Gruppera, kopiera, flytta och justera kontroller i ett kalkylblad

Excel för Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du lägger till formulär och ActiveX-kontroller i ett kalkylbladsformulär kanske du vill gruppera, kopiera, flytta eller justera kontroller för att skapa en väl utformad eget användarformulär.

Om du vill utföra någon av procedurerna i den här artikeln om en eller flera kontroller är en ActiveX-kontroll, måste du först se till att fliken utvecklare är tillgängliga.

Visa fliken Utvecklare

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Anpassa menyflik.

 2. Klicka på primära flikar i listrutan under Anpassa menyfliksområdet.

 3. Markera kryssrutan utvecklare och klicka sedan på OK.

Kontrollera att du befinner dig i designläget. Klicka på Designläge Bild av knapp på fliken utvecklare.

Gruppera, dela upp och gruppera om kontroller

När du grupperar kontroller kombinerar du dem så att du kan arbeta med dem som om de var en enstaka kontroll. Du kan till exempel ändra storlek på eller flytta alla kontroller i en grupp som en enhet.

Obs!: Du kan inte kombinera formulärkontroller eller ActiveX-kontroller med objekt som skapats med ritverktyg eller SmartArt-verktyg (t.ex. former och SmartArt-grafik) i samma gruppmarkering.

Gruppera kontroller

 1. Markera de kontroller som du vill gruppera. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Högerklicka på markeringen, peka på Gruppera och klicka på Gruppera.

Dela upp kontroller

 1. Markera den grupp som du vill dela upp. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Högerklicka på markeringen, peka på Gruppera och klicka på Dela upp grupp.

  1. Klicka på Ja när meddelanderutan visas om du vill fortsätta dela upp gruppen.

  2. Om du vill ändra en enskild kontroll fortsätter du att markera och dela upp kontrollerna i gruppen tills den kontroll som du vill ändra blir tillgänglig.

Gruppera om kontroller

 1. Markera någon av kontrollerna som tidigare var grupperat. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Högerklicka på markeringen, peka på Gruppera och klicka på Gruppera om.

Obs!: Du kan inte kombinera formulärkontroller eller ActiveX-kontroller med objekt som skapats med ritverktyg eller SmartArt-verktyg (t.ex. former och SmartArt-grafik) i samma gruppmarkering.

Med kommandona Kopiera och Klistra in

 1. Markera den kontroll eller kontroller. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Om du vill göra en enda kopia av en kontroll, klicka påStart, klicka på Kopiera Bild av knapp och klicka sedan på Klistra in Bild av knapp .

  Om du vill skapa flera dubbletter upprepar du klistrar in tills du har antalet kopior du vill ha.

Med tangentbordet och musen

 1. Markera den kontroll eller kontroller. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Tryck på CTRL och dra kontrollen.

  Om du vill skapa flera kopior drar du flera gånger.

Obs!: Du kan inte kombinera formulärkontroller och ActiveX-kontroller med objekt som skapats med ritverktyg eller SmartArt-verktyg (t.ex. former och SmartArt-grafik) i samma gruppmarkering.

Med musen

 1. Markera den kontroll eller kontroller. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Placera pekaren över kontrollen tills den förvandlas till en korspil och dra den eller de markerade kontrollerna till önskad plats.

Med tangentbordet

 1. Markera den kontroll eller kontroller. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Tryck på piltangenterna för att flytta kontrollen enstaka bildpunkt i taget.

Kontroller och andra objekt på arbetsytan automatiskt staplade i enskilda lager när du lägger till dem. Du kan se staplingsordningen när kontroller överlappar – den översta kontrollen delvis täcker kontroller under den.

Obs!: Formulär- och ActiveX-kontroller har en specifik staplingsordning som skiljer sig från staplingsordningen för objekt som skapas med rit- och SmartArt-verktyg, t.ex. former och SmartArt-grafik.

 1. Markera kontrollen. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Högerklicka på markeringen, peka på Ordna och gör följande:

  1. Om du vill flytta upp kontrollen ett lager i staplingsordningen klickar du på Flytta framåt.

  2. Om du vill flytta kontrollen till det översta lagret i staplingsordningen klickar du på Placera längst fram.

  3. Om du vill flytta ned kontrollen ett lager i staplingsordningen klickar du på Flytta bakåt.

  4. Om du vill flytta kontrollen till det understa lagret i staplingsordningen klickar du på Placera längst bak.

Obs!: Du kan inte kombinera formulärkontroller och ActiveX-kontroller med objekt som skapats med SmartArt-verktyg (t.ex. former och SmartArt-grafik) i samma gruppmarkering.

Justera alla kontroller mot rutnätet eller mot former

 1. Markera kontrollen. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Om du vill justera alla objekt med det övre vänstra hörnet i en cell, fliken Format under ritverktyg klickar du på pilen bredvid Justera Bild av knapp och klicka sedan på Fäst mot rutnät Bild av knapp .

  Funktionen Fäst mot rutnät fungerar oavsett om stödlinjerna är aktiverade eller inte. Du kan också justera kontroller mot cellstödlinjer genom att hålla ned ALT samtidigt som du flyttar en kontroll eller ett objekt.

 3. Om du vill justera kontroller med lodräta och vågräta kanterna på andra figurer automatiskt när du flyttar eller ritar dem, klicka på fliken Format under ritverktyg, klicka på pilen bredvid Justera Bild av knapp och klicka sedan på Fäst mot figur Bild av knapp .

Justera kontroller efter deras kantlinjer

Viktigt!: När du justerar kontroller kan det hända att de staplas ovanpå varandra. Se till att kontrollerna är rätt placerade i förhållande till varandra innan du justerar dem.

 1. Markera kontrollerna. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Om du vill justera kontrollerna, klicka på fliken Format under ritverktyg och klicka sedan på pilen bredvid Justera Bild av knapp . Gör något av följande:

  1. Om du vill justera kontrollerna efter den översta kontrollen klickar du på Justera mot överkant Bild av knapp .

  2. Om du vill justera kontrollerna efter den understa kontrollen klickar du på Justera mot nederkant Bild av knapp .

  3. Om du vill justera kontrollerna efter kontrollen längst till vänster klickar du på Vänsterjustera Bild av knapp .

  4. Om du vill justera kontrollerna efter kontrollen längst till höger klickar du på Högerjustera Bild av knapp .

Justera kontroller vågrätt eller lodrätt

 1. Markera kontrollerna. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Om du vill justera kontrollerna, klicka på fliken Format under ritverktyg, klickar du på pilen bredvid Justera Bild av knapp och gör sedan något av följande:

  1. Om du vill justera kontrollerna vågrätt baserat på kontrollernas mittpunkt klickar du på Centrera vågrätt Bild av knapp .

  2. Om du vill justera kontrollerna lodrätt baserat på kontrollernas mittpunkt klickar du på Centrera lodrätt Bild av knapp .

Fördela kontroller vågrätt eller lodrätt

 1. Markera minst tre kontroller. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Om du vill distribuera kontrollerna, klicka på fliken Format under ritverktyg, klickar du på pilen bredvid Justera Bild av knapp och gör sedan något av följande:

  1. Om du vill fördela kontrollerna vågrätt klickar du på Fördela vågrätt Bild av knapp .

  2. Om du vill fördela kontrollerna lodrätt klickar du på Fördela lodrätt Bild av knapp .

Om du vill utföra någon av procedurerna i den här artikeln om en eller flera kontroller är en ActiveX-kontroll, måste du först se till att fliken utvecklare är tillgängliga.

Visa fliken Utvecklare

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

Kontrollera att du arbetar i designläge. Du aktiverar designläget genom att klicka på Designläge Bild av knapp i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

Gruppera, dela upp och gruppera om kontroller

När du grupperar kontroller kombinerar du dem så att du kan arbeta med dem som om de var en enstaka kontroll. Du kan till exempel ändra storlek på eller flytta alla kontroller i en grupp som en enhet.

Obs!: Du kan inte kombinera formulärkontroller eller ActiveX-kontroller med objekt som skapats med ritverktyg eller SmartArt-verktyg (t.ex. former och SmartArt-grafik) i samma gruppmarkering.

Gruppera kontroller

 1. Markera de kontroller som du vill gruppera. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Högerklicka på markeringen, peka på Gruppera och klicka på Gruppera.

Dela upp kontroller

 1. Markera den grupp som du vill dela upp. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Högerklicka på markeringen, peka på Gruppera och klicka på Dela upp grupp.

  1. Klicka på Ja när meddelanderutan visas om du vill fortsätta dela upp gruppen.

  2. Om du vill ändra en enskild kontroll fortsätter du att markera och dela upp kontrollerna i gruppen tills den kontroll som du vill ändra blir tillgänglig.

Gruppera om kontroller

 1. Markera någon av kontrollerna som tidigare var grupperat. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Högerklicka på markeringen, peka på Gruppera och klicka på Gruppera om.

Obs!: Du kan inte kombinera formulärkontroller eller ActiveX-kontroller med objekt som skapats med ritverktyg eller SmartArt-verktyg (t.ex. former och SmartArt-grafik) i samma gruppmarkering.

Med kommandona Kopiera och Klistra in

 1. Markera den kontroll eller kontroller. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Klicka på Kopiera, Bild av knapp och klicka sedan på Klistra in Bild av knapp om du vill göra en enda kopia av en kontroll på fliken Start i gruppen Urklipp.

  Om du vill skapa flera kopior klickar du på Klistra in flera gånger.

Med tangentbordet och musen

 1. Markera den kontroll eller kontroller. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Tryck på CTRL och dra kontrollen.

  Om du vill skapa flera kopior drar du flera gånger.

Obs!: Du kan inte kombinera formulärkontroller och ActiveX-kontroller med objekt som skapats med ritverktyg eller SmartArt-verktyg (t.ex. former och SmartArt-grafik) i samma gruppmarkering.

Med musen

 1. Markera den kontroll eller kontroller. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Placera pekaren över kontrollen tills den förvandlas till en korspil och dra den eller de markerade kontrollerna till önskad plats.

Med tangentbordet

 1. Markera den kontroll eller kontroller. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Tryck på piltangenterna för att flytta kontrollen enstaka bildpunkt i taget.

Kontroller och andra objekt på arbetsytan automatiskt staplade i enskilda lager när du lägger till dem. Du kan se staplingsordningen när kontroller överlappar – den översta kontrollen delvis täcker kontroller under den.

Obs!: Formulär- och ActiveX-kontroller har en specifik staplingsordning som skiljer sig från staplingsordningen för objekt som skapas med rit- och SmartArt-verktyg, t.ex. former och SmartArt-grafik.

 1. Markera kontrollen. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Högerklicka på markeringen, peka på Ordna och gör följande:

  1. Om du vill flytta upp kontrollen ett lager i staplingsordningen klickar du på Flytta framåt.

  2. Om du vill flytta kontrollen till det översta lagret i staplingsordningen klickar du på Placera längst fram.

  3. Om du vill flytta ned kontrollen ett lager i staplingsordningen klickar du på Flytta bakåt.

  4. Om du vill flytta kontrollen till det understa lagret i staplingsordningen klickar du på Placera längst bak.

Viktigt!: Om du vill göra följande procedurer måste du först lägga till Justera knappens meny på fliken Ritverktyg i Verktygsfältet Snabbåtkomst.

Lägga till Justera knappens meny från fliken Ritverktyg i verktygsfältet Snabbåtkomst

 1. Klicka på pilen bredvid verktygsfältet Snabbåtkomst och klicka på Fler kommandon.

 2. Markera Alla kommandon under Välj kommandon från.

 3. Välj Justera Bild av knapp i listan.

 4. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

Obs!: Du kan inte kombinera formulärkontroller och ActiveX-kontroller med objekt som skapats med SmartArt-verktyg (t.ex. former och SmartArt-grafik) i samma gruppmarkering.

Justera alla kontroller mot rutnätet eller mot former

 • Om du vill justera alla objekt mot det övre vänstra hörnet i en cell klickar du på pilen bredvid Justera Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst och klickar på Fäst mot rutnät Bild av knapp .

  Funktionen Fäst mot rutnät fungerar oavsett om stödlinjerna är aktiverade eller inte. Du kan också justera kontroller mot cellstödlinjer genom att hålla ned ALT samtidigt som du flyttar en kontroll eller ett objekt.

 • Om du vill att kontrollerna ska justeras automatiskt mot andra formers lodräta och vågräta kantlinjer när du flyttar eller ritar dem, klickar du på pilen bredvid Justera Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst och sedan på Fäst mot figur Bild av knapp .

Justera kontroller efter deras kantlinjer

Viktigt!: När du justerar kontroller kan det hända att de staplas ovanpå varandra. Se till att kontrollerna är rätt placerade i förhållande till varandra innan du justerar dem.

 1. Markera kontrollerna. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Du kan justera kontrollerna genom att klicka på pilen bredvid Justera Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst och sedan göra något av följande:

  1. Om du vill justera kontrollerna efter den översta kontrollen klickar du på Justera mot överkant Bild av knapp .

  2. Om du vill justera kontrollerna efter den understa kontrollen klickar du på Justera mot nederkant Bild av knapp .

  3. Om du vill justera kontrollerna efter kontrollen längst till vänster klickar du på Vänsterjustera Bild av knapp .

  4. Om du vill justera kontrollerna efter kontrollen längst till höger klickar du på Högerjustera Bild av knapp .

Justera kontroller vågrätt eller lodrätt

 1. Markera kontrollerna. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Du kan justera kontrollerna genom att klicka på pilen bredvid Justera Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst och sedan göra något av följande:

  1. Om du vill justera kontrollerna vågrätt baserat på kontrollernas mittpunkt klickar du på Centrera vågrätt Bild av knapp .

  2. Om du vill justera kontrollerna lodrätt baserat på kontrollernas mittpunkt klickar du på Centrera lodrätt Bild av knapp .

Fördela kontroller vågrätt eller lodrätt

 1. Markera minst tre kontroller. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Om du vill fördela kontrollerna klickar du på pilen bredvid Justera Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst och gör något av följande:

  1. Om du vill fördela kontrollerna vågrätt klickar du på Fördela vågrätt Bild av knapp .

  2. Om du vill fördela kontrollerna lodrätt klickar du på Fördela lodrätt Bild av knapp .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×