Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Teams

Hjälpmedelscenter för Office > Hjälpmedel i Microsoft Teams

Använd skärmläsaren om du vill samarbeta smidigt med dina teammedlemmar i Microsoft Teams. Du kan hantera teamets konversationer, möten, filer och anteckningar på ett och samma ställe.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Hitta och läsa nya meddelanden i en kanal

 1. I en kanal trycker du på Tabb eller Alt+vänster- eller högerpil tills du hör: "Konversation-flik, markerad".

 2. Tryck på Tabb tills du hör det senaste meddelandet. JAWS läser upp meddelandet.

  Obs!: Öppna och svara på den senaste tråden genom att trycka på Alt+R.

 3. Bläddra i meddelandelistan genom att trycka på upp- eller nedpil. Du hör meddelandets innehåll och information när du står på meddelandet.

Navigera i och läsa trådade konversationer

 1. Om konversationen du står i är en trådad konversation hör du: "Trådad konversation från <sender name>". Öppna den trådade konversationen genom att trycka på Retur. Du hör det första meddelandet i tråden.

 2. Gå mellan meddelanden i en trådad konversation genom att trycka på upp- eller nedpil. JAWS läser upp meddelandena när du går mellan dem.

 3. Öppna ett meddelande för fler åtgärder genom att trycka på Retur. Flytta tillbaka fokus till den trådade konversationen genom att trycka på Esc.

Gilla och spara ett meddelande

 1. I en konversation trycker du på Tabb tills du hör det senaste meddelandet i konversationen.

 2. Tryck på upp- eller nedpil tills du hör det meddelande som du vill gilla eller spara.

 3. Tryck på Retur. Du hör: "Spara det här meddelandet".

  Obs!: Om det meddelande som du vill spara är ett som du har skickat hör du "Fler alternativ" i stället. Tryck på högerpil. Du hör: "Omarkerad, Spara det här meddelandet, kryssruta".

  • Spara meddelandet genom att trycka på blanksteg.

  • Gilla meddelandet genom att trycka på högerpil. Du hör: "Knappen Gilla". Tryck på Blanksteg.

Hitta och läsa sparade meddelanden

 1. Öppna menyn Inställningar genom att trycka på Alt+G. Du hör: "Meny, undermenyn Ändra din status". Fokus är på aktuell status.

 2. Tryck på Alt+nedpil tills du hör "Sparade meddelanden" och tryck sedan på Retur. En lista med dina sparade meddelanden öppnas. Det senaste meddelandet är det första objektet.

 3. Bläddra i listan med sparade meddelanden genom att trycka på Alt+ned- eller uppil. JAWS läser upp meddelandets innehåll och information när du står på meddelandet.

Publicera meddelanden i kanaler

Skriva ett meddelande

 1. Tryck på C på fliken Konversationer. Fokus flyttas till redigeringsrutan för meddelanden. Du hör: "Skriv nytt meddelande, redigera".

  Tips: Expandera redigeringsrutan så att fler redigeringsalternativ visas genom att trycka på Alt+X. Komprimera rutan genom att trycka på Alt+X igen.

 2. Skriv ditt meddelande. Du kan också lägga till bifogade filer eller till och med emojier, dekaler och mem för att ge meddelandet något extra.

 3. Skicka ett meddelande genom att trycka på Ctrl+Retur.

Lägga till en bifogad fil

 1. Tryck på Alt+A. Väljaren för bifogade filer öppnas.

 2. Tryck på upp- eller nedpil tills du hör molnplatsen som du vill lägga till en fil från och tryck sedan på blanksteg.

 3. Tryck på upp- eller nedpil för att bläddra i listan med mappar eller filer och öppna en mapp genom att trycka på Retur.

 4. När du hör filen som du vill bifoga trycker du på Retur. Filen bifogas i meddelandet.

Bifoga en lokal fil
 1. Bifoga en fil från datorn i ett meddelande genom att trycka på Alt+A.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Ladda upp-knapp" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Öppna-dialogruta, Filnamn". Dialogrutan Öppna i Windows öppnas.

 3. Navigera i dialogrutan genom att trycka på Tabb.

 4. När du har hittat och markerat filen trycker du på Tabb tills du hör "Öppna-knapp" och trycker sedan på Retur.

Lägga till en emoji

 1. Tryck på Alt+Q i redigeringsrutan för meddelanden.

 2. Gå till emojilistan genom att trycka på Tabb. Bläddra i listan genom att trycka på vänster- eller högerpil.

 3. När du hör en emoji som du vill lägga till trycker du på Retur. Emojin läggs till i meddelandet.

Lägga till en dekal eller mem

 1. Tryck på Tabb i meddelandet eller redigeringsrutan tills du hör: "Meny, åtgärder-meny".

 2. Tryck på högerpil tills du hör "Välj en dekal" och tryck sedan på Retur.

 3. Gå till fönstret med kategorier för dekaler och memes genom att trycka på Skift+Tabb. Bläddra i fönstret genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj en mapp genom att trycka på Retur.

 4. Gå till listan med dekaler och memes i en kategori genom att trycka på Tabb. Bläddra sedan i listan genom att trycka på vänster- eller högerpil. Välj genom att trycka på blanksteg.

 5. Redigera dekal- eller memtexten som du vill. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör "Klar" och trycker sedan på blanksteg.

Lägga till eller öppna filer i en kanal

Ladda upp en lokal fil

 1. I en kanal trycker du på Tabb tills du hör "Konversationer-flik, markerad", trycker på Alt+högerpil tills du hör: "Filer-flik" och trycker sedan på blanksteg.

 2. Tryck på Skift+Tabb tills du hör: "Ny".

 3. Tryck på högerpil tills du hör "Ladda upp" och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Öppna i Windows öppnas.

  Obs!: Du kan också lägga till en fil med hjälp av redigeringsrutan för meddelanden. Instruktioner finns i Lägga till en bifogad fil.

 4. Navigera i dialogrutan genom att trycka på Tabb.

 5. När du har hittat och markerat filen trycker du på Tabb tills du hör "Öppna-knapp" och trycker sedan på Retur.

Skapa en ny fil

 1. I en kanal trycker du på Tabb tills du hör "Konversationer-flik, markerad", trycker på Alt+högerpil tills du hör: "Filer-flik" och trycker sedan på blanksteg.

 2. Tryck på Skift+Tabb tills du hör "Ny" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på nedpil tills du hör den filtyp du vill skapa och tryck sedan på Retur.

 4. Skriv ett namn på filen och tryck sedan på Tabb tills du hör: "Skapa-knapp".

 5. Lägg till innehåll i filen. Filen sparas automatiskt på fliken Filer i kanalen.

Öppna en fil

 1. I en kanal trycker du på Tabb tills du hör "Konversationer-flik, markerad", trycker på Alt+högerpil tills du hör: "Filer-flik" och trycker sedan på blanksteg.

 2. Fokus är på det första objektet i listan. Tryck på nedpil tills du hör den fil du vill öppna och tryck sedan på Retur. Filen öppnas i filvisaren. När du har visat klart filen trycker du på Tabb tills du hör "Stäng-knapp" och trycker sedan på Retur.

 3. Om du vill redigera filen trycker du på Tabb i filvisaren tills du hör "Redigera" och trycker på blanksteg. En undermeny öppnas.

 4. Tryck på nedpil på undermenyn tills du hör de alternativ du vill välja och tryck sedan på Retur. När du redigerar filen sparas ändringarna automatiskt.

  Obs!: När du öppnar Office-filer uppmanas du att öppna filen i onlineversionen av Office-produkten.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa nya team i Microsoft Teams

Använd skärmläsaren om du vill samarbeta smidigt med dina teammedlemmar i Microsoft Teams på Mac. Du kan hantera teamets konversationer, möten, filer och anteckningar på ett och samma ställe.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Hitta och läsa nya meddelanden i en kanal

 1. Gå till de senaste meddelandena genom att trycka på Alt+1. Fliken Aktivitet öppnas.

 2. Tryck på Tabb tills VoiceOver läser upp en flik. Om du inte står på fliken Konversationer trycker du på Alt+vänsterpil tills VoiceOver läser upp: "Konversationer, flik".

 3. Tryck på Tabb tills VoiceOver läser upp det senaste meddelandet i en konversation.

Navigera i och läsa trådade konversationer

 1. Gå till trådade konversationer genom att trycka på Alt+3. Fliken Team öppnas.

 2. Gå till trådade konversationer genom att trycka på Tabb tills VoiceOver läser upp en flik. Om du inte står på fliken Konversationer trycker du på Alt+vänsterpil tills VoiceOver läser upp: "Konversationer, flik".

 3. Tryck på Tabb flera gånger för att gå till de trådade konversationerna. Fokus flyttas till fältet Svara i den senaste konversationen. VoiceOver läser upp: "Svara, markerad, knappgrupp, Svara".

 4. Navigera bland meddelandena i konversationen genom att först trycka på Ctrl+Alt+Skift+uppil för att lämna fältet Svara. Tryck sedan på vänster- och högerpil. Navigera bort från konversationen genom att trycka på Tabb.

Gilla och spara ett meddelande

 1. Gå till det meddelande du vill gilla eller spara och tryck på vänster- eller högerpil tills VoiceOver läser upp: "Verktygsfält". Välj verktygsfältet genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+nedpil.

 2. Navigera bland alternativen genom att trycka på höger- eller vänsterpil. VoiceOver läser upp alternativen när du bläddrar.

 3. När du står på det alternativ du vill välja trycker du på Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Gå tillbaka till meddelandet genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+uppil.

Hitta och läsa sparade meddelanden

 1. Öppna menyn Inställningar genom att trycka på Alt+G. Fokus är på statusalternativet.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills VoiceOver läser upp: "Sparade meddelanden" och välj sedan genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

  En lista med dina sparade meddelanden öppnas med det senaste längst upp.

 3. Tryck på Tabb flera gånger tills VoiceOver läser upp ett sparat meddelande. Bläddra i listan med sparade meddelanden genom att trycka på höger- eller vänsterpil. VoiceOver läser upp meddelandena när du står på dem.

Publicera meddelanden i kanaler

Skriva ett meddelande

 1. Tryck på C när du står på fliken Konversationer. Fokus flyttas till redigeringsrutan för meddelanden. VoiceOver läser upp: "Skriv nytt meddelande, redigera text".

  Tips: 

  • Expandera redigeringsrutan så att fler redigeringsalternativ visas genom att trycka på Alt+X.

  • Rutan komprimeras automatiskt när meddelandet skickas. Du kan också gå till knappen Minimera textruta genom att trycka på Tabb en gång och sedan välja genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

 2. Skriv ditt meddelande.

  Tips: Du kan också lägga till bifogade filer eller till och med emojier, dekaler och mem för att ge meddelandet något extra. Navigera till menyerna för emojier och dekaler genom att trycka på Tabb en gång och sedan trycka på högerpil tills du hör den meny du vill öppna. Öppna menyn genom att trycka på Retur och skriv sedan det du vill söka efter, eller tryck på Tabb om du vill gå direkt till galleriet. Navigera bland alternativen i galleriet med höger- eller vänsterpil.

 3. Skicka meddelandet genom att trycka på Ctrl+Retur.

  Tips: När redigeringsrutan inte är expanderad kan du skicka ett meddelande genom att trycka på Retur.

Lägga till en bifogad fil

 1. Tryck på Alt+A i redigeringsrutan. Väljaren för bifogade filer öppnas.

 2. Tryck på höger- eller vänsterpil tills du hör molnplatsen som du vill lägga till en fil från och välj sedan genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. Bläddra i listan med mappar eller filer genom att trycka på höger- eller vänsterpil.

 4. När du hör filen som du vill bifoga trycker du på Retur. Filen läggs till och du hittar den på fliken Filer.

Bifoga en lokal fil
 1. Bifoga en fil från datorn i ett meddelande genom att trycka på Alt+A.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Ladda upp-knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg. Dialogrutan för att välja en fil öppnas.

 3. Navigera i dialogrutan genom att trycka på Tabb.

 4. När du har hittat och markerat filen trycker du på Retur. Filen läggs till i tråden. Du hittar den även på fliken Filer.

Lägga till en emoji

 1. Tryck på Alt+Q i redigeringsrutan.

 2. Gå till emojilistan genom att trycka på Tabb. Bläddra i listan genom att trycka på vänster- eller högerpil.

 3. När du hör en emoji som du vill lägga till trycker du på Ctrl+Alt+blanksteg. Emojin läggs till i meddelandet.

Lägga till en dekal eller mem

 1. Tryck på Tabb i redigeringsrutan tills VoiceOver läser upp: "Bifogad fil, menyobjekt".

 2. Tryck på högerpil tills VoiceOver läser upp: "Välj en dekal". Öppna menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. Gå till fönstret med kategorier för dekaler och memes genom att trycka på Skift+Tabb. Bläddra i fönstret genom att trycka på höger- eller vänsterpil. Välj en kategori genom att trycka på Retur.

 4. Gå till listan med dekaler och memes i en kategori genom att trycka på Tabb. Bläddra sedan i listan genom att trycka på vänster- eller högerpil. Välj ett objekt genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

 5. Om du vill kan du redigera dekal- eller memtexten. När du är klar trycker du på Tabb tills VoiceOver läser upp: "Klar, knapp". Välj knappen genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

  Dekalen eller memen läggs till i meddelandet i redigeringsrutan.

Lägga till eller öppna filer i en kanal

Ladda upp en lokal fil

 1. I en kanal trycker du på Tabb tills VoiceOver läser upp: "Konversationer, flik". Tryck sedan på Alt+högerpil. Fokus flyttas till fliken Filer och VoiceOver börjar läsa upp de bifogade filerna.

  Obs!: Du kan också ladda upp en fil med hjälp av redigeringsrutan för meddelanden. Instruktioner finns i Lägga till en bifogad fil.

 2. Tryck på Tabb tills VoiceOver läser upp: "Ny, skapa en ny mapp eller fil".

 3. Tryck på högerpil tills VoiceOver läser upp: "Ladda upp, ladda upp filer och mappar". Välj knappen Ladda upp genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg och öppna sedan dialogrutan genom att trycka på Retur.

 4. Navigera på menyn i dialogrutan genom att trycka på Tabb.

 5. När du har hittat och markerat filen trycker du på Retur.

  Filen laddas upp och finns på fliken Filer i kanalen.

Skapa en ny fil

 1. I en kanal trycker du på Tabb tills VoiceOver läser upp: "Konversationer, flik". Tryck sedan på Alt+högerpil. Fokus flyttas till fliken Filer och VoiceOver börjar läsa upp de bifogade filerna.

 2. Tryck på Tabb tills VoiceOver läser upp: "Ny, skapa en ny mapp eller fil". Öppna menyn genom att trycka på Retur.

 3. Tryck på högerpil tills du hör den filtyp du vill skapa och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Skriv ett namn på filen och tryck sedan på Tabb tills VoiceOver läser upp: "Skapa, knapp". Välj knappen genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

 5. Lägg till innehåll i filen. Filen sparas automatiskt på fliken Filer i kanalen.

Öppna en fil

 1. I en kanal trycker du på Tabb tills VoiceOver läser upp: "Konversationer, flik". Tryck sedan på Alt+högerpil. Fokus flyttas till fliken Filer och VoiceOver börjar läsa upp de bifogade filerna.

 2. Tryck på Tabb tills VoiceOver börjar läsa upp de bifogade filerna igen.

 3. Tryck på högerpil tills du hör den fil du vill öppna och välj sedan genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

  Obs!: När du öppnar Office-filer uppmanas du att öppna filen i onlineversionen av Office-produkten, och en ytterligare inloggning kan krävas.

 4. Om du vill redigera filen trycker du på Tabb i filvisaren tills du hör "Redigera" och väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg. En undermeny öppnas.

 5. Tryck på nedpil på undermenyn tills du hör de alternativ du vill välja och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 6. Redigera filen i redigeraren. Dina ändringar sparas automatiskt.

 7. Stäng filen genom att trycka på Kommando+Q.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa nya team i Microsoft Teams

Använd skärmläsaren om du vill samarbeta smidigt med dina teammedlemmar i Microsoft Teams. Du kan hantera teamets konversationer, möten, filer och anteckningar på ett och samma ställe.

Meddelanden: 

 • I det här avsnittet förutsätts det att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows.

 • För optimal upplevelse rekommenderar vi att du använder Microsoft Teams på Internet i webbläsaren Microsoft Edge.

 • Information om hur du navigerar i Microsoft Teams finns i Läs om hur du navigerar i Microsoft Teams med hjälpmedelsfunktioner.

 • Mer information om kortkommandon i Microsoft Teams finns i Kortkommandon för Microsoft Teams.

 • Nya hjälpmedelsfunktioner läggs till ofta. Om du har ett Office 365-abonnemang får du automatiskt uppdateringar med de nya funktionerna.

I det här avsnittet

Hitta och läsa nya meddelanden i en kanal

När ett nytt meddelande tas emot läser Skärmläsaren upp texten och meddelandeinformationen. Du kan också bläddra bland meddelanden på fliken Konversationer i en kanal.

 1. I en kanal trycker du på Tabb eller Alt+vänster- eller högerpil tills du hör: "Markerat Konversationer-flikobjekt".

 2. Tryck på Tabb tills du hör det senaste meddelandet. Skärmläsaren läser upp meddelandet.

  Obs!: Öppna och svara på den senaste tråden genom att trycka på Alt+R.

 3. Bläddra i meddelandelistan genom att trycka på upp- eller nedpil. Du hör meddelandets innehåll och information när du står på meddelandet.

Navigera i och läsa trådade konversationer

 1. Om konversationen du står i är en trådad konversation hör du: "Trådad konversation från <sender name>". Öppna den trådade konversationen genom att trycka på Retur. Du hör det första meddelandet i tråden.

 2. Gå mellan meddelandena i en trådad konversation genom att trycka på upp- eller nedpil. Skärmläsaren läser upp meddelandena när du går mellan dem.

 3. Öppna ett meddelande för fler åtgärder genom att trycka på Retur. Flytta tillbaka fokus till den trådade konversationen genom att trycka på Esc.

Gilla och spara ett meddelande

 1. I en konversation trycker du på Tabb tills du hör det senaste meddelandet i konversationen.

 2. Tryck på upp- eller nedpil tills du hör det meddelande som du vill gilla eller spara.

 3. Tryck på Retur. Du hör: "Omarkerad, Spara det här meddelandet, kryssruta".

  Obs!: Om det meddelande som du vill spara är ett som du har skickat hör du "Fler alternativ" i stället. Tryck på högerpil. Du hör: "Omarkerad, Spara det här meddelandet, kryssruta".

  • Spara meddelandet genom att trycka på blanksteg.

  • Gilla meddelandet genom att trycka på högerpil. Du hör: "Knappen Gillar". Tryck på Blanksteg.

Hitta och läsa sparade meddelanden

 1. Öppna menyn Inställningar genom att trycka på Alt+G. Du hör: "Ändra din status, menyobjekt". Fokus är på aktuell status.

 2. Tryck på Alt+nedpil tills du hör: "Sparade meddelanden" och tryck sedan på Retur. En lista med dina sparade meddelanden öppnas, med det senaste meddelandet som det första objektet.

 3. Bläddra i listan med sparade meddelanden genom att trycka på Alt+ned- eller uppil. Skärmläsaren läser upp meddelandets innehåll och information när du står på meddelandet.

Publicera meddelanden i kanaler

Skriva ett meddelande

 1. Tryck på C på fliken Konversationer. Fokus flyttas till redigeringsrutan för meddelanden. Du hör: "Skriv nytt meddelande, redigerar".

  Tips: Expandera redigeringsrutan så att fler redigeringsalternativ visas genom att trycka på Alt+X. Komprimera rutan genom att trycka på Alt+X igen.

 2. Skriv ditt meddelande. Du kan också lägga till bifogade filer eller till och med emojier, dekaler och mem för att ge meddelandet något extra.

 3. Skicka ett meddelande genom att trycka på Ctrl+Retur.

Lägga till en bifogad fil

 1. Tryck på Alt+A. Väljaren för bifogade filer öppnas.

 2. Tryck på upp- eller nedpil tills du hör molnplatsen som du vill lägga till en fil från och tryck sedan på blanksteg.

 3. Tryck på upp- eller nedpil för att bläddra i listan med mappar eller filer och öppna en mapp genom att trycka på Retur.

 4. När du hör filen som du vill bifoga trycker du på Retur. Filen bifogas i meddelandet.

Bifoga en lokal fil
 1. Bifoga en fil från datorn i ett meddelande genom att trycka på Alt+A.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Ladda upp-knapp" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Öppna-dialogruta, Filnamn, redigerbar, redigera". Dialogrutan Öppna i Windows öppnas.

 3. Navigera i dialogrutan genom att trycka på Tabb.

 4. När du har hittat och markerat filen trycker du på Alt+O. Filen bifogas i meddelandet.

Lägga till en emoji

 1. Tryck på Alt+Q i redigeringsrutan för meddelanden.

 2. Gå till emojilistan genom att trycka på Tabb. Bläddra i listan genom att trycka på vänster- eller högerpil.

 3. När du hör en emoji som du vill lägga till trycker du på Retur. Emojin läggs till i meddelandet.

Lägga till en dekal eller mem

 1. Tryck på Tabb i meddelanderutan tills du hör: "Bifogad fil, menyobjekt".

 2. Tryck på högerpil tills du hör "Välj en dekal" och tryck sedan på Retur.

 3. Gå till fönstret med kategorier för dekaler och memes genom att trycka på Skift+Tabb. Bläddra i fönstret genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj en mapp genom att trycka på Retur.

 4. Gå till listan med dekaler och memes i en kategori genom att trycka på Tabb. Bläddra sedan i listan genom att trycka på vänster- eller högerpil. Välj genom att trycka på blanksteg.

 5. Redigera dekal- eller memtexten som du vill. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör "Klar-knapp" och trycker sedan på blanksteg.

Lägga till eller öppna filer i en kanal

Ladda upp en lokal fil

 1. I en kanal trycker du på Tabb tills du hör "Markerat, Konversationer-flikobjekt", trycker på Alt+högerpil tills du hör "Filer-flikobjekt" och trycker sedan på Retur.

 2. Tryck på Skift+Tabb tills du hör: "Ny, skapa en ny mapp eller fil".

 3. Tryck på högerpil tills du hör "Ladda upp" och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Öppna i Windows öppnas.

  Obs!: Du kan också lägga till en fil med hjälp av redigeringsrutan för meddelanden. Instruktioner finns i Lägga till en bifogad fil.

 4. Navigera i dialogrutan genom att trycka på Tabb och piltangenterna.

 5. När du har hittat och markerat filen trycker du på Alt+O.

Skapa en ny fil

 1. I en kanal trycker du på Tabb tills du hör "Markerat, Konversationer-flikobjekt", trycker på Alt+högerpil tills du hör "Filer-flikobjekt" och trycker sedan på Retur.

 2. Tryck på Skift+Tabb tills du hör "Ny, skapa en ny mapp eller fil" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på nedpil tills du hör den filtyp du vill skapa och tryck sedan på Retur.

 4. Skriv ett namn på filen och tryck sedan på Tabb tills du hör: "Skapa-knapp".

 5. Lägg till innehåll i filen. Filen sparas automatiskt på fliken Filer i kanalen.

Öppna en fil

 1. I en kanal trycker du på Tabb tills du hör "Konversationer-flik, markerad", trycker på Alt+högerpil tills du hör "Filer-flikobjekt" och trycker sedan på Retur.

 2. Tryck på nedpil tills du hör den fil du vill öppna och tryck sedan på Retur. Filen öppnas i filvisaren. När du har visat klart filen trycker du på Tabb tills du hör: "Stäng-knapp" och trycker sedan på Retur.

 3. Om du vill redigera filen trycker du på Tabb i filvisaren tills du hör "Redigera" och trycker på blanksteg. En undermeny öppnas.

 4. Tryck på nedpil på undermenyn tills du hör det alternativ du vill välja och tryck sedan på Retur. När du redigerar filen sparas ändringarna automatiskt.

  Obs!: När du öppnar Office-filer uppmanas du att öppna filen i onlineversionen av Office-produkten.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa nya team i Microsoft Teams

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×