Grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Skype för företag

Grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Skype för företag

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Skype för företag med tangentbord och Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, för att göra grundläggande grundläggande uppgifter. Du kan starta ljud- och videokonversationer, använda snabbmeddelanden Snabbmeddelanden och träffa andra.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna Skype för företag

Starta Skype för företag på ett av följande sätt:

 • Tryck på Windows-tangenten, Skriv Skype för företagoch tryck på RETUR.

 • Välj länken Anslut till Skype-mötet i en mötesinbjudan.

 • Starta Windows (om du har markerat kryssrutan Starta programmet automatiskt när jag loggar in i Windows på fliken Personligt i dialogrutan Alternativ).

Obs!: Logga in med organisationens inloggningsuppgifter – inte med ditt Skype-namn eller Microsoft-konto.

Starta Skype automatiskt när du startar Windows

 1. Tryck på Alt+T och sedan på O om du vill öppna dialogrutan Alternativ. Du hör ”Allmänt”.

 2. Tryck på P. Du hör: ”Personligt”.

 3. Tryck på Alt+U. Du hör: ”Starta programmet automatiskt när jag loggar in i Windows”.

 4. Tryck på blanksteg tills du hör: ”Markerad”.

 5. Tryck på Retur. Dialogrutan Alternativ stängs. Fokus flyttas till sökrutan i huvudfönstret.

Ändra din status

När Skype för företag startas läser en del skärmläsare upp ditt namn, din tillgänglighet, plats och ett personligt meddelande som visas längst upp i huvudfönstret och kan ses av andra Skype-användare.

Om du vill ändra informationen eller fotot som visas trycker du på Skift+Tabb tills du hör namnet på det alternativ du vill använda. Tryck sedan på blanksteg.

Använda skärmläsare

Se även

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Kortkommandon för Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använda Skype för företag för Mac med tangentbordet och VoiceOver i Mac OS inbyggda Skärmläsaren till väsentliga grundläggande aktiviteter. Du kan starta ljud- och videokonversationer, använda snabbmeddelanden Snabbmeddelanden och träffa andra.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna Skype för företag och logga in

 1. Gå till listan Program genom att trycka på Skift+Kommando+A i Finder.

 2. Skriv S att gå direkt till program som börjar med ”S” och tryck på TABB tills du hör: ”Skype för företag”.

 3. Öppna Skype för företag för Mac genom att trycka på Kommando+nedpil.

 4. Skriv din e-postadress. Tryck på TABB, Skriv lösenordet och tryck på RETUR. Du hör: ”nu i Skype för företag-fönstret. Primära gruppen navigering ”.

 5. Logga in eller ut genom att trycka på Kommando+G.

  Tips: När du loggar in med dina inloggningsuppgifter, tryck på TABB tills du hör: ”Kom ihåg mitt lösenord, avmarkerat, markerar du kryssrutan”. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG för att markera kryssrutan Kom ihåg mitt lösenord. Du hör: ”kryssrutan Kom ihåg lösenordet”. Nästa gång du öppnar Skype, du kan bara trycka på RETUR för att logga in på ditt konto.

Arbeta med skärmläsaren VoiceOver

Du kan använda VoiceOver inbyggda Mac OS-Skärmläsaren i Skype för företag för Mac. En skärmläsare omvandlar text till tal och läser upp kommandon, platser, listor och knappar, förutom innehållet.

Här är några anteckningar om hur du arbetar med VoiceOver:

Ändra din tillgänglighetsstatus

 1. Tryck på CTRL + alternativ + SKIFT + NEDPIL piltangent för att interagera med gruppen i gruppen Huvudnavigering. Du hör: ”min profil knapp”. Tryck på blanksteg två gånger. Du hör: ”-menyn”.

 2. Tryck på upp- eller nedpil för att bläddra till den status du vill visa i din profil: Tillgänglig, Upptagen, Stör ej, Strax tillbaka, Inte på jobbet eller Visa som Inte vid datorn.

 3. Välj status genom att trycka på blanksteg. Gå tillbaka till Min profil i huvudnavigeringsgruppen genom att trycka på Esc.

Ringa ett samtal

 1. I gruppen Huvudnavigering trycker du på CTRL + Alternativ + Skift + ned pil att interagera med gruppen. Tryck på TABB tills du hör: ”kontakter”.

 2. Om du vill gå till din kontaktlista, tryck på blanksteg och tryck på TABB tills du hör: ”tabellen kontakter”.

 3. Tryck på nedåtpilen för att bläddra igenom alla kontakter tills du hör namnet på den person som du vill ringa. Om du behöver visa en kontaktgrupp trycker du på högerpilen.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Ring” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill starta ett samtal med den markerade kontakten.

 5. Under ett samtal kan du använda flera kortkommandon:

  • Aktivera eller inaktivera videosamtalet genom att trycka på Skift+Kommando+V.

  • Stäng av eller slå på mikrofonen genom att trycka på Skift+Kommando+M.

  • Avsluta samtalet genom att trycka på Skift+Kommando+E.

Chatta med snabbmeddelanden

 1. Tryck på CTRL + alternativ + SKIFT + NEDPIL piltangent för att interagera med gruppen i gruppen Huvudnavigering. Tryck på TABB tills du hör: ”kontakter”.

 2. Om du vill gå till din kontaktlista, tryck på blanksteg och tryck sedan på fliken tills du hör: ”tabellen kontakter”.

 3. Tryck på nedåtpilen leta bland dina kontakter tills du hör namnet på den person som du vill starta en chatt. Om du behöver visa en kontaktgrupp trycker du på högerpilen.

 4. Tryck på blanksteg och tryck på TABB tills du hör: ”chatt för”.

 5. Starta chatten genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg. Du hör: ”Du är för närvarande i ett textområde”.

 6. Skriv själva meddelandet. Om du vill skicka, tryck på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Kortkommandon för Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använda Skype för företag med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS till väsentliga grundläggande aktiviteter. Du kan starta ljud- och videokonversationer, använda snabbmeddelanden Snabbmeddelanden och träffa andra.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Öppna appen Skype för företag och logga in

 1. Markera Skype för företag-appen genom att flytta fokus tills du hör ”Skype för företag” och sedan trycka på appen.

 2. Om du vill öppna markerade programmet, dubbelklicka på den. Som programmet öppnas och Logga in rubriken markeras, du hör: ”Logga in”. När du har öppnat Skype för företag programmet innehåller användargränssnittet (UI) i sju element som du kan välja (i följande ordning uppifrån och ned):

  • Rubriken Logga in

  • Rutan Användarnamn

  • Rutan Lösenord

  • Reglaget Spara mitt lösenord

  • Länken Visa avancerade alternativ

  • Knappen Logga in

  • Länken Inloggningshjälp

 3. Flytta fokus till det andra elementet i Användargränssnittet på skärmen: användarnamn ruta. Du hör: ”organisation tecknet i adress”. Skriv in ditt användarnamn, inklusive domänen.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”knappen Nästa” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till rutan lösenord och du hör: ”lösenord, säker textfält”. Skriv in ditt lösenord.

 5. Om du vill flytta fokus till knappen Logga in, Svep åt höger eller vänster tills du hör: ”Logga in knappen”. Dubbelklicka på skärmen.

  När du loggas in på ditt konto i Skype för företag och fokus flyttas till profilbilden längst upp på skärmen hör du ”Min info” följt av din status och ”knapp”.

  Tips: Om du inte loggade ut från Skype för företag senast du använde appen öppnas den utan att du uppmanas att logga in.

Arbeta med skärmläsaren VoiceOver

 1. Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver.

 2. VoiceOver-skärmen kan du aktivera skärmläsaren och justera inställningar, till exempel talhastighet, tips, tonhöjd och notiser.

Se även

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använda Skype för företag för Android med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan göra viktiga grundläggande uppgifter. Du kan starta ljud- och videokonversationer, använda snabbmeddelanden Snabbmeddelanden och träffa andra.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Öppna Skype för företag för Android för första gången

Första gången du öppnar Skype för företag för Android-programmet du vill förse profilinformation och personliga inställningar.

 1. På din mobila enhet skärm Svep åt höger eller vänster med två fingrar för att gå till Start där Skype för företag för Android app. Svep åt höger med ett finger tills TalkBack meddelar app. dubbelknacka på skärmen.

 2. På skärmen logga in fokus flytta fokus till rutan organisation inloggningsadress. Du hör: ”organisation inloggningsadress, redigeringsruta”. Dubbelklicka på Screen och Skriv in din inloggningsadress, vanligtvis din e-postadress.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”knappen Fortsätt” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Fokus flyttas till rutan lösenord. Du hör: ”lösenord, redigeringsruta”. Dubbelklicka på rutan och Skriv in ditt lösenord. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”knappen Fortsätt” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. På nästa skärm flyttas fokus till denVad är ditt telefonnummer? ruta. Du hör: ”Android telefonnummer, redigeringsruta”. Ange det telefonnummer som du vill använda för att ringa och ta emot inkommande samtal och ansluta till möten från Skype för företag för Android.

 6. Se till att kryssrutan Synkronisera kontakter är markerad på samma skärm. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”synkronisera kontakter är markerad”. Om kryssrutan avmarkeras ””, på kryssrutan, dubbelklicka på skärmen. Det här sammanfogar Skype för företag för Android kontakter till din mobila enhets kontaktlista.

 7. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”knappen Fortsätt” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. Flytta fokus till en introduktion skärm med information om Skype kontakter, kommande möten och konversationer. Flytta till nästa skärm genom att svepa åt vänster med två fingrar.

 9. Den andra skärmen får du mer information om hur du arbetar med dina kontakter, bild ned den här skärmen. Flytta till nästa skärm genom att svepa åt vänster med två fingrar.

 10. Den sista skärmen får du information om hur du arbetar med din kalender. Om du vill börja använda programmet, Svep åt höger tills du hör ”nästa” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Skärmen Skype för företag för Android visas med sökrutan efter kontakter i företagskatalogen, kommande avtalade tider och de senaste konversationerna.

Öppna Skype för företag för Android och logga in

 1. Navigera till den skärm som innehåller Skype för företag för Android app. Svep åt höger med ett finger tills TalkBack meddelar app. dubbelknacka på skärmen på startsidan på din mobila enhet.

 2. Svep åt höger tills du hör ditt namn och din inloggningsadress. Dubbelklicka på skärmen. Skype för företag för Android öppnas.

  Tips: Om du inte logga ut ur Skype för företag för Android den senaste gången du använde, öppnas programmet utan uppmanar dig att logga in.

Logga ut från Skype för företag för Android

 1. I Skype för företag för Android, Svep åt vänster tills du hör: ”Visa profil Inställningar-menyn, knappen”. Dubbelklicka på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör: ”Logga ut”. Dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”Logga ut ur Skype för företag”.

Se även

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använd Skype för företag i Outlook på webben med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, för att göra grundläggande grundläggande uppgifter. Skype för företag fungerar som en del av Outlook på webben i stället för som ett fristående program. Du kan starta ljud- och videokonversationer, använda snabbmeddelanden Snabbmeddelanden och träffa andra.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Outlook på webben.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Skype för företag i Outlook på webben, rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Skype för företag körs i Outlook på webben, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook på webben.

I det här avsnittet

Öppna Skype för företag i Outlook på webben

Skype för företag – Online måste startas inuti Outlook på webben och det ska köras inuti Outlook på webben. Skype för företag – Online är inte ett fristående program.

 1. Öppna Outlook på webben genom att gå till http://outlook.office.com. Logga in på ditt Office-konto.

 2. Om du vill flytta till Office Online-verktygsfältet, trycker du på Ctrl + F6 tills du hör: ”Öppna startprogrammet”.

 3. Om du vill öppna fönstret Skype för företag , tryck på TABB tills du hör ”använda på nedåtpilen för att använda Skype för företag konversationer fönstret”. Tryck på nedåtpilen.

  Fönstret Skype för företag öppnas och fliken Alla Kontakter aktiveras.

Använda skärmläsare

Du kan använda Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren eller en tredje part skärmläsare, till exempel JAWS i Skype för företag i Outlook på webben. En skärmläsare omvandlar text till tal och läser upp kommandon, platser, listor och knappar, förutom innehållet.

Här är några anteckningar om hur du arbetar med Skärmläsaren eller JAWS:

 • Aktivera Skärmläsaren eller inaktivera trycker du på CTRL + Windows på en dator med Windows-tangenten + RETUR.

 • Om skärmläsaren slutar läsa eller beter sig konstigt kan du trycka på Alt+Tab för att lämna det aktiva fönstret. Tryck sedan på Alt+Tab igen för att gå tillbaka till fönstret. På så sätt återställs skärmläsarens fokus till det aktiva fönstret.

 • Mer information om Skärmläsaren finns lyssna på text som läses upp av Skärmläsaren.

 • Mer information om JAWS hittar du i Dokumentation om JAWS-skärmläsaren.

När du har startat Skärmläsaren, i Outlook på webben, för att navigera till Skype för företag i Outlook på webben, trycker du på Ctrl + F6 tills du hör: ”Öppna startprogrammet”. Tryck på TABB tills du hör ”använda på nedåtpilen för att använda Skype för företag konversationer fönstret”.

Använd TABB-tangenten eller på nedåtpilen för att navigera bland kontroller Skype för företag. Eftersom den här versionen av Skype för företag fungerar inuti Outlook på webben, är det enkelt att flytta ut ur Skype-kontroller och till Outlook på webbkontroller. Som tur är är det lika enkelt att flytta tillbaka genom att trycka på Ctrl + F6 eller SKIFT + TABB. Läs mer i Lär dig att navigera i Skype för företag med hjälp av tillgängliga funktioner.

Starta en konversation

 1. När fokus är på knappen Öppna panelen Skype , tryck på TABB för att komma till det första namnet i din kontaktlista . Om du vill bläddra i listan, tryck på nedåt. Du hör namnet på varje kontakt som är markerad.

 2. När du hör namnet på den person som du vill chatta med trycker du på Retur. Fönstret Konversation öppnas och fältet Redigera chatt är i fokus. Du hör namnet på kontakten och kontaktens aktuella status.

  1. Om du vill bjuda in fler personer till den här konversationen, tryck på TABB tills du hör: ”lägga till personer i den här konversationen”. Skriv namn på de personer som du vill lägga till konversationen. Tryck på RETUR om du vill markera fler kontakter från kontaktlistan alla . När du har lagt till nya kontakter, tryck på TABB tills du hör ”knappen Lägg till” och tryck på RETUR om du vill lägga till personer i din chatt.

  2. Tryck på TABB om du vill flytta fokus till rutan chatta indata . Du hör: ”chatta indata”.

 3. I fönstret Konversation skriver du ditt meddelande i rutan Meddelande.

 4. Tryck på Retur för att skicka ditt meddelande.

Avsluta en konversation

 1. Tryck på TABB när du vill avsluta en konversation, så att panelen Skype för företag-menyn. Du hör ”Sök konversation” och fokus är i det första menyobjektet.

 2. Tryck på TABB tills du hör kontaktens namn. Tryck på SKIFT + F10 för fler alternativ. Du hör första tillgängliga menyalternativet. Om konversationen är öppet med en person du hör: ”Stäng konversation”. Om det finns fler än två deltagare du hör: ”Visa profil”.

 3. Om du vill placera fokus på Stäng konversationpå nedåtpilen och tryck på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i dina kontakter i Skype för företag

Använd en skärmläsare för att skicka ett snabbmeddelande i Skype för företag

Kortkommandon i Outlook på webben

Lär dig att navigera i Skype för företag med hjälp av tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×