Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd kalendern i Outlook 2016 med ett tangentbord och Skärmläsaren, den inbyggda Windows-skärmläsaren, för att utföra grundläggande åtgärder. Du kan också använda skärmläsaren JAWS. Du kan skapa nya kalenderhändelser, läsa och svara på mötesförfrågningar, ansluta till onlinemöten och mycket mer.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Outlook.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Ställa in kalendervyn

Du kan ställa in kalendern så att du visar ett valt antal dagar, en arbetsvecka, en hel vecka eller en månad – beroende på hur du föredrar att arbeta.

 1. Tryck på Ctrl + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör namnet på den aktuella vyn, till exempel ”arbetsveckovy”.

 2. Använd följande kortkommandon för att välja kalendervy:

  • Tryck på Alt + siffra om du vill visa ett antal dagar mellan 1 och 10, med början från dagens datum. Till exempel trycker du på Alt + 0 för att visa 10 dagar.

  • Tryck på Ctrl + Alt + 2 för att visa arbetsveckovyn.

  • Tryck på Ctrl + Alt + 3 för att visa helveckovyn.

  • Tryck på Ctrl + Alt + 4 för att visa månadsvyn.

Läsa och redigera kalenderhändelser

 1. Tryck på Ctrl + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör namnet på den aktuella vyn, till exempel ”arbetsveckovy”, följt av antalet händelser i vyn.

 2. Tryck på Ctrl + punkt (.) om du vill bläddra bland händelserna i den aktuella vyn. För varje händelse hör du namn, tidpunkt och organisatör. Tryck på Ctrl + komma (,) för att gå till föregående händelse.

 3. Använd följande kortkommandon för att navigera i kalendern:

  • Tryck på Ctrl + höger eller vänster piltangent för att flytta till nästa eller föregående dag.

  • Tryck på Ctrl + nedåt- eller uppåtpil för att flytta till nästa eller föregående vecka.

  • Tryck på Ctrl + Page Down eller Page Up för att flytta till nästa eller föregående månad.

 4. Om du vill redigera den valda händelsen trycker du på Retur och använder sedan följande kortkommandon till att ändra informationen:

  • Tryck på Alt + U om du vill flytta fokus till fältet Ämne och använd sedan tangentbordet till att redigera texten.

  • Tryck på Alt + I om du vill flytta fokus till fältet Plats och använd sedan tangentbordet till att redigera texten.

  • Tryck på Alt + T om du vill flytta fokus till raden Starttid. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen om du vill ändra startdatumet en dag framåt eller bakåt. Om du vill ändra tiden trycker du på tabbtangenten tills du hör ”starttid”. Tryck sedan på nedåt- eller uppåtpilen för att flytta tiden en halvtimme framåt eller bakåt.

  • Tryck på Alt + D om du vill flytta fokus till raden Sluttid. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen om du vill ändra slutdatumet en dag framåt eller bakåt. Om du vill ändra tiden trycker du på tabbtangenten tills du hör ”sluttid”. Tryck sedan på nedåt- eller uppåtpilen för att flytta tiden en halvtimme framåt eller bakåt.

 5. Om du vill redigera beskrivningen av händelsen trycker du på Tabb tills du hör ”meddelande, redigerar” och använder sedan tangentbordet till att redigera texten. Med JAWS hör du: ”Anteckningar, redigera”.

 6. Spara dina ändringar genom att trycka på Alt + H, A och sedan V. Händelsefönstret stängs och fokus återgår till kalendern.

Läsa och svara på mötesförfrågningar

 1. Tryck på Ctrl + 1 i Outlook för att öppna e-postvyn.

 2. Navigera till mötesförfrågan i meddelandelistan.

 3. Tryck på F6 om du vill läsa mötesförfrågan. Fokus flyttas då till läsfönstret. Tryck på Caps Lock + M för att läsa upp meddelandet i Skärmläsaren. Med JAWS trycker du på Insert + nedåtpil.

 4. Om du vill acceptera mötesförfrågan trycker du på Tabb tills du hör ”Acceptera, knapp” och trycker sedan på Retur. Med JAWS hör du: ”Verktygsfält, Acceptera, knapp”. Du kan acceptera förfrågan på 3 olika sätt:

  • Om du vill redigera svaret innan du skickar trycker du på E. Du hör ”Meddelandekompatibilitet, läge, redigerar”. Skriv ditt svar och tryck på Alt + S för att skicka.

  • Om du vill skicka svaret utan att redigera trycker du på S.

  • Om du inte vill skicka ett svar trycker du på D.

Tips: Om du vill avböja en mötesförfrågan trycker du på högerpilen när du hör ”Acceptera, knapp”, tills du hör ”Tacka nej, knapp”. Tryck sedan på Retur. Samma svarsalternativ är tillgängliga.

Ansluta till ett Skype för företag-möte från Outlook-kalendern

Obs!: För att ansluta till ett Skype för företag-möte enligt beskrivningen nedan kontrollerar du att du har Skype för företag installerat på datorn och att du är inloggad med ditt arbets- eller skolkonto.

 1. Tryck på Ctrl+2 i Outlook för att öppna kalendervyn.

 2. Skärmläsaren läser upp den vy som öppnas, till exempel vyn Arbetsvecka eller vyn Månad, och antalet objekt i vyn. Fokus är på idag.

  Obs!: Du kan inte navigera i dagens kalenderhändelser i vyn Månad. Om du är i vyn Månad växlar du först till en annan vy. Om du till exempel vill växla till vyn Arbetsvecka trycker du på Ctrl+Alt+2.

 3. Tryck på Tabb-tangenten för att navigera bland kommande kalenderhändelser för aktuell dag. Tryck på Skift+Tabb för att gå till de senaste objekten.

 4. Tryck på Ctrl+O när du hör mötet som du vill ansluta till. Kalenderobjektet öppnas.

 5. Tryck på Alt+H, Y för att ansluta till mötet. Mötesfönstret för Skype för företag öppnas. Tryck på Retur om du vill ansluta med fullständiga funktioner för ljud och video.

  Tips: 

  • Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen trycker du på Windows-tangenten+F4.

  • Tryck på Ctrl+Retur för att lägga på.

Schemalägga ett möte

När du skapar ett möte i Outlook kan du kontrollera om de personer du vill bjuda in är tillgängliga den valda tidpunkten, så att du ser om du ska välja en annan tid. Du kan också skapa ett återkommande möte, till exempel om du vill hålla ett kort projektmöte samma tid varje veckodag.

Skapa ett nytt möte

 1. Du kan skapa en mötesinbjudan från valfri plats i Outlook genom att trycka på Ctrl + Skift + Q. Du hör ”Namnlös, möte, till, redigerar” och fokus flyttas till fältet Till i den nya inbjudan. Med JAWS hör du: ”Namnlös, tankstreck, möte, till redigera”.

 2. Om du vill bjuda in personer till mötet skriver du deras e-postadress. Om du vill bjuda in fler än en person avgränsar du adresserna med semikolon.

 3. Tryck på Alt + H för att kontrollera om de personer som du har bjudit in är tillgängliga och tryck sedan på U för att öppna Schemaläggningsassistenten. Du hör: ”Alla deltagare, listruta”. Använd uppåt- och nedåtpilarna till att bläddra bland deltagarna och höra deras tillgänglighetsinformation, till exempel, ”ledig”. Om du vill fokusera på mötesinbjudan igen efter att ha kontrollerat tillgänglighet trycker du på Alt + H, P och sedan P.

  Meddelanden: 

  • Om du hör ”ingen information” efter en deltagares e-postadress innebär det att Outlook inte kan hämta personens kalenderinformation. Det här kan inträffa om personen tillhör en annan organisation.

  • Schemaläggningsassistenten fungerar bara med Skärmläsaren.

 4. Tryck på Tabb för att gå till fältet Ämne och skriv sedan ett ämne för mötet.

 5. Tryck på Tabb för att gå till fältet Plats och ange platsen.

 6. Om du vill ange en varaktighet för mötet trycker du på Tabb tills du hör ”startdatum”. Ange datumet för mötet, till exempel 15 juni 2017, och tryck sedan på Retur.

  Obs!: Det kan ta en stund i Outlook att konvertera datumet du skrev till det egna formatet. När du hör ”starttid” kan du fortsätta.

 7. Skriv starttiden för mötet och tryck på Retur. Om du vill hoppa över alternativet för slutdatum (vilket som standard är samma som mötets startdatum) trycker du på Tabb två gånger. Du hör ”Sluttid”.

 8. Ange sluttid för mötet och tryck sedan på Retur.

 9. Tryck på Tabb tills du hör ”meddelande, redigerar” och skriv inbjudan på tangentbordet. Med JAWS hör du: ”Anteckningar, redigera”.

 10. Om du vill lägga till en Skype för företag-länk till mötet trycker du på Alt + H, O och sedan M. Länken infogas nedanför den aktuella markörpositionen.

  Obs!: Skype för företag måste köras innan du kan lägga till en länk.

 11. Tryck på Alt + S för att skicka inbjudan. Fönstret stängs och fokus återgår till föregående vy.

Göra mötet återkommande

 1. När du har en mötesinbjudan öppen trycker du på Alt + H, E för att öppna dialogrutan Återkommande avtalad tid. Du hör: ”Återkommande avtalad tid, start”. Du får också höra mötets starttid.

 2. Flytta fokus till området Hur ofta i dialogrutan Återkommande avtalad tid genom att trycka på Tabb-tangenten tre gånger. Du hör namnet på det valda upprepningsmönstret, till exempel ”varje vecka”.

 3. Använd följande kortkommandon för att välja upprepningsmönster:

  • Välj alternativet varje dag genom att trycka på Alt + D. Om du vill att mötet ska upprepas varje veckodag trycker du på Alt + K.

  • Välj alternativet varje vecka genom att trycka på Alt + W.

  • Välj alternativet varje månad genom att trycka på Alt + M.

  • Välj alternativet varje år genom att trycka på Alt + Y.

 4. Tryck på Retur för att stänga dialogrutan Återkommande avtalad tid.

 5. Tryck på Alt + S för att skicka inbjudan. Fönstret stängs och fokus återgår till föregående vy.

Schemalägga en avtalad tid

Skapa en ny avtalad tid.

 1. Tryck på Ctrl + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör namnet på den aktuella vyn, till exempel ”arbetsveckovy”, följt av antalet händelser i vyn.

 2. Tryck på Alt + H och sedan på N så öppnas ett fönster med en tom avtalad tid. Med JAWS måste du trycka på 1 efter att du trycker på N. Fokus är i fältet Ämne.

 3. Skriv ämnet för den avtalade tiden och tryck på Tabb för att flytta fokus till fältet Plats.

 4. Skriv platsen för den avtalade tiden och tryck på Tabb för att flytta fokus till fältet Startdatum.

 5. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen om du vill ändra startdatumet en dag framåt eller bakåt. Om du vill ändra tiden trycker du på tabbtangenten tills du hör ”starttid”. Tryck sedan på nedåt- eller uppåtpilen för att flytta tiden en halvtimme framåt eller bakåt.

 6. Tryck på tabbtangenten tills du hör: ”Slutdatum”. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen om du vill ändra slutdatumet en dag framåt eller bakåt. Om du vill ändra tiden trycker du på tabbtangenten tills du hör ”sluttid”. Tryck sedan på nedåt- eller uppåtpilen för att flytta tiden en halvtimme framåt eller bakåt.

 7. Tryck på Tabb tills du hör ”meddelande, redigerar” och skriv eventuell information du vill ange för den avtalade tiden på tangentbordet. Med JAWS hör du ”Anteckningar, redigera”.

 8. Spara den avtalade tiden genom att trycka på Alt + H, A och sedan V. Fönstret stängs och fokus återgår till kalendern.

Informera andra om din tillgänglighet

Du kan lägga till en statusindikator till den avtalade tiden för att meddela andra användare din tillgänglighet. Om någon försöker schemalägga ett möte med dig kommer de att veta om du är tillgänglig.

 1. När du har en avtalad tid öppen trycker du på Alt + H, B för att öppna menyn Visa som.

 2. Tryck på uppåt- och nedåtpilarna för att bläddra mellan tillgänglighetsalternativen:

  • Ledig

  • Arbetar på annan plats

  • Preliminärt

  • Upptagen

  • Frånvarande

  Tryck på Retur för att välja ett alternativ och stänga menyn Visa som.

 3. Spara dina ändringar genom att trycka på Alt + H, A och sedan V. Fönstret stängs och fokus återgår till kalendern.

Skriva ut en händelse

 1. Tryck på Ctrl + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör namnet på den aktuella vyn, till exempel ”arbetsveckovy”, följt av antalet händelser i vyn.

 2. Tryck på Ctrl + punkt (.) om du vill bläddra bland händelserna i den aktuella vyn. För varje händelse hör du namn, tidpunkt och organisatör. Tryck på Ctrl + komma (,) för att gå till föregående händelse.

 3. Använd följande kortkommandon för att navigera i kalendern:

  • Tryck på Ctrl + höger eller vänster piltangent för att flytta till nästa eller föregående dag.

  • Tryck på Ctrl + nedåt- eller uppåtpil för att flytta till nästa eller föregående vecka.

  • Tryck på Ctrl + Page Down eller Page Up för att flytta till nästa eller föregående månad.

 4. Tryck på Retur för att öppna den markerade händelsen.

 5. Tryck på Alt + F och sedan på P. Menyn Skriv ut öppnas.

 6. Om du vill välja vilken skrivare vill du använda trycker du på I. Hitta skrivaren med uppåt- och nedåtpilarna och tryck sedan på Retur.

 7. Om du vill skriva ut händelsen trycker du på Alt + P och sedan på P.

 8. Om du till exempel skriver ut till en fil och vill konvertera händelsen till PDF-format skriver du ett filnamn och trycker sedan på Retur för att skapa filen.

  Menyn Skriv ut stängs och fokus återgår till händelsefönstret.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till en avtalad tid i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Kortkommandon för att navigera i kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Outlook med tillgängliga funktioner

Använd kalendern i Outlook 2016 för Mac med VoiceOver, den inbyggda Mac OS-skärmläsaren, för att utföra grundläggande åtgärder. Du kan skapa nya kalenderhändelser, läsa och svara på mötesförfrågningar, ansluta till onlinemöten och mycket mer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ställa in kalendervyn

Du kan ställa in kalendern så att du visar en viss dag, en arbetsvecka, en hel vecka eller en månad – beroende på hur du föredrar att arbeta.

 1. Tryck på Kommando + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör tidsperioden som visas.

 2. Använd följande kortkommandon för att välja kalendervy:

  • Tryck på Ctrl + Kommando + 1 för att visa dagsvyn.

  • Tryck på Ctrl + Kommando + 2 för att vyn arbetsveckovyn.

  • Tryck på Ctrl + Kommando + 3 för att vyn helveckovyn.

  • Tryck på Ctrl + Kommando + 4 för att visa månadsvyn.

Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser

Du kan snabbt läsa och redigera händelseinformation så att du kan hålla koll på schemat.

Obs!: Du kan bara redigera händelser du har skapat själv. Du kan till exempel inte redigera mötesförfrågningar du har fått från någon annan.

 1. Tryck på Kommando + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör tidsperioden och om några händelser är schemalagda.

 2. Gör något av följande om du vill flytta i kalendern beroende på vyn:

  • Tryck på Kommando + höger piltangent för att flytta till nästa dag, vecka eller månad.

  • Tryck på Kommando + vänster piltangent för att flytta till föregående dag, vecka eller månad.

 3. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb i valfri vy om du vill bläddra mellan händelserna under perioden. När du flyttar läser VoiceOver upp händelser som ”<datum>, <timmar>, <händelsens ämne>, <händelsens plats>”.

 4. Tryck på blanksteg för att granska händelsen i detalj. Händelsen öppnas i ett nytt fönster. Stäng fönstret genom att trycka på Esc.

 5. Om du vill öppna och redigera händelsen trycker du på Kommando + O. Händelsefönstret öppnas och du hör: ”Nu i <händelsens ämne>, <avtalad tid/möte>”.

 6. Tryck på Tabb för att bläddra bland händelsens detaljer och alternativ. VoiceOver läser upp detaljer och alternativ när du flyttar runt.

 7. Gör något av följande när du är färdig:

  • Om du redigerar ett möte trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Skicka uppdatering, knapp” och trycker sedan på blanksteg.

  • Om du redigerar en avtalad tid trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Spara och stäng, knapp” och trycker sedan på blanksteg.

 8. Händelsen ändras och fokus flyttas till kalendern.

Läsa och svara på mötesförfrågningar

Du kan enkelt acceptera, preliminärt acceptera eller avböja en inbjudan direkt från kalendern i Outlook 2016 för Mac. Nya mötesförfrågningar läses upp av VoiceOver när de kommer in.

 1. Bläddra till mötet enligt anvisningarna i Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser och tryck sedan på Kommando + O.

 2. Gör något av följande för att svara på inbjudan:

  • Om du vill acceptera trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Menyn Acceptera, knapp” och trycker sedan på blanksteg.

  • Om du vill avböja trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Menyn Avböj, knapp” och trycker sedan på blanksteg.

  • Om du inte är säker på om du kan delta trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Menyn Preliminärt, knapp” och trycker sedan på blanksteg.

 3. En lista med svarsalternativ öppnas. Gör något av följande:

  • Tryck på nedåtpilen om du vill svara med kommentarer. Du hör: ”Svara med kommentarer”. Tryck sedan på blanksteg för att välja. Ett svarsfönster öppnas med fokus i kommentarsfältet. Skriv din kommentar och tryck på Kommando + Retur. Svaret skickas.

  • Om du vill svara utan kommentarer trycker du på nedåtpilen tills du hör ”Svara utan kommentarer” och trycker sedan på blanksteg. Svaret skickas.

Ansluta till ett Skype för företag-möte från Outlook-kalendern

Obs!: För att ansluta till ett Skype för företag-möte enligt beskrivningen nedan kontrollerar du att du har Skype för företag för Mac-programmet installerat på din Mac-dator och att du är inloggad med ditt arbets- eller skolkonto.

 1. Tryck på Kommando+2 i Outlook för att öppna kalendervyn.

 2. Skärmläsaren läser upp den vy som öppnas och antalet objekt i vyn. Använd Tabb-tangenten för att navigera bland händelserna. Tryck på Kommando+O när du är på den händelse som du vill öppna.

 3. Du navigerar i händelsedialogrutan med Tabb-tangenten. När du kommer till textområdet meddelar VoiceOver: ”Dokument, text” eller ”Meddelande, redigera text.”

 4. Länken för att ansluta till mötet finns i texten. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att komma till textområdet.

 5. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att navigera i texten. När du hör ”Länk, Anslut till onlinemöte” trycker du på Ctrl+Alt+blanksteg.

 6. Om du hör ”Du är för närvarande i ett textelement” kan webbläsaren uppmana dig att ge behörighet till att öppna Skype för företag-mötesfönstret. Om du vill tillåta använder du objektväljaren för att gå till knappen Tillåt. Tryck på Ctrl+Alt+I för att öppna objektväljaren. Tryck sedan på nedåtpilen tills du hör: ”Tillåt växlingsknapp.” Flytta fokus till knappen genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg. Du trycker på knappen genom att trycka ned Ctrl+Alt+blanksteg igen.

 7. Dialogrutan Anslut mötesljud öppnas. Tryck på Retur om du vill ansluta med fullständiga funktioner för ljud och video.

 8. Dialogrutan Anslut mötesljud stängs, mötesfönstret i Skype för företag öppnas och du ansluts till mötet.

  Tips: Om du vill slå på eller stänga av mikrofonen trycker du på Skift+Kommando+M. Tryck på Skift+Kommando+E för att lägga på.

Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid

Låt skärmläsaren hjälpa dig att schemalägga en avtalad tid eller ett möte.

 1. Tryck på Ctrl + Alt + M i Outlook. Du hör: ”Menyraden, Apple”. Tryck på högerpilen tills du hör: ”Arkiv”. Du öppnar menyn Arkiv genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

 2. Öppna undermenyn Nytt genom att trycka på nedåtpilen och sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

 3. Gör något av följande:

  • Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Avtalad tid” för att skapa en ny avtalad tid och tryck sedan på Retur. En ny avtalad tid öppnas med fokus i textfältet Ämne.

  • Tryck på nedåtpilen tills du hör ”möte” för att skapa ett nytt möte och tryck sedan på Retur. Ett nytt möte öppnas med fokus i textfältet Till:

 4. För att bläddra alternativen för den avtalade tiden eller mötet trycker du på Tabb eller Skift + Tabb.

  • Om du skapar ett möte skriver du kontakterna i textfältet Till:

  • Ge händelsen ett namn genom att trycka på Tabb tills du hör ”Ämne, redigera text” och sedan skriva namnet.

  • Ange en plats för mötet genom att trycka på Tabb tills du hör ”Plats, redigera text” och sedan ange en plats för mötet.

  • Tryck på Tabb tills du hör standardvärden för att ange start- och slutdatum samt tidpunkt för händelsen. Skriv nya värden om du vill ändra värdena.

   Tips: Om du vill skapa en heldagshändelse trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör ”Heldagshändelse, avmarkerad kryssruta” och trycker sedan på blanksteg.

  • Om du vill ställa in påminnelser för händelsen trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Påminnelse, popup, knapp” och trycker sedan på blanksteg. Tryck på nedåtpilen tills du hör önskat alternativ och tryck sedan på blanksteg.

  • Om du vill lägga till mer information om händelsen, till exempel en dagordning, trycker du på Tabb tills du hör ”Dokumenttext” och anger sedan informationen.

 5. När du är färdig med att lägga till information gör du något av följande:

  • Om du skapar en avtalad tid trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Spara och stäng, knapp” och trycker sedan på blanksteg.

  • Om du skapar ett möte trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Skicka, knapp” och trycker sedan på blanksteg.

 6. Händelsefönstret stängs och fokus återgår till föregående vy i Outlook.

Göra händelsen återkommande

Om du till exempel schemalägger ett möte veckovis, kan du enkelt göra det till ett återkommande möte. Då behöver du inte lägga till ett nytt möte varje vecka.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb i händelsefönstret tills du hör ”Återkommande, knapp” och tryck sedan på blanksteg. Ett nytt fönster öppnas där du kan välja alternativ för den återkommande händelsen. Fokus är på popupknappen Upprepa.

 2. Välj hur ofta mötet ska upprepas genom att trycka på blanksteg och sedan på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör önskad frekvens (varje dag, varje vecka, varje månad, varje år). Tryck på blanksteg för att välja.

 3. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att bläddra bland alternativen. När du är färdig trycker du på Tabb tills du hör ”OK, standardknapp” och trycker sedan på blanksteg.

Visa tillgänglighet

Visa andra din tillgänglighet under tiden för en händelse.

 1. Öppna händelsefönstret och tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör aktuell tillgänglighetsstatus (till exempel ”upptagen”) och ”Visa som, popupknapp” och tryck sedan på blanksteg.

 2. Tryck på blanksteg och välj sedan önskad tillgänglighet med uppåt- eller nedåtpilen. Tryck på blanksteg för att välja.

Bjuda in andra och ändra den avtalade tiden till ett möte

Bjud in andra och ändra en avtalad tid till ett möte.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb i fönstret för den avtalade tiden tills du hör ”Bjud in, knapp” och tryck sedan på blanksteg för att ändra tiden till ett möte.

 2. Fokus flyttas till textfältet Till där du kan skriva de kontakter du vill bjuda in till mötet.

 3. När du är färdig och vill skicka inbjudningarna trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Skicka, knapp” och trycker sedan på blanksteg.

Kontrollera tillgängligheten för inbjudna

När du skriver ett namn i en mötesinbjudan kan du kontrollera om personen är tillgänglig.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb i mötesfönstret tills du hör ”Schemaläggning, avmarkerad kryssruta” och tryck sedan på blanksteg så att vyn Schemaläggning öppnas.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Deltagarstatus, tabell, rad 1 av (...), <organisatörens namn>, <status>”. Du bläddrar bland statusarna med nedåtpilen. VoiceOver läser upp namn och tillgänglighet för deltagarna.

 3. Du återgår till vyn Avtalad tid genom att trycka på Skift + Tabb tills du hör ”Avtalad tid, avmarkerad kryssruta” och sedan trycka på blanksteg.

Göra mötet till ett Skype-möte

Du kan enkelt göra ditt möte till ett onlinemöte via Skype.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb i mötesfönstret tills du hör ”Onlinemöte, meny, knapp” och tryck sedan på blanksteg.

 2. Tryck på Ctrl + Alt + blanksteg för att skapa en Skype-möteslänk.

 3. Outlook lägger till information om onlinemötet och en länk i fältet Beskrivning.

Skriv ut din kalender

Skriv ut en vald dag, vecka eller kalendermånad i Outlook.

 1. Tryck på Kommando + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör tidsperioden som visas och om några händelser är schemalagda.

 2. Ställ in kalendern för att visa den vy du vill skriva ut (dag, arbetsvecka, vecka eller månad). Navigera till den dag, vecka eller månad du vill ska ingå i utskriften.

 3. Tryck på Kommando + P så att dialogrutan Skriv ut öppnas. Du hör namnet på standardskrivaren.

 4. Tryck på blanksteg för att välja en skrivare. Tryck på nedåtpilen tills du hör det önskade skrivaralternativet och tryck sedan på blanksteg.

 5. Du bläddrar mellan alternativen med Tabb eller Skift + Tabb. När du är färdig trycker du på Tabb tills du hör ”Skriv ut, standardknapp” och trycker sedan på blanksteg. Kalendern skrivs ut.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Outlook med tillgängliga funktioner

Använd kalendern i Outlook för iOS med VoiceOver, den inbyggda iOS-skärmläsaren, för att utföra grundläggande åtgärder. Du kan skapa nya kalenderhändelser, läsa och svara på mötesförfrågningar, ansluta till onlinemöten och mycket mer.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Ställa in kalendervyn

Du kan välja mellan tre alternativ för att visa kalendern: Vyerna Dagordning, Dag eller 3 dagar. Standardinställningen är Dagordning.

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör den aktuella vyn, till exempel ”Dagordning, vy”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. En lista med vyalternativ öppnas. Svep åt vänster eller höger tills du hör önskat alternativ och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser

Du kan snabbt läsa och redigera händelseinformation så att du kan hålla koll på schemat.

Obs!: Du kan bara redigera händelser du har skapat själv. Du kan till exempel inte redigera mötesförfrågningar du har fått från någon annan.

 1. Svep åt höger i valfri vy tills du hör dagens första händelse. Svep uppåt för att bläddra till andra händelser i framtiden. VoiceOver läser upp händelsens rubrik, datum och tid, plats och varaktighet när du bläddrar mellan händelserna.

 2. Om du vill granska en händelse i detalj dubbeltrycker du på skärmen med händelsen vald. Händelsen öppnas i ett nytt fönster.

 3. Om du vill höra händelseinformationen sveper du åt vänster eller höger, eller så drar du ett finger nedåt i fönstret med händelseinformation.

 4. Om du vill redigera händelsen sveper du åt vänster eller höger i fönstret med händelseinformation tills du hör ”Redigera” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fönstret Redigera händelse öppnas.

 5. Svep åt höger tills du hör den händelseinformation du vill redigera, dubbeltryck på skärmen och gör önskade ändringar.

 6. När du är färdig sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Klart” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Läsa och svara på mötesförfrågningar

Du kan enkelt acceptera, preliminärt acceptera eller avböja en inbjudan direkt från kalendern i Outlook för iOS. Nya mötesförfrågningar läses upp av VoiceOver när de kommer in.

 1. Öppna och läs händelsen enligt anvisningarna i Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser.

 2. Om du vill svara på inbjudan sveper du åt vänster eller höger i fönstret med händelseinformation tills du hör ”RSVP, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. En lista med svarsalternativ öppnas.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör önskat alternativ och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Om du vill ändra ditt svar sveper du åt höger tills du hör ”Redigera, RSVP, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep till det nya alternativet och dubbeltryck sedan på skärmen.

Ansluta till ett Skype för företag-möte från Outlook-kalendern

Obs!: För att ansluta till ett Skype för företag-möte enligt beskrivningen nedan kontrollerar du att du har Skype för företag-programmet för iOS installerat på din telefon, att programmet är igång och att du är inloggad med ditt arbets- eller skolkonto. Om du vill ansluta till ett möte utan ett arbets- eller skolkonto läser du Ansluta till ett möte som gäst.

 1. Svep åt höger i Outlook-kalendern tills du hör: ”Dagordning, idag, <dagens datum>”. Om du bara har en händelse idag dubbeltrycker du på skärmen för att öppna händelsen. Om du har fler händelser kan du bläddra bland dem genom att svepa uppåt eller nedåt. Dubbeltryck på skärmen när du är på den händelse som du vill öppna.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Anslut, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Skype för företag öppnas. Du hör en ringsignal och ansluts till mötet.

  Tips: Svep åt vänster eller höger för att flytta mellan knapparna i mötesfönstret. När du vill trycka på en knapp dubbeltrycker du på skärmen.

Ansluta till ett möte som gäst

Du kan ansluta till ett Skype för företag-möte som gäst. Det innebär att du inte loggar in i Skype för företag med autentiseringsuppgifter för ett arbets- eller skolkonto, men du måste ha Skype för företag-programmet installerat på din telefon.

 1. Gå till Outlook-kalendern och svep åt höger tills du hör: ”Dagordning, idag, <dagens datum>”. Om du bara har en händelse idag dubbeltrycker du på skärmen för att öppna händelsen. Om du har fler händelser kan du bläddra bland dem genom att svepa uppåt eller nedåt. Dubbeltryck på skärmen när du är på den händelse som du vill öppna.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Anslut, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Skype för företag öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Anslut till möte, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Använd tangentbordet på skärmen för att skriva ditt namn så som du vill att det ska visas i mötet. När du är färdig går du till returknappen nere till höger på skärmen och dubbeltrycker på skärmen. Du hör en ringsignal och ansluts till mötet.

Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid

Låt skärmläsaren hjälpa dig att schemalägga en avtalad tid eller ett möte.

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Skapa en händelse, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret Ny händelse öppnas, fokus är på textfältet Rubrik och skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen.

 2. Skriv ett namn för händelsen.

 3. Dra åt vänster tills du hör standardvärden för att ange start- och slutdatum samt tidpunkt för händelsen. Om du vill ändra värdena dubbeltrycker du på skärmen. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ändra och svep sedan uppåt eller nedåt tills du hör önskat värde. Bekräfta valet genom att svepa åt vänster tills du hör ”Klart, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Om du vill skapa en heldagshändelse sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Heldagsaktivitet, växla, knapp, av” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Om du vill ange plats för mötet sveper du åt höger tills du hör ”Plats, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Börja skriva platsen. Listan med föreslagna platser uppdateras medan du skriver. För att välja en plats sveper du åt höger tills du hör önskad plats och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 5. Om du vill ange en aviseringstid för händelsen sveper du åt höger tills du hör ”Avisering, <aktuell aviseringstid>” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Om du vill lägga till mer information om händelsen, till exempel en dagordning, sveper du åt höger tills du hör ”Beskrivning, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen. Skriv informationen. När du är färdig sveper du åt vänster tills du hör ”Klart” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 7. När du är färdig med att lägga till händelseinformation sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Klart, knapp”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Bjuda in andra och ändra den avtalade tiden till ett möte

Bjud in andra och ändra en avtalad tid till ett möte.

 1. När du redigerar eller skapar en händelse i fönstret Redigera händelse eller Ny händelse sveper du åt höger tills du hör ”Personer, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Fönstret Personer öppnas, fokus är på ett redigerbart textfält och skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen.

 2. Börja skriva namnet på en kontakt. Listan med föreslagna kontakter uppdateras medan du skriver. Välj en kontakt genom att svepa åt höger tills du hör önskat namn och dubbeltryck sedan på skärmen. Gör så här för alla kontakter du vill bjuda in.

 3. När du är färdig sveper du åt vänster tills du hör ”Klart” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Göra mötet till ett Skype-möte

Du kan enkelt göra ditt möte till ett onlinemöte via Skype.

 1. När du redigerar eller skapar en händelse i fönstret Redigera händelse eller Ny händelse sveper du åt höger tills du hör ”Skype-samtal, växla, knapp, av” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Spara ändringarna genom att svepa åt vänster tills du hör ”Klart” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  Outlook lägger till information om onlinemötet och en länk i fältet Beskrivning.

 3. Om du vill delta i ett Skype-möte öppnar du händelsen och sveper åt höger tills du hör ”Delta, knapp”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Outlook med tillgängliga funktioner

Använd kalendern i Outlook för Android med TalkBack, den inbyggda Android-skärmläsaren, för att utföra grundläggande åtgärder. Du kan skapa nya kalenderhändelser, läsa och svara på mötesförfrågningar, ansluta till onlinemöten och mycket mer.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Ställa in kalendervyn

Du kan välja mellan tre alternativ för att visa kalendern: Vyerna Dagordning, Dag eller 3 dagar. Standardinställningen är Dagordning.

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Växla från, <aktuell vy>” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. En lista med vyalternativ öppnas. Svep åt vänster eller höger tills du hör önskat alternativ och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser

Du kan snabbt läsa och redigera händelseinformation så att du kan hålla koll på schemat.

Obs!: Du kan bara redigera händelser du har skapat själv. Du kan till exempel inte redigera mötesförfrågningar du har fått från någon annan.

 1. Dra med ett finger över skärmen i valfri vy tills du hör rubriken på händelsen du vill öppna och dubbeltryck på skärmen. Händelsen öppnas i ett nytt fönster som visar händelseinformationen.

 2. Om du vill höra händelsens rubrik, dag, datum, tid, plats och annan information sveper du åt vänster eller höger, eller så drar du ett finger nedåt i fönstret med händelseinformation.

 3. Om du vill redigera händelsen sveper du åt vänster eller höger i fönstret med händelseinformation tills du hör ”Redigera” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fönstret Redigera händelse öppnas med skärmtangentbordet öppet.

  Svep åt vänster eller höger tills du hör den händelseinformation du vill redigera och dubbeltryck sedan på skärmen. Gör önskade ändringar. När du är färdig sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Spara” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Du stänger fönstret med händelseinformation genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”Tillbaka, knapp”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Läsa och svara på mötesförfrågningar

Du kan enkelt acceptera, preliminärt acceptera eller avböja en inbjudan direkt från kalendern i Outlook för Android. När en ny mötesförfrågan inkommer hör du ett ljud.

 1. Öppna och läs om händelsen enligt anvisningarna i Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser.

 2. Om du vill svara på inbjudan sveper du åt vänster eller höger i fönstret med händelseinformation tills du hör ”RSVP, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. En lista med svarsalternativ öppnas.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör önskat alternativ och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Om du vill ändra ditt svar sveper du åt höger tills du hör ”Redigera, RSVP, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep till det nya alternativet och dubbeltryck sedan på skärmen.

Ansluta till ett Skype för företag-möte från Outlook-kalendern

Obs!: För att ansluta till ett Skype för företag-möte enligt beskrivningen nedan kontrollerar du att du har Skype för företag för Android-programmet installerat på din telefon, att programmet är igång och att du loggat in i Skype för företag för Android med ditt arbets- eller skolkonto. Om du vill ansluta till ett möte utan ett arbets- eller skolkonto läser du Ansluta till ett möte som gäst.

 1. Gå till Outlook-kalendern. Fokus är på idag, och dagens händelser finns runt mitten av skärmen. Om det finns många händelser kan du bläddra bland dem genom att svepa uppåt eller nedåt med två fingrar. Du går till en händelse genom att placera ett finger på skärmen och dra tills du hör önskad händelse. Dubbeltryck sedan på skärmen. Vyn med mötesinformation öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör: ”Anslut, knapp”. Dubbeltryck på skärmen.

 3. Skype för företag-programmet öppnas och TalkBack läser upp: ”Skype för företag”. Du är nu ansluten till mötet.

  Tips: Svep åt höger eller vänster för att flytta mellan knapparna i mötesfönstret. När du vill trycka på en knapp dubbeltrycker du på skärmen.

Ansluta till ett möte som gäst

Du kan ansluta till ett Skype för företag-möte som gäst. Det innebär att du inte loggar in i Skype för företag med autentiseringsuppgifter för ett arbets- eller skolkonto, men du måste ha Skype för företag-programmet installerat på din telefon.

 1. Gå till Outlook-kalendern. Fokus är på idag, och aktuell eller nästa händelse finns mitt på skärmen. Du går till händelsen genom att placera ett finger på skärmen och dra tills du hör mötet. Om du har många möten sveper du uppåt med två fingrar för att rulla nedåt i listan med möten. När du är på det möte som du vill ansluta till dubbeltrycker du på skärmen för att öppna vyn med mötesinformation.

 2. Svep åt höger tills du hör: ”Anslut, knapp”. Dubbeltryck på skärmen.

 3. Skype för företag-programmet öppnas. Svep åt höger tills du hör ”Anslut till möte, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 4. Använd tangentbordet på skärmen för att skriva ditt namn så som du vill att det ska visas i mötet. När du är färdig sveper du åt höger tills du hör: ”Fortsätt, knapp”, och dubbeltrycker då på skärmen. TalkBack läser upp ”Skype för företag”. Du är nu ansluten till mötet.

  Tips: Svep åt höger eller vänster för att flytta mellan knapparna i mötesfönstret i Skype för företag. När du vill trycka på en knapp dubbeltrycker du på skärmen.

Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid

Låt skärmläsaren hjälpa dig att schemalägga en avtalad tid eller ett möte.

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Lägg till ny händelse, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret Ny händelse öppnas, fokus är på textfältet Rubrik och skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen.

 2. Skriv ett namn för händelsen.

 3. Dra åt vänster tills du hör standardvärden för att ange start- och slutdatum samt tidpunkt för händelsen. Om du vill ändra värdena dubbeltrycker du på skärmen och sveper åt vänster eller höger tills du hör önskat alternativ. Dubbeltryck sedan på skärmen igen. Bekräfta valet genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”OK, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Om du vill skapa en heldagshändelse sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Heldagsaktivitet” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Om du vill ange plats för mötet sveper du åt höger tills du hör ”Plats” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du anger namnet på platsen genom att dubbeltrycka på skärmen och börja skriva. Listan med föreslagna platser uppdateras medan du skriver. För att välja en plats sveper du åt höger tills du hör önskad plats och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 5. Om du använder flera kalendrar kan du ange vilken kalender som ska innehålla den nya händelsen. Svep åt höger tills du hör ”Kalender, <aktuellt kalenderkonto>” och dubbeltryck på skärmen. Svep åt höger tills du hör den kalender du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Om du vill ange en aviseringstid för händelsen sveper du åt höger tills du hör ”Avisering, <aktuell aviseringstid>” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Om du vill lägga till mer information om händelsen, till exempel en dagordning, sveper du åt höger tills du hör ”Beskrivning” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen. Skriv informationen. När du är färdig sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Klart” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 8. När du är färdig med att lägga till händelseinformation sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Spara”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Bjuda in andra och ändra den avtalade tiden till ett möte

Bjud in andra och ändra en avtalad tid till ett möte.

 1. När du redigerar eller skapar en händelse i fönstret Redigera händelse eller Ny händelse sveper du åt höger tills du hör ”Personer” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Fönstret Lägg till personer öppnas, fokus är på ett redigerbart textfält och skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen.

 2. Börja skriva namnet på en kontakt. Listan med föreslagna kontakter uppdateras medan du skriver. Välj en kontakt genom att svepa åt höger tills du hör önskat namn och dubbeltryck sedan på skärmen. Gör så här för alla kontakter du vill bjuda in.

 3. När du är färdig sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Klart” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Göra mötet till ett Skype-möte

Du kan enkelt göra ditt möte till ett onlinemöte via Skype.

 1. När du redigerar eller skapar en händelse i fönstret Redigera händelse eller Ny händelse sveper du åt höger tills du hör ”Skype”, ”Skype-möte” eller ”Av, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Du sparar ändringarna genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”Spara” och dubbeltrycka på skärmen.

  Outlook lägger till information om onlinemötet och en länk i fältet Beskrivning.

 3. Om du vill delta i ett Skype-möte öppnar du händelsen och sveper åt höger tills du hör beskrivningen och mötesadressen. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Outlook med tillgängliga funktioner

Använd Outlook Kalender med Skärmläsaren, den inbyggda Windows-skärmläsaren, för att utföra grundläggande åtgärder. Du kan skapa nya kalenderhändelser, läsa och svara på mötesförfrågningar, ansluta till onlinemöten och mycket mer.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Ställa in kalendervyn

Du kan välja mellan fem alternativ för att visa kalendern: Vyn Dagordning, Dag, Vecka, Månad eller År. Standardinställningen är Dagordning.

 1. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör ”Objekt” och svep sedan åt vänster eller höger tills du hör ”Visa, knapp, dold”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. En lista med vyalternativ öppnas. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser

Du kan snabbt läsa och redigera händelseinformation så att du kan hålla koll på schemat.

Obs!: Du kan bara redigera händelser du har skapat själv. Du kan till exempel inte redigera mötesförfrågningar du har fått från någon annan.

 1. I vyn Dagordning sveper du uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger tills du hör ”Objekt”. Svep sedan åt höger eller vänster tills du hör den första händelsen. Svep åt höger för att bläddra till andra händelser i framtiden. Skärmläsaren läser upp händelsens rubrik, datum och tid, plats och organisatör när du bläddrar mellan händelserna.

 2. Om du vill granska en händelse i detalj dubbeltrycker du på skärmen med händelsen vald. Händelsen öppnas i ett nytt fönster.

 3. Svep åt höger eller vänster om för att höra händelseinformationen.

 4. Om du vill redigera händelsen sveper du åt vänster eller höger i fönstret med händelseinformation tills du hör ”Redigera, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt vänster tills du hör den händelseinformation du vill redigera, dubbeltryck på skärmen och gör önskade ändringar.

 5. Gör något av följande när du är färdig:

  • Om du redigerar ett möte sveper du åt höger tills du hör ”Skicka uppdatering, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om du redigerar en avtalad tid sveper du åt höger tills du hör ”Spara och stäng, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 6. Händelsen ändras, händelsefönstret stängs och fokus flyttas till vyn Dagordning.

Läsa och svara på mötesförfrågningar

Du kan enkelt acceptera, preliminärt acceptera eller avböja en inbjudan direkt i Outlook Kalender.

 1. Öppna och läs om händelsen enligt anvisningarna i Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser.

 2. Gör något av följande för att svara på inbjudan:

  • Om du vill acceptera sveper du åt höger tills du hör ”Acceptera, knapp, dold” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om du vill avböja sveper du åt höger tills du hör ”Avböja, knapp, dold” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om du inte är säker på om du kan delta sveper du åt höger tills du hör ”Preliminärt, knapp, dold” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Du skickar svaret genom att svepa åt höger tills du hör ”Skicka svaret nu” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 4. Svaret skickas, händelsefönstret stängs och fokus flyttas till vyn Dagordning.

Ansluta till ett Skype för företag-möte från Outlook Kalender

Obs!: För att ansluta till ett Skype för företag-möte enligt beskrivningen nedan kontrollerar du att du har Skype för företag-programmet installerat på din telefon, att programmet är igång och att du loggat in i Skype för företag med ditt arbets- eller skolkonto. Om du vill ansluta till ett möte utan ett arbets- eller skolkonto läser du Ansluta till ett möte som gäst.

 1. Gå till Outlook Kalender-programmet på telefonen.

 2. Svep åt höger tills du hör dagens datum och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör möteshändelsen som du vill öppna och dubbeltryck på skärmen.

 4. Fönstret med händelseinformation öppnas och du hör: ”Fliken Information, objekt markerat”. Svep åt höger tills du hör ”Anslut online, länk” och dubbeltryck på skärmen.

 5. Skype för företag-programmet öppnas. Du hör ”Skype för företag, övergångsruta” följt av en ljudsignal. Du är nu ansluten till mötet.

  Tips: Svep åt höger för att flytta mellan knapparna i mötesfönstret – t.ex. stänga av ljud, slå på ljud och avsluta samtal. När du vill trycka på en knapp dubbeltrycker du på skärmen.

Ansluta till ett möte som gäst

Du kan ansluta till ett Skype för företag-möte som gäst. Det innebär att du inte loggar in i Skype för företag med autentiseringsuppgifter för ett arbets- eller skolkonto, men du måste ha Skype för företag-programmet installerat på din telefon.

 1. Öppna Outlook Kalender-programmet på telefonen.

 2. Svep åt höger tills du hör dagens datum och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör möteshändelsen som du vill öppna och dubbeltryck på skärmen.

 4. Fönstret med händelseinformation öppnas och du hör: ”Fliken Information, objekt markerat”. Svep åt höger tills du hör ”Anslut till onlinemöte” och dubbeltryck på skärmen.

 5. Skype för företag-programmet öppnas. Du hör: ”Skype för företag, övergångsruta”. Svep åt höger tills du hör ”Anslut som gäst, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Ange ditt namn” och dubbeltryck på skärmen. Använd tangentbordet på skärmen och skriv ditt namn så som du vill att det ska visas i mötet.

 7. När du är färdig går du till returknappen nere till höger på tangentbordet och dubbeltrycker på skärmen. Du hör ”Övergångsruta” följt av en ljudsignal. Du är nu ansluten till mötet.

  Tips: Svep åt höger eller vänster för att flytta mellan knapparna i mötesfönstret. När du vill trycka på en knapp dubbeltrycker du på skärmen.

Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid

Låt skärmläsaren hjälpa dig att schemalägga en avtalad tid eller ett möte.

 1. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger i valfri vy tills du hör ”Objekt”. Svep sedan åt höger eller vänster tills du hör ”Nytt, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Det nya händelsefönstret öppnas.

 2. Om du vill ange ett namn för händelsen sveper du åt höger tills du hör ”Händelsenamn”. Dubbeltryck på skärmen och ange ett namn för händelsen med hjälp av skärmtangentbordet.

  Tips: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. Skärmläsaren läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Om du vill ange en plats för mötet sveper du åt höger tills du hör ”Plats, redigerbar text”. Dubbelklicka på skärmen och ange platsen med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Svep åt vänster tills du hör standardvärden för att ange start- och slutdatum samt tidpunkt för händelsen. Om du vill ändra värdena dubbeltrycker du på skärmen. Svep åt höger eller vänster tills du hör det datum eller den timme du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Om du vill skapa en heldagshändelse sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Heldag, kryssruta, avmarkerad” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 5. Om du vill lägga till mer information om händelsen sveper du åt höger tills du hör ”Händelsebeskrivning, redigerbar text” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Skriv sedan informationen med hjälp av skärmtangentbordet.

 6. Om du skapar ett möte sveper du åt höger för att bjuda in personer, tills du hör ”Bjuda in någon, redigerbar text”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Om du vill lägga till en kontakt skriver du kontakten med skärmtangentbordet och sveper åt höger tills du hör ”Ange”. Dubbelklicka sedan på skärmen.

 7. Om du vill ställa in aviseringstiden för händelsen sveper du åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knapp, dold” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör ”Påminnelse, knapp”, dubbelklicka på skärmen och svep sedan åt höger eller vänster tills du hör det alternativ du vill använda. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 8. När du är färdig med att lägga till information gör du något av följande:

  • Om du skapar en avtalad tid sveper du åt höger tills du hör ”Spara och stäng, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om du skapar ett möte sveper du åt höger tills du hör ”Skicka, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 9. Händelsefönstret stängs och fokus återgår till kalendervyn.

Göra händelsen återkommande

Om du till exempel schemalägger ett möte veckovis, kan du enkelt göra det till ett återkommande möte. Då behöver du inte lägga till ett nytt möte varje vecka.

 1. Svep åt höger eller vänster i händelsefönstret tills du hör ”Fler alternativ, knapp, dold” och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör ”Av, återkommande, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. En ny flik öppnas där du kan välja alternativ för den återkommande händelsen.

 2. Om du vill välja hur ofta mötet ska upprepas sveper du åt höger tills du hör ”Inträffar, varje vecka”. Om du vill använda ett annat värde än Varje vecka dubbeltrycker du på skärmen och drar åt höger eller vänster tills du hör värdet du vill använda för mötet. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Bläddra till andra alternative genom att svepa åt höger eller vänster. Skärmläsaren läser upp alternativen medan du flyttar runt.

Visa tillgänglighet

Visa andra din tillgänglighet under tiden för en händelse.

 1. Svep åt höger eller vänster i händelsefönstret tills du hör ”Fler alternativ, knapp, dold” och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör ”Visa som, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Visa som öppnas.

 2. Välj tillgänglighet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör den tillgänglighet du vill visa. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

Bjuda in andra och ändra den avtalade tiden till ett möte

Bjud in andra och ändra en avtalad tid till ett möte.

 1. När du redigerar eller skapar en händelse sveper du åt höger eller vänster tills du hör ”Bjuda in någon, redigerbar text” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Om du vill lägga till en kontakt skriver du kontakten med skärmtangentbordet och sveper åt höger tills du hör ”Ange”. Dubbelklicka sedan på skärmen. Om du vill lägga till fler kontakter upprepar du proceduren.

 3. Skicka inbjudningarna genom att svepa åt höger tills du hör ”Skicka, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Skriv ut din kalender

Skriv ut en vald dag, vecka eller kalendermånad i Outlook Kalender.

 1. Svep uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger i valfri kalendervy tills du hör ”Objekt”. Svep sedan åt höger eller vänster tills du hör ”Fler alternativ, knapp, dold” och dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Skriv ut, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Dialogrutan Skriv ut vy öppnas med fokus valet av utskriftsvy. Du hör: ” <aktuellt vyval>, skrivskyddad kombinationsruta”.

 3. Om du vill skriva ut vyn dubbeltrycker du på skärmen och sveper åt höger tills du hör den vy du vill använda. Dubbeltryck igen.

 4. Markera datumet när vyn börjar, svep åt höger tills du hör ”Från” och standarddatumet, och dubbeltryck sedan på skärmen för att öppna listrutekalendern. Svep åt höger eller vänster för att bläddra bland datumen och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja.

 5. Öppna utskriftsdialogrutan genom att svepa åt höger tills du hör ”Förhandsgranska” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger för att bläddra bland utskriftsalternativen. När du är färdig sveper du åt höger tills du hör ”Skriv ut, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Kalendern skrivs ut.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Lär dig att navigera i Outlook med tillgängliga funktioner

Använd kalendern i Outlook Web App med ett tangentbord och Skärmläsaren, den inbyggda Windows-skärmläsaren, för att utföra grundläggande åtgärder. Du kan skapa nya kalenderhändelser, läsa och svara på mötesförfrågningar, ansluta till onlinemöten och mycket mer.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Outlook på webben.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook Web App.

I det här avsnittet

Ställa in kalendervyn

Du kan ställa in kalendern så att du visar en viss dag, en arbetsvecka, en hel vecka eller en månad – beroende på hur du föredrar att arbeta.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Skärmläsaren läser upp: ”Läste in <antal händelser> händelser i en vald kalender”.

 2. Använd följande kortkommandon för att välja kalendervy:

  • Tryck på Skift + Alt + 1 för att visa dagsvyn.

  • Tryck på Skift + Alt + 2 för att visa arbetsveckovyn.

  • Tryck på Skift + Alt + 3 för att visa helveckovyn.

  • Tryck på Skift + Alt + 4 för att visa månadsvyn.

Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser

Du kan snabbt läsa och redigera händelseinformation så att du kan hålla koll på schemat.

Obs!: Du kan bara redigera händelser du har skapat själv. Du kan till exempel inte redigera mötesförfrågningar du har fått från någon annan.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör: ”Läste in <antal händelser> händelser i en vald kalender”.

 2. Gör något av följande om du vill flytta i kalendern beroende på vyn:

  • Tryck på Ctrl + Skift + höger piltangent för att flytta till nästa dag, vecka eller månad.

  • Tryck på Ctrl + Skift + vänster piltangent för att flytta till föregående dag, vecka eller månad.

 3. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb i valfri vy om du vill bläddra mellan händelserna under perioden. När du flyttar läser Skärmläsaren upp händelser som ”Händelse från <datum>, <timmar>, <händelserubrik>, <händelsens plats>, <organisatör>”.

 4. Om du vill granska händelsen närmare eller öppna den för redigering trycker du på Retur. Fönstret med information om händelsen öppnas. Du hör: ”Lägg till en rubrik för händelsen”.

 5. Tryck på Tabb för att bläddra bland händelsens information och alternativ. Skärmläsaren läser upp informationen och alternativen medan du flyttar runt.

 6. Gör något av följande när du är färdig:

  • Om du redigerar ett möte trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Skicka, knapp” och trycker sedan på Retur.

  • Om du redigerar en avtalad tid trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Spara, knapp” och trycker sedan på blanksteg.

   Om du inte ändrar något i händelsen kan du stänga informationsfönstret genom att trycka på Esc.

 7. Händelsen ändras och fokus flyttas till kalendern.

Läsa och svara på mötesförfrågningar

Du kan enkelt acceptera, preliminärt acceptera eller avböja en inbjudan direkt i Kalender i Outlook Web App.

 1. Bläddra till mötet enligt anvisningarna i Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser och tryck sedan på Retur. Fönstret med information om mötet öppnas.

 2. Gör något av följande för att svara på inbjudan:

  • Om du vill acceptera trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Acceptera, knapp, dold” och trycker sedan på blanksteg. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Skicka svaret nu” och tryck sedan på blanksteg.

  • Om du vill avböja trycker du på Skift + Tabb och sedan på högerpilen tills du hör ”Tacka nej, knapp, dold”. Tryck på blanksteg för att välja. Tryck sedan på nedåtpilen tills du hör ”Skicka svaret nu” och tryck sedan på blanksteg.

  • Om du är osäker på om du kan delta trycker du på Skift + Tabb och sedan på högerpilen. Du hör: ”Preliminärt, knapp, dold”. Tryck på blanksteg för att välja. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Skicka svaret nu” och tryck sedan på blanksteg.

  • Om du vill skicka ett mer detaljerat svar trycker du på Skift + Tabb och sedan på högerpilen tills du hör ”Svara, knapp, dold”. Tryck på blanksteg för att välja. Ett svarsfönster öppnas med fokus i meddelandets brödtext. Skriv det meddelande du vill skicka, tryck på Tabb tills du hör ”Skicka, knapp” och tryck sedan på blanksteg.

 3. Svaret skickas och fokus flyttas till kalendern.

Ansluta till ett Skype för företag-möte från Outlook-kalendern

 1. Tryck på Ctrl+Skift+2 i Outlook på webben för att öppna kalendern.

 2. Tryck på Tabb-tangenten flera gånger tills du hör den händelse du vill ansluta till och tryck på Retur för att öppna händelsen.

 3. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Anslut till onlinemöte, länk” och tryck på Retur.

 4. Dialogrutan Anslut mötesljud öppnas.

  Tryck på Retur om du vill ansluta med fullständiga funktioner för ljud och video. Dialogrutan Anslut mötesljud stängs och du ansluts till mötet.

  Tips: Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen under mötet trycker du på Windows-tangenten+F4. Tryck på Ctrl+Retur för att lägga på.

Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid

Låt skärmläsaren hjälpa dig att schemalägga en avtalad tid eller ett möte.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör ”Läste in <antal händelser> händelser i en vald kalender”.

 2. Om du vill skapa ett nytt meddelande trycker du på Ctrl + N. Ett nytt informationsfönster öppnas med fokus i textfältet för rubriken. Du hör: ”Lägg till en rubrik för händelsen”.

 3. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att bläddra bland händelsealternativen.

  • Om du vill ge händelsen ett namn skriver du det i rubrikfältet.

  • Tryck på Tabb om du skapar ett möte. Du hör: ”Lägg till personer, redigerar.” Skriv ett namn för kontakten och tryck på Retur om du vill lägga till en kontakt.

  • Om du vill ange en plats för mötet trycker du på Tabb tills du hör ”Redigerar”. Skriv sedan platsen för mötet.

  • Tryck på Tabb tills du hör standardvärden för att ange start- och slutdatum samt tidpunkt för händelsen. Om du vill ändra datumet när fokus är på start- eller slutdatumet trycker du på blanksteg för att öppna listrutekalendern. Använd sedan piltangenterna till att bläddra i kalendern och tryck på Retur för att välja önskat datum. Om du vill ändra timmarna skriver du nya värden.

  • Om du vill lägga till mer information om händelsen trycker du på Tabb tills du hör ”Händelsetext, redigerar” och anger sedan informationen.

 4. När du är färdig trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Skicka, knapp” (för ett möte) eller ”Spara, knapp” (för en avtalad tid) och trycker sedan på blanksteg.

 5. Händelsefönstret stängs och fokus flyttas till kalendern.

Bjuda in andra till ett möte

Bjud in andra och ändra en avtalad tid till ett möte.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb i informationsfönstret för den avtalade tiden tills du hör: ”Lägg till personer, redigerar.”

 2. Om du vill lägga till en kontakt skriver du eller klistrar in e-postadressen och trycker på Retur. Upprepa för andra deltagare.

Kontrollera tillgängligheten för inbjudna

När du anger namn i en mötesinbjudan kan Outlook hjälpa dig att välja en tid när alla inbjudna är tillgängliga.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb i informationsfönstret för mötet tills du hör ett förslag på en mötestid. Skärmläsaren läser upp: ”Föreslagen mötestid den <händelsedatum> från <timmar>”.

 2. Om du vill bläddra efter fler föreslagna tider trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör en föreslagen tid du vill använda. Skärmläsaren läser upp de föreslagna tiderna medan du flyttar runt. Tryck på blanksteg om du vill välja en tid.

 3. Om du inte hittar någon ledig tid för en viss dag kan du kontrollera deltagarnas tillgänglighet en annan dag. Om du vill bläddra efter andra dagar trycker du på Tabb tills du hör ”Öppna månadsväljare, knapp, dold” och trycker sedan på blanksteg. Tryck på Skift + Tabb tills du hör den valda dagen och använd sedan piltangenterna till att bläddra bland dagarna. Tryck på Retur för att välja en dag.

Göra mötet till ett Skype-möte

Du kan enkelt göra ditt möte till ett onlinemöte via Skype.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb i informationsfönstret för mötet tills du hör ”Skicka, knapp”.

 2. Tryck på högerpilen tills du hör: ”Lägg till Skype-möte, knapp”. Tryck på blanksteg för att skapa Skype-mötet.

 3. Outlook lägger till information om onlinemötet och en länk i brödtexten när du skickar inbjudningar.

Ställ in alternativ för kalendern

I kalenderinställningarna kan du ändra utseendet på din kalender eller välja att ta emot aviseringar. Du kan också ändra dina frånvaromeddelanden och hur du vill skicka dem.

 1. Om du vill öppna rutan Inställningar i Outlook trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör ”Använd nedåtpilen för att använda fönstret Inställningar”. Tryck sedan på nedåtpilen.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att navigera mellan de tillgängliga inställningarna i fönstret. Skärmläsaren läser upp inställningarna när du förflyttar dig genom fönstret.

 3. Tryck på Retur för att välja en inställning eller öppna fler alternativ för en inställning. För att växla mellan inställningar trycker du på Tabb eller Skift + Tabb.

 4. Tryck på Esc när du är färdig eller vill stänga fönstret Inställningar.

Skriv ut din kalender

Skriv ut en vald dag, vecka eller kalendermånad i Outlook.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 2 i Outlook för att öppna kalendern.

 2. Välj den kalendervy du vill skriva ut

 3. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb i huvudfönstret för kalendern tills du hör: ”Ny, knapp, dold”. Tryck sedan på högerpilen tills du hör ”Skriv ut, knapp” och tryck på blanksteg. En förhandsgranskningsvy öppnas. Du hör: ”Skriv ut”.

 4. Tryck på blanksteg för att öppna dialogrutan för utskrift. Dialogrutan öppnas med fokus på kombinationsrutan Skrivare.

 5. Tryck på blanksteg för att välja en skrivare. Tryck på nedåtpilen tills du hör det önskade skrivaralternativet och tryck sedan på blanksteg.

 6. Du bläddrar mellan alternativen med Tabb eller Skift + Tabb. När du är färdig trycker du på Tabb tills du hör ”Skriv ut, knapp” och trycker sedan på blanksteg. Kalendern skrivs ut.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Outlook

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben

Läs om hur du navigerar i Outlook med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×