Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Microsoft Teams med tangent bordet och en skärm läsare för att arbeta sömlöst med ditt team. Vi har testat det med JAWS och NVDA, men det kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får lära dig att installera och öppna Skriv bords programmet, gå med i ett team, hitta, läsa och posta meddelanden i en kanal och logga ut.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Du kan enkelt komma åt listan med kortkommandon i Microsoft Teams. Tryck på CTRL + E för att gå till Sök fältet, Skriv /Keysoch tryck sedan på RETUR.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • De senaste versionerna av JAWS har inte längre läget för den virtuella PC-markören angiven som standard för Microsoft Teams. Anvisningar om hur du aktiverar läget för den virtuella PC-markören finns i artikeln om att aktivera den virtuella JAWS-markören.

I det här avsnittet

Installera Microsoft Teams Desktop-appen

 1. Öppna en webbläsare på datorn och gå till https://Teams.Microsoft.com/downloads. I avsnittet Desktop-appar på sidan navigerar du till nedladdnings knappen som gäller för din version av Windows och trycker på RETUR.

 2. Tryck på ALT + N för att gå till nedladdnings meddelandet och tryck på RETUR för att välja Kör. Microsoft Teams-programmet startar installationen. När du är klar öppnas Microsoft Teams inloggnings fönstret och du kan ange din inloggnings information för att logga in.

Öppna Microsoft Teams-programmet

 1. Tryck på Windows-tangenten på din dator och skriv Microsoft Teams.

 2. Du hör: "Microsoft Teams, Desktop app". Tryck på Retur för att öppna programmet.

 3. När du hör inloggnings fönstret anger du ditt e-post-, telefon-eller Skype-namn.

 4. Tryck på TABB för att gå till knappen Nästa och tryck på RETUR för att välja.

 5. Du uppmanas att välja det inloggnings konto och den metod du vill använda. Tryck på TABB-tangenten tills du hör det alternativ du vill ha och tryck sedan på RETUR.

 6. Beroende på inloggnings metoden följer du och åtgärdar anvisningarna för dem när skärm läsaren meddelar dem. Skriv till exempel ditt lösen ord eller Välj ditt smartkortscertifikat och ange PIN-koden och tryck sedan på RETUR. Om det behövs trycker du på TABB för att gå till knappen Logga in och trycker sedan på RETUR.

Ansluta till ett befintligt offentligt team

 1. I Microsoft Teams trycker du på Ctrl + 3 för att komma åt vyn team .

 2. Tryck på TABB för att gå till gå till eller skapa ett teamoch tryck sedan på RETUR. Fokus ändras till panelen skapa en grupp i vyn Anslut eller skapa en team om funktionen för att skapa team är öppen för dig eller till att gå med i ett team med en kod panel om den inte är det. Om det behövs flyttar du fokus från textfältet Enter-kod genom att trycka på ESC-tangenten.

 3. Om du vill söka efter ett team att ansluta till trycker du på SKIFT + TABB tills du hör: "Sök efter offentliga team."

 4. Skriv namnet på det team som du vill ansluta till och tryck sedan på RETUR för att skicka din sökning.

  Tips: Om du snabbt vill hitta och gå med i ett team trycker du på CTRL + E för att gå till Sök fältet. Skriv /Anslut, tryck på RETUR och skriv grupp namnet. Tryck på nedåtpilen och sedan på RETUR eller SKIFT + RETUR.

 5. Tryck på TABB-tangenten tills du hör det första resultatet.

 6. Använd höger-eller vänsterpilen för att bläddra igenom Sök resultatet.

 7. När du är i teamet trycker du på RETUR för att gå med.

 8. Du läggs till i teamet och du hittar teamet i din lista över team i vyn Teams .

Ändra din status

 1. Tryck på CTRL + E för att gå till Sök fältet och tryck sedan på TABB-tangenten. Du hör: "profil, program inställningar m.m."

 2. Tryck på Retur. Du hör din nuvarande status.

 3. Tryck på RETUR för att öppna menyn status alternativ. Använd upp-och nedpilarna för att välja ett status alternativ och tryck på RETUR för att bekräfta ditt val.

Hitta och läsa nya meddelanden i en kanal

 1. Tryck på Ctrl + 3 för att komma åt vyn team .

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör det senaste meddelandet i den aktuella kanalen.

 3. Flytta upp och ned i meddelande listan genom att trycka på upp-och nedpilarna.

Navigera i och läsa trådade konversationer

 1. Om konversationen du använder är en trådad konversation tillkännager skärm läsaren den. Öppna den trådade konversationen genom att trycka på Retur. Du hör det första meddelandet i tråden.

 2. Gå mellan meddelanden i en trådad konversation genom att trycka på upp- eller nedpil. Skärm läsaren läser upp meddelanden när du flyttar mellan dem.

 3. Öppna ett meddelande för fler åtgärder genom att trycka på Retur. Flytta tillbaka fokus till den trådade konversationen genom att trycka på Esc.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Tryck på Ctrl + 3 för att komma åt vyn team .

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör det senaste meddelandet i den aktuella kanalen.

 3. Meddelanden är markerade som rubriker. Flytta mellan dem genom att trycka på H (framåt) eller Skift + H (bakåt). Meddelande listan innehåller följande rubrik nivåer:

  • Rubrik 2: rubrik för huvud innehålls området

  • Rubrik 3: datum avgränsare i konversationen.

  • Rubrik 4: enskilda meddelanden under ett datum.

  • Rubrik 5: svar på meddelanden.

  Tips: Som standard laddar Microsoft Teams de 20 senaste meddelandena. Om du vill visa äldre meddelanden måste du navigera bakåt i meddelande listan.

Navigera i och läsa trådade konversationer

 1. Om konversationen du använder är en trådad konversation tillkännager skärm läsaren den. Om du vill navigera i trådade konversationer med JAWS kontrollerar du att läget virtuellt cursor är inaktiverat. Om du vill stänga av trycker du på INSERT + Z. Öppna den trådade konversationen genom att trycka på Retur. Du hör det första meddelandet i tråden.

 2. Gå mellan meddelanden i en trådad konversation genom att trycka på upp- eller nedpil. Skärm läsaren läser upp meddelanden när du flyttar mellan dem.

 3. Öppna ett meddelande för fler åtgärder genom att trycka på Retur. Flytta tillbaka fokus till den trådade konversationen genom att trycka på Esc.

Tips: Du kan snabbt gå till olästa meddelanden med Sök fältet. Tryck på CTRL + E för att gå till Sök fältet. Skriv /unread och tryck på RETUR.

Publicera meddelanden i kanaler

 1. Tips: Med JAWS kontrollerar du att läget virtuellt cursor är inaktiverat. Om du vill stänga av trycker du på INSERT + Z.

  På fliken inlägg trycker du på C för att flytta fokus till meddelande rutan. Med NVDA trycker du på TABB-tangenten tills du hör "starta en ny konversation. Skriv @ för att nämna någon. "

  Tips: 

  • Tryck på CTRL + SKIFT + X för att expandera redigerings rutan så att du kan öppna fler alternativ för redigering. Om du vill dölja rutan trycker du på CTRL + SKIFT + X igen.

  • Om du vill vara säker på att grupp medlemmarna ser meddelandet kan du trycka på CTRL + SKIFT + I redigerings rutan för att markera meddelandet som viktigt. Du hör: "blockera citat format borttagen". Viktiga meddelanden har etiketten viktigt! i kanalen och visas som meddelanden i aktivitets flödet för grupp medlemmar.

 2. Skriv ditt meddelande. Du kan också lägga till bifogade filer eller till en emoji, klister märke eller memer.

 3. Skicka meddelandet genom att trycka på CTRL + RETUR.

  Tips: När redigerings rutan inte visas kan du skicka meddelandet genom att trycka på RETUR.

Mer information om hur du skriver grupp-och privata meddelanden och bifogar filer, bilder, uttrycks symboler, etiketter och memer finns i använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams.

Svara på ett meddelande

 1. Gå till det meddelande som du vill svara på med piltangenterna på fliken inlägg .

 2. Tryck på nedåtpilen tills du kommer till fältet svara och tryck på RETUR.

 3. Skriv svaret och tryck på RETUR för att skicka svaret till kanalen.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Gå till det meddelande som du vill svara på i fliken inlägg genom att trycka på H (framåt) eller Skift + H (bakåt).

 2. Tryck på nedåtpilen tills du kommer till fältet svara och tryck på RETUR.

 3. Skriv svaret och tryck på RETUR för att skicka svaret till kanalen.

Aktivera aviseringar för en konversation

När aviseringar är aktiverade för en konversation visas svaren i konversationen i aktivitets flödet. Aviseringar aktive ras automatiskt för konversationer som du har startat eller besvarat.

 1. I en kanal konversation trycker du på SKIFT + TABB i meddelande rutan för att gå till det sista meddelandet i kanalen.

 2. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hör det första meddelandet i konversationen som du vill aktivera aviseringar för.

 3. Tryck på Retur. Du hör: "gilla". Tryck på HÖGERPIL tills du hör "fler alternativ" och tryck sedan på RETUR.

 4. Om du vill aktivera aviseringar för konversationen trycker du på nedåtpilen tills du hör "aktivera aviseringar" och trycker sedan på RETUR för att välja.

  Du hör: "fler alternativ"

  Obs!: Om du inte hör "fler alternativ" när du har valt "aktivera aviseringar" trycker du på RETUR-tangenten + blank steg för att växla skärm läsar läge.

 5. Tryck på ESC för att flytta fokus till meddelandet.

Obs!: Om du vill inaktivera meddelanden för konversationen följer du stegen ovan tills du väljer menyn fler alternativ . Tryck på nedåtpilen tills du hör "Inaktivera meddelanden" och tryck sedan på RETUR för att välja.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. I en konversation trycker du på H eller Skift + H tills du hör det första meddelandet i konversationen som du vill aktivera eller inaktivera aviseringar för.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "verktygsfält med två knappar."

 3. Tryck på Retur. Du hör: "gilla". Tryck på HÖGERPIL tills du hör "fler alternativ" och tryck sedan på RETUR.

 4. Om du vill aktivera aviseringar för konversationen trycker du på nedåtpilen tills du hör "aktivera aviseringar" och trycker sedan på RETUR för att välja.

  Du hör: "fler alternativ"

  Obs!: Om du inte hör "fler alternativ" när du har valt "aktivera aviseringar" trycker du på RETUR-tangenten + blank steg för att växla skärm läsar läge.

 5. Tryck på ESC för att flytta fokus till meddelandet.

Obs!: Om du vill inaktivera meddelanden för konversationen följer du stegen ovan tills du väljer menyn fler alternativ . Tryck på nedåtpilen tills du hör "Inaktivera meddelanden" och tryck sedan på RETUR för att välja.

Använda kommandona för Sök-fält

I Microsoft Teams kan du använda Sök fältet för att snabbt göra saker genom att ange kommandon.

 1. Gå till Sök fältet genom att trycka på CTRL + E.

 2. Gör något av följande:

  • Skriv / för att öppna listan över tillgängliga kommandon. Navigera med hjälp av uppåt-och nedåtpilarna tills du hör det kommando du vill använda och tryck på RETUR för att välja det.

  • Om du känner till det kommando du vill använda skriver du kommandot i Sök fältet och trycker på RETUR.

Kontrol lera om du är team ägare eller medlem

Team ägare har ytterligare behörigheter, till exempel redigering av team inställningar.

 1. Tryck på Ctrl + 3 för att komma åt vyn team .

 2. Använd upp-och nedpilarna för att gå till det team som du vill kontrol lera.

 3. Tryck på SKIFT + F10 för att öppna menyn fler alternativ .

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "hantera team."

 5. Tryck på Retur. Du hör: "medlemmar".

 6. Om du vill söka efter dig själv i listan medlemmar trycker du på TABB för att gå till rutan Sök och skriver ditt namn.

 7. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "namn" och tryck sedan på nedåtpilen. Skärm läsaren läser upp ditt namn, rubrik, plats och roll.

Logga ut från Microsoft Teams

 1. Tryck på CTRL + E för att gå till Sök fältet.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "profil, program inställningar m.m." och tryck på RETUR.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör alternativet Logga ut och tryck sedan på RETUR.

Se även

Använda en skärm läsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Vad är Microsoft Teams?

Använd Microsoft Teams på Mac med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i macOS, för att fungera smidigt med ditt team. Lär dig hur du installerar, öppnar och loggar in och ut från appen. Delta i team, hitta, läsa och posta meddelanden i en kanal.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Du kan enkelt komma åt listan med kortkommandon i Microsoft Teams. Tryck på kommando + E för att gå till Sök fältet, Skriv /Keysoch tryck sedan på RETUR.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Installera, öppna och logga in i Microsoft Teams

Installera Microsoft Teams på datorn

 1. Gå till https://Teams.Microsoft.com/downloadsi en webbläsare på din Mac. I avsnittet Desktop-appar på sidan navigerar du till knappen för nedladdning av Mac och trycker på Ctrl + Alt + blank steg.

 2. När du har laddat ned letar du reda på Team installations paketet med, till exempel Finder. När fokus är på filen trycker du på Ctrl + Alt + blank steg.

 3. Starta installationen genom att trycka på Ctrl + Alt + blank steg. Installations programmet öppnas. Använd tabbtangenten för att gå till installations fönstret och tryck på Ctrl + Alt + blank steg för att klicka på en knapp.

 4. Om datorn frågar efter ditt Mac-lösenord för att tillåta installationen skriver du ditt lösen ord och trycker på RETUR. När installationen är klar hör du ett ljud. Tryck på RETUR för att stänga dialog rutan.

 5. Om du vill behålla Microsoft Teams installations programmet trycker du på RETUR. Om du vill flytta det till pappers korgen trycker du på TABB och sedan på RETUR.

Öppna och logga in i Microsoft Teams

 1. Du kan till exempel använda Spotlight-sökning för att snabbt öppna Microsoft Teams på din Mac. Öppna Spotlight genom att trycka på kommando + blank steg. Skriv Microsoft Teams och tryck på RETUR.

 2. En inloggnings dialog ruta öppnas. Skriv e-postadressen för det konto som du vill logga in med och tryck på RETUR.

 3. Din organisations inloggnings sida öppnas. Fokus är i fältet Lösenord. Skriv in ditt lösen ord och tryck på RETUR.

Ansluta till ett befintligt offentligt team

 1. I Microsoft Teams trycker du på kommando + 3 för att komma åt vyn team .

 2. Tryck på TABB för att gå till gå till eller skapa ett teamoch tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på högerpilen för att bläddra bland tillgängliga team. När du hör teamet du vill gå med trycker du på RETUR.

  Du läggs till i teamet och teamet läggs till i listan med Teams i vyn team .

Tips: Du kan också använda Sök fältet högst upp för att hitta och gå med i ett team. Tryck på kommando + E för att gå till Sök fältet. Skriv /Join, tryck på RETUR och skriv namnet på gruppen. Tryck på nedåtpilen för att gå till Sök resultatet och tryck på RETUR för att välja.

Ändra din status

 1. Gå till Sök fältet genom att trycka på kommando + E i Microsoft Teams.

 2. Skriv något av följande kommandon:

  • För att ställa in din status som tillgänglig, Skriv /available och tryck på RETUR.

  • Om du vill ange din status som inte vid datorn skriver du /away och trycker på RETUR.

  • Om du vill ange din status till upptagen skriver du /Busy och trycker på RETUR.

  • Om du vill ange din status till Stör ej skriver du /DND och trycker på RETUR.

Hitta och läsa nya meddelanden i en kanal

 1. För att komma åt de senaste meddelandena i Microsoft Teams trycker du på kommando + 1. Vyn aktivitet öppnas.

 2. Tryck på TABB tills VoiceOver läser upp det senaste meddelandet i din feed. Tryck på uppilen för att höra föregående meddelande. Tryck på nedåtpilen för att gå tillbaka till nästa meddelande.

Tips: Du kan snabbt gå till olästa meddelanden med Sök fältet. Tryck på kommando + E för att gå till Sök fältet. Skriv /unread och tryck på RETUR. Den relaterade konversationen med olästa meddelanden öppnas i innehålls fönstret. Om du vill gå till olästa meddelanden trycker du på Ctrl + Alt + kommando + H tills du kommer till rubrik nivå 3 och trycker sedan på Ctrl + Alt + kommando + M tills du når rubriken senast läst. Fokus är på det senaste olästa meddelandet. Tryck på uppilen för att gå till föregående meddelanden.

Navigera i och läsa trådade konversationer

 1. Öppna trådade konversationer genom att trycka på kommando + 3 för att gå till vyn team eller kommando + 1 för att gå till vyn aktivitet .

 2. Gå till trådade konversationer genom att trycka på tabbtangenten tills VoiceOver meddelar en flik. Om du inte har aktiverat fliken inlägg trycker du på ALT + VÄNSTERPIL tills VoiceOver meddelar fliken och trycker på RETUR.

 3. Tryck på TABB flera gånger för att gå till trådade konversationer. Fokus flyttas till det senaste meddelandet eller fältet svara i den senaste konversationen. VoiceOver meddelar platsen.

 4. Om du vill navigera bland de separata meddelandena i konversationen trycker du på RETUR och trycker sedan på Nedåtpil eller UPPIL. Om du vill navigera bort från konversationen trycker du på ESC.

  Tips: Du kan också använda navigering i VoiceOver, till exempel Ctrl + Alt + kommando + H (hitta nästa rubrik) och Ctrl + Alt + kommando + M (hitta nästa rubrik på samma nivå) för att bläddra igenom meddelandena. Rubrik nivåerna är:

  • Rubrik 2: rubrik för huvud innehålls området

  • Rubrik 3: datum avgränsare i konversationen.

  • Rubrik 4: enskilda meddelanden under ett datum.

  • Rubrik 5: svar på meddelanden.

Publicera meddelanden i kanaler

 1. På fliken inlägg trycker du på C. Fokus flyttas till meddelande rutan.

  Tips: 

  • Tryck på Kommando + Skift + X för att expandera redigerings rutan och få åtkomst till fler alternativ.

  • Rutan döljs automatiskt när meddelandet skickas, men du kan också trycka på Kommando + Skift + X igen för att dölja det.

 2. Skriv ditt meddelande.

  Tips: 

  • Du kan lägga till bifogade filer eller emoji, klister märken eller memer till ditt meddelande. Om du vill gå till menyerna emoji och klister trycker du på tabbtangenten en gång och sedan på högerpilen tills du hör menyn som du vill öppna. Tryck på RETUR för att öppna menyn och skriv vad du vill söka efter, eller tryck på TABB för att gå direkt till galleriet. Navigera bland alternativen i galleriet med höger- eller vänsterpil. Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Om du vill vara säker på att grupp medlemmarna ser meddelandet kan du trycka på Kommando + Skift + I redigerings rutan för att markera meddelandet som viktigt. Du hör: "blockera citat format borttagen". Viktiga meddelanden har etiketten viktigt! i kanalen och visas som meddelanden i aktivitets flödet för grupp medlemmar.

 3. Skicka meddelandet genom att trycka på kommando + RETUR.

  Tips: När redigerings rutan inte visas kan du skicka ett meddelande genom att trycka på RETUR.

Mer information om hur du skriver grupp-och privata meddelanden och bifogar filer, bilder, uttrycks symboler, etiketter och memer finns i använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams.

Svara på ett meddelande

 1. Om du vill svara på ett befintligt meddelande eller en tråd navigerar du till meddelandet och trycker på R.

 2. Skriv ditt svar och tryck på RETUR för att skicka det.

Aktivera aviseringar för en konversation

När aviseringar är aktiverade för en konversation visas svaren i konversationen i aktivitets flödet. Aviseringar aktive ras automatiskt för konversationer som du har startat eller besvarat.

 1. Gå till det första meddelandet i konversationen som du vill aktivera aviseringar för och tryck på RETUR. Du hör: "gilla, meny objekt".

 2. Tryck på HÖGERPIL tills du hör "fler alternativ" och tryck sedan på RETUR för att välja.

 3. Om du vill aktivera aviseringar trycker du på högerpilen tills du hör "Aktivera meddelanden" och trycker på Ctrl + Alt + blank steg för att välja.

Obs!: Om du vill inaktivera meddelanden för konversationen följer du stegen ovan tills du väljer menyn fler alternativ . Tryck på högerpilen tills du hör "Inaktivera meddelanden" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg för att välja.

Använda kommandona för Sök-fält

I Microsoft Teams kan du använda Sök fältet för att snabbt göra saker genom att ange kommandon.

 1. Gå till Sök fältet genom att trycka på kommando + E.

 2. Gör något av följande:

  • Skriv / för att öppna listan över tillgängliga kommandon. Navigera med hjälp av uppåt-och nedåtpilarna tills du hör det kommando du vill använda och tryck på RETUR för att välja det.

  • Om du känner till det kommando du vill använda skriver du kommandot i Sök fältet, till exempel /DND , för att ange din status till Stör ej och trycker sedan på RETUR.

Kontrol lera om du är team ägare eller medlem

 1. I Microsoft Teams trycker du på kommando + 3 för att gå till vyn team .

 2. Tryck på CTRL + ALT + SKIFT + NEDPIL för att öppna fönstret lista.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör det team du vill använda och tryck sedan på blank steg.

 4. Tryck på nedpilen en gång för att gå till alternativet hantera team och tryck på RETUR.

 5. Tryck på TABB och skriv ditt namn.

 6. Tryck på TABB-tangenten tills du hör namn rubriken och tryck sedan på nedåtpilen. VoiceOver läser upp din information, inklusive din roll i teamet.

Logga ut från Microsoft Teams

 1. Gå till Sök fältet genom att trycka på kommando + E i Microsoft Teams. Tryck på tabbtangenten en gång och tryck sedan på RETUR.

 2. Menyn öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör alternativet Logga ut och tryck på Ctrl + Alt + blank steg för att logga ut.

Se även

Använda en skärm läsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Vad är Microsoft Teams?

Använd Microsoft Teams för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren för iOS, för att fungera sömlöst med ditt team. Lär dig hur du installerar och öppnar appen, loggar in och ut. Hitta, läsa och skicka meddelanden i en kanal.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Installera och öppna Microsoft Teams för första gången 

 1. Om du inte redan har installerat på telefonen laddar du ned och installerar Microsoft Teams-appen från App Store.

 2. Gå till Start skärmen där appen är på din telefon och svep åt höger tills du hör VoiceOver-meddela det och dubbel tryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "konto fält, inloggnings adress" och dubbel tryck på skärmen.

 4. Använd skärm tangent bordet för att skriva den e-postadress som du vill logga in med. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "gå" och dubbeltrycker på skärmen.

 5. Du hör "logga in. Avbryt, knapp "och din organisations inloggnings sida öppnas. Svep åt höger tills du hör "lösen ord" och dubbel tryck på skärmen. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "gå" och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Appen ber om tillstånd att använda mikrofonen för samtal. Om du vill tillåta Svep åt höger tills du hör "OK, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

  Microsoft Teams öppnas i vyn aktivitet .

Logga in i Microsoft Teams

 1. Öppna appen Microsoft Teams på telefonen.

 2. Svep åt höger tills du hör "konto fält, inloggnings adress" och dubbel tryck på skärmen.

 3. Använd skärm tangent bordet för att skriva den e-postadress som du vill logga in med. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "gå" och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Du hör "logga in. Avbryt, knapp "och din organisations inloggnings sida öppnas. Svep åt höger tills du hör "lösen ord" och dubbel tryck på skärmen. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "gå" och dubbeltrycker på skärmen.

  Microsoft Teams öppnas i vyn aktivitet .

Hitta och läsa nya meddelanden i en kanal

 1. I Microsoft Teams sveper du åt höger eller vänster tills du hör "aktivitets flik" och dubbeltrycker på skärmen. Vyn aktivitet öppnas.

 2. Om du vill bläddra till aktivitetsfeeds sveper du åt vänster. VoiceOver läser upp den senaste aktiviteten i takt med att du sveper. Meddelanden annonseras som: "<grupp medlem> <aktivitet> <kanal namn>."

 3. Öppna en konversation när du är vid önskat meddelande genom att dubbeltrycka på skärmen. Läs ett nytt meddelande genom att svepa åt höger tills VoiceOver läser upp meddelandet för dig. Du hör: "<grupp medlem> <åtgärd> <meddelande>."

 4. Stäng konversationen genom att svepa åt vänster tills du hör "bakåt, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

Navigera, läsa och svara på trådade konversationer

 1. I Microsoft Teams går du till en Team kanal och sveper åt höger eller vänster tills du hör "fliken Team" och dubbeltrycker på skärmen. Vyn team öppnas. Bläddra bland kanalerna genom att svepa åt höger. När du flyttar läser VoiceOver upp kanal namnen följt av "knapp".

 2. När du är vid den kanal som du vill läsa dubbeltrycker du på skärmen. Kanalen öppnas.

 3. Om du vill visa den senaste trådade konversationen kontrollerar du att fliken inlägg är öppen. Öppna fliken inlägg genom att svepa åt höger tills du hör "inlägg-fliken" och dubbel tryck på skärmen.

 4. Gå till den senaste trådade konversationen genom att svepa åt höger. VoiceOver läser upp den senaste trådade konversationen. Konversationer annonseras som: "meddelande från <grupp medlem> <meddelande>, <tidsstämpel>". " Om du vill bläddra till äldre konversationer sveper du åt vänster.

 5. Öppna en konversation när du är vid önskat meddelande genom att dubbeltrycka på skärmen. Samtalet öppnas.

 6. Om du vill svara på samtalet sveper du åt höger tills du hör "svar, textfält" och dubbeltrycker på skärmen. Skriv meddelandet på skärm tangent bordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q”. Skicka meddelandet genom att svepa åt vänster tills du hör "skicka, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

  Tips: Du kan också hitta tangent bordet genom att utforska skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 7. Stäng konversationen genom att svepa åt vänster tills du hör "bakåt, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

Publicera meddelanden i kanaler

Kommunicera med din grupp via meddelanden i team kanaler. Du kan också flagga ett meddelande som viktigt. Viktiga meddelanden har etiketten viktigt! i kanalen och visas som meddelanden i aktivitets flödet för grupp medlemmar.

 1. Gå till den kanal där du vill publicera ett meddelande och kontrol lera att fliken inlägg är markerad. Svep åt höger tills du hör "nytt inlägg" och dubbel tryck på skärmen. Du hör: "Skriv ett nytt meddelande".

 2. Om du vill markera meddelandet som viktigt sveper du åt vänster eller höger tills du hör "format" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: "viktigt, omarkerat." Dubbeltryck för att välja. Du hör: "viktigt, markerat."

 3. Skriv meddelandet med skärm tangent bordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q”.

 4. När du är klar sveper du åt vänster tills du hör "skicka, knapp" och dubbeltrycker på skärmen för att skicka.

Mer information om hur du skriver grupp-och privata meddelanden och bifogar filer, bilder, uttrycks symboler, etiketter och memer finns i använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams.

Logga ut från Microsoft Teams

 1. Svep åt vänster eller höger i Microsoft Teams tills du hör "mer, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Inställningar" och dubbel tryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Logga ut, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

 4. En bekräftelse dialog ruta för inloggning öppnas. Svep åt höger tills du hör "Logga ut, knapp" och dubbel tryck på skärmen för att slutföra utloggning.

Se även

Använda en skärm läsare för att arbeta med filer i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Vad är Microsoft Teams?

Använd Microsoft Teams för Android med TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, för att fungera sömlöst med ditt team. Lär dig hur du installerar och öppnar appen, loggar in och ut. Hitta, läsa och publicera nya meddelanden i en kanal.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Installera och öppna Microsoft Teams för första gången

 1. Om du inte redan har installerat på telefonen kan du ladda ned och installera Microsoft Teams-appen från Play Store.

 2. På telefonen navigerar du till Start skärmen där appen finns, svep åt höger tills TalkBack annonserar programmet och dubbel tryck på skärmen för att öppna den.

 3. Inloggnings skärmen öppnas. Dubbeltryck på skärmen. Använd skärm tangent bordet för att skriva e-postadressen för det konto som du vill logga in med. När du är klar sveper du åt höger för att gå till knappen Logga in och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Din organisations inloggnings sida öppnas. Svep åt höger tills du hör "redigerings ruta" och dubbel tryck på skärmen. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "logga in, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

 5. Sidan Välkommen till Microsoft Teams öppnas. Om du vill höra sidans innehåll sveper du åt höger. Om du vill flytta till nästa sida sveper du åt vänster med två fingrar. När du kommer till den sista sidan sveper du åt höger tills du hör "Skaffa den, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  Microsoft Teams öppnas i vyn aktivitet .

Logga in i Microsoft Teams

 1. Öppna appen Microsoft Teams på telefonen. Om du redan är inloggad på samma enhet är det inloggnings konto som är ifyllt och TalkBack tillkännager det.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill godkänna det föreslagna kontot sveper du åt höger till knappen Logga in och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill ändra kontot dubbeltrycker du på skärmen för att öppna skärm tangent bordet. Använd skärm tangent bordet för att ta bort det föreslagna kontot och skriv det du vill logga in med. När du är klar sveper du åt höger till knappen Logga in och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Om du har fler än ett konto kopplat till din e-post kan du behöva välja det konto du vill använda. Svep åt höger tills du hör det konto du vill använda och dubbel tryck på skärmen.

 4. Din organisations inloggnings sida öppnas. Svep åt höger tills du hör "lösen ord, redigerings ruta" och dubbel tryck på skärmen. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar stänger du tangent bordet, sveper åt höger tills du hör "logga in, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  Microsoft Teams öppnas i vyn aktivitet .

Hitta och läsa nya meddelanden i en kanal

 1. I Microsoft Teams sveper du åt höger eller vänster tills du hör "aktivitets flik" och dubbeltrycker på skärmen. Vyn aktivitet öppnas.

 2. Om du vill bläddra till den senaste aktivitetsfeeden sveper du åt vänster. TalkBack läser upp den senaste aktiviteten i takt med att du sveper. Nya meddelanden annonseras, till exempel: "olästa, <grupp medlem>, <aktivitet> i <t kanal namn> <tidsstämpel>."

 3. Öppna en konversation när du är vid önskat meddelande genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör: ”Konversation”. Om du vill läsa det nya meddelandet sveper du åt höger tills TalkBack läser meddelandet till dig.

 4. Stäng konversationen genom att svepa åt vänster tills du hör "bakåt, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

Navigera i och läsa trådade konversationer

 1. I Microsoft Teams går du till en kanal genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör: ”Fliken Team”. Dubbeltryck på skärmen för att välja. Vyn team öppnas. Bläddra bland kanalerna genom att svepa åt höger. När du flyttar TalkBack annonseras kanal namnen.

 2. Dubbel tryck på skärmen när du är på den kanal du vill använda. Kanalen öppnas.

 3. Gå till den senaste trådade konversationen genom att svepa åt vänster tills du hör ett meddelande. Om du vill bläddra till äldre konversationer sveper du åt vänster. TalkBack läser upp konversationerna i takt med att du sveper.

 4. Om du vill öppna konversationen när du är vid ett meddelande i konversationen dubbeltrycker du på skärmen. Samtalet öppnas.

 5. Om du vill svara på en konversation sveper du åt höger tills du hör "svara" och dubbeltrycker på skärmen. Använd skärmtangentbordet till att skriva meddelandet. Skicka meddelandet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Skicka meddelande, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

 6. Stäng konversationen genom att svepa åt vänster tills du hör "bakåt, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

Publicera meddelanden i kanaler

Kommunicera med din grupp via meddelanden i team kanaler. Du kan också flagga ett meddelande som viktigt. Viktiga meddelanden har etiketten viktigt! i kanalen och visas som meddelanden i aktivitets flödet för grupp medlemmar.

 1. Gå till den kanal där du vill publicera ett meddelande och kontrol lera att fliken inlägg är markerad. Svep åt höger tills du hör: "knappen ny konversation". Dubbeltryck på skärmen.

 2. Dubbel tryck på skärmen för att öppna skärm tangent bordet och skriv ditt meddelande.

 3. Om du vill markera meddelandet som viktigt sveper du åt vänster eller höger tills du hör "knappen Öppna format meddelande" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: "Markera som viktigt-knapp." Dubbeltryck för att välja. Du hör: "meddelandet är markerat som viktigt."

  Om du vill återgå till att skriva meddelandet sveper du åt vänster tills du kommer till textfältet.

 4. När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Skicka meddelande, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

Mer information om hur du skriver grupp-och privata meddelanden och bifogar filer, bilder, uttrycks symboler, etiketter och memer finns i använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams.

Logga ut från Microsoft Teams

 1. Svep åt höger eller vänster i Microsoft Teams tills du hör "öppna Hamburger-menyn" och dubbel tryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "öppna Inställningar" och dubbel tryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Logga ut, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

 4. En bekräftelse dialog ruta för inloggning öppnas. Svep åt höger tills du hör "OK, knapp" och dubbel tryck på skärmen för att slutföra utloggning.

Se även

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att gilla och Spara meddelanden i Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Vad är Microsoft Teams?

Använd Microsoft Teams på Internet med tangent bordet och en skärm läsare för att arbeta sömlöst med ditt team. Vi har testat det med skärm läsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får lära dig hur du öppnar appen, loggar in och ut, ansluter till Teams, letar reda på och skickar meddelanden i en kanal.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Du kan enkelt komma åt listan med kortkommandon i Microsoft Teams på Internet. Tryck på CTRL + E för att gå till Sök fältet, Skriv /Keysoch tryck sedan på RETUR.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • De senaste versionerna av JAWS har inte längre läget för den virtuella PC-markören angiven som standard för Microsoft Teams. Anvisningar om hur du aktiverar läget för den virtuella PC-markören finns i artikeln om att aktivera den virtuella JAWS-markören.

I det här avsnittet

Öppna Microsoft Teams och logga in

 1. Öppna Microsoft Edge på datorn och gå till https://Teams.Microsoft.com.

 2. En inloggnings sida öppnas. Om du har flera konton att välja bland trycker du på TABB för att bläddra bland alternativen. Tryck på Retur för att välja den.

 3. Din organisations inloggnings sida öppnas. Tryck på TABB för att växla mellan alternativen. Tryck på Retur för att välja den.

 4. Om du vill gå till fältet lösen ord trycker du på SKIFT + TABB tills du hör "lösen ord" och anger ditt lösen ord. Tryck på Retur när du är klar.

Ansluta till ett befintligt offentligt team

 1. När du öppnar appen trycker du på CTRL + SKIFT + 3 för att komma åt vyn team .

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "gå med i eller skapa ett team" och tryck sedan på RETUR.

 3. Kontrol lera först om det team som du vill ansluta till är ett av de föreslagna teamen.

  • Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "skapa ett team".

  • Använd höger och vänster piltangent för att bläddra igenom de föreslagna teamen.

  • Tryck på Retur om du hittar ett team som du vill ansluta till.

   Du läggs till i teamet och läggs till i listan med Teams i vyn team .

 4. Om du behöver söka efter ett team att ansluta till trycker du på SKIFT + TABB tills du hör: "Sök".

  Tips: Du kan snabbt hitta och ansluta till ett team med Sök fältet. Om du snabbt vill hitta ett team trycker du på CTRL + E för att gå till Sök fältet. Skriv /Anslut, tryck på RETUR och skriv grupp namnet. Tryck på nedåtpilen och sedan på RETUR eller SKIFT + RETUR.

 5. Skriv namnet på det team som du vill ansluta till och tryck på RETUR.

 6. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "skapa ett team". Tryck sedan på höger eller vänster piltangent för att bläddra igenom Sök resultatet. När du hör teamet du vill gå med trycker du på RETUR.

  Du har lagts till i teamet och du hittar teamet i vyn team .

Ändra din status

 1. Tryck på CTRL + E för att gå till Sök fältet och tryck sedan på TABB-tangenten. Du hör: "profil, program inställningar m.m."

 2. Tryck på Retur. Du hör: "ändra din status."

 3. Tryck på RETUR för att öppna menyn status alternativ. Använd upp-och nedpilarna för att välja ett status alternativ och tryck på RETUR för att bekräfta ditt val.

Hitta och läsa nya meddelanden i en kanal

När ett nytt meddelande kommer läser skärm läsaren texten och meddelande informationen. Du kan också bläddra efter meddelanden på en kanals fliken inlägg .

 1. I en kanal trycker du på TABB-tangenten eller ALT + vänster-eller högerpilen tills du hör: "inlägg." Microsoft Teams på Internet väljer det senaste meddelandet som standard.

 2. Flytta upp och ned i meddelande listan genom att trycka på upp-och nedpilarna.

  Tips: Som standard laddar Microsoft Teams de 20 senaste meddelandena. Om du vill visa äldre meddelanden måste du navigera bakåt i meddelande listan.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. I en kanal trycker du på TABB-tangenten eller ALT + vänster-eller högerpilen tills du hör: "inlägg." Microsoft Teams på Internet väljer det senaste meddelandet som standard.

 2. Meddelanden är markerade som rubriker. Flytta mellan dem genom att trycka på H (framåt) eller Skift + H (bakåt). Meddelande listan innehåller följande rubrik nivåer:

  • Rubrik 2: rubrik för huvud innehålls området

  • Rubrik 3: datum avgränsare i konversationen.

  • Rubrik 4: enskilda meddelanden under ett datum.

  • Rubrik 5: svar på meddelanden.

  Tips: Som standard laddar Microsoft Teams de 20 senaste meddelandena. Om du vill visa äldre meddelanden måste du navigera bakåt i meddelande listan.

Tips: Du kan snabbt gå till olästa meddelanden med Sök fältet. Tryck på CTRL + E för att gå till Sök fältet. Skriv /unread och tryck på RETUR.

Navigera i och läsa trådade konversationer

 1. Om konversationen du använder är en trådad konversation hör du: "gängad konversation". Öppna den trådade konversationen genom att trycka på Retur. Du hör det första meddelandet i tråden.

 2. Gå mellan meddelandena i en trådad konversation genom att trycka på upp- eller nedpil. Skärm läsaren läser upp meddelanden när du flyttar mellan dem.

 3. Öppna ett meddelande för fler åtgärder genom att trycka på Retur. Flytta tillbaka fokus till den trådade konversationen genom att trycka på Esc.

Publicera meddelanden i kanaler

 1. På fliken inlägg trycker du på C. Fokus flyttas till meddelande rutan.

  Tips: 

  • Tryck på CTRL + SKIFT + X för att expandera redigerings rutan så att du kan öppna fler alternativ för redigering. Om du vill dölja rutan trycker du på CTRL + SKIFT + X igen.

  • Om du vill vara säker på att grupp medlemmarna ser meddelandet kan du trycka på CTRL + SKIFT + I redigerings rutan för att markera meddelandet som viktigt. Du hör: "blockera citat format borttagen". Viktiga meddelanden har etiketten viktigt! i kanalen och visas som meddelanden i aktivitets flödet för grupp medlemmar.

 2. Skriv ditt meddelande. Du kan också lägga till bifogade filer eller till en emoji, klister märke eller memer.

 3. Skicka meddelandet genom att trycka på CTRL + RETUR.

Mer information om hur du skriver grupp-och privata meddelanden och bifogar filer, bilder, uttrycks symboler, etiketter och memer finns i använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams.

Svara på ett meddelande

 1. Gå till det meddelande som du vill svara på med upp-och nedpilarna på fliken inlägg .

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "svara" och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv svaret och tryck på RETUR för att skicka.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. Gå till det meddelande som du vill svara på i fliken inlägg genom att trycka på H (framåt) eller Skift + H (bakåt).

 2. Med skärm läsaren flyttar du fokus till fältet Reply genom att trycka på R. Annars trycker du på H-tangenten tills du hör "svara" och trycker på RETUR.

 3. Skriv svaret och tryck på RETUR för att skicka.

Aktivera aviseringar för en konversation

När aviseringar är aktiverade för en konversation visas svaren i konversationen i aktivitets flödet. Aviseringar aktive ras automatiskt för konversationer som du har startat eller besvarat.

 1. I en kanal konversation trycker du på SKIFT + TABB i meddelande rutan för att gå till det sista meddelandet i kanalen.

 2. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hör det första meddelandet i konversationen som du vill aktivera aviseringar för.

 3. Tryck på Retur. Du hör: "gilla". Tryck på HÖGERPIL tills du hör "fler alternativ" och tryck sedan på RETUR.

 4. Om du vill aktivera aviseringar för konversationen trycker du på nedåtpilen tills du hör "aktivera aviseringar" och trycker sedan på RETUR för att välja.

  Du hör: "fler alternativ"

  Obs!: Om du inte hör "fler alternativ" när du har valt "aktivera aviseringar" trycker du på RETUR-tangenten + blank steg för att växla skärm läsar läge.

 5. Tryck på ESC för att flytta fokus till meddelandet.

Obs!: Om du vill inaktivera meddelanden för konversationen följer du stegen ovan tills du väljer menyn fler alternativ . Tryck på nedåtpilen tills du hör "Inaktivera meddelanden" och tryck sedan på RETUR för att välja.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. I en konversation trycker du på H eller Skift + H tills du hör det första meddelandet i konversationen som du vill aktivera eller inaktivera aviseringar för.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "verktygsfält med två knappar."

 3. Tryck på Retur. Du hör: "gilla".

 4. Med skärm läsaren kan du aktivera aviseringar för konversationen genom att trycka på I tills du hör "fler alternativ" och sedan trycka på RETUR för att välja. Tryck på I tills du hör "aktivera aviseringar, knapp" och tryck sedan på RETUR.

  Med JAWS och NVDA trycker du på HÖGERPIL tills du hör "fler alternativ" och trycker sedan på RETUR för att välja. Tryck på nedåtpilen tills du hör "aktivera aviseringar" och tryck sedan på RETUR.

 5. Tryck på ESC för att flytta fokus till meddelandet.

Obs!: Om du vill inaktivera meddelanden för konversationen följer du stegen ovan tills du väljer menyn fler alternativ . Med skärm läsaren trycker du på I tills du hör "Inaktivera meddelanden" och trycker sedan på RETUR. Med JAWS och NVDA trycker du på nedåtpilen tills du hör "Inaktivera meddelanden" och trycker sedan på RETUR.

Använda kommandona för Sök-fält

I Microsoft Teams kan du snabbt göra saker med hjälp av Sök fälts kommandon.

 1. Gå till Sök fältet genom att trycka på CTRL + E.

 2. Gör något av följande:

  • Skriv / för att öppna listan över tillgängliga kommandon. Navigera i listan genom att trycka på CTRL + UPPIL eller NEDPIL tills du hör det kommando du vill använda och tryck på RETUR för att markera det.

  • Om du känner till det kommando du vill använda skriver du kommandot i Sök fältet och trycker på RETUR.

Kontrol lera om du är team ägare eller medlem

Team ägare har ytterligare behörigheter, till exempel redigering av team inställningar.

 1. Öppna vyn Teams genom att trycka på CTRL + SKIFT + 3.

 2. Använd upp-och nedpilarna för att gå till det team som du vill kontrol lera.

 3. Tryck på SKIFT + F10 för att öppna menyn fler alternativ .

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "hantera team."

 5. Tryck på Retur. Du hör: "medlemmar".

 6. Om du vill söka efter dig själv i listan medlemmar trycker du på TABB för att gå till rutan Sök och skriver ditt namn.

 7. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "namn" och tryck sedan på nedåtpilen. Skärm läsaren läser upp ditt namn, rubrik, plats och roll.

Logga ut från Microsoft Teams

 1. I Microsoft Teams trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "profil, program inställningar m.m." och trycker på RETUR.

 2. Tryck på nedåtpilen flera gånger tills du hör alternativet Logga ut och tryck på RETUR.

Se även

Använda en skärm läsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Vad är Microsoft Teams?

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×