det finns flera nyhets inlägg på företags kommunikations webbplatsen. Om du behöver veta hur du konfigurerar dessa typer av webbplatser kan du läsa Konfigurera en SharePoint-hubb, skapa en kommunikations webbplats i SharePoint Onlineoch skapa en grupp webbplats i SharePoint.

Konfigurera företags kommunikations webbplatsen för "officiella" organisationens nyheter

När du konfigurerar din företags kommunikations webbplats för "officiella" organisationens nyheter kan nyhets berättelser från företags kommunikation visas med tonvikt så att användarna vet att det är officiella företags nyheter, som i det här exemplet:

Exempel på företags nyheter på en webbplats

För att aktivera den här funktionen och ange webbplatsen för organisationens nyheter måste en SharePoint-administratör använda PowerShell-kommandona för SharePoint Online:

Get-SPOOrgNewsSite

Set-SPOOrgNewsSite

Konfigurera nyheter på en avdelnings webbplats

I avdelnings grupp webbplatsen lägger du till webb delen nyheter på sidan tre gånger. Varje webbdel visar olika nyheter baserat på nyheternas källa och kategorier. Om du vill skapa kategorierna lägger du till en kolumn i biblioteket sidor så att författarna kan tagga sina sidor med lämplig kategori.

Skapa kolumner för kategorier

 1. Gå till sidan sidor genom att klicka på länken sidor i webbplats navigeringen på din grupp webbplats.

 2. Välj + Lägg till kolumn eller + till höger om det sista kolumn namnet längst upp på sidorna.

  Exempel på hur du ställer in en kolumn för kategorin Nyheter

 3. Ange typen namn stolpei fältet namn .

 4. I den nedrullningsbara menyn väljer du val som typ av kolumn.

 5. Ange två alternativ: "avdelningens nyheter" och "mil stolpe".

 6. Klicka på Spara.

  Nästa steg är att lägga till webb delar i avdelningens start sida för att Visa avdelnings nyheter, mil stolpe nyheter och nyheter från företags webbplatsen.

Lägga till nyhets nyheter

 1. Lägg till ett tredje högra avsnitt på Start sidan.

 2. I den första kolumnen lägger du till webb delen Nyheter och titel den "avdelningens nyheter".

 3. Klicka på redigera Knapp för att redigera webbdel i webb delens verktygsfält.

 4. Ange följande alternativ i egenskaps fönstret webbdel:

  • Nyhets källa: den här webbplatsen

  • Visa rubrik och kommandon: på

  • Layout: översta berättelsen

  • Filter: sid egenskaper

  • Egenskaps namn: inläggs typ är lika med avdelningens nyheter

 5. Spara ändringarna genom att klicka på Använd .

Lägga till mil stolpe nyheter

 1. I samma kolumn, under den webbdel du precis har lagt till, lägger du till webb delen Nyheter och ger rubriken "mil stolpar".

 2. Klicka på redigera Knapp för att redigera webbdel i webb delens verktygsfält.

 3. Ange följande alternativ i egenskaps fönstret webbdel:

  • Nyhets källa: den här webbplatsen

  • Visa rubrik och kommandon: på

  • Layout: sida vid sida

  • Filter: sid egenskaper

  • Egenskaps namn: post typen är lika med mil stolpar

 4. Spara ändringarna genom att klicka på Använd .

Lägga till företags nyheter

 1. I den andra (högra) kolumnen lägger du till webb delen Nyheter igen och ger rubriken "företags nyheter".

 2. Klicka på redigera Knapp för att redigera webbdel i webb delens verktygsfält.

 3. Ange följande alternativ i egenskaps fönstret webbdel:

  • Nyhets källa: Välj Markera webbplatser och välj sedan din företags nyheter.

  • Visa rubrik och kommandon: på

  • Layout: sida vid sida

  • Filter: sid egenskaper

  • Egenskaps namn: post typen är lika med mil stolpar

 4. Spara ändringarna genom att klicka på Använd .

För att testa vad du har gjort hittills kan du skapa flera nyhets inlägg på avdelnings webbplatsen. Ange sid egenskaperna på dina nyhets artikel sidor så att i vissa inläggs typ är inställt på avdelningens nyheter och i andra väljer du inläggs typen till mil stolpe. Information om hur du ställer in egenskaper för sidor finns i Visa, redigera och lägga till sid Detaljer.

Så här ser avdelningens start sida ut när den är färdig:

Exempel på nyheter på en avdelnings webbplats

Konfigurera din avdelnings kommunikations webbplats

I det här exemplet måste nyhets inlägg som skapats på kommunikations webbplatsen vara godkända. Du kan konfigurera sidans godkännande med Microsoft Flow. Ge flödet ett namn som innehåller webbplats namnet, till exempel "godkännande av arbets resurser", och Ställ in god kännare på företags kommunikations avdelningen.

Fönstret alternativ för sid godkännande

Sedan konfigurerar du start sidan för webbplatsen för att Visa nyhets berättelser från den här webbplatsen.

 1. På Start sidan för avdelnings kommunikation lägger du till webb delen Nyheter .

 2. Välj redigera Knapp för att redigera webbdel i webb delens verktygsfält.

 3. Ange följande alternativ i egenskaps fönstret webbdel:

  • Nyhets källa: den här webbplatsen

  • Layout: översta berättelsen

 4. Skapa ett nyhets inlägg som du vill visa på din start sida. När du är klar skickar du sidan för godkännande genom att välja Skicka för godkännande längst upp till höger på sidan.

Den anställde som är angiven som god kännare när du ställer in flödet får ett e-postmeddelande om att sidan väntar på godkännande. När de godkänt sidan visas den i webb delen nyheter på din avdelnings kommunikations webbplats.

Skapa flera nyhets inlägg på den här webbplatsen. Kontrol lera att varje sida skickas för godkännande och sedan godkänd.

I det här exemplet kan du se vilka typer av nyheter som visas på avdelningen för avdelnings kommunikation för personalavdelningen:

Exempel på en avdelnings kommunikations webbplats

Konfigurera Start sidan för intranätets hubb

 • Lägga till ett avsnitt med två kolumner på din start sida för NAV webbplatsen.

 • Lägg till webb delen Nyheter i den vänstra kolumnen.

  Välj redigera Knapp för att redigera webbdel i webb delens verktygsfält.

 • Ange följande alternativ i egenskaps fönstret webbdel:

  • Nyhets källa: Välj Markera webbplatser och välj sedan företags kommunikations webbplats.

  • Layout: översta berättelsen

 • I den högra kolumnen lägger du till webb delen Nyheter .

 • Ange följande alternativ i egenskaps fönstret webbdel:

  • Nyhets källa: alla webbplatser i navet

  • Layout: nav-nyheter

När du är klar ska du endast se nyhets inlägg från företags kommunikation till vänster på sidan, och du bör se nyheter från alla webbplatser som är kopplade till navet i webb delen till höger på sidan.

Exempel på upplyfta nyheter på en nav webbplats

Nu när du har lärt dig hur man kan arbeta kan du tänka på din egen strategi. Här är några frågor att fråga dig själv och din organisation för att hjälpa dig att förbereda dig.

 • Hur överförs nyheter? Hur kan du använda samma personer eller processer som du redan har på plats när du använder den nya metoden?

 • Vilken typ av nyhets innehåll vill du dela?

 • Vem ska redigera innehåll?

 • Måste nyheter godkännas? Vad ska godkännande processen vara?

 • Hur överförs nyheter?

I många organisationer finns det redan ett formellt sätt att kommunicera information till anställda inom hela världen. Dessutom kan anställda inom en avdelning kommunicera med varandra på ett mindre formellt sätt. Det är viktigt att tänka igenom dessa processer eftersom du i vissa fall kan fortsätta använda samma personer eller processer i SharePoint.

När du funderar på kommunikation organisation bred kan du fråga dig själv följande typer av frågor:

 • Skapar och skickar någon till din organisation en nyhets brev?

 • Skickas de via e-post? Vilken är den aktuella processen för att låta den personen veta vilka nyheter som måste ingå? Hur ofta ser nyhets breven ut?

 • hatt är processen för att avgöra vilka nyheter som ska ingå och vilka som inte är det? Vem fattar det beslutet?

 • Hur redigerar jag innehållet?

  Vilken är processen för att bestämma vilka bilder som ska ingå i berättelser?

På avdelnings nivå kan du fråga dig själv:

 • Finns det någon vars arbets ansvar inkluderar att dela information med resten av avdelningen?

 • Kan personalen dela information med varandra med hjälp av verktyg som e-post eller meddelanden?

 • Vilket innehåll delas?

Nästa steg i arbetet med att bygga nyhets strategin är att utvärdera vilken typ av nyhets innehåll som produceras av din organisation. Olika typer av Nyheter:

 • "I nyheterna" står det för anställda om att ditt företag eller organisation har offentlig press, till exempel visas i en kommersiell publikation, på ett nyhets program och så vidare.

 • Företags meddelanden eller mil stolpar, till exempel att släppa en ny produkt eller att starta ett nytt initiativ

 • Mil stolpar, till exempel när en anställd blir gift, har ett barn eller återdäck

 • Information som kräver att medarbetare vidtar åtgärder, till exempel för att anmäla sig för förmåner eller utbildning

När du tycker om det här innehållet är det viktigt att tänka på relevans och betydelse för olika grupper inom din organisation. Till exempel:

 • Alla i organisationen måste veta när de kan registrera sig för fördelar. Det här är viktigt och relevant för alla.

 • Personer på ekonomi avdelningen måste veta mer om nya lagar som rör deras redovisnings principer. Detta är relevant och viktigt för dem. Det är inte heller viktigt för någon annan i organisationen.

 • Försäljnings avdelningen har en matlagnings tävling på fredagar. Detta kan vara relevant för dem på försäljnings avdelningen men det är inte så viktigt att ingen annan i organisationen anser det vara relevant eller viktig.

Avsikten med att tänka igenom innehållet är att ansvara för vilka innehåll som måste bevaras på ett mer framträdande sätt och vilket innehåll som ska placeras på ett sekundärt sätt eller inte alls. Hur du besvarar den här frågan kan bero på faktorer som företagets storlek. Om du har ett litet företag kan du bestämma att mil stolpar för anställda ska visas i hela företaget, samtidigt som ett större företag bara kan visa detta för anställda på en viss avdelning.

Vem redigerar nyhets innehåll? I vissa organisationer skapas och hanteras nyhets innehåll av en central person eller en grupp av personer, till exempel avdelningen för företags kommunikation. Den här centrala metoden skapar en enkel metod för att redigera och hantera nyhets innehåll, vilket säkerställer att endast viktiga och relevanta innehåll publiceras för anställda i hela världen. Men detta minskar den mängd nyhets innehåll som vanligt vis skapas eftersom det kräver den intensiva tiden för en eller flera personer. Genom att öppna publicerings processen för andra i organisationen är det bara att låta andra redigera nyheter. Nyhets innehåll som skapas av användare i deras egna avdelningar är nyare och mer fokuserat på deras avdelnings aktiviteter, vilket ökar innehållets relevans.

Vem godkänner nyhets innehåll?

När du tillåter andra att skapa nyhets innehåll är det möjligt att innehåll skapas som inte passar dina kriterier för kvalitets innehållet. Det kan innehålla innehåll med stavnings-och grammatiska fel, använder olämpligt språk eller är helt enkelt irrelevant. Du kan besluta att implementera en godkännande process för att säkerställa att innehållet uppfyller de kriterier som behövs för publiceringen.

Hur kommer användare att använda nyheter i SharePoint?

Traditionellt är att intranät webbplatser skapades med antagandet att användarna navigerar till start sidan för intranätet och får nyheter därifrån. I det här scenariot visas viktiga företags nyheter på Start sidan, med ytterligare ett nyhets flöde med berättelser som aggregerats från avdelningarnas webbplatser. Det här är ett "pull"-scenario där "officiella" innehållet (ofta viktiga och relevant för alla anställda) visas och det aggregerade innehållet "dras" från andra avdelningar. I många fall går det inte längre att navigera till intranätets start sida. Användarna kan helt enkelt gå direkt till deras start sida, eftersom den webbplatsen innehåller de flesta av de uppgifter de söker. I vissa fall kan organisationer välja att implementera ett "push"-scenario där officiella uppgifter är "flyttas" ner till sin avdelnings webbplats och visas bredvid nyhets berättelser som har skapats precis på sina avdelningar.

Om din organisation använder nav webbplatser kan du samla in nyheter på NAV nivå. Om organisationen har implementerat flera NAV är det viktigt att tänka på hur dessa spelas upp i den övergripande nyhets strategin. Det är vanligt att skapa både en intern och en extern avdelnings webbplats. Den interna avdelningen är en gruppansluten SharePoint-gruppwebbplats. Webbplatsen är endast avsedd för medlemmar i den avdelningen. Men det finns även en offentlig webbplats för SharePoint-kommunikation, som används för att förmedla information från den avdelningen till hela organisationen.

Med den här modellen ser alla användare alla nyheter som har skapats i avdelnings kommunikations webbplatser, men användare kommer bara att se nyhets inlägg som har skapats i de grupp webbplatser de tillhör.

Det är också viktigt att tänka på de andra platserna där användarna kan använda nyhets innehåll. Användarna kan läsa nyhets berättelser med SharePoint-appen på sina mobila enheter och på SharePoint-sidan i Office 365. Dessutom är det möjligt för en webbplats ägare att skapa ett nyhets brev med de senaste nyheterna som kan skickas till användarna, eller för användare att publicera nyhets berättelser från en gruppansluten SharePoint-webbplats till en Microsoft Teams-kanal.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders