Grundläggande uppgifter med en skärmläsare med SharePoint Online

Grundläggande uppgifter med en skärmläsare med SharePoint Online

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd SharePoint Online med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att navigera och utföra grundläggande uppgifter på startsidan.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i SharePoint Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder SharePoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom SharePoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte SharePoint Online.

 • En del funktioner i SharePoint Online införs stegvis för organisationer som har registrerat sig för First Release-programmet. Organisationer som inte deltar i First Release-programmet kan se ett annat användargränssnitt än det som beskrivs i det här avsnittet.

I det här avsnittet

Starta SharePoint Online

 1. Gå till portal.office.com eller login.microsoftonline.com och logga in på ditt Office 365-konto.

 2. För att öppna startsidan för SharePoint, trycker du på Tabb-tangenten tills du kommer till SharePoint-länken. Du hör ”Gå till SharePoint, länk”. Tryck på Retur.

Som standard inkluderar startsidan för SharePoint Online ett navigeringsfönster till vänster som består av en sökruta, en lista på SharePoint-webbplatser du följer (gruppen Följer), en lista på webbplatser du besökt (gruppen Senaste) och en lista med länkar. Längst upp i huvudskärmen visas gruppen Vanliga, som listar SharePoint-webbplatser du besöker eller redigerar ofta. Under gruppen Vanliga finns gruppen Förslag, som listar relaterade SharePoint-webbplatser.

Obs!: Mer information om navigeringsalternativ och snabbtangenter i SharePoint Online, finns i Hjälpmedelsfunktioner i SharePoint Online.

Välj webbplatser att följa

Gruppen Förslag på huvudsidan innehåller en lista med webbplatser som rekommenderas för dig. Från denna lista kan du välja webbplatser du vill lägga till i gruppen Följer i vänster fönster.

 1. På startsidan för SharePoint trycker du på Tabb-tangenten för att gå till gruppen Förslag. Du hör ”Använd piltangenterna för att gå till kryssrutan Följ den här webbplatsen”.

 2. För att gå till en annan föreslagen webbplats trycker du på Högerpil eller Vänsterpil.

 3. För att flytta fokus till kryssrutan Följ den här webbplatsen, trycker du på Uppåtpil eller Nedåtpil. Du hör ”Följ webbplats” följt av namnet på den valda webbplatsen, exempelvis ”Följ webbplats: gruppwebbplats”.

 4. Tryck på blanksteg för att markera kryssrutan Följ den här webbplatsen.

Se även

Använd en skärmläsare för att utforska listorna Följer och Senaste i SharePoint Online

Komma igång med en skärmläsare med ett modernt dokumentbibliotek i SharePoint Online

Kortkommandon i SharePoint Online

Hjälpmedelsfunktioner i SharePoint Online

Använda SharePoint Online med tangentbordet och en skärmläsare sådana JAWS eller Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, för att göra grundläggande uppgifter. Du kan öppna och logga in på SharePoint Online, söka efter och välj webbplatser som du vill följa, skapa och ta bort dokumentbibliotek eller sidor och med mera.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i SharePoint Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder SharePoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom SharePoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte SharePoint Online.

I det här avsnittet

Öppna SharePoint Online

 1. Gå till https://www.office.com.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”logga in på ditt konto” och tryck sedan på RETUR. Välj ett konto-fönstret öppnas.

 3. Tryck på TABB tills du hör konto- eller namnet som du vill använda för att logga in och tryck sedan på RETUR. Du hör ”: Ange lösenord redigering”.

  Om du inte hör det konto som du vill använda, RETUR tryck på fliken tills du hör ”Använd ett annat konto, knappen” och sedan på. Skriv in e-post eller telefon numret för kontot och sedan på RETUR.

 4. Skriv lösenordet och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”Microsoft Office, hem”.

 5. Om du vill öppna SharePoint Online, tryck på TABB tills du hör ”går du till SharePoint, länk”, och tryck sedan på RETUR. SharePoint Online öppnas i vyn huvudsakliga.

Söka efter webbplatser, dokumentbibliotek och sidor

 1. I vyn SharePoint Online huvudsakliga tryck på TABB tills du hör: ”sökrutan”.

  Tips: Om du vill söka efter innehåll i en särskild webbplats endast, måste du först flytta till den webbplatsen.

 2. Börja skriva sökord, till exempel ämne eller tema på webbplats, dokumentbibliotek eller sida. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver.

 3. Navigera till listan med sökresultat genom trycka på Uppåtpil eller nedåtpil. Tryck på RETUR när du hör den webbplats som du vill använda.

Följ eller sluta följa en webbplats

Du kan lägga till intressanta platser i din lista med följande och ta bort webbplatser från listan när de inte längre behövs.

 1. Gör något av följande:

  • Tryck på TABB tills du hör ”Följ den här webbplatsen, knappen, följ” och tryck sedan på blanksteg om du vill följa en webbplats i webbplatsens startsida.

  • Tryck på TABB tills du hör ”Följ den här webbplatsen, knappen, sluta följa” om du vill sluta följa en webbplats i webbplatsens startsida och tryck sedan på blanksteg.

Skapa ett nytt dokumentbibliotek på en webbplats

I ett dokumentbibliotek kan du lagra, till exempel filer som hör till ett visst projekt eller klienten. Du och dina medarbetare kan också arbeta med filerna tillsammans och komma åt dem från vilken enhet som helst.

 1. Tryck på TABB tills du hör ”nytt komprimerad menyalternativet” i webbplatsens startsida och tryck sedan på RETUR. Menyalternativet expanderas.

 2. Tryck på NEDPIL tills du hör ”dokumentbibliotek” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”i dialogrutan Skapa ett dokumentbibliotek”. Fokus är i textfältet namn.

 3. Skriv ett namn för det nya dokumentbiblioteket.

 4. Tryck på TABB. Du hör ”: beskrivning, redigerar”.

 5. Skriv en beskrivning för dokumentbiblioteket.

 6. Tryck på TABB tills du hör ”skapa knappen” och tryck sedan på RETUR.

  Nytt dokumentbibliotek är nu redo att börja lägga till innehåll i den. Instruktioner för går du till använda en skärmläsare att skapa ett nytt dokument i ett dokumentbibliotek i SharePoint Online, använda en skärmläsare att ladda upp filer i ett dokumentbibliotek i SharePoint Onlineeller använder en skärmläsare att skapa en mapp i ett dokument bibliotek i SharePoint Online.

Lägga till en ny sida på en webbplats

Du kan använda en sida för att dela idéer med, till exempel, Word dokument, PowerPoint presentationer, bilder och annat.

 1. Tryck på TABB tills du hör ”nytt komprimerad menyalternativet” i webbplatsens startsida och tryck sedan på RETUR. Menyalternativet expanderas.

 2. Tryck på NEDPIL tills du hör ”sidan” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”Press Enter för att ändra sidans namn och eventuellt bakgrundsbild rubrik”.

 3. Skriv en rubrik för den nya sidan och tryck på Esc.

  Du kan nu lägga till innehåll på sidan. Instruktioner för går du till använda en skärmläsare att lägga till innehåll och text till en tillgänglig SharePoint-sida , eller också använder en skärmläsare att lägga till bilder och media till en SharePoint-sida.

 4. Gör något av följande:

  • Tryck på TABB tills du hör ”spara och Stäng” och tryck sedan på högerpilen tills du hör ”publicera menyalternativet” och tryck på RETUR om du vill publicera den nya sidan.

  • Om du vill spara och Stäng den nya sidan utan att publicera, tryck på TABB tills du hör ”spara och Stäng” och tryck sedan på RETUR. Du kan alltid publicerar du sidan senare när du är klar.

Ta bort ett dokumentbibliotek eller en sida

Om du vill ta bort ett dokumentbibliotek eller sidan permanent, måste du först flytta till Papperskorgen och Töm Papperskorgen.

Flytta ett dokumentbibliotek till Papperskorgen

 1. I webbplatsens startsida, tryck på TABB tills du hör ”< markeringen i navigeringsfönstret > länken” eller ”anger navigeringskontrollen, < markeringen i navigeringsfönstret > länka”.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”webbplatsinnehåll, länk”, och tryck sedan på RETUR. Sidan webbplatsinnehåll öppnas.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”lista över innehållet i den här webbplatsen” och tryck sedan på Caps Lock + höger eller vänster piltangent tills du hör dokumentbiblioteket som du vill ta bort.

 4. Tryck på Alt + menyknappen öppnas på snabbmenyn. Du hör: ”-menyn”.

 5. Tryck på på nedåtpilen i menyn tills du hör ”ta bort, avmarkerat menyobjekt, kryssrutan” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”borttagning,”.

 6. Tryck på TABB tills du hör ”ta bort knappen” och tryck på RETUR om du vill flytta dokumentbiblioteket till Papperskorgen.

Flytta en sida till Papperskorgen

 1. I webbplatsens startsida, tryck på TABB tills du hör ”< markeringen i navigeringsfönstret > länken” eller ”anger navigeringskontrollen, < markeringen i navigeringsfönstret > länka”.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”sidor, länk”, och tryck sedan på RETUR. Sidan Webbplatssidor öppnas. Den fokuserar på det första objektet i listan på sidor.

 3. Tangenterna UPPIL och NEDPIL tills du hör sidan du vill ta bort och tryck sedan på Alt + menyknappen. Snabbmenyn öppnas. Du hör: ”förhandsgranskningsknapp”. Om du hör ”plocka upp, Markera allt” trycker du på Esc för att flytta fokus till rätt snabbmeny.

 4. Tryck på på nedåtpilen i menyn tills du hör ”ta bort, avmarkerat menyobjekt, kryssrutan” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”dialogrutan Ta bort” följt av namnet på sidan.

 5. Tryck på TABB tills du hör ”ta bort knappen” och tryck på RETUR om du vill flytta sidan till Papperskorgen.

Töm papperskorgen

När du tömmer Papperskorgen, tas objekt i den bort permanent.

 1. I webbplatsens startsida, tryck på TABB tills du hör ”< markeringen i navigeringsfönstret > länken” eller ”anger navigeringskontrollen, < markeringen i navigeringsfönstret > länka”.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Papperskorgen, länk”, och tryck sedan på RETUR. Sidan Papperskorgen öppnas.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”kolumnrubriker” och tryck sedan på blanksteg om du vill markera alla objekt i Papperskorgen. Du hör: ”markerat”.

 4. Tryck på Alt + menyknappen. Snabbmenyn öppnas. Du hör: ”-menyn”. Om du hör ”plocka upp, Markera allt” trycker du på Esc för att flytta fokus till rätt snabbmeny.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör ta bort, avmarkerat menyobjekt, kryssrutan ”och tryck sedan på RETUR. Du hör ”: i dialogrutan Ta bort”.

 6. Tryck på TABB tills du hör ”ta bort knappen” och tryck på RETUR om du vill ta bort alla objekt i Papperskorgen permanent.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa en grupp eller kommunikation webbplats i SharePoint

Använda en skärmläsare för att lägga till bilder och media på en SharePoint-sida

Använda en skärmläsare för att lägga till innehåll och text på en tillgänglig SharePoint-sida

Kortkommandon i SharePoint Online

Lär dig att navigera i SharePoint Online med hjälp av tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×