Grundläggande uppgifter i Databasjämförelse

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Anta att du har två Access-skrivbordsdatabaser, eller kanske två versioner av samma databas, och vill jämföra dem för att hitta ändringar i utformningen av frågor, formulär och rapporter. Du kanske bara vill hitta skillnader i VBA-kodmoduler (Visual Basic for Applications). Om du har Microsoft Office Professional Plus 2013 eller 2016 kan du använda du Microsoft Databasjämförelse för att skapa en rapport över de skillnader som hittas.

Obs!: Du kan inte använda Databasjämförelse med Access-webbprogram.

Öppna Databasjämförelse

I Windows 7    Om du använder Microsoft Office 2013 klickar du på Databasjämförelse under Office 2013-verktyg på Windows Start-menyn. Om du använder Microsoft Office 2016 väljer du Databasjämförelse under Office 2016-verktyg.

I Windows 8    Klicka på Databasjämförelsestartskärmen.

I Windows 10    Sök efter Databasjämförelse och välj den installerade versionen.

Utöver Databasjämförelse hittar du också Excel-verktyget Microsoft Kalkylbladsjämförelse. Microsoft Office Professional Plus 2013 krävs. (Skriv Kalkylbladsjämförelse för att hitta verktyget i Windows 8.)

Du kan också öppna verktyget Database Compare via Utforskaren. Du behöver leta upp den körbara filen och platsen kan variera beroende på olika villkor sådana som om du använder ett 32-bitars eller 64-bitars Windows-operativsystem eller om du använder en prenumerationsversion av Office 365. Här är några möjliga platser du kan prova.

Om du använder Office 2016, gör du något av följande platser:

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\DCF\DATABASECOMPARE. EXE

 • C:\Program filer (x86) \Microsoft Office\Office16\DCF\DATABASECOMPARE. EXE

Om du använder Office 365, gör du något av följande platser:

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Office16\DCF\DATABASECOMPARE. EXE

 • C:\Program filer (x86) \Microsoft Office\root\Office16\DCF\DATABASECOMPARE. EXE

Jämföra två Access-databasfiler

 1. Bläddra till den databas som du vill använda som ”original” (eller den tidigare versionen) genom att klicka på bläddringsknappen till höger om rutan Jämför.


  Rutorna Jämför och Till samt rapportalternativ

 2. Bläddra till den databas som är ”ändrad” (eller den senaste versionen) genom att klicka på knappen till höger om rutan Till.

 3. Under Rapportalternativ väljer du de databasobjekt (tabeller, frågor, makron, moduler, rapporter, formulär eller sidor) du vill jämföra genom att markera kryssrutorna bredvid dem.

 4. Under Rapportvärden väljer du Fullständiga för en mer detaljerad rapport över ändringarna eller Kortfattade för en kortare rapport. Samma resultat rapporteras med båda alternativen men rapporten har ett mer koncist format om du väljer Kortfattade.

 5. Skapa rapporten genom att klicka på Jämför längst ned i fönstret.

 6. När rapporten är klar kan du klicka på fliken Resultat så visas ett nytt fönster med en grundligare jämförelse av objekten rad för rad.

Förstå resultatet

Ursprunglig och ändrad tabell

I exemplet ovan har utformningen av Table1 ändrats. Namnen på fälten FName och LName har ändrats till First Name och Last Name, datatypen för fältet Office har ändrats från Tal till Kort text och fälten Dept och Hire Date har lagts till i tabellen. Här är några saker du bör känna till när du tittar på resultatet av en jämförelse:

 • Objekt eller komponenter i objekt som har bytt namn, till exempel en kolumn i en tabell eller en textruta i ett formulär, visas som ”tillagda” medan originalen visas som ”borttagna”.

 • När en egenskap för ett objekt ändras rapporteras egenskapen som ”ändrad”.

 • Om det finns skillnader mellan VBA-kodmoduler eller Access-makron visas informationen om ändringarna i tre kolumner. Den ursprungliga texten eller koden visas i kolumnen Gammalt värde, den nyare texten eller koden visas i kolumnen Nytt värde och allmän information, t.ex. ”Modulen har ändrats” eller ”Makrodefinitionen har ändrats” visas i kolumnen Ändringsbeskrivning.

 • Om du vill visa en jämförelse av skillnaderna i VBA-kod rad för rad klickar du på Resultat och klickar på den modul som innehåller koden och sedan på Information eller dubbelklickar på modulnamnet. Ett nytt fönster visas. I den visas den ursprungliga koden i rader med en gul bakgrund medan den uppdaterade koden visas i rader med en röd bakgrund. Du kan också visa skillnader mellan frågor och Access-moduler på det här sättet.

Vad kan du göra med Databasjämförelse?

Du kan använda Databasjämförelse för att hitta ändringar i utformningen av två Access-databasfiler eller mellan två versioner av samma fil. I Databasjämförelse varnas du för objekt, till exempel tabeller, frågor, formulär, rapporter och VBA-moduler, som läggs till, tas bort eller byter namn. Du hittar även de minsta ändringarna i utformningen av dessa objekt, t.ex. nya, borttagna eller namnändrade fält i en tabell, alla typer av ändringar i en fråga, ändringar av egenskaperna för ett formulär eller en rapport och VBA-kod som har ändrats.

Databasjämförelse letar inte efter ändringar i data som är lagrade i tabeller. Om du däremot exporterar tabeller eller frågeresultat till Excel-arbetsböcker kan du jämföra arbetsböckerna i Kalkylbladsjämförelse. Läs mer om hur du exporterar Access-data för visning av postuppdateringar.

Nästa steg

Överväg att installera Microsofts hanteringsverktyg för kalkylblad och databaser om du har Excel-arbetsböcker eller Access-databaser som är viktiga för verksamheten i din organisation. Microsoft Audit and Control Management Server innehåller kraftfulla ändringshanteringsfunktioner för Excel- och Access-filer. Den kompletteras av Microsoft Discovery and Risk Assessment som tillhandahåller lager- och analysfunktioner som hjälper dig minska riskerna med att använda verktyg som utvecklats av slutanvändare i Excel och Access.

Översikt över Databasjämförelse

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×