Gruppera och dela upp grupper med figurer, bilder eller andra objekt

Gruppera och dela upp grupper med figurer, bilder eller andra objekt

Du kan gruppera figurer, bilder, eller andra objekt. Med gruppering kan du rotera, vända, flytta eller storleksförändra alla figurer eller objekt samtidigt, som om de vore en enda figur eller ett objekt.

Du kan också ändra attributen för alla former i en grupp samtidigt, till exempel lägga till en figur fyllning eller effekteller en effekt i en bild. Du kan dela upp en grupp med figurer när du vill och sedan gruppera om dem senare.

Klicka på rubrikerna nedan för mer information

 1. Tryck och håll ned CTRL samtidigt som du klickar på de figurer, bilder eller andra objekt som du vill gruppera. Du måste markera fler än en figur, bild eller objekt för att aktivera knappen gruppera .

  Tips: Information om hur du gör för att markera en figur eller bild finns i Markera en figur eller andra objekt.

 2. Gör något av följande:

  Tips: 

  • Om du vill gruppera flera SVG-ikoner tillsammans måste du konvertera dem till former först. Mer information om hur du konverterar dem till former finns i konvertera en SVG-bild till en Office-form.

  • Du kan fortfarande arbeta med enstaka objekt i en grupp när du har skapat en grupp. Markera gruppen och markera sedan objektet genom att klicka på det.

  • Om du vill gruppera bilder går du till fliken Bildverktyg Format och klickar på Gruppera > Gruppera.

   Knappen Gruppera på fliken Bildverktygsformat

   Obs!: Rit verktyg format eller bild verktyg format -flikar är kontextuella, vilket innebär att de bara visas i menyfliksområdet när du har en figur eller en bild markerad.

  • Om du vill gruppera figurer och andra objekt går du till fliken Format under Ritverktyg och klickar på Gruppera > Gruppera.

   Knappen Gruppera på fliken Format under Ritverktyg

 1. Markera den grupp du vill dela upp.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill gruppera bilder går du till fliken Format under Bildverktyg och klickar på Gruppera > Gruppera.

   Knappen Dela upp grupp på fliken Format under Bildverktyg

  • Om du vill dela upp grupper med figurer och objekt går du till fliken Format under Ritverktyg och klickar på Gruppera > Dela upp grupp.

   Alternativet Dela upp grupp på fliken Format under Ritverktyg

Meddelanden: 

 • Om du har konverterat en SmartArt-grafik till enskilda former kan du inte konvertera tillbaka dem till SmartArt-grafik eller gruppera om dem.

 1. Markera någon av de figurer, bilder eller objekt som tidigare ingick i en grupp.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill gruppera om figurer och andra objekt går du till fliken Format under Ritverktyg och klickar på Gruppera > Gruppera om.

   Knappen Gruppera om på fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill gruppera om bilder går du till fliken Format under Bildverktyg och klickar på Gruppera > Gruppera om.

   Knappen Gruppera om på fliken Format under Bildverktyg

Här beskrivs några anledningar till varför knappen Gruppera är nedtonad och vad du kan göra för att aktivera den.

 • Endast en figur eller bild har markerats. Kontrollera att du har markerat flera figurer eller bilder. Du kan inte använda grupp verktyget med SVG-ikoner, så de är inte räkna.

 • Om du vill gruppera SVG-ikoner måste du konvertera dem till former först. Mer information om hur du konverterar dem till former finns i konvertera en SVG-bild till en Office-form.

 • Din markering innehåller en tabell, ett kalkylblad eller en GIF-bild. Knappen Gruppera är inte tillgänglig om något av dessa objekt är markerade.

 • Om du använder PowerPoint kan du ha försökt gruppera något med rubrik texten ("Klicka för att lägga till rubrik") eller med innehålls plats hållaren ("Klicka för att lägga till text").

  En bild med två platshållare och två separata objekt

  I exemplet ovan kan den blå rutan och den gröna cirkeln grupperas tillsammans. Men figurerna kan inte grupperas tillsammans med platshållartexten.

  Om du vill återaktivera knappen Gruppera flyttar du figuren, bilden eller objektet till en annan plats på bilden utanför platshållartexten, eller tar bort platshållaren från de objekt du vill gruppera.

Obs!: Om du inte kan aktivera knappen Gruppera på något av de här sätten kan du söka i forumet Answers eller skriva en fråga där.

Klicka på rubrikerna nedan för mer information

 1. Håll ned Ctrl medan du markerar de figurer, bilder eller objekt som du vill gruppera.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill gruppera bilder: Klicka på Bild av knapp i gruppen ordna på fliken format under bild verktygoch klicka sedan på gruppera.

   Om flikarna Ritverktyg och Bildverktyg inte visas kontrollerar du att du har markerat en figur, bild eller annat objekt. Du kanske måste dubbelklicka på objektet för att öppna fliken Format.

  • Om du vill gruppera figurer och andra objekt: under rit verktygklickar du på Bild av knapp i gruppen ordna på fliken format och sedan på gruppera .

  Tips: När du har grupperat objekt kan du ändå markera enskilda objekt i gruppen. Markera gruppen och klicka sedan på det objekt som du vill markera.

 1. Markera den grupp du vill dela upp.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill dela upp en figur eller andra objekt klickar du på gruppera Bild av knapp i gruppen ordna på fliken format under rit verktygoch klickar sedan på dela upp grupp.

   Grupplistan med Dela upp grupp markerad

  • Om du vill dela upp en grupp med bilderklickar du på Bild av knapp i gruppen ordna på fliken format och klickar sedan på dela upp grupp.

   Grupplistan med Dela upp grupp markerad

   Om flikarna Ritverktyg, Bildverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en grupp av figurer, bilder eller andra objekt. Du kanske måste dubbelklicka på objektet för att öppna fliken Format.

 1. Markera någon av de figurer eller objekt som tidigare ingick i en grupp.

  Obs!: När du konverterat en SmartArt-grafik till enskilda figurer går det inte att konvertera tillbaka figurerna till en SmartArt-grafik igen. Det går heller inte att gruppera om dem.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill gruppera om figurer och objekt: Klicka på Bild av knapp i gruppen ordna på fliken format under rit verktygoch klicka sedan på gruppera.

  • Om du vill gruppera om bilder: Klicka på Bild av knapp i gruppen ordna på fliken format under bild verktygoch klicka sedan på gruppera.

   Grupplistan med Omgruppera vald

   Om flikarna Ritverktyg, Bildverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en grupp av figurer, bilder eller andra objekt. Du kanske måste dubbelklicka på objektet för att öppna fliken Format.

Om din markering inkluderar en tabell, ett kalkylblad eller en GIF-bild, visas inte knappen Gruppera. I PowerPoint kan det hända att knappen Gruppera inte visas om figuren, bilden eller objekt har infogats i en platshållare eller om du försöker gruppera en platshållare, eftersom platshållare inte kan grupperas med andra figurer, bilder och objekt.

En bild med två platshållare och två separata objekt
 • Flytta figuren, bilden eller objektet till en annan plats på bilden utanför platshållaren, eller ta bort platshållaren från de objekt du vill gruppera.

Gruppera figurer, bilder, eller andra objekt

 1. Tryck och håll ned kommando medan du använder musen eller pekplattan för att markera de figurer, bilder eller andra objekt som du vill gruppera.

 2. Klicka på fliken figur format eller fliken bild format och klicka sedan på gruppera > grupp.

  Obs!: Flikarna figur format och bild format är sammanhangsbaserade, vilket innebär att de bara visas i menyfliksområdet när du har en figur eller en bild markerad.

  Om du vill skapa en grupp med markerade bilder eller objekt klickar du på Gruppera.

  Office kan visa en eller båda flikar, beroende på vilka typer av objekt som är markerade på en sida.

  Om du vill skapa en grupp med markerade bilder eller objekt klickar du på Gruppera.

  Om gruppen inte visas i menyfliksområdet Du kan behöva klicka på ordna för att Visa gruppen på fliken figur format och på fliken bild format. klickar du på ordna för att visa den.

När du har gjort en grupp med objekt kan du fortfarande arbeta med ett enskilt objekt i gruppen genom att välja gruppen och sedan klicka på objektet för att markera det.

Obs!: Om knappen grupp inte är tillgänglig kontrollerar du att du har fler än ett objekt markerat. Om du inte kan välja ytterligare ett objekt kontrollerar du att inget av de objekt som du vill lägga till igruppen har automatiskt radbyte .

Det kan hända att du vill flytta en grupp, men du kan behöva göra omfattande ändringar av en figur utan att ändra de andra formerna i gruppen. Det gör du genom att först lösa in eller dela uppgrupper av objekt.

 1. Markera gruppen som innehåller det eller de objekt som du vill skilja mellan.

 2. På fliken figur format eller fliken bild format klickar du på grupperaoch sedan på dela upp grupp.

  Lös en gruppering genom att klicka på dela upp grupp på fliken figur format eller fliken bild format.

  Om gruppen inte visas i menyfliksområdet Du kan behöva klicka på ordna för att Visa gruppen på fliken figur format och på fliken bild format. klickar du på ordna för att visa den.

  Office löses upp gruppen, så att de enskilda objekten visas på deras nuvarande plats och markerat.

Obs!: Om du har konverterat en SmartArt-grafik till enskilda former kan du inte konvertera tillbaka dem till SmartArt-grafik eller gruppera om dem.

 1. Markera någon av de figurer, bilder eller objekt som tidigare ingick i en grupp.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill gruppera omfigurer och objekt klickar du på gruppera > gruppera om på fliken figur format .

   Knappen Gruppera om på fliken Format under Ritverktyg

  • Om du vill gruppera ombilder går du till fliken bild format och klickar på gruppera > gruppera om.

   Knappen Gruppera om på fliken Format under Bildverktyg

Här beskrivs några anledningar till varför knappen Gruppera är nedtonad och vad du kan göra för att aktivera den.

 • Endast en figur eller bild har markerats. Kontrollera att du har markerat flera figurer eller bilder. Du kan inte använda grupp verktyget med SVG-ikoner, så de är inte räkna.

 • Din markering innehåller en tabell, ett kalkylblad eller en GIF-bild. Knappen Gruppera är inte tillgänglig om något av dessa objekt är markerade.

 • Om du använder PowerPoint kan du ha försökt gruppera något med rubrik texten ("Klicka för att lägga till rubrik") eller med innehålls plats hållaren ("Klicka för att lägga till text").

  En bild med två platshållare och två separata objekt

  I exemplet ovan kan den blå rutan och den gröna cirkeln grupperas tillsammans. Men figurerna kan inte grupperas tillsammans med platshållartexten.

  Om du vill återaktivera knappen Gruppera flyttar du figuren, bilden eller objektet till en annan plats på bilden utanför platshållartexten, eller tar bort platshållaren från de objekt du vill gruppera.

Obs!: Om du inte kan aktivera knappen Gruppera på något av de här sätten kan du söka i forumet Answers eller skriva en fråga där.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×