Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd e-post i Outlook med den inbyggda skärmläsaren i Windows för att utföra grundläggande åtgärder. Du kan skriva och skicka e-post, läsa och svara på mottagen e-post, söka efter, filtrera och skriva ut e-postmeddelanden, arbeta med bifogade filer med mera.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Outlook.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Läsa och svara på eller vidarebefordra e-post

Använd skärmläsare och kortkommandon för att läsa och svara på e-postmeddelanden. När ett nytt e-postmeddelande kommer hör du ett ljud.

Öppna och läsa ett e-postmeddelande

 1. I inkorgen trycker du på Tabb-tangenten eller Skift+Tabb tills du hör det första e-postmeddelandet i meddelandelistan. Skärmläsaren meddelar avsändare, ämne samt datum och tid när meddelandet togs emot, och anger om meddelandet är oläst.

  • Du bläddrar i meddelandelistan genom att trycka på upp- eller nedpilen.

  • Tryck på Retur för att öppna ett e-postmeddelande.

  • Om du vill läsa e-postmeddelandet uppifrån och ned, trycker du på CapsLock + M.

  • Om du vill sluta läsa trycker du på Ctrl.

  • Om du vill gå till nästa e-postmeddelande trycker du på Alt+5.

  • Om du vill gå till föregående e-postmeddelande trycker du på Alt+4.

 2. När du är klar med att läsa meddelandet trycker du på ESC för att återgå till inkorgen.

Svara på ett e-postmeddelande

 1. I ett e-postmeddelande eller på ett e-postmeddelande i inkorgen gör du något av följande:

  • Tryck på Ctrl + R om du vill svara på den ursprungliga avsändaren. Du hör: ”SV”, följt av meddelandets ämnesrad.

  • Tryck på Ctrl+Skift+R om meddelandet har flera mottagare och du vill svara alla.

 2. Ett nytt e-postmeddelande öppnas med samma ämne, inställt till svar enbart till avsändaren eller till alla som angetts i det ursprungliga e-postmeddelandet. Fokus är på meddelandetexten. Skriv ditt meddelande.

 3. När du är klar med meddelandet skickar du det genom att trycka på Alt+S.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

 1. Tryck på Ctrl + F i ett e-postmeddelande eller på ett e-postmeddelande i Inkorgen. Du hör: ”VB”, följt av meddelandets ämnesrad.

 2. Fokus är på fältet Till. Skriv namnen på mottagarna.

 3. Om du vill ta med ett meddelande, tryck på TABB tills du hör ”VB”, följt av meddelandets ämnesrad och ”meddelande redigering”, och Skriv ditt meddelande.

 4. När du är klar med meddelandet skickar du det genom att trycka på Alt+S.

Skapa och skicka e-post

 1. Tryck på Ctrl + N i Inkorgen. Du hör: ”Namnlös, meddelande”, följt av meddelandeformat och ”fönstret till redigering”.

 2. Fokus är på fältet Till. Skriv namnen på mottagarna.

 3. Tryck på TABB för att skicka en kopia. Du hör: "Kopia, redigerar." Skriv namnen på de kontakter som ska få en kopia.

 4. Om du vill skicka en hemlig kopia trycker du på TABB. Du hör: "Hemlig kopia, redigerar." Skriv namnen på de kontakter som ska få en kopia.

  Om du inte hör ”Hemlig kopia, redigerar”, är fältet Hemlig kopia dolt. Tryck på Alt+P, B för att ta fram det.

 5. Om du vill lägga till ett ämne för e-postmeddelandet trycker du på TABB tills du hör ”Ämne, redigerar”, och skriver sedan meddelandet.

 6. Om du vill lägga till ditt meddelande, tryck på TABB tills du hör ett ämne för e-post, följt av ”meddelande, redigera”, och Skriv ditt meddelande.

 7. När du är klar med meddelandet skickar du det genom att trycka på Alt+S.

Arbeta med prioriterad inkorg

Fokusera på de e-postmeddelanden som är viktigast för dig. Som standard skapar Outlook en prioriterad inkorg och en inkorg för övrig e-post. Dina viktigaste e-postmeddelanden läggs i inkorgen Prioriterad medan övrig e-post finns kvar, men ur vägen, i inkorgen Övrig.

Växla mellan inkorgarna Prioriterad och Övrig

Standardinställningen är att Outlook öppnar inkorgen Prioriterad.

 1. Tryck på F6 tills du hör "tabell, tabellvy", följt av antalet rader i inkorgen.

 2. Tryck på Skift+Tabb tills du hör "knappen Övrig". Tryck på Retur.

 3. När du vill återgå till inkorgen Prioriterad trycker du på F6 tills du hör "tabell, tabellvy". Tryck på Shift+Tabb tills du hör "knappen Fokuserad." Tryck på Retur för att välja den.

Flytta e-postmeddelande från inkorgen Övrig till inkorgen Prioriterad

 1. Öppna inkorgen Övrig. Navigera till det e-postmeddelande du vill flytta till Prioriterad inkorg.

 2. Tryck på Shift+F10, V när du vill flytta meddelandet.

Dölj den prioriterade inkorgen

Du kan dölja inkorgen Prioriterad och arbeta med en enda meddelandelista.

 1. Du kan kontrollera om inkorgen Prioriterad visas eller redan är dold. Tryck på F6 tills du hör "tabell, tabellvy", följt av antalet rader i inkorgen. Gör något av följande:

  • Tryck på Tabb-tangenten en gång om läsfönstret är inaktiverat. Om du hör "knappen Prioriterad" så visas inkorgen Prioriterad.

  • Om läsfönstret är aktivt trycker du två gånger på Shift+Tabb. Om du hör "knappen Övrig" så visas inkorgen Prioriterad.

 2. Om du vill dölja inkorgen Prioriterad trycker du på Alt+V, W.

Använda sökning och filter för att hitta e-post

Slösa inte bort tid på att söka igenom listor och arkiv efter viktiga e-postmeddelanden. Använd sökning och filtrering för att snabbt hitta det du söker.

Söka efter ett e-postmeddelande

 1. I inkorgen trycker du på Ctrl+E. Fokus flyttas till textfältet Sök. Du hör: "Sökfråga, redigerar, sök i aktuell postlåda."

 2. Om du vill byta mapp att söka i trycker du på TABB tills du hör ”Aktuell postlåda”, och trycker sedan på blanksteg. Tryck på nedpilen tills du hör önskat val och tryck sedan på Retur.

 3. Skriv in dina sökord.

 4. Om du vill bläddra bland förslagen trycker du på nedpilen. Välj ett förslag genom att trycka på Retur. Sökresultatet visas i meddelandelistan.

 5. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör det första meddelandet. Tryck på nedpilen om du vill bläddra i listan. Tryck på Retur om du vill öppna ett e-postmeddelande.

 6. Tryck på Esc om du vill rensa listan med sökresultat.

  Om du vill återgå till inkorgen från ett öppet e-postmeddelande och rensa listan med sökresultat, trycker du på Esc två gånger.

Använda filter för att hitta ett e-postmeddelande

 1. Gå till inkorgen och tryck på Alt+H, L. Fokus flyttas till det första objektet i listan med filteralternativ.

 2. Tryck på nedpilen tills du hör önskat val och tryck sedan på Retur. Du hör: ”Tabellvyn har lästs in.”

 3. Om du vill gå till listan med e-postmeddelanden som matchar filtret trycker du på Tabb-tangenten tills du hör det första meddelandet. Tryck på nedpilen om du vill bläddra i listan. Tryck på Retur om du vill öppna ett e-postmeddelande.

 4. Tryck på Esc om du vill rensa resultatlistan och filtret.

  Om du vill återgå till inkorgen från ett öppet e-postmeddelande och rensa listan med sökresultat, trycker du på Esc två gånger.

Öppna eller lägga till bifogade filer

Du kan öppna och lägga till bifogade filer i dina e-postmeddelanden i Outlook.

Öppna bifogade filer

När du får e-post meddelar skärmläsaren om det finns bifogade filer, och i så fall hur många.

 1. Öppna ett e-postmeddelande med bifogad fil. Fokus är på meddelandetexten.

 2. Tryck på Skift + Tabb tills du hör informationen om de bifogade filerna, inklusive filnamn och filtyp.

 3. Öppna den bifogade filen genom att trycka på Retur. Filen öppnas i ett kompatibelt program.

Lägga till bifogade filer

Du kan skicka filer som meritförteckningar, nyhetsbrev eller bilder som kopior eller OneDrive-filer.

 1. Gå till ett e-postmeddelande och tryck på Alt + N, A, F. En snabbmeny öppnas.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill bifoga en fil du arbetat med nyligen trycker du på nedpilen tills du hör filens namn, och tryck på Retur.

  • Om du vill bifoga en fil från en plats på webben trycker du på W. Du hör den första onlineplatsen, till exempel ”OneDrive”. Tryck på Retur för att välja den. Dialogrutan Infoga fil öppnas. Tryck på Tabb och piltangenterna tills du hör den fil som du vill använda, och tryck sedan på Retur.

  • Om du vill bifoga en fil från lokal lagring, till exempel hårddisken, trycker du på B. Dialogrutan Infoga fil öppnas. Tryck på Tabb och piltangenterna tills du hör den fil som du vill använda, och tryck sedan på Retur.

Skriva ut ett e-postmeddelande

Du kan skriva ut ditt e-postmeddelande på papper eller till en fil.

 1. I ett e-postmeddelande eller på ett e-postmeddelande i Inkorgen trycker du på Ctrl + P. Dialogrutan Skriv ut öppnas.

 2. Om du vill skriva ut med standardinställningarna, trycker du på Alt + F, P, P.

Aktivera eller inaktivera visuella aviseringar och ljudaviseringar

Du kan få ljudaviseringar eller visuella aviseringar när ett nytt e-postmeddelande kommer in. Om du behöver arbeta utan avbrott, kan du inaktivera aviseringarna.

 1. I Inkorgen trycker du på Alt + F, T. Fönstret Outlook-alternativ öppnas, med fokus är på fliken Allmänt.

 2. Tryck på M. Fliken E-post öppnas.

 3. Tryck på Tabb och tryck sedan på P. Du hör antingen: "Markerad" eller "Omarkerad" följt av "Spela upp ett ljud, kryssruta." Tryck på blanksteg för att markera eller avmarkera det här alternativet.

 4. Tryck på Tabb för att gå igenom de andra aviseringsalternativen. Tryck på blanksteg för att markera eller avmarkera ett alternativ. När du hör ”Bläddra, knapp” finns det finns inga fler aviseringsalternativ att välja.

 5. Du bekräftar ditt val och stänger fönstret Outlook-alternativ genom att trycka på Tabb tills du hör ”OK, knapp” och tryck sedan på RETUR.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Kortkommandon för att navigera i e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använda e-postmeddelandet i Outlook för Mac med VoiceOver i Mac OS inbyggda Skärmläsaren till väsentliga grundläggande aktiviteter. Du kan skapa och skicka nya e-postmeddelanden, läsa och svara på mottagna e-postmeddelanden, sökning, filter och skriva ut e-postmeddelanden, arbeta med bifogade filer och mycket mer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Läsa och svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

Läsa ett e-postmeddelande

Som standard visas e-postmeddelanden med det senaste först i Outlook-appen.

 1. I Outlook trycker du på Kommando + 1 så öppnas huvudvyn E-post. Om du vill flytta fokus till meddelandelistan i E-post-vyn trycker du på Tabb tills du hör: ”Meddelandelista, dispositionsvy, tabell”.

 2. Om du vill bläddra i meddelandelistan trycker du på Ctrl +] (höger klammerparentes) för att gå till nästa meddelande, eller Ctrl + [ (vänster klammerparentes) att gå till föregående meddelande.

 3. VoiceOver läser information om e-postmeddelanden i din inkorg när du förflyttar dig. Du hör till exempel följande:

  • Namnet på avsändaren

  • E-postmeddelandets ämne

  • Datum då det skickades

  • Om det finns bifogade filer

 4. Om du vill öppna ett enskilt e-postmeddelande eller en e-postkonversation med flera meddelanden, trycker du på Kommando + O. Meddelandefönstret öppnas och du hör: ”Öppna ett meddelande. Nu i <meddelandets ämne >.”

  Om du snabbt vill gå till nästa e-postmeddelande trycker du på Control+vänster hakparentes ([). Om du vill gå till föregående e-postmeddelande trycker du på Control+höger hakparentes (]).

 5. Tryck på högerpil eller vänsterpil om du vill läsa ett e-postmeddelande eller flera meddelanden in en konversation. VoiceOver läser upp meddelandefälten när du flyttar runt.

 6. När du är klar trycker du på Kommando + W för att stänga meddelandefönstret. Meddelandefönstret stängs och fokus flyttas till meddelandelistan i inkorgen.

Läsa ett e-postmeddelande från Meddelandecenter

Gå till meddelandecentret på din Mac för att läsa de senaste e-postmeddelandena från Outlook.

 1. Gå till menyn Tillägg på menyraden genom att trycka på Ctrl + Alt + MM. Du hör: ”Menyn Tillägg”.

 2. Gå till Meddelandecenter, tryck på högerpilen tills du hör ”meddelandecenter, menyn Tillägg”, och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

 3. Gå till Aviseringar i Meddelandecenter, tryck på Ctrl + Alt + höger eller vänster piltangent tills du hör ”Aviseringar alternativknapp” och tryck sedan på Ctrl + Alternativ + Skift + nedpil.

 4. Om du vill bläddra i listan meddelanden, tryck på höger eller vänster. När du vill hamna i ett meddelande om Outlook, läser VoiceOver meddelandet som ”Microsoft Outlook”, följt av meddelandet tid, ämne, avsändaren och meddelandetexten. Tryck på RETUR om du vill öppna e-postmeddelandet.

Svara på ett e-postmeddelande

 1. I ett e-postmeddelande gör du något av följande:

  • Tryck på kommando + R för att svara meddelandets avsändare.

  • Tryck på Skift + Kommando + R för att svara alla.

 2. Ett nytt e-postmeddelande öppnas med samma ämne, inställt till svar enbart till avsändaren eller till alla som angetts i det ursprungliga e-postmeddelandet. Fokus är på meddelandetexten. Skriv ditt meddelande.

 3. När du har skrivit meddelandet för att skicka e-post, trycker du på kommando + RETUR.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

 1. I ett e-postmeddelande trycker du på Kommando + J.

 2. Fokus är på fältet Till. Du hör: ”Till, redigera text.” Skriv mottagarnas namn.

 3. Om du vill lägga till ett meddelande trycker du på TABB tills du hör ”Dokumenttext” och skriver sedan meddelandet.

 4. När du har skrivit meddelandet trycker du på kommando + RETUR för att skicka e-postmeddelandet.

Skapa och skicka e-post

 1. I Outlook trycker du på Kommando + 1 så öppnas huvudvyn E-post.

 2. Skapa ett nytt e-postmeddelande genom att trycka på Kommando+N. Ett nytt meddelandefönster öppnas med fokus i fältet Till. Du hör: ”Namnlös (...), fönster, Till, redigera text ”.

 3. I fältet Till skriver du mottagarnas namn.

 4. Om du vill skicka en kopia trycker du på TABB för att gå till fältet Kopia. Du hör: ”Kopia, redigera text.” Skriv namnen på de kontakter som ska få en kopia.

  Om du vill skicka en dold kopia alternativ trycker du på SKIFT + TABB tills du hör ”Meddelanden, markerad flik” och tryck sedan på högerpilen och du hör ”Alternativ, flik”. Tryck på CTRL + Alternativ + blanksteg för att öppna fliken Alternativ, tryck på TABB tills du hör ”Hemlig kopia, avmarkerad kryssruta” och tryck sedan på blanksteg. Fältet Hemlig kopia läggs till i meddelandet. Tryck på TABB tills du hör ”Hemlig kopia, redigera text” och skriv sedan kontakternas namn.

 5. Om du vill lägga till ett ämne för e-postmeddelandet trycker du på TABB tills du hör ”Ämne, redigera text”, och skriver sedan ämnet.

 6. När du vill skriva meddelandet trycker du på TABB tills du hör ”Dokumenttext” och skriver sedan meddelandet.

 7. När du har skrivit meddelandet trycker du på kommando + RETUR för att skicka e-postmeddelandet.

Använda sökning och filter för att hitta ett e-postmeddelande

Slösa inte tid på att söka igenom listor och arkiv efter viktiga e-postmeddelanden. Använd sök- och filterfunktionerna för att snabbt hitta det du söker.

Söka efter ett e-postmeddelande

 1. Tryck på Alt + Kommando + F för att söka i den aktuella mappen i vyn e-post. Du hör: ”Sök, Sök textfält”. Skriv sökorden och trycker på RETUR.

 2. Gå till listan över sökresultat genom att tryck på TABB tills du hör: ”Meddelandelista, dispositionsvy, tabell”.

 3. Om du vill bläddra igenom sökresultaten genom att trycka på upp eller ned piltangenterna. När du flyttar meddelar VoiceOver meddelanden efter avsändare, ämne och datum.

 4. Tryck på Kommando+O om du vill öppna ett e-postmeddelande. Stänga e-postfönstret och återgå till vyn E-post genom att trycka på Kommando + W.

 5. När du är klar och är i vyn E-post avslutar du Sök genom att trycka på SKIFT + TABB tills du hör ”Sök, söktextfält” och sedan trycka på Esc.

Använda filter för att hitta ett e-postmeddelande

 1. I vyn E-post trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”filtrera e-post, menyknapp”.

 2. Öppna listan med filtreringsalternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck på nedpilen tills du hör det filtreringsalternativ du vill ha och tryck sedan på Ctrl + Alt + Blanksteg. Fokus flyttas till meddelandelistan med e-postmeddelanden som matchar filtret.

 3. Om du vill bläddra i listan med meddelande som matchar filtret trycker du på Ctrl + ] (höger klammerparentes) för att gå till nästa meddelande, eller Ctrl + [ (vänster klammerparentes) att gå till föregående meddelande. VoiceOver läser upp meddelandeinformationen när du förflyttar dig genom listan.

 4. Tryck på Kommando+O om du vill öppna ett e-postmeddelande.

 5. Om du vill ta bort filtreringsalternativet går du till vyn E-post, trycker på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör ”Filtrera e-post, menyknapp”, och trycker sedan på Ctrl + Alt + Skift + M. Tryck på nedpilen tills du hör ”Rensa alla filter” och tryck sedan på blanksteg.

Öppna eller lägga till bifogade filer

Du kan öppna och lägga till bifogade filer i e-postmeddelanden i Outlook för Mac.

Öppna en bifogad fil

VoiceOver meddelar om det finns bifogade filer i ett mottaget e-postmeddelande.

 1. Öppna e-postmeddelandet med en eller flera bifogade filer.

 2. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”bifogad fil”, följt av filnamnet och storlek, och tryck på blanksteg. Den bifogade filen öppnas i programmet stöds.

Lägga till en bifogad fil

Du kan skicka filer som meritförteckningar, foton och mötesinbjudningar som bifogade filer.

Bifoga en fil

 1. När du skriver ett meddelande i det nya e-postfönstret trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör ”Bifoga fil, knapp” och tryck sedan på blanksteg. En dialogruta öppnas och du kan bläddra efter den fil du vill bifoga, till exempel från Dokument eller iCloud.

 2. Bläddra till den fil du vill ha och markera den med Ctrl + Alt + blanksteg.

 3. Filen bifogas till ditt e-postmeddelande och fokus flyttas tillbaka till det nya e-postfönstret.

Infoga en bild

 1. När du skriver ett meddelande i det nya e-postfönstret trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör ”Bildmeny, knapp” och trycker sedan på blanksteg för att visa undermenyn Bilder

 2. Tryck på nedpilen tills du hör "Bild från fil" och tryck sedan på blanksteg. En dialogruta öppnas och du kan leta rätt på den bildfil du vill bifoga.

 3. Bläddra till den bild du vill ha och markera den med Ctrl + Alt + blanksteg.

 4. Bilden infogas i meddelandet.

Skriva ut ett e-postmeddelande

Du kan skriva ut ditt e-postmeddelande på papper eller till en fil.

 1. Markera det e-postmeddelande du vill skriva ut i Outlook.

 2. Tryck på kommando + P för att öppna dialogrutan Skriv ut. Om du vill skriva ut e-postmeddelandet, tryck på TABB tills du hör ”standardknappen Skriv ut,”, och tryck sedan på RETUR när du vill skicka dokumentet till standardskrivaren.

Aktivera eller inaktivera visuella aviseringar och ljudaviseringar

Du kan snabbt aktivera eller inaktivera aviseringar.

 1. I Outlook trycker du på kommando+komma (,) för att öppna Outlook-inställningar. Du hör: ”Inställningar, visa alla, knapp”.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Aviseringar och ljud, knapp” och tryck sedan på blanksteg. Fönstret Aviseringar och ljud öppnas.

 3. Aktivera eller inaktivera alla aviseringar genom att trycka på Tabb tills du hör ”Visa en avisering på skrivbordet” och sedan trycka på blanksteg för att aktivera inställningen (”markerad”) eller inaktivera den (”avmarkerad”).

 4. Om du vill aktivera eller inaktivera ljudaviseringar trycker du på Tabb tills du hör ”Nytt meddelande” eller ”Påminnelse” och trycker sedan på blanksteg för att aktivera ljudaviseringar för nya meddelanden och påminnelser (”markerad”) eller inaktivera dem (”avmarkerad”).

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd e-post i Outlook för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS för att utföra grundläggande åtgärder. Du kan skriva och skicka e-post, läsa och svara på mottagen e-post, söka efter och filtrera e-postmeddelanden, arbeta med prioriterade meddelanden och med bifogade filer.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Läsa och svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

Läsa ett e-postmeddelande

Som standard visas de nyaste e-postmeddelandena förs i Outlook.

Tips: När du är i meddelandelistan och på ett meddelande sveper du uppåt eller nedåt för att höra vilka meddelandeåtgärder du kan utföra. Om du vill utföra en viss åtgärd dubbeltrycker du när du hör åtgärden.

 1. För att höra VoiceOver läsa e-postmeddelandena i din inkorg går du till meddelandelistan och sveper du åt höger eller drar med fingret nedåt i listan. Du hör till exempel följande:

  • Namnet på avsändaren

  • E-postmeddelandets ämne

  • Datum då det skickades

  • Bifogade filer (om det finns)

  • De första raderna i e-postmeddelandet

  • Antalet meddelanden i en konversation

 2. Om du vill öppna ett enskilt e-postmeddelande eller en e-postkonversation med flera meddelanden, dubbeltrycker du på skärmen.

 3. Om du vill läsa ett e-postmeddelande eller en konversation sveper du åt höger och drar med fingret uppifrån och ned i listan med e-postmeddelanden. Du hör ämne, avsändarens namn, meddelandet och hur många meddelanden som finns i en konversation.

 4. Om konversationen är lång kanske du måste öppna hela meddelandet för att kunna höra det. När det första meddelandet har lästs upp sveper du åt höger. Om du hör ”Öppna hela meddelandet, knapp” finns det mer text i meddelandet. Dubbeltryck på skärmen om du vill öppna meddelandet.

  Återgå till den dolda meddelandevyn genom att svepa åt vänster tills du hör ”Stäng, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 5. Om du snabbt vill flytta till nästa e-postmeddelande sveper du åt vänster tills du hör ”Nästa meddelande, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Om du snabbt vill flytta till föregående e-postmeddelande sveper du åt vänster tills du hör ”Föregående meddelande, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 6. När du har läst meddelandet och vill återgå till inkorgen sveper du åt höger tills du hör ”Bakåt-knappen” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Svara på ett e-postmeddelande

 1. Svep åt höger i e-postmeddelandet tills du hör "Redigera, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Du hör: ”Avisering, knappen Svara”. Om du bara vill svara den ursprungliga avsändaren dubbeltrycker du på skärmen. Om meddelandet har flera mottagare och du vill svara alla sveper du åt höger tills du hör ”Svara alla, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Ett nytt e-postmeddelande öppnas med samma ämne, inställt till svar enbart till avsändaren eller till alla som angetts i det ursprungliga e-postmeddelandet. Fokus är på meddelandets brödtext och skärmtangentbordet finns i nedre halvan av skärmen. Skriv ditt meddelande.

 4. När du är klar med meddelandet sveper du åt vänster tills du hör "Skicka, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

 1. I ett e-postmeddelande sveper du åt höger tills du hör ”Vidarebefordra, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Du hör: ”Till, textfält, redigerar”. Fokus är på fältet Till, och skärmtangentbordet finns i nedre halvan av skärmen. Skriv mottagarnas namn.

 3. Om du vill skriva ett meddelande sveper du åt höger tills du hör "Flerradig textruta" och dubbeltrycker sedan. Skriv ditt meddelande.

 4. När du är klar med meddelandet sveper du åt vänster tills du hör "Skicka, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Arbeta med prioriterade meddelanden

Fokusera på de e-postmeddelanden som är viktigast för dig. Som standard skapar Outlook en prioriterad inkorg och en inkorg för övrig e-post. Dina viktigaste e-postmeddelanden läggs i inkorgen Prioriterad medan övrig e-post finns kvar, men ur vägen, i inkorgen Övrig.

Som standard öppnar Outlook inkorgen Prioriterad. Så här går du till inkorgen Övrig:

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Övrig, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. När du vill gå tillbaka till inkorgen Prioriterad sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Prioriterad, knapp” och dubbeltrycker på skärmen.

Så här flyttar du ett e-postmeddelande från inkorgen Övrig till inkorgen Prioriterad:

 1. Navigera till meddelandet du vill flytta och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Fler konversationsåtgärder” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Gå till prioriterad inkorg, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Du hör en avisering. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ha, och dubbeltryck på skärmen.

Så här inaktiverar du inkorgen Prioriterad och arbetar med en enda meddelandelista:

 1. Svep åt höger tills du hör ”Inställningar, flik” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Prioriterad inkorg, växlingsknapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Nu visas en enda inkorg i Outlook.

Skapa och skicka e-post

 1. I meddelandelistan sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Skriv, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Fönstret Nytt meddelande öppnas med fokus på fältet Till, och skärmtangentbordet visas i nedre halvan av skärmen. Skriv namnen på mottagarna.

 3. Om du vill skicka en kopia eller hemlig kopia sveper du åt höger tills du hör "Kopia/Hemlig kopia, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Kopia, textfält, redigerar”. Skriv namnen på de kontakter som ska få en kopia.

  Svep åt höger för att skicka en hemlig kopia. Du hör: ”Hemlig kopia, noll med blanksteg, textfält”. Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan kontaktnamnen.

 4. Om du vill skriva ett ämne för e-postmeddelandet sveper du åt höger tills du hör ”Ämne, textfält”, dubbeltrycker på skärmen och skriver sedan meddelandet.

 5. Svep åt höger tills du hör "Flerradig textruta" och dubbeltryck sedan. Skriv meddelandet.

 6. När du är klar med meddelandet sveper du åt vänster tills du hör "Skicka, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Använda sökning och filter för att hitta ett e-postmeddelande

Slösa inte bort tid på att söka igenom listor och arkiv efter viktiga e-postmeddelanden. Använd sökning och filtrering för att snabbt hitta det du söker.

Söka efter ett e-postmeddelande

 1. I meddelandelistan sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Sök, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Fokus flyttas till fältet Sök efter e-post. Börja skriva dina sökord. Sökresultatlistan uppdateras medan du skriver.

 3. Svep åt höger för att bläddra igenom sökresultaten. VoiceOver läser upp informationen och meddelandet när du förflyttar dig genom listan.

 4. När du hör ett e-postmeddelande som du vill öppna, dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Stäng Sök genom att svepa åt vänster tills du hör "Avbryt, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Använda filter för att hitta ett e-postmeddelande

 1. I meddelandelistan sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Filter, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör det filtreringsalternativ du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger för att bläddra igenom de e-postmeddelanden som matchar filtret. VoiceOver läser upp informationen och meddelandet när du förflyttar dig genom listan.

 4. När du hör ett e-postmeddelande som du vill öppna, dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Om du vill ta bort filtreringsalternativet sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Avbryt filter, knapp”, och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Öppna eller lägga till bifogade filer

Du kan öppna och lägga till bifogade filer i dina e-postmeddelanden i Outlook för iOS.

Öppna en bifogad fil

VoiceOver meddelar om det finns bifogade filer i ett mottaget e-postmeddelande.

 1. Öppna e-postmeddelandet med en eller flera bifogade filer.

 2. Svep åt höger tills du hör bifogad filtyp, följt av ”bifogad fil”, och filnamn och storlek och dubbeltryck sedan på skärmen. Den bifogade filen öppnas i ett program som stöds.

Lägga till en bifogad fil

Du kan skicka filer som meritförteckningar, foton och mötesinbjudningar som bifogade filer.

Bifoga en fil

 1. När du skriver ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Bifoga en fil eller ett foto, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Bifoga fil”. Dubbeltryck på skärmen.

 2. Bläddra till den fil du vill använda och markera den genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Bifoga fil” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Bifoga ett foto

 1. När du skriver ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Bifoga en fil eller ett foto, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Så här tar du ett foto med enhetskameran och bifogar det:

 1. Svep åt höger. Du hör: "Ta bild, knapp."

 2. Dubbeltryck på skärmen. Kameran aktiveras.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Ta bild, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Använd foto” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Om du vill bifoga det senast tagna fotot sveper du åt höger tills du hör ”Använd senast tagna foto” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Så här bifogar du en bild från Foton:

 1. Svep åt höger tills du hör ”Välj foto från bibliotek” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Leta rätt på den bild som du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

Bifoga en mötesinbjudan

 1. När du skriver ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Bifoga möte, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Du hör: "Skicka tillgänglighet, knapp." Dubbeltryck på skärmen om du vill skicka din första tillgängliga tid för ett möte.

  Om du vill skapa en ny inbjudan sveper du åt höger tills du hör ”Skapa inbjudan, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Ett nytt fönster för Outlook kalender-händelse öppnas. Anvisningar för hur du skapar mötesinbjudningar finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook.

 3. När du har schemalagt mötet går du till händelsefönstret i kalendern, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Klar, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd e-post i Outlook för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android för att utföra grundläggande åtgärder. Du kan skriva och skicka e-post, läsa och svara på mottagen e-post, söka efter och filtrera e-postmeddelanden, arbeta med prioriterade meddelanden och med bifogade filer med mera.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Läsa och svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

Läsa ett e-postmeddelande

Som standard visas de nyaste e-postmeddelandena först.

 1. Svep åt vänster eller höger i meddelandelistan eller dra med fingret nedåt för att lyssna när TalkBack läser upp e-postmeddelandena. Du hör information om varje e-postmeddelande, inklusive:

  • Avsändarens namn

  • Datumet och tiden då meddelandet togs emot

  • Ämnet

  • De första raderna av e-postmeddelandets innehåll

 2. Du öppnar ett e-postmeddelande genom att dubbeltrycka på skärmen. TalkBack börjar automatiskt läsa meddelandet från början.

  Om du vill att TalkBack ska läsa upp ett e-postmeddelande från början till slut sveper du nedåt och åt höger. Den globala snabbmenyn öppnas. Svep åt höger tills du hör: "Läs från början, knapp." Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Om du snabbt vill skumma igenom meddelandet drar du med fingret nedåt från skärmens överkant.

  Svep uppåt i meddelandet med två fingrar om du vill bläddra nedåt. Svep nedåt med två fingrar om du vill bläddra uppåt.

 3. När du har läst meddelandet och vill återgå till inkorgen sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Navigera uppåt, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Svara på ett e-postmeddelande

 1. Med e-postmeddelandet öppet gör du något av följande:

  • Om du bara vill svara den ursprungliga avsändaren sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Svara, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om meddelandet har flera mottagare och du vill svara alla, sveper du åt höger tills du hör ”Svara alla, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Ett nytt e-postmeddelande öppnas med samma ämne, inställt till svar enbart till avsändaren eller till alla som angetts i det ursprungliga e-postmeddelandet. Fokus är på meddelandets brödtext, och skärmtangentbordet finns i nedre halvan av skärmen. Skriv ditt meddelande.

 3. När du har skrivit klart meddelandet sveper du åt vänster tills du hör "Skicka" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Skickat, Outlook, tangentbordet dolt”.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Du kan enkelt vidarebefordra ett e-postmeddelande med TalkBack.

 1. Med e-postmeddelandet öppet sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Vidarebefordra, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Ett nytt e-postmeddelande öppnas med samma ämne. Fokus är på fältet Till, och skärmtangentbordet är i nedre halvan av skärmen.

 2. Skriv mottagarnas namn.

 3. Skriv ett meddelande genom att svepa åt höger tills du hör "Meddelande, brödtext", och dubbeltryck sedan på skärmen. Skriv ditt meddelande.

 4. När du har skrivit klart meddelandet sveper du åt vänster tills du hör "Skicka" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Arbeta med prioriterade meddelanden

Fokusera på de e-postmeddelanden som är viktigast för dig. Som standard skapar Outlook en prioriterad inkorg och en inkorg för övrig e-post. Dina viktigaste e-postmeddelanden finns i inkorgen Prioriterad medan övrig e-post finns kvar, men ur vägen, i inkorgen Övrig.

Som standard öppnar Outlook inkorgen Prioriterad. Så här går du till inkorgen Övrig:

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Växla till övrig e-post, växlingsknapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. När du vill gå tillbaka till inkorgen Prioriterad sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Växla till prioriterad e-post, växlingsknapp” och dubbeltrycker på skärmen.

Så här flyttar du ett e-postmeddelande från inkorgen Övrig till inkorgen Prioriterad:

 1. Navigera till det meddelande du vill flytta och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”markerad”, följt av informationen om meddelandet.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”Fler alternativ, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Gå till prioriterad inkorg, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Du hör en avisering. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ha, och dubbeltryck på skärmen.

Så här inaktiverar du inkorgen Prioriterad och arbetar med en enda meddelandelista:

 1. Svep åt höger tills du hör ”Inställningar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Prioriterad inkorg” och dubbeltryck sedan på skärmen. Nu visas en enda inkorg i Outlook.

Skapa och skicka e-post

 1. I meddelandelistan sveper du åt höger tills du hör "Skriv, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret Nytt meddelande öppnas med fokus på fältet Till och skärmtangentbordet visas på nedre halvan av skärmen.

 2. Skriv mottagarnas namn eller e-postadresser. Listan över matchande kontakter uppdateras när du skriver.

  Obs!: Beroende på enhet kan du behöva svepa åt höger tills du hör ”sökkatalog” och sedan dubbeltrycka på skärmen om du vill leta efter en kontakt.

 3. Välj en kontakt genom att svepa åt höger tills du hör önskat namn. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Skicka en kopia av meddelandet till andra mottagare genom att dra åt höger tills du hör ”Kopia, fält” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Lägg till mottagarna enligt instruktionerna i föregående steg.

 5. Om du vill skicka en hemlig kopia till andra mottagare sveper du åt höger tills du hör "Hemlig kopia, fält". Dubbeltryck på skärmen och lägg till mottagarna.

 6. Om du vill lägga till ett ämne för e-postmeddelandet sveper du åt höger. Du hör: "Ämne, redigeringsruta." Dubbeltryck på skärmen och skriv ett ämne.

 7. Skriv meddelandet genom att svepa åt höger. Du hör: "Meddelandetext." Dubbeltryck på skärmen och skriv meddelandet.

 8. När du har skrivit klart meddelandet sveper du åt vänster tills du hör "Skicka" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Använda sökning och filter för att hitta e-post

Slösa inte bort tid på att söka igenom listor och arkiv efter viktiga e-postmeddelanden. Använd sökning och filtrering för att snabbt hitta det du söker.

Söka efter ett e-postmeddelande

 1. I meddelandelistan sveper du åt höger tills du hör "Sök" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Fokus flyttas till textfältet Sök efter e-post, och skärmtangentbordet finns i nedre halvan av skärmen. Börja skriva dina sökord. Sökresultatlistan uppdateras medan du skriver.

 3. Svep åt höger för att bläddra igenom sökresultaten. TalkBack läser upp informationen och meddelandet när du förflyttar dig genom listan.

 4. När du hör ett e-postmeddelande som du vill öppna, dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Stäng Sök genom att svepa åt vänster tills du hör "Dölj, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Använda filter för att hitta ett e-postmeddelande

 1. I meddelandelistan sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Filter, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör det filtreringsalternativ du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger för att bläddra igenom de e-postmeddelanden som matchar filtret. TalkBack läser upp meddelandeinformationen när du förflyttar dig genom listan.

 4. När du hör det e-postmeddelande du vill öppna dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Om du vill ta bort filtreringsalternativet och visa alla e-postmeddelanden i meddelandelistan sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Avmarkera meddelandefilter, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna eller lägga till bifogade filer

Du kan öppna och lägga till bifogade filer i dina e-postmeddelanden i Outlook för Android.

Öppna en bifogad fil

TalkBack meddelar om det finns bifogade filer i ett mottaget e-postmeddelande.

 1. Öppna e-postmeddelandet med en eller flera bifogade filer.

 2. Svep åt vänster tills du hör filtyp, namn och storlek och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du hör ”Öppna med följande program” sveper du åt höger tills du hör det alternativ du vill ha. Välj det genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Dubbeltryck på skärmen för att öppna den bifogade filen i det valda programmet.

Lägga till en bifogad fil

Du kan skicka filer som meritförteckningar, foton och mötesinbjudningar som bifogade filer.

Bifoga en fil

 1. När du skriver ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Bifoga filer” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Välj filer”.

 2. Dubbeltryck på skärmen om du vill lägga till en fil från Outlook. Om du vill infoga en fil från din enhet sveper du åt höger tills du hör ”Välj bland filer på enheten” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Bläddra till den fil du vill använda och dubbeltryck på skärmen för att markera och bifoga den.

Bifoga ett foto

 1. När du skriver ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Bifoga filer” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Så här tar du ett foto med enhetskameran och bifogar det:

 1. Svep åt höger. Du hör: "Ta bild, knapp."

 2. Dubbeltryck på skärmen. Kameran aktiveras.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Avtryckare” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Bilden tas.

 4. Om du hör ”avtryckaren är aktiverad, klar” dubbeltrycker du på skärmen för att bifoga fotot.

  Om du inte hör ”avtryckaren är aktiverad, klar” sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”OK, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen för att bifoga fotot.

Så här bifogar du en bild från Foton:

 1. Svep åt höger tills du hör ”Välj bland foton” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Gå till den bild som du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

  Beroende på enhet kan du först behöva bläddra till den plats där fotot är sparat.

Bifoga en mötesinbjudan

 1. När du skriver ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Bifoga möte” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Du hör: "Skicka tillgänglighet." Dubbeltryck på skärmen om du vill skicka din första tillgängliga tid för ett möte.

 3. Om du vill skapa en ny inbjudan sveper du åt höger tills du hör ”Skapa en inbjudan” och dubbeltrycker sedan på skärmen. OutlookKalendern öppnas. Anvisningar för hur du skapar mötesinbjudningar finns i Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid.

 4. När du är klar med att schemalägga mötet går du till händelsefönstret i kalendern, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Klar” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook E-post med den inbyggda skärmläsaren i Windows för att utföra grundläggande åtgärder. Du kan skriva och skicka e-post, läsa, ordna och svara på mottagen e-post, söka efter och filtrera e-postmeddelanden, arbeta med bifogade filer med mera.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Läsa och svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

Läsa ett e-postmeddelande

Som standard visas de nyaste e-postmeddelandena först.

 1. Svep åt vänster eller höger i meddelandelistan eller dra med fingret nedåt för att lyssna när skärmläsaren läser upp e-postmeddelandena. Du hör information om varje e-postmeddelande, inklusive:

  • Avsändarens namn

  • Datumet och tiden då meddelandet togs emot

  • Ämnet

  • De första raderna av e-postmeddelandets innehåll

 2. Du öppnar ett e-postmeddelande genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör: ”Läsfönster, meddelande.”

  Om du vill höra skärmläsaren läsa meddelandet uppifrån och ned, sveper du uppåt med tre fingrar.

  Svep uppåt i meddelandet med två fingrar om du vill bläddra nedåt. Svep nedåt med två fingrar om du vill bläddra uppåt.

  Om du snabbt vill flytta till nästa e-postmeddelande sveper du åt höger tills du hör ”Nyare, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Om du vill flytta till föregående e-postmeddelande sveper du åt höger tills du hör ”Äldre, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. När du har läst meddelandet och vill återgå till inkorgen sveper du åt höger tills du hör ”Bakåt-knappen, komprimerad” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Svara på ett e-postmeddelande

 1. Med e-postmeddelandet öppet sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Svara, knapp, dold” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Svara, meny”.

 2. Om du bara vill svara den ursprungliga avsändaren sveper du åt höger. Du hör: ”Svara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen. Om meddelandet har flera mottagare och du vill svara alla sveper du åt höger tills du hör ”Svara alla, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Ett nytt e-postmeddelande öppnas med samma ämne, inställt till svar enbart till avsändaren eller till alla som angetts i det ursprungliga e-postmeddelandet. Du hör: ”Outlook e-postfönster.” Fokus är på meddelandetexten och skärmtangentbordet finns i nedre halvan av skärmen.

 4. Skriv ditt meddelande.

 5. När du är klar med meddelandet sveper du åt höger tills du hör "Skicka, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

 1. Med e-postmeddelandet öppet sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Svara, knapp, dold” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Svara, meny.”

 2. Svep åt höger tills du hör ”Vidarebefordra, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Ett nytt e-postmeddelande öppnas med samma ämne. Fokus är på textfältet Till, och skärmtangentbordet finns i nedre halvan av skärmen.

 4. Skriv mottagarnas namn.

 5. Skriv ett meddelande genom att svepa åt höger tills du hör "Meddelande, redigerbar text," och dubbeltryck sedan på skärmen. Skriv ditt meddelande.

 6. När du är klar med meddelandet sveper du åt höger tills du hör "Skicka, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Ordna meddelanden

Som standard grupperas meddelanden efter konversation i Outlook E-post. Om du vill att e-postmeddelandena ska visas ett i taget i kronologisk ordning i stället, kan du enkelt ändra hur meddelandena är ordnade.

 1. I inkorgen sveper du åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knapp, dold” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Fler alternativ, meny.”

 2. Svep åt höger tills du hör ”Inställningar, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Inställningar, Hantera konton, knapp”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Läsknapp,” och dubbeltryck sedan på skärmen. Läsfönstret öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör ”På, Visa meddelanden ordnade efter konversation, växlingskontroll” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Stäng Läsfönstret genom att dra med fingret längs den nedre kanten av skärmen tills du hör ”Navigeringsfält, Bakåt, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Inställningar, Läsknapp.”

 6. Om du vill avsluta fönstret Inställningar och återgå till inkorgen drar du med fingret längst den nedre kanten av skärmen tills du hör "Navigeringsfält, Bakåt, knappen dold" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Skapa och skicka e-post

Låt din skärmläsare hjälpa dig att skriva ett nytt e-postmeddelande och nå ut med ditt budskap.

 1. I inkorgen sveper du åt höger tills du hör ”Kommandopalett, Ny, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Ett nytt fönster med ett tomt e-postmeddelande öppnas med fokus på fältet Till och skärmtangentbordet på nedre halvan av skärmen.

 2. Skriv mottagarnas namn eller e-postadresser. Listan över matchande kontakter uppdateras när du skriver. Om du vill markera en kontakt, drar du fingret nedåt tills du hör ”Förslag, lista>” följt av namnet på den kontakt du vill använda, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Om du vill lägga till ett ämne för e-postmeddelandet sveper du åt höger. Du hör: ”Ämne, redigerbar text”. Dubbeltryck på skärmen och skriv ett ämne.

 4. Skriv meddelandet genom att svepa åt höger. Du hör: ”Ämne, redigerbar text.” Dubbeltryck på skärmen och skriv meddelandet.

 5. Om du vill skicka en kopia eller hemlig kopia av meddelandet sveper du åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knappen dold” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Svep åt höger tills du hör ”Visa Kopia och Hemlig kopia, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Ange adresser, redigera Hemlig kopia.” Lägg till mottagarna av kopian.

  Om du vill skicka en hemlig kopia sveper du åt höger tills du hör "Hemlig kopia, redigerbar text," och dubbeltrycker sedan på skärmen. Lägg till mottagarna.

 6. När du har skrivit meddelandet sveper du åt vänster tills du hör "Skicka, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Använda sökning och filter för att hitta e-post

Slösa inte bort tid på att söka igenom listor och arkiv efter viktiga e-postmeddelanden. Använd sökning och filtrering för att snabbt hitta det du söker.

Söka efter ett e-postmeddelande

 1. I inkorgen sveper du åt vänster tills du hör ”Sök, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Sökfält, redigerar”.

 2. Fokus flyttas till sökfältet och skärmtangentbordet finns i nedre halvan av skärmen. Börja skriva dina sökord. Sökresultatlistan uppdateras medan du skriver.

 3. Om du vill bläddra igenom sökresultaten sveper du åt vänster eller höger tills du hör Skärmläsaren läsa meddelandeinformationen medan du bläddrar i listan.

 4. När du hör det e-postmeddelande du vill öppna, öppnar du det genom att dubbeltrycka på skärmen.

 5. Stäng Sök genom att svepa åt vänster tills du hör "Stäng sökning, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Använda filter för att hitta ett e-postmeddelande

 1. I inkorgen sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Filter, alla, dold knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör det filtreringsalternativ du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger för att bläddra igenom de e-postmeddelanden som matchar filtret. Skärmläsaren läser upp meddelandeinformationen när du förflyttar dig genom listan.

 4. När du hör det e-postmeddelande du vill öppna dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Om du vill ta bort filtreringsalternativet och visa alla e-postmeddelanden i meddelandelistan sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Filter, <aktuellt filter>, dold knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt vänster tills du hör "Alla, avmarkerat" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Öppna eller lägga till bifogade filer

Du kan öppna och lägga till bifogade filer i dina e-postmeddelanden i Skärmläsaren.

Öppna en bifogad fil

Skärmläsaren meddelar om det finns bifogade filer i ett mottaget e-postmeddelande.

 1. Öppna e-postmeddelandet med en eller flera bifogade filer.

 2. Svep till vänster tills du hör ”meddelandehuvud, hämta”, följt av filnamnet och storlek och ”bilaga” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. När hämtningen är klar klickar du hör: ”öppna”, följt av filnamnet och storlek och: ”bilaga”. Om du vill öppna den bifogade filen, dubbelklicka på skärmen.

Lägga till en bifogad fil

Du kan skicka filer som meritförteckningar, foton och mötesinbjudningar som bifogade filer.

Bifoga en fil

 1. När du skriver ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Bifoga, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Välj ett program.”

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill bifoga en nyligen använd fil, dubbeltrycker du på skärmen.

  • Om du vill bifoga en fil från din enhet sveper du åt höger tills du hör ”Den här enheten” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Bläddra till den fil du vill använda och markera den genom att dubbeltrycka på skärmen. Bifoga filen genom att svepa åt höger tills du hör ”Klar, appfält, knapp”, och dubbeltryck sedan på skärmen

Bifoga ett foto

 1. När du skriver ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Bifoga, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Välj ett program.”

Så här tar du ett foto med enhetskameran:

 1. Svep åt höger tills du hör: ”Kamera”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Kameran aktiveras.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Ta bild, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Klar, appfält, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Så här bifogar du en bild från Foton:

 1. Svep åt höger tills du hör ”Foton” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Bläddra till den bild du vill använda och markera den genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Klar, appfält, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Aktivera eller inaktivera visuella aviseringar och ljudaviseringar

Du kan snabbt aktivera eller inaktivera aviseringar.

 1. I inkorgen sveper du åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Fler alternativ, popup, anpassad”.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Inställningar, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Inställningar, Hantera konton, knapp”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Inställningar, aviseringar, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret Aviseringar öppnas.

 4. Om du vill aktivera eller inaktivera alla aviseringar sveper du åt höger tills du hör ”Visa aviseringar i åtgärdscentret” och dubbeltrycker för att aktivera eller inaktivera inställningen.

 5. Om du vill aktivera eller inaktivera separata aviseringstyper aktiverar du först alla aviseringar enligt anvisningarna i föregående steg, sveper åt höger tills du hör de alternativ som du vill markera eller avmarkera och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook Web App med Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, när du arbetar med E-post. Du kan skapa nya e-postmeddelanden, läsa och svara på e-postmeddelanden, söka, filtrera och skriva ut e-postmeddelanden och arbeta med bifogade filer.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Outlook på webben.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • I den här artikeln förutsätter vi att Läsfönster är avmarkerat.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook Web App.

I det här avsnittet

Läsa och svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

Använd skärmläsare och kortkommandon för att läsa och svara på e-postmeddelanden. När ett nytt e-postmeddelande kommer hör du ett ljud.

Läsa ett e-postmeddelande

Gå till ett e-postmeddelande i meddelandelistan i E-post och hör skärmläsaren läsa upp e-postmeddelandet och den tillhörande informationen.

 1. Tryck på TABB tills du hör den första, nytt e-postmeddelande i meddelandelistan i huvudsakliga vyn e-post. Skärmläsaren meddelar: ”oläst”, följt av e-information och meddelandet, och sedan: ”icke-markerat”.

 2. Tryck på CapsLock + RETUR om du vill öppna ett e-postmeddelande.

  Tips: Om du vill öppna e-postmeddelandet i ett separat fönster trycker du på Skift + Retur på e-postmeddelandet i meddelandelistan.

 3. Du navigerar i meddelandelistan genom att trycka på upp- eller nedpilen.

 4. Läs igenom hela e-postmeddelandet, trycka på CapsLock + M.

 5. Om du vill höra information för varje fält i e-postmeddelandet trycker du på CapsLock + vänster eller höger piltangent.

Svara på ett e-postmeddelande

Använda din skärmläsare för att snabbt svara på e-postmeddelanden i Outlook Web App.

 1. Tryck på Ctrl + R i meddelandelistan, på det öppnade e-postmeddelandet eller på e-postmeddelandet som du vill svara på. Tryck på Ctrl + Skift + R om du vill svara alla. Du hör: "Meddelandetext, redigerar."

 2. Skriv in ditt svar.

 3. Tryck på Ctrl + Retur för att skicka e-postmeddelandet. Du hör: "Meddelandet har skickats."

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Du kan enkelt vidarebefordra ett e-postmeddelande med hjälp av kortkommandon och din skärmläsare.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + F i meddelandelistan, på det öppnade e-postmeddelandet eller på e-postmeddelandet som du vill vidarebefordra. Du hör: "Till, redigerar" Fokus är på fältet Till i e-postmeddelandet.

 2. Skriv mottagarens e-postadress. Om du vill lägga till en mottagare från dina kontakter skriver du mottagarens namn och trycker sedan på Ctrl + K.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Meddelandetext" och skriv sedan ditt meddelande.

 4. Tryck på Ctrl + Retur för att skicka e-postmeddelandet.

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

Låt din skärmläsare hjälpa dig att skriva ett nytt e-postmeddelande och nå ut med ditt budskap.

 1. Tryck på Ctrl + N i huvudvyn i E-post. Du hör: "Till, redigerar" Fokus är på fältet Till i det nya e-postmeddelandet.

 2. Skriv mottagarens e-postadress. Om du vill lägga till en mottagare från dina kontakter skriver du mottagarens namn och trycker på Ctrl + K.

 3. Tryck på Tabb. Du hör: "Kopia, redigerar." Fokus flyttar till fältet Kopia. Skriv e-postadressen för mottagaren av kopian, om nödvändigt. Om du vill lägga till en mottagare från dina kontakter skriver du mottagarens namn och trycker sedan på Ctrl + K.

 4. Tryck på Tabb. Du hör: "Lägg till ett ämne, redigera." Skriv ett ämne för e-post.

 5. Tryck på Tabb. Du hör: ”Meddelandetext, redigerar.”

 6. Skriv ditt meddelande.

  Tips: Om du vill gå till alternativen för meddelandeformateringen trycker du på Tabb tills du hör: "Avmarkerad, teckensnitt, kryssruta." Du förflyttar dig på menyn med formateringsalternativ genom att trycka på vänster- eller högerpilen. Tryck på blanksteg om du vill se undermenyerna.

 7. Tryck på Ctrl + Retur för att skicka e-postmeddelandet.

Använda sökning och filter för att hitta ett e-postmeddelande

Slösa inte bort tid på att söka igenom listor och arkiv efter viktiga e-postmeddelanden. Använd sökning och filtrering för att snabbt hitta det du söker.

Söka efter ett e-postmeddelande

Använd sökfunktionen för att snabbt hitta särskilda e-postmeddelanden.

 1. I huvudvyn i E-post trycker du på Tabb tills du hör: ”Sök efter e-post och kontakter”. Du kan också trycka på Alt + Q (Outlook) eller snedstreck (/) (Outlook.com).

 2. Skriv sökorden och tryck sedan på Retur. Fokus flyttar till en lista över sökresultaten. Du hör antalet hittade objekt.

  Tips: Du kan söka efter e-postmeddelandets ämne, avsändare eller datum.

 3. Tryck på upp- eller nedpilen för att navigera mellan sökresultaten. Du hör resultaten när du förflyttar dig i listan.

 4. Om du vill förfina sökresultaten trycker du på Tabb tills du hör: "Sök, förfina och navigeringsfönster." Du kan ändra följande sökinformation:

  • Mappen som du vill visa resultatet i

  • Avsändaren vars meddelanden visas i resultatet

  • Om du vill visa endast e-postmeddelanden med bifogade filer

  • Datum för objekten i resultatet

  Tryck på Tabb för att förflytta dig i informationen i fönstret. Tryck på uppåt- eller nedpilen om du vill förflytta dig mellan alternativen i sökinformationen. Välj med blanksteg.

 5. Tryck på Esc om du vill återgå till huvudvyn i E-post.

  Tips: Du kan också använda sökfunktionen Microsoft Edge för att hitta en specifik text i ett öppet e-postmeddelande. I valfri vy i E-post trycker du på F3 eller Ctrl + F. Du hör: "Ange text för att söka, redigerar."

Filtrera dina e-postmeddelanden

Om du vill ordna dina e-postmeddelanden på ett mer betydelsefullt sätt kan du filtrera och sortera dem, till exempel efter datum, omnämnanden eller avsändare.

 1. I meddelandelistan trycker du på Tabb tills du hör "Filtrera, knapp" och trycker sedan på blanksteg. Du hör: "Snabbmeny."

 2. Tryck på upp- eller nedpilen i menyn för att förflytta dig i menyn tills du hör alternativet du vill välja. Tryck på blanksteg om du vill visa menyalternativen. Tryck på blanksteg om du vill välja ett alternativ.

 3. Tryck på TABB tills du hör det aktuella filtret, följt av ”knappen komprimerad inaktiverad” om du vill ta bort ett filter och tryck på blanksteg.

Öppna eller lägga till bifogade filer

Du kan öppna och lägga till bifogade filer i dina e-postmeddelanden i Outlook Web App.

Öppna en bifogad fil

När skärmläsaren läser ett e-postmeddelande i meddelandelistan och i läsfönstret talar den om e-postmeddelandet innehåller bifogade filer.

 1. I e-postmeddelandet, i läsfönstret, trycker du på Tabb tills du hör den bifogade filens namn och storlek.

 2. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler åtgärder, knapp, minimerad."

 3. Tryck på blanksteg om du vill visa knappen. Du hör: "Snabbmeny."

 4. Tryck på nedpilen. Du hör: "Visa, menyobjekt". Tryck på Retur. Den bifogade filen öppnas.

Lägga till en bifogad fil

Du kan skicka filer som till exempel meritförteckningar, nyhetsbrev eller söta kattbilder som kopior eller som OneDrive-filer.

Lägg till en fil från OneDrive

 1. När du skriver ett nytt e-postmeddelande trycker du på Tabb tills du hör "Infoga, knapp" och trycker sedan på blanksteg. Du hör: "Dialogruta, välj en fil."

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Lägg till en fil, gruppera." Fokus är på OneDrive-mappen.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör alternativet OneDrive plats du vill markera och tryck sedan på RETUR. Du hör ”fillistan” och antalet objekt.

 4. I fillistan trycker du på upp- eller nedpilen i menyn tills du hör namnet på filen som du vill välja. Filen markeras automatiskt.

 5. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Nästa, knapp” och tryck sedan på Retur.

 6. Om du vill bifoga filen som en kopia eller som en fil som sparas i mappen E-postbilagor i OneDrive trycker du på Tabb tills du hör det alternativ du vill markera, och trycker sedan på Retur.

Lägg till en lokal fil från datorn

 1. När du skriver ett nytt e-postmeddelande trycker du på Tabb tills du hör "Infoga, knapp" och trycker sedan på blanksteg. Du hör: "Dialogruta, välj en fil."

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Grupp." Fokus är på OneDrive-mappen.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Välj filer från dator, knapp" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Öppna dialogruta." Windows-dialogrutan Öppna fil öppnas.

 4. Gå till filen du vill bifoga.

 5. När filen är markerad trycker du på Alt + O.

Skriva ut ett e-postmeddelande

Du kan skriva ut ditt e-postmeddelande på papper eller till en fil.

 1. I läsfönstret, i e-postmeddelandet, trycker du på Tabb tills du hör: "Svara alla, knapp."

 2. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler åtgärder, knapp, minimerad."

 3. Tryck på blanksteg om du vill visa knappen. Du hör: "Snabbmeny."

 4. Tryck på nedpilen tills du hör "Skriv ut, menyalternativ" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Fönstret Skriv ut, skrivare". Dialogrutan Skriv ut öppnas.

 5. Välj utskriftsalternativ i dialogrutan. Tryck på Tabb för att bläddra bland alternativen. Om du vill visa menyalternativen trycker du på blanksteg. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

 6. Om du vill skriva ut trycker du på Tabb tills du hör ”Skriv ut, knapp” och trycker sedan på Retur.

Begär e-post som är anpassad för hjälpmedel

I Outlook Web App att du dina kontakter får veta att du föredrar att komma åt e-postmeddelanden.

När en avsändare med hjälp av Outlook Web App lägger till dig som mottagare för ett e-postmeddelande, får avsändaren en avisering om du föredrar tillgängligt innehåll och en länk till tillgänglighetskontroll. Om alla tillgänglighetsproblem hittas i e-postmeddelandet, visas problemen, tillsammans med information om hur du löser dem.

 1. Tryck på Tabb tills du hör "Använd nedåtpilen för att använda fönstret Inställningar" och tryck sedan på nedåtpilen.

 2. I fönstret Inställningar trycker du på Tabb tills du hör "E-postlänk" och sedan trycker du på Retur.

 3. Tryck på Skift + Tabb tills du hör "Allmänt" och sedan trycker du på högerpilen.

 4. Tryck på nedpilen tills du hör "Hjälpmedelsinställningar " och sedan trycker du på Retur.

 5. Tryck på Tabb tills du hör "Avmarkerad, be avsändaren skicka innehåll som är tillgängligt" och sedan trycker du på blanksteg.

 6. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Spara” och tryck sedan på Retur.

  Obs!: Gå till inställningarna för hjälpmedel enligt anvisningarna ovan om du vill inaktivera den här funktionen. Tryck på Tabb tills du hör "Markerad, be avsändaren skicka innehåll som är tillgängligt" och sedan trycker du på blanksteg. Tryck på Tabb tills du hör "Spara, knapp" och sedan trycker du på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×