Grundläggande uppgifter i Microsoft OneNote

Microsoft OneNote är en digital anteckningsboksapp för iPhone och iPad. Det ger dig en enda plats för alla anteckningar och annan information – allt du behöver komma ihåg och göra hemma, på jobbet och i skolan. Det är enkelt att organisera och dela anteckningar med OneNote, och du kan snabbt söka efter information.

Här följer grundläggande information som hjälper dig att komma igång med Microsoft OneNote.

Obs!: Den här dokumentationen gäller Microsoft OneNote för iPhone och iPad. Vi rekommenderar att du uppdaterar dina enheter med den senaste versionen av Apple iOS. Mer information finns i Uppdatera iOS-programmet på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Göra anteckningar

 • Om du vill skriva anteckningar på en sida i OneNote trycker du på en plats och börjar skriva.

 • När du vill skapa en anteckning någon annanstans på sidan trycker du där och börjar skriva.

 • Om du vill lägga till en sidrubrik trycker du på sidhuvudområdet längst upp på sidan och skriver rubriken. Meningsfulla sidrubriker gör det lättare att hitta information när du söker i dina anteckningsböcker.

Lägga till länkar

När du skriver in text som OneNote identifierar som en länk formateras den automatiskt som en länk. Om du till exempel skriver www.onenote.com i anteckningarna formateras det som en länk i OneNote. Om du trycker på länkar i anteckningarna öppnas de i webbläsaren.

Du kan även infoga länkar manuellt i anteckningarna genom att göra följande:

 1. Markera den text som du vill formatera som en länk.

 2. Tryck på Infoga > Länk.

 3. Skriv länkens mål-URL i fältet Adress.

Infoga bilder

Du kan infoga sparade foton och andra typer av bilder i dina anteckningar.

 1. Gå till en sida och tryck med markören på den plats där du vill infoga en bild.

 2. Tryck på Infoga > Bilder, välj källa för bilden (till exempel din Kamerarulle), tryck på den bild du vill använda och tryck sedan på Klar.

 3. Beskär bilden efter behov och tryck sedan på bocken för att infoga bilden.

  Obs!: Du kan också infoga en bild direkt från kameran genom att trycka på Infoga > Kamera.

Infoga en tabell

Tabeller är ett bra sätt att ordna informationen i dina anteckningar. Börja med att infoga ett enkelt rutnät som du kan expandera efter behov.

 1. Tryck på Infoga > Tabell. OneNote börjar med ett enkelt 2 x 2-rutnät.

 2. Tryck i någon av cellerna i tabellen för att visa fliken Tabell i menyfliksområdet, där ytterligare kommandon nu är tillgängliga.

Lägga till filer i dina anteckningar

I OneNote kan du samla all information om ett ämne eller ett projekt på en enda plats, inklusive kopior av relaterade filer och dokument.

 1. Gå till den sida i anteckningarna där du vill infoga en fil eller ett dokument.

 2. Tryck på Infoga > Fil.

 3. Sök efter och markera den fil som du vill importera i popup-fönstret iCloud Drive.

  Obs!: Kom ihåg att infogade filer bara är kopior. Kopiorna uppdateras inte automatiskt i OneNote om de ursprungliga filerna ändras.

Lägga till fler sidor

Om du vill skapa mer utrymme i anteckningsboken kan du lägga till så många sidor du behöver i det aktuella avsnittet.

 1. Gör följande:

  • iPhone: I sidlistan trycker du på ikonen (+) i det nedre vänstra hörnet. Om du redigerar en sida trycker du först på pilen i det övre vänstra hörnet för att visa sidlistan.

  • iPad: I sidlistan till vänster trycker du på ikonen (+) Sida nära det nedre vänstra hörnet.

 2. När du är redo att använda någon av de nya sidorna skriver du en sidrubrik i sidhuvudområdet. Meningsfulla sidrubriker gör det lättare att hitta information när du söker i dina anteckningsböcker.

Söka i anteckningar

Det bästa med att samla allt i OneNote är att du snabbt kan hitta allt igen. Så här söker du i anteckningarna:

 • iPhone: I det övre vänstra hörnet trycker du på förstoringsglaset Förstoringsglasikonen , anger ett sökord eller en fras i fältet Sök och trycker sedan på Sök. Om du visar eller redigerar en sida trycker du först på pilen i det övre vänstra hörnet för att visa sidlistan.

 • iPad: Nära det övre vänstra hörnet trycker du på förstoringsglaset Förstoringsglasikonen , trycker på Sök i alla anteckningsböcker och anger ett sökord eller en fras att söka efter och trycker sedan på Sök. Om du vill ändra omfattningen av sökningen trycker du på namnet på den aktuella anteckningsboken under sökfältet och väljer sedan en anteckningsbok eller ett avsnitt som du vill söka i.

Spara dina anteckningar

Det finns ingen Spara-knapp i Microsoft OneNote. Det beror på att du aldrig behöver spara ditt arbete i OneNote, till skillnad från i vissa andra program.

När du arbetar i anteckningsböckerna sparas all information automatiskt i OneNote, oavsett hur små eller stora ändringar du gör. På så sätt kan du koncentrera dig på dina projekt, tankar och idéer.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×