Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd den OneNote digitala antecknings boken med tangent bordet och en skärm läsare för att utföra grundläggande anteckningar, till exempel att öppna en antecknings bok, lägga till sidor och avsnitt och skriva text. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får också lära dig att lägga till formatering i texten, kontrol lera stavning eller skriva ut sidor.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna OneNote

Öppna OneNote genom att trycka på Windows-tangenten + Skift + N.

Logga in i OneNote

När du har öppnat OneNote kan du behöva logga in.

 1. Gå till menyn Arkiv genom att trycka på Alt+F. I Skärmläsaren hör du: ”Menyn Arkiv.” I JAWS hör du: ”Backstage-vyn. Fliken Filinformation.”

 2. Gå till konton -menyn och tryck på Y, 2. Du hör: "fliken konto".

 3. Om du vill logga in på ditt konto trycker du på S. I Skärmläsaren hör du: "Fönstret Konton. Ange din e-postadress eller telefonnummer.” I JAWS hör du: ”Konto. Logga in på Office.”

 4. Skriv din e-postadress eller telefonnumret och tryck på Retur. I Skärmläsaren hör du: ”Logga in, PIN-kod. Lösenord, redigera text." I JAWS hör du: ”Lösenord, redigera. Skriv in text."

 5. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

Öppna en anteckningsbok i OneNote

 1. Tryck på Ctrl+G i OneNote om du vill öppna navigeringen i anteckningsboken.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att flytta mellan anteckningsböcker. Tryck på Retur för att välja en anteckningsbok.

  Tips: Om du vill skapa en ny antecknings bok trycker du på SKIFT + TABB flera gånger tills du hör: "knappen Lägg till antecknings bok."

Skapa ett avsnitt

 1. Tryck på Ctrl+T i en anteckningsbok för att skapa ett nytt avsnitt.

 2. Avsnittet skapas, markören placeras i avsnittsfliken och du kan skriva namnet på avsnittet.

 3. Tryck på Retur när du är klar.

  Avsnittet namnges och markören flyttas till sidans rubrikfält.

Lägga till en sida

 1. Om det finns mer än ett avsnitt i en anteckningsbok trycker du på Ctrl+Skift+G för att gå till avsnittsnavigering. Använd piltangenterna för att flytta mellan avsnitten. Skärmläsaren läser upp avsnittsnamnen medan du flyttar framåt. Tryck på Retur för att gå till ett avsnitt.

 2. Tryck på Ctrl+N för att lägga till en sida i slutet av avsnittet.

 3. En ny sida skapas, markören placeras i sidans rubrikfält och du kan skriva en rubrik.

Lägga till text

Lägg till eller öppna ett avsnitt eller en sida i en anteckningsbok och börja skriva.

Tips: Tryck på Ctrl+G för att öppna navigeringen i anteckningsboken. Tryck på Ctrl+Skift+G för att öppna avsnittsnavigering. Tryck på Ctrl+Alt+G för att öppna sidnavigering. Använd piltangenterna för att flytta mellan objekt och tryck på Retur för att välja ett av dem.

Redigera text

Formaterad text innehåller mer information och är ofta enklare att läsa än oformaterad text. Följande uppgifter förklarar hur du kan använda grundläggande textformateringsalternativ i OneNote, hur du korrigerar stavfel i texten och vilka kortkommandon du använder för några grundläggande textredigeringsuppgifter.

Formatera text

 1. Markera den text du vill formatera i OneNote.

 2. Tryck på Alt+H för att öppna Start-menyn.

 3. Välj ett formateringsalternativ, exempelvis:

  • F, F för teckensnitt

  • F, S för tecken storlek

  • P för styckeformatering, t.ex. alternativ för textjustering och avstånd

  • 1 för fetstil

  Använd Tabb eller piltangenterna för att bläddra bland alternativen. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

Ångra eller göra om en åtgärd

Tryck på Ctrl+Z för att ångra en åtgärd.

Tryck på Ctrl+Y för att göra om en åtgärd.

Kopiera och klistra in innehåll

 1. Markera det innehåll du vill kopiera i OneNote.

 2. Tryck på Ctrl+C för att kopiera.

 3. Tryck på Ctrl+V för att klistra in det kopierade innehållet.

Korrigera stavfel

 1. I OneNote trycker du på F7 eller Alt + R för att öppna fönstret språk kontroll . Med skärm läsaren hör du meningen med det första stavfel. Med JAWS hör du också stavningen för det felstavade ordet.

  Obs!: Om du inte hör meningen med stavfel trycker du på nedåtpilen. Du hör: "Läs ursprunglig mening." Tryck på Retur.

 2. Använd upp-och nedpilarna för att bläddra mellan stavnings förslag. Skärm läsaren tillkännager förslagen när du flyttar.

 3. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ. Det felstavade ordet korrigeras och du förflyttas till nästa felstavade ord, om det finns något.

 4. När stavnings kontrollen har nått slutet av sidan hör du: "stavnings kontrollen är klar." Tryck på Retur för att välja. Fönstret språk kontroll stängs.

Skriva ut en sida

 1. Tryck på Ctrl+P på den sida som du vill skriva ut.

 2. Dialogrutan Skriv ut öppnas och Skärmläsaren läser upp det aktuella skrivaralternativet. Använd piltangenterna om du vill byta skrivare.

  Tips: Tryck på Alt+R för att öppna dialogrutan Utskriftsinställningar om du vill ändra på utskriftsinställningarna, t.ex. dubbelsidig utskrift, utskriftslayout eller orientering.

 3. Starta utskriften genom att trycka på Alt+P i dialogrutan Skriv ut.

  Om du valde en skrivarenhet skrivs sidan ut.

  Om du valde att skriva ut till en fil öppnas dialogrutan Spara utskrift som. Markören är placerad i fältet Filnamn.

  • Ange ett filnamn för utskriften.

  • Om du vill ändra var utskriften sparas använder du Skift+Tabb och Tabb för att flytta framåt eller bakåt i dialogrutan.

   Tryck på Retur för att öppna en mapp eller för att välja en plats eller en knapp i dialogrutan.

  • När du är klar trycker du på Alt+S för att spara. Sidan skrivs ut till en fil.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote for Windows

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i OneNote

Du kan använda OneNote för Mac digitala antecknings böcker med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i macOS, för att utföra grundläggande anteckningar, till exempel att öppna en antecknings bok, lägga till sidor och avsnitt och skriva text. När du kommit igång vill du kanske också lägga till formatering i texten, kontrollera stavning eller skriva ut sidor.

OneNote för Mac har utformats för personer som använder skärmläsare. Det nya utseendet gör navigeringen i anteckningsböcker, avsnitt och på sidor enklare och effektivare.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna OneNote

 1. Du öppnar OneNote genom att trycka på Kommando + F och skriva onenote.

 2. Tryck på Tabb. Du hör: ”Microsoft OneNote-programmet.”

 3. Öppna programmet genom att trycka på Kommando + nedpil.

  Obs!: Om du har fler än en språklayout för tangentbordet trycker du på Kommando + Skift + A för att öppna OneNote. I Program trycker du på M och sedan på Tabb tills du hör: ”Microsoft OneNote.” Tryck sedan på Kommando+nedpil för att öppna programmet.

 4. Tryck på Ctrl+Alt+M för att gå till menyraden. Du hör: ”Menyrad, Apple”.

 5. Tryck på högerpilen tills du hör: "OneNote-menyn." Tryck på nedpilen tills du hör ”Logga in” och tryck sedan på Retur.

 6. Skriv in din e-postadress eller ditt telefonnummer och tryck på Retur. Du hör: ”Lösenord, redigera text säkert.”

 7. Ange lösenordet och tryck sedan på Retur. Du hör: ”Knappen Börja använda OneNote”.

 8. Tryck på Blanksteg. OneNote öppnas i redigeringsläge.

  Obs!: Om du använder ett konto från din organisation och det inte är ett Microsoft-konto kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

Öppna en anteckningsbok i OneNote

 1. Tryck på Ctrl + G i OneNote om du vill öppna navigeringen i anteckningsboken.

 2. Om du vill förflytta dig mellan anteckningsböcker trycker du på nedpilen för att komma till listan över anteckningsböcker. Tryck sedan på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen eller uppilen för att förflytta dig i listan. Välj en anteckningsbok genom att trycka på Retur eller Ctrl + Alt + blanksteg.

  Tips: Skapa en ny anteckningsbok genom att trycka på Ctrl + Kommando + N.

Skapa ett avsnitt

 1. Tryck på Kommando +T i en anteckningsbok för att skapa ett nytt avsnitt.

 2. Avsnittet skapas. Markören placeras i avsnittets rubrikfält och du kan ange namnet på avsnittet.

 3. Tryck på Retur när du är klar. Avsnittet får ett namn.

Lägga till en sida

 1. Om det finns fler än ett avsnitt i en anteckningsbok trycker du på Ctrl + Skift + G för att gå till avsnittsnavigering.

 2. Använd upp-eller nedpilen för att flytta mellan avsnitten. VoiceOver läser upp avsnittsnamnen medan du flyttar framåt.

  Obs!: Om området där du vill lägga till en sida finns i en avsnittsgrupp, trycker du på blanksteg för att expandera avsnittsgruppen. Använd sedan upp-eller nedpilen för att gå till rätt avsnitt.

 3. Lägg till en sida genom att trycka på Kommando + N i önskat avsnitt.

 4. En ny namnlös sida skapas. Markören placeras i sidans rubrikfält och du kan skriva en rubrik.

Lägga till text

Lägg till eller öppna ett avsnitt eller en sida i en anteckningsbok och börja skriva.

Obs!: Redigerbar text på en sida identifieras som "Sidyta i OneNote," som innehåller en "Sidrubrik", ett "Siddatum" och ett "Innehållsblock" nedanför rubriken.

Tips: Öppna antecknings boken genom att trycka på CTRL + G. Öppna avsnitts navigering genom att trycka på CTRL + SKIFT + G. Öppna sid navigering genom att trycka på CTRL + kommando + G. Om du vill navigera mellan antecknings böcker och sidor trycker du på nedåtpilen för att ange listan med antecknings böcker eller sidor och trycker sedan på CTRL + ALT + SKIFT + UPPIL eller NEDPIL för att flytta i listan. Använd upp-och nedpilarna för att navigera mellan avsnitt och tryck på RETUR för att välja.

Redigera text

Formaterad text innehåller mer information och är ofta enklare att läsa än oformaterad text. Följande uppgifter förklarar hur du kan använda grundläggande textformateringsalternativ i OneNote, hur du korrigerar stavfel i texten och vilka kortkommandon du använder för några grundläggande textredigeringsuppgifter.

Formatera text

 1. Markera den text du vill formatera i OneNote. Markera genom att hålla ned Skift och använda piltangenterna för att flytta markören.

 2. Gå till menyraden genom att trycka på Ctrl + Alt + M.

 3. Tryck på högerpilen tills du hör: "Format."

 4. Tryck på nedpilen tills du hör det alternativ du vill ha och tryck sedan på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 5. Om du vill gå tillbaka till sidan trycker du på Esc tills du hör: "Sidarbetsyta, <sidinformation>, du är i ett rullningsbart område."

Tips: Om du vill snabbformatera texten markerar du texten och använder kortkommandon. Använd till exempel följande kortkommandon:

 • Om du vill använda fetstil trycker du på Kommando + B.

 • Om du vill använda kursivering trycker du på Kommando + I.

 • Om du vill använda understrykning trycker du på Kommando + U.

 • Om du vill vänsterjustera texten trycker du på Kommando + L.

 • Om du vill högerjustera texten trycker du på Kommando + R.

Tips: Om du vill ta bort all formatering i en markerad del av texten går du till menyraden, tryck på högerpil tills du hör "Redigera" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blanksteg. Tryck på nedpilen tills du hör alternativ ”Rensa all formatering” och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

Ångra eller göra om en åtgärd

 • Tryck på Kommando + Z för att ångra en åtgärd.

 • Tryck på Kommando + Y för att göra om en åtgärd.

Kopiera och klistra in innehåll

 1. Markera det innehåll du vill kopiera i OneNote.

 2. Tryck på Kommando + C för att kopiera.

 3. Tryck på Kommando + V för att klistra in det kopierade innehållet.

Korrigera stavfel

 1. Om du vill kontrollera stavning på en hel sida trycker du på Skift + Kommando + L för att öppna åtgärdsfönstret Stavning.

 2. I fönstret stavning trycker du på TABB för att navigera bland alternativen och gör något av följande:

  • Välj Ignorera om du vill hoppa över den markerade texten och gå till nästa objekt.

  • Välj Lägg till om du vill lägga till den markerade texten i ordlistan så att OneNote inte ska identifiera ordet som ett fel.

  • Välj ett stavningsförslag i tabellen Ordförslag. Använd upp-eller nedpilen för att bläddra bland stavnings förslag. VoiceOver läser upp förslagen medan du flyttar framåt. När du vill använda ett förslag trycker du på TABB-tangenten. Du hör: "Knappen Ändra".

 3. Tryck på blanksteg om du vill välja ett alternativ. Det felstavade ordet korrigeras och du förflyttas till nästa felstavade ord, om det finns något.

 4. När stavningskontrollen är klar säger VoiceOver: "Stavningskontrollen är klar."

 5. Tryck på Retur om du vill fortsätta skriva in anteckningar.

  Obs!: När du skriver ett ord läser VoiceOver upp ordet. Om OneNote upptäcker ett stavfel hör du också "felstavat" före ordet.

Skriva ut en sida

 1. Tryck på Kommando + P på den sida som du vill skriva ut.

 2. Dialogrutan Skriv ut öppnas, och VoiceOver säger "Skriv ut". Fokus placeras på det aktuella skrivaralternativet. Använd uppåt-eller nedåtpilen för att ändra skrivare. Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Om du vill ändra utskrifts inställningar, till exempel dubbels idig utskrift eller Omvänd sid orientering, trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "Visa detaljer." Tryck sedan på blanksteg. Du navigerar bland alternativen genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör det alternativ du vill ha. Välj genom att trycka på blanksteg.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "Skriv ut standard knapp" för att börja skriva ut. Tryck sedan på blank steg för att börja skriva ut.

 5. Om du vill skriva ut till en PDF-fil trycker du på TABB-tangenten i dialog rutan Skriv ut tills du hör: "knappen PDF-meny." Tryck sedan på blanksteg för att expandera menyn. Använd nedpilen för att bläddra till Spara som PDF... . En dialogruta öppnas. Markören är placerad i filnamnsfältet. Välj plats genom att gå till popup-knappen Var. Spara genom att trycka på Kommando + S.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Mac

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i OneNote

Använd VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att utforska och upptäcka OneNote för iOS. Ta dina anteckningar med dig var du än är och skriv ner dina idéer precis när de dyker upp.

OneNote för iOS är utformad för personer som använder skärmläsare. Det nya utseendet gör navigeringen i anteckningsböcker, avsnitt och på sidor enklare och effektivare.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Öppna OneNote

 1. Gå till startskärmen på telefonen och svep åt vänster eller höger med ett finger tills du hör: "OneNote."

 2. Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör "OneNote, knappen Inställningar". Fokus är på listan Anteckningsböcker, på knappen Inställningar.

Obs!: Om du behöver logga in i OneNote anger du dina inloggningsuppgifter när du uppmanas att göra det.

Anvisningar om hur du öppnar en anteckningsbok i OneNote för iOS finns i Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote.

Tips: Om du vill öppna antecknings boken i OneNote klient frånOneNote på webben i webbläsaren sveper du åt vänster eller höger tills du hör: "knappen Redigera i OneNote." Dubbeltryck sedan på skärmen och följ instruktionerna.

Lägg till en sida

Lägg till en ny sida för dina idéer och börja skapa innehåll i anteckningsboken.

Obs!: Navigera till listan Sidor från sidarbetsytan genom att svepa åt vänster tills du hör: "Tillbaka till sidlistan för <avsnittsnamn>, bakåtknappen." Dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus är nu på knappen Bakåt i listvyn Sidor.

Lägga till en oformaterad sida

 1. Navigera till listan Sidor i ett avsnitt. Svep åt höger tills du hör: "Knappen Ny sida".

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Ny sida, sidrubrik, disposition, textfält.”

 3. Dubbeltryck på skärmen och ange sidans namn.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Retur” och dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till sidans arbetsyta. Du hör: ”Innehållsblock.”

Lägga till en sida med en lista

 1. Svep åt höger i listan sidor i ett avsnitt tills du hör: "knappen Ny sida med lista" och dubbel tryck på skärmen. Fokus är i textfältet för det första listobjektet på sidan.

 2. Namnge sidan genom att svepa åt vänster tills du hör ”Namnlös listrubrik” och dubbeltryck på skärmen.

 3. Ange sidans namn och svep åt höger tills du hör: ”Klart.” Dubbeltryck på skärmen.

Lägga till en sida med ett foto

 1. Svep åt höger i listan Sidor i ett avsnitt tills du hör "Knappen Ny sida med foto" och dubbeltryck på skärmen. Fönstret Infoga bild öppnas.

 2. Gör något av följande:

  Lägg till en bild från fotoappen

  1. Svep åt höger tills du hör: "Från biblioteket, knapp." Dubbeltryck sedan på skärmen.

  2. Svep åt höger i Foton tills du hör det albumalternativ som du vill välja, och dubbeltryck på skärmen.

  3. Svep åt höger i fotolistan tills du hör det foto du vill välja. Dubbeltryck på skärmen.

  4. Svep åt vänster tills du hör: ”Knappen Klart”. Dubbeltryck på skärmen.

  5. Svep åt höger tills du hör: "Använd, knapp." Dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till den nya sidan.

  6. Namnge den nya sidan genom att svepa åt höger tills du hör ”Sidrubrik”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  7. Ange namnet och svep sedan åt höger tills du hör ”Retur”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Ta en bild och lägg till den

  1. Om du vill lägga till en ny bild direkt från mobilkameran sveper du åt höger tills du hör: "Knappen Ta en bild."

  2. Dubbeltryck på skärmen. Kameraappen öppnas.

  3. Om du vill ta en bild sveper du åt höger tills du hör ”Knappen Ta bild” och dubbeltrycker på skärmen.

  4. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Använd” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till den nya sidan.

  5. Namnge den nya sidan genom att svepa åt höger tills du hör ”Sidrubrik”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Skriv namnet. Svep sedan åt höger tills du hör ”Retur” och dubbeltryck på skärmen.

Skapa ett avsnitt

Om du vill ordna innehållet eller skapa ett nytt stycke med anteckningar i anteckningsboken, kan skapa du ett nytt avsnitt.

 1. Svep åt höger i listan Avsnitt i anteckningsboken tills du hör: ”Knappen Nytt avsnitt.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Ange det nya avsnittets namn och svep åt höger tills du hör: ”Klart.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

Obs!: Om du vill öppna listan Avsnitt från listan Sidor eller en arbetsyta på en sida sveper du åt vänster tills du hör: "Tillbaka till <föregående listvy>, bakåtknappen". Dubbeltryck på skärmen. Upprepa tills du hör "<Anteckningsbokens namn>, tillbaka till anteckningsbokslistan, bakåtknappen". Fokus är nu på knappen Bakåt i listvyn Avsnitt. Om du vill öppna föregående listvy kan du också svepa med två fingrar i form av ett Z.

Lägga till och redigera text

Skriv text eller använd förutsägande text för att snabbt skriva anteckningar eller göra ändringar i texten.

 1. Svep åt vänster eller höger på en sida tills du hör: "Innehållsblock, disposition, ny rad, textfält." Dubbeltryck på skärmen. Nu kan du lägga till eller redigera text i innehållsblocket.

 2. När du har skrivit klart sveper du åt vänster tills du hör: "Dölj tangentbord."

Formatera text

Du kan använda de grundläggande textformateringsalternativen i menyraden för snabbåtgärder om du vill göra texten lättare att läsa. Du kan till exempel lägga till punktlistor och sorterade listor, använda fet, kursiv och understruken formatering och lägga till hyperlänkar och bifogade filer.

 1. Gå till det innehållsblock som du vill redigera text i och dubbeltryck på skärmen. Innehållsblocket markeras och tangentbordet med menyraden för snabbåtgärder visas.

  Tips: Markera text på något av följande sätt:

  • Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Svep sedan åt höger tills du hör "Markera" eller "Markera alla" och dubbeltryck på skärmen med ett finger.

  • Vrid VoiceOver-rotorn till "Redigera" och svep uppåt eller nedåt tills du hör "Markera" eller "Markera alla". Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger i innehållsblocket tills du hör det formateringsalternativ som du vill välja, till exempel "knappen Fet". Dubbeltryck sedan på skärmen.

Ändra standardteckensnittet eller teckenstorleken

 1. Navigera till listan Anteckningsböcker enligt anvisningarna i Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote. Fokus flyttas till knappen Inställningar i listvyn Anteckningsböcker.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Menyn Inställningar öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "knappen Redigera och visa", och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Gör något eller båda av följande:

  Ändra standardteckensnittet

  1. Svep åt höger tills du hör "Standardteckensnitt <nuvarande standardteckensnitt>" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  2. I listan med teckensnitt sveper du åt vänster eller höger tills du hör den teckensnitts typ du vill välja och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "markerad, <teckensnitts typen>."

  3. Stäng teckensnittslistan genom att svepa åt vänster tills du hör "Bakåtknappen" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Ändra standardteckenstorlek

  1. Svep åt höger tills du hör: "Standardstorlek <nuvarande standardstorlek>."

  2. Svep uppåt eller nedåt med ett finger för att ändra storlek.

 5. Avsluta inställningarna för Redigera och visa genom att svepa åt vänster tills du hör: ”Knappen Bakåt.” Dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till huvudmenyn Inställningar.

 6. Stäng Inställningar genom att svepa åt vänster tills du hör "knappen Stäng" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till knappen Inställningar i listvynAnteckningsböcker.

Korrigera stavfel

Du kan snabbt upptäcka och rätta stavfel i OneNote, och se till att dina sidor är klara att delas med andra. Aktivera stavningskontrollen och hör skärmläsaren påpeka stavfel medan du skriver eller läser innehållsblock.

Aktivera stavningskontrollen

 1. Navigera till listan Anteckningsböcker enligt anvisningarna i Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote. Fokus flyttas till knappen Inställningar i listvyn Anteckningsböcker.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Menyn Inställningar öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "knappen Redigera och visa", och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör: "Kontrollera stavning, växlingsknapp, inaktiverad."

  Obs!: Om stavningskontrollen redan är aktiverad hör du: "Kontrollera stavning, växlingsklapp, aktiverad." Du kan fortsätta med det sista steget.

  Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”På.”

 5. Svep åt vänster tills du hör "Bakåt-knappen" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Knappen Stäng". Dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas tillbaka till knappen Inställningar i listvyn Anteckningsböcker.

Hitta och åtgärda stavfel

 1. När du skriver läser stavningskontrollen upp stavfel. Du hör: "<Det inskrivna ordet>, felstavat."

  Tips: Du kan också vrida VoiceOver-rotorn till Ord och svepa nedåt i innehållsblocket för att hitta stavfel.

 2. Dubbelklicka på skärmen med två fingrar. Snabbmenyn öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "Markera menyalternativ" och dubbeltryck på skärmen med ett finger. Det felstavade ordet är nu markerat.

 4. Svep åt höger tills du hör "Visa fler alternativ" och dubbeltryck på skärmen med ett finger.

 5. Svep åt vänster tills du hör "Byt ut punkter" och dubbeltryck på skärmen med ett finger. En lista med korrigeringsförslag öppnas.

 6. Svep åt vänster eller höger i listan med förslag tills du hör den korrigering som du vill använda. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Stäng snabbmenyn genom att svepa skärmen fram och tillbaka med två fingrar.

Ångra eller göra om en åtgärd

Om du just har formaterat text och ångrar dig kan du skaka telefonen för att ångra eller göra om en åtgärd.

 1. Skaka telefonen. Du hör: "Avisera, ångra."

 2. Gör något av följande:

  • Du ångrar en åtgärd genom att svepa åt höger tills du hör "Ångra". Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Du gör om en åtgärd genom att svepa åt höger tills du hör "Gör om". Dubbeltryck sedan på skärmen.

Kopiera och klistra in innehåll

Om du behöver flytta en del av texten till en annan plats kan du kopiera texten och klistra in den någon annanstans.

Kopiera och klistra in text

 1. I det innehållsblock som du vill kopiera texten från dubbeltrycker du på skärmen med två fingrar. En snabbmeny öppnas.

 2. Markera sedan texten genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Markera" eller "Markera alla", och dubbeltryck på skärmen med ett finger.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Kopiera" och dubbeltryck på skärmen med ett finger.

 4. Gå till det innehållsblock där du vill klistra in det kopierade innehållet och dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Klistra in” och dubbeltryck på skärmen med ett finger.

  Tips: Stäng snabbmenyn genom att svepa skärmen fram och tillbaka med två fingrar.

Kopiera och klistra in en bild

 1. I innehållsblocket sveper du åt vänster eller höger tills du hör VoiceOver presentera bilden.

 2. Dubbelklicka på skärmen med två fingrar. En snabbmeny öppnas.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör: ”Kopiera” och dubbeltryck sedan på skärmen med ett finger.

 4. Gå till det innehållsblock där du vill klistra in det kopierade innehållet och dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Klistra in” och dubbeltryck på skärmen med ett finger.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i OneNote

Du kan använda den digitala OneNote-anteckningsboken med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren för Android för att utföra grundläggande anteckningsuppgifter, till exempel öppna en anteckningsbok, lägga till sidor och avsnitt och skriva text.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Se till att slår på TalkBack innan du startar OneNote för Android.

I det här avsnittet

Öppna OneNote

Obs!: Du behöver ett Microsoft-konto eller ett arbets- eller skolkonto att logga in på OneNote.

 1. Svep åt höger eller vänster med två fingrar på din telefon för att gå till startskärmen där appen OneNote för Android finns.

 2. Svep åt höger tills du hör ”OneNote” och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Ange din e-post, telefon eller Skype-namn, redigeringsruta”. Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Använd skärmtangentbordet för att skriva e-postadressen för kontot du vill använda.

 4. Gå till tangenten Nästa i det nedre högra hörnet i skärmtangentbordet och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Ansluter.”

 5. Svep åt höger tills du hör ”Lösenord, redigeringsruta” eller ”Lösenord, ange lösenord”, beroende på ditt konto, och dubbeltryck på skärmen.

 6. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet.

 7. Navigera till tangenten Gå i det nedre högra hörnet av den Skärmtangentbordet, och dubbeltryck på skärmen.

  Obs!: Om du hör ”Tillåt du att OneNote kommer åt dina kontakter” sveper du åt höger tills du hör ”knappen Tillåt” och dubbeltrycker på skärmen.

  Obs!: Om du hör ”OneNote-ikon” sveper du åt höger tills du hör ”knappen Senare” och dubbeltrycker på skärmen.

 8. När du hör ”knappen Navigera uppåt” vet du att inloggningen genomfördes och OneNote har öppnat en lista med dina anteckningar. Dubbeltryck på skärmen för att flytta fokus till huvudvyn för OneNote för Android-appen.

Öppna en anteckningsbok

Om du vill öppna en nyligen använd anteckningsbokssida, eller ett annat avsnitt i huvudvyn, sveper du åt höger tills du hör ”senaste val av anteckningar , i listan” och dubbeltrycker på skärmen. Sedan sveper du åt höger tills du hör den del du vill använda och dubbeltrycker på skärmen för att öppna den.

Om du vill öppna en viss anteckningsbok i huvudvyn sveper du åt höger tills du hör ”Anteckningsbokens rubrik” och fortsätter svepa åt vänster tills du hittar rätt anteckningsbok. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Skapa ett avsnitt

Ordna dina anteckningsböcker genom att dela upp dem i avsnitt.

 1. När du har öppnat en anteckningsbok sveper du åt vänster tills du hör ”knappen Nytt avsnitt” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Skapa ett nytt avsnitt, avsnittsnamn, redigeringsruta”.

 2. Använd på skärmtangentbordet för att ange ett namn på avsnittet.

 3. Navigera till tangenten Klar i det nedre högra hörnet av skärmtangentbordet och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "skapa, knapp" och dubbel tryck på skärmen. Du hör: "section created, OneNote."

  Det nya avsnittet läggs till som det sista avsnittet i anteckningsboken. Den har en namnlös sida.

 5. Om du vill återgå till huvudvyn sveper du åt höger tills du hör ”knappen Navigera uppåt” och dubbeltrycker på skärmen.

Lägga till text på en sida

 1. När du har öppnat en anteckningsbok sveper du åt höger tills du hör namnet på avsnittet där du vill skriva och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hittar sidan där du vill lägga till text och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Fler alternativ” och sveper sedan åt höger en gång till. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Använd skärmtangentbordet för att skriva text på sidan.

 5. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 6. Om du vill återgå till avsnittsvyn sveper du åt höger tills du hör ”knappen Navigera uppåt” och dubbeltrycker på skärmen. Om du vill återgå till vyn för anteckningsböcker dubbeltrycker på skärmen igen.

Lägga till en sida

Lägg till fler sidor i ett avsnitt i stället för att utöka den första sidan.

 1. När du har öppnat en anteckningsbok sveper du åt höger tills du hör namnet på avsnittet där du vill lägga till en sida och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt vänster tills du hör "knappen Ny bild" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: ”Ny sida har lagts till”.

 3. Fokus är på sidan du just lagt till. Använd skärmtangentbordet för att skriva text på sidan.

 4. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 5. Om du vill återgå till avsnittsvyn sveper du åt höger tills du hör ”knappen Navigera uppåt” och dubbeltrycker på skärmen. Om du vill återgå till vyn för anteckningsböcker dubbeltrycker på skärmen igen.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i OneNote

Använd OneNote digitala antecknings böcker med tangent bordet och en skärm läsare för att utföra grundläggande anteckningar, till exempel att öppna en antecknings bok, lägga till sidor och avsnitt och skriva text. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får också lära dig hur du lägger till formatering i texten eller skriver ut sidor.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna OneNote

 1. Se till att du loggar in på ditt Microsoft-konto på din enhet.

 2. Öppna OneNote för Windows 10 genom att trycka på Windows-tangenten, skriva OneNoteoch sedan trycka på RETUR.

Öppna en anteckningsbok

 1. I OneNote trycker du på CTRL + G för att öppna navigeringen i antecknings boken.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att flytta mellan anteckningsböcker. Tryck på Retur för att välja en anteckningsbok.

  Tips: Skapa en ny antecknings bok genom att trycka på SKIFT + TABB flera gånger i antecknings bokens navigering tills du hör: "Lägg till antecknings bok

Skapa ett avsnitt

 1. Öppna den antecknings bok där du vill skapa ett nytt avsnitt.

 2. Skapa ett nytt avsnitt genom att trycka på CTRL + T.

  Avsnittet skapas. Fokus placeras i fältet nytt avsnitts namn. Du hör: "text rutan avsnitts namn".

 3. Ange ett namn för avsnittet och tryck på RETUR. Avsnittet heter och fokus är på det nya avsnittet.

Lägga till en sida

 1. Om det finns mer än ett avsnitt i en anteckningsbok trycker du på Ctrl+Skift+G för att gå till avsnittsnavigering. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hör namnet på avsnittet som du vill använda.

 2. Tryck på Ctrl + N för att lägga till en sida i slutet av avsnittet. En ny namnlös sida skapas. Fokus flyttas till textfältet sid rubrik.

 3. Skriv en sid rubrik och tryck på RETUR. Sidan heter och fokus flyttas till sid innehålls området.

Lägga till text

 1. Öppna sid navigeringen genom att trycka på Ctrl + Alt + G.

 2. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hör den sida du vill använda och tryck sedan på RETUR. Fokus flyttas till textfältet sid rubrik.

 3. Om du vill flytta fokus till innehålls området trycker du en gång på TABB-tangenten. Du hör: ”Innehållsblock.”

 4. Börja skriva för att lägga till text.

Redigera text

Formaterad text innehåller mer information och är ofta enklare att läsa än oformaterad text. Följande uppgifter förklarar hur du kan använda grundläggande textformateringsalternativ i OneNote för Windows 10 och vilka kortkommandon du använder för några grundläggande textredigeringsuppgifter.

Formatera text

 1. Tryck på och håll ned SKIFT och Använd piltangenterna för att markera texten du vill formatera.

 2. Tryck på Alt+H för att öppna Start-menyn.

 3. Tryck på nedpilen för att markera ett formateringsalternativ och använd sedan piltangenterna för att bläddra bland alternativen. Tryck på blanksteg om du vill visa ett alternativ eller markera det. Du kan också använda följande tangent bords gen vägar för att snabbt tillämpa formatering på texten:

  • Öka storleken genom att trycka på Ctrl + Skift + vänster vinkel paren tes (>).

  • Tryck på CTRL + SKIFT + höger vinkel paren tes (<) för att minska storleken.

  • Tryck på CTRL + B om du vill använda fetstil.

  • Tryck på CTRL + k för att tillämpa kursiv stil.

  • Tryck på CTRL + a om du vill använda understruken text.

  • Tryck på Ctrl + Skift + H för att markera texten i gult.

  • Tryck på CTRL + SKIFT + likhets tecken (=) för att använda upphöjd formatering.

  • Tryck på CTRL + L för att vänsterjustera eller Ctrl + R för att Högerjustera texten.

Tips: Tryck på Ctrl + Skift + N om du vill ta bort all formatering i en markerad del av texten.

Ångra en åtgärd

Tryck på Ctrl+Z för att ångra en åtgärd.

Kopiera och klistra in innehåll

 1. Markera det innehåll du vill kopiera i OneNote.

 2. Tryck på Ctrl+C för att kopiera.

 3. Tryck på Ctrl+V för att klistra in det kopierade innehållet.

Korrigera stavfel

Obs!: Funktionen stavnings kontroll fungerar med skärm läsaren men fungerar inte med JAWS.

 1. I OneNote trycker du på CTRL + F6 tills du hör: "aktuell sida".

 2. Använd piltangenterna för att gå till början av det innehåll som du vill kontrol lera stavningen.

 3. Tryck på ESC + L om du vill läsa texten ett ord i taget. När du hör ett felstavat ord hör du "felstavat", följt av ordet.

 4. Om du vill visa stavnings förslagen för det felstavade ordet trycker du på SKIFT + F10. Du hör "språk kontroll" följt av det första förslaget.

 5. Använd upp-och nedpilarna och tryck på RETUR för att välja det du vill använda.

  Tips: Om du vill lägga till ordet i ord listan väljer du "Lägg till i ord lista". Om du inte vill att stavningen ska ändras väljer du "Ignorera".

 6. Om du vill gå till nästa stavfel trycker du på ESC-tangenten + L tills du hör "felstavat".

Skriva ut en sida

Du kan skriva ut en sida på papper eller till en fil. Vilka alternativ som är tillgängliga i dialog rutan Skriv ut beror på den valda utskriften.

 1. Tryck på Ctrl+P på den sida som du vill skriva ut.

 2. Dialogrutan Skriv ut öppnas och du hör det aktuella skrivaralternativet. Använd upp-eller nedpilen om du vill ändra skrivaren eller utskriften.

 3. Om du vill ändra utskrifts orientering, stående eller liggande, trycker du på TABB-tangenten tills du hör "orientering" och väljer sedan önskad orientering med upp-eller nedpilen.

 4. Om du vill börja skriva ut trycker du på TABB-tangenten i dialog rutan Skriv ut tills du hör: "knappen Skriv ut". Tryck sedan på blanksteg.

 5. Om du valde en skrivarenhet skrivs sidan ut.

  Om du valde att skriva ut till en fil öppnas dialogrutan Spara utskrift som. Markören är placerad i fältet Filnamn.

  1. Ange ett filnamn för utskriften.

  2. Om du vill ändra var utskrifts resultatet sparas trycker du på SKIFT + TABB eller TABB för att flytta bakåt eller framåt i dialog rutan. Tryck på Retur för att öppna en mapp eller för att välja en plats eller en knapp i dialogrutan.

  3. När du är klar trycker du på Alt+S för att spara. Sidan skrivs ut till en fil.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Windows 10

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i OneNote

Använd OneNote på webben i webbläsaren med tangent bordet och en skärm läsare för att skapa, öppna, redigera och formatera de OneNote antecknings böcker som du skapade på en moln server med någon av dina enheter. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Om din organisation eller skola har ett Office 365 abonnemang eller en SharePoint webbplats börjar du med OneNote på webben genom att skapa eller dela antecknings böcker i bibliotek på webbplatsen.

OneNote på webben är särskilt utformat för personer som använder skärm läsare. Det nya utseendet gör navigeringen i anteckningsböcker, avsnitt och på sidor enklare och effektivare.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • Vi rekommenderar att du använder Microsoft Edge som webbläsare när du använder OneNote på webben. Eftersom OneNote på webben körs i webbläsaren är tangent bords gen vägarna annorlunda än de som finns i programmet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom används vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl + O (öppna) för webbläsaren – inte OneNote på webben.

 • Som en genväg till kommandon trycker du på ALT + Q för att gå till Sök och skriver sedan det kommando du vill använda (endast tillgängligt i redigeringsvyn ). Navigera i listan med Sök resultat genom att trycka på upp-eller nedpilen och välja ett kommando och trycka på RETUR.

I det här avsnittet

Öppna OneNote

Utforska och upplev OneNote på webben att ta med dig dina anteckningar var du än är, och logga de nya fantastiska idéerna i minuten.

 1. Gå till OneNote.comi din webbläsare.

 2. På inloggnings sidan trycker du på TABB tills du hör "logga in" och trycker på RETUR. Logga in med ditt arbets- eller skolkonto eller använd ditt Microsoft-konto.

 3. Om du vill logga in med ditt Microsoft-konto trycker du på Alt+A. Om du vill logga in med ditt arbets- eller skolkonto trycker du på Alt+N.

Öppna en anteckningsbok

Du kan snabbt öppna de senast använda anteckningsböckerna om du vill fortsätta arbeta där du slutade. Du kan också utforska och öppna privata och delade anteckningsböcker.

När du loggar in på OneNote på webben öppnas programmet i vyn antecknings böcker och visar en lista över dina senaste antecknings böcker.

 1. Öppna en antecknings bok genom att trycka på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör namnet på den antecknings bok som du vill öppna. Tryck sedan på Retur.

  Tips: Om du redan arbetar med en antecknings bok i redigeringsvyn och vill öppna en annan antecknings bok trycker du på CTRL + F6 tills du hör "Använd den här panelen för att välja antecknings böcker, avsnitt och sidor." och trycker sedan på RETUR. Du hör namnet på en antecknings bok. Tryck på nedåtpilen tills du hör önskad antecknings bok och tryck sedan på RETUR.

Tips: Om du vill skapa en ny antecknings bok i vyn antecknings böcker trycker du på TABB-tangenten tills du hör "mina antecknings böcker" och trycker sedan på RETUR. Tryck på TABB-tangenten i antecknings böckertills du hör: "nytt, länk". Tryck sedan på Retur.

Obs!: Om du använder ett arbets-eller skol konto kan stegen vara lite annorlunda.

Öppna en antecknings bok i den fullständiga versionen av OneNote

Den fullständiga Skriv bords versionen av OneNote ger dig många fler alternativ när du arbetar med dina filer. Det är enkelt att öppna hela versionen från OneNote på webben.

 1. Öppna den antecknings bok som du vill använda i den fullständiga Skriv bords versionen av OneNote i OneNote på webben.

 2. Tryck på CTRL + F6 tills du hör "fliken Start," och tryck sedan på TABB-tangenten tills du hör "öppna i OneNote, knapp" och tryck sedan på blank steg.

 3. Det menade du att växla program? meddelande dialog ruta öppnas. Tryck på VÄNSTERPIL tills du hör "Ja" och tryck sedan på blank steg.

 4. Om en dialog ruta för säkerhets meddelanden i Microsoft OneNote öppnas trycker du på j. Dialog rutan Logga in öppnas.

 5. Skriv din e-postadress eller telefonnumret och tryck på Retur. Du hör: "logga in PIN-kod. Lösenord, redigera text."

 6. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

  Obs!: Om du använder ett konto från din organisation och det inte är ett Microsoft-konto kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

  Antecknings boken öppnas i OneNote.

Skapa ett avsnitt

Om du vill ordna innehållet eller skapa ett nytt stycke med anteckningar i anteckningsboken, kan skapa du ett nytt avsnitt.

 1. I en antecknings bok trycker du på Alt + Windows-tangenten + N, S. Du hör: "avsnitts namn".

 2. Ange ett namn för det nya avsnittet och tryck på RETUR.

  Avsnittet heter och fokus flyttas till den nya sid rubriken. Du hör: "sid rubrik, redigerings område, rubrik."

Lägg till en sida

Du kan lägga till en sida för de nya idéer och anteckningar som du vill skriva ner.

 1. Gå till det avsnitt där du vill lägga till en ny sida genom att trycka på CTRL + F6 tills du hör: "Använd den här panelen för att välja antecknings böcker, avsnitt och sidor."

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "avsnitts lista" följt av ett avsnitts namn. Om du vill markera ett avsnitt använder du uppåt-eller nedåtpilen tills du hör namnet på avsnittet där du vill lägga till en ny sida. Tryck sedan på Retur.

 3. I det markerade avsnittet trycker du på Alt + Windows-tangenten + N, N. En ny namnlös sida skapas och fokus flyttas till sid rubriks fältet.

 4. Ange en rubrik för den nya sidan.

Lägga till text

När du utforskar sidor läser Skärmläsaren upp rubriken som "sidrubrik" och innehållet nedanför som "innehållsblock".

 1. Om du vill gå till den sida där du vill lägga till text trycker du på CTRL + F6 tills du hör: "Använd den här panelen för att välja antecknings böcker, avsnitt och sidor."

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "lista över sidor" följt av ett sid namn. Välj en sida med upp-och nedpilen tills du hör namnet på den sida du vill använda och tryck sedan på RETUR.

 3. Fokus flyttas till sid rubrik fältet och du hör: "sid rubrik, redigerings område, rubrik." Om du vill gå till innehålls blocket och lägga till text trycker du på TABB-tangenten och börjar skriva anteckningarna.

Redigera och formatera text

Om du vill göra texten lättare att läsa kan du använda grundläggande textformateringsalternativ i OneNote på webben med tangent bordet.

 1. Markera den text du vill formatera genom att hålla ned Skift och använda piltangenterna för att flytta markören.

 2. Om du snabbt vill tillämpa ett formateringsalternativ använder du kortkommandona nedan:

  • Om du vill använda fetstil trycker du på Ctrl+B.

  • Om du vill använda kursivering trycker du på Ctrl+I.

  • Om du vill använda understrykning trycker du på Ctrl+U.

  • Om du vill skapa en punktlista trycker du på Ctrl+punkt.

  • Om du vill skapa en numrerad lista trycker du på Ctrl+snedstreck eller Ctrl+ Skift+O.

  • Om du vill vänsterjustera texten trycker du på Ctrl+L.

  • Om du vill högerjustera texten trycker du på Ctrl+R.

  • Om du vill skapa textindrag trycker du på Alt+Skift+högerpil.

  • Om du vill minska ett textindrag trycker du på Alt+Skift+vänsterpil.

 3. Om du vill bläddra efter fler formateringsalternativ trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: ”Flikobjektet Start." Tryck sedan på Retur. Fliken Start öppnas.

  Om du vill bläddra bland alternativen på fliken trycker du på TABB eller SKIFT + TABB. Skärm läsaren meddelar alternativen när du flyttar. Tryck på RETUR om du vill expandera alternativen med undermenyer. Om du vill flytta i alternativ undermenyer trycker du på TABB eller SKIFT + TABB.

  På fliken Start kan du till exempel ändra teckensnittstyp och teckenfärg och lägga till förformaterade format i texten.

Ångra eller göra om en åtgärd

Du kan enkelt ångra eller göra om en åtgärd med hjälp av tangentbordet. Om du till exempel just har formaterat text och ångrar dig, kan du trycka på Ctrl+Z för att ångra formateringen. Tryck på Ctrl+Y för att göra om en åtgärd.

Kopiera och klistra in innehåll

Om du behöver flytta en del av texten till en annan plats kan du kopiera texten och klistra in den någon annanstans.

 1. På en sida i OneNote väljer du den del av innehållet som du vill kopiera enligt anvisningarna i Redigera och formatera text.

 2. Tryck på Ctrl+C för att kopiera markeringen.

 3. Tryck på Ctrl+V för att klistra in det kopierade innehållet.

Kontrollera stavning

Du kan snabbt upptäcka och rätta stavfel, och se till att dina sidor är klara att delas med andra.

 1. Tryck på Alt+F7 på en OneNote-sida. Ett felstavat ord markeras i texten. Fokus flyttas till en snabbmeny med förslag på korrekt stavning.

 2. Tryck på TABB för att gå igenom förslagen. Tryck på Retur när du hör ett förslag som du vill använda.

  Om du inte vill ändra den aktuella stavningen trycker du på TABB-tangenten tills du hör "ignorera en gång" och trycker sedan på RETUR.

 3. Tryck på Alt-F7 för att gå till nästa felstavade ord.

Skriva ut en sida

Om du vill ha en papperskopia av en sidan kan du skriva ut den. Du kan också skriva ut en sida till en fil och spara filen på din enhet.

 1. Tryck på Ctrl+P på den sida som du vill skriva ut.

 2. Dialogrutan Skriv ut öppnas och du hör det aktuella skrivaralternativet. Om du vill byta skrivare trycker du på uppåt-eller nedåtpilen.

 3. Om du vill ändra sid orienteringen till stående eller liggandetrycker du på TABB tills du hör "orientering, stående, kombinations ruta" och trycker sedan på RETUR.

  Tryck på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill välja.

 4. Om du vill börja skriva ut trycker du på TABB-tangenten i dialog rutan Skriv ut tills du hör: "knappen Skriv ut". Tryck sedan på Retur.

  Om du valde en skrivarenhet skrivs sidan ut.

  Om du valde att skriva ut till en fil öppnas dialogrutan Spara utskrift som. Markören är placerad i fältet Filnamn. Ange ett filnamn för utskriften. Om du vill ändra var utskrifts resultatet sparas trycker du på TABB eller SKIFT + TABB och TABB för att flytta framåt eller bakåt i dialog rutan. Tryck på Retur för att öppna en mapp eller för att välja en plats eller en knapp i dialogrutan. När du är klar trycker du på Alt+S för att spara. Sidan skrivs ut till en fil.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote för webben

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i OneNote

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×