Pivottabeller

Gruppera eller dela upp grupperade data i en pivottabell

Gruppera eller dela upp grupperade data i en pivottabell

Att gruppera data i en pivottabell kan hjälpa dig att visa en delmängd av de data du vill analysera. Du kan till exempel vilja gruppera en omfattande lista med datum och tider (fälten datum och tid i pivottabellen) i kvartal och månader, så här:

Datum som grupperats efter månader och kvartal

Obs!: Funktionen tidsgruppering är ny i Excel 2016. Med tidsgruppering kan förhållanden mellan tidsrelaterade fält upptäckas automatiskt och grupperas tillsammans när du lägger till rader med tidsfält i pivottabeller. När de har grupperats tillsammans kan du dra gruppen till pivottabellen och starta analysen.

 1. Högerklicka på valfritt numeriskt fält eller fält för datum och tid och klicka på Gruppera.

 2. Skriv in detta i rutorna Börja vid och Sluta vid (vid behov):

  Dialogrutan Gruppering

  • Det minsta och största talet för att gruppera numeriska fält.

  • Det första och sista datumet eller tiden du vill gruppera efter.

   Posten i rutan Slutar vid måste vara större eller senare än posten i rutan Börjar vid.

 3. Gör detta i rutan Efter:

  • För numeriska fält skriver du in det tal som representerar intervallet för varje grupp.

  • För datum- och tidsfält klickar du på ett eller flera datum eller tidsperioder för grupperna.

   Du kan klicka på ytterligare tidsperioder att gruppera efter. Du kan till exempel gruppera efter Månader och Veckor. Gruppera element efter vecka först och kontrollera att Dagar är den enda valda tidsperioden. Klicka på 7 i rutan Antal dagar och klicka sedan på Månader.

Tips: Datum- och tidgrupper är tydligt angivna i pivottabellen, till exempel apr, maj och jun för månader. Om du vill ändra en gruppetikett klickar du på den, trycker på F2 och skriver in det namn du vill ha.

Obs!: Tidsgrupperingsfunktionen är bara tillgänglig i Excel 2016.

 • I åtgärdsfönstret Pivottabellfält drar du ett datumfält från området Fält till områdena Rader eller Kolumner om du vill automatiskt gruppera data per tidsperiod.

  Fältlista för pivottabellen innan tidsgruppering
  Fältlista för pivottabellen innan tidsgruppering

  Fältlista för pivottabellen innan tidsgruppering

  Excel lägger automatiskt till beräknade kolumner i den pivottabell som används för att gruppera datum- eller tiddata. Excel kommer även att automatiskt dölja data för att visa de högsta datum- eller tidsperioderna.

  När exempelvis fältet Datum är markerat i listan Fält ovan, lägger Excel automatiskt till År, Kvartal och Månad (Datum) enligt nedan.

  Fältlista för pivottabellen efter tidsgruppering
  Fältlista för pivottabellen efter tidsgruppering

  Fältlista för pivottabellen efter tidsgruppering

Meddelanden: 

 • När du drar ett datumfält från fältlistan till området Rader eller Kolumner där ett fält redan finns, och sedan placerar datumfältet ovanför det befintliga fältet, kommer det befintliga datumfältet att tas bort från området Rader eller Kolumner och data kan inte döljas automatiskt så du kan se det här fältet när du döljer data.

 • När du drar ett datumfält med över tusen datarader från fältlistan till områdena Rader eller Kolumner för en pivottabell med datamodeller tas fältet Datum bort från fältlistan så att Excel kan visa en pivottabell som åsidosätter begränsningen på en miljon poster.

Du kan också markera specifika element och gruppera dem, så här:

Markerade namn som grupperas

 1. Markera två eller flera element som du vill gruppera och håll ned Ctrl eller Skift medan du klickar på dem.

 2. Högerklicka på det du har markerat och klicka på Gruppera.

När du grupperar valda element skapar du ett nytt fält baserat på det fält du grupperar. När du till exempel grupperar ett fält med namnet Säljare skapar du samtidigt ett nytt fält som kallas Säljare1. Det här fältet läggs till i fältlistans fältsektion och du kan använda det precis som vilket fält som helst. Du ser en gruppetikett i pivottabellen, som Grupp1 för den första gruppen du skapar. Om du vill ändra en gruppetikett till något mer beskrivande klickar du på den, > Fältinställningar och i rutan Anpassat namn skriver du in det namn du vill ha.

Tips: 

 • Om du vill ha en mer kompakt pivottabell kan du skapa grupper för alla undergrupperade element i fältet.

 • För fält som organiseras i nivåer kan du bara gruppera element som har samma nästa nivå-element. Du kan till exempel inte gruppera städer från andra länder om fältet har nivåerna Land och Stad.

Om du vill ta bort en gruppering högerklickar du på ett element i de grupperade data och klickar på Dela upp grupp.

Om du delar upp numeriska fält eller datum- och tidsfält tas all gruppering för det fältet bort. Om du delar upp en grupp med valda element är det bara de valda elementen som delas upp. Gruppfältet tas inte bort från fältlistan förrän alla fältets grupper delas upp. Anta till exempel att du har fyra städer i fältet Ort: Boston, New York, Los Angeles och Seattle. Du grupperar dem så att New York och Boston är i en grupp som får namnet Atlanten, och Los Angeles och Seattle är i en grupp som får namnet Stilla havet. Ett nytt fält, Ort2, visas i området Fält och placeras i området Rader i fältlistan.

Som du ser här baseras fältet Ort2 på fältet Ort och placeras i området Rader för att gruppera de valda städerna.

Ort2, baserat på fältet Ort, används i området Rader för gruppering

Som visas nedan är de fyra städerna ordnade under de nya grupperna, Atlanten och Stilla havet.

De anpassade grupperna Atlanten och Stilla havet är baserade på valda städer

Obs!: När du ångrar tidsgrupperade eller automatiskt dolda fält, kommer den första ångra-åtgärden att ta bort alla beräknade fält från fältområdena och bara lämna kvar datumfältet. Det här är konsekvent med hur ångra-åtgärden för pivottabell fungerade i tidigare versioner. Den andra ångra-åtgärden tar bort datumfältet från fältområdena och ångrar allt.

När du grupperar data i en pivottabell bör du vara medveten om att:

 • Du inte kan gruppera element för Online Analytical Processing (OLAP)-källdata som inte stöder uttrycket CREATE SESSION CUBE.

 • Du inte kan lägga till ett beräknat element till ett redan grupperat fält. Du måste först dela upp elementen och beräkna dem, och sedan gruppera elementen igen.

 • Du inte kan använda kommandot Konvertera till formler (Verktyg för pivottabell > Analysera> OLAP-verktyg) när du har en eller flera grupperade element. Dela upp de grupperade elementen innan du använder det här kommandot.

 • Du inte kan skapa utsnitt för OLAP-hierarkier med grupperade fält.

 • Endast för Excel 2016: Du kan stänga av tidsgruppering i pivottabeller (inklusive datamodell-pivottabeller) och pivotdiagram genom att redigera registret.

Se även

Skapa en pivottabell om du vill analysera kalkylbladsdata

Utbildningsvideo: Gruppera data i pivottabeller

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×