Grundläggande uppgifter i Visio

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Visio kan du omvandla komplicerade text och tabeller som är svåra att förstå i Visio-diagram som kommunicerar information i korthet.

Du kan snabbt skapa flödesscheman, planritningar, tidslinjer, nätverksdiagram och många andra typer av ritningar. Varje ritning har mallar, var och en med en egen uppsättning former som är klara att användas. Dra former till ritningssidan och ansluta dem om du vill skapa professionella diagram.

När du är klar kan du spara ritningen i många olika format för att illustrera rapporter, använda som referensfil i PDF-fil eller som en webbsida som kan uppdateras.

Data-ansluten Visio-diagram

Du kan skapa data-ansluten Visio-diagram som visar data, är lätt att uppdatera och dramatiskt öka produktiviteten i stället för statiska bilder. Du kan använda mängd diagrammallar och stenciler i Visio att förstå, agerar på och dela information om organisationens system, resurser och processer i företaget.

Visio kan du integrera data till former från en mängd olika källor, realtidsdata, bland annat Excel, Access, SQL, SharePoint-listor, eller alla OLEDB- eller ODBC-datakälla, med bara några få klick i guiden Länka en.

Mer information om hur Visio fungerar finns i Nybörjarguide till Visio och komma igång med Visio.

Visio 2016 och Visio 2013

Omedelbart när du startar Visio ser mallar som du kan använda för att skapa filen.

Skapa ett diagram eller en ritning

Mallar är ett enkelt sätt att få stenciler och former som passar typ av Visio du vill skapa.

 1. Starta Visio.

 2. Om du vill använda en mall dubbelklickar du på den och börjar lägga till former.

  Du kan också bläddra efter fler mallar genom att klicka på Kategorier och du kan ange sökord om du vill söka efter en viss mall.

  Galleri över mallar

Lägga till en form

Längs ritningssidan visas en panel, eller ett fönster, med namnet Former. Fönstret Former innehåller en eller flera stenciler, eller uppsättningar av former, som brukar användas i den typ av ritning som du vill skapa.

Lägga till en form i diagrammet eller ritningen

 1. Klicka på och håll ned musknappen på önskad form i fönstret Former.

 2. Dra formen till diagramsidan.

  Lägg till en form genom att dra den

Mer information om hur du använder former och stenciler finns i Använda fönstret Former för att ordna och hitta former.

Koppla former

I vissa diagram som flödesscheman, måste formerna du vara ansluten så att det är enkelt att följa sökvägen från form till form. Det är det snabbaste sättet att koppla ihop former med verktyget koppla ihop automatiskt.

Koppla ihop automatiskt är tillgänglig som standard när en ritning är baserad på en mall för en typ som normalt kräver kopplingar, till exempel ett flödesschema. Om du inte ser pilarna för Koppla ihop automatiskt Bild av knapp när du placerar muspekaren över en form är Koppla ihop automatiskt inte aktiverad. Du aktiverar Koppla ihop automatiskt genom att klicka på Koppling under Verktyg på fliken Start.

Koppla ihop former med funktionen Koppla ihop automatiskt

 1. Placera muspekaren över en av formerna du vill koppla ihop.

 2. När pilarna för Koppla ihop automatiskt visas drar du en av dem till mitten av den andra formen.

  En koppling visas då mellan de två formerna. Du kan också använda pilarna för Koppla ihop automatiskt till att koppla ihop former direkt när du lägger till dem.

 3. Dra den nya formen till din ritning och håll den över den form du vill koppla ihop den med, tills pilarna för Koppla ihop automatiskt visas.

  Släpp på pilen för Koppla ihop automatiskt

 4. Släpp den nya formen på pilen för Koppla ihop automatiskt på sidan där du vill att former för att ansluta.

  Den nya formen visas ihopkopplad med den andra i ritningen.

Mer information om funktionen Koppla ihop automatiskt finns i Koppla ihop former med hjälp av funktionen Koppla ihop automatiskt eller kopplingsverktyget.

Lägga till text i former eller på sidan

Visio är det enkelt att lägga till text i båda formerna i ritningen och själva sidan.

Lägga till text i en form

 1. Markera en form.

 2. Skriv in texten. När du börjar skriva Visio växlar den markerade figuren till textredigeringsläge.

  Lägga till text i en form

  Tryck på RETUR om du vill lägga till ytterligare en textrad.

 3. Klicka på ett tomt område på sidan eller tryck på Esc när du är klar.

Lägga till text på sidan

 1. Klicka på Start och sedan på verktyget Text Text .

 2. Klicka på en tom del av sidan.

  En textruta visas.

 3. Skriv den text som du vill lägga till på sidan.

  Lägga till text på en sida

 4. Du slutar använda verktyget Text genom att klicka på Start och sedan på Pekare.

Textrutan har nu samma egenskaper som andra former. Du kan markera den och skriva om du vill ändra texten, du kan dra den till en annan del av sidan och du kan formatera texten med hjälp av grupperna Tecken och Stycke på fliken Start.

Mer information om hur du arbetar med text finns i Lägga till, redigera, flytta eller rotera text i former och Lägga till text på en sida.

Finputsa diagramdesignen

Skapa ett proffsigt utseende på dina diagram genom att lägga till bakgrunder, dekorativa rubriker och kantlinjer, och färger och effekter.

Infoga en bakgrund i en ritning

 1. Klicka på Design och sedan på Bakgrunder.

 2. Klicka på en bakgrund.

  En ny bakgrundssida (med standardnamnet VBakgrund-1) läggs till i diagrammet och visas på sidflikarna längst ned i diagramområdet.

  Fliken Bakgrund i Visio

Lägga till en kantlinje eller rubrik

 1. Klicka på Design > Kantlinjer och rubriker och sedan på önskad rubrikstil.

 2. Klicka på önskad rubrikstil.

  Rubriken och kantlinjerna visas på bakgrundssidan.

 3. Klicka på fliken VBakgrund-1 längst ned i diagramområdet.

 4. Klicka på rubriktexten.

  Hela kantlinjen markeras men rubriktexten ändras när du börjar skriva.

 5. Skriv önskad rubrik.

 6. Om du vill redigera annan text i kantlinjen markerar du först hela kantlinjen och klickar sedan på den text du vill ändra och börjar skriva.

Lägga till ett enhetligt färgschema och andra formateringseffekter

När de grundläggande delarna sitter på plats kan du snabbt ändra färger och det övergripande utseendet genom att välja ett tema.

Använda ett tema i diagrammet eller ritningen

 1. Placera muspekaren över olika teman på fliken Design.

  Visio gäller tillfälligt varje tema som du håller muspekaren över dem.

  Temagalleri i Visio

 2. Klicka på Mer Knappen Mer om du vill se fler tillgängliga teman.

 3. Klicka på temat som du vill använda i diagrammet.

Spara ett diagram

Om diagrammet har sparats tidigare klickar du på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Spara med Verktygsfältet Snabbåtkomst

Om du vill spara diagrammet på en annan plats eller under ett annat namn använder du Spara som:

Spara diagrammet på en annan plats

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Spara som.

 2. Under Spara som klickar du på den plats där du vill spara diagrammet.

  Det kan till exempel vara på din dator, online eller på OneDrive. Klicka sedan på den mapp där du vill spara det eller klicka på Bläddra för att bläddra till önskad mapp.

 3. Om du vill kan du byta namn på diagrammet i rutan Filnamn i dialogrutan Spara som.

 4. Klicka på Spara.

Spara som bildfil, PDF-fil eller i något annat format

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Spara som.

 2. Under Spara som klickar du på den plats där du vill spara diagrammet.

 3. Öppna den nedrullningsbara listan Filformat i dialogrutan Spara som.

 4. Klicka på önskat format. Här är några exempel på format:

  • Standardbildfil    t.ex. JPG-, PNG- och BMP-format.

  • Webbsida    i HTM-format. Bildfiler och andra resursfiler sparas i en undermapp till platsen där du sparar HTM-filen.

  • PDF- eller XPS-fil   

  • AutoCAD-ritning    i DWG- eller DXF-format.

Skriva ut ett diagram eller en ritning

Skriva ut ett diagram eller rita i Visio är lika enkelt som i andra Office-program.

Skriva ut ett diagram eller en ritning

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Skriv ut i marginallisten.

 3. Välj skrivare och andra inställningar och klicka sedan på Skriv ut.

Nästa steg efter grunderna

När du är klar med grunderna kan du gå vidare med följande artiklar:

Här är några grundläggande uppgifter som du kan göra för att hjälpa dig att lära dig hur du använder Microsoft Visio 2010.

Visio 2010

Utöver grundläggande delning via e-post eller statiska webbsidor, ger Visio 2010 användarna möjlighet att se tilltalande bilder, former och processer via sin webbläsare – även om de inte har Visio. Du kan publicera Visio Professional 2010 och Visio Premium 2010 webbritningar med Visio Services, en funktion i SharePoint Server 2010 som återger interaktiva och dataansluten diagram. Din Visio webbritningar kan visa data från en mängd olika källor, till exempel Excel, SQL, SharePoint-listor eller OLEDB- eller ODBC-datakälla.

Varning!: Access Services stöds inte för data i Visio-webbritningar.

Dessutom kan läsare genom att ansluta webbdiagram till ett uppdateras källfilen, se realtidsdata i figurer, ge dem ett korrekt och aktuell bild.

Hitta och använda en mall

Visio 2010 kan du använda inbyggda mallar och använda egna mallar och söka bland en mängd mallar som är tillgängliga på Office.com. Office.com innehåller ett stort urval av populära Excel-mallar.

Om du vill söka efter och använda en mall i Visio, gör du följande:

 1. På flikenArkiv klickar du på Ny

 2. Under Välj en mall, gör du något av följande:

  • Om du vill använda någon av de inbyggda mallarna, under Kategorier klickar du på den kategori som du vill använda och klicka sedan på den mall som du vill använda och klicka på Skapa.

  • Klicka på den mall som du vill använda och klicka sedan på Skapa om du vill återanvända en mall som du nyligen har använt, under Senast använda mallar.

  • Om du vill använda en egen mall som du tidigare har skapat under Andra sätt att komma igång, klicka på Ny från befintlig, navigera till den fil som du vill använda och klicka på Skapa nytt.

  • Om du vill hitta en mall på Office.com under Andra sätt att komma igång, klicka på Office.com-mallar, väljer den mall som du vill använda och klicka sedan på Hämta för att hämta mallen från Office.com till din dator.

Obs!: Du kan också söka efter mallar på Office.com från i Visio. Om du vill söka efter mallar på Office.com under Andra sätt att komma igång, klickar du på Office.com-mallar. Skriv en eller flera sökord i rutan Sök efter mallar på Office.com och klicka sedan på knappen pilen om du vill söka.

Skapa ett nytt diagram

 1. Klicka på fliken Arkiv. Då öppnas upp Backstage-vyn.

  Obs!: Du befinner dig i Backstage-vyn när du öppnar Visio. Om du precis har öppnat Visio vidare till nästa steg.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Klicka på tom ritning under Välj en mall under Andra sätt att komma igång.

 4. Klicka på Skapa.

När mallen öppnas delen av utrymmet som upptas med en tom diagramsidan. Är fönstret former, som innehåller flera stenciler med former längs sidan.

Stencilen Avdelning i fönstret Former

Stencilerna identifieras med namnlister visas högst upp i fönstret former. Du kan behöva rulla fönstret rubrik fältet om du vill se alla. När du klickar på namnlisten för stencilen visas formerna i rutan nedanför.

Öppna ett diagram

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Öppna.

 2. Klicka på enheten eller mappen som innehåller ritningen i den vänstra rutan i dialogrutan Öppna.

 3. Öppna mappen som innehåller den ritning som du vill använda i den högra rutan i dialogrutan Öppna.

 4. Klicka på ritningen och klicka sedan på Öppna.

Spara ett diagram

Du kan spara diagrammet som en vanlig Visio-fil som du kan dela med andra personer som har Visio. Det finns dessutom många olika format som du kan spara diagrammet i direkt från dialogrutan Spara som.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som och välj sedan ett format i listan Filformat.

Olika format är användbara för olika sätt att använda eller dela diagrammet.

 • Standardbildfil    t.ex. JPG-, PNG- och BMP-format.

 • Webbsida    i HTM-format. Bildfiler och andra resursfiler sparas i en undermapp till platsen där du sparar HTM-filen.

 • PDF- eller XPS-fil   

 • AutoCAD-ritning    i DWG- eller DXF-format.

Lägga till en form

 1. Klicka och håll den figur som du vill använda från fönstret former.

 2. Dra formen till diagramsidan.

Mer information om hur du lägger till former finns i använda fönstret former för att ordna och hitta former och söka efter fler former och stenciler.

Lägga till en koppling mellan två former

Om du vill lägga till en form till ritningssidan så att den ansluts automatiskt när du har lagt till sidan, gör du följande:

 1. Dra en första form till ritningssidan.

 2. Placera pekaren över den form som redan finns på sidan. Lägg märke till att små blå pilar visas på fyra sidor av formen. Det här är koppla ihop automatiskt-pilar som du kan använda för att koppla ihop former.

  Form med pilar för Koppla ihop automatiskt

  Formen Serviceförfrågan med pilar för koppla ihop automatiskt visas.

 3. Flytta markören att täcka någon av pilarna.

  Ett Formateringsverktygsfält som innehåller fyra former visas och formen preview kan också visas på sidan. När du flyttar pekaren över formerna i formateringsverktygsfältet visas förhandsgranskningar av formerna. Former i verktygsfältet är de vanligaste fyra formerna från området Snabbformer.

 4. Klicka på en av formerna i formateringsverktygsfältet, så att lägga till på sidan.

Om du vill koppla ihop två former automatiskt när du drar den andra formen till sidan, gör du följande:

 1. Dra en form till ritningssidan.

 2. Dra en annan form till ritningssidan och håller ned den så att den omfattar den första formen, men släpp den inte ännu. Lägg märke till att pilar för koppla ihop automatiskt visas.

  Koppla ihop former genom att släppa en form på pilen för Koppla ihop automatiskt för en annan form

  Analysera när du klickar på pilen för koppla ihop automatiskt längst ned på formen Serviceförfrågan.

 3. Flytta den andra formen över koppla ihop automatiskt-pil som pekar i riktningen som du vill använda och släpp den på pilen.

  Två ihopkopplade former

  Formen Analysera radavstånd en standard avstånd från formen Serviceförfrågan och är ansluten automatiskt.

Om du vill koppla ihop två former som redan finns på sidan, gör du följande:

 1. Håll muspekaren över en av formerna du vill koppla ihop.

 2. Flytta pekaren över en pil som pekar mot den form som du vill ansluta till när pilar för koppla ihop automatiskt visas.

 3. Klicka på och håll på pilen för koppla ihop automatiskt och dra en koppling från det till mitten av den andra formen.

  När pilen över mitten av den andra formen visas en röd kantlinje runt formen. Släpp kopplingen om du vill bifoga filen eller ”limma”, till formen.

Mer information om hur du kopplar ihop former finns i Lägg till kopplingar mellan former i Visio.

Lägga till text i former eller på sidan

Lägga till text i en form

 1. Markera den form som du vill lägga till text i.

 2. Skriv in texten.

  När du börjar skriva växlar Visio den markerade figuren till textredigeringsläge. Tryck på RETUR om du vill lägga till ytterligare en textrad.

 3. Klicka på ett tomt område på sidan eller tryck på ESC när du är klar.

 4. Markera formen igen. Ett litet gula kontrollhandtag visas i textområdet. Dra det gula kontrollhandtaget för att flytta texten.

Lägga till text på sidan

 1. Klicka på verktyget Text på fliken Start i gruppen Verktyg.

 2. Klicka på ett tomt område på sidan. En textruta visas.

 3. Skriv in texten.

 4. Klicka på Pekverktyg om du vill sluta använda verktyget Text på fliken Start i gruppen Verktyg.

Textrutan har nu egenskaper på andra figurer. Du kan välja den och anger du vill ändra texten och dra den till en annan del av sidan du kan formatera texten med hjälp av grupperna teckensnitt och stycke på fliken Start. När du håller pekaren över texten visas dessutom pilar för koppla ihop automatiskt så att du kan ansluta texten till andra former.

Mer information om hur du lägger till textblock finns i lägga till, redigera, flytta, eller rotera text och textblock.

Lägga till data i en form

Om du vill ange data i en data-egenskap eller ett fält som redan har en form, gör du följande:

 1. Markera en form på ritningssidan.

 2. Högerklicka på formen och klicka på Formdata.

 3. Lägga till data som du vill använda i fönstret Formdata i egenskapsraden som du vill använda.

Om du vill definiera en ny dataegenskap eller ett fält för en form, gör du följande:

 1. Markera en form på ritningssidan.

 2. Högerklicka på formen och klicka på Definiera formdata.

 3. Klicka på Ny i dialogrutan Definiera formdata

 4. Ta bort standardtexten och Skriv ett namn för egenskapen i rutan etikett.

 5. Välj vilken typ av data som du vill ska anges i egenskapen i listan Filformat.

  Tips: Om du vill använda egenskapen acceptera text (till exempel en persons namn) som typ av data väljer du sträng.

 6. I rutan värde skriver du värdet för de data som du vill använda.

 7. Klicka på OK.

 8. Högerklicka på formen igen, peka på Data och nu klickar du på Formdata.

Fönstret Formdata öppnas och visar alla data som har definierats för formen. Om alla former har specifik information kan du lämna fönstret Formdata öppen och klickar på formerna som du är intresserad av att se de data som de innehåller.

Koppla datakällor till former

Lägga till formdata manuellt kan lägga till ett stort antal värdet i diagrammet, men om dina data i en databas eller en Excel-arbetsbok kan du hämta dessa data till diagrammet automatiskt och ansluter rader med data med specifika former.

Använda guiden Dataväljare för att importera dina data till fönstret Externa Data.

De data som visas i fönstret Externa Data är en ögonblicksbild av dina källdata vid tiden för import. Du kan uppdatera data i ritningen så att de matchar ändringar i datakällan genom att klicka på Uppdatera alla på fliken Data.

 1. Gå till gruppen Externa data på fliken Data och klicka på Länka data till former.

 2. På den första sidan i guiden Dataväljare väljer du vilket av följande typer av datakällor som innehåller de data som du använder:

  • Microsoft Office Excel-arbetsbok

  • Microsoft Office Access-databas

  • Microsoft Windows SharePoint Services-lista

  • Microsoft SQL Server-databas

  • Annan OLEDB- eller ODBC-datakälla

 3. Slutför resten av guiden.

När du klickar på Slutför på den sista sidan i guiden Dataanslutning visas fönstret Externa Data med den importerade informationen visas i ett rutnät. Dra en rad med data till en form för att automatiskt lägga till data till Formdata för den formen. Eller markera en form som du vill hålla data, och dra en rad med data och släpp den i ett tomt område på sidan i fönstret former. Den markerade formen har lagts till sidan ansluten till datan.

Formatera ett diagram

Om du vill lägga till en bakgrund på ritningen, gör du följande:

 1. Klicka på fliken Design.

 2. Klicka på bakgrunder i gruppen bakgrunder.

 3. Klicka på den bakgrund som du vill använda. En ny bakgrundssida läggs till i diagrammet som du kan se i flikarna längs ned i diagramområdet.

Om du vill lägga till en kantlinje eller rubrik i ritningen, gör du följande:

 1. Klicka på Kantlinjer och rubriker på fliken Design.

 2. Klicka på rubriken som du vill använda.

  Rubriken och kantlinjerna läggs till bakgrundssidan (med namnet Vbakgrund-1 som standard). Om du vill ändra rubriken och andra text, måste du göra ändringar på bakgrundssidan; Du kan inte ändra titeln på andra sidor.

 3. Klicka på fliken VBakgrund-1 längst ned i diagramområdet.

  Sidflikar med sidan VBakgrund

 4. Klicka på rubriktexten. Hela kantlinjen är markerad, men om du börjar skriva den blir rubrik standardtexten.

 5. Ange den rubrik som du vill använda.

 6. Om du vill redigera annan text i kantlinjen markerar du först hela kantlinjen och klickar sedan på den text du vill ändra och börjar skriva.

Om du vill använda ett enhetligt färgschema och andra formateringseffekter, gör du följande:

 1. Placera pekaren över olika teman i gruppen teman på fliken Design. En förhandsgranskning av temat visas på sidan.

  Om du vill se fler tillgängliga teman klickar du på Mer Knappen Mer .

 2. Klicka på temat som du vill använda i diagrammet.

Skriva ut ett diagram

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Skriv ut.

 2. Klicka på Skriv ut om du vill skriva ut diagrammet.

 3. Gör följande i dialogrutan Skriv ut:

  • Välj den skrivare som du vill använda (om den inte redan är markerad) i rutan namn.

  • Under Sidintervall, ange vilka sidor i ritningen som du vill skriva ut.

  • Ange antal kopior som du vill skriva ut under kopior.

 4. Klicka på OK när du är redo att skriva ut.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×