Grundläggande uppgifter i Project 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Här är några grundläggande uppgifter som du kan göra för att hjälpa dig att lära dig hur du använder Microsoft Project 2010.

 

I den här artikeln

Vad är Project?

Dra nytta av hela företaget resurshantering

Beräkna effekten av datum ändringar

Använda flexibla hierarkiska metoder

Hitta och använda en mall

Skapa och schemalägga ett nytt projekt

Öppna ett projekt

Spara ett projekt

Lägga till aktiviteter i projektet

Lägga till en aktivitet i en aktivitetslista

Infoga en aktivitet bland befintliga aktiviteter

Länka aktiviteter

Skapa en milstolpe

Skriva ut den aktuella vyn

Vad är Project?

När du hittar själv jugging flera projekt avbruten scheman och delade resurser, underhålla ett schema i ett kalkylblad blir en överväldigande uppgift. Med dess dynamiska schemaläggningsmotorn, resurs hanteringsverktyg och stöd för bättre kommunikation hjälper Microsoft Project 2010 dig att hålla enligt plan.

Dra nytta av företagsomfattande resurshantering

Alla projekt i organisationen kan rita från en central, hela företaget resurspool med Microsoft Project Professional 2010. Detta gör det möjligt för projektledarna att snabbt se tillgängligheten för en resurs innan du tilldelar resursen till en aktivitet.

Beräkna effekten av datum ändringar

Med hjälp av Project kan du snabbt justera project schema och resurstilldelningar med dess dynamiska schemaläggningsmotorn. Den hanterar smidigt, ändrat datum och dess effekter räknat med alla beroenden slutprodukter och resurstilldelningar. Inte bara betyder det beräknas om automatiskt schemat, men Project markeras också datumen den ändras så att du kan snabbt se effekten av varje schema SKIFT.

Använda flexibla rapporteringsmetoder

I Project kan skapa du snabbt en visuell rapport som använder en mall som exporterar data till ett PivotDiagram i Microsoft Visio Professional. Du kan välja vilka fält som du vill markera i rapporten, inklusive de Anpassa fält som du har konfigurerat för ditt projekt och presentera en ren, kortfattad rapport för ett möte med management.

Överst på sidan

Hitta och använda en mall

Project 2010 kan du använda inbyggda mallar och använda egna mallar och söka bland en mängd mallar som är tillgängliga på Office.com.

Om du vill söka efter och använda en mall i Project 2010, gör du följande:

 1. Klicka på Ny på fliken Arkiv.

 2. Gör något av följande under Tillgängliga mallar:

  • Om du vill återanvända en mall som du nyligen har använt klickar du på Senaste mallar.

  • Om du vill använda en mall som du redan har installerat klickar du på Mina mallar, markerar den mall du vill använda och klickar på OK.

  • Klicka på en mallkategori om du vill hitta en mall på Office.com under Office.com-mallar, väljer den mall som du vill använda och klicka sedan på Hämta för att hämta mallen från Office.com till din dator.

Obs!: Du kan också söka efter mallar på Office.com från inom projektet. Skriv en eller flera sökord i rutan Sök på Office.com efter mallar och klicka sedan på pilen för att söka.

Överst på sidan

Skapa och schemalägga ett nytt projekt

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Nytt.

 2. Kontrollera att Tomt projekt är markerat och klicka sedan på Skapa i det högra fönstret.

 3. Klicka på Projektinformation i gruppen Egenskaper på fliken Projekt.

  Bild av Ändra arbetstid

 4. Schemalägg projektet i dialogrutan Projektinformation:

  • Om du vill schemalägga från startdatumet klickar du på rutan Projektets startdatum i rutan Schemalägg från och väljer sedan startdatumet i rutan Startdatum.

  • Om du vill schemalägga från slutdatumet klickar du på Projektets slutdatum i rutan Schemalägg från och väljer sedan slutdatumet i rutan Slutdatum.

   Tips: Schemalägg från slutdatumet om du vill ta reda på hur sent ett projekt kan starta. Vi rekommenderar dock att du ändrar den här inställningen och schemalägger projektet från startdatumet när arbetet i projektet påbörjas.

 5. Om du använder Project Professional 2010 kan inkludera du anpassade företagsfält i projektet. Klicka på fältet värde för ett anpassat fält i avsnittet Anpassade företagsfält och Välj värdet.

Obs!: Du måste ange värden för obligatoriska anpassade företagsfält, som är markerade med en asterisk (*). Annars kan du inte spara projektet.

Mer information om hur du skapar ett nytt projekt finns i Skapa och schemalägga ett nytt projekt.

Överst på sidan

Öppna ett projekt

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Öppna.

 2. Klicka på den enhet eller mapp som innehåller projektet i den vänstra rutan i dialogrutan Öppna.

 3. Öppna mappen som innehåller projektet som du vill använda i den högra rutan i dialogrutan Öppna.

 4. Klicka på projektet och klicka sedan på Öppna.

Mer information om hur du öppnar ett projekt finns i Öppna ett projekt.

Överst på sidan

Spara ett projekt

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara.

 2. Om det är första gången du sparar projektet skriver du projektets namn i rutan Filnamn och klickar på Spara.

  Obs!: Om du sparar en fil med flera projekt, kanske du uppmanas ett projektnamn...

Mer information om hur du sparar ett projekt finns i Spara ett projekt.

Överst på sidan

Lägga till aktiviteter i projektet

Lägg till en aktivitet i en aktivitetslista

 1. Klicka på Gantt-schema i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa.

  Bild av aktivitetsvyområdet.

 2. Skriv ett namn för uppgiften i ett tomt fält för Aktivitetsnamn, och tryck på RETUR.

Infoga en aktivitet bland befintliga aktiviteter

 1. Markera raden under den där du vill att den nya aktiviteten ska visas.

 2. Klicka på den översta delen av knappen Aktivitet i gruppen Infoga på fliken Aktivitet.

  Bild av aktivitetsinfogningsområdet.

 3. Ange aktivitetens namn på den infogade raden. Aktiviteternas ID numreras automatiskt om när du infogar en aktivitet.

Mer information om hur du skapar en uppgift finns i skapa enstaka och återkommande aktiviteter.

Överst på sidan

Länka aktiviteter

Om du vill länka aktiviteter i vyn Gantt-schema, gör du följande:

 1. Klicka på Gantt-schema i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Vy.

Bild av gruppen Aktivitetsvyer

 1. Markera två eller flera aktiviteter som du vill länka till varandra i den ordning du vill länka dem i fältet Aktivitetsnamn.

  • Om du vill markera aktiviteter som är bredvid varandra håller du ned SKIFT och klickar på den första och den sista aktiviteten som du vill länka.

  • Om du vill markera aktiviteter som inte är bredvid varandra håller du ned CTRL och klickar på de aktiviteter som du vill länka.

 2. Klicka på knappen Länka aktiviteter på fliken aktivitet i gruppen schema.

Project skapar en Avslut-till-start-länk som standard. Du kan ändra den här länken till start-till-start, Avslut-till-avslut eller start-till-avslut.

Mer information om hur du länkar finns aktiviteter tillsammans, i Länka aktiviteter inom projektet.

överst på sidan

Skapa en milstolpe

 1. På fliken Visa i gruppen Aktivitetsvyer klickar du på Gantt-schema.

Bild av aktivitetsvyområdet.

 1. Ange namnet på den första milstolpen i fältet Aktivitetsnamn i den första tomma raden i listan.

Hoppa över det här steget om du aktiverar en befintliga aktiviteter till en milstolpe.

 1. Skriv 0 i fältet varaktighet för milstolpen och trycker på RETUR.

När du skriver en varaktighet på noll för en aktivitet visas Project 2010 automatiskt milstolpesymbolen i avsnittet diagram i vyn Gantt-schema på det aktuella datumet.

Mer information om hur du skapar en milstolpe finns i Skapa en milstolpe.

överst på sidan

Skriva ut den aktuella vyn

Som standard skrivs Project ut den aktuella vyn av projektet.

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Skriv ut.

 2. Gör något av följande under Inställningar:

  • Klicka på Skriv ut hela projektet om du vill skriva ut hela projektet.

  • Om du vill skriva ut endast vissa datum i projektet, klicka på Skriv ut hela projektet och klicka sedan på Skriv ut specifika datum.

  • Om du vill skriva ut specifika sidor med siffror, klicka på Skriv ut hela projektet och klicka sedan på Skriv ut anpassade datum och sidor och ange en lista över enskilda sidor, en datumserie eller båda.

 3. När du har valt inställningarna klickar du på Skriv ut.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×