Grundläggande uppgifter i Visio

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

med Visio kan du omvandla komplicerad text och tabeller som är svåra att förstå i Visio-diagram som förmedlar informationen snabbt.

Du kan snabbt skapa flödes scheman, plan ritningar, tids linjer, nätverks diagram och många andra typer av ritningar. Varje typ av ritning har mallar, var och en med en egen uppsättning former som är redo att användas. Dra bara formerna till ritnings sidan och koppla ihop dem för att skapa snygga diagram.

När du är klar kan du spara ritningen i många olika format för att illustrera rapporter, använda som en referens fil i PDF eller som en uppdaterbar webb sida.

Data anslutna Visio-diagram

I stället för statiska bilder kan du skapa data anslutna Visio-diagram som visar data, är enkla att uppdatera och avsevärt öka din produktivitet. Du kan använda de många olika mallarna och stencilerna i Visio för att förstå, arbeta med och dela information om organisations system, resurser och processer i hela företaget.

I Visio kan du integrera data på former från en mängd olika real tids data källor, bland annat Excel, Access, SQL, SharePoint-listor eller någon OLEDB-eller ODBC-datakälla, med bara några få klick i en data guide.

Mer information om hur Visio fungerar finns i nybörjar guide till Visio och komma igång med Visio.

Visio 2016 och Visio 2013

När du startar Visio visas mallar som du kan använda för att skapa ett diagram eller en ritning.

Skapa ett diagram eller en ritning

Mallar är ett enkelt sätt att få till gång till stenciler och former som passar den Visio du vill skapa.

 1. Starta Visio.

 2. Om du vill använda en mall dubbelklickar du på den och börjar lägga till former.

  Du kan också bläddra efter fler mallar genom att klicka på Kategorier och du kan ange sökord om du vill söka efter en viss mall.

  Galleri över mallar

Lägga till en form

Längs ritningssidan visas en panel, eller ett fönster, med namnet Former. Fönstret Former innehåller en eller flera stenciler, eller uppsättningar av former, som brukar användas i den typ av ritning som du vill skapa.

Lägga till en form i diagrammet eller ritningen

 1. Klicka på och håll ned musknappen på önskad form i fönstret Former.

 2. Dra formen till diagramsidan.

  Lägg till en form genom att dra den

Mer information om hur du använder former och stenciler finns i Använda fönstret Former för att ordna och hitta former.

Koppla former

I vissa diagram måste formerna vara kopplade så att det är enkelt att följa banan från form till form. Det snabbaste sättet att koppla ihop former är att använda funktionen Koppla ihop automatiskt.

Koppla ihop automatiskt är tillgänglig som standard när en ritning är baserad på en mall för en typ som normalt kräver kopplingar, till exempel ett flödesschema. Om du inte ser pilarna för Koppla ihop automatiskt Bild av knapp när du placerar muspekaren över en form är Koppla ihop automatiskt inte aktiverad. Du aktiverar Koppla ihop automatiskt genom att klicka på Koppling under Verktyg på fliken Start.

Koppla ihop former med funktionen Koppla ihop automatiskt

 1. Placera muspekaren över en av formerna du vill koppla ihop.

 2. När pilarna för Koppla ihop automatiskt visas drar du en av dem till mitten av den andra formen.

  En koppling visas då mellan de två formerna. Du kan också använda pilarna för Koppla ihop automatiskt till att koppla ihop former direkt när du lägger till dem.

 3. Dra den nya formen till din ritning och håll den över den form du vill koppla ihop den med, tills pilarna för Koppla ihop automatiskt visas.

  Släpp på pilen för Koppla ihop automatiskt

 4. Släpp den nya formen på pilen för koppla ihop automatiskt på den sida där du vill att formerna ska vara kopplade.

  Den nya formen visas ihopkopplad med den andra i ritningen.

Mer information om funktionen Koppla ihop automatiskt finns i Koppla ihop former med hjälp av funktionen Koppla ihop automatiskt eller kopplingsverktyget.

Lägga till text i former eller på sidan

med Visio blir det enkelt att lägga till text i både formerna i ritningen och till själva sidan.

Lägga till text i en form

 1. Markera en form.

 2. Skriv texten. När du börjar skriva växlar Visio den markerade formen till text redigerings läge.

  Lägga till text i en form

  Tryck på RETURom du vill lägga till fler text rader.

 3. Klicka i ett tomt område på sidan eller tryck på ESC när du är klar.

Lägga till text på sidan

 1. Klicka på Start och klicka sedan på Text text verktyg.

 2. Klicka på en tom del av sidan.

  En textruta visas.

 3. Skriv den text som du vill lägga till på sidan.

  Lägga till text på en sida

 4. Du slutar använda verktyget Text genom att klicka på Start och sedan på Pekare.

Textrutan har nu samma egenskaper som andra former. Du kan markera den och skriva om du vill ändra texten, du kan dra den till en annan del av sidan och du kan formatera texten med hjälp av grupperna Tecken och Stycke på fliken Start.

Mer information om hur du arbetar med text finns i Lägga till, redigera, flytta eller rotera text i former och Lägga till text på en sida.

Finputsa diagramdesignen

Skapa ett proffsigt utseende på dina diagram genom att lägga till bakgrunder, dekorativa rubriker och kantlinjer, och färger och effekter.

Infoga en bakgrund i en ritning

 1. Klicka på Design och sedan på Bakgrunder.

 2. Klicka på en bakgrund.

  En ny bakgrundssida (med standardnamnet VBakgrund-1) läggs till i diagrammet och visas på sidflikarna längst ned i diagramområdet.

  Fliken Bakgrund i Visio

Lägga till en kantlinje eller rubrik

 1. Klicka på Design > Kantlinjer och rubriker och sedan på önskad rubrikstil.

 2. Klicka på önskad rubrikstil.

  Rubriken och kantlinjerna visas på bakgrundssidan.

 3. Klicka på fliken VBakgrund-1 längst ned i diagramområdet.

 4. Klicka på rubriktexten.

  Hela kantlinjen markeras men rubriktexten ändras när du börjar skriva.

 5. Skriv önskad rubrik.

 6. Om du vill redigera annan text i kantlinjen markerar du först hela kantlinjen och klickar sedan på den text du vill ändra och börjar skriva.

Lägga till ett enhetligt färgschema och andra formateringseffekter

När de grundläggande delarna sitter på plats kan du snabbt ändra färger och det övergripande utseendet genom att välja ett tema.

Använda ett tema i diagrammet eller ritningen

 1. Placera muspekaren över olika teman på fliken Design.

  Visio tillämpar varje tema tillfälligt när du håller mus pekaren över dem.

  Temagalleri i Visio

 2. Om du vill se andra tillgängliga teman klickar du på mer Knappen Mer .

 3. Klicka på temat som du vill använda i diagrammet.

Spara ett diagram

Om diagrammet har sparats tidigare klickar du på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Spara med Verktygsfältet Snabbåtkomst

Om du vill spara diagrammet på en annan plats eller under ett annat namn använder du Spara som:

Spara diagrammet på en annan plats

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Spara som.

 2. Under Spara som klickar du på den plats där du vill spara diagrammet.

  Det kan till exempel vara på din dator, online eller på OneDrive. Klicka sedan på den mapp där du vill spara det eller klicka på Bläddra för att bläddra till önskad mapp.

 3. Om du vill kan du byta namn på diagrammet i rutan Filnamn i dialogrutan Spara som.

 4. Klicka på Spara.

Spara som bildfil, PDF-fil eller i något annat format

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Spara som.

 2. Under Spara som klickar du på den plats där du vill spara diagrammet.

 3. Öppna den nedrullningsbara listan Filformat i dialogrutan Spara som.

 4. Klicka på önskat format. Här är några exempel på format:

  • Standardbildfil    t.ex. JPG-, PNG- och BMP-format.

  • Webbsida    i HTM-format. Bildfiler och andra resursfiler sparas i en undermapp till platsen där du sparar HTM-filen.

  • PDF- eller XPS-fil   

  • AutoCAD-ritning     i DWG- eller DXF-format.

Skriva ut ett diagram eller en ritning

Det är lika enkelt att skriva ut ett diagram eller en ritning i Visio i andra Office-program.

Skriva ut ett diagram eller en ritning

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Skriv ut i marginallisten.

 3. Välj skrivare och andra inställningar och klicka sedan på Skriv ut.

Nästa steg efter grunderna

När du är klar med grunderna kan du gå vidare med följande artiklar:

Här är några grundläggande uppgifter som du kan göra för att lära dig hur du använder Microsoft Visio 2010.

Visio 2010

Utöver grundläggande delning via e-post eller statiska webb sidor kan Visio 2010 ge användarna möjlighet att se spännande visualiseringar, former och processer via webbläsaren – även om de inte har Visio. Du kan publicera Visio Professional 2010-och Visio Premium 2010-webbritning med Visio-tjänster, en funktion i SharePoint Server 2010 som återger interaktiva och data diagram. I Visio Web ritningar kan du visa data från en mängd olika källor, bland annat Excel, SQL, SharePoint-listor eller någon OLEDB-eller ODBC-datakälla.

Varning!: Access Services saknar stöd för data länkning i Visio-webbritningar.

Dessutom kan användarna se Real tids data inuti formerna genom att ansluta dina webb diagram till en uppdaterbar källfil och ge dem en korrekt och uppdaterad bild.

Find and apply a template

med Visio 2010 kan du använda inbyggda mallar för att tillämpa egna mallar och för att söka från en mängd olika mallar som finns på Office.com. Office.com ger dig ett brett urval av populära Excel-mallar.

Om du vill hitta och använda en mall i Visio gör du följande:

 1. På fliken Arkiv klickar du på Nytt.

 2. Gör något av följande under Välj en mall:

  • Om du vill använda en av de inbyggda mallarna klickar du på önskad kategori under Mallkategorier och klickar sedan på den mall du vill ha och klickar sedan på skapa.

  • Om du vill återanvända en mall som du nyligen har använt klickar du på den mall du vill använda under senast använda mallaroch klickar sedan på skapa.

  • Om du vill använda en egen mall som du har skapat tidigare går du till andra sätt att komma igång: Klicka på ny från befintlig, gå till den fil du vill använda och klicka på Skapa nytt.

  • Om du vill hitta en mall på Office.com går du till andra sätt att komma igång: Klicka på Office.com mallar, Välj den mall du vill använda och klicka sedan på Hämta för att hämta mallen från Office.com till datorn.

Obs!: Du kan också söka efter mallar på Office.com i Visio. Om du vill söka efter mallar på Office.com klickar du på Office.com mallarunder andra sätt att komma igång. Skriv ett eller flera sökord i rutan Sök efter Office.com och klicka sedan på pilknappen för att söka.

Skapa ett nytt diagram

 1. Klicka på fliken Arkiv. Då öppnas Backstage-vyn.

  Obs!: Du befinner dig i Backstage-vyn när du först öppnar Visio. Om du precis har öppnat Visio fortsätter du till nästa steg.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Klicka på Tom ritningunder Välj en mallunder andra sätt att komma igång.

 4. Klicka på Skapa.

När diagram mal len öppnas visas merparten av mellanrummet med en tom diagram sida. Längs sidan visas fönstret former som innehåller flera stenciler som är fulla av formerna.

Stencilen Avdelning i fönstret Former

Stencilerna identifieras med namn lister längst upp i fönstret former ; Du kan behöva bläddra i fönstret namn list för att se alla. När du klickar på stencilens namn List visas formerna i fönstret nedan.

Öppna ett diagram

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Öppna.

 2. I det vänstra fönstret i dialog rutan Öppna klickar du på den enhet eller mapp som innehåller ritningen.

 3. I den högra rutan i dialog rutan Öppna öppnar du mappen som innehåller den ritning du vill använda.

 4. Klicka på ritningen och sedan på Öppna.

Spara ett diagram

Du kan spara diagrammet som en vanlig Visio-fil som du kan dela med andra som har Visio. Dessutom finns det många olika format som du kan spara diagrammet i direkt från dialog rutan Spara som .

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara somoch välj sedan ett format i listan Spara som .

De olika formaten är användbara för olika sätt att använda eller dela diagrammet.

 • Standardbildfil    t.ex. JPG-, PNG- och BMP-format.

 • Webbsida    i HTM-format. Bildfiler och andra resursfiler sparas i en undermapp till platsen där du sparar HTM-filen.

 • PDF- eller XPS-fil   

 • AutoCAD-ritning     i DWG- eller DXF-format.

Lägga till en form

 1. I fönstret former klickar du på och håller ned den form du vill använda.

 2. Dra formen till diagramsidan.

Mer information om hur du lägger till former finns i använda fönstret former för att ordna och hitta figurer och Hitta fler former och stenciler.

Lägga till en koppling mellan två former

Så här lägger du till en form på ritnings sidan så att den kopplas automatiskt när den läggs till på sidan:

 1. Dra den första formen till ritnings sidan.

 2. Håll pekaren över den form som redan finns på sidan. Observera att små blå pilar visas på formens fyra sidor. Det här är pilar för koppla ihop automatiskt som du kan använda för att koppla ihop former.

  Form med pilar för Koppla ihop automatiskt

  Formen service förfrågan med pilarna för koppla ihop automatiskt.

 3. Flytta pekaren till en av pilarna.

  Ett mini-verktygsfält som innehåller fyra former visas och en förhands gransknings form kanske också visas på sidan. När du flyttar pekaren över formerna i formateringsverktygsfältet visas förhands granskningar av formerna. Formerna i verktygsfältet är de fyra viktigaste formerna i området snabb former .

 4. Klicka på en av formerna i formateringsverktygsfältet för att lägga till den på sidan.

Så här kopplar du ihop två former automatiskt när du drar den andra formen till sidan:

 1. Dra en form till ritnings sidan.

 2. Dra en andra form till ritnings sidan och håll den den så att den täcker den första formen, men släpp den inte än. Observera att pilarna för koppla ihop automatiskt visas.

  Koppla ihop former genom att släppa en form på pilen för Koppla ihop automatiskt för en annan form

  Analys formen placeras på pilen längst ned koppla ihop automatiskt i formen service förfrågan .

 3. Flytta den andra formen nedåt över pilen för koppla ihop automatiskt och släpp den på pilen.

  Två ihopkopplade former

  Formen analysera har en standard avstånd från formen service förfrågan och är ansluten automatiskt.

Så här kopplar du ihop två former som redan finns på sidan:

 1. Håll pekaren över en av de former som du vill koppla.

 2. När pilarna för koppla ihop automatiskt visas placerar du pekaren över en pil som pekar mot den andra formen som du vill ansluta till.

 3. Klicka och håll ned pilen koppla ihop automatiskt och dra sedan en koppling från den till mitten av den andra formen.

  När pilen är över mitten av den andra formen visas en röd kant linje runt formen. Släpp kopplingen för att fästa den eller "limma" den mot formen.

Mer information om hur du kopplar ihop former finns i lägga till kopplingar mellan former i Visio.

Lägga till text i former eller på sidan

Lägga till text i en form

 1. Markera den form som du vill lägga till text i.

 2. Skriv in texten.

  När du börjar skriva ändras den markerade formen till textredigeringsläge. Tryck på RETUR om du vill lägga till fler text rader.

 3. Klicka i ett tomt område på sidan eller tryck på ESC när du är klar.

 4. Markera formen igen. Ett litet gult kontroll handtag visas i text området. Flytta texten genom att dra i det gula kontroll handtaget.

Lägga till text på sidan

 1. Klicka på text verktyget i gruppen verktyg på fliken Start .

 2. Klicka på en tom del av sidan. En textruta visas.

 3. Skriv in texten.

 4. Klicka på pekverktyget i gruppen verktyg på fliken Start för att sluta använda text verktyget.

Textrutan har nu samma egenskaper som andra former. Du kan markera den och skriva om du vill ändra texten, du kan dra den till en annan del av sidan och du kan formatera texten med hjälp av grupperna Tecken och Stycke på fliken Start. När du håller pekaren över texten visas automatiskt kopplade pilar så att du kan koppla texten till andra former.

Mer information om hur du lägger till textblock finns i lägga till, redigera, flytta eller rotera text och textblock.

Lägga till data i en figur

Om du vill ange data i en egenskap eller ett fält som en form redan har gör du så här:

 1. Markera en form på ritnings sidan.

 2. Högerklicka på formen och klicka på formdata.

 3. Ange de data som du vill använda i den egenskaps rad du vill använda i fönstret formdata .

Om du vill definiera en ny egenskap eller ett fält för en form gör du så här:

 1. Markera en form på ritnings sidan.

 2. Högerklicka på formen och klicka på definiera formdata.

 3. I dialog rutan definiera formdata klickar du på ny

 4. I rutan etikett tar du bort standard texten och anger ett namn för egenskapen.

 5. I listan typ väljer du den typ av data som du vill lägga till i egenskapen.

  Tips: Om du vill att egenskapen ska acceptera text (som en persons namn) som data typ väljer du sträng.

 6. Skriv in värdet för de data som du vill använda i rutan värde .

 7. Klicka på OK.

 8. Högerklicka på formen igen, peka på dataoch klicka på formdata.

Fönstret formdata öppnas och visar alla data som har definierats för formen. Om alla former har specifik information kan du lämna fönstret formdata öppen och klicka på de former du är intresse rad av för att se informationen som de innehåller.

Koppla data källor till former

Om du lägger till formdata manuellt kan du lägga till mycket värde i diagrammet, men om dina data finns i en databas eller i en Excel-arbetsbok kan du föra över dem till diagrammet automatiskt och koppla rader med data till specifika former.

Använd guiden data väljare för att importera data till fönstret externa data .

De data som visas i fönstret externa data är en ögonblicks bild av dina källdata vid tidpunkten för importen. Du kan uppdatera data i ritningen så att de matchar ändringarna i dina källdata genom att klicka på Uppdatera alla på fliken data .

 1. Gå till gruppen Externa data på fliken Data och klicka på Länka data till former.

 2. På den första sidan i guiden data väljare väljer du vilken av följande typer av data källor som innehåller de data du använder:

  • Microsoft Office Excel-arbetsbok

  • Microsoft Office Access-databas

  • Microsoft Windows SharePoint Services-lista

  • Microsoft SQL Server-databas

  • Annan OLEDB- eller ODBC-datakälla

 3. Slutför resten av guiden.

När du har klickat på Slutför på den sista sidan i guiden data anslutning visas fönstret externa data med de importerade data som visas i ett rutnät. Dra en rad med data till en form om du vill lägga till data automatiskt i formdata för formen. Du kan också markera en form i fönstret former som du vill behålla data från och sedan dra en rad med data och släppa den på ett tomt område på sidan. Den markerade formen läggs till på sidan, kopplad till data.

Formatera diagrammet

Om du vill använda en bakgrund i ritningen gör du följande:

 1. Klicka på fliken Design.

 2. Klicka på bakgrunderi gruppen bakgrunder .

 3. Klicka på den bakgrund du vill använda. En ny bakgrunds sida läggs till i diagrammet, som du ser på sidflikarna längs ned i diagram området.

Gör så här om du vill lägga till en kant linje eller en rubrik i ritningen:

 1. Klicka på kant linjer _AMP_ rubrikerpå fliken design .

 2. Klicka på den rubrik som du vill använda.

  Rubriken och kant linjen läggs till på bakgrunds sidan (kallas VBakgrund-1 som standard). Om du vill ändra rubriken och annan text måste du göra ändringarna på bakgrunds sidan. Du kan inte ändra rubriken på andra sidor.

 3. Klicka på fliken VBakgrund-1 längst ned i diagramområdet.

  Sidflikar med sidan VBakgrund

 4. Klicka på rubriktexten. Hela kant linjen är markerad, men om du börjar skriva den ändras standard rubrik texten.

 5. Ange den rubrik som du vill använda.

 6. Om du vill redigera annan text i kantlinjen markerar du först hela kantlinjen och klickar sedan på den text du vill ändra och börjar skriva.

Gör så här om du vill använda ett enhetligt färg schema och andra formateringsmarkeringar:

 1. Håll pekaren över olika teman i gruppen teman på fliken design . En förhands granskning av temat visas på sidan.

  Om du vill se andra tillgängliga teman klickar du på mer Knappen Mer .

 2. Klicka på det tema som du vill använda i diagrammet.

Skriva ut diagrammet

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Skriv ut.

 2. Om du vill skriva ut diagrammet klickar du på Skriv ut.

 3. Gör följande i dialog rutan Skriv ut :

  • I rutan namn väljer du den skrivare du vill använda (om den inte redan är markerad).

  • Under sid intervallanger du de sidor i ritningen som du vill skriva ut.

  • Under kopioranger du antalet kopior som du vill skriva ut.

 4. Klicka på OK när du är redo att skriva ut.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×