Grundläggande uppgifter i Excel Online med en skärmläsare

Grundläggande uppgifter i Excel Online med en skärmläsare

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Grundläggande uppgifter, som att mata in, summera och formatera data är enkla att utföra med en skärmläsare som Skärmläsaren, Windows inbyggda skärmläsare, i Excel Online.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • För kortkommandon går du till Kortkommandon i Excel Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Excel Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Excel Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Excel Online.

I det här avsnittet

Skapa en ny arbetsbok

Du kan skapa en ny arbetsbok från en mall eller från början.

Skapa en arbetsbok när du startar Excel Online

När du först startar Excel Online, innehåller fönstret till vänster de senast använda arbetsböckerna och det högra fönstret mallar. Använd tabbtangenten tills du hör namnet på en nyligen använd arbetsbok. För att höra fler namn på arbetsböcker fortsätter du att trycka på tabbtangenten. Tryck på tabbtangenten för att gå till mallfönstret. När du flyttar dig med tabbtangenten i mallfönstret, läser skärmläsaren upp namnen på de tillgängliga mallarna, inklusive Ny tom arbetsbok.

Tryck på Blanksteg för att antingen välja en arbetsbok eller en mall och skapa en arbetsbok baserad på den.

Skapa en arbetsbok när du arbetar i Excel Online

För att skapa en ny arbetsbok måste du vara i redigeringsläget. Du kan avgöra huruvida du är i redigeringsläge baserat på alternativen på menyn Arkiv. De är bara tillgängliga i redigeringsläge. Du kan växla till redigeringsläget genom att välja Redigera i Excel i flikfältet.

 1. Tryck på Alt+Q för att öppna dialogrutan Sök. Du hör ”Berätta vad du vill göra”.

 2. Skriv Nytt och tryck sedan på Retur. Resultatlistan visas.

 3. Tryck på Nedåtpil tills du hör ”Nytt” (första posten i listan),och tryck sedan på Högerpil. En undermeny visas.

  • Tryck på tabbtangenten för att skapa en ny tom arbetsbok. Du hör ”Knappen tom arbetsbok”. Tryck på Ctrl+Blanksteg.

  • För att skapa en ny arbetsbok från en mall, fortsätter du att trycka på tabbtangenten. Du hör beskrivningar av tillgängliga mallar. Tryck på Ctrl+Blanksteg för att välja en mall för din nya arbetsbok.

Skriva in data

Tips: Om ett kalkylblad öppnas i Excel Online läsvy, går det inte att använda redigeringskommandon. Växla till redigeringsvyn genom att trycka på F6 eller Ctrl+F6. I Internet Explorer trycker du på tabbtangenten tills du hör ”Verktygsfält” och trycker sedan på Blanksteg. Använd tabbtangenten för att gå till listan Redigera arbetsbok. Tryck på Blanksteg och Nedåtpil och välj Redigera i Excel Online genom att trycka på Blanksteg.

 1. Använd piltangenterna för att flytta mellan celler. Skärmläsaren läser upp cellernas namn allteftersom du rör dig mellan dem. Celler namnges efter den rad- och kolumnplacering de har i kalkylbladet, så cell A1 är i den första raden i kolumn A. Om cellen innehåller text läser skärmläsaren upp texten.

 2. För att skriva in eller ersätta text i en cell skriver du texten, talet eller formeln.

 3. Tryck på Retur eller Tabb för att flytta till nästa cell.

Använda Summa för att summera data

När du skrivit in tal i bladet kan du vilja summera dem.

 1. Gå till cellen till höger om eller precis under de tal du vill summera.

 2. Skriv =Summa( och använd sedan Vänsterpil eller Uppåtpil för att gå till den första cell som innehåller ett tal du vill ta med i summan.

 3. Markera alla celler du vill summera. Tryck på Skift+piltangent tills du kommer till den sista cellen i området. (Fler sätt att markera celler beskrivs i Kortkommandon i Excel Online.)

 4. Tryck på Retur för att utföra beräkningen.

Excel Online summerar talen och visar resultatet i den cell du valde.

Skapa en enkel formel

Excel Online kan utföra många andra matematiska beräkningar utöver summeringar. Här får du instruktioner för att skapa enkla formler för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera tal.

 1. Gå till cellen till höger om eller precis under de tal du vill utföra beräkningar på.

 2. Skriv ett likhetstecken (=). (JAWS säger ”Plus” istället för ”Lika med”) Då instruerar du Excel Online om att den här cellen ska innehålla en formel.

 3. För att skapa en formel skriver du en kombination av tal och beräkningsoperatorer, till exempel plustecken (+) om du vill addera, minustecken (-) om du vill subtrahera, asterisk (*) om du vill multiplicera eller snedstreck (/) om du vill dividera. Skriv exempelvis =2+4, =4-2, =2*4 eller =4/2.

 4. Tryck på Retur.

Excel Online utför beräkningen och visar resultatet i cellen.

Använda ett talformat

Du kan visa olika typer av tal i Excel Online genom att använda ett format, som Valuta, Procent eller Datum.

 1. Markera de celler du vill formatera. (För att markera flera sammanhängande celler trycker du på Skift+piltangent.)

 2. För att flytta fokus från kalkylbladet till menyfliksområdet Start, trycker du på F6 eller Ctrl+F6. I Internet Explorer hör du hur URL:en läses upp. Tryck sedan på tabbtangenten tills du hör ”Fliken start”. Tryck på Blanksteg.

 3. För att öppna menyn Formatera celler trycker du på tabbtangenten tills du hör ”Redigera tal, talformat”. Tryck på Nedåtpil.

 4. Använd Nedåtpil för att välja ett format. Skärmläsaren läser upp de tillgängliga formaten, som Valuta eller Datum. För att välja ett trycker du på Blanksteg.

Föra in data i en tabell

Ett enkelt sätt att utnyttja kraften hos Excel Online är att placera dina data i en tabell, så att du snabbt kan filtrera eller sortera dina data.

 1. Markera de celler som du vill ska ingå i tabellen i Excel Online. (För att markera flera sammanhängande celler trycker du på Skift+piltangent.)

 2. Tryck på Ctrl+L för att öppna dialogrutan Skapa tabell.

 3. I dialogrutan Skapa tabell trycker du på Skift+Tabb för att gå till kryssrutan Tabellen innehåller rubriker.

 4. För att markera eller avmarkera kryssrutan (beroende på om du vill använda den översta raden som tabellrubrik), trycker du på Blanksteg.

  Viktigt!: Tabellrubriker krävs för att göra en tabell tillgänglig för skärmläsare. Skärmläsare använder rubrikinformationen för att förstå hur tabellceller ska hittas.

 5. Tryck på tabbtangenten tills du kommer till knappen OK och tryck sedan på Retur.

Sortera och filtrera en tabell

Obs!: Denna procedur fungerar med Skärmläsaren, men fungerar för närvarande inte med JAWS-skärmläsaren.

 1. Tryck på Alt+Nedåtpil för att öppna den nedrullningsbara menyn för filter. Tryck på Nedåtpil för att gå igenom fälten och använda en sortering eller ett filter.

  • För att sortera data går du vidare tills du hörSortera stigande eller Sortera fallande och trycker sedan på Retur.

  • För att använda ett enkelt filter trycker du på Nedåtpil tills du hör ”Filter” och trycker sedan på Retur. Dialogrutan Filter visas. För att välja objekt att filtrera på trycker du Nedåtpil och sedan på Blanksteg för att markera ett objekt.

  • För att använda ett komplext filter trycker du på Nedåtpil tills du hör ”Textfilter” och trycker sedan på Retur. Filtermenyn visas. Tryck på Nedåtpil för att höra filternamnen. Tryck sedan på Retur för att välja ett filter. Fyll i dialogrutan som visas, gå till knappen OK med tabbtangenten och tryck sedan på Retur.

Excel Online utför sorteringen eller filtreringen.

Visa beräkningar av dina tal

Obs!: Denna procedur fungerar med Skärmläsaren, men fungerar för närvarande inte med JAWS-skärmläsaren.

 1. Skriv ett likhetstecken (=) i cellen där du vill att summan ska visas.

 2. Börja skriva den formel eller funktion du vill använda. Fokus flyttas till formelfältet.

  • För att använda en funktion, skriver du första bokstaven i funktionen, som ”S” för SUMMA eller ”M” för MEDEL. En meny med funktioner öppnas och du hör namnet på den första funktionen. Tryck på Nedåtpil för att höra namnet på de andra funktionerna. Tryck på tabbtangenten för att välja en funktion.

  Excel Online öppnar ett textfält och inkluderar automatiskt det förväntade cellområdet (de celler som du sannolikt försöker summera).

 3. För att slutföra funktionen fyller du i alla cellområden eller andra tal som krävs och trycker på Retur.

Fokus återvänder till bladet och cellen med funktionen du just lade till.

Spara arbetet

Excel Online sparar ditt arbete automatiskt, men du kan ändra platsen och filnamnet och kan även ladda ned en kopia av filen.

 1. För att flytta fokus från kalkylbladet till menyfliksområdet Arkiv, trycker du på F6 eller Ctrl+F6. I Internet Explorer hör du hur URL:en läses upp. Tryck på tabbtangenten tills du hör ”Fliken Arkiv”, och tryck sedan på Blanksteg. Arkiv-menyn öppnas.

 2. Tryck på Nedåtpil tills du hör ”Fliken spara som vald” och tryck sedan på Högerpil. Fokus är i Spara som-menyn.

 3. Tryck på tabbtangenten tills du hör det Spara-alternativ du vill använda och tryck då på Retur:

  • Med alternativet Spara en kopia online kan du spara filen på en annan plats och om du vill med ett annat namn. En dialogruta öppnas. För att gå igenom dialogrutan och fylla i fälten använder du tabbtangenten och Skift+Tabb. Tryck sedan på tabbtangenten tills du kommer till knappen Spara och tryck sedan på Retur.

  • Med alternativet Byt namn på arbetsboken kan du namnändra filen när du sparar till samma plats. När du väljer detta alternativ visas en dialogruta. För att gå igenom dialogrutan och fylla i fälten använder du tabbtangenten och Skift+Tabb. Tryck sedan på tabbtangenten tills du kommer till knappen Spara och tryck sedan på Retur.

  • Med alternativet Ladda ned en kopia kan du spara en kopia av filen på din lokala maskin. Filen laddas ned till mappen Hämtade filer på din maskin och Meddelandefältet öppnas i din webbläsare. Tryck på F6 för att gå till Meddelandefältet och använd sedan tabbtangenten eller Skift+Tabb för att växla mellan knapparna (Öppna, Spara, Avbryt eller Stäng). Tryck på Retur för att välja en knapp.

Skriva ut ditt arbete

 1. För att flytta fokus från kalkylbladet till menyfliksområdet Arkiv, trycker du på F6 eller Ctrl+F6. I Internet Explorer hör du hur URL:en läses upp. Tryck på tabbtangenten tills du hör ”Fliken Arkiv”, och tryck sedan på Blanksteg. Arkiv-menyn öppnas.

 2. Tryck på Nedåtpil tills du hör ”Fliken skriva ut vald” och tryck sedan på Högerpil. Du hör ”Skriva ut, visa en vy för utskrift” och fokus är på knappen Skriv ut.

 3. Tryck på Retur. Dialogrutan Utskriftsalternativ öppnas och fokus är på knappen Skriv ut i dialogrutan.

 4. Som standard skriver Excel Online ut hela bladet. Om du valt en del av bladet för utskrift trycker du på Skift+Tabb för att gå till utskriftsalternativen och trycker sedan på Uppåtpil för att välja Aktuell markering. Tryck på tabbtangenten tills du kommer till knappen Skriv ut och tryck sedan på Retur.

 5. Ett nytt fönster öppnas för utskrift. Använd tabbtangenten tills du hör ”Knappen skriv ut” och tryck sedan på Retur. Den normala utskriftsdialogen visas.

 6. För att slutföra utskriften använder du utskriftsdialogen för att göra alla nödvändiga inställningar och använder sedan tabbtangenten för att gå till knappen Skriv ut och trycka Retur.

Se även

Göra Excel-kalkylblad mer tillgängliga

Tangentbordsgenvägar i Excel Online

Lär dig att navigera i Excel med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×