Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Word med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, så att du snabbt kan utföra alla viktiga grundläggande uppgifter.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Mer information om tangentbordsgenvägar finns i Kortkommandon i Microsoft Word för Windows.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Öppna Word och skapa ett nytt dokument

Börja arbeta i en nytt Word-dokument.

 1. Tryck på Windows-tangenten, skriv ”word” och tryck sedan på Retur. Word öppnas med fokus på fliken Arkiv och mallen ”Tomt dokument” vald i mallgalleriet för dokument.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill öppna ett nytt, tomt dokument trycker du på Retur.

  • Om du vill öppna någon av de andra mallarna i galleriet trycker du på piltangenterna tills du hör den mall du vill använda. Tryck sedan på Retur.

  • Om du vill söka efter fler mallar online trycker du på Alt + S och skriver sedan typen av mall du vill använda (till exempel studentrapport eller budget). Tryck sedan på Retur. Tryck på piltangenterna tills du hör den mall du vill använda och tryck sedan på Retur.

Öppna ett nyligen använt dokument

Du hittar alla dokument som du nyligen har arbetat med på ett och samma ställe.

 1. När du har öppnat Word trycker du på Skift + Tabb tills du hör namnet på ett dokument du använt nyligen.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör det dokument du vill använda och tryck på Retur.

Spara ett dokument

Tryck på Ctrl + S för att spara ändringar i ett dokument.

 1. Om du vill spara dokumentet med ett annat namn, på en annan plats eller med ett annat filformat trycker du på Alt + F, A.

 2. Välj plats att spara på genom att trycka på Tabb och sedan på nedåtpilen tills du hör den plats du vill använda.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Ange filnamn här” och skriv det namn du vill använda.

 4. Tryck på Tabb. Du hör: ”Filformat, Word-dokument, stjärna punkt docx”.

 5. Om du vill ändra filtyp trycker du på blanksteg och sedan på nedåtpilen tills du hör den filtyp du vill använda. Tryck på Retur för att välja alternativet.

 6. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Spara” och tryck sedan på Retur.

Läsa ett dokument

Om du vill använda kommandona för textuppläsning måste fokus vara i dokuments brödtext.

 • Tryck på Caps Lock + M om du vill läsa upp all text från markörpositionen till slutet.

 • Tryck på Caps Lock + Ctrl + I om du vill läsa upp det aktuella stycket.

 • Tryck på ned- eller uppåtpilen för att läsa upp nästa eller föregående rad.

 • Tryck på Ctrl + högerpil eller vänsterpil för att läsa upp nästa eller föregående ord.

 • Om du vill avsluta uppläsningen trycker du på Ctrl.

Navigera med hjälp av rubriker

Du kan snabbt förflytta dig mellan olika rubriker i navigeringsfönstret.

 1. Om du vill öppna navigeringsfönstret trycker du på Alt + W, K. Du hör: ”Söka i dokument, redigerar”.

 2. Tryck på tabbtangenten tills du hör: ”Markerad, rubriker flikobjekt”.

 3. Du bläddrar i listorna med rubriker med Tabb eller Skift + Tabb. Skärmläsaren läser upp rubrikerna medan du flyttar runt.

 4. Tryck på Retur för att gå till rubriken. Fokus flyttas till början av rubrikraden i dokumentet.

Använda Spåra ändringar

När du aktiverar Spåra ändringar i Word markeras och visas alla ändringar som alla gör i dokumentet. Du kan aktivera den här funktionen med ett direkt kortkommando eller via menyfliksområdet.

Om du vill aktivera Spåra ändringar gör du något av följande:

 • Tryck på Ctrl + Skift + E på tangentbordet om du vill använda det direkta kortkommandot.

 • Om du vill använda menyfliksområdet trycker du på Alt + R, G. Du hör: ”Spåra ändringar, avmarkerat menyobjekt”. Tryck på G.

Skriva ut dokument

Om du behöver papperskopior av dina Word-dokument kan du enkelt skriva ut dem.

 1. Om du vill skriva ut dokumentet trycker du på Ctrl + P. Dialogrutan Skriv ut öppnas. Om du vill skriva ut med standardinställningarna trycker du på Retur.

 2. Om du vill ändra utskriftsinställningarna trycker du på Tabb för att växla mellan alternativen.

 3. Tryck på blanksteg om du vill öppna en alternativlista. Tryck på piltangenterna för att flytta i en lista med alternativ. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

 4. Om du vill skriva ut med de nya inställningarna trycker du på Tabb tills du hör ”Skriv ut, knapp”. Tryck sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Word 2016 för Mac kan användas med kortkommandon och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, som hjälper dig att utföra alla viktiga grundläggande uppgifter.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Word för Mac.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Mac OS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • Vi rekommenderar att du läser och redigerar dokument i vyn Utskriftslayout. Det kan hända att VoiceOver inte fungerar optimalt i andra visningslägen.

I det här avsnittet

Öppna Word och skapa ett nytt dokument

Med VoiceOver är det enkelt att börja arbeta i ett nytt Word-dokument.

 1. Gå till listan Program i Finder genom att trycka på Skift + Kommando + A.

 2. Skriv M för att gå direkt till de program som börjar med ”M” och tryck sedan på Tabb tills du hör: ”Microsoft Word, program”.

 3. Öppna Word 2016 för Mac genom att trycka på Kommando + nedåtpilen.

 4. Om du vill öppna ett tomt dokument trycker du på Kommando + N.

Öppna ett nyligen använt dokument

Du hittar alla dokument som du nyligen har arbetat med på ett och samma ställe.

 1. När du har öppnat Word trycker du på Tabb tills du hör ditt kontonamn följt av ”Kontoinställningar, menyknapp”.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Senaste, alternativknapp” och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg för att öppna listan Senaste.

 3. Tryck på Tabb tills du hör namnet på det första dokumentet i listan följt av filsökvägen. Om det första dokumentet inte är den önskade filen trycker du på nedåtpilen tills du hittar rätt fil.

 4. Tryck på Retur för att öppna det markerade dokumentet.

Spara ett dokument

Tryck på Kommando + S för att spara dina ändringar. Om du vill spara en kopia av dokumentet med ett annat namn trycker du på Skift + Kommando + S och skriver ett nytt namn för dokumentet. Tryck sedan på Retur för att spara det.

Läsa ett dokument

Om du vill använda kommandona för textuppläsning måste fokus vara i dokuments brödtext.

 • Tryck på Ctrl + Alt + A om du vill läsa upp all text från markörpositionen till slutet.

 • Om du vill läsa upp det aktuella stycket trycker du på Ctrl + Alt + P.

 • Tryck på ned- eller uppilen för att flytta till nästa eller föregående rad.

 • Tryck på höger- eller vänsterpilen för att flytta till nästa eller föregående ord.

Tips: Om dokumentet du läser innehåller fotnoter eller kommentarer kan du navigera med VoiceOver-piltangenten för att hitta dem. Tryck på Ctrl + Alt + Skift + nedåtpil för att interagera med brödtextområdet och navigera sedan i dokumentet genom att trycka på Ctrl + Alt + piltangenten i den riktning du vill förflytta dig.

Navigera med hjälp av rubriker

Du kan snabbt förflytta dig mellan rubriker med hjälp av navigeringsfönstret.

Aktivera navigeringsfönstret

 1. Tryck på Kommando + F6 tills du hör namnet på den flik som du står på, till exempel "Start, markerad, flik".

 2. Tryck på höger piltangent tills du hör ”Granska, flik” och tryck på Ctrl + Alt + blanksteg.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Navigeringsfönster, avmarkerad, kryssruta” och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg för att aktivera.

Använda navigeringsfönstret

 1. Om du vill flytta fokus till navigeringsfönstret trycker du på Kommando + F6 tills du hör: ”Miniatyrfönster, markerad”.

 2. Tryck på högerpilen en gång. Du hör: ”Dokumentöversikt, flik”. Tryck på Ctrl + Alt + blanksteg för att öppna dokumentöversikten i navigeringsfönstret.

 3. Tryck på Ctrl + Alt + högerpilen tills du hör ”Tabell” och tryck sedan på Ctrl + Alt + Skift + nedåtpil för att öppna tabellen som listar rubrikerna.

 4. Om du vill flytta mellan rubriker trycker du på ned- eller uppåtpilen tills du hittar den önskade rubriken och trycker sedan på Ctrl + Alt + blanksteg för att öppna dokumentet.

Använda Spåra ändringar

Alternativet Spåra ändringar markerar alla ändringar som du gör i dokumentet så att andra snabbt kan se vad som har ändrats.

 1. Tryck på Kommando + F6 tills du hör namnet på den aktuella fliken, till exempel ”Start, markerad, flik”.

 2. Tryck på högerpilen tills du hör ”Granska, flik” och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg för att öppna menyfliksområdet.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Spåra ändringar, avmarkerad, kryssruta”. Du aktiverar inställningen genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

Skriva ut dokument

Om du vill skriva ut det aktuella dokumentet trycker du på Kommando + P för att öppna dialogrutan Skriv ut. Tryck sedan på Tabb tills du hör ”Skriv ut, knapp” och tryck på Retur för att skicka dokumentet till din standardskrivare.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, till att utföra grundläggande uppgifter i Word för iOS som att öppna och spara dokument, läsa, spåra ändringar och skriva ut.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Mer information om pekfunktionerna i Word för iOS finns i Pekguiden för Word för iPhone.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

 • Vi rekommenderar att du läser och redigerar dokument i vyn Utskriftslayout. Det kan hända att VoiceOver inte fungerar optimalt i andra visningslägen.

I det här avsnittet

Öppna Word och skapa ett nytt dokument

Med VoiceOver är det enkelt att börja arbeta i ett nytt Word-dokument.

 1. Svep åt höger eller vänster med tre fingrar på din iPhone för att gå till startskärmen där appen Word för iOS finns.

 2. Svep åt höger med ett finger tills VoiceOver läser upp appen.

 3. Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen.

 4. Word öppnas. Svep åt höger tills du hör ”Nytt, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Fliken Nytt öppnas med mallen ”Tomt dokument” vald i mallgalleriet för dokument.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill öppna ett nytt tomt dokument dubbeltrycker du på skärmen när du hör: ”Tomt dokument”.

  • Om du vill öppna någon av de andra mallarna i galleriet sveper du åt höger tills du hör den mall du vill använda och dubbeltrycker på skärmen.

Öppna ett nyligen använt dokument

Du hittar alla dokument som du nyligen har arbetat med på ett och samma ställe.

 1. När du har öppnat Word för iOS sveper du åt höger tills du hör ”Senaste, knapp.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster tills du hör det dokument du vill använda. När du flyttar runt läser VoiceOver upp de senaste dokumenten som ”<filnamn>, <plats>”.

 3. Om du vill öppna ett dokument dubbeltrycker du på skärmen med dokumentet markerat.

Spara ett dokument

Word för iOS sparar automatiskt dina dokument till OneDrive medan du arbetar så att du inte behöver tänka på att spara själv. Om du vill kan du enkelt byta namn på dokumentet.

 1. Öppna vyn Redigering i Word-dokumentet och svep åt höger eller vänster tills VoiceOver läser upp: ”Arkiv, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Arkiv öppnas.

 2. Om du vill ge dokumentet ett nytt namn sveper du åt höger tills du hör: ”Namn”. Ange ett namn på dokumentet med hjälp av skärmtangentbordet. Öppna tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q”.

  Tips: Du kan också öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Svep åt höger eller vänster till du hittar en plats där du vill spara dokumentet, till exempel telefonen eller en mapp på OneDrive. VoiceOver läser upp platserna medan du flyttar. När du kommer till platsen där du vill spara dubbeltrycker du på skärmen. Om det finns mappar som ska öppnas sveper du åt höger tills du kommer till en mapp och dubbeltrycker för att öppna den.

 4. Om du vill spara dokumentet sveper du åt vänster tills du hör: ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja den. Dokumentet sparas.

Om du vill spara en kopia av dokumentet på din enhet kan du enkelt göra det med skärmläsaren.

 1. Öppna menyn Arkiv i dokumentet. Svep sedan åt höger tills du hör ”Spara en kopia, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 2. Fokus flyttas till textfältet för det nya filnamnet. Om du vill ange ett nytt namn på dokumentet skriver du det med skärmtangentbordet.

 3. Svep åt höger tills du hittar platsen där du vill spara dokumentet, till exempel på din iPhone eller i en mapp på OneDrive.

 4. Om du vill spara en kopia av dokumentet sveper du åt vänster tills du hör: ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja den. Kopian sparas.

Läsa ett dokument

Om du vill använda gester för textuppläsning i vyn Redigering måste fokus vara i dokuments brödtext.

 • Om du vill läsa upp all text på en sida sveper du åt höger tills du hör: ”Sida <sidnummer>, innehåll”. VoiceOver börjar läsa upp hela sidan.

 • Om du vill läsa rader placerar du ett finger på en sida och drar det nedåt. VoiceOver läser upp rader när du kommer till dem.

 • Du avslutar uppläsningen genom att dubbeltrycka på skärmen med två fingrar.

Använda Spåra ändringar

Alternativet Spåra ändringar markerar alla ändringar som du gör i dokumentet så att andra snabbt kan se vad som har ändrats.

Obs!: Den här funktionen är bara tillgänglig om du har en Office 365-prenumeration.

 1. Öppna vyn Redigering i Word-dokumentet och svep åt höger eller vänster tills VoiceOver läser upp: ”Visa menyfliksområdet, knapp”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”<namn på menyfliksområdet>, flik”.

 2. Dubbeltryck på skärmen och svep sedan åt höger eller vänster tills du hör: ”Granska, flik”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Spåra ändringar av, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Spåra ändringar på”.

 4. Om du vill stänga menyfliksområdet och flytta fokus till dokumentet sveper du åt vänster tills du hör ”Dölj menyfliksområdet, knapp” och dubbeltrycker på skärmen.

Skriva ut dokument

Skriv ut Word-dokument direkt från din iPhone till en skrivare som stöder AirPrint. Mer information om AirPrint och kompatibla skrivare finns i artikeln om att skriva ut från din iPhone, iPad eller iPod touch med hjälp av AirPrint.

Innan du börjar ska du kontrollera att din iPhone och skrivaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

 1. Svep åt höger eller vänster i vyn Redigering i dokumentet tills du hör ”Arkiv, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Arkiv öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Skriv ut” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger så du hör: ”AirPrint.” Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Skrivaralternativ, knappen Avbryt”.

 4. Svep tills du hör: ”Skrivare. Välj skrivarknappen.” Dubbeltryck på skärmen. Listan över tillgängliga AirPrint-skrivare visas.

 5. Svep åt höger tills du hör den skrivare som du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Om du vill skriva ut med standardinställningarna sveper du åt höger eller vänster i menyn Skrivaralternativ tills du hör ”Knappen Skriv ut” och dubbeltrycker på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, till att utföra grundläggande uppgifter i Word för Android som att öppna och spara dokument, läsa, spåra ändringar och skriva ut.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Mer information om pekfunktionerna i Word för Android finns i Pekguiden för Word för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Öppna Word och skapa ett nytt dokument

Med TalkBack är det enkelt att börja arbeta i ett nytt Word för Android-dokument.

 1. Svep åt höger eller vänster med två fingrar på din telefon för att gå till startskärmen där appen Word för Android finns.

 2. Svep åt höger med ett finger tills TalkBack läser upp appen.

 3. Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen.

 4. Word för Android öppnas. Svep åt höger tills du hör ”Nytt, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Menyn Nytt öppnas med mallen ”Tomt dokument” vald i mallgalleriet för dokument.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill öppna ett nytt tomt dokument dubbeltrycker du på skärmen när du hör ”Tomt dokument”.

  • Om du vill öppna någon av de andra mallarna i galleriet sveper du åt höger tills du hör den mall du vill använda och dubbeltrycker på skärmen.

Öppna ett nyligen använt dokument

Du hittar alla dokument som du nyligen har arbetat med på ett och samma ställe.

 1. När du har öppnat Word för Android visas dina senast använda dokument.

 2. Svep åt vänster tills du hör det dokument du vill använda. När du flyttar runt läser TalkBack upp de senaste dokumenten som ”<filnamn>, finns i <plats>”.

 3. Om du vill öppna ett dokument dubbeltrycker du på skärmen med dokumentet markerat.

Spara ett dokument

Word för Android sparar automatiskt dina dokument till OneDrive medan du arbetar så att du inte behöver tänka på att spara själv. Om du vill kan du enkelt byta namn på dokumentet.

 1. Öppna vyn Redigering i Word-dokumentet och svep åt höger eller vänster tills TalkBack läser upp: ”Arkiv, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Arkiv öppnas.

 2. Svep åt höger tills TalkBack läser upp: ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Du hör: ”Spara, Arkiv, meny, stängd”.

 3. Om du vill ge dokumentet ett namn sveper du åt höger tills du hör ”Byt namn på den här filen, knapp” och dubbeltrycker på skärmen. Ange ett namn på dokumentet med hjälp av skärmtangentbordet. Om du vill spara det nya namnet drar du med fingret på tangentbordet tills du hör ”Klart” och lyfter sedan fingret (du kan behöva dubbeltrycka på skärmen också). Filen får det nya namnet.

  Tips: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar runt det. TalkBack läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när du står på objektet. Beroende på dina enhetsinställningar kan du behöva dubbeltrycka på skärmen för att infoga tecknet.

Om du vill spara en kopia av dokumentet på din enhet eller en annan plats på OneDrive kan du enkelt göra det med skärmläsaren.

 1. Öppna menyn Arkiv i dokumentet. Svep sedan åt höger tills du hör ”Spara som, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Menyn Spara som öppnas med fokus på filnamnsfältet.

 2. Fokus flyttas till textfältet för det nya filnamnet. Om du vill ange ett nytt namn på dokumentet skriver du det med skärmtangentbordet.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hittar platsen där du vill spara dokumentet, till exempel på din telefon eller i en mapp på OneDrive.

 4. Om du vill spara en kopia av dokumentet sveper du åt höger tills du hör: ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Kopian sparas.

Läsa ett dokument

Om du vill använda gester för textuppläsning i vyn Redigering måste fokus vara i dokuments brödtext.

 • Om du vill läsa upp allt innehåll på en sida sveper du åt höger för att gå till den första textrutan, bilden eller länken på sidan. TalkBack börjar läsa upp innehållet.

  Svep åt höger när du vill läsa upp nästa textruta, bild eller länk.

 • Om du vill avsluta uppläsningen trycker du på ett finger på skärmen.

Använda Spåra ändringar

Alternativet Spåra ändringar markerar alla ändringar som du gör i dokumentet så att andra snabbt kan se vad som har ändrats.

Obs!: Den här funktionen är bara tillgänglig om du har en Office 365-prenumeration.

 1. Du öppnar menyfliksområdet genom att öppna vyn Redigering i Word-dokumentet och svepa åt höger eller vänster tills TalkBack läser upp: ”Visa, knapp, avmarkerad”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör namnet på menyfliksområdet och ”Flikmeny <fliknamn> markerad”.

 2. Dubbeltryck på skärmen och svep sedan åt höger eller vänster tills du hör: ”Granska, flik”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Spåra ändringar, knapp, avmarkerad” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör:

 4. Du stänger menyfliksområdet genom att svepa åt höger tills du hör ”Visa, knapp, markerad”. Dubbeltryck på skärmen.

Skriva ut dokument

Skriv ut dina dokument direkt från en Android-telefon till en Wi-Fi-skrivare. Innan du börjar ska du kontrollera att telefonen och skrivaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

 1. Öppna vyn Redigering i Word-dokumentet och svep åt höger eller vänster tills du hör: ”Arkiv, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Arkiv öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Skriv ut” och dubbeltryck på skärmen.

  Obs!: Om det är första gången du skriver ut ett Word-dokument från telefonen öppnas en dialogruta där du ombeds att ansluta till en onlinetjänst som förbereder filen för utskrift. Om du vill fortsätta sveper du åt höger tills du hör ”Tillåt, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Skrivardialogrutan öppnas och TalkBack läser upp: ”Skriv ut, dialogruta”.

 3. Svep åt vänster tills du hör ”Listruta, välj en skrivare” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Om du vill använda standardskrivaren dubbeltrycker du på skärmen. Skrivaren är vald och fokus flyttas till dialogrutan Skriv ut.

 5. Du skriver ut dokumentet genom att svepa åt höger tills du hör ”Skriv ut dokument” och dubbeltrycka på skärmen. Dokumentet skrivs ut och du återgår till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, till att utföra grundläggande uppgifter i Word Mobile som att öppna och spara dokument, läsa, spåra ändringar och skriva ut dokumentet.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Mer information om pekfunktionerna i Word för Windows Phone 10 finns i pekguiden för Word Mobile för Windows 10

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Öppna Word och skapa ett nytt dokument

Med Skärmläsaren är det enkelt att börja arbeta i ett nytt Word Mobile-dokument.

 1. Öppna listan Alla appar på telefonen och svep åt höger med ett finger tills Skärmläsaren läser upp Word.

 2. Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Om du vill skapa ett nytt dokument sveper du uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör ”Objekt”. Svep sedan åt höger tills du hör ”Nytt, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Menyn Nytt öppnas med mallen ”Tomt dokument” vald i mallgalleriet för dokument.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill öppna ett nytt tomt dokument dubbeltrycker du på skärmen när du hör: ”Tomt dokument”.

  • Om du vill öppna någon av de andra mallarna i galleriet sveper du åt höger tills du hör den mall du vill använda och dubbeltrycker på skärmen.

Öppna ett nyligen använt dokument

Du hittar alla dokument som du nyligen har arbetat med på ett och samma ställe.

 1. När du har öppnat Word Mobile sveper du åt höger. När du flyttar runt läser Skärmläsaren upp de senaste dokumenten som ”<filnamn>, finns i <plats>”.

 2. Om du vill öppna ett dokument dubbeltrycker du på skärmen med dokumentet markerat.

Spara ett dokument

Word Mobile sparar automatiskt dina dokument till OneDrive medan du arbetar så att du inte behöver tänka på att spara själv. Om du vill kan du enkelt byta namn på dokumentet.

 1. I vyn Redigering i Word-dokumentet sveper du uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör ”Objekt”. Svep sedan åt höger eller vänster tills Skärmläsaren läser upp: ”Arkiv, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Arkiv öppnas.

 2. Svep åt höger tills Skärmläsaren läser upp: ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Spara öppnas.

 3. Om du vill ge dokumentet ett namn sveper du åt höger tills du hör ”Byt namn på den här filen, knapp” och dubbeltrycker på skärmen. Ange ett namn på dokumentet med hjälp av skärmtangentbordet. Om du vill spara det nya namnet sveper du åt höger på tangentbordet tills du hör ”Retur”. Dubbeltryck på skärmen. Filen får det nya namnet.

  Tips: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. Skärmläsaren läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när objektet är markerat och dubbeltrycker på skärmen.

Om du vill spara en kopia av dokumentet på din enhet eller en annan plats på OneDrive kan du enkelt göra det med skärmläsaren.

 1. Öppna menyn Spara i dokumentet. Svep sedan åt höger tills Skärmläsaren läser upp: ”Spara en kopia av den här filen”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Popup-rutan Välj en app öppnas.

 2. Välj en plats att spara på genom att svepa åt höger eller vänster tills du hittar önskad plats, till exempel telefonen (”Den här enheten, 1 av 2”) eller en mapp på OneDrive (”OneDrive, 2 av 2”). Skärmläsaren läser upp platserna medan du flyttar runt. När du kommer till platsen där du vill spara dubbeltrycker du på skärmen. Om det finns mappar som ska öppnas sveper du åt höger tills du kommer till en mapp och dubbeltrycker för att öppna den.

 3. Svep åt höger tills du hör: ”Nästa, knapp i appfält”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 4. Om du vill spara filen sveper du nedåt en gång tills du hör ”Spara en kopia, knapp i appfält” och dubbeltrycker på skärmen. Filen sparas och fokus flyttas till dokumentet.

Läsa ett dokument

Om du vill använda gester för textuppläsning i vyn Redigering måste fokus vara i dokuments brödtext.

 • Om du vill läsa upp innehållet på en sida navigerar du till sidan, placerar ett finger på den och drar nedåt. Skärmläsaren läser upp de rader, bilder och länkar du kommer till.

Använda Spåra ändringar

Alternativet Spåra ändringar markerar alla ändringar som du gör i dokumentet så att andra snabbt kan se vad som har ändrats.

 1. I vyn Redigering i Word-dokumentet sveper du uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör ”Objekt”. Svep sedan åt höger eller vänster tills Skärmläsaren läser upp: ”Fler alternativ”. Dubbeltryck på skärmen. Menyfliksområdet öppnas.

 2. D öppnar fliken Granska genom att dubbelklicka på skärmen och svepa åt vänster tills du hör namnet på ett menyfliksområde. Dubbeltryck på skärmen och svep tills du hör: ”Granska, flik, 4 av 5”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Av, Spåra ändringar” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”På, Spåra ändringar, knapp”.

 4. Om du vill stänga menyfliksområdet och flytta fokus till dokumentet sveper du åt vänster tills du hör ”Fler alternativ, knapp, visas” och dubbeltrycker på skärmen.

Skriva ut dokument

Skriv ut dokument direkt från din Windows Phone till en Wi-Fi-skrivare. Kontrollera att skrivaren stöds i listan i den här artikeln: Skrivare som stöds för Windows 10 Mobile. Kontrollera att din telefon och skrivaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

 1. I vyn Redigering i Word-dokumentet sveper du uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör ”Objekt”. Svep sedan åt höger eller vänster tills Skärmläsaren läser upp: ”Arkiv, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Arkiv öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Skriv ut, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att öppna dialogrutan Skriv ut.

 3. Om du vill kontrollera att du har rätt skrivare vald sveper du åt höger tills du hör: ”Skrivare, kombinationsruta”. Dubbeltryck på skärmen. Skärmläsaren läser upp namnet på den valda skrivaren och anger hur många alternativ det finns (till exempel ”1 av 5”). Du väljer en skrivare genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör namnet på skrivaren du vill använda och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Skriv ut, knapp” och dubbeltryck på skärmen för att skicka dokumentet till skrivaren.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att stavningskontrollera ett dokument i Word

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Använd Word Online med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, så att du snabbt kan utföra alla viktiga grundläggande uppgifter.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Word Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Word Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl + O (Öppna) för webbläsaren – inte Word Online.

I det här avsnittet

Öppna Word Online och skapa ett nytt dokument

Logga in på Word Online och ta med dig dina dokument vart du än är.

 1. I webbläsaren går du till Office Online.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Word, länk” och tryck sedan på Retur.

 3. Om du vill logga in med ditt Microsoft-konto trycker du på Alt+A. Om du vill logga in med ditt arbets- eller skolkonto trycker du på Alt+N.

 4. Tryck på Retur. Ange dina autentiseringsuppgifter och tryck på Retur.

 5. Word Online öppnas. Du hör: ”Microsoft Word Online”. Fokus är på fliken Arkiv med mallen ”Tomt dokument” vald i mallgalleriet för dokument.

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill öppna ett nytt, tomt dokument trycker du på Retur.

  • Om du vill öppna någon av de andra mallarna i galleriet trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör den mall du vill använda. Tryck sedan på Retur.

  • Om du vill söka efter fler mallar online trycker du på Tabb tills du hör ”Se fler mallar, länk”. Tryck sedan på Retur. Du hör: ”Mallar för Word”. Tryck på Tabb tills du hör den mallkategori du vill använda och tryck på Retur. Tryck på Tabb tills du hör den mall du vill använda och tryck på Retur.

Öppna ett nyligen använt dokument

Du hittar alla dokument som du nyligen har arbetat med på ett och samma ställe.

 1. När du har öppnat Word Online trycker du på Skift + Tabb tills du hör namnet på ett dokument du använt nyligen.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör det dokument du vill använda och tryck på Retur. Dokumentet öppnas i läsvyn.

 3. Om du vill redigera dokumentet trycker du på Tabb tills du hör ”Redigera dokument, knapp, dold” och trycker sedan på blanksteg.

 4. Tryck på nedåtpilen. Du hör: ”Redigera i webbläsare”.

 5. Tryck på Retur. Dokumentet öppnas i redigeringsvyn.

Spara ett dokument

Word Online sparar automatiskt dina dokument till OneDrive medan du arbetar så att du inte behöver tänka på att spara själv. Om du vill kan du enkelt byta namn på dokumentet.

 1. Tryck på Ctrl + F6 i redigeringsvyn tills du hör den aktuella fliken och tryck sedan på F. Du hör: ”Stäng, meny, menyobjekt”.

 2. Tryck på A. Menyn Spara som öppnas.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Byt namn” och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Byt namn öppnas.

 4. Skriv ett nytt namn på dokumentet. När du är färdig trycker du på Tabb tills du hör ”Ok, knapp”. Tryck sedan på Retur.

Det är enkelt att spara en kopia av dokumentet på din enhet med skärmläsaren och kortkommandon. Du kan spara dokumentet i docx-, pdf- eller odt-format i Word.

 1. Tryck på Ctrl + F6 i redigeringsvyn tills du hör den aktuella fliken och tryck sedan på F. Du hör: ”Stäng, meny, menyobjekt”.

 2. Tryck på A. Menyn Spara som öppnas.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Hämta en kopia” och tryck på Retur. Du hör: ”Klicka här för att ladda ned <valt nedladdningsformat>, länk”. Välj länken genom att trycka på Caps Lock + Retur.

 4. Tryck på Caps Lock+högerpil eller vänsterpil tills du hör ”knappen Spara”. Tryck sedan på Retur. Filen har laddats ned till din enhet.

Läsa ett dokument

Om du vill använda kommandon för textuppläsning i redigeringsvyn måste fokus vara i dokuments brödtext.

 • Tryck på Caps Lock + M om du vill läsa upp all text från markörpositionen till slutet.

 • Tryck på Caps Lock + Ctrl + I om du vill läsa upp det aktuella stycket.

 • Tryck på Ctrl + ned- eller uppåtpilen för att läsa upp nästa eller föregående rad.

 • Tryck på Ctrl + högerpil eller vänsterpil för att läsa upp nästa eller föregående ord.

 • Om du vill avsluta uppläsningen trycker du på Ctrl.

Navigera med hjälp av rubriker

Du kan snabbt förflytta dig mellan olika rubriker i navigeringsfönstret.

 1. Du öppnar Navigeringsfönstret genom att trycka på Ctrl + F6 i redigeringsvyn tills du hör den aktuella fliken. Tryck sedan på W, K. Du hör: ”Söka i dokument, redigerar”.

 2. Du bläddrar i listorna med rubriker med Tabb eller Skift + Tabb. Skärmläsaren läser upp rubrikerna medan du flyttar runt.

 3. Tryck på Retur för att gå till rubriken. Fokus flyttas till början av rubrikraden i dokumentet.

Skriva ut dokument

Om du behöver papperskopior av dina Word-dokument kan du enkelt skriva ut dem.

 1. Om du vill skriva ut dokumentet trycker du på Ctrl + P i redigeringsvyn. Dialogrutan Skriv ut öppnas. Om du vill skriva ut med standardinställningarna trycker du på Tabb tills du hör ”Skriv ut, knapp”. Tryck sedan på Retur.

 2. Om du vill ändra utskriftsinställningarna trycker du på Tabb för att växla mellan alternativen.

 3. Tryck på blanksteg om du vill öppna en alternativlista. Tryck på piltangenterna för att flytta i en lista med alternativ. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

 4. Om du vill skriva ut med de nya inställningarna trycker du på Tabb tills du hör ”Skriv ut, knapp”. Tryck sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Tangentbordsgenvägar i Word Online

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×