Gruppera och dela upp grupper med figurer, bilder eller andra objekt

Gruppera och dela upp grupper med figurer, bilder eller andra objekt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan gruppera figurer, bilder eller andra objekt. Gruppering kan du rotera, vända, flytta eller ändra storlek på alla figurer eller objekt samtidigt som om de var en enda form eller ett objekt.

Du kan också ändra attributen för alla former i en grupp samtidigt, till exempel att lägga till en fyllning eller effekt figur- eller en effekt på en bild. Du kan dela upp en grupp med former när som helst och gruppera dem igen.

Klicka på rubrikerna nedan för mer information

 1. Tryck på och håll ned CTRL medan du klickar på figurerna, bilder eller andra objekt att gruppera. Du måste välja fler än en figur, bild eller ett objekt för att aktivera knappen Gruppera.

  Tips: 

  Observera att gruppera bilder i Word, alternativet Radbryt Text måste anges till något annat än i nivå med Text för varje bild som du vill gruppera. Om du vill ändra det här alternativet, högerklicka på varje bild, klicka på Radbyte och väljer något annat än nivå med Text.

 2. Gör något av följande:

  Tips: 

  • Om du vill gruppera flera SVG ikoner måste du konvertera dem till former. Mer information om hur du konverterar dem till former finns: Konvertera en SVG-bild till en Office-form.

  • Du kan fortfarande arbeta med enstaka objekt i en grupp när du har skapat en grupp. Markera gruppen och markera sedan objektet genom att klicka på det.

  • Om du vill gruppera bilder går du till fliken Bildverktyg Format och klickar på Gruppera > Gruppera.

   Knappen Gruppera på fliken Bildverktygsformat

   Obs!: Flikarna Format under ritverktyg och Bildverktygsformat är sammanhangsberoende, vilket betyder att de bara visas i menyfliksområdet när du har en figur eller en bild som är markerad.

  • Om du vill gruppera figurer och andra objekt går du till fliken Format under Ritverktyg och klickar på Gruppera > Gruppera.

   Knappen Gruppera på fliken Format under Ritverktyg

 1. Markera den grupp du vill dela upp.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill gruppera bilder går du till fliken Format under Bildverktyg och klickar på Gruppera > Gruppera.

   Knappen Dela upp grupp på fliken Format under Bildverktyg

  • Om du vill dela upp grupper med figurer och objekt går du till fliken Format under Ritverktyg och klickar på Gruppera > Dela upp grupp.

   Alternativet Dela upp grupp på fliken Format under Ritverktyg

Meddelanden: 

 • Knappen Gruppera om finns inte i Word 2013 eller Word 2016. Om du vill gruppera om markerar du alla figurer eller bilder som du vill gruppera om och klickar på Gruppera > Gruppera.

 • Om du har konverterat en SmartArt-grafik till enskilda figurer kan du konvertera dem till en SmartArt-grafik eller gruppera om dem.

För alla program utom Word

 1. Markera någon av de figurer, bilder eller objekt som tidigare ingick i en grupp.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill gruppera om figurer och andra objekt går du till fliken Format under Ritverktyg och klickar på Gruppera > Gruppera om.

   Knappen Gruppera om på fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill gruppera om bilder går du till fliken Format under Bildverktyg och klickar på Gruppera > Gruppera om.

   Knappen Gruppera om på fliken Format under Bildverktyg

Här beskrivs några anledningar till varför knappen Gruppera är nedtonad och vad du kan göra för att aktivera den.

 • Endast en figur eller bild är markerad. Kontrollera att du har flera figurer eller bilder markerat. Du kan inte använda verktyget grupp med SVG ikoner, så att de inte räknas.

 • Om du vill gruppera SVG ikoner måste du konvertera dem till former. Mer information om hur du konverterar dem till former finns: Konvertera en SVG-bild till en Office-form.

 • Din markering innehåller en tabell, ett kalkylblad eller en GIF-bild. Knappen Gruppera är inte tillgänglig om något av dessa objekt är markerade.

 • Om du använder Word och försöker att gruppera bilder Radbyte kan väljas i nivå med Text. Högerklicka på bilderna, Välj Radbyte ochÄndra layoutalternativet till något annat än i nivå med Text för varje enskild bild som du vill gruppera.

 • Om du använder PowerPoint kan kanske du försökt att gruppera någonting med platshållare för rubriktext (”Klicka för att lägga till rubrik”) eller med platshållare för innehåll (”Klicka för att lägga till text”).

  En bild med två platshållare och två separata objekt

  I exemplet ovan kan den blå rutan och den gröna cirkeln grupperas tillsammans. Men figurerna kan inte grupperas tillsammans med platshållartexten.

  Om du vill återaktivera knappen Gruppera flyttar du figuren, bilden eller objektet till en annan plats på bilden utanför platshållartexten, eller tar bort platshållaren från de objekt du vill gruppera.

Obs!: Om du inte kan aktivera knappen Gruppera på något av de här sätten kan du söka i forumet Answers eller skriva en fråga där.

Klicka på rubrikerna nedan för mer information

 1. Håll ned Ctrl medan du markerar de figurer, bilder eller objekt som du vill gruppera.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill gruppera bilder går du till fliken Format under Bildverktyg, och sedan till gruppen Ordna. Där klickar du på Bild av knapp och sedan på Gruppera.

   Om flikarna Ritverktyg och Bildverktyg inte visas kontrollerar du att du har markerat en figur, bild eller annat objekt. Du kanske måste dubbelklicka på objektet för att öppna fliken Format.

  • Om du vill gruppera figurer och andra objekt går du till fliken Format under Ritverktyg, och sedan till gruppen Ordna. Där klickar du på Bild av knapp och sedan på Gruppera.

  Tips: När du har grupperat objekt kan du ändå markera enskilda objekt i gruppen. Markera gruppen och klicka sedan på det objekt som du vill markera.

 1. Markera den grupp du vill dela upp.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill dela upp figurer eller andra objekt går du till fliken Format under Ritverktyg, och sedan till gruppen Ordna. Där klickar du på Gruppera Bild av knapp och sedan på Dela upp.

   Grupplistan med Dela upp grupp markerad

  • Om du vill dela upp bilder går du till fliken Format under Bildverktyg, och sedan till gruppen Ordna. Där klickar du på Bild av knapp och sedan på Dela upp.

   Grupplistan med Dela upp grupp markerad

   Om flikarna Ritverktyg, Bildverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en grupp av figurer, bilder eller andra objekt. Du kanske måste dubbelklicka på objektet för att öppna fliken Format.

 1. Markera någon av de figurer eller objekt som tidigare ingick i en grupp.

  Obs!: När du konverterat en SmartArt-grafik till enskilda figurer går det inte att konvertera tillbaka figurerna till en SmartArt-grafik igen. Det går heller inte att gruppera om dem.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill gruppera om figurer och objekt går du till fliken Format under Ritverktyg, och sedan till gruppen Ordna. Där klickar du på Bild av knapp och sedan på Gruppera om.

  • Om du vill gruppera om bilder går du till fliken Format under Bildverktyg, och sedan till gruppen Ordna. Där klickar du på Bild av knapp och sedan på Gruppera om.

   Grupplistan med Omgruppera vald

   Om flikarna Ritverktyg, Bildverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en grupp av figurer, bilder eller andra objekt. Du kanske måste dubbelklicka på objektet för att öppna fliken Format.

Om din markering inkluderar en tabell, ett kalkylblad eller en GIF-bild, visas inte knappen Gruppera. I PowerPoint kan det hända att knappen Gruppera inte visas om figuren, bilden eller objekt har infogats i en platshållare eller om du försöker gruppera en platshållare, eftersom platshållare inte kan grupperas med andra figurer, bilder och objekt.

En bild med två platshållare och två separata objekt
Bild 1 I exemplet ovan kan den blå fyrkanten och den gröna cirkeln grupperas tillsammans. Den blå fyrkanten kan dock inte grupperas med platshållaren för innehåll (”Klicka här för att lägga till text”) eller platshållaren för rubrik (”Klicka för att lägga till rubrik”).
 • Flytta figuren, bilden eller objektet till en annan plats på bilden utanför platshållartexten eller tar bort platshållaren från de objekt du vill gruppera.

Klicka på rubrikerna nedan för mer information

 1. Infoga en arbetsyta. På fliken Infoga, i gruppen Illustrationer, klickar du på Figurer och sedan på Ny arbetsyta.

 2. Klipp ut och klistra in de figurer eller objekt du vill gruppera på arbetsytan.

 3. Markera de figurer eller andra objekt som du vill gruppera.

  Mer information om att markera figurer finns i Markera en figur eller annat objekt.

 4. Gör något av följande:

  • För figurer utan text går du till fliken Format under Ritverktyg och sedan till gruppen Ordna. Där klickar du på Bild av knapp och sedan på Gruppera.

  • För figurer med text går du till fliken Format under Verktyg för textruta och i gruppen Ordna klickar du på Gruppera Bild av knapp och sedan på Gruppera.

   Om du inte ser flikarna Ritverktyg, Verktyg för textruta eller Format, kontrollerar du att du valde en figur eller annat objekt.

 5. Dra bort de grupperade figurerna eller objekten från arbetsytan.

 6. Markera arbetsytan och tryck på DELETE.

  Meddelanden: 

  • När du har grupperat figurer eller andra objekt kan du ändå markera enskilda figurer eller objekt i gruppen. Markera gruppen och klicka sedan på den figur eller det objekt som du vill markera.

  • Det går inte att gruppera figurer och andra objekt mellan flera olika program.

 1. Högerklicka på varje bild du vill gruppera och klicka på Figursättning på snabbmeny.

 2. Klicka på Fyrkant eller något annat alternativ med undantag av I nivå med text.

 3. Infoga en arbetsyta. På fliken Infoga i gruppen Illustrationer, klickar du på Figurer och sedan på Ny arbetsyta.

 4. Klipp ut och klistra in de bilder du vill gruppera på arbetsytan.

 5. Markera de bilder som du vill gruppera.

  Mer information om att markera bilder finns i Markera en figur eller annat objekt.

 6. Under Bildverktyg går du till fliken Format och sedan till gruppen Ordna. Där klickar du på Gruppera Bild av knapp och sedan på Gruppera.

  Om flikarna Bildverktyg och Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild eller något annat objekt.

 7. Dra bort de grupperade bilderna från arbetsytan.

 8. Markera arbetsytan och tryck på DELETE.

  Meddelanden: 

  • När du har grupperat bilder eller andra objekt kan du ändå markera enskilda bilder eller objekt i gruppen. Markera gruppen och klicka sedan på den bild eller det objekt som du vill markera.

  • Det går inte att gruppera bilder och andra objekt mellan flera olika program.

 1. Högerklicka på bilden du vill gruppera och klicka på Figursättning på snabbmeny.

 2. Klicka på Fyrkant eller något annat alternativ med undantag av I nivå med text.

 3. Infoga en arbetsyta. På fliken Infoga i gruppen Illustrationer, klickar du på Figurer och sedan på Ny arbetsyta.

 4. Klipp ut och klistra in den bild du vill gruppera på arbetsytan.

 5. Klipp ut och klistra in den textruta du vill gruppera på arbetsytan.

 6. Markera bilden och textrutan du vill gruppera.

  Mer information om att markera bilder och textrutor finns i Markera en figur eller annat objekt.

 7. Under Bildverktyg går du till fliken Format och sedan till gruppen Ordna. Där klickar du på Gruppera Bild av knapp och sedan på Gruppera.

  Om flikarna Bildverktyg och Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild eller något annat objekt.

 8. Dra bort den grupperade bilden och textrutan från arbetsytan.

 9. Markera arbetsytan och tryck på DELETE.

  Meddelanden: 

  • När du grupperat bilden och textrutan kan du fortsätta att markera varje enskilt objekt och ändra det. Markera gruppen och klicka sedan på bilden eller textrutan du vill markera.

  • Det går inte att gruppera bilder och andra objekt mellan flera olika program.

Du kan även lägga till en beskrivning till en bild i Office Word 2007 utan att använda en textruta. Gör så här:

 1. Högerklicka på bilden och peka på Infoga beskrivning på snabbmeny.

 2. Markera de alternativ du vill använda, som befintlig text, beskrivningens position och eventuell numrering och klicka sedan på OK.

Du kan nu markera beskrivningen och ändra texten och textformateringen.

Om du vill dela upp en grupp med figurer, bilder eller andra objekt (om du till exempel vill flytta en grupp och lämna kvar en figur eller göra omfattande ändringar av en figur utan att ändra de andra figurerna) gör du så här:

 1. Infoga en arbetsyta. På fliken Infoga, i gruppen Illustrationer, klickar du på Figurer och sedan på Ny arbetsyta.

 2. Dra gruppen du vill dela upp till arbetsytan.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill dela upp figurer utan text eller andra objekt går du till fliken Format under Ritverktyg, och sedan till gruppen Ordna. Där klickar du på Bild av knapp och sedan på Dela upp.

  • För figurer med text går du till fliken Format under Verktyg för textruta och i gruppen Ordna klickar du på Gruppera Bild av knapp och sedan på Gruppera.

  • Om du vill dela upp bilder går du till fliken Format under Bildverktyg, och sedan till gruppen Ordna. Där klickar du på Gruppera Bild av knapp och sedan på Dela upp.

 4. Om flikarna Ritverktyg, Verktyg för textruta, Bildverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en grupp med figurer, bilder eller andra objekt.

 5. Dra bort figurer, bilder eller objekt från arbetsytan.

 6. Markera arbetsytan och tryck på DELETE.

Om du vill ge figurerna i SmartArt-grafiken ett avancerat utseende eller ha fullständig kontroll på storlek och placering av figurerna i SmartArt-grafiken konverterar du SmartArt-grafiken till enskilda figurer.

Viktigt!: När du konverterat en SmartArt-grafik till enskilda figurer går det inte att konvertera tillbaka figurerna till en SmartArt-grafik igen. När du konverterar en SmartArt-grafik kan du inte använda automatisk layout för figurer, och design- och formateringsverktygen på flikarna SmartArt-verktyg försvinner, inklusive gallerierna Layout, Ändra färger och SmartArt-format. Men du kan fortfarande formatera figurerna med hjälp av alternativen på fliken Ritverktyg i stället.

 1. Markera alla figurer i SmartArt-grafiken.

  För att markera alla figurer klickar du på en figur och trycker på CTRL+A.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

 3. Om du vill konvertera Smart-Art-grafiken till enskilda figurer klickar du på ett annat område i dokumentet. Sedan går du till fliken Start och gruppen Urklipp. Där klickar du på Klistra in.

Obs!: När du konverterar till figurer från en SmartArt-grafik blir varje enskild figur till en grupperad figur. För varje figur i SmartArt-grafiken grupperas alltså två figurer när du klistrar in – en figur för texten och den andra figuren för geometrin. Om figuren i SmartArt-grafiken inte innehöll någon text visas kanske ett teckensnitt eller en teckenstorlek som skiljer sig från de andra figurerna när du skriver in text i figuren.

 1. Infoga en arbetsyta. På fliken Infoga, i gruppen Illustrationer, klickar du på Figurer och sedan på Ny arbetsyta.

 2. Dra de figurer eller objekt du vill gruppera om till arbetsytan.

 3. Markera någon av de figurer eller objekt som tidigare ingick i en grupp.

  När du konverterat en SmartArt-grafik till enskilda figurer går det inte att konvertera tillbaka figurerna till en SmartArt-grafik igen. Det går heller inte att gruppera om dem.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill gruppera om figurer utan text eller andra objekt går du till fliken Format under Ritverktyg, och sedan till gruppen Ordna. Där klickar du på Bild av knapp och sedan på Gruppera om.

  • För att gruppera om figurer med text går du till fliken Format under Verktyg för textruta och i gruppen Ordna klickar du på Gruppera Bild av knapp och sedan på Gruppera om.

 5. Om flikarna Ritverktyg, Verktyg för textruta eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en grupp med figurer, bilder eller andra objekt.

 6. Dra bort de figurer eller objekt som grupperats om från arbetsytan.

 7. Markera arbetsytan och tryck på DELETE.

 1. Infoga en arbetsyta. På fliken Infoga i gruppen Illustrationer, klickar du på Figurer och sedan på Ny arbetsyta.

 2. Dra de bilder eller objekt du vill gruppera om till arbetsytan.

 3. Markera någon av de bilder eller objekt som tidigare ingick i en grupp.

 4. Under Bildverktyg går du till fliken Format och sedan till gruppen Ordna. Där klickar du på Gruppera Bild av knapp och sedan på Gruppera om.

  Om flikarna Bildverktyg och Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild eller något annat objekt.

 5. Dra bort de figurer eller objekt som grupperats om från arbetsytan.

 6. Markera arbetsytan och tryck på DELETE.

Gruppera figurer, bilder, eller andra objekt

 1. Håll ned Kommando medan du använda mus eller pekplatta för att markera figurer, bilder eller andra objekt som du vill gruppera.

 2. Klicka på fliken Figurformat eller fliken Bildformat och sedan på grupp > grupp.

  Obs!: Flikarna Figurformat och Bildformat är sammanhangsberoende, vilket betyder att de bara visas i menyfliksområdet när du har en figur eller en bild som är markerad.

  Om du vill skapa en grupp med markerade bilder eller objekt klickar du på grupp.

  Office kan visa något eller båda av följande flikar, beroende på vilka typer av objekt som är markerade i en sida.

  Om du vill skapa en grupp med markerade bilder eller objekt klickar du på grupp.

  Om gruppen inte visas på menyfliken Du kan behöva klicka på Ordna att se gruppen på fliken Figurformat och på fliken bildformat. , klickar du på Ordna om du vill visa den.

När du har gjort en grupp objekt kan du fortfarande arbetar med ett enskilt objekt i gruppen genom att markera gruppen och sedan klicka på objektet så att den markeras.

Obs!: Om knappen Gruppera är tillgängligt, kontrollera att du har fler än ett objekt. Om du inte kan välja ett ytterligare objekt, kontrollera att inget av de objekt som du vill lägga till i gruppen har Radbyte skall vara nivå med Text.

Du kanske vill flytta en grupp men lämna en figur eller bild bakom eller du kan behöva göra stora förändringar i en figur utan att ändra de övriga figurerna i gruppen. Gör så här: första Lös eller Dela upp, gruppering av objekt.

 1. Välj den grupp som innehåller det eller de objekt som du vill separera från de andra.

 2. Klicka på Gruppera på fliken Figurformat eller Bildformat och klicka sedan på Dela upp grupp.

  Om du vill lösa en gruppering, klickar du på Dela upp grupp på fliken Figurformat eller fliken bildformat.

  Om gruppen inte visas på menyfliken Du kan behöva klicka på Ordna att se gruppen på fliken Figurformat och på fliken bildformat. , klickar du på Ordna om du vill visa den.

  Office säger upplösningar gruppen lämna enskilda objekt i deras aktuella plats och markerat.

Om figursättning för ett objekt är inställd på nivå med Text, kan inte du gruppera den med andra objekt. Bilder har den här inställningen som standard och måste du ändra inställningen för att gruppera en bild mot andra objekt. Om du vill ändra inställningen, CTRL + klicka på bilden eller ett annat objekt, peka på Radbyte och klicka sedan på en inställning andra än i nivå med Text. Mer information om figursättning finns i kontrollen figursättning runt objekt.

Om figursättning är korrekt inställd för markerade objekt, men knappen Gruppera är bara tillgängligt för dig, söka i forumet Answers eller skriva dina frågor.

Meddelanden: 

 • Knappen Gruppera om finns inte i Word 2013 eller Word 2016. Om du vill gruppera om markerar du alla figurer eller bilder som du vill gruppera om och klickar på Gruppera > Gruppera.

 • Om du har konverterat en SmartArt-grafik till enskilda figurer kan du konvertera dem till en SmartArt-grafik eller gruppera om dem.

För alla program utom Word

 1. Markera någon av de figurer, bilder eller objekt som tidigare ingick i en grupp.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill gruppera om figurer och andra objekt går du till fliken Figurformat klickar du på gruppen > Gruppera om.

   Knappen Gruppera om på fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill gruppera om bilder går du till fliken Bildformat klickar du på gruppen > Gruppera om.

   Knappen Gruppera om på fliken Format under Bildverktyg

Här beskrivs några anledningar till varför knappen Gruppera är nedtonad och vad du kan göra för att aktivera den.

 • Endast en figur eller bild är markerad. Kontrollera att du har flera figurer eller bilder markerat. Du kan inte använda verktyget grupp med SVG ikoner, så att de inte räknas.

 • Din markering innehåller en tabell, ett kalkylblad eller en GIF-bild. Knappen Gruppera är inte tillgänglig om något av dessa objekt är markerade.

 • Om du använder Word och försöker att gruppera bilder Radbyte kan väljas i nivå med Text. Högerklicka på bilderna, Välj Radbyte ochÄndra layoutalternativet till något annat än i nivå med Text för varje enskild bild som du vill gruppera.

 • Om du använder PowerPoint kan kanske du försökt att gruppera någonting med platshållare för rubriktext (”Klicka för att lägga till rubrik”) eller med platshållare för innehåll (”Klicka för att lägga till text”).

  En bild med två platshållare och två separata objekt

  I exemplet ovan kan den blå rutan och den gröna cirkeln grupperas tillsammans. Men figurerna kan inte grupperas tillsammans med platshållartexten.

  Om du vill återaktivera knappen Gruppera flyttar du figuren, bilden eller objektet till en annan plats på bilden utanför platshållartexten, eller tar bort platshållaren från de objekt du vill gruppera.

Obs!: Om du inte kan aktivera knappen Gruppera på något av de här sätten kan du söka i forumet Answers eller skriva en fråga där.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×