Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Word med tangentbordet och en skärmläsare kan snabbt utföra alla viktiga grundläggande uppgifter, till exempel öppna, skapa och läsa ett dokument eller lägga till sidnummer. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna Word

Börja arbeta i ett nytt Word-dokument.

 1. Tryck på Windows-tangenten, skriv ”word” och tryck sedan på Retur. Word öppnas.

Logga in på ditt Microsoft-konto

För att få ut det mesta av Word-funktioner kan du logga in på ditt Microsoft-konto.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna Word. Du vill hamna i mallvyn. Tryck på TABB tills du hör ”logga in att få ut mesta möjliga av Office”, och tryck sedan på RETUR.

  • Om du redan redigerar ett dokument trycker du på Alt + F för att öppna Arkiv-menyn. Och sedan trycka på D, S. I Skärmläsaren, du hör: ”konton fönster”. I JAWS, du hör: ”konton”.

 2. Ange din e-post eller telefon, tryck på RETUR och trycker på TABB. I Skärmläsaren, du hör: ”lösenord, textredigering”. I JAWS, du hör ”: lösenord, redigera. Skriva in text ”.

 3. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

  Obs!: Om du använder ett konto i en organisation kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

  Tips: Om du inte logga ut ur Word den senaste gången du använde, öppnas programmet utan uppmanar dig att logga in.

Öppna ett nyligen använt dokument

Du hittar alla dokument som du nyligen har arbetat med på ett och samma ställe.

 1. När du har öppnat Word trycker du på Skift + Tabb tills du hör namnet på ett dokument du använt nyligen.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör det dokument du vill använda och tryck på Retur.

Skapa ett nytt tomt dokument

 1. Öppna Word. Den fokuserar på alternativet för att skapa ett nytt, tomt dokument.

 2. Tryck på RETUR om du vill skapa dokumentet.

  Du hör standardnamnet av dokument, följt av ”redigering”. Fokus flyttas till området redigering av dokumentet.

 3. Skriv text i dokumentet. Anvisningar om hur du formaterar text i ett dokument finns i Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word.

Spara ett dokument

Tryck på Ctrl + S för att spara ändringar i ett dokument.

 1. Om du vill spara dokumentet med ett annat namn, på en annan plats eller med ett annat filformat trycker du på Alt + F, A.

 2. Välj plats att spara på genom att trycka på Tabb och sedan på nedåtpilen tills du hör den plats du vill använda.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Ange filnamn här” och skriv det namn du vill använda.

 4. Tryck på Tabb. Du hör: ”Filformat, Word-dokument, stjärna punkt docx”.

 5. Om du vill ändra filtyp trycker du på blanksteg och sedan på nedåtpilen tills du hör den filtyp du vill använda. Tryck på Retur för att välja alternativet.

 6. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Spara” och tryck sedan på Retur.

Information om andra Spara alternativ, går du till använda en skärmläsare att spara ett dokument i Word.

Läsa ett dokument

Om du vill använda kommandona för textuppläsning måste fokus vara i dokuments brödtext.

 • Om du vill läsa alla text från platsen som markören till slutet trycker du på SR tangenten + Ctrl + R.

 • Om du vill läsa det aktuella stycket, trycker du på SR tangenten + Ctrl + K.

 • Tryck på ned- eller uppåtpilen för att läsa upp nästa eller föregående rad.

 • Tryck på Ctrl + högerpil eller vänsterpil för att läsa upp nästa eller föregående ord.

 • Om du vill avsluta uppläsningen trycker du på Ctrl.

Navigera med hjälp av rubriker

Du kan snabbt förflytta dig mellan olika rubriker i navigeringsfönstret.

 1. Om du vill öppna navigeringsfönstret trycker du på Alt + W, K. Du hör: ”Söka i dokument, redigerar”.

 2. Tryck på tabbtangenten tills du hör: ”Markerad, rubriker flikobjekt”.

 3. Du bläddrar i listorna med rubriker med Tabb eller Skift + Tabb. Skärmläsaren läser upp rubrikerna medan du flyttar runt.

 4. Tryck på Retur för att gå till rubriken. Fokus flyttas till början av rubrikraden i dokumentet.

Söka efter ett dokument

Du kan använda sökfunktionen för att snabbt hitta ett visst ord eller ett visst element, till exempel en bild i dokumentet.

Söka efter ett ord

 1. Tryck på Ctrl+F. Du hör: ”Navigering, sök efter ett dokument.”

 2. Skriv in dina sökord. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”Sökresultatlista” följt av det första resultatet.

 4. Tryck på nedåtpilen för att gå igenom listan. Skärmläsaren läser upp sökresultaten.

Söka efter ett visst element

Du kan söka efter ett visst element, till exempel en bild eller en kommentar från en viss person.

 1. Tryck på Ctrl+F. Du hör: ”Navigering, sök efter ett dokument.”

 2. Tryck på CapsLock + höger piltangent tills du hör ”Fler alternativ, dolt, menyobjekt” och tryck sedan på Alt + nedpil för att visa menyn.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör det element du vill använda, till exempel ”Bild”, och tryck sedan på Retur för att välja det.

  Om elementet har en undermeny hör du elementet följt av ”Dolt, menyobjekt”. Tryck på höger piltangent för att visa det.

 4. Fokus flyttas till knappen Nästa resultat. Tryck på RETUR flera gånger för att gå igenom resultaten.

Lägga till sidnummer

 1. Tryck på Alt + N, N, U. Du hör: ”sidhuvud och sidfot, överst på sidan”. Menyn Sidnummer öppnas och fokuserar på det första alternativet.

 2. Du går igenom menyn genom att trycka på nedpilen tills du hör det önskade alternativet och trycker sedan på Retur. En lista med olika sidnummerformat visas.

 3. Tryck på nedpilen tills du hör det önskade alternativet och tryck sedan på Retur.

 4. Om du väljer att lägga till sidnummer längst upp eller längst ned på sidan, eller i sidmarginalen, öppnas fönstret Sidhuvud eller Sidfot. Tryck på Esc om du vill stänga fönstret och återgå till dokumentredigeringsläge.

Skriva ut dokument

Om du behöver papperskopior av dina Word-dokument kan du enkelt skriva ut dem.

 1. Om du vill skriva ut dokumentet trycker du på Ctrl + P. Dialogrutan Skriv ut öppnas. Om du vill skriva ut med standardinställningarna trycker du på Retur.

 2. Om du vill ändra utskriftsinställningarna trycker du på Tabb för att växla mellan alternativen.

 3. Tryck på blanksteg om du vill öppna en alternativlista. Tryck på piltangenterna för att flytta i en lista med alternativ. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

 4. Om du vill skriva ut med de nya inställningarna trycker du på Tabb tills du hör ”Skriv ut, knapp”. Tryck sedan på Retur.

Öka kontrasten genom att ändra tema

Word kan vara lättare att använda om du ändrar ett tema för en som är mer kontrast.

Tips: Den här ändringen påverkar alla dina Office 365-program.

 1. Tryck på Alt+F, D för att öppna fönstret Office-konto i vyn Backstage. Om du använder en skärmläsare hör du ”Fliken Konto” och fokus flyttas till rutan Office-tema.

 2. Om du vill öppna rutan Office-tema trycker du på Y, 1. Du hör namnet på det markerade temat.

 3. Välj ett tema och tryck på Retur. Temat Mörkgrå ger mest kontrast.

Tips: Det kan även vara en god idé att välja ett tema med mer kontrast i Windows eller använda andra hjälpmedelsinställningar. Mer information finns i Gör det enklare att använda datorn.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Microsoft Word för Windows

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använd Word för Mac med tangentbord och VoiceOver Mac OS inbyggda Skärmläsaren kan snabbt utföra alla viktiga grundläggande uppgifter, till exempel öppna, skapa och läsa ett dokument eller lägga till sidnummer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna Word

Med VoiceOver är det enkelt att börja arbeta i ett nytt Word-dokument.

 1. Gå till listan Program i Finder genom att trycka på Skift + Kommando + A.

 2. Skriv M för att gå direkt till de program som börjar med ”M” och tryck sedan på Tabb tills du hör: ”Microsoft Word, program”.

 3. Tryck på kommando + nedåtpil öppnas Word för Mac.

Logga in på ditt Microsoft-konto

För att få ut det mesta av Word för Mac-funktioner kan du logga in på ditt Microsoft-konto.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna Word.

  • Tryck på Skift + Kommando + P om du redan redigerar ett dokument och vill logga in. Du hör: ”nytt från mall”.

 2. Du vill hamna i mallvyn. Tryck på TABB tills du hör: ”Logga in, kontoinställningar, menyknappen”.

 3. Tryck på blanksteg. Dialogrutan Logga in öppnas. Du hör: ”skriver din e-post eller telefonnumret”.

 4. Ange din e-post eller telefon och tryck sedan på RETUR. VoiceOver meddelar: ”lösenord, säker redigera text”.

 5. Skriv lösenordet och tryck på RETUR. Om du hör ”komma igång med Word för” trycker du på blanksteg om du vill gå till programmet.

 6. När du har loggat in trycker du på RETUR om du vill starta ett tomt dokument.

  Obs!: Om du använder ett konto i en organisation kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

  Tips: Om du inte logga ut ur Word den senaste gången du använde, öppnas programmet utan uppmanar dig att logga in.

Öppna ett nyligen använt dokument

Du hittar alla dokument som du nyligen har arbetat med på ett och samma ställe.

 1. När du har öppnat Word trycker du på Tabb tills du hör ditt kontonamn följt av ”Kontoinställningar, menyknapp”.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Senaste, alternativknapp” och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg för att öppna listan Senaste.

 3. Tryck på Tabb tills du hör namnet på det första dokumentet i listan följt av filsökvägen. Om det första dokumentet inte är den önskade filen trycker du på nedåtpilen tills du hittar rätt fil.

 4. Tryck på Retur för att öppna det markerade dokumentet.

Skapa ett nytt tomt dokument

 1. Öppna Word för Mac. Den fokuserar på alternativet för att skapa ett nytt, tomt dokument. Tryck på RETUR för att skapa dokumentet.

  Det nya dokumentet öppnas och fokus ändras till det. Vyn Utskriftslayout är vald som standard.

 2. Skriv text i dokumentet. Anvisningar om hur du formaterar text i ett dokument finns i Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word.

Spara ett dokument

Tryck på Kommando + S för att spara dina ändringar. Om du vill spara en kopia av dokumentet med ett annat namn trycker du på Skift + Kommando + S och skriver ett nytt namn för dokumentet. Tryck sedan på Retur för att spara det.

Information om andra Spara alternativ, går du till använda en skärmläsare att spara ett dokument i Word

Läsa ett dokument

Om du vill använda kommandona för textuppläsning måste fokus vara i dokuments brödtext.

 • Tryck på Ctrl + Alt + A om du vill läsa upp all text från markörpositionen till slutet.

 • Om du vill läsa upp det aktuella stycket trycker du på Ctrl + Alt + P.

 • Tryck på ned- eller uppilen för att flytta till nästa eller föregående rad.

 • Tryck på höger- eller vänsterpilen för att flytta till nästa eller föregående ord.

Tips: Om dokumentet du läser innehåller fotnoter eller kommentarer kan du navigera med VoiceOver-piltangenten för att hitta dem. Tryck på Ctrl + Alt + Skift + nedåtpil för att interagera med brödtextområdet och navigera sedan i dokumentet genom att trycka på Ctrl + Alt + piltangenten i den riktning du vill förflytta dig.

Navigera med hjälp av rubriker

Du kan snabbt förflytta dig mellan rubriker med hjälp av navigeringsfönstret.

Aktivera navigeringsfönstret

 1. Tryck på Kommando + F6 tills du hör namnet på den flik som du står på, till exempel: ”Start, markerad, flik”.

 2. Tryck på höger piltangent tills du hör ”Granska, flik” och tryck på Ctrl + Alt + blanksteg.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Navigeringsfönster, avmarkerad, kryssruta” och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg för att aktivera.

Använda navigeringsfönstret

 1. Om du vill flytta fokus till navigeringsfönstret trycker du på Kommando + F6 tills du hör: ”Miniatyrfönster, markerad”.

 2. Tryck på högerpilen en gång. Du hör: ”Dokumentöversikt, flik”. Tryck på Ctrl + Alt + blanksteg för att öppna dokumentöversikten i navigeringsfönstret.

 3. Tryck på Ctrl + Alt + högerpilen tills du hör ”Tabell” och tryck sedan på Ctrl + Alt + Skift + nedåtpil för att öppna tabellen som listar rubrikerna.

 4. Om du vill flytta mellan rubriker trycker du på ned- eller uppåtpilen tills du hittar den önskade rubriken och trycker sedan på Ctrl + Alt + blanksteg för att öppna dokumentet.

Söka efter ett dokument

Du kan använda sökfunktionen för att snabbt hitta ett visst ord eller ett visst element, till exempel en bild i dokumentet.

Söka efter ett ord

 1. Tryck på Skift + Kommando + H. Du hör: ”Sök, markerad, kombinationsruta.”

 2. Skriv ditt sökord. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”träffar, resultat”, och tryck sedan på CTRL + ALT + NEDPIL piltangent för att flytta fokus till listan med sökresultat.

 4. Tryck på nedåtpiltangenten för att gå igenom listan med sökresultat.

 5. Om du hör ett sökresultat som du vill ändra i dokumentet trycker du på TABB för att gå till brödtexten i dokumentet och göra ändringarna.

Söka efter ett visst element

 1. Tryck på Skift + Kommando + H. Du hör: ”Sök, markerad, kombinationsruta.”

 2. Tryck på nedåtpilen för att öppna sökmenyn.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör det element du vill använda, till exempel ”Bild”, och tryck sedan på blanksteg.

 4. Tryck på RETUR för att gå igenom resultaten.

Lägga till sidnummer

 1. Tryck på Ctrl+Alt+M. Du hör: "Menyraden Apple."

 2. Tryck på höger piltangent tills du hör: "Infoga". Tryck sedan på blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Sidnummer, ellipser". Tryck sedan på blanksteg. Du hör: ”Sidnummer, dialogruta, position.”

 4. Ange plats för sidnumren på sidan genom att trycka på nedåtpilen tills du hör det önskade alternativet och sedan på blanksteg.

 5. Om du vill ställa in justeringen av sidnumret trycker du på TABB tills du hör den aktuella justeringen, följt av ”justering”. Tryck på nedåtpilen tills du hör önskat alternativ och tryck sedan på blanksteg.

 6. Tryck på tabbtangenten. Du hör: ”Avmarkerad, visa nummer på första sidan.” Tryck på blanksteg om du vill att sidnumret ska visas på den första sidan i dokumentet.

 7. Om du vill lägga till sidnummer i dokumentet, tryck på TABB tills du hör ”knappen OK” och tryck sedan på blanksteg. Sidnumren läggs och fokus flyttas dokumentet.

Skriva ut dokument

Om du vill skriva ut det aktuella dokumentet trycker du på Kommando + P för att öppna dialogrutan Skriv ut. Tryck sedan på Tabb tills du hör ”Skriv ut, knapp” och tryck på Retur för att skicka dokumentet till din standardskrivare.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word för Mac

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS för att göra alla viktiga grundläggande uppgifter i Word för iOS, till exempel öppna, skapa och läsa ett dokument eller lägga till sidnummer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna Word

Med VoiceOver är det enkelt att börja arbeta i ett nytt Word-dokument.

 1. Svep åt höger eller vänster med tre fingrar på din iPhone för att gå till startskärmen där appen Word för iOS finns.

 2. Svep åt höger med ett finger tills VoiceOver läser upp appen.

 3. Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen.

 4. Word öppnas.

Logga in på ditt Microsoft-konto

För att få ut det mesta av Word för iOS-funktioner kan du logga in på ditt Microsoft-konto.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna Word för iOS.

  • Om du redan redigerar ett dokument, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Stäng” och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du har osparade ändringar, uppmanas du att spara dokumentet. Anvisningar om hur du sparar ett dokument går du till använda en skärmläsare att spara ett dokument i Word.

 2. Dra ett finger över den nedre högra delen av skärmen tills du hör ”konto knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Inloggning, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Dra ett finger över skärmen tills du hör: ”e-post, telefon eller Skype, textfält, obligatoriskt”.

 5. Dubbelklicka på skärmen och sedan använda den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange din e-postadress, telefonnummer eller Skype-adress.

 6. Dra ett finger över den övre delen av skärmen tills du hör ”knappen Nästa” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Ange lösenord”.

 7. Dubbelklicka på skärmen och sedan använda den skärmtangentbordet för att ange ditt lösenord.

 8. Dra ett finger över den övre delen av skärmen tills du hör ”logga in” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna ett nyligen använt dokument

Du hittar alla dokument som du nyligen har arbetat med på ett och samma ställe.

 1. När du har öppnat Word för iOS sveper du åt höger tills du hör ”Senaste, knapp.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep till vänster tills du hör det dokument som du vill. När du flyttar VoiceOver meddelar senast använda dokument genom att filnamnen och spara platser.

 3. Om du vill öppna ett dokument dubbeltrycker du på skärmen med dokumentet markerat.

Skapa ett nytt tomt dokument

 1. Öppna Word för iOS och svep åt höger tills du hör ”Nytt, knapp”. Dubbeltryck på skärmen.

 2. Nytt fönster öppnas. Den fokuserar på mallen tomt dokument. Dubbelklicka på skärmen för att välja.

  Ett nytt, tomt dokument öppnas i vyn Utskriftslayout. Fokus är på dokumentets titel.

 3. Om du vill lägga till text i dokumentet sveper du åt höger tills du hör: ”Sida 1, innehåll”. Dubbeltryck på skärmen. Skärmtangentbordet öppnas.

  Tips: Om du inte kan komma åt redigeringsområdet eller öppna den Skärmtangentbordet genom att kontrollera inställningarna för VoiceOver Rotorn. Se till att minst alternativet Text är markerad. Du kan ändra inställningarna för Rotorn:

  1. På startskärmen presentationsbild med ett finger ned på skärmen tills du hör ”inställningar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  2. Svep åt höger tills du hör ”Allmänt, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  3. Svep åt höger tills du hör ”hjälpmedel, knappen” och dubbelknacka på skärmen.

  4. Svep åt höger tills du hör ”VoiceOver på knappen” och dubbelklicka på skärmen.

  5. Svep åt höger tills du hör ”Rotor, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  6. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill använda, och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja. Upprepa det här steget för alla alternativ som du vill markera.

 4. Använd den skärmtangentbordet för att skriva text i dokumentet. Anvisningar om hur du formaterar text i ett dokument går du till använda en skärmläsare att infoga och ändra text i Word.

Spara ett dokument

Word för iOS sparas automatiskt dokumentet på OneDrive medan du arbetar, så du inte behöver oroa dig om att spara. Anvisningar om hur du byter namn på dokumentet eller spara en kopia av dokumentet på din enhet går du till använda en skärmläsare att spara ett dokument i Word.

Läsa ett dokument

Om du vill använda gester för textuppläsning i vyn Redigering måste fokus vara i dokuments brödtext.

 • Om du vill läsa upp all text på en sida sveper du åt höger tills du hör: ”Sida <sidnummer>, innehåll”. VoiceOver börjar läsa upp hela sidan.

 • Om du vill läsa rader placerar du ett finger på en sida och drar det nedåt. VoiceOver läser upp rader när du kommer till dem.

 • Du avslutar uppläsningen genom att dubbeltrycka på skärmen med två fingrar.

Söka efter ett dokument

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”knappen Sök” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Sök, textfält, redigerar”. Den skärmtangentbordet visas på nederkant halvan av skärmen.

 2. Använd den skärmtangentbordet för att skriva sökorden. VoiceOver meddelar antalet matchningar.

 3. Om du vill flytta mellan sökresultatet presentationsbild med ett finger i det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”föregående sökresultat” eller ”nästa sökresultat” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Stäng sökfältet och flytta fokus till hittade resultatet genom för att svepa en Z-gest med två fingrar.

Lägga till sidnummer

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”visa menyfliksområdet” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör den markerade fliken, till exempel ”fliken Start”.

 2. Dubbelklicka på skärmen och sedan svepa åt vänster eller höger tills du hör: ”, fliken Infoga”. Dubbelklicka på att markera.

 3. Svep åt höger tills du hör ”sidnummer, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Dra ett finger ned nederkant halvan av skärmen tills du hör det alternativ du vill använda, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Fönstret sidhuvud och sidfot öppnas med den på skärmen tangentbord aktiverat. Om du vill redigera sidnumret skriver du det nya sidnumret. Om du vill avsluta fönstret drar ett finger på skärmen tills du hör VoiceOver läsa dokumentinnehållet och dubbeltryck sedan på skärmen.

Skriva ut dokument

Skriv ut Word-dokument direkt från din iPhone till en skrivare som stöder AirPrint. Mer information om AirPrint och kompatibla skrivare finns i artikeln om att skriva ut från din iPhone, iPad eller iPod touch med hjälp av AirPrint.

Innan du börjar ska du kontrollera att din iPhone och skrivaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

 1. Svep åt höger eller vänster i vyn Redigering i dokumentet tills du hör ”Arkiv, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Arkiv öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Skriv ut” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger så du hör: ”AirPrint.” Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Skrivaralternativ, knappen Avbryt”.

 4. Svep tills du hör: ”Skrivare. Välj skrivarknappen.” Dubbeltryck på skärmen. Listan över tillgängliga AirPrint-skrivare visas.

 5. Svep åt höger tills du hör den skrivare som du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Om du vill skriva ut med standardinställningarna sveper du åt höger eller vänster i menyn Skrivaralternativ tills du hör ”Knappen Skriv ut” och dubbeltrycker på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använd TalkBack, inbyggda Android Skärmläsaren, att göra alla viktiga grundläggande uppgifter i Word för Android, till exempel öppna, skapa och läsa ett dokument eller lägga till sidnummer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna Word och logga in

Få ut mest av funktionerna Word för Android och ta med dig dina dokument överallt genom att logga in i Word. Du kan också öppna Word utan att logga in.

 1. Svep åt höger eller vänster med två fingrar på din telefon för att gå till startskärmen där appen Word för Android finns.

 2. Svep åt höger med ett finger tills TalkBack läser upp appen.

 3. Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Logga in” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Få saker gjorda var du än är.”

 5. Svep åt höger tills du hör ”knappen Inloggning” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du inte har något konto sveper du åt höger tills du hör ”Registrera dig kostnadsfritt”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Öppna den Skärmtangentbordet dubbelknacka på skärmen och skriv sedan e-postadress, telefonnummer eller Skype-adress som du använde för att skapa kontot.

 7. Svep åt höger tills du hör ”knappen Nästa” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. Öppna den Skärmtangentbordet dubbelknacka på skärmen och skriv sedan lösenordet.

 9. Svep åt höger tills du hör ”knappen Inloggning” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Skapa ett nytt tomt dokument

 1. Öppna Word för Android, Svep åt höger tills du hör ”knappen Nytt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Ny öppnas med ”tom” dokumentmall markerad i mallgalleriet dokument.

 2. Om du vill öppna ett nytt tomt dokument, dubbelklicka på skärmen.

 3. Ett nytt dokument öppnas i vyn Utskriftslayout. Fokus är på brödtexten i dokument och skärmtangentbordet visas.

 4. Använd den skärmtangentbordet för att skriva text i dokumentet. När du är klar med, Svep nedåt sedan vänster att stänga tangentbordet.

  Anvisningar om hur du formaterar text i ett dokument går du till använda en skärmläsare att infoga och ändra text i Word.

Öppna ett nyligen använt dokument

Du hittar alla dokument som du nyligen har arbetat med på ett och samma ställe.

 1. När du har öppnat Word för Android visas dina senast använda dokument.

 2. Svep åt vänster tills du hör det dokument du vill använda. När du flyttar runt läser TalkBack upp de senaste dokumenten som ”<filnamn>, finns i <plats>”.

 3. Om du vill öppna ett dokument dubbeltrycker du på skärmen med dokumentet markerat.

Spara ett dokument

Word för Android sparas automatiskt dokumentet på OneDrive medan du arbetar, så du inte behöver oroa dig om att spara. Anvisningar om hur du byter namn på dokumentet eller spara en kopia av dokumentet på din enhet går du till använda en skärmläsare att spara ett dokument i Word.

Läsa ett dokument

Om du vill använda gester för textuppläsning i vyn Redigering måste fokus vara i dokuments brödtext.

 • Om du vill läsa upp allt innehåll på en sida sveper du åt höger för att gå till den första textrutan, bilden eller länken på sidan. TalkBack börjar läsa upp innehållet.

  Svep åt höger när du vill läsa upp nästa textruta, bild eller länk.

 • Om du vill avsluta uppläsningen trycker du på ett finger på skärmen.

Söka efter ett dokument

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”knappen Sök efter” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Sök, tre period redigeringsruta”. I anvisningarna på skärmen tangentbord visas längst ned på skärmen.

 2. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill skriva sökordet eller fras.

 3. Svep åt höger tills du hör ”skicka, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. TalkBack meddelar antalet matchande instanser och vilka ett av de markeras i brödtexten.

 4. Om du vill flytta mellan sökresultatet Svep åt höger tills du hör ”föregående knappen Sök efter” eller ”hitta nästa” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill stänga sökfältet, Svep åt höger tills du hör ”Stäng sökfältet, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägga till sidnummer

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”avmarkerat, fler alternativ bytet”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”fliken meny”, följt av den markerade fliken, till exempel ”Home-markerat”.

 2. Dubbelklicka på skärmen. Fliken menyn öppnas.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Infoga” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”sidan menyn talformat” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör positionen för sidnummer du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen.

 6. Menyn Sidhuvud / sidfot öppnas. Om du vill ändra alternativen sidan Svep åt höger tills du hör ”sidan menyn talformat” och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill använda, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Stäng Sidhuvud / sidfot-menyn, Svep åt höger tills du hör ”Stäng sidhuvud och sidfot, knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Kommer tillbaka till dokumentets sidredigeringsområde.

Skriva ut dokument

Skriv ut dina dokument direkt från en Android-telefon till en Wi-Fi-skrivare. Innan du börjar ska du kontrollera att telefonen och skrivaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

 1. Öppna vyn Redigering i Word-dokumentet och svep åt höger eller vänster tills du hör: ”Arkiv, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Arkiv öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Skriv ut” och dubbeltryck på skärmen.

  Obs!: Om det är första gången du skriver ut ett Word-dokument från telefonen öppnas en dialogruta där du ombeds att ansluta till en onlinetjänst som förbereder filen för utskrift. Om du vill fortsätta sveper du åt höger tills du hör ”Tillåt, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Skrivardialogrutan öppnas och TalkBack läser upp: ”Skriv ut, dialogruta”.

 3. Svep åt vänster tills du hör ”Listruta, välj en skrivare” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Om du vill använda standardskrivaren dubbeltrycker du på skärmen. Skrivaren är vald och fokus flyttas till dialogrutan Skriv ut.

 5. Du skriver ut dokumentet genom att svepa åt höger tills du hör ”Skriv ut dokument” och dubbeltrycka på skärmen. Dokumentet skrivs ut och du återgår till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använda Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, att göra alla viktiga grundläggande uppgifter i Word Mobile, till exempel öppna, skapa och läsa ett dokument eller lägga till sidnummer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna Word och logga in

 1. Dra ett finger ned på skärmen tills Skärmläsaren meddelar Word på telefonen i listan alla program.

 2. Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”logga in knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”vi får du är inloggad”.

 4. Gör något av följande:

  • Om du inte är inloggad något annat Office program på din enhet eller vill du lägga till ett nytt konto, Svep åt höger tills du hör den kontotyp som du vill använda för att logga in och dubbeltryck sedan på skärmen så att den markeras.

  • Om du redan är inloggad på en annan Office app på din enhet och vill använda samma konto, Svep åt höger tills du hör namnet på kontot och dubbeltryck sedan på skärmen så att den markeras.

 5. Svep åt höger tills du hör ”knappen Fortsätt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du har använt ett nytt konto kan du hör: ”Avbryt”. Om du har använt ett befintligt konto är du redo att använda Word Mobile.

 6. Svep åt höger tills du hör: ”e-postadress, redigerbar text”.

 7. Dubbelklicka på skärmen och sedan använda den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange din e-postadress.

 8. Dra ett finger på den övre delen av skärmen tills du hör ”knappen Nästa” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 9. Svep åt höger tills du hör ”lösenord” och dubbeltryck sedan på skärmen. Den skärmtangentbordet visas längst ned på skärmen.

 10. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet.

 11. Dra ett finger på skärmen tills du hör ”logga in knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”konto du har lagt till i det här programmet”.

 12. Svep åt höger tills du hör ”stängningsknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna ett nyligen använt dokument

Du hittar alla dokument som du nyligen har arbetat med på ett och samma ställe.

 1. När du har öppnat Word Mobile sveper du åt höger. När du flyttar runt läser Skärmläsaren upp de senaste dokumenten som ”<filnamn>, finns i <plats>”.

 2. Om du vill öppna ett dokument dubbeltrycker du på skärmen med dokumentet markerat.

Skapa ett nytt tomt dokument

 1. Öppna Word Mobile och svep åt höger tills du hör ”Nytt, knapp”. Dubbeltryck på skärmen.

 2. Nytt fönster öppnas och fokus ligger på en ny, tom dokumentmall.

 3. Om du vill öppna ett nytt tomt dokument dubbeltrycker du på skärmen när du hör: ”Tomt dokument”.

 4. Ett nytt dokument öppnas i vyn Utskriftslayout. Fokus är på brödtexten i dokument och skärmtangentbordet visas.

 5. Använd den skärmtangentbordet för att skriva text i dokumentet.

  Anvisningar om hur du formaterar text i ett dokument går du till använda en skärmläsare att infoga och ändra text i Word.

Spara ett dokument

Word Mobile sparas automatiskt dokumentet på OneDrive medan du arbetar, så du inte behöver oroa dig om att spara. Anvisningar om hur du byter namn på dokumentet eller spara en kopia av dokumentet på din enhet går du till använda en skärmläsare att spara ett dokument i Word.

Läsa ett dokument

Om du vill använda gester för textuppläsning i vyn Redigering måste fokus vara i dokuments brödtext.

Om du vill läsa upp innehållet på en sida navigerar du till sidan, placerar ett finger på den och drar nedåt. Skärmläsaren läser upp de rader, bilder och länkar du kommer till.

Söka efter ett dokument

 1. Dra ett finger på upp till höger halvan av skärmen tills du hör ”knappen Sök efter” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör ”: Sök sökrutan redigering”. Den skärmtangentbordet visas längst ned på skärmen.

 2. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill skriva sökordet eller fras.

 3. Dra ett finger på den övre delen av skärmen tills du hör ”hitta nästa” och dubbeltryck sedan på skärmen tills du har gått igenom alla matchande ord eller fraser.

 4. Om du vill stänga sökfältet presentationsbild med ett finger i det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”Stäng sökfältet, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägga till sidnummer

 1. Dra ett finger i nedre högra hörnet på skärmen tills du hör ”fler alternativ-knappen, komprimerad” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”dataväljare Fliklista”, följt av det aktuella fliknamnet.

 2. Dubbelknacka på skärmen för att öppna listan flikar.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”infoga” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”number, knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör alternativet för sidan tal placering du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen. Menyn Sidhuvud / sidfot öppnas.

 6. Om du vill ändra alternativen sidan presentationsbild med ett finger längst ned på skärmen tills du hör ”number, knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill använda, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Om du vill avsluta menyn Sidhuvud / sidfot, dra ett finger längst ner halvan av skärmen tills du hör ”gruppera, Stäng sidhuvud / fot knappen Stäng” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Skriva ut dokument

Skriv ut dokument direkt från din Windows Phone till en Wi-Fi-skrivare. Kontrollera att skrivaren stöds i listan i den här artikeln: Skrivare som stöds för Windows 10 Mobile. Kontrollera att din telefon och skrivaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

 1. I vyn Redigering i Word-dokumentet sveper du uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör ”Objekt”. Svep sedan åt höger eller vänster tills Skärmläsaren läser upp: ”Arkiv, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Arkiv öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Skriv ut, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att öppna dialogrutan Skriv ut.

 3. Om du vill kontrollera att du har rätt skrivare vald sveper du åt höger tills du hör: ”Skrivare, kombinationsruta”. Dubbeltryck på skärmen. Skärmläsaren läser upp namnet på den valda skrivaren och anger hur många alternativ det finns (till exempel ”1 av 5”). Du väljer en skrivare genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör namnet på skrivaren du vill använda och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Skriv ut, knapp” och dubbeltryck på skärmen för att skicka dokumentet till skrivaren.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att stavningskontrollera ett dokument i Word

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Använd Word Online med tangentbordet och en skärmläsare kan snabbt utföra alla viktiga grundläggande uppgifter, till exempel öppna, skapa och läsa ett dokument eller lägga till sidnummer. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word Online körs i webbläsaren kommer tangentbordsgenvägarna att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Word Online.

I det här avsnittet

Öppna Word Web App och logga in

Logga in på Word Online och ta med dig dina dokument vart du än är.

 1. Öppna webbläsaren och gå till Office.com. På inloggningssidan öppnas.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”logga in på ditt konto” och tryck sedan på RETUR. Välj en konto-menyn öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill logga in med ett befintligt konto, tryck på TABB tills du hör kontot och tryck sedan på RETUR.

  • Om du vill lägga till ett nytt konto trycker du på fliken tills du hör ”Använd ett annat konto, knappen” och sedan på RETUR. Skriv din e-postadress, telefonnummer eller Skype-adress och tryck sedan på RETUR. Skriv lösenordet och tryck på RETUR.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Word, länk” och tryck sedan på Retur.

 5. Word Online öppnas. Du hör: ”Microsoft Word Online”. Fokus är på fliken Arkiv med mallen ”Tomt dokument” vald i mallgalleriet för dokument.

Öppna ett nyligen använt dokument

Du hittar alla dokument som du nyligen har arbetat med på ett och samma ställe.

 1. När du har öppnat Word Online trycker du på Skift + Tabb tills du hör namnet på ett dokument du använt nyligen.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör det dokument du vill använda och tryck på Retur. Dokumentet öppnas i läsvyn.

 3. Om du vill redigera dokumentet trycker du på Tabb tills du hör ”Redigera dokument, knapp, dold” och trycker sedan på blanksteg.

 4. Tryck på nedåtpilen. Du hör: ”Redigera i webbläsare”.

 5. Tryck på Retur. Dokumentet öppnas i redigeringsvyn.

Öppna ett dokument i den fullständiga versionen av Word

Om du har den fullständiga skrivbordsversionen av Word får du många fler alternativ när du arbetar med dina filer. Det är enkelt att öppna den fullständiga versionen från Word Online.

 1. I Word Online-dokumentet trycker du på Alt + Windows-tangenten + O. Dokumentet öppnas i skrivbordsversionen.

 2. Gå tillbaka till Word Online och tryck sedan på Ctrl + W för att stänga fliken i webbläsaren.

Växla till redigeringsvyn för att göra ändringar i dokument

Ibland öppnar Word Online ett dokument i läsvyn. Innan du kan göra ändringar i dokumentet, måste du växla till vyn för redigering.

 1. I läsvyn, tryck på Ctrl + F6 tills du hör ”redigera dokument, knappen komprimerad” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”-menyn”.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”redigera i webbläsare” och tryck sedan på RETUR. Dokumentet öppnas i redigeringsvyn.

Skapa ett nytt tomt dokument

 1. Öppna Word Online. Den fokuserar på mall för ett nytt, tomt dokument.

 2. Om du vill öppna ett nytt, tomt dokument trycker du på Retur.

 3. Fokus flyttas till redigeringsområdet i själva dokumentet, i vyn Utskrifts​​​layout.

 4. Skriv text i dokumentet. Anvisningar om hur du formaterar text i ett dokument finns i Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word.

Spara ett dokument

Word Online sparas automatiskt dokumentet på OneDrive medan du arbetar, så du inte behöver oroa dig om att spara. Anvisningar om hur du byter namn på dokumentet eller spara en kopia av dokumentet på din enhet går du till använda en skärmläsare att spara ett dokument i Word.

Läsa ett dokument

Om du vill använda kommandon för textuppläsning i redigeringsvyn måste fokus vara i dokuments brödtext.

 • Om du vill läsa alla text från platsen som markören till slutet trycker du på SR tangenten + Ctrl + R.

 • Om du vill läsa det aktuella stycket, trycker du på SR tangenten + Ctrl + K.

 • Tryck på Ctrl + ned- eller uppåtpilen för att läsa upp nästa eller föregående rad.

 • Tryck på Ctrl + högerpil eller vänsterpil för att läsa upp nästa eller föregående ord.

 • Om du vill avsluta uppläsningen trycker du på Ctrl.

Navigera med hjälp av rubriker

Du kan snabbt förflytta dig mellan olika rubriker i navigeringsfönstret.

 1. Du öppnar Navigeringsfönstret genom att trycka på Ctrl + F6 i redigeringsvyn tills du hör den aktuella fliken. Tryck sedan på W, K. Du hör: ”Söka i dokument, redigerar”.

 2. Du bläddrar i listorna med rubriker med Tabb eller Skift + Tabb. Skärmläsaren läser upp rubrikerna medan du flyttar runt.

 3. Tryck på Retur för att gå till rubriken. Fokus flyttas till början av rubrikraden i dokumentet.

Söka efter ett dokument

 1. Tryck på Ctrl + F. Du hör: ”söka efter i dokumentet”. Fältet Sök text är markerad.

 2. Skriv sökorden. Du hör första sökresultat i sin kontext.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”nästa resultat, knappen”, och tryck på RETUR om du vill flytta till nästa sökresultat.

Lägga till sidnummer

 1. I dokumentet trycker du på Alt + Windows-tangenten + N, N, U. Menyn Lägg till sidhuvud eller sidfot öppnas.

 2. Tryck på tabbtangenten tills du hör det sidnummerformat du vill använda och tryck då på Retur.

 3. Sidhuvud och sidfot redigera området öppnas. Om du vill avsluta området och återgå till dokumentet genom att trycka på Esc.

Skriva ut dokument

Om du behöver papperskopior av dina Word-dokument kan du enkelt skriva ut dem.

 1. Om du vill skriva ut dokumentet trycker du på Ctrl + P i redigeringsvyn. Dialogrutan Skriv ut öppnas. Om du vill skriva ut med standardinställningarna trycker du på Tabb tills du hör ”Skriv ut, knapp”. Tryck sedan på Retur.

 2. Om du vill ändra utskriftsinställningarna trycker du på Tabb för att växla mellan alternativen.

 3. Tryck på blanksteg om du vill öppna en alternativlista. Tryck på piltangenterna för att flytta i en lista med alternativ. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

 4. Om du vill skriva ut med de nya inställningarna trycker du på Tabb tills du hör ”Skriv ut, knapp”. Tryck sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Tangentbordsgenvägar i Word Online

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×