Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda kalendern i Outlook 2016 med tangentbord och Skärmläsaren Windows inbyggda Skärmläsaren till väsentliga grundläggande aktiviteter. Du kan också använda Skärmläsaren JAWS. Du kan öppna och redigera kalenderhändelser och Anslut till onlinemöten.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Outlook.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Ställa in kalendervyn

Du kan ställa in kalendern så att du visar ett valt antal dagar, en arbetsvecka, en hel vecka eller en månad – beroende på hur du föredrar att arbeta.

 1. Tryck på Ctrl + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör namnet på den aktuella vyn, till exempel ”arbetsveckovy”.

 2. Använd följande kortkommandon för att välja kalendervy:

  • Tryck på Alt + siffra om du vill visa ett antal dagar mellan 1 och 10, med början från dagens datum. Till exempel trycker du på Alt + 0 för att visa 10 dagar.

  • Tryck på Ctrl + Alt + 2 för att visa arbetsveckovyn.

  • Tryck på Ctrl + Alt + 3 för att visa helveckovyn.

  • Tryck på Ctrl + Alt + 4 för att visa månadsvyn.

Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser

 1. Tryck på Ctrl + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör namnet på den aktuella vyn, till exempel ”arbetsveckovy”, följt av antalet händelser i vyn.

 2. Tryck på Ctrl + punkt (.) om du vill bläddra bland händelserna i den aktuella vyn. För varje händelse hör du namn, tidpunkt och organisatör. Tryck på Ctrl + komma (,) för att gå till föregående händelse.

 3. Använd följande kortkommandon för att navigera i kalendern:

  • Tryck på Ctrl + höger eller vänster piltangent för att flytta till nästa eller föregående dag.

  • Tryck på Ctrl + nedåt- eller uppåtpil för att flytta till nästa eller föregående vecka.

  • Tryck på Ctrl + Page Down eller Page Up för att flytta till nästa eller föregående månad.

 4. Om du vill redigera den valda händelsen trycker du på Retur och använder sedan följande kortkommandon till att ändra informationen:

  • Tryck på Alt + U om du vill flytta fokus till fältet Ämne och använd sedan tangentbordet till att redigera texten.

  • Tryck på Alt + I om du vill flytta fokus till fältet Plats och använd sedan tangentbordet till att redigera texten.

  • Tryck på Alt + T om du vill flytta fokus till raden Starttid. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen om du vill ändra startdatumet en dag framåt eller bakåt. Om du vill ändra tiden trycker du på tabbtangenten tills du hör ”starttid”. Tryck sedan på nedåt- eller uppåtpilen för att flytta tiden en halvtimme framåt eller bakåt.

  • Tryck på Alt + D om du vill flytta fokus till raden Sluttid. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen om du vill ändra slutdatumet en dag framåt eller bakåt. Om du vill ändra tiden trycker du på tabbtangenten tills du hör ”sluttid”. Tryck sedan på nedåt- eller uppåtpilen för att flytta tiden en halvtimme framåt eller bakåt.

 5. Om du vill redigera beskrivningen av händelsen trycker du på Tabb tills du hör ”meddelande, redigerar” och använder sedan tangentbordet till att redigera texten. Med JAWS hör du: ”Anteckningar, redigera”.

 6. Spara dina ändringar genom att trycka på Alt + H, A och sedan V. Händelsefönstret stängs och fokus återgår till kalendern.

Ansluta till ett Skype för företag-möte från Outlook-kalendern

Obs!: För att ansluta till ett Skype för företag-möte enligt beskrivningen nedan kontrollerar du att du har Skype för företag installerat på datorn och att du är inloggad med ditt arbets- eller skolkonto.

 1. Tryck på Ctrl + 2 för att öppna kalendervyn i Outlook.

 2. Skärmläsaren läser upp den vy som öppnas, till exempel vyn Arbetsvecka eller vyn Månad, och antalet objekt i vyn. Fokus är på idag.

  Obs!: Du kan inte navigera i dagens kalenderhändelser i vyn Månad. Om du är i vyn Månad växlar du först till en annan vy. Om du till exempel vill växla till vyn Arbetsvecka trycker du på Ctrl+Alt+2.

 3. Tryck på Tabb-tangenten för att navigera bland kommande kalenderhändelser för aktuell dag. Tryck på Skift+Tabb för att gå till de senaste objekten.

 4. Tryck på Ctrl+O när du hör mötet som du vill ansluta till. Kalenderobjektet öppnas.

 5. Tryck på Alt+H, Y för att ansluta till mötet. Mötesfönstret för Skype för företag öppnas. Tryck på Retur om du vill ansluta med fullständiga funktioner för ljud och video.

  Tips: 

  • Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen trycker du på Windows-tangenten+F4.

  • Tryck på Ctrl+Retur för att lägga på.

Skriva ut en händelse

 1. Tryck på Ctrl + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör namnet på den aktuella vyn, till exempel ”arbetsveckovy”, följt av antalet händelser i vyn.

 2. Tryck på Ctrl + punkt (.) om du vill bläddra bland händelserna i den aktuella vyn. För varje händelse hör du namn, tidpunkt och organisatör. Tryck på Ctrl + komma (,) för att gå till föregående händelse.

 3. Använd följande kortkommandon för att navigera i kalendern:

  • Tryck på Ctrl + höger eller vänster piltangent för att flytta till nästa eller föregående dag.

  • Tryck på Ctrl + nedåt- eller uppåtpil för att flytta till nästa eller föregående vecka.

  • Tryck på Ctrl + Page Down eller Page Up för att flytta till nästa eller föregående månad.

 4. Tryck på Retur för att öppna den markerade händelsen.

 5. Tryck på Alt + F och sedan på P. Menyn Skriv ut öppnas.

 6. Om du vill välja vilken skrivare vill du använda trycker du på I. Hitta skrivaren med uppåt- och nedåtpilarna och tryck sedan på Retur.

 7. Om du vill skriva ut händelsen trycker du på Alt + P och sedan på P.

 8. Om du till exempel skriver ut till en fil och vill konvertera händelsen till PDF-format skriver du ett filnamn och trycker sedan på Retur för att skapa filen.

  Menyn Skriv ut stängs och fokus återgår till händelsefönstret.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använd en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Kortkommandon för att navigera i kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook-kalendern

Använda kalendern i Outlook 2016 för Mac med VoiceOver i Mac OS inbyggda Skärmläsaren till väsentliga grundläggande aktiviteter. Du kan öppna och redigera kalenderhändelser och Anslut till onlinemöten.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ställa in kalendervyn

Du kan ställa in kalendern så att du visar en viss dag, en arbetsvecka, en hel vecka eller en månad – beroende på hur du föredrar att arbeta.

 1. Tryck på Kommando + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör tidsperioden som visas.

 2. Använd följande kortkommandon för att välja kalendervy:

  • Tryck på Ctrl + Kommando + 1 för att visa dagsvyn.

  • Tryck på Ctrl + Kommando + 2 för att vyn arbetsveckovyn.

  • Tryck på Ctrl + Kommando + 3 för att vyn helveckovyn.

  • Tryck på Ctrl + Kommando + 4 för att visa månadsvyn.

Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser

Du kan snabbt läsa och redigera händelseinformation så att du kan hålla koll på schemat.

Obs!: Du kan bara redigera händelser du har skapat själv. Du kan till exempel inte redigera mötesförfrågningar du har fått från någon annan.

 1. Tryck på Kommando + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör tidsperioden och om några händelser är schemalagda.

 2. Gör något av följande om du vill flytta i kalendern beroende på vyn:

  • Tryck på Kommando + höger piltangent för att flytta till nästa dag, vecka eller månad.

  • Tryck på Kommando + vänster piltangent för att flytta till föregående dag, vecka eller månad.

 3. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb i valfri vy om du vill bläddra mellan händelserna under perioden. När du flyttar läser VoiceOver upp händelser som ”<datum>, <timmar>, <händelsens ämne>, <händelsens plats>”.

 4. Tryck på blanksteg för att granska händelsen i detalj. Händelsen öppnas i ett nytt fönster. Stäng fönstret genom att trycka på Esc.

 5. Om du vill öppna och redigera händelsen trycker du på Kommando + O. Händelsefönstret öppnas och du hör: ”Nu i <händelsens ämne>, <avtalad tid/möte>”.

 6. Tryck på Tabb för att bläddra bland händelsens detaljer och alternativ. VoiceOver läser upp detaljer och alternativ när du flyttar runt.

 7. Gör något av följande när du är färdig:

  • Om du redigerar ett möte trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Skicka uppdatering, knapp” och trycker sedan på blanksteg.

  • Om du redigerar en avtalad tid trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Spara och stäng, knapp” och trycker sedan på blanksteg.

 8. Händelsen ändras och fokus flyttas till kalendern.

Ansluta till ett Skype för företag-möte från Outlook-kalendern

Obs!: För att ansluta till ett Skype för företag-möte enligt beskrivningen nedan kontrollerar du att du har Skype för företag för Mac-programmet installerat på din Mac-dator och att du är inloggad med ditt arbets- eller skolkonto.

 1. Tryck på kommando + 2 för att öppna kalendervyn i Outlook.

 2. Skärmläsaren läser upp den vy som öppnas och antalet objekt i vyn. Använd Tabb-tangenten för att navigera bland händelserna. Tryck på Kommando+O när du är på den händelse som du vill öppna.

 3. Du navigerar i händelsedialogrutan med Tabb-tangenten. När du kommer till textområdet meddelar VoiceOver: ”Dokument, text” eller ”Meddelande, redigera text.”

 4. Länken för att ansluta till mötet finns i texten. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att komma till textområdet.

 5. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att navigera i texten. När du hör ”Länk, Anslut till onlinemöte” trycker du på Ctrl+Alt+blanksteg.

 6. Om du hör ”Du är för närvarande i ett textelement” kan webbläsaren uppmana dig att ge behörighet till att öppna Skype för företag-mötesfönstret. Om du vill tillåta använder du objektväljaren för att gå till knappen Tillåt. Tryck på Ctrl+Alt+I för att öppna objektväljaren. Tryck sedan på nedåtpilen tills du hör: ”Tillåt växlingsknapp.” Flytta fokus till knappen genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg. Du trycker på knappen genom att trycka ned Ctrl+Alt+blanksteg igen.

 7. Dialogrutan Anslut mötesljud öppnas. Tryck på Retur om du vill ansluta med fullständiga funktioner för ljud och video.

 8. Dialogrutan Anslut mötesljud stängs, mötesfönstret i Skype för företag öppnas och du ansluts till mötet.

  Tips: Om du vill slå på eller stänga av mikrofonen trycker du på Skift+Kommando+M. Tryck på Skift+Kommando+E för att lägga på.

Skriv ut din kalender

Skriv ut en vald dag, vecka eller kalendermånad i Outlook.

 1. Tryck på Kommando + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör tidsperioden som visas och om några händelser är schemalagda.

 2. Ställ in kalendern för att visa den vy du vill skriva ut (dag, arbetsvecka, vecka eller månad). Navigera till den dag, vecka eller månad du vill ska ingå i utskriften.

 3. Tryck på Kommando + P så att dialogrutan Skriv ut öppnas. Du hör namnet på standardskrivaren.

 4. Tryck på blanksteg för att välja en skrivare. Tryck på nedåtpilen tills du hör det önskade skrivaralternativet och tryck sedan på blanksteg.

 5. Du bläddrar mellan alternativen med Tabb eller Skift + Tabb. När du är färdig trycker du på Tabb tills du hör ”Skriv ut, standardknapp” och trycker sedan på blanksteg. Kalendern skrivs ut.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använd en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook-kalendern

Använda kalendern i Outlook för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS till väsentliga grundläggande aktiviteter. Du kan öppna och redigera kalenderhändelser och Anslut till onlinemöten.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Ställa in kalendervyn

Du kan välja mellan tre alternativ för att visa kalendern: Vyerna Dagordning, Dag eller 3 dagar. Standardinställningen är Dagordning.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör den aktuella vyn, till exempel ”dagordning vyn” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. En lista över Vyalternativen öppnas. Svep åt höger eller vänster tills du hör det alternativ du vill använda, och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser

Du kan snabbt läsa och redigera händelseinformation så att du kan hålla koll på schemat.

Obs!: Du kan bara redigera händelser du har skapat själv. Du kan till exempel inte redigera mötesförfrågningar du har fått från någon annan.

 1. Svep åt höger i valfri vy tills du hör dagens första händelse. Svep uppåt för att bläddra till andra händelser i framtiden. VoiceOver läser upp händelsens rubrik, datum och tid, plats och varaktighet när du bläddrar mellan händelserna.

 2. Om du vill granska en händelse i detalj dubbeltrycker du på skärmen med händelsen vald. Händelsen öppnas i ett nytt fönster.

 3. Du vill höra händelsedetaljer, Svep åt höger eller vänster eller dra ett finger ned fönstret händelse detaljer.

 4. Om du vill redigera händelsen hör i fönstret, Svep åt höger eller vänster tills du ”redigera” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret Redigera händelse öppnas.

 5. Svep åt höger tills du hör den händelseinformation du vill redigera, dubbeltryck på skärmen och gör önskade ändringar.

 6. När klar, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”klar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Ansluta till ett Skype för företag-möte från Outlook-kalendern

Obs!: För att ansluta till ett Skype för företag-möte enligt beskrivningen nedan kontrollerar du att du har Skype för företag-programmet för iOS installerat på din telefon, att programmet är igång och att du är inloggad med ditt arbets- eller skolkonto. Om du vill ansluta till ett möte utan ett arbets- eller skolkonto läser du Ansluta till ett möte som gäst.

 1. Svep åt höger tills du hör i Outlook kalender: ”dagordning, idag, < dagens datum >”. Om du har endast en händelse för i dag kan bara dubbelknacka på skärmen för att öppna händelsen. Om du har fler händelser kan bläddra du dem genom att svepa uppåt eller nedåt. När du vill öppna på händelsen dubbelknacka på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Anslut, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Skype för företag öppnas. Du hör en ringsignal och ansluts till mötet.

  Tips: Svep åt höger eller vänster för att flytta mellan knapparna i mötesfönstret. När du vill trycka på en knapp dubbeltrycker du på skärmen.

Ansluta till ett möte som gäst

Du kan ansluta till ett Skype för företag-möte som gäst. Det innebär att du inte loggar in i Skype för företag med autentiseringsuppgifter för ett arbets- eller skolkonto, men du måste ha Skype för företag-programmet installerat på din telefon.

 1. Gå till Outlook kalender och Svep åt höger tills du hör: ”dagordning, idag, < dagens datum >”. Om du har endast en händelse för i dag kan bara dubbelknacka på skärmen för att öppna händelsen. Om du har fler händelser kan bläddra du dem genom att svepa uppåt eller nedåt. När du vill öppna på händelsen dubbelknacka på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Anslut, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Skype för företag öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Anslut till möte, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Använd tangentbordet på skärmen för att skriva ditt namn så som du vill att det ska visas i mötet. När du är färdig går du till returknappen nere till höger på skärmen och dubbeltrycker på skärmen. Du hör en ringsignal och ansluts till mötet.

Svara på händelsepåminnelser

Om du har händelser som planerats i programmet Outlook om du har aktiverat meddelanden och VoiceOver är aktiverat hör du påminnelser för händelser på fördefinierade gång före händelsen. Händelse påminnelsen dyker upp på skärmen. Dra med fingret ned i popup-påminnelsen ska få höra texten för händelsen. Under händelsens text är knapparna med olika alternativ för att svara på händelsen. Knapparna varierar beroende på vilken typ av e-postkonto du använder. Du ser vanligtvis minst:

 • Visa. Dubbeltryck för att öppna händelsen.

 • Viloläge. Om du vill stänga påminnelsen fram till tiden för händelsen dubbeltrycker du.

 • Stäng. Om du vill stänga påminnelsen utan att vidta någon åtgärd dubbeltrycker du.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använd en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook-kalendern

Använd kalendern i Outlook för Android med TalkBack, den inbyggda Android-skärmläsaren, för att utföra grundläggande åtgärder. Du kan skapa nya kalenderhändelser, läsa och svara på mötesförfrågningar, ansluta till onlinemöten och mycket mer.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Ställa in kalendervyn

Du kan välja mellan tre alternativ för att visa kalendern: Vyerna Dagordning, Dag eller 3 dagar. Standardinställningen är Dagordning.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”växla från < aktuell vy >” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. En lista över Vyalternativen öppnas. Svep åt höger eller vänster tills du hör det alternativ du vill använda, och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser

Du kan snabbt läsa och redigera händelseinformation så att du kan hålla koll på schemat.

Obs!: Du kan bara redigera händelser du har skapat själv. Du kan till exempel inte redigera mötesförfrågningar du har fått från någon annan.

 1. Dra med ett finger över skärmen i valfri vy tills du hör rubriken på händelsen du vill öppna och dubbeltryck på skärmen. Händelsen öppnas i ett nytt fönster som visar händelseinformationen.

 2. Du vill höra Händelserubrik, dag, datum, tid, plats, och annan information, Svep åt höger eller vänster eller dra ett finger ned fönstret händelse detaljer.

 3. Om du vill redigera händelsen hör i fönstret, Svep åt höger eller vänster tills du ”redigera” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret Redigera händelse öppnas med de öppna Skärmtangentbordet.

  Svep åt höger eller vänster tills du hör detaljinformationen för händelsen som du vill redigera och dubbeltryck sedan på skärmen. Gör önskade ändringar. När klar, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”spara” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Om du vill stänga fönstret händelse detaljer, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”bakåtknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Ansluta till ett Skype för företag-möte från Outlook-kalendern

Obs!: För att ansluta till ett Skype för företag-möte enligt beskrivningen nedan kontrollerar du att du har Skype för företag för Android-programmet installerat på din telefon, att programmet är igång och att du loggat in i Skype för företag för Android med ditt arbets- eller skolkonto. Om du vill ansluta till ett möte utan ett arbets- eller skolkonto läser du Ansluta till ett möte som gäst.

 1. Gå till kalendern Outlook. Den fokuserar på dag och dagens händelser finns runt mitten av skärmen. Om det finns många händelser, kan du bläddra dem genom att svepa uppåt eller nedåt med två fingrar. Om du vill gå till en händelse fingret på skärmen och dra tills du hör den händelse du vill använda och dubbelklicka på skärmen. Mötet detalj Visa öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör: ”Anslut, knapp”. Dubbeltryck på skärmen.

 3. Skype för företag-programmet öppnas och TalkBack läser upp: ”Skype för företag”. Du är nu ansluten till mötet.

  Tips: Svep åt höger eller vänster för att flytta mellan knapparna i mötesfönstret. När du vill trycka på en knapp dubbeltrycker du på skärmen.

Ansluta till ett möte som gäst

Du kan ansluta till ett Skype för företag-möte som gäst. Det innebär att du inte loggar in i Skype för företag med autentiseringsuppgifter för ett arbets- eller skolkonto, men du måste ha Skype för företag-programmet installerat på din telefon.

 1. Gå till kalendern Outlook. Den fokuserar på dag och aktuella eller nästa händelse finns i mitten av skärmen. Om du vill gå till händelsen fingret på skärmen och dra tills du hör till mötet. Om du har många möten Svep uppåt med två fingrar för att rulla nedåt i Möteslistan. När du vill delta i mötet dubbelknacka på skärmen för att öppna möten informationsfält vy.

 2. Svep åt höger tills du hör: ”Anslut, knapp”. Dubbeltryck på skärmen.

 3. Skype för företag-programmet öppnas. Svep åt höger tills du hör ”Anslut till möte, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Använd tangentbordet på skärmen för att skriva ditt namn så som du vill att det ska visas i mötet. När du är färdig sveper du åt höger tills du hör: ”Fortsätt, knapp”, och dubbeltrycker då på skärmen. TalkBack läser upp ”Skype för företag”. Du är nu ansluten till mötet.

  Tips: Svep åt höger eller vänster för att flytta mellan knapparna i mötesfönstret i Skype för företag. När du vill trycka på en knapp dubbeltrycker du på skärmen.

Svara på händelsepåminnelser

Om du har aviseringar aktiverats för Outlook Kalender händelserna och om TalkBack finns på kan du hör händelse påminnelser på fördefinierade gång före händelsen.

 1. Att ta fram händelse påminnelsen sveper du nedåt från början av skärmen med två fingrar för att öppna meddelandet skugga.

 2. Svep åt höger tills du hör händelseinformationen.

 3. Om du vill öppna händelsen dubbelknacka på skärmen.

  Om du vill ignorera påminnelsen utan att inte vidta någon åtgärd, placerar du två fingrar på skärmen bredvid varandra och Svep åt höger vågrätt.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använd en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook-kalendern

Använda Outlook Kalender med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, för att göra grundläggande grundläggande uppgifter. Du kan öppna och redigera kalenderhändelser och Anslut till onlinemöten.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Ställa in kalendervyn

Du kan välja mellan fem alternativ för att visa kalendern: Vyn Dagordning, Dag, Vecka, Månad eller År. Standardinställningen är Dagordning.

 1. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör ”objekt” och sedan dra från höger eller vänster tills du hör ”Visa knappen Minimera” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. En lista med vyalternativ öppnas. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser

Du kan snabbt läsa och redigera händelseinformation så att du kan hålla koll på schemat.

Obs!: Du kan bara redigera händelser du har skapat själv. Du kan till exempel inte redigera mötesförfrågningar du har fått från någon annan.

 1. I vyn Dagordning sveper du uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör ”Objekt”. Svep sedan åt höger eller vänster tills du hör den första händelsen. Svep åt höger för att bläddra till andra händelser i framtiden. Skärmläsaren läser upp händelsens rubrik, datum och tid, plats och organisatör när du bläddrar mellan händelserna.

 2. Om du vill granska en händelse i detalj dubbeltrycker du på skärmen med händelsen vald. Händelsen öppnas i ett nytt fönster.

 3. Svep åt höger eller vänster om för att höra händelseinformationen.

 4. Om du vill redigera händelsen hör i fönstret, Svep åt höger eller vänster tills du ”knappen Redigera” och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt vänster tills du hör detaljinformationen för händelsen som du vill redigera, och sedan dubbelklicka på skärmen och gör önskade ändringar.

 5. Gör något av följande när du är färdig:

  • Om du redigerar ett möte sveper du åt höger tills du hör ”Skicka uppdatering, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om du redigerar en avtalad tid sveper du åt höger tills du hör ”Spara och stäng, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 6. Händelsen ändras, händelsefönstret stängs och fokus flyttas till vyn Dagordning.

Ansluta till ett Skype för företag-möte från Outlook Kalender

Obs!: För att ansluta till ett Skype för företag-möte enligt beskrivningen nedan kontrollerar du att du har Skype för företag-programmet installerat på din telefon, att programmet är igång och att du loggat in i Skype för företag med ditt arbets- eller skolkonto. Om du vill ansluta till ett möte utan ett arbets- eller skolkonto läser du Ansluta till ett möte som gäst.

 1. Gå till Outlook Kalender-programmet på telefonen.

 2. Svep åt höger tills du hör dagens datum och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör möteshändelsen som du vill öppna och dubbeltryck på skärmen.

 4. Fönstret med händelseinformation öppnas och du hör: ”Fliken Information, objekt markerat”. Svep åt höger tills du hör ”Anslut online, länk” och dubbeltryck på skärmen.

 5. Skype för företag-programmet öppnas. Du hör ”Skype för företag, övergångsruta” följt av en ljudsignal. Du är nu ansluten till mötet.

  Tips: Svep åt höger för att flytta mellan knapparna i mötesfönstret – t.ex. stänga av ljud, slå på ljud och avsluta samtal. När du vill trycka på en knapp dubbeltrycker du på skärmen.

Ansluta till ett möte som gäst

Du kan ansluta till ett Skype för företag-möte som gäst. Det innebär att du inte loggar in i Skype för företag med autentiseringsuppgifter för ett arbets- eller skolkonto, men du måste ha Skype för företag-programmet installerat på din telefon.

 1. Öppna Outlook Kalender-programmet på telefonen.

 2. Svep åt höger tills du hör dagens datum och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör möteshändelsen som du vill öppna och dubbeltryck på skärmen.

 4. Fönstret med händelseinformation öppnas och du hör: ”Fliken Information, objekt markerat”. Svep åt höger tills du hör ”Anslut till onlinemöte” och dubbeltryck på skärmen.

 5. Skype för företag-programmet öppnas. Du hör: ”Skype för företag, övergångsruta”. Svep åt höger tills du hör ”Anslut som gäst, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Ange ditt namn” och dubbeltryck på skärmen. Använd tangentbordet på skärmen och skriv ditt namn så som du vill att det ska visas i mötet.

 7. När du är färdig går du till returknappen nere till höger på tangentbordet och dubbeltrycker på skärmen. Du hör ”Övergångsruta” följt av en ljudsignal. Du är nu ansluten till mötet.

  Tips: Svep åt höger eller vänster för att flytta mellan knapparna i mötesfönstret. När du vill trycka på en knapp dubbeltrycker du på skärmen.

Skriv ut din kalender

Skriv ut en vald dag, vecka eller kalendermånad i Outlook Kalender.

 1. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger i valfri kalendervy tills du hör ”Objekt”. Svep sedan åt höger eller vänster tills du hör ”Fler alternativ, knapp, dold” och dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Skriv ut, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Dialogrutan Skriv ut vy öppnas med fokus valet av utskriftsvy. Du hör: ” <aktuellt vyval>, skrivskyddad kombinationsruta”.

 3. Om du vill skriva ut vyn dubbeltrycker du på skärmen och sveper åt höger tills du hör den vy du vill använda. Dubbeltryck igen.

 4. Markera datumet när vyn börjar, svep åt höger tills du hör ”Från” och standarddatumet, och dubbeltryck sedan på skärmen för att öppna listrutekalendern. Svep åt höger eller vänster för att bläddra bland datumen och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja.

 5. Öppna utskriftsdialogrutan genom att svepa åt höger tills du hör ”Förhandsgranska” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger för att bläddra bland utskriftsalternativen. När du är färdig sveper du åt höger tills du hör ”Skriv ut, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Kalendern skrivs ut.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använd en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook-kalendern

Använda kalendern i Outlook Web App med tangentbord och Skärmläsaren Windows inbyggda Skärmläsaren till väsentliga grundläggande aktiviteter. Du kan öppna och redigera kalenderhändelser och Anslut till onlinemöten.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Outlook på webben.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook Web App.

I det här avsnittet

Ställa in kalendervyn

Du kan ställa in kalendern så att du visar en viss dag, en arbetsvecka, en hel vecka eller en månad – beroende på hur du föredrar att arbeta.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Skärmläsaren läser upp: ”Läste in <antal händelser> händelser i en vald kalender”.

 2. Använd följande kortkommandon för att välja kalendervy:

  • Tryck på Skift + Alt + 1 för att visa dagsvyn.

  • Tryck på Skift + Alt + 2 för att visa arbetsveckovyn.

  • Tryck på Skift + Alt + 3 för att visa helveckovyn.

  • Tryck på Skift + Alt + 4 för att visa månadsvyn.

Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser

Du kan snabbt läsa och redigera händelseinformation så att du kan hålla koll på schemat.

Obs!: Du kan bara redigera händelser du har skapat själv. Du kan till exempel inte redigera mötesförfrågningar du har fått från någon annan.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör: ”Läste in <antal händelser> händelser i en vald kalender”.

 2. Gör något av följande om du vill flytta i kalendern beroende på vyn:

  • Tryck på Ctrl + Skift + höger piltangent för att flytta till nästa dag, vecka eller månad.

  • Tryck på Ctrl + Skift + vänster piltangent för att flytta till föregående dag, vecka eller månad.

 3. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb i valfri vy om du vill bläddra mellan händelserna under perioden. När du flyttar läser Skärmläsaren upp händelser som ”Händelse från <datum>, <timmar>, <händelserubrik>, <händelsens plats>, <organisatör>”.

 4. Om du vill granska händelsen närmare eller öppna den för redigering trycker du på Retur. Fönstret med information om händelsen öppnas. Du hör: ”Lägg till en rubrik för händelsen”.

 5. Tryck på Tabb för att bläddra bland händelsens information och alternativ. Skärmläsaren läser upp informationen och alternativen medan du flyttar runt.

 6. Gör något av följande när du är färdig:

  • Om du redigerar ett möte trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Skicka, knapp” och trycker sedan på Retur.

  • Om du redigerar en avtalad tid trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Spara, knapp” och trycker sedan på blanksteg.

   Om du inte ändrar något i händelsen kan du stänga informationsfönstret genom att trycka på Esc.

 7. Händelsen ändras och fokus flyttas till kalendern.

Ansluta till ett Skype för företag-möte från Outlook-kalendern

 1. Tryck på Ctrl+Skift+2 i Outlook på webben för att öppna kalendern.

 2. Tryck på Tabb-tangenten flera gånger tills du hör den händelse du vill ansluta till och tryck på Retur för att öppna händelsen.

 3. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Anslut till onlinemöte, länk” och tryck på Retur.

 4. Dialogrutan Anslut mötesljud öppnas.

  Tryck på Retur om du vill ansluta med fullständiga funktioner för ljud och video. Dialogrutan Anslut mötesljud stängs och du ansluts till mötet.

  Tips: Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen under mötet trycker du på Windows-tangenten+F4. Tryck på Ctrl+Retur för att lägga på.

Ställ in alternativ för kalendern

I kalenderinställningarna kan du ändra utseendet på din kalender eller välja att ta emot aviseringar. Du kan också ändra dina frånvaromeddelanden och hur du vill skicka dem.

 1. Om du vill öppna rutan Inställningar i Outlook trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör ”Använd nedåtpilen för att använda fönstret Inställningar”. Tryck sedan på nedåtpilen.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att navigera mellan de tillgängliga inställningarna i fönstret. Skärmläsaren läser upp inställningarna när du förflyttar dig genom fönstret.

 3. Tryck på Retur för att välja en inställning eller öppna fler alternativ för en inställning. För att växla mellan inställningar trycker du på Tabb eller Skift + Tabb.

 4. Tryck på Esc när du är färdig eller vill stänga fönstret Inställningar.

Skriv ut din kalender

Skriv ut en vald dag, vecka eller kalendermånad i Outlook.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 2 i Outlook för att öppna kalendern.

 2. Välj den kalendervy du vill skriva ut

 3. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb i huvudfönstret för kalendern tills du hör: ”Ny, knapp, dold”. Tryck sedan på högerpilen tills du hör ”Skriv ut, knapp” och tryck på blanksteg. En förhandsgranskningsvy öppnas. Du hör: ”Skriv ut”.

 4. Tryck på blanksteg för att öppna dialogrutan för utskrift. Dialogrutan öppnas med fokus på kombinationsrutan Skrivare.

 5. Tryck på blanksteg för att välja en skrivare. Tryck på nedåtpilen tills du hör det önskade skrivaralternativet och tryck sedan på blanksteg.

 6. Du bläddrar mellan alternativen med Tabb eller Skift + Tabb. När du är färdig trycker du på Tabb tills du hör ”Skriv ut, knapp” och trycker sedan på blanksteg. Kalendern skrivs ut.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använd en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook-kalendern

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×