Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel 2016 för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel 2016 för Mac

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Grundläggande uppgifter som att ange data och skriva ut ditt arbete är enkelt att utföra med en skärmläsare i till exempel VoiceOver, den inbyggda Mac OS-skärmläsarenExcel 2016 för Mac.

Mer information om hjälpmedelsinställningar och hjälpmedelsfunktioner som fungerar på din enhet finns i artikeln Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365. Hjälp för hur du utför vanliga uppgifter i Excel 2016 för Mac finns i Hjälpmedel för Excel.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • För kortkommandon går du till Kortkommandon i Excel 2016 för Mac.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Mac OS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • Den här artikeln förutsätter att du har aktiverat helskärmsläge för tangentbordsåtkomst och att du aktiverat VoiceOver och känner till kommandot VO. (Du använder kommandot VO genom att trycka på Ctrl+Alt.)

 • Många tangentbord tilldelar specialfunktioner till funktionstangenter som standard. Om du vill använda funktionstangenten för andra ändamål måste du trycka på Fn+funktionstangenten. Om du inte vill behöva trycka på Fn-tangenten varje gång du använder en funktionstangent, kan du ändra inställningarna för Apple-systemet. Information om hur du använder menyfliksområdet och andra kommandon, eller hur du ändrar inställningarna för funktionstangenter finns i Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

I det här avsnittet

Skapa en ny arbetsbok

Du kan skapa en ny arbetsbok från en mall eller från början.

Skapa en tom arbetsbok

I Excel trycker du på Kommando+N. Excel öppnar en ny arbetsbok i ett separat fönster och placerar fokus på den första cellen i bladet. Du hör ”Excel redo”.

Skapa en ny arbetsbok från en mall

 1. Tryck på Kommando+Skift+P. Du hör ”Ny från mall” och Excel öppnar ett galleri med mallar.

 2. Tryck på tabbtangenten för att söka efter en mall. Du hör ”Sök alla mallar”.

 3. Ange söktext som beskriver den malltyp du vill hitta. Excel söker allteftersom du skriver och ändrar rutnätet för att visa de mallar som överensstämmer med din sökning.

 4. Tryck på tabbtangenten för att gå igenom tillgängliga mallar. Du hör ”Rutnät, noll objekt valda”. Använd piltangenterna för att flytta mellan mallar. Du hör en beskrivning av varje mall.

 5. För att starta en ny arbetsbok med den mall som är markerad trycker du på Retur.

Excel använder mallen och öppnar arbetsboken i ett nytt fönster och placerar fokus på den första logiska cellen i arbetsboken.

Skriva in data

 1. Tryck på VO+Pil eller VO+Nedåtpil för att flytta mellan celler. Du hör cellnamnen allteftersom du flyttar runt. Celler namnges efter den rad- och kolumnplacering de har i kalkylbladet, cell A1 är i den första raden i kolumn A. Om cellen innehåller text läser skärmläsaren upp texten.

 2. För att skriva in eller ersätta text i en cell skriver du texten, talet eller formeln.

 3. Tryck på Retur eller tabbtangenten för att flytta till nästa cell.

Använda Autosumma för att lägga till data

När du har skrivit in tal i bladet kanske du vill addera dem. Ett snabbt sätt att göra det är att använda Autosumma.

 1. Gå till cellen till höger om eller precis under de tal du vill summera.

 2. För att infoga Autosumma-formeln trycker du på Kommando+Skift+T.

Autosumma summerar talen och visar resultatet i den cell du valde.

Skapa en enkel formel

Excel kan utföra många andra matematiska beräkningar utöver summeringar. Här får du instruktioner för att skapa enkla formler för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera tal.

 1. Gå till en cell och skriv ett likhetstecken (=). Det instruerar Excel om att den här cellen ska innehålla en formel.

 2. För att skapa en formel skriver du en kombination av tal och beräkningsoperatorer, till exempel plustecken (+) om du vill addera, minustecken (-) om du vill subtrahera, asterisk (*) om du vill multiplicera eller snedstreck (/) om du vill dividera. Skriv exempelvis =2+4, =4-2, =2*4 eller =4/2.

 3. För att spara formeln och köra beräkningen, trycker du på Retur. För att köra beräkningen med markören i den aktiva cellen trycker du på Ctrl+Retur.

Excel utför beräkningen och visar resultatet i cellen.

Använda ett talformat

Du kan visa olika typer av tal i Excel genom att använda ett format, som valuta, procent eller datum.

 1. Markera de celler du vill formatera. (För att markera flera sammanhängande celler trycker du på Skift+piltangent.)

 2. För att visa fönstret Formatera celler trycker du på Kommando+1. Du hör ”Formatera celler”.

 3. Tryck på tabbtangenten för att gå igenom listan.

 4. För att gå igenom listan och välja en formattyp, trycker du på Uppåtpil eller Nedåtpil. Du hör kategorinamnet, som Valuta eller Datum.

 5. Vissa kategorier har många olika format. Du kan exempelvis välja ett specifikt datumformat, som 15-03-14 eller 14-mar-15. För att höra formattyperna för en viss kategori trycker du på tabbtangenten. För att höra formatalternativen trycker du på Uppåtpil eller Nedåtpil.

 6. För att välja ett specifikt format och använda det för de markerade cellerna, trycker du på Retur.

Spara arbetet

 1. Tryck på Ctrl+S. Om du redan sparat ditt arbete är du klar.

 2. Om det är första gången du sparar filen ska du:

  1. Fokus är i textrutan Spara som. Skriv det namn du vill ge din arbetsbok.

  2. För att spara filen på din dator trycker du på VO+Nedåtpil tills du hör ”Var”. Tryck på VO+Blanksteg och använd sedan listan för att gå till den plats där du vill spara arbetsboken:

   • För att höra mappnamn trycker du på Uppåtpil eller Nedåtpil.

   • Tryck på VO+Blanksteg för att välja en mapp.

  3. För att spara filen online, trycker du på VO+Nedåtpil tills du hör ”Knappen onlineplatser”. Tryck på VO+Blanksteg.

   • För att gå till listområden, som listan med OneDrive- och SharePoint-platser, trycker du på VO+Högerpil.

   • För att gå igenom objekten i en lista trycker du på Nedåtpil eller Uppåtpil. För att visa objekten i en online-plats, trycker du på Högerpil. För att välja en mapp eller ett filnamn, använder du Uppåtpil eller Nedåtpil.

  4. Tryck på Retur.

Skriva ut ditt arbete

 1. Tryck på Kommando+P.

 2. För att välja en skrivare från listan med skrivare trycker du på VO+Högerpil, och sedan trycker du på Nedåtpil för att höra namnen på skrivarna i listan.

 3. Tryck på Retur för att markera en skrivare.

 4. Tryck på VO+Högerpil tills du hör ”Knappen utskrift”.

 5. Tryck på VO+Blanksteg.

Berätta vad du tycker om hjälpmedel för Excel för Mac

Vi arbetar fortfarande på att leverera bra hjälpmedel, och det finns mer att göra.

Vi vill gärna höra vad du skulle vilja se, och vilka saker du skulle vilja att vi förbättrade. Så här skickar du feedback till oss. I en Excel-fil:

 1. Flytta flikarna i menyfliksområdet genom att trycka på VO+Högerpil eller VO+Vänsterpil eller F6 tills du hör ”Du är för närvarande på en flik ... i en flikgrupp.”

 2. Tryck sedan på Tabb-tangenten tills du hör ”Hjälp till att förbättra Office”.

 3. Visa menyn genom att trycka på VO+Blanksteg, och välj sedan antingen ”Berätta vad du tycker” eller ”Berätta vad som kan förbättras” med hjälp av Nedåtpil. Markera ett objekt genom att trycka på Retur.

 4. Skriv din feedback i dialogrutan. Använd tabbtangenten för att växla mellan kontroller. Det finns tre fält: ett textfält för din kommentar, en växlingsknapp för att bifoga en skärmbild eller inte (standardinställningen är att bifoga) samt ett fält för din e-postadress (valfritt). Textrutan där du kan skriva in din kommentar har fokus.

Ange ordet Hjälpmedel i din feedback så att den blir lätt att hitta.

Se även

Gör Excel-kalkylblad mer tillgängliga

Kortkommandon i Excel 2016 för Mac

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Excel genom att använda tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×