Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda OneNote digital anteckningsbok med tangentbordet och en skärmläsare för att utföra grundläggande föra anteckningar effektivt uppgifter, till exempel öppna en anteckningsbok, lägga till sidor och avsnitt och skriva text. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du får också lära dig att lägga till formatering på texten, kontrollera stavning eller skriva ut sidor.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna OneNote

Öppna OneNote genom att trycka på Windows-tangenten + Skift + N.

Logga in i OneNote

När du har öppnat OneNote kan du behöva logga in.

 1. Gå till menyn Arkiv genom att trycka på Alt+F. I Skärmläsaren hör du: ”Menyn Arkiv.” I JAWS hör du: ”Backstage-vyn. Fliken Filinformation.”

 2. Om du vill gå till konton-menyn trycker du på Y2. Du hör: ”Account längst”.

 3. Om du vill logga in på ditt konto trycker du på S. I Skärmläsaren hör du: "Fönstret Konton. Ange din e-postadress eller telefonnummer.” I JAWS hör du: ”Konto. Logga in på Office.”

 4. Skriv din e-postadress eller telefonnumret och tryck på Retur. I Skärmläsaren hör du: ”Logga in, PIN-kod. Lösenord, redigera text." I JAWS hör du: ”Lösenord, redigera. Skriv in text."

 5. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

Öppna en anteckningsbok i OneNote

 1. Tryck på Ctrl+G i OneNote om du vill öppna navigeringen i anteckningsboken.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att flytta mellan anteckningsböcker. Tryck på Retur för att välja en anteckningsbok.

  Tips: Om du vill skapa en ny anteckningsbok i navigering i anteckningsboken, trycker du på SKIFT + TABB flera gånger tills du hör: ”Lägg till anteckningsboken”.

Skapa ett avsnitt

 1. Tryck på Ctrl+T i en anteckningsbok för att skapa ett nytt avsnitt.

 2. Avsnittet skapas, markören placeras i avsnittsfliken och du kan skriva namnet på avsnittet.

 3. Tryck på Retur när du är klar.

  Avsnittet namnges och markören flyttas till sidans rubrikfält.

Lägg till en sida

 1. Om det finns mer än ett avsnitt i en anteckningsbok trycker du på Ctrl+Skift+G för att gå till avsnittsnavigering. Använd piltangenterna för att flytta mellan avsnitten. Skärmläsaren läser upp avsnittsnamnen medan du flyttar framåt. Tryck på Retur för att gå till ett avsnitt.

 2. Tryck på Ctrl+N för att lägga till en sida i slutet av avsnittet.

 3. En ny sida skapas, markören placeras i sidans rubrikfält och du kan skriva en rubrik.

Lägga till text

Lägg till eller öppna ett avsnitt eller en sida i en anteckningsbok och börja skriva.

Tips: Tryck på Ctrl+G för att öppna navigeringen i anteckningsboken. Tryck på Ctrl+Skift+G för att öppna avsnittsnavigering. Tryck på Ctrl+Alt+G för att öppna sidnavigering. Använd piltangenterna för att flytta mellan objekt och tryck på Retur för att välja ett av dem.

Redigera text

Formaterad text innehåller mer information och är ofta enklare att läsa än oformaterad text. Följande uppgifter förklarar hur du kan använda grundläggande textformateringsalternativ i OneNote, hur du korrigerar stavfel i texten och vilka kortkommandon du använder för några grundläggande textredigeringsuppgifter.

Formatera text

 1. Markera den text du vill formatera i OneNote.

 2. Tryck på Alt+H för att öppna Start-menyn.

 3. Välj ett formateringsalternativ, exempelvis:

  • F, F för teckensnitt

  • F, S för teckenstorlek

  • P för styckeformatering, t.ex. alternativ för textjustering och avstånd

  • 1 för fetstil

  Använd TABB-tangenten eller piltangenterna för att bläddra bland alternativen. Tryck på RETUR om du vill välja ett alternativ.

Ångra eller göra om en åtgärd

Tryck på Ctrl+Z för att ångra en åtgärd.

Tryck på Ctrl+Y för att göra om en åtgärd.

Kopiera och klistra in innehåll

 1. Markera det innehåll du vill kopiera i OneNote.

 2. Tryck på Ctrl+C för att kopiera.

 3. Tryck på Ctrl+V för att klistra in det kopierade innehållet.

Korrigera stavfel

 1. Tryck på Alt + R, S för att öppna fönstret Stavning i OneNote.

 2. I fönstret Stavning trycker du på Skift+Tabb flera gånger tills du hör ett stavningsförslag.

 3. Använd piltangenterna för att bläddra i stavningsförslag. Skärmläsaren meddelar förslagen när du flyttar.

 4. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ. Det felstavade ordet korrigeras och du förflyttas till nästa felstavade ord, om det finns något.

 5. När stavningskontrollen är klar klickar du hör: ”knappen OK”. Tryck på blanksteg om du vill markera.

Skriva ut en sida

 1. Tryck på Ctrl+P på den sida som du vill skriva ut.

 2. Dialogrutan Skriv ut öppnas och Skärmläsaren läser upp det aktuella skrivaralternativet. Använd piltangenterna om du vill byta skrivare.

  Tips: Tryck på Alt+R för att öppna dialogrutan Utskriftsinställningar om du vill ändra på utskriftsinställningarna, t.ex. dubbelsidig utskrift, utskriftslayout eller orientering.

 3. Starta utskriften genom att trycka på Alt+P i dialogrutan Skriv ut.

  Om du valde en skrivarenhet skrivs sidan ut.

  Om du valde att skriva ut till en fil öppnas dialogrutan Spara utskrift som. Markören är placerad i fältet Filnamn.

  • Ange ett filnamn för utskriften.

  • Om du vill ändra var utskriften sparas använder du Skift+Tabb och Tabb för att flytta framåt eller bakåt i dialogrutan.

   Tryck på Retur för att öppna en mapp eller för att välja en plats eller en knapp i dialogrutan.

  • När du är klar trycker du på Alt+S för att spara. Sidan skrivs ut till en fil.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote for Windows

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Du kan använda OneNote för Mac digital anteckningsbok med VoiceOver, inbyggda Mac OS skärmläsare, om du vill utföra grundläggande föra anteckningar effektivt uppgifter, till exempel öppna en anteckningsbok, lägga till sidor och avsnitt och skriva text. På dig, kan du också vill lägga till formatering på texten, kontrollera stavning eller skriva ut sidor.

OneNote för Mac har utformats för personer som använder skärmläsare. Det nya utseendet gör navigeringen i anteckningsböcker, avsnitt och på sidor enklare och effektivare.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna OneNote

 1. Du öppnar OneNote genom att trycka på Kommando + F och skriva onenote.

 2. Tryck på TABB. Du hör: ”Microsoft OneNote-program”.

 3. Öppna programmet genom att trycka på Kommando + nedpil.

  Obs!: Om du har fler än en språklayout för tangentbordet trycker du på Kommando + Skift + A för att öppna OneNote. I Program trycker du på M och sedan på Tabb tills du hör: ”Microsoft OneNote.” Tryck sedan på Kommando+nedpil för att öppna programmet.

 4. Gå till menyraden genom att trycka på Ctrl + Alt + M. Du hör: ”Menyrad, Apple”.

 5. Tryck på högerpilen tills du hör: "OneNote-menyn." Tryck på nedpilen tills du hör ”Logga in” och tryck sedan på Retur.

 6. Skriv in din e-postadress eller ditt telefonnummer och tryck på Retur. Du hör: ”Lösenord, redigera text säkert.”

 7. Ange lösenordet och tryck sedan på Retur. Du hör: ”Knappen Börja använda OneNote”.

 8. Tryck på Blanksteg. OneNote öppnas i redigeringsläge.

  Obs!: Om du använder ett konto från din organisation och det inte är ett Microsoft-konto kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

Öppna en anteckningsbok i OneNote

 1. Tryck på Ctrl + G i OneNote om du vill öppna navigeringen i anteckningsboken.

 2. Om du vill förflytta dig mellan anteckningsböcker trycker du på nedpilen för att komma till listan över anteckningsböcker. Tryck sedan på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen eller uppilen för att förflytta dig i listan. Välj en anteckningsbok genom att trycka på Retur eller Ctrl + Alt + blanksteg.

  Tips: Skapa en ny anteckningsbok genom att trycka på Ctrl + Kommando + N.

Skapa ett avsnitt

 1. Tryck på Kommando +T i en anteckningsbok för att skapa ett nytt avsnitt.

 2. Avsnittet skapas. Markören placeras i avsnittets rubrikfält och du kan ange namnet på avsnittet.

 3. Tryck på Retur när du är klar. Avsnittet får ett namn.

Lägg till en sida

 1. Om det finns fler än ett avsnitt i en anteckningsbok trycker du på Ctrl + Skift + G för att gå till avsnittsnavigering.

 2. Använd uppåt eller nedåt piltangent för att flytta mellan avsnitten. VoiceOver meddelar avsnittsnamn när du flyttar.

  Obs!: Tryck på blanksteg om du vill expandera gruppen avsnitt om avsnittet där du vill lägga till en sida finns inuti en avsnittsgrupp. Använd upp eller ned piltangent för att navigera till höger.

 3. Lägg till en sida genom att trycka på Kommando + N i önskat avsnitt.

 4. En ny namnlös sida skapas. Markören placeras i sidans rubrikfält och du kan skriva en rubrik.

Lägga till text

Lägg till eller öppna ett avsnitt eller en sida i en anteckningsbok och börja skriva.

Obs!: Redigerbar text på en sida identifieras som "Sidyta i OneNote," som innehåller en "Sidrubrik", ett "Siddatum" och ett "Innehållsblock" nedanför rubriken.

Tips: Om du vill öppna navigering i anteckningsboken, trycker du på CTRL + G. Tryck på CTRL + SKIFT + G om du vill öppna avsnittet navigering. Tryck på CTRL + kommando + G om du vill öppna Sidnavigering. Om du vill navigera mellan anteckningsböcker och sidor trycker du på nedåtpilen till anger du listan över anteckningsböcker eller sidor, och tryck på CTRL + alternativ + SKIFT + UPPIL eller nedåt piltangent för att flytta i listan. Om du vill navigera mellan avsnitt, använda upp- eller nedpilen tangent och tryck på RETUR om du vill markera.

Redigera text

Formaterad text innehåller mer information och är ofta enklare att läsa än oformaterad text. Följande uppgifter förklarar hur du kan använda grundläggande textformateringsalternativ i OneNote, hur du korrigerar stavfel i texten och vilka kortkommandon du använder för några grundläggande textredigeringsuppgifter.

Formatera text

 1. Markera den text du vill formatera i OneNote. Markera genom att hålla ned Skift och använda piltangenterna för att flytta markören.

 2. Gå till menyraden genom att trycka på Ctrl + Alt + M.

 3. Tryck på högerpilen tills du hör: "Format."

 4. Tryck på nedpilen tills du hör det alternativ du vill ha och tryck sedan på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 5. Om du vill gå tillbaka till sidan trycker du på Esc tills du hör: "Sidarbetsyta, <sidinformation>, du är i ett rullningsbart område."

Tips: Om du vill snabbformatera texten markerar du texten och använder kortkommandon. Använd till exempel följande kortkommandon:

 • Om du vill använda fetstil trycker du på Kommando + B.

 • Om du vill använda kursivering trycker du på Kommando + I.

 • Om du vill använda understrykning trycker du på Kommando + U.

 • Om du vill vänsterjustera texten trycker du på Kommando + L.

 • Om du vill högerjustera texten trycker du på Kommando + R.

Tips: Om du vill ta bort all formatering i en markerad del av texten går du till menyraden, tryck på högerpil tills du hör "Redigera" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blanksteg. Tryck på nedpilen tills du hör alternativ ”Rensa all formatering” och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

Ångra eller göra om en åtgärd

 • Tryck på Kommando + Z för att ångra en åtgärd.

 • Tryck på Kommando + Y för att göra om en åtgärd.

Kopiera och klistra in innehåll

 1. Markera det innehåll du vill kopiera i OneNote.

 2. Tryck på Kommando + C för att kopiera.

 3. Tryck på Kommando + V för att klistra in det kopierade innehållet.

Korrigera stavfel

 1. Om du vill kontrollera stavning på en hel sida trycker du på Skift + Kommando + L för att öppna åtgärdsfönstret Stavning.

 2. Tryck på TABB för att navigera alternativen i fönstret Stavning och gör något av följande:

  • Välj Ignorera om du vill hoppa över den markerade texten och gå till nästa objekt.

  • Välj Lägg till om du vill lägga till den markerade texten i ordlistan så att OneNote inte ska identifiera ordet som ett fel.

  • Välj något av förslagen stavning i tabellen Word förslag. Använd uppåt eller nedåt piltangent för att bläddra i stavningsförslag. VoiceOver meddelar förslagen när du flyttar. Tryck på TABB när du vill använda på ett förslag. Du hör: ”knappen Ändra”.

 3. Tryck på blanksteg om du vill välja ett alternativ. Det felstavade ordet korrigeras och du förflyttas till nästa felstavade ord, om det finns något.

 4. När stavningskontrollen är klar säger VoiceOver: "Stavningskontrollen är klar."

 5. Tryck på Retur om du vill fortsätta skriva in anteckningar.

  Obs!: När du skriver ett ord läser VoiceOver upp ordet. Om OneNote upptäcker ett stavfel hör du också "felstavat" före ordet.

Skriva ut en sida

 1. Tryck på Kommando + P på den sida som du vill skriva ut.

 2. Dialogrutan Skriv ut öppnas och VoiceOver meddelar ”skriva ut”. Fokus när du klickar på alternativet aktuell skrivare. Om du vill byta skrivare, använda uppåt- eller nedåtpil. Tryck på blanksteg om du vill markera.

 3. Om du vill ändra utskriftsinställningar, till exempel dubbelsidig utskrift eller omvänd sidorientering, tryck på TABB tills du hör: ”visa information”. Tryck på blanksteg. Om du vill navigera alternativen, tryck på TABB tills du hör det alternativ du vill ha. Markera, trycka på blanksteg.

 4. Om du vill starta utskriften, tryck på TABB tills du hör: ”Skriv ut standardknapp”. Tryck på blanksteg om du vill starta utskriften.

 5. Om du vill skriva ut till PDF-fil, i dialogrutan Skriv ut, tryck på TABB tills du hör: ”PDF menyknappen”. Tryck på blanksteg om du vill visa menyn. Använda på NEDPIL för att bläddra till Spara som PDF.... En dialogruta öppnas. Markören är placerad i fältet Filnamn. Välj Spara plats, gå till där popup-knappen. Om du vill spara, trycker du på kommando + S.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Mac

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att utforska och upptäcka OneNote för iOS. Ta dina anteckningar med dig var du än är och skriv ner dina idéer precis när de dyker upp.

OneNote för iOS är utformad för personer som använder skärmläsare. Det nya utseendet gör navigeringen i anteckningsböcker, avsnitt och på sidor enklare och effektivare.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Öppna OneNote

 1. Gå till startskärmen på telefonen och svep åt vänster eller höger med ett finger tills du hör: "OneNote."

 2. Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör "OneNote, knappen Inställningar". Fokus är på listan Anteckningsböcker, på knappen Inställningar.

Obs!: Om du behöver logga in i OneNote anger du dina inloggningsuppgifter när du uppmanas att göra det.

Anvisningar om hur du öppnar en anteckningsbok i OneNote för iOS finns i Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote.

Tips: Om du vill öppna anteckningsboken i OneNote klient från OneNote Online i webbläsaren sveper du åt vänster eller höger tills du hör: "Knappen Redigera i OneNote". Dubbeltryck sedan på skärmen och följ instruktionerna.

Lägg till en sida

Lägg till en ny sida för dina idéer och börja skapa innehåll i anteckningsboken.

Obs!: Navigera till listan Sidor från sidarbetsytan genom att svepa åt vänster tills du hör: "Tillbaka till sidlistan för <avsnittsnamn>, bakåtknappen." Dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus är nu på knappen Bakåt i listvyn Sidor.

Lägga till en oformaterad sida

 1. Navigera till listan Sidor i ett avsnitt. Svep åt höger tills du hör: "Knappen Ny sida".

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Ny sida, sidrubrik, disposition, textfält.”

 3. Dubbeltryck på skärmen och ange sidans namn.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Retur” och dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till sidans arbetsyta. Du hör: ”Innehållsblock.”

Lägga till en sida med en lista

 1. Svep åt höger i listan Sidor i ett avsnitt tills du hör "Knappen Ny sida med lista". Dubbeltryck på skärmen. Fokus är i textfältet för det första listobjektet på sidan.

 2. Namnge sidan genom att svepa åt vänster tills du hör ”Namnlös listrubrik” och dubbeltryck på skärmen.

 3. Ange sidans namn och svep åt höger tills du hör: ”Klart.” Dubbeltryck på skärmen.

Lägga till en sida med ett foto

 1. Svep åt höger i listan Sidor i ett avsnitt tills du hör "Knappen Ny sida med foto" och dubbeltryck på skärmen. Fönstret Infoga bild öppnas.

 2. Gör något av följande:

  Lägg till en bild från fotoappen

  1. Svep åt höger tills du hör: "Från biblioteket, knapp." Dubbeltryck sedan på skärmen.

  2. Svep åt höger i Foton tills du hör det albumalternativ som du vill välja, och dubbeltryck på skärmen.

  3. Svep åt höger i fotolistan tills du hör det foto du vill välja. Dubbeltryck på skärmen.

  4. Svep åt vänster tills du hör: ”Knappen Klart”. Dubbeltryck på skärmen.

  5. Svep åt höger tills du hör: "Använd, knapp." Dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till den nya sidan.

  6. Namnge den nya sidan genom att svepa åt höger tills du hör ”Sidrubrik”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  7. Ange namnet och svep sedan åt höger tills du hör ”Retur”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Ta en bild och lägg till den

  1. Om du vill lägga till en ny bild direkt från mobilkameran sveper du åt höger tills du hör: "Knappen Ta en bild."

  2. Dubbeltryck på skärmen. Kameraappen öppnas.

  3. Om du vill ta en bild sveper du åt höger tills du hör ”Knappen Ta bild” och dubbeltrycker på skärmen.

  4. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Använd” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till den nya sidan.

  5. Namnge den nya sidan genom att svepa åt höger tills du hör ”Sidrubrik”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Skriv namnet. Svep sedan åt höger tills du hör ”Retur” och dubbeltryck på skärmen.

Skapa ett avsnitt

Om du vill ordna innehållet eller skapa ett nytt stycke med anteckningar i anteckningsboken, kan skapa du ett nytt avsnitt.

 1. Svep åt höger i listan Avsnitt i anteckningsboken tills du hör: ”Knappen Nytt avsnitt.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Ange det nya avsnittets namn och svep åt höger tills du hör: ”Klart.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

Obs!: Om du vill öppna listan Avsnitt från listan Sidor eller en arbetsyta på en sida sveper du åt vänster tills du hör: "Tillbaka till <föregående listvy>, bakåtknappen". Dubbeltryck på skärmen. Upprepa tills du hör "<Anteckningsbokens namn>, tillbaka till anteckningsbokslistan, bakåtknappen". Fokus är nu på knappen Bakåt i listvyn Avsnitt. Om du vill öppna föregående listvy kan du också svepa med två fingrar i form av ett Z.

Lägga till och redigera text

Skriv text eller använd förutsägande text för att snabbt skriva anteckningar eller göra ändringar i texten.

 1. Svep åt vänster eller höger på en sida tills du hör: "Innehållsblock, disposition, ny rad, textfält." Dubbeltryck på skärmen. Nu kan du lägga till eller redigera text i innehållsblocket.

 2. När du har skrivit klart sveper du åt vänster tills du hör: "Dölj tangentbord."

Formatera text

Du kan använda de grundläggande textformateringsalternativen i menyraden för snabbåtgärder om du vill göra texten lättare att läsa. Du kan till exempel lägga till punktlistor och sorterade listor, använda fet, kursiv och understruken formatering och lägga till hyperlänkar och bifogade filer.

 1. Gå till det innehållsblock som du vill redigera text i och dubbeltryck på skärmen. Innehållsblocket markeras och tangentbordet med menyraden för snabbåtgärder visas.

  Tips: Markera text på något av följande sätt:

  • Dubbelklicka på skärmen med två fingrar. Svep sedan åt höger tills du hör "Markera" eller "Markera alla" och dubbeltryck på skärmen med ett finger.

  • Vrid VoiceOver-rotorn till "Redigera" och svep uppåt eller nedåt tills du hör "Markera" eller "Markera alla". Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger i innehållsblocket tills du hör det formateringsalternativ som du vill välja, till exempel "knappen Fet". Dubbeltryck sedan på skärmen.

Ändra standardteckensnittet eller teckenstorleken

 1. Navigera till listan Anteckningsböcker enligt anvisningarna i Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote. Fokus flyttas till knappen Inställningar i listvyn Anteckningsböcker.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Menyn Inställningar öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "knappen Redigera och visa", och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Gör något eller båda av följande:

  Ändra standardteckensnittet

  1. Svep åt höger tills du hör "Standardteckensnitt <nuvarande standardteckensnitt>" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  2. Svep åt vänster eller höger i listan med teckensnitt tills du hör namnet på det teckensnitt som du vill använda. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Markerat, <teckensnitt>."

  3. Stäng teckensnittslistan genom att svepa åt vänster tills du hör "Bakåtknappen" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Ändra standardteckenstorlek

  1. Svep åt höger tills du hör: "Standardstorlek <nuvarande standardstorlek>."

  2. Svep uppåt eller nedåt med ett finger för att ändra storlek.

 5. Avsluta inställningarna för Redigera och visa genom att svepa åt vänster tills du hör: ”Knappen Bakåt.” Dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till huvudmenyn Inställningar.

 6. Stäng Inställningar genom att svepa åt vänster tills du hör "knappen Stäng" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till knappen Inställningar i listvynAnteckningsböcker.

Korrigera stavfel

Du kan snabbt upptäcka och rätta stavfel i OneNote, och se till att dina sidor är klara att delas med andra. Aktivera stavningskontrollen och hör skärmläsaren påpeka stavfel medan du skriver eller läser innehållsblock.

Aktivera stavningskontrollen

 1. Navigera till listan Anteckningsböcker enligt anvisningarna i Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote. Fokus flyttas till knappen Inställningar i listvyn Anteckningsböcker.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Menyn Inställningar öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "knappen Redigera och visa", och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör: "Kontrollera stavning, växlingsknapp, inaktiverad."

  Obs!: Om stavningskontrollen redan är aktiverad hör du: "Kontrollera stavning, växlingsklapp, aktiverad." Du kan fortsätta med det sista steget.

  Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”På.”

 5. Svep åt vänster tills du hör "Bakåt-knappen" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Knappen Stäng". Dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas tillbaka till knappen Inställningar i listvyn Anteckningsböcker.

Hitta och åtgärda stavfel

 1. När du skriver läser stavningskontrollen upp stavfel. Du hör: "<Det inskrivna ordet>, felstavat."

  Tips: Du kan också vrida VoiceOver-rotorn till Ord och svepa nedåt i innehållsblocket för att hitta stavfel.

 2. Dubbelklicka på skärmen med två fingrar. Snabbmenyn öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "Markera menyalternativ" och dubbeltryck på skärmen med ett finger. Det felstavade ordet är nu markerat.

 4. Svep åt höger tills du hör "Visa fler alternativ" och dubbeltryck på skärmen med ett finger.

 5. Svep åt vänster tills du hör "Byt ut punkter" och dubbeltryck på skärmen med ett finger. En lista med korrigeringsförslag öppnas.

 6. Svep åt vänster eller höger i listan med förslag tills du hör den korrigering som du vill använda. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Stäng snabbmenyn genom att svepa skärmen fram och tillbaka med två fingrar.

Ångra eller göra om en åtgärd

Om du just har formaterat text och ångrar dig kan du skaka telefonen för att ångra eller göra om en åtgärd.

 1. Skaka telefonen. Du hör: "Avisera, ångra."

 2. Gör något av följande:

  • Du ångrar en åtgärd genom att svepa åt höger tills du hör "Ångra". Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Du gör om en åtgärd genom att svepa åt höger tills du hör "Gör om". Dubbeltryck sedan på skärmen.

Kopiera och klistra in innehåll

Om du behöver flytta en del av texten till en annan plats kan du kopiera texten och klistra in den någon annanstans.

Kopiera och klistra in text

 1. I det innehållsblock som du vill kopiera texten från dubbeltrycker du på skärmen med två fingrar. En snabbmeny öppnas.

 2. Markera sedan texten genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Markera" eller "Markera alla", och dubbeltryck på skärmen med ett finger.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Kopiera" och dubbeltryck på skärmen med ett finger.

 4. Gå till det innehållsblock där du vill klistra in det kopierade innehållet och dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Klistra in” och dubbeltryck på skärmen med ett finger.

  Tips: Stäng snabbmenyn genom att svepa skärmen fram och tillbaka med två fingrar.

Kopiera och klistra in en bild

 1. I innehållsblocket sveper du åt vänster eller höger tills du hör VoiceOver presentera bilden.

 2. Dubbelklicka på skärmen med två fingrar. En snabbmeny öppnas.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör: ”Kopiera” och dubbeltryck sedan på skärmen med ett finger.

 4. Gå till det innehållsblock där du vill klistra in det kopierade innehållet och dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Klistra in” och dubbeltryck på skärmen med ett finger.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Du kan använda den digitala OneNote-anteckningsboken med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren för Android för att utföra grundläggande anteckningsuppgifter, till exempel öppna en anteckningsbok, lägga till sidor och avsnitt och skriva text.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Se till att slår på TalkBack innan du startar OneNote för Android.

I det här avsnittet

Öppna OneNote

Obs!: Du behöver ett Microsoft-konto eller ett arbets- eller skolkonto att logga in på OneNote.

 1. Svep åt höger eller vänster med två fingrar på din telefon för att gå till startskärmen där appen OneNote för Android finns.

 2. Svep åt höger tills du hör ”OneNote” och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Ange din e-post, telefon eller Skype-namn, redigeringsruta”. Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Använd skärmtangentbordet för att skriva e-postadressen för kontot du vill använda.

 4. Gå till tangenten Nästa i det nedre högra hörnet i skärmtangentbordet och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Ansluter.”

 5. Svep åt höger tills du hör ”Lösenord, redigeringsruta” eller ”Lösenord, ange lösenord”, beroende på ditt konto, och dubbeltryck på skärmen.

 6. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet.

 7. Navigera till tangenten Gå i det nedre högra hörnet av den Skärmtangentbordet, och dubbeltryck på skärmen.

  Obs!: Om du hör ”Tillåt du att OneNote kommer åt dina kontakter” sveper du åt höger tills du hör ”knappen Tillåt” och dubbeltrycker på skärmen.

  Obs!: Om du hör ”OneNote-ikon” sveper du åt höger tills du hör ”knappen Senare” och dubbeltrycker på skärmen.

 8. När du hör ”knappen Navigera uppåt” vet du att inloggningen genomfördes och OneNote har öppnat en lista med dina anteckningar. Dubbeltryck på skärmen för att flytta fokus till huvudvyn för OneNote för Android-appen.

Öppna en anteckningsbok

Om du vill öppna en nyligen använd anteckningsbokssida, eller ett annat avsnitt i huvudvyn, sveper du åt höger tills du hör ”senaste val av anteckningar , i listan” och dubbeltrycker på skärmen. Sedan sveper du åt höger tills du hör den del du vill använda och dubbeltrycker på skärmen för att öppna den.

Om du vill öppna en viss anteckningsbok i huvudvyn sveper du åt höger tills du hör ”Anteckningsbokens rubrik” och fortsätter svepa åt vänster tills du hittar rätt anteckningsbok. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Skapa ett avsnitt

Ordna dina anteckningsböcker genom att dela upp dem i avsnitt.

 1. När du har öppnat en anteckningsbok sveper du åt vänster tills du hör ”knappen Nytt avsnitt” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Skapa ett nytt avsnitt, avsnittsnamn, redigeringsruta”.

 2. Använd på skärmtangentbordet för att ange ett namn på avsnittet.

 3. Navigera till tangenten Klar i det nedre högra hörnet av skärmtangentbordet och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Knappen Skapa". Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Avsnitt skapat, OneNote”.

  Det nya avsnittet läggs till som det sista avsnittet i anteckningsboken. Den har en namnlös sida.

 5. Om du vill återgå till huvudvyn sveper du åt höger tills du hör ”knappen Navigera uppåt” och dubbeltrycker på skärmen.

Lägga till text på en sida

 1. När du har öppnat en anteckningsbok sveper du åt höger tills du hör namnet på avsnittet där du vill skriva och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hittar sidan där du vill lägga till text och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Fler alternativ” och sveper sedan åt höger en gång till. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Använd skärmtangentbordet för att skriva text på sidan.

 5. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 6. Om du vill återgå till avsnittsvyn sveper du åt höger tills du hör ”knappen Navigera uppåt” och dubbeltrycker på skärmen. Om du vill återgå till vyn för anteckningsböcker dubbeltrycker på skärmen igen.

Lägg till en sida

Lägg till fler sidor i ett avsnitt i stället för att utöka den första sidan.

 1. När du har öppnat en anteckningsbok sveper du åt höger tills du hör namnet på avsnittet där du vill lägga till en sida och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt vänster tills du hör "knappen Ny bild" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: ”Ny sida har lagts till”.

 3. Fokus är på sidan du just lagt till. Använd skärmtangentbordet för att skriva text på sidan.

 4. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 5. Om du vill återgå till avsnittsvyn sveper du åt höger tills du hör ”knappen Navigera uppåt” och dubbeltrycker på skärmen. Om du vill återgå till vyn för anteckningsböcker dubbeltrycker på skärmen igen.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Använda OneNote digital anteckningsbok med tangentbordet och en skärmläsare för att utföra grundläggande föra anteckningar effektivt uppgifter, till exempel öppna en anteckningsbok, lägga till sidor och avsnitt och skriva text. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du kommer också lära dig att lägga till formatering på texten eller skriva ut sidor.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna OneNote

 1. Se till att du loggar in på ditt Microsoft-konto på din enhet.

 2. Öppna OneNote för Windows 10 genom att trycka på Windows-tangenten och skriva onenote. Tryck sedan på upp- eller nedpilen tills du hör: ”OneNote. Betrodd Microsoft Store-app”. Tryck sedan på Retur.

Öppna en anteckningsbok

 1. Tryck på Ctrl+G i OneNote om du vill öppna navigeringen i anteckningsboken.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att flytta mellan anteckningsböcker. Tryck på Retur för att välja en anteckningsbok.

  Tips: Om du vill skapa en ny anteckningsbok trycker du på Skift+Tabb flera gånger i navigeringen i anteckningsboken tills du hör ”Knappen Ny anteckningsbok.”

Skapa ett avsnitt

 1. Om du vill skapa ett nytt avsnitt i en anteckningsbok trycker du på Ctrl + G för att öppna navigeringen i anteckningsboken och trycker sedan på Ctrl + T.

 2. Avsnittet skapas. Markören är placerad i fältet Nytt avsnitt. Du hör: ”avsnitt textrutan namn”.

 3. Skriv ett namn för avsnittet.

 4. Tryck på Retur när du är klar. Avsnittet namnges och markören flyttas till sidans navigering.

Lägg till en sida

 1. Om du har fler än ett avsnitt i en anteckningsbok trycker du på Ctrl + Skift + G för att gå till avsnittet navigering. Tryck på TABB tills du hör namnet på ett avsnitt. Använd uppåt eller nedåt piltangent för att flytta mellan avsnitten. Avsnittsnamn meddelas när du flyttar.

 2. Tryck på Ctrl + N för att lägga till en sida i slutet av avsnittet. En ny namnlös sida skapas.

 3. Om du vill gå till sidan rubrikfältet och Skriv en sidrubrik trycker du på RETUR två gånger. Du hör: ”sidrubrik”.

Lägga till text

Lägg till eller öppna ett avsnitt eller en sida i en anteckningsbok och börja skriva.

Obs!: På sidorna identifieras rubriken som ”sidrubrik” och kommentarerna nedanför identifieras som ”innehållsblock”.

Tips: Om du vill öppna navigering i anteckningsboken, trycker du på Ctrl + G. Tryck på Ctrl + Skift + G om du vill öppna avsnittet navigering. Om du vill öppna Sidnavigering trycker du på Ctrl + Alt + G. Använd uppåt eller nedåt piltangent för att flytta mellan objekten och tryck på RETUR för att välja. Du kan också använda F6 för att flytta mellan områden i fönstret OneNote.

Redigera text

Formaterad text innehåller mer information och är ofta enklare att läsa än oformaterad text. Följande uppgifter förklarar hur du kan använda grundläggande textformateringsalternativ i OneNote för Windows 10 och vilka kortkommandon du använder för några grundläggande textredigeringsuppgifter.

Formatera text

 1. Markera den text du vill formatera i OneNote. Markera text genom att hålla ned Skift och använda piltangenterna för att flytta markören.

 2. Tryck på Alt+H för att öppna Start-menyn.

 3. Tryck på nedåtpilen om du vill markera ett formateringsalternativ och sedan använda piltangenterna för att bläddra bland alternativen. Du vill visa ett alternativ eller markera, trycka på blanksteg. Du kan också använda kortkommandon för att snabbt tillämpa formatering på texten:

  • Tryck på Ctrl + Skift + Vänster vinkelparentes (>) för att öka storlek.

  • Tryck på Ctrl + Skift + rätvinkliga hakparentesen (<) för att minska storleken.

  • Tryck på Ctrl + B för att tillämpa fetstil.

  • Tryck på Ctrl + k till kursiv stil.

  • Tryck på Ctrl + u för att använda understruken text.

  • Tryck på Ctrl + Skift + H för att markera text i gult.

  • Tryck på Ctrl + Skift + likhetstecken (=) ska använda upphöjd formatering.

  • Tryck på Ctrl + L till Vänsterjustera eller Ctrl + R för att Högerjustera text.

Tips: Tryck på Ctrl + Skift + N om du vill ta bort all formatering i en markerad del av texten.

Ångra en åtgärd

Tryck på Ctrl+Z för att ångra en åtgärd.

Kopiera och klistra in innehåll

 1. Markera det innehåll du vill kopiera i OneNote.

 2. Tryck på Ctrl+C för att kopiera.

 3. Tryck på Ctrl+V för att klistra in det kopierade innehållet.

Skriva ut en sida

 1. Tryck på Ctrl+P på den sida som du vill skriva ut.

 2. Dialogrutan Skriv ut öppnas och alternativet aktuell skrivare meddelas. Om du vill byta skrivare, använda uppåt- eller nedåtpil.

 3. Tryck på TABB om du vill ändra tryckning orienteringen Stående eller Liggande, och Använd upp eller nedåtpil.

 4. Om du vill starta utskriften, i dialogrutan Skriv ut, tryck på TABB tills du hör: ”knappen Skriv ut”. Tryck på blanksteg.

 5. Om du valde en skrivarenhet skrivs sidan ut.

  Om du valde att skriva ut till en fil öppnas dialogrutan Spara utskrift som. Markören är placerad i fältet Filnamn.

  • Ange ett filnamn för utskriften.

  • Om du vill ändra var utskriften sparas använder du Skift+Tabb och Tabb för att flytta framåt eller bakåt i dialogrutan. Tryck på Retur för att öppna en mapp eller för att välja en plats eller en knapp i dialogrutan.

  • När du är klar trycker du på Alt+S för att spara. Sidan skrivs ut till en fil.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Windows 10

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Använda OneNote Online i webbläsaren med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa, öppna, redigera och formatera OneNote anteckningsböcker som du skapat på en server i molnet med en av dina enheter. Vi har testat med Skärmläsaren, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Om din organisation eller i skolan har en Office 365 abonnemang eller en annan SharePoint webbplats kan du börja använda OneNote Online genom att skapa eller dela anteckningsböcker i bibliotek på din webbplats.

OneNote Online är utformad för personer som använder skärmläsare. Det nya utseendet gör navigeringen i anteckningsböcker, avsnitt och på sidor enklare och effektivare.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder OneNote Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom OneNote Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte OneNote Online.

 • Tryck på Alt + Q för att hoppa till fältet berätta mig sökning som en genväg till kommandon och Skriv det kommando du vill använda (endast tillgängligt i vyn Redigering ). Om du vill bläddra i listan med sökresultat tangenterna UPPIL och NEDPIL och välj ett kommando trycker du på RETUR.

I det här avsnittet

Öppna OneNote

Utforska och upplev OneNote Online – ta dina anteckningar med dig var du än är och skriv ner dina idéer precis när de dyker upp.

 1. Öppna webbläsaren och gå till onenote.com.

 2. På inloggningssidan, tryck på TABB tills du hör ”logga in” och tryck på RETUR. Logga in med autentiseringsuppgifterna för arbete eller skola eller Använd ditt Microsoft-konto.

 3. Om du vill logga in med ditt Microsoft-konto trycker du på Alt+A. Om du vill logga in med ditt arbets- eller skolkonto trycker du på Alt+N.

Öppna en anteckningsbok

Du kan snabbt öppna de senast använda anteckningsböckerna om du vill fortsätta arbeta där du slutade. Du kan också utforska och öppna privata och delade anteckningsböcker.

När du loggar in i OneNote Online öppnas programmet i vyn Anteckningsböcker och visar en lista med dina senaste anteckningsböcker.

 1. Om du vill öppna en anteckningsbok, trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör namnet på den anteckningsbok som du vill öppna. Tryck på RETUR.

  Tips: Om du redan arbetar med en anteckningsbok i vyn Redigering och vill öppna en annan anteckningsbok trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Använd panelen för att markera anteckningsböcker, avsnitt och sidor”. och tryck sedan på RETUR. Du hör namnet på en bärbar dator. Tryck på nedåtpilen tills du hör anteckningsbok och tryck sedan på RETUR.

Tips: Om det finns tillgängligt att skapa en ny anteckningsbok i vyn anteckningsböcker, tryck på TABB tills du hör ”Mina anteckningsböcker” och tryck sedan på RETUR. I Mina anteckningsböcker, tryck på TABB tills du hör: ”ny, länk”. Tryck på RETUR.

Obs!: Om du använder ett konto för arbetet eller skolan vara stegen lite annorlunda.

Öppna en anteckningsbok i den fullständiga versionen av OneNote

Den fullständiga skrivbordsversionen av OneNote ger många fler alternativ när du arbetar med dina filer. Det är enkelt att öppna den fullständiga versionen från OneNote Online.

 1. Öppna den anteckningsbok som du vill använda i den fullständiga skrivbordsversionen av OneNote i OneNote Online.

 2. Tryck på Ctrl + F6 tills du hör ”Start flikobjekt” och tryck sedan på TABB tills du hör ”öppna i OneNote-knappen”, och tryck på blanksteg.

 3. Den Menade du växla program? meddelande dialogrutan öppnas. Tryck på VÄNSTERPIL tills du hör ”Ja” och tryck sedan på blanksteg.

 4. Om en Säkerhetsmeddelande i Microsoft OneNote-dialogruta öppnas trycker du på Y. Dialogrutan Logga in öppnas.

 5. Skriv din e-post eller telefon numret och tryck på RETUR. Du hör: ”Logga in PIN-kod. Lösenord, textredigering ”.

 6. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

  Obs!: Om du använder ett konto från din organisation och det inte är ett Microsoft-konto kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

  Anteckningsboken öppnas i OneNote.

Skapa ett avsnitt

Om du vill ordna innehållet eller skapa ett nytt stycke med anteckningar i anteckningsboken, kan skapa du ett nytt avsnitt.

 1. I en anteckningsbok trycker du på Alt + Windows-tangenten + N, S. Du hör: ”avsnitt namn”.

 2. Skriv ett namn för det nya avsnittet och tryck sedan på RETUR.

  Avsnittet heter och fokus flyttas till en ny rubrik. Du hör: ”sidan titel, redigeringsområdet, rubrik”.

Lägg till en sida

Du kan lägga till en sida för de nya idéer och anteckningar som du vill skriva ner.

 1. Om du vill gå till det avsnitt där du vill lägga till en ny sida, trycker du på Ctrl + F6 tills du hör: ”Använd panelen för att markera anteckningsböcker, avsnitt och sidor”.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”avsnitt lista” följt av namnet på ett avsnitt. Om du vill välja ett avsnitt använder du uppåt eller nedåtpil tills du hör namnet för det avsnitt som du vill lägga till en ny sida. Tryck på RETUR.

 3. I det markerade avsnittet trycker du på Alt + Windows-tangenten + N, N. En ny namnlös sida skapas och fokus till rubrik sidfält.

 4. Ange en rubrik för den nya sidan.

Lägga till text

När du utforskar sidor läser Skärmläsaren upp rubriken som "sidrubrik" och innehållet nedanför som "innehållsblock".

 1. Om du vill gå till sidan där du vill lägga till text, trycker du på Ctrl + F6 tills du hör: ”Använd panelen för att markera anteckningsböcker, avsnitt och sidor”.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”sidlista” följt av namn på en sida. Om du vill markera en sida, använda uppåt- eller nedåtpil tills du hör namnet på sidan och trycker på RETUR.

 3. Fokus till rubrik sidfält och du hör: ”sidan titel, redigeringsområdet, rubrik”. Tryck på TABB om du vill flytta till blocket innehåll och lägga till text och börja skriva dina anteckningar.

Redigera och formatera text

Du kan göra texten mer lättläst genom att använda de grundläggande textformateringsalternativen i OneNote Online med tangentbordet.

 1. Markera den text du vill formatera genom att hålla ned Skift och använda piltangenterna för att flytta markören.

 2. Om du snabbt vill tillämpa ett formateringsalternativ använder du kortkommandona nedan:

  • Om du vill använda fetstil trycker du på Ctrl+B.

  • Om du vill använda kursivering trycker du på Ctrl+I.

  • Om du vill använda understrykning trycker du på Ctrl+U.

  • Om du vill skapa en punktlista trycker du på Ctrl+punkt.

  • Om du vill skapa en numrerad lista trycker du på Ctrl+snedstreck eller Ctrl+ Skift+O.

  • Om du vill vänsterjustera texten trycker du på Ctrl+L.

  • Om du vill högerjustera texten trycker du på Ctrl+R.

  • Om du vill skapa textindrag trycker du på Alt+Skift+högerpil.

  • Om du vill minska ett textindrag trycker du på Alt+Skift+vänsterpil.

 3. Om du vill bläddra efter fler formateringsalternativ trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: ”Flikobjektet Start." Tryck sedan på Retur. Fliken Start öppnas.

  Tryck på TABB eller SKIFT + TABB att bläddra bland alternativen på fliken. Skärmläsaren meddelar alternativen när du flyttar. Tryck på RETUR om du vill visa alternativ med undermenyer. Om du vill flytta i alternativet undermenyer trycker du på TABB eller SKIFT + TABB.

  På fliken Start kan du till exempel ändra teckensnittstyp och teckenfärg och lägga till förformaterade format i texten.

Ångra eller göra om en åtgärd

Du kan enkelt ångra eller göra om en åtgärd med hjälp av tangentbordet. Om du till exempel just har formaterat text och ångrar dig, kan du trycka på Ctrl+Z för att ångra formateringen. Tryck på Ctrl+Y för att göra om en åtgärd.

Kopiera och klistra in innehåll

Om du behöver flytta en del av texten till en annan plats kan du kopiera texten och klistra in den någon annanstans.

 1. På en sida i OneNote väljer du den del av innehållet som du vill kopiera enligt anvisningarna i Redigera och formatera text.

 2. Tryck på Ctrl+C för att kopiera markeringen.

 3. Tryck på Ctrl+V för att klistra in det kopierade innehållet.

Kontrollera stavning

Du kan snabbt upptäcka och rätta stavfel, och se till att dina sidor är klara att delas med andra.

 1. Tryck på Alt+F7 på en OneNote-sida. Ett felstavat ord markeras i texten. Fokus flyttas till en snabbmeny med förslag på korrekt stavning.

 2. Tryck på TABB för att gå igenom förslagen. Tryck på RETUR när du hör ett förslag som du vill använda.

  Om du inte vill ändra den aktuella stavningen, tryck på TABB tills du hör ”Ignorera när” och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på Alt-F7 för att gå till nästa felstavade ord.

Skriva ut en sida

Om du vill ha en papperskopia av en sidan kan du skriva ut den. Du kan också skriva ut en sida till en fil och spara filen på din enhet.

 1. Tryck på Ctrl+P på den sida som du vill skriva ut.

 2. Dialogrutan Skriv ut öppnas och alternativet aktuell skrivare meddelas. Om du vill byta skrivare klickar trycka på Uppåtpil eller nedåtpil.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”orientering, stående, kombinationsruta” och tryck på RETUR om du vill ändra sidorientering till Stående eller Liggande.

  Tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör alternativen du vill markera.

 4. Om du vill starta utskriften, i dialogrutan Skriv ut, tryck på TABB tills du hör: ”knappen Skriv ut”. Tryck på RETUR.

  Om du valde en skrivarenhet skrivs sidan ut.

  Om du har valt ut till en fil öppnas dialogrutan Skriv ut utdata filformat. Markören är placerad i fältet filnamn. Skriv ett filnamn för en utskrift. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB och TABB för att flytta framåt eller bakåt i dialogrutan om du vill ändra var en utskrift ska sparas. Öppna en mapp eller om du vill välja en plats eller en knapp i dialogrutan trycker du på RETUR. När du är klar trycker du på Alt + S för att spara. Sidan skrivs ut till en fil.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Tangentbordsgenvägar i OneNote Online

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×