Gruppera, kopiera, flytta och justera kontroller i ett kalkylblad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du lägger till formulär och ActiveX-kontroller i ett kalkylbladsformulär kanske du vill gruppera, kopiera, flytta eller justera kontroller för att skapa en väl utformad eget användarformulär.

Vad vill du göra?

Gruppera, dela upp eller gruppera om kontroller

Kopiera en eller flera kontroller

Flytta en eller flera kontroller

Flytta en kontroll framåt eller bakåt i staplingsordningen objekt

Justera och distribuera kontroller

Gruppera, dela upp och gruppera om kontroller

När du grupperar kontroller kombinerar du dem så att du kan arbeta med dem som en enda kontroll. Du kan exempelvis ändra storlek på eller flytta alla kontroller i en grupp som en enda enhet.

Obs!: Du kan inte kombinera formulärkontroller eller ActiveX-kontroller med objekt som skapats med ritverktyg eller SmartArt-verktyg (t.ex. former och SmartArt-grafik) i samma gruppmarkering.

Gör något av följande:

Gruppera kontroller

 1. Gör följande om en eller flera kontroller är ActiveX-kontroller:

  1. Kontrollera att fliken Utvecklare är tillgänglig.

   Visa fliken Utvecklare

   1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

   2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

    Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

  2. Kontrollera att du befinner dig i designläget. Aktivera Designläge Bild av knapp på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

 2. Markera de kontroller som du vill gruppera. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 3. Högerklicka på markeringen, peka på Gruppera och klicka på Gruppera.

Dela upp kontroller

 1. Gör följande om en eller flera kontroller är ActiveX-kontroller:

  1. Kontrollera att fliken Utvecklare är tillgänglig.

   Visa fliken Utvecklare

   1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

   2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

    Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

  2. Kontrollera att du befinner dig i designläget. Aktivera Designläge Bild av knapp på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

 2. Markera den grupp som du vill dela upp. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 3. Högerklicka på markeringen, peka på Gruppera och klicka på Dela upp grupp.

  1. Klicka på Ja när meddelanderutan visas om du vill fortsätta dela upp gruppen.

  2. Om du vill ändra en enskild kontroll fortsätter du att markera och dela upp kontrollerna i gruppen tills den kontroll som du vill ändra blir tillgänglig.

Gruppera om kontroller

 1. Gör följande om en eller flera kontroller är ActiveX-kontroller:

  1. Kontrollera att fliken Utvecklare är tillgänglig.

   Visa fliken Utvecklare

   1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

   2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

    Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

  2. Kontrollera att du befinner dig i designläget. Aktivera Designläge Bild av knapp på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

 2. Markera någon av kontrollerna som tidigare var grupperat. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 3. Högerklicka på markeringen, peka på Gruppera och klicka på Gruppera om.

Överst på sidan

Kopiera en eller flera kontroller

Du kan kopiera en eller flera kontroller på olika sätt.

Obs!: Du kan inte kombinera formulärkontroller eller ActiveX-kontroller med objekt som skapats med ritverktyg eller SmartArt-verktyg (t.ex. former och SmartArt-grafik) i samma gruppmarkering.

Med kommandona Kopiera och Klistra in

 1. Gör följande om en eller flera kontroller är ActiveX-kontroller:

  1. Kontrollera att fliken Utvecklare är tillgänglig.

   Visa fliken Utvecklare

   1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

   2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

    Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

  2. Kontrollera att du befinner dig i designläget. Aktivera Designläge Bild av knapp på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

 2. Markera den kontroll eller kontroller. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 3. Klicka på Kopiera, Bild av knapp och klicka sedan på Klistra in Bild av knapp om du vill göra en enda kopia av en kontroll på fliken Start i gruppen Urklipp.

  Om du vill skapa flera kopior klickar du på Klistra in flera gånger.

Med tangentbordet och musen

 1. Gör följande om en eller flera kontroller är ActiveX-kontroller:

  1. Kontrollera att fliken Utvecklare är tillgänglig.

   Visa fliken Utvecklare

   1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

   2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

    Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

  2. Kontrollera att du befinner dig i designläget. Aktivera Designläge Bild av knapp på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

 2. Markera den kontroll eller kontroller. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 3. Tryck på CTRL och dra kontrollen.

  Om du vill skapa flera kopior drar du flera gånger.

Överst på sidan

Flytta en eller flera kontroller

Du kan flytta en eller flera kontroller på olika sätt.

Obs!: Du kan inte kombinera formulärkontroller och ActiveX-kontroller med objekt som skapats med ritverktyg eller SmartArt-verktyg (t.ex. former och SmartArt-grafik) i samma gruppmarkering.

Med musen

 1. Gör följande om en eller flera kontroller är ActiveX-kontroller:

  1. Kontrollera att fliken Utvecklare är tillgänglig.

   Visa fliken Utvecklare

   1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

   2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

    Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

  2. Kontrollera att du befinner dig i designläget. Aktivera Designläge Bild av knapp på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

 2. Markera den kontroll eller kontroller. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 3. Placera pekaren över kontrollen tills den förvandlas till en korspil och dra den eller de markerade kontrollerna till önskad plats.

Med tangentbordet

 1. Gör följande om en eller flera kontroller är ActiveX-kontroller:

  1. Kontrollera att fliken Utvecklare är tillgänglig.

   Visa fliken Utvecklare

   1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

   2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

    Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

  2. Kontrollera att du befinner dig i designläget. Aktivera Designläge Bild av knapp på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

 2. Markera den kontroll eller kontroller. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 3. Tryck på piltangenterna för att flytta kontrollen i steg om en bildpunkt.

Överst på sidan

Flytta upp eller ned en kontroll i objektens staplingsordning

Kontroller och andra objekt på arbetsyta staplas automatiskt i separata lager allt eftersom de läggs till. Staplingsordningen syns när kontrollerna överlappar varandra, då den översta kontrollen delvis täcker kontrollerna under.

Obs!: Formulär- och ActiveX-kontroller har en specifik staplingsordning som skiljer sig från staplingsordningen för objekt som skapas med rit- och SmartArt-verktyg, t.ex. former och SmartArt-grafik.

 1. Gör följande om en eller flera kontroller är ActiveX-kontroller:

  1. Kontrollera att fliken Utvecklare är tillgänglig.

   Visa fliken Utvecklare

   1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

   2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

    Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

  2. Kontrollera att du befinner dig i designläget. Aktivera Designläge Bild av knapp på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

 2. Markera kontrollen. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 3. Högerklicka på markeringen, peka på Ordna och gör följande:

  1. Om du vill flytta upp kontrollen ett lager i staplingsordningen klickar du på Flytta framåt.

  2. Om du vill flytta kontrollen till det översta lagret i staplingsordningen klickar du på Placera längst fram.

  3. Om du vill flytta ned kontrollen ett lager i staplingsordningen klickar du på Flytta bakåt.

  4. Om du vill flytta kontrollen till det understa lagret i staplingsordningen klickar du på Placera längst bak.

Överst på sidan

Justera och fördela kontroller

Viktigt!: För att kunna följa stegen nedan måste du lägga till knappmenyn Justera på fliken Ritverktyg i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Lägga till Justera knappens meny från fliken Ritverktyg i verktygsfältet Snabbåtkomst

 1. Klicka på pilen bredvid verktygsfältet Snabbåtkomst och klicka på Fler kommandon.

 2. Markera Alla kommandon under Välj kommandon från.

 3. I listan väljer du Justera Bild av knapp .

 4. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

Obs!: Du kan inte kombinera formulärkontroller och ActiveX-kontroller med objekt som skapats med SmartArt-verktyg (t.ex. former och SmartArt-grafik) i samma gruppmarkering.

Justera alla kontroller mot rutnätet eller mot former

Gör något av följande:

 • Om du vill justera alla objekt med det övre vänstra hörnet i en cell i Verktygsfältet Snabbåtkomst klickar du på pilen bredvid Justera Bild av knapp och klicka sedan på Fäst mot rutnät Bild av knapp .

  Funktionen Fäst mot rutnät fungerar oavsett om stödlinjerna är aktiverade eller inte. Du kan också justera kontroller mot cellstödlinjer genom att hålla ned ALT samtidigt som du flyttar en kontroll eller ett objekt.

 • Om du vill justera kontroller med lodräta och vågräta kanterna på andra figurer automatiskt när du flyttar eller ritar dem i Verktygsfältet Snabbåtkomst klickar du på pilen bredvid Justera Bild av knapp och klicka sedan på Fäst mot figur Bild av knapp .

Justera kontroller efter deras kantlinjer

Viktigt!: När du justerar kontroller kan det hända att de staplas ovanpå varandra. Se till att kontrollerna är rätt placerade i förhållande till varandra innan du justerar dem.

 1. Gör följande om en eller flera kontroller är ActiveX-kontroller:

  1. Kontrollera att fliken Utvecklare är tillgänglig.

   Visa fliken Utvecklare

   1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

   2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

    Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

  2. Kontrollera att du befinner dig i designläget. Aktivera Designläge Bild av knapp på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

 2. Markera kontrollerna. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 3. Om du vill justera kontroller i Verktygsfältet Snabbåtkomst klickar du på pilen bredvid Justera Bild av knapp och gör sedan något av följande:

  1. Klicka på Justera mot överkant Bild av knapp om du vill justera kontroller efter den översta kontrollen.

  2. Klicka på Justera mot nederkant Bild av knapp om du vill justera kontroller genom att den nedersta kontrollen.

  3. Om du vill justera kontroller av kontrollen vänster klickar du på Vänsterjustera Bild av knapp .

  4. Att justera kontroller av kontrollen höger, Högerjustera Bild av knapp .

Justera kontroller vågrätt eller lodrätt

 1. Gör följande om en eller flera kontroller är ActiveX-kontroller:

  1. Kontrollera att fliken Utvecklare är tillgänglig.

   Visa fliken Utvecklare

   1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

   2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

    Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

  2. Kontrollera att du befinner dig i designläget. Aktivera Designläge Bild av knapp på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

 2. Markera kontrollerna. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 3. Om du vill justera kontroller i Verktygsfältet Snabbåtkomst klickar du på pilen bredvid Justera Bild av knapp och gör sedan något av följande:

  1. Klicka på Centrera lodrätt Bild av knapp om du vill justera kontroller vågrätt genom mitten av kontrollerna.

  2. Klicka på Centrera Bild av knapp om du vill justera kontroller lodrätt genom mitten av kontrollerna.

Fördela kontroller vågrätt eller lodrätt

 1. Gör följande om en eller flera kontroller är ActiveX-kontroller:

  1. Kontrollera att fliken Utvecklare är tillgänglig.

   Visa fliken Utvecklare

   1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

   2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

    Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

  2. Kontrollera att du befinner dig i designläget. Aktivera Designläge Bild av knapp på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

 2. Markera minst tre kontroller. Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 3. Om du vill distribuera kontroller i Verktygsfältet Snabbåtkomst klickar du på pilen bredvid Justera Bild av knapp och gör sedan något av följande:

  1. Klicka på Fördela vågrätt Bild av knapp om du vill sprida kontroller vågrätt.

  2. Om du vill sprida kontroller lodrätt, klickar du på Distribuera vertikalt Bild av knapp .

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×