Grundläggande uppgifter i Kalkylbladsjämförelse

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Anta att du har två Excel-arbetsböcker, eller kanske två versioner av samma arbetsbok, som du vill jämföra. Du kanske vill hitta potentiella problem, t.ex. manuellt inmatade (i stället för beräknade) summor eller felaktiga formler. Om du har Microsoft Office Professional Plus 2013 kan du använda Microsoft Spreadsheet Compare för att skapa en rapport om de skillnader och problem som identifieras.

Viktigt!:  Spreadsheet Compare är endast tillgängligt med Office Professional Plus 2013 och Office 365 ProPlus.

Öppna Spreadsheet Compare

Klicka på Spreadsheet Compare    under Office 2013-verktygStart-menyn i Windows 7.

Klicka på Spreadsheet CompareStart-menyn i Windows 8   . Om du inte ser en panel för Spreadsheet Compare börjar du skriva ordet Spreadsheet Compare och välj sedan dess panel.

Utöver Spreadsheet Compare hittar du också Access-verktyget Microsoft Database Compare. Microsoft Office Professional Plus 2013 krävs. (Skriv Database Compare för att hitta det i Windows 8.)

Jämföra två Excel-arbetsböcker

 1. Klicka på Home (Start) > Compare Files (Jämför filer).

  Jämför filer

  Dialogrutan Compare Files (Jämför filer) visas.

 2. Klicka på den blåa mappikonen bredvid rutan Compare (Jämför) för att bläddra till platsen för den tidigare versionen av arbetsboken. Utöver filer som finns på datorn eller i ett nätverk kan du ange en webbadress till en sida där arbetsböckerna finns sparade.

Kommandot Jämför filer

 1. Klicka på den gröna mappikonen bredvid rutan To (Med) för att bläddra till platsen för den arbetsbok du vill jämföra den tidigare versionen med och klicka sedan på OK.

  Tips:  Du kan jämföra två filer med samma namn om de har sparats i olika mappar.

 2. I den vänstra rutan väljer du de alternativ som du vill se i resultatet av arbetsboksjämförelsen genom att markera eller avmarkera alternativ som Formulas (Formler), Makron (Makron) och Cell Format (Cellformat). Du kan också bara välja Select All (Markera alla).

Alternativ för jämförelse av kalkylblad

 1. Klicka på OK för att göra jämförelsen.

Om meddelandet "Unable to open workbook" (Det går inte att öppna arbetsboken) visas kan det innebära att en av arbetsböckerna är lösenordsskyddad. Klicka på OK och ange sedan lösenordet för arbetsboken. Läs mer om hur lösenord fungerar med Spreadsheet Compare.

Resultaten av jämförelsen visas i ett rutnät med två rutor. Arbetsboken till vänster är den (vanligtvis äldre) Jämför-filen (Compare) och arbetsboken till höger är den (vanligtvis nyare) Med-fil (To) som du jämför med. Detaljerad information visas i ett fönster under rutnätet. Ändringar markeras med olika färger beroende på vilken typ av ändring det är.

Så här tolkar du resultatet

 • I sida vid sida-rutnätet jämförs ett kalkylblad i den ena filen med motsvarande kalkylblad i den andra filen. Om det finns flera kalkylblad är de tillgängliga genom att klicka på framåt- och bakåtknapparna på den vågräta rullningslisten.

  Obs!: Även dolda kalkylblad jämförs och visas i resultatet.

 • Skillnaderna är markerade med en fyllningsfärg för celler eller teckensnittsfärg, beroende på vilken typ av skillnad det är. Till exempel fylls celler med ”angivna värden” (celler utan formler) med en grön fyllningsfärg i sida vid sida-rutnätet, och de får en grön teckensnittsfärg i resultatlistan i fönstret. I det nedre vänstra fönstret visas en förklaring av färgernas betydelser.

Jämförelseresultat av två arbetsboksversioner

I det här exemplet var resultaten för kvartal 4 i den tidigare versionen inte de slutgiltiga. Den senaste versionen av arbetsboken innehåller de slutgiltiga resultaten i kolumn E för kvartal 4.

I jämförelseresultatet har cellerna E2:E5 i båda versionerna en grön fyllning som innebär att ett angivet värde har ändrats. Eftersom dessa värden ändrades har också de beräknade resultaten i YTD-kolumnen ändrats. Cellerna F2:F4 och E6:F6 har en blå-grön fyllning som innebär att de beräknade värdena har ändras.

Det beräknade resultatet i cell F5 också ändras men viktigare är att dess formel i en den tidigare versionen var felaktig (i den summerades endast B5:D5 och inte värdet för kvartal 4). När arbetsboken uppdaterades korrigerades formeln i F5 så att den nu är =SUM(B5:E5).

 • Om cellerna är för smala för att visa cellinnehållet klickar du på Ändra storlek på celler för att passa.

Ändra storlek på celler

Excel-tillägget Inquire

Utöver jämförelsefunktionerna i Spreadsheet Compare har Excel 2013 ett Inquire-tillägg som du kan aktivera för att göra fliken "Inquire" tillgänglig. På fliken Inquire kan du analysera en arbetsbok, visa relationerna mellan celler, kalkylblad och andra arbetsböcker och ta bort överflödig formatering från kalkylblad. Om du har två arbetsböcker öppna i Excel som du vill jämföra kan köra Spreadsheet Compare med kommandot Jämför filer.

Om inte fliken Inquire visas i Excel 2013 läser du Aktivera Inquire-tillägget. Mer information om verktygen i Inquire-tillägget finns i Vad kan du göra med Spreadsheet Inquire.

Nästa steg

Överväga att installera Microsofts hanteringsverktyg för kalkylblad och databaser om du har Excel-arbetsböcker eller Access-databaser som är viktiga för verksamheten i din organisation. Microsoft Audit and Control Management Server innehåller kraftfulla ändringshanteringsfunktioner för Excel- och Access-filer. Den kompletteras av Microsoft Discovery and Risk Assessment Server som tillhandahåller lager- och analysfunktioner som hjälper dig minska riskerna med att använda verktyg som utvecklats av slutanvändare i Excel och Access.

Se även Översikt av Spreadsheet Compare.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×