Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd PowerPoint med tangent bordet och en skärm läsare för att skapa, läsa och redigera presentationer. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

En PowerPoint presentation är ett bild spel. Varje bild är en tom arbetsyta för bilder, ord och former som hjälper dig att föra fram ditt budskap.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint

Öppna PowerPoint genom att trycka på Windows-tangenten, skriva PowerPointoch trycka på RETUR. PowerPoint öppnas i en vy som visar de senaste presentationerna, ett sökfält, mallar och teman. Fokus är på mallen Tom presentation.

Logga din på ditt Microsoft-konto

För att få ut mesta möjliga av de PowerPoint funktionerna loggar du in på ditt Microsoft-konto.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna PowerPoint enligt anvisningarna i Öppna PowerPoint. Du hamnar på en mall. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "logga in för att få ut mesta möjliga av Office" och tryck sedan på RETUR.

  • Om du redan redigerar en presentation i vyn normal trycker du på ALT + F för att öppna Arkiv -menyn. Tryck sedan på D, S. I skärm läsaren hör du: "fönstret konton". I JAWS hör du: "konton."

 2. Skriv in din e-postadress eller ditt telefonnummer, tryck på RETUR och tryck sedan på TABB-tangenten. Du hör: "lösen ord".

 3. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

  Obs!: Om du använder ett konto i en organisation kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

  Tips: Om du inte loggade ut från PowerPoint förra gången du använde det öppnas programmet utan att du behöver logga in.

Öppna en presentation

PowerPoint sparar en lista över nyligen öppnade filer, så det är enkelt att hitta dem igen.

 1. När du har öppnat PowerPoint trycker du på TABB tills du hör "senaste", följt av namnet på en presentation.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på nedåtpilen tills du hör den presentation du vill använda och tryck sedan på RETUR.

  • Om du inte hör presentationen i listan med de senaste presentationerna trycker du på TABB tills du hör "fler presentationer, hyperlänk" och trycker på RETUR. Nu kan du leta efter presentationen på din dator eller på de nätverks platser du är ansluten till, till exempel OneDrive.

Läsa bildinnehållet i vyn Normal

Varje bild har en eller flera platshållare, det vill säga textrutor och andra innehållselement.

 1. När fokus är på en bild trycker du på TABB för att växla mellan plats hållarna. Skärm läsaren meddelar plats hållaren när du flyttar mellan dem, till exempel "rubrik text ruta, text ruta".

 2. Om du vill läsa innehållet i plats hållaren trycker du på ESC-tangenten + R.

  Om du vill stoppa den kontinuerliga uppläsningen trycker du på Ctrl.

 3. Tryck på Esc för att flytta fokus till bilden igen när innehållet har lästs upp.

Läsa bildinnehållet i andra vyer

Utöver vyn Normal visas PowerPoint flera andra vyer för att arbeta med bilder.

 • Disposition. Visar en vy med endast texten i bildinnehållet. Du öppnar dispositionsvyn genom att trycka på Alt+W, P och sedan O. Tryck på Ctrl+Skift+Tabb om du vill växla mellan miniatyrer och dispositionen i vyn Normal.

  Obs!: Det händer att Skärmläsaren inte läser upp Dispositionsvy när du har tryckt på Alt+W, P, O.

 • Bildsortering. Visar alla bilderna i ordning vågrätt i rader så att du enkelt kan klippa ut, kopiera, klistra in och ordna om bilderna. Skärmläsare identifierar bilderna efter deras nummer och rubrik. Du öppnar vyn Bildsortering genom att trycka på Alt+W, I. Om du vill återgå till normalvyn trycker du på Alt+W, L.

 • Läsning. I den här vyn kan du gå igenom en presentation ungefär som i vyn Bildspel. Du öppnar läsvyn genom att trycka på Alt+W, D. Tryck på Esc för att återgå till föregående vy.

 • Bildbakgrund. I den här vyn kan du göra designändringar som gäller för alla bilderna. Du öppnar vyn Bildbakgrund genom att trycka på Alt+W, M. Fliken Bildbakgrund (Alt+M) läggs till i menyfliksområdet mellan flikarna Arkiv och Start. Stäng vyn Bildbakgrund genom att trycka på Alt+M, C.

 • Bildspel. Visar åskådarna bilderna i din presentation i helskärmsläge. Tryck på F5 för att starta ett bildspel. Gå framåt genom att trycka på Page Down. Gå bakåt genom att trycka på Page Up. Avsluta med Esc.

 • Föredragshållarvyn. Arbeta på presentationen med dina stödanteckningar på en dator (t.ex. din bärbara dator), medan publiken ser presentationen utan anteckningar på en annan skärm. Om datorn är ansluten till andra bildskärm och när du startar presentationen i vyn Bildspel öppnas föredragshållarvyn automatiskt på datorskärmen. Om du arbetar med en enda bildskärm och vill öppna föredragshållarvyn trycker du på Skift + F10, R.

  Använd följande kortkommandon om du vill läsa objekt på en bild:

  • Om du vill gå till förhands granskningen av bilden trycker du på ESC + vänster-eller högerpilen och trycker sedan på Caps Lock + RETUR för att flytta fokus till fönstret bild spel .

  • I fönstret bild spel trycker du på ESC + höger eller vänster piltangent för att navigera bland alla objekt. Om du vill läsa objekten trycker du på ESC-tangenten + R.

  • Om du vill växla tillbaka till föredragshållarvyn trycker du på ESC-tangenten + höger piltangent tills du hör "återgå till föredragshållarvyn" och trycker sedan på RETUR.

   Obs!: Om du presenterar utan föredragshållarvyn hör du inte ”Återgå till föredragshållarvyn”.

Mer information finns i använda kortkommandon för att leverera PowerPoint-presentationer och använda en skärm läsare för att visa presentationen i PowerPoint.

Gå igenom bilder

Du kan flytta snabbt mellan bilderna i miniatyrfönstret.

 1. Tryck på F6 tills du hör "miniatyr fönster", följt av rubriken på den aktuella bilden.

 2. När fokus är i miniatyrfönstret läser skärmläsaren bildrubrikerna när du flyttar mellan bilderna. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att gå till nästa eller föregående bild.

Tips: Ibland kan skärmläsaren förlora fokus och därför inte läsa en rubrik. Om det inträffar trycker du på ALT + TABB två gånger för att flytta fokus från PowerPoint fönstret och tillbaka till miniatyrerna.

Skapa en ny, tom presentation

Skapa en ny, tom presentation för att komma igång snabbt. Du kan lägga till ett fördefinierat tema senare för att ge presentationen ett snyggt utseende.

Du kan också skapa en presentation från en mall. Anvisningar finns i använda en skärm läsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint.

 1. Öppna PowerPoint. Du hör: "aktuell, tom presentation". Fokus är på den tomma presentationen. Tryck på Retur.

  Obs!: Om du redan redigerar en presentation i vyn Normal och vill starta en ny, tom presentation trycker du på ALT + F + N, L1.

 2. Tryck på TABB för att flytta fokus till rubrik plats hållaren på den första bilden och skriv rubriken. När du är klar trycker du på ESC. Gå till nästa plats hållare genom att trycka på TABB-tangenten och börja skriva.

  Mer detaljerade anvisningar om hur du lägger till innehåll i en presentation finns i använda en skärm läsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint eller använda en skärm läsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint.

Lägga till eller ändra ett tema i en presentation

Ett tema är en samling med koordinerade färg scheman, bakgrunder, teckensnitts format och placering av plats hållare. Använd färdiga teman för att snabbt ändra utseendet på presentationen.

 1. I vyn Normal i presentationen trycker du på Alt + G och sedan H. Du hör: "den här presentationen, Office-tema."

 2. Tryck på piltangenterna tills du hör ett tema du vill använda och tryck sedan på RETUR för att välja.

Infoga en ny bild

Med rubrikbilden klar är du nu redo att lägga till bilder för resten av presentationen. Varje tema har en samling fördefinierade bildlayouter. Det kan t.ex. finnas en rubrikbild, en bild som innehåller en rubrikruta och en innehållsruta samt en bild som är uppdelad i två kolumner.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en ny bild baserat på layouten för den aktuella bilden trycker du på Ctrl+M.

  • Om du vill lägga till en bild som använder någon av de andra layouterna i det valda temat trycker du på ALT + H, I. Fokus flyttas till listan med bildlayouter. Använd piltangenterna för att bläddra till den Bildlayout du vill använda. Tryck på RETUR för att infoga en ny bild med den markerade layouten.

Tips: Om du vill duplicera en bild och dess innehåll flyttar du fokus till bilden i miniatyr fönstret och trycker på CTRL + D.

Spara en presentation

Det är en bra idé att spara ditt arbete ofta. Följ de här stegen för att namnge och spara en presentation för första gången:

 1. Öppna fliken Spara som genom att trycka på ALT + F, A.

 2. Tryck på TABB för att ange den första platsen för filmappen som visas i rutan Spara som . Du hör namnet på standard platsen, till exempel "OneDrive-Microsoft".

 3. Tryck på nedåtpilen för att bläddra igenom listan med tillgängliga platser tills du kommer till den du vill använda.

 4. Tryck på Tabb för att gå till filnamngivningsområdet. Fokus hamnar på knappen Navigera upp.

  Tryck på Retur om du vill fortsätta att söka efter den mapp du vill använda. Använd piltangenterna eller TABB för att navigera och tryck på RETUR för att välja.

 5. Om du vill namnge filen trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Ange fil namn här."

 6. Skriv ett namn för presentationen.

  Tips: PowerPoint sparar till exempel presentationen som en vanlig PowerPoint fil med fil namns tillägget. pptx som standard. Om du vill spara presentationen som en annan filtyp trycker du på TABB och sedan på nedåtpilen för att bläddra igenom alternativen. Navigera bland alternativen med nedåt- och uppåtpilarna och välj ett alternativ genom att trycka på Retur.

 7. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Spara” och tryck sedan på Retur.

När du har namngett filen och sparat den för första gången, trycker du på CTRL + S för att spara ditt arbete när som helst.

Lägga till text i en bild

Du kan lägga till innehåll i en bild i normalvyn.

 1. Om du vill flytta fokus till en bild trycker du på F6 tills du hör "bild", följt av bild numret.

 2. Tryck på TABB för att gå till en text plats hållare. Du hör, till exempel "rubrik text ruta, text ruta" för bildens rubrik.

 3. Skriv den text du vill använda på bilden.

 4. Tryck på Ctrl+Retur för att flytta insättningspunkten till nästa rubrik eller platshållare för brödtext.

  Obs!: Om det inte finns några fler textplatshållare infogar ett tryck på Ctrl+Retur en ny bild med samma bildlayout som den ursprungliga bilden och placerar fokus på den nya bildens första platshållare.

Formatera text

Du kan använda olika teckenstilar, som fetstil eller kursiv stil, och skapa punktlistor eller numrerade listor med hjälp av kortkommandon.

Ändra teckenstil

 1. Markera texten som du vill ändra tecken format för i en text plats hållare.

  Tips: Information om hur du markerar text i PowerPoint med tangent bordet finns i Markera och redigera text och objekt i använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer.

 2. Använd följande kortkommandon för att ändra teckenstil:

  • Tryck på Ctrl+B för att göra markerad text fetstilt.

  • Tryck på Ctrl+K för att göra markerad text kursiv.

  • Tryck på Ctrl+U för att göra markerad text understruken.

  • Tryck på Ctrl+Blanksteg för att ta bort alla stilar från den markerade texten.

Skapa en punktlista medan du skriver

 1. Skriv * (asterisk) i början av en ny rad och tryck sedan på blanksteg eller Tabb.

 2. Skriv in valfri text. En fylld runda punkt i listan skapas automatiskt när du trycker på RETUR.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Tryck på Retur och sedan på Backsteg när du vill avsluta listan.

Skapa en numrerad lista medan du skriver

 1. Skriv 1. (siffran 1 följt av en punkt) och tryck sedan på blank steg eller TABB.

 2. Skriv den text du vill ha. Ett numrerat List objekt skapas automatiskt när du trycker på RETUR.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Tryck på Retur och sedan på Backsteg när du vill avsluta listan.

Lägga till bilder

Gör dina presentationer mer intressanta med hjälp av grafik och bilder.

Obs!: Anvisningarna här förutsätter att dina bilder är sparade i mappen Bilder på datorn.

 1. Tryck på TABB för att bläddra igenom plats hållaren när fokus är på en bild. Skärm läsaren meddelar plats hållaren när du flyttar, till exempel "rubrik text ruta, text ruta".

 2. När du kommer till platshållaren där du vill lägga till en bild trycker du på Alt+N, P. Dialogrutan Infoga bild öppnas. Som standard visas datorns mapp Bilder i dialogrutan.

 3. Fokus finns först i fältet Filnamn. Börja skriva bildens fil namn. Listan med matchande filer uppdateras medan du skriver. Skriv in listan genom att trycka på CTRL + NEDPIL och tryck sedan på nedåtpilen för att bläddra bland Sök resultaten. Skärm läsaren meddelar filerna när du går igenom listan.

 4. Tryck på Retur om du vill lägga till bilden i den markerade platshållaren i presentationen.

Lägga till stödanteckningar

Du kan lägga till nyttiga fakta och anteckningar i stödanteckningarna och ta hjälp av dem när du presenterar.

 1. Om du vill kontrollera att fönstret Anteckningar är öppet för den bild du vill göra en anteckning i visar du vyn Normal genom att trycka på Alt+W, L.

 2. Tryck på F6 tills du hör: ”Bildanteckningar, fönster”.

 3. Skriv dina anteckningar.

 4. Om du vill gå tillbaka till bilden trycker du på F6 tills du hör "bild", följt av bild numret.

  Tips: Ibland kan skärmläsaren förlora fokus och därför inte läsa en rubrik. Om det inträffar trycker du på ALT + TABB två gånger för att flytta fokus från PowerPoint fönstret och tillbaka.

Presentera dina bilder på en mål grupp

Det är enkelt att visa presentationen för andra när den är klar.

 1. Öppna presentationen i PowerPoint.

 2. Tryck på F5 för att starta bildspelet.

 3. Tryck på blanksteg om du vill gå till nästa bild. Tryck på backsteg om du vill gå till föregående bild.

 4. Tryck på Esc om du vill avsluta bildspelet.

Mer information finns i använda kortkommandon för att leverera PowerPoint-presentationer och använda en skärm läsare för att visa presentationen i PowerPoint.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i macOS, för att skapa, läsa och redigera presentationer. En PowerPoint presentation är ett bild spel. Varje bild är en tom arbetsyta för bilder, ord och former som hjälper dig att föra fram ditt budskap.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i PowerPoint för Mac.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • PowerPoint har olika vyer för att utföra olika uppgifter. Till exempel arbetar du oftast i normalvyn när du lägger till innehåll på bilderna och kanske i dispositionsvyn när du skapar en disposition eller storyboard för presentationen. Bildspelsvyn passar för att visa bilderna på en dator, medan föredragshållarvyn kan användas om du vill visa olika skärmar för presentatören och för åhörarna.

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint

 1. Om du använder en Mac trycker du på Kommando + Skift + A för att öppna vyn Program i Finder.

 2. Skriv M för att gå direkt till de program som börjar med ”M”.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "Microsoft PowerPoint-program."

 4. Öppna PowerPoint genom att trycka på kommando + NEDPIL.

Logga din på ditt Microsoft-konto

För att få ut mesta möjliga av de PowerPoint funktionerna loggar du in på ditt Microsoft-konto.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna PowerPoint enligt anvisningarna i Öppna PowerPoint.

  • Om du redan redigerar en presentation i vyn normal och vill logga in trycker du på skift + kommando + P. Du hör: "nytt från mall."

 2. Du landar i vyn mallar. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "logga in, konto inställningar, meny knapp."

 3. Tryck på Blanksteg. Dialogrutan Logga in öppnas. Du hör: "Skriv din e-postadress eller ditt telefonnummer."

 4. Skriv in din e-postadress eller ditt telefonnummer och tryck sedan på RETUR. VoiceOver meddelar: ”Lösenord, säker textredigering.”

 5. Skriv ditt lösen ord och tryck på RETUR. Om du hör ”Knappen Börja använda PowerPoint” trycker du på blanksteg för att gå till programmet.

 6. När du har loggat in för att starta en tom presentation trycker du på RETUR.

  Obs!: Om du använder ett konto i en organisation kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

  Tips: Om du inte loggade ut från PowerPoint förra gången du använde det öppnas programmet utan att du behöver logga in.

Öppna en presentation

 1. Tryck på kommando + O i PowerPoint.

  En dialogruta för att välja platsen och filen öppnas. Om du har öppnat en PowerPoint fil tidigare är den filen redan markerad.

 2. Du navigerar i dialogrutan med Tabb och piltangenterna. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna en lista i dialogrutan. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg när du befinner dig på en fil för att välja och öppna den.

Läsa bildinnehållet

I PowerPoint du arbeta med bilder i flera vyer som har unika funktioner. Du kan läsa bild innehållet i respektive vy.

Läsa bildinnehållet i vyn Normal

 1. Du går till vyn Normal genom att trycka på Kommando+1.

 2. I PowerPoint-presentationen trycker du på F6 flera gånger för att gå till miniatyr fönstret.

 3. Tryck på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att öppna menyn.

 4. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att navigera bland bilderna i miniatyrfönstret. VoiceOver läser upp bildrubrikerna när du flyttar.

 5. När du är på miniatyren av en bild som du vill läsa trycker du på TABB för att gå till bild området.

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att markera innehållet i bilden. VoiceOver läser upp antalet objekt på bilden och namnet på det objekt som är markerat för tillfället. På en bild som innehåller en rubriktextruta och en textruta läser VoiceOver till exempel upp: ”I Bildredigeringsfönstret, layoutområde, 2 objekt, rubriktextruta, textruta.”

 7. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att markera och läsa upp innehållet i en textruta. VoiceOver läser upp texten.

 8. Tryck först på Ctrl+Alt+Skift+uppåtpilen för att gå tillbaka, och sedan på nedåtpilen för att flytta till det nästa objektet i bilden.

 9. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att markera och läsa upp innehållet i objektet. VoiceOver läser upp texten.

Läsa bildrubriker i vyn Bildsortering

 1. Tryck på Kommando+2 för att gå till vyn Bildsortering. VoiceOver läser upp rubriken för den bild som är markerad för tillfället.

 2. Navigera bland bilder och avsnitt med hjälp av piltangenterna. VoiceOver läser upp rubrikerna när du flyttar runt.

Läsa bildanteckningar i vyn Anteckningssidor

 1. Tryck på Kommando+3 för att gå till vyn Anteckningssidor. Du hör: "antecknings sidor, layoutområdet".

 2. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att välja sidan och gå till det första objektet. Det första objektet är en bild av bilden.

 3. Tryck på TABB för att gå till avsnittet antecknings sidor . VoiceOver läser och markerar antecknings texten.

Läsa bildinnehållet i dispositionsvyn

 1. Tryck på Kommando+4 för att gå till dispositionsvyn.

 2. Tryck på F6 flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Dispositionsfönster, layoutområde.”

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att välja fönstret. VoiceOver börjar läsa upp bildinnehållet från och med den första bilden.

Läsa stödanteckningar i föredragshållarvyn

 1. Gå till föredragshållarvynoch tryck på ALT + RETUR.

 2. Gå till avsnittet presentatörer genom att trycka på Ctrl + Alt + höger eller vänster piltangent flera gånger tills VoiceOver meddelar: "fönstret Anteckningar, layoutområdet."

 3. Tryck på CTRL + ALT + SKIFT + NEDPIL för att markera anteckningarna och VoiceOver läser upp dem. Om du vill avbryta markeringen trycker du på Ctrl + Alt + Skift + Uppåtpil.

Läsa bildinnehållet i bildspelsvyn

 1. Starta ett bild spel genom att trycka på kommando + SKIFT + RETUR.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+A om du vill att allt som finns i en bild ska läsas upp.

  Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att välja bilden om du vill att objekten ska läsas upp separat. Om du vill navigera i områdena trycker du på CTRL + ALT + HÖGERPIL. VoiceOver läser upp objekt och text allt eftersom du kommer till dem.

Skapa en ny, tom presentation

Skapa en ny, tom presentation för att komma igång snabbt. Du kan lägga till ett fördefinierat tema senare för att ge presentationen ett snyggt utseende.

Du kan också skapa en presentation från en mall. Anvisningar finns i använda en skärm läsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint.

 1. Starta PowerPoint. PowerPoint öppnas i en vy med tillgängliga mallar och teman. Fokus är på den tomma presentationen.

 2. Tryck på RETUR om du vill skapa en tom presentation. Presentationen öppnas i vyn Normal.

 3. Tryck på TABB för att gå till rubrik plats hållaren på den första bilden. VoiceOver meddelar: "text är markerad. Du är för närvarande i ett text område i en text ruta. " Skriv din egen titel. När du skrivit klart trycker du på Esc.

 4. Tryck på Tabb-tangenten för att flytta till nästa platshållare. VoiceOver meddelar: "text är markerad. Du är för närvarande i ett text område i en text ruta. " Skriv din egen under rubrik. När du skrivit klart trycker du på Esc.

Lägga till eller ändra ett tema i en presentation

Ett tema är en samling med koordinerade färg scheman, bakgrunder, teckensnitts format och placering av plats hållare. Använd färdiga teman för att snabbt ändra utseendet på presentationen.

 1. I vyn Normal i presentationen trycker du på F6 tills du hör den markerade fliken, till exempel "Start, markerad flik".

 2. Tryck på vänster-eller HÖGERPIL tills du hör "design, flik" och tryck sedan på blank steg.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "Office-tema, markerad knapp" fokus är på tema galleriet.

 4. Tryck på högerpilen tills du hör det tema du vill använda och tryck sedan på blank steg för att markera det.

Infoga en ny bild

Om du vill lägga till en ny bild baserat på den aktuella bildens layout trycker du på kommando + SKIFT + N.

Lägga till text i en bild

 1. Tryck på kommando + 1 för att se till att du är i normalvyn.

  Tips: Du kan också infoga innehåll i bilderna i dispositionsvyn. Växla till dispositionsvyn genom att trycka på Kommando+4.

 2. Tryck på TABB för att gå till en plats hållare på bilden.

 3. Skriv texten.

Formatera din text

Med formatering kan du förbättra läsbarheten i texten och dra uppmärksamheten till det som är viktigt. PowerPoint erbjuder många alternativ för att formatera innehållet, till exempel listor, hyperlänkar, färger och olika alternativ för teckenformatering.

 • Lägga till listor i texten:

  • Infoga en punkt lista genom att skriva * och trycka på blank steg, skriva List posten och trycka på RETUR.

  • Du infogar en numrerad lista genom att skriva 1. Skriv list posten och tryck på RETUR.

 • Använda andra alternativ för textformatering:

  • Om du vill använda fetstil trycker du på Kommando+B.

  • Om du vill använda kursiv stil trycker du på Kommando+I.

  • Om du vill använda understrykning trycker du på Kommando+U.

  • Om du vill öka teckenstorleken trycker du på Kommando+Skift+>.

  • Om du vill minska teckenstorleken trycker du på Kommando+Skift+<.

  • Vill du ha fler alternativ för teckenformatering, t.ex teckenfärg, trycker du på Kommando+T så öppnas dialogrutan teckensnitt. Förflytta dig i dialogrutan genom att trycka på Tabb. Du markerar ett objekt genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 • Tryck på kommando + K för att lägga till en hyperlänk.

Spara en presentation

Spara presentationen genom att trycka på kommando + S. Om du vill spara samma presentation med ett annat namn, plats eller fil format trycker du på Kommando + Skift + S.

Information om hur du sparar i ett annat fil format eller i ett format som är kompatibelt med tidigare versioner av PowerPoint finns i använda en skärm läsare för att spara en presentation i PowerPoint.

Lägga till bilder

 1. Tryck på F6 flera gånger tills du hamnar på en flik.

  Det finns åtta flikar och den du letar efter är fliken Infoga , som är den andra från vänster. Om du behöver flytta mellan flikarna trycker du på vänster-eller högerpilen. När du är på fliken Infoga meddelar VoiceOver: "Infoga, flik, 2 av 8." Markera fliken genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. På fliken infoga trycker du på Tabb tills VoiceOver meddelar: "Pictures, menu button" (Bilder, menyknapp). Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Du navigerar i menyn genom att trycka på upp- och nedpilen. VoiceOver läser upp menyalternativen. Du väljer ett alternativ genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. En dialog ruta för att välja en fil öppnas. Använd Tabb-och piltangenterna för att navigera i dialog rutan. Infoga bilden genom att trycka på Ctrl + Alt + blank steg.

Mer information om att arbeta med bilder finns i Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint.

Lägga till stödanteckningar

Du kan lägga till stödanteckningar som påminnelser om vad du ska säga när du gör presentationen inför åhörare.

 1. Tryck på Kommando+1 för att gå till vyn Normal.

  Tips: Anvisningar för hur du lägger till stödanteckningar i vyn Anteckningssida istället finns i Lägga till stödanteckningar.

 2. Gå till den bild där du vill lägga till anteckningar och tryck sedan på CTRL + ALT + HÖGERPIL tills VoiceOver meddelar: "fönstret Anteckningar, layoutområdet."

 3. Skriv in dina anteckningar för bilden. När du är klar trycker du på F6 för att lämna anteckningsrutan.

Presentera dina bilder på en mål grupp

 1. Starta ett bild spel genom att trycka på kommando + SKIFT + RETUR.

 2. Använd följande kortkommandon för att navigera bland bilderna:

  • Tryck på N om du vill gå till nästa bild.

  • Tryck på P om du vill gå till föregående bild.

  • Tryck på Funktionstangenten+högerpilen om du vill gå till den sista bilden.

  • Tryck på Funktionstangenten+vänsterpilen om du vill gå till den första bilden.

  • Öppna snabbmenyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Navigera bland menyalternativen med nedåtpilen. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt.

   Om du till exempel vill navigera till en viss bild i presentationen trycker du på nedåtpilen tills du hör: "med rubrik, undermeny." Tryck på högerpilen en gång för att flytta till undermenyn, och på nedåtpilen för att navigera bland bilderna. VoiceOver läser upp bildrubrikerna när du kommer till dem. När du är på en bild som du vill gå till trycker du på Ctrl + Alt + blank steg och bilden öppnas.

 3. Tryck på Esc om du vill avsluta bildspelet.

Mer information finns i använda en skärm läsare för att visa presentationen i PowerPoint.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Kortkommandon i PowerPoint för Mac

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, för att skapa, läsa och redigera presentationer. En PowerPoint presentation är ett bild spel. Varje bild är en tom arbetsyta för bilder, ord och former som hjälper dig att föra fram ditt budskap.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint

 1. Svep åt höger eller vänster med tre fingrar på din iPhone för att gå till Start skärmen där PowerPoint-programmet är.

 2. Svep sedan åt höger med ett finger tills VoiceOver meddelar appen.

 3. Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen.

Logga din på ditt Microsoft-konto

För att få ut mesta möjliga av de PowerPoint funktionerna loggar du in på ditt Microsoft-konto.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna PowerPoint enligt anvisningarna i Öppna PowerPoint. Vyn konto öppnas.

  • Om du redan redigerar en presentation i vyn normal sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Spara och Stäng" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "nyligen, rubrik." Dra ett finger till det nedre högra hörnet av skärmen tills du hör "konto-knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster till höger tills du hör "inloggning, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 3. Dra ett finger på skärmen tills du hör: "e-post, telefon eller Skype, textfält, obligatoriskt".

 4. Dubbel tryck på skärmen och skriv din e-postadress, ditt telefonnummer eller Skype-adress med skärm tangent bordet.

 5. Dra ett finger längs skärmens övre halva tills du hör "nästa, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Ange lösen ord."

 6. Dubbel tryck på skärmen och skriv sedan ditt lösen ord med hjälp av skärm tangent bordet.

 7. Dra ett finger längs skärmens övre halva tills du hör "inloggning, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen.

Öppna en presentation

 1. När du öppnar PowerPoint öppnas den i vyn där du lämnade den tidigare. Om du stängde appen helt öppnas den i vyn med en lista över de senaste presentationerna. Navigera till listan och objekten i den genom att svepa åt höger tills du hör VoiceOver läsa upp listobjekten.

 2. Om det inte finns några filer som använts på senaste, eller om du vill öppna en annan fil, fortsätter du att svepa åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Knappen Öppna.” Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

 3. Svep åt höger för att gå framåt i listan över platser. Svep åt vänster om du vill gå tillbaka till listan. Om du vill öppna en mapp eller fil dubbeltrycker du på skärmen när du befinner dig på objektet.

Läsa bildinnehållet

 1. Öppna presentationen i PowerPoint.

 2. Svep åt höger tills du kommer till bildrubrikens textruta. VoiceOver läser upp bildens rubrik.

 3. Svep åt höger igen för att flytta till nästa textruta på bilden. VoiceOver läser upp innehållet i textrutan.

 4. Om du vill flytta till en annan bild fortsätter du att svepa åt höger tills du kommer till miniatyrfönstret under den aktuella bilden. Navigera i miniatyrfönstret genom att fortsätta svepa åt höger tills du hör VoiceOver meddela nästa bild. Dubbeltryck sedan på skärmen för att markera och öppna bilden.

  Obs!: Om du använder telefonen i liggande orientering visas miniatyrfönstret till vänster om bilden, och du behöver svepa åt vänster i stället.

 5. Om du vill läsa innehållet i bilden sveper du åt vänster tills du kommer till bilden. VoiceOver läser upp innehållet.

  Obs!: Om du använder telefonen i liggande orientering måste du svepa åt höger för att läsa innehållet i bilden.

Gå igenom bilderna

Om du vill navigera i bild miniatyrerna i normalvyn (vyn som öppnas när du öppnar en PowerPoint presentation) kan du svepa åt höger tills du kommer till fönstret bild miniatyr. VoiceOver meddelar till exempel: ”Bild 1 av 9, <bildrubrik>.” Svep åt höger om du vill gå till nästa miniatyrbild.

Så här navigerar du bland bilderna i bildspelsvyn:

 • Svep åt vänster med tre fingrar om du vill flytta till nästa bild.

 • Svep åt höger med tre fingrar om du vill flytta till föregående bild.

Skapa en ny, tom presentation

Skapa en ny, tom presentation för att komma igång snabbt. Du kan lägga till ett fördefinierat tema senare för att ge presentationen ett snyggt utseende.

Du kan också skapa en presentation från en mall. Anvisningar finns i använda en skärm läsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint.

 1. Öppna PowerPoint. Du kan landa på en vy med tillgängliga mallar och teman, eller i vyn senaste visas dina senaste presentationer.

  Tips: Om du vill flytta från redigeringsvyn till vyn senaste sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Spara och Stäng, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Dra ett finger längst ned på skärmen tills du hör "knappen nytt" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: ”Tom presentation.”

 3. Om du vill skapa en tom presentation dubbeltrycker du på skärmen.

  Presentationen öppnas och fokus ligger på den nya bilden.

 4. Om du vill redigera den nya bilden sveper du åt höger tills du hör det första platshållarelementet på bilden, till exempel ”Rubrik, textruta” och dubbeltrycker sedan på skärmen för att markera den. Dubbel tryck på skärmen om du vill skriva text i plats hållaren. Skriv sedan texten med hjälp av skärm tangent bordet.

Lägga till eller ändra ett tema i en presentation

Ett tema är en samling med koordinerade färg scheman, bakgrunder, teckensnitts format och placering av plats hållare. Använd färdiga teman för att snabbt ändra utseendet på presentationen.

 1. I redigeringsvyn i presentationen sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Visa menyfliksområdet, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör den valda fliken, till exempel "fliken Start".

 2. Öppna flikmenyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Design” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen Teman” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill navigera bland tillgängliga teman drar du ett finger längst ned på skärmen. VoiceOver läser upp temaalternativen medan du flyttar runt.

 6. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till ett tema som du vill använda.

Infoga en ny bild

Du kan lägga till en ny bild i en presentation med hjälp av en knapp i miniatyr fönstret i PowerPoint. Gå till knappen genom att svepa åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Ny bild, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att lägga till en ny bild.

Spara en presentation

 1. I PowerPoint-presentationen sveper du åt vänster eller höger tills VoiceOver meddelar: "Stäng filen, knapp." Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

  Tips: Om du vill se vad som visas på skärmen placerar du fingret på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du till exempel vill hitta knappen Stäng fil drar du fingret till det övre vänstra hörnet på skärmen.

 2. Om du sparar presentationen för första gången bekräftar PowerPoint att du verkligen vill spara. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: "Spara ellips, knapp." Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Ange ett namn på presentationen med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Dra fingret på skärmen för att hitta en plats där du vill spara, till exempel telefonen eller en plats på OneDrive. VoiceOver läser upp platserna medan du flyttar. När du kommer till platsen där du vill spara lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen. Om det finns mappar som ska öppnas sveper du åt höger tills du kommer till en mapp och dubbeltrycker för att öppna den.

 5. Om du vill spara presentationen sveper du åt vänster tills du hör ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja den. Presentationen sparas.

Lägga till text i en bild

 1. Gå till bilden där du vill lägga till text i en PowerPoint presentation. För en rubriktextruta meddelar VoiceOver: ”Rubriktextruta, textruta, textfält.” För en textruta meddelar VoiceOver: ”Textruta, textruta, textfält.” Dubbeltryck för att markera textrutan.

 2. Om du vill skriva med tangentbordet på skärmen drar du fingret över den undre delen av skärmen tills VoiceOver läser upp den bokstav du vill använda. Välj bokstaven genom att lyfta fingret och dubbeltrycka på skärmen. När du har skrivit klart placerar du fingret på skärmen och drar det till knappen Dölj tangentbord halvvägs upp på skärmen vid högerkanten. Dölj tangentbordet genom att lyfta fingret och dubbeltrycka på skärmen.

 3. Om du vill flytta till nästa text ruta sveper du åt höger tills VoiceOver meddelar den andra text rutan.

 4. Dubbeltryck på skärmen för att börja ange text i fältet. Skriv med hjälp av skärmtangentbordet.

Formatera din text

Med formatering kan du förbättra läsbarheten i texten och dra uppmärksamheten till det som är viktigt. PowerPoint erbjuder många alternativ för att formatera innehållet, till exempel listor, hyperlänkar, färger och olika alternativ för teckenformatering.

 1. Markera textrutan som innehåller texten när du befinner dig på bilden där du vill formatera text.

 2. Kontrollera att tangentbordet är dolt. Dölj tangentbordet genom att placera fingret på skärmen och dra det till knappen Dölj tangentbord halvvägs upp på skärmen vid högerkanten. När VoiceOver meddelar knappen lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Du kan välja grundläggande formateringsalternativ, som fetstil, kursiv stil och understruken text, genom att svepa åt höger tills VoiceOver meddelar knappen som du vill använda. Tillämpa alternativet genom att dubbeltrycka på skärmen.

Lägga till en punktlista

 1. Gå till textrutan där du vill lägga till listan när du befinner dig på en bild.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Punkter, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att påbörja punktlistan.

Lägga till en numrerad lista

 1. Gå till textrutan där du vill lägga till listan när du befinner dig på en bild.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Numrering, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att påbörja den numrerade listan.

Öka teckenstorleken

 1. Markera textrutan som innehåller texten du vill formatera när du befinner dig på en bild.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Visa menyfliksområdet, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Teckensnitt, <namn på befintligt teckensnitt>, <befintlig teckensnittsstorlek>, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 4. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Plus, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att öka storleken med en punkt.

Minska teckenstorleken

 1. Markera textrutan som innehåller texten du vill formatera när du befinner dig på en bild.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Visa menyfliksområdet, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 3. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Teckensnitt, <namn på befintligt teckensnitt>, <befintlig teckensnittsstorlek>, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 4. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Minus, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att minska storleken med en punkt.

Ändra teckenfärgen

 1. Markera textrutan som innehåller texten du vill formatera när du befinner dig på en bild.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Visa menyfliksområdet, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

 3. Start-menyn öppnas. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Teckensnittsfärg, knapp.” Öppna menyn Teckensnittsfärg genom att dubbeltrycka på skärmen.

 4. Svep åt höger för att bläddra bland alternativen. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till en färg som du vill använda.

Lägga till stödanteckningar

Du kan lägga till stödanteckningar som påminnelser om vad du ska säga när du gör presentationen inför åhörare.

 1. Öppna presentationen i vyn Normal i PowerPoint.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Anteckningar, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

 3. VoiceOver meddelar: ”Bildanteckningar, textruta, textfält.” Öppna anteckningsområdet för redigering genom att dubbeltrycka på skärmen.

 4. Ange dina anteckningar med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. När du är klar sveper du åt vänster tills VoiceOver meddelar knappen Stäng. Stäng stödanteckningsområdet genom att dubbeltrycka på skärmen.

Presentera dina bilder på en mål grupp

 1. Öppna presentationen i PowerPoint.

 2. Svep åt höger med ett finger tills VoiceOver meddelar: ”Starta bildspelet från den här bilden, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att starta bildspelet.

 3. Svep åt vänster med tre fingrar om du vill flytta till nästa bild. Svep åt höger med tre fingrar om du vill flytta till föregående bild.

 4. VoiceOver läser upp innehållet i den första textrutan som du kommer till i en bild. Svep åt höger med ett finger om du vill att resten av bildinnehållet ska läsas upp. Fokus flyttas till nästa objekt och VoiceOver läser upp innehållet.

  Tips: När du hör en knackning har du nått slutet av bilden och det finns inget mer innehåll att läsa upp.

Mer information finns i använda en skärm läsare för att visa presentationen i PowerPoint.

Avsluta bildspelsvyn

Om du vill avsluta bildspelet i slutet av presentationen sveper du åt vänster med tre fingrar. Bildspelet avslutas och du återgår till vyn Normal.

Avsluta bildspelet när som helst:

 1. I bildspelsvyn sveper du nedåt med tre fingrar för att visa verktygsfältet för bildspel.

 2. Placera ett finger på skärmen och dra det långsamt till det övre vänstra hörnet. VoiceOver meddelar: ”Avsluta bildspel, knapp.”

 3. Lyft fingret och dubbeltryck på skärmen för att avsluta bildspelet.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att skapa, läsa och redigera presentationer. En PowerPoint presentation är ett bild spel. Varje bild är en tom arbetsyta för bilder, ord och former som hjälper dig att föra fram ditt budskap.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint och logga in

Få ut mesta möjliga av de PowerPoint för Android funktionerna och ta med dig dina presentationer var du än är genom att logga in på PowerPoint. Du kan också använda appen utan att logga in.

 1. Svep åt vänster eller höger på Start skärmen eller menyn appar på din enhet tills du hör "PowerPoint" och dubbel tryck sedan på skärmen. PowerPoint för Android öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Logga in” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Få saker gjorda var du än är.”

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Inloggning” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du inte har något konto sveper du åt höger tills du hör ”Registrera dig kostnadsfritt”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Öppna skärm tangent bordet genom att dubbelklicka på skärmen och sedan skriva in e-postadressen, telefonnumret eller den Skype-adress som du använde för att skapa ditt konto.

 5. Svep åt höger tills du hör ”knappen Nästa” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Öppna skärmtangentbordet genom att dubbeltrycka på skärmen och skriv sedan lösenordet.

 7. Svep åt höger tills du hör ”knappen Inloggning” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna en presentation

I PowerPoint kan du snabbt öppna en presentation som du har arbetat med nyligen eller bläddra i OneDrive eller på din enhet för filen.

 1. I vyn PowerPoint sveper du åt höger tills du hör "öppna, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Tips: Du kan snabbt öppna en presentation som du nyligen har arbetat med genom att svepa åt höger tills du hör namnet på presentationen. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. I menyn Öppna sveper du åt höger tills du hör den plats du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör namnet på presentationen och dubbeltryck sedan på skärmen. Presentationen öppnas i Läsvyn.

 4. Flytta till vyn Redigering genom att svepa åt höger tills du hör: ”Bild ett, markerad.”

 5. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Knappen Redigera.”

 6. Dubbeltryck på skärmen. Presentationen öppnas i vyn Redigering.

Läsa bildinnehållet i vyn Redigering

Du kan kontrollera bildinnehållet medan du arbetar i presentationen i vyn Redigering.

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör: ”Bildnummer, redigeringskontroll för bild.” Fokus är nu på huvudinnehållsområdet.

 2. Svep åt höger och TalkBack tillkännager det första bild elementet. Om elementet är ett text element läser TalkBack innehållet.

 3. Svep åt höger tills du har lyssnat på alla element i bilden.

 4. Om fönstret bild anteckningar är öppet och har stöd anteckningar sveper du åt höger tills du hör: "bild anteckningar", följt av stöd anteckningarna.

Läsa bildinnehållet i andra vyer

 • I bildspelsvyn meddelar TalkBack automatiskt innehållet i bilden när du öppnar bilden. Du kan också dra en finger långsamt i den övre delen av skärmen och TalkBack meddelar bild elementen och deras innehåll.

 • I Läsvyn sveper du åt vänster eller höger. TalkBack läser upp bildnummer, rubrik och om bilden innehåller anteckningar eller kommentarer.

Gå igenom bilder

Kontrollera att bilderna ligger i rätt ordning och att allt innehåll finns med i presentationen.

 • I redigeringsvyn kan du flytta till nästa bild genom att svepa åt vänster med två fingrar. Gå till föregående bild genom att svepa åt höger med två fingrar.

 • I Läsvyn går du till nästa bild genom svepa åt höger med ett finger. Om du vill gå till föregående bild, sveper du åt vänster med ett finger.

Skapa en ny, tom presentation

Skapa en ny, tom presentation för att komma igång snabbt. Du kan lägga till ett fördefinierat tema senare för att ge presentationen ett snyggt utseende.

Du kan också skapa en presentation från en mall. Anvisningar finns i använda en skärm läsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint.

 1. Öppna PowerPoint för Android. Du kommer till Senaste-menyn där dina senaste presentationer visas.

  Tips: Om du vill flytta från miniatyrvyn till Arkiv -menyn sveper du åt vänster tills du hör "knappen Arkiv" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Arkiv, meny, öppen”.

  Tips: Om du vill flytta från redigeringsvyn till Arkiv -menyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "ej markerad, tillbaka, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt vänster tills du hör "knappen Arkiv" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: ”Arkiv, meny, öppen”.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Ny, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Tom presentation.”

 3. Svep åt höger tills du hör den mall du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Presentationen öppnas i miniatyrvyn och fokus ligger på den nya bilden.

 4. Börja redigera den nya bilden genom att svepa åt höger tills du hör "markerad, bild en" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: ”Knappen Redigera.” Dubbeltryck på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn.

Lägga till eller ändra ett tema i en presentation

Ett tema är en samling med koordinerade färg scheman, bakgrunder, teckensnitts format och placering av plats hållare. Använd färdiga teman för att snabbt ändra utseendet på presentationen.

 1. Svep åt vänster i redigeringsvyn tills du hör "fler alternativ, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "meny", följt av den markerade fliken.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Design” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”menyn Teman” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Teman”.

 5. Svep åt höger tills du hör det tema du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen. Den valda menyn används i hela presentationen och fokus återgår till fliken Design.

Infoga en ny bild

Du kan lägga till hur många bilder du vill i presentationen.

 1. Svep åt höger i redigeringsvyn tills du hör "ej markerad, fler alternativ, växla" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "flik-menyn <aktuella fliken> markerad."

 2. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Infoga” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen Ny bild” och dubbeltryck sedan på skärmen. Den nya bilden har nu lagts till och visas i huvudinnehållsområdet.

Spara en presentation

Om du är inloggad sparar PowerPoint automatiskt presentationen till OneDrive medan du arbetar. Om du vill spara en kopia av presentationen på din enhet är det enkelt med TalkBack.

 1. Svep åt vänster i läsvyn tills du hör "knappen Arkiv" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Arkiv-menyn öppna".

 2. Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara som” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Öppna skärmtangentbordet genom att dubbeltrycka på skärmen. Skriv sedan det filnamn som du vill spara filen med.

 4. När du är klar sveper du åt vänster tills du hör den plats där du vill spara filen, till exempel ”Den här enheten, presentationer”. Dubbeltryck på skärmen för att välja platsen.

 5. Svep till vänster eller höger till mappen du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara” och dubbeltryck sedan på skärmen. Filen har sparats och fokus återgår till Läsvyn.

Lägga till text

Använd TalkBack för att enkelt lägga till text i bilderna för att få ut ditt budskap.

 1. I vyn Redigering sveper du åt vänster eller höger tills du hör: ”Bildnummer, redigeringskontroll för bild.” Fokus är nu på huvudinnehållsområdet.

 2. Svep åt höger och TalkBack tillkännager det första bild elementet. Om elementet är ett text element du hör: "rubrik text ruta" eller "text ruta".

 3. I textelementet dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: ”< Textrutans typ>, markerad, knappen Klipp ut”. En snabbmeny visas och fokus är på knappen Klipp ut.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen Redigera text” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Visar <tangentbordsspråk> tangentbord.”

  Tips: Om du vill klistra in ett textstycke sveper du åt höger tills du hör ”knappen Klistra in”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill skriva text drar du fingret över den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp tecknen på skärmtangentbordet. När du hör det tecken som du vill använda lyfter du fingret. Tecknet läggs till i textrutan.

  Om textförutsägelse är aktiverat kan du välja de föreslagna orden på samma sätt.

Formatera text

Om du vill göra presentationen mer tillgänglig för olika målgrupper, kan du till exempel öka teckenstorleken eller använda fetstil för att göra texten mer läsbar.

 1. I vyn Redigering går du till den textruta som du vill formatera, enligt anvisningarna i Lägg till text.

 2. Svep åt höger tills du hör "ej markerad, fler alternativ, växla" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "flik-menyn <aktuella fliken> markerad."

 3. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Start” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör den textformatering som du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Vissa alternativ har undermenyer för formatering. Du kommer åt undermenyerna genom att svepa åt höger tills du hör "<formateringsalternativ>, meny" och dubbel tryck sedan på skärmen. Svep åt höger i undermenyn tills du hör det alternativ du vill ha och dubbel tryck sedan på skärmen.

Lägga till bilder

Ibland säger en bild mer än tusen ord, så varför inte lägga till en bild för att göra presentationen mer levande? Du kan lägga till en bild från din enhet eller din molnlagring.

 1. Svep åt vänster i redigeringsvyn tills du hör "foton, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "senaste-menyn." Menyn Öppna från öppnas. Fokus är på alternativet senaste .

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör den plats som du vill lägga till bilden från. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. På den valda platsen går du till bilden som du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara bild” och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden läggs till i bilden.

Mer detaljerade anvisningar om hur du lägger till bilder finns i använda en skärm läsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint.

Lägga till stödanteckningar

Med stödanteckningar kan du lägga till påminnelser eller stödpunkter för presentatören.

 1. Svep åt vänster eller höger i redigeringsvyn tills du hör "knappen Anteckningar" och dubbel tryck sedan på skärmen. Fönstret anteckningar öppnas längst ned på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "bild anteckningar" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: ”Visar <tangentbordsspråk> tangentbord.”

 3. Skriv in anteckningarna enligt anvisningarna i Lägg till text. Tecknen eller orden läggs till i fönstret Anteckningar.

 4. När du har skrivit klart sveper du åt vänster tills du hör "klar, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fokus återgår till bilden.

Presentera dina bilder på en mål grupp

Starta bildspelet när är det dags att dela din presentation med din målgrupp.

 1. I redigeringsvyn , med den första bilden i presentationen öppen sveper du åt vänster eller höger tills du hör "knappen presentera" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "markerat, bild ett." Bildspelsvyn öppnas med fokus på den första bilden i miniatyr fönstret.

 2. Om du vill visa nästa bild sveper du åt vänster med två fingrar. Om du vill gå tillbaka och Visa föregående bild sveper du åt höger med två fingrar.

 3. När du vill avsluta presentationen sveper du åt höger i vyn Bildspel tills du hör ”knappen Avsluta bildspel”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Mer information finns i använda en skärm läsare för att visa presentationen i PowerPoint.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använd en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint Mobile med Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att skapa, läsa och redigera presentationer. En PowerPoint presentation är ett bild spel. Varje bild är en tom arbetsyta för bilder, ord och former som hjälper dig att föra fram ditt budskap.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint och logga in

 1. Svep åt höger på enhetens start sida tills du hör "PowerPoint" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Start sida, knappen ny".

 2. Svep åt höger tills du hör ”knappen Inloggning” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Låt oss bli inloggad."

 3. Gör något av följande:

  • Om du inte är inloggad på något annat Office-program på din enhet eller vill lägga till ett nytt konto sveper du åt höger tills du hör den kontotyp du vill använda för att logga in och dubbeltrycker sedan på skärmen för att välja den.

  • Om du redan är inloggad på ett annat Office-program på din enhet och vill använda samma konto sveper du åt höger tills du hör namnet på kontot och dubbeltrycker sedan på skärmen för att välja det.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Fortsätt, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du har använt ett nytt konto hör du: "knappen Avbryt". Om du har använt ett befintligt konto är du redo att använda PowerPoint Mobile.

 5. Svep åt höger tills du hör: "e-postadress, redigerbar text".

 6. Dubbel tryck på skärmen och skriv din e-postadress med hjälp av skärm tangent bordet.

 7. Dra ett finger i den övre halvan av skärmen tills du hör "knappen Nästa" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 8. Svep åt höger tills du hör "lösen ord" och dubbel tryck sedan på skärmen. Skärm tangent bordet visas längst ned på skärmen.

 9. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet.

 10. Dra ett finger på skärmen tills du hör "inloggning, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "konto som du har lagt till i den här appen".

 11. Svep åt höger tills du hör "Stäng, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Start sida, knappen ny".

Öppna en presentation

Startsidan innehåller en lista med nyligen öppnade presentationer.

 1. På Start sidan PowerPoint sveper du åt höger tills du hör namnet på en presentation följt av sökvägen till filen. Om den första presentationen i listan inte är den du söker, fortsätter du svepa åt höger tills du hittar rätt.

 2. Om du vill öppna den markerade presentationen dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: ”PowerPoint-fönster, bild”, följt av rubriken på den första bilden. Du är nu i bildmarkeringsvyn.

Gå igenom bilder

 1. I miniatyrvyn sveper du åt höger eller vänster för att navigera mellan bilderna. Skärmläsaren läser upp rubrik och sidnummer för varje bild.

 2. När du hittar den bild som du vill öppna, dubbeltrycker du på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Redigera” och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn och du hör: ”Bild, ruta.”

 4. Om du vill återgå till miniatyrvyn sveper du åt höger tills du hör "av, tillbaka, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Läsa bildinnehållet

 1. I redigeringsvyn sveper du åt höger tills du hör det aktuella bild numret och innehållet i det första elementet på bilden, följt av element typen.

 2. Fortsätt svepa åt höger tills du har växlat mellan alla element på bilden.

Skapa en ny, tom presentation

Skapa en ny, tom presentation för att komma igång snabbt. Du kan lägga till ett fördefinierat tema senare för att ge presentationen ett snyggt utseende.

Du kan också skapa en presentation från en mall. Anvisningar finns i använda en skärm läsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint.

 1. Öppna PowerPoint Mobile. Du kommer till Senaste-menyn där dina senaste presentationer visas.

  Tips: Om du vill flytta från miniatyrvyn till Arkiv -menyn sveper du åt höger tills du hör "knappen Arkiv" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Backstage-sida."

  Tips: Om du vill flytta från redigeringsvyn till Arkiv -menyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "snabb åtkomst, kommandon, knappen tillbaka" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör "knappen Arkiv" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: "Backstage-sida."

 2. Svep åt höger tills du hör ”Ny, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Ny, Tom presentation.”

 3. Om du vill skapa en tom presentation dubbeltrycker du på skärmen.

  Presentationen öppnas i miniatyrvyn och fokus ligger på den nya bilden.

 4. Om du vill börja redigera den nya bilden dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: "Snabbmeny." Svep åt höger tills du hör ”Redigera, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn.

Lägga till eller ändra ett tema i en presentation

Ett tema är en samling med koordinerade färg scheman, bakgrunder, teckensnitts format och placering av plats hållare. Använd färdiga teman för att snabbt ändra utseendet på presentationen.

 1. När du redigerar en bild sveper du åt höger tills du hör "fler alternativ, knappen dold" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör "tabbväljaren lista", följt av den markerade fliken, till exempel "Start, knappen dold".

 2. Om du vill öppna menyn tabbar dubbeltrycker du på skärmen.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör "design" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen Teman” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger eller vänster tills du hör det tema du vill använda, till exempel ”Galleri” eller ”Himmel” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Tillämpar tema”.

  Obs!: Skärmläsaren meddelar om enheten behöver hämta saknade teckensnitt till det valda temat.

 6. Stäng menyn design genom att dra med fingret på skärmens nederkant tills du hör "fler alternativ, knappen expanderad" och dubbel tryck sedan på skärmen.

Infoga en ny bild

PowerPoint lägger till nya bilder efter den bild du senast öppnade, så innan du lägger till en ny bild måste du gå till rätt plats enligt beskrivningen i navigera bland bilder.

 1. Svep åt höger i miniatyrvyn tills du hör "knappen ny bild" och dubbel tryck sedan på skärmen.

Spara en kopia av presentationen

 1. Svep åt höger i miniatyrvyn tills du hör "snabb åtkomst, kommandon, verktygsfält, knappen fil" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Spara" och dubbel tryck sedan på skärmen. Menyn Spara öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "Spara en kopia av filen, knapp" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör den plats där du vill spara filen och dubbel tryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör den mapp du vill använda och dubbel tryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Nästa, knapp i appfält” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Om du vill ändra fil namnet sveper du åt vänster tills du hör "fil namn, redigerbar text" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Skärm tangent bordet visas längst ned på skärmen.

 8. Använd skärm tangent bordet för att ta bort det gamla namnet och skriv sedan det nya fil namnet.

 9. Om du vill spara en kopia av filen sveper du åt höger tills du hör "Spara en kopia, knappen i fältet program" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Spara -menyn stängs och fokus återgår till vyn bild markering.

PowerPoint sparar automatiskt alla ändringar i presentationen med det namn du angav.

Lägga till text

 1. När du redigerar en bild i PowerPoint sveper du åt höger tills du hittar den text ruta där du vill lägga till text och dubbel tryck sedan på skärmen för att öppna text rutan för redigering.

 2. Skriv texten med hjälp av skärmtangentbordet.

 3. Dra med fingret runt den undre kanten av skärmen tills du hör: ”Bakåt, knappen dold”. Dubbeltryck på skärmen för att stänga tangentbordet.

  Fokus är kvar på knappen Bakåt. Dubbeltryck på skärmen igen för att återgå till bildmarkeringsvyn.

Lägga till en lista i en text ruta

Du kan lägga till en punktlista eller en numrerad lista i textrutorna i presentationen. Med hjälp av listor kan du ordna texten.

 1. När du redigerar en bild i PowerPoint sveper du åt höger tills du hittar den text ruta där du vill lägga till punkter eller numrering och dubbeltrycker sedan på skärmen för att öppna text rutan för redigering.

 2. Lägga till punkter eller numrering:

  • Om du vill lägga till ett punkt List objekt sveper du åt höger tills du hör "av, punkter" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om du vill lägga till ett numrerat List objekt sveper du åt höger tills du hör "av, numrerad lista" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Skriv listobjektet med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Om du vill lägga till ytterligare ett listobjekt drar du med fingret runt nedre högra hörnet på skärmen tills du hör: ”Retur”. Dubbel tryck på skärmen för att infoga ett nytt List objekt och Använd skärm tangent bordet för att skriva.

 5. Slutför listan genom att dra med fingret runt den undre kanten av skärmen tills du hör: ”Bakåt, knappen dold”. Dubbel tryck på skärmen för att stänga skärm tangent bordet.

  Fokus är kvar på knappen Bakåt. Dubbeltryck på skärmen igen för att återgå till bildmarkeringsvyn.

Lägga till bilder

Du kan använda bilder som du har sparat på din enhet i presentationen.

 1. När du redigerar en bild i PowerPoint sveper du åt höger tills du hör "foton, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Foto fönster". Fokus är på den senaste bilden och skärm läsaren läser upp fil namnet.

 2. Svep åt höger tills du hittar den bild du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Markerad”, följt av namnet på bilden.

 3. Dra med fingret längs den nedre kanten på skärmen tills du hör ”knappen Infoga appfält”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Appen Foton stängs och bilden infogas i bilden.

Lägga till stödanteckningar

Du kan använda stödanteckningar för ytterligare information eller kommentarer som du inte vill ska ingå i själva presentationen.

 1. När du redigerar en bild i PowerPoint sveper du åt höger tills du hör "av, anteckningar, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster tills du hör "bild anteckningar" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 3. Skriv anteckningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Dra med fingret längs det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”knappen Stäng”. Dubbeltryck sedan på skärmen för att stänga tangentbordet.

 5. Dubbeltryck på skärmen för att stänga rutan Anteckningar.

Presentera dina bilder på en mål grupp

 1. Öppna den första bilden i presentationen som du vill ge PowerPoint.

 2. Svep åt höger tills du hör ”knappen Presentera” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Liggande läge.” Rotera enheten 90 grader motsols, annars kommer svepanvisningarna här ge fel resultat.

 3. Svep åt höger tills du hör "knappen nästa bild" och dubbel tryck sedan på skärmen för att gå till nästa bild.

 4. Dubbeltryck på skärmen för att gå framåt i presentationen. När du når den sista bilden hör du: ”Bildspelet är slut”. Dubbeltryck på skärmen för att avsluta presentationsvyn.

 5. Ändra tillbaka enheten till stående läge.

Mer information finns i använda en skärm läsare för att visa presentationen i PowerPoint.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för webben med tangent bordet och en skärm läsare för att skapa, läsa och redigera en presentation. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

En PowerPoint presentation är ett bild spel. Varje bild är en tom arbetsyta för bilder, ord och former som hjälper dig att föra fram ditt budskap.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

I det här avsnittet

ÖppnaPowerPoint för webben

Logga in på PowerPoint för webben och ta med dig dina presentationer vart du än går.

 1. Gå till Office.comi din webbläsare. Inloggnings sidan öppnas.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "logga in på ditt konto" och tryck sedan på RETUR. Menyn Välj ett konto öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Logga in genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör det konto du vill använda och tryck sedan på RETUR. Använd autentiseringsuppgifterna som är anslutna till kontot för att logga in.

  • Om du vill lägga till ett nytt konto trycker du på TABB tills du hör "Använd ett annat konto, knapp" och trycker sedan på RETUR. Ange din e-postadress, ditt telefonnummer eller din Skype-adress och tryck sedan på RETUR. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "PowerPoint, länk" och tryck sedan på RETUR.

 5. PowerPoint för webben öppnas. Du hör "Microsoft PowerPoint för webben " eller "Välkommen till PowerPoint". Fokus är på en ny tom presentations alternativ.

Öppna en presentation

I PowerPoint för webben kan du snabbt öppna en presentation som du nyligen har arbetat med, eller bläddra i OneDrive-mapparna efter filen.

 1. Öppna PowerPoint för webben och logga in.

 2. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör antingen namnet på en nyligen utförd presentation som du vill arbeta med eller på en annan plats i filen och tryck sedan på RETUR.

  Om du har valt en annan plats trycker du på TABB och piltangenterna för att leta upp filen och trycker sedan på RETUR.

  Tips: Om du redan arbetar med en bild och vill öppna en annan presentation trycker du på Alt + Windows-tangenten + F och sedan på O. Tryck på TABB för att gå till filen eller spara plats i menyn Öppna och tryck sedan på RETUR.

Öppna en presentation i den fullständiga versionen av PowerPoint

Om du har full Skriv bords versionen av PowerPoint får du många fler alternativ när du arbetar med dina filer. Det är enkelt att öppna hela versionen från PowerPoint för webben.

 1. I redigeringsvyn trycker du på Alt + Windows-tangenten + O. Presentationen öppnas i Skriv bords versionen.

 2. Navigera tillbaka till PowerPoint för webben och tryck sedan på CTRL + W för att stänga webbläsaren.

Läsa bildinnehållet i vyn Redigering

Du kan kontrollera bildinnehållet medan du arbetar i presentationen i vyn Redigering.

 1. Tryck på CTRL + F6 tills du hör "bild panel" och tryck sedan på TABB-tangenten. Skärmläsaren läser upp det första elementet på bilden med dess innehåll.

 2. Tryck på TABB för att gå till nästa element och läsa det.

Läsa bildinnehållet i bildspelsvyn

 1. I redigeringsvyn trycker du på Alt + Windows-tangenten + W och sedan B. Den första bilden i presentationen öppnas i bildspelsvyn .

 2. Skärm läsaren börjar automatiskt läsa innehållet i bilden. Tryck på Ctrl för att stoppa skärmläsaren.

Gå igenom bilder

Kontrollera att bilderna ligger i rätt ordning och att allt innehåll finns med.

 1. I redigeringsvyn trycker du på CTRL + F6 tills du hör numret på den aktuella bilden. Fokus flyttas då till miniatyrrutan.

 2. Bläddra i miniatyrrutan genom att trycka på uppåt- eller nedåtpilarna. Skärmläsaren läser upp nummer och rubrik på bilden, samt om bilden innehåller anteckningar eller kommentarer.

 3. Om du vill flytta från miniatyr fönstret till bilden trycker du på CTRL + F6 tills du hör "bild panelen" och trycker sedan på TABB-tangenten.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du har gått igenom alla element på bilden för att navigera i bilden.

Skapa en ny, tom presentation

Skapa en ny, tom presentation för att komma igång snabbt. Du kan lägga till ett fördefinierat tema senare för att ge presentationen ett snyggt utseende.

Du kan också skapa en presentation från en mall. Anvisningar finns i använda en skärm läsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint.

 1. Öppna PowerPoint för webben. Du hamnar på en sida med de senaste presentationerna, ett sökfält, mallar och teman. Fokus är på mallen för en ny, tom presentation.

  Tips: Om du redan redigerar en presentation trycker du på Alt + Windows-tangenten + F, N för att öppna den nya menyn.

 2. Tryck på RETUR om du vill skapa en tom presentation.

 3. Presentationen öppnas och fokus ligger på den första bilden. Tryck på TABB-tangenten för att gå till rubriktextrutan.

Lägga till eller ändra ett tema i en presentation

Ett tema är en samling med koordinerade färg scheman, bakgrunder, teckensnitts format och placering av plats hållare. Använd färdiga teman för att snabbt ändra utseendet på presentationen.

 1. I redigeringsvyn trycker du på Alt + Windows-tangenten + G och sedan H. Du hör: "Office-tema."

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör det tema du vill använda och tryck sedan på RETUR.

Infoga en ny bild

Du kan lägga till hur många bilder du vill i presentationen.

 1. Tryck på Alt + Windows-tangenten + H, sedan I. Du hör: "dialog ruta, ny bild".

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör den Bildlayout du vill infoga och tryck sedan på RETUR eller ALT + RETUR.

Tips: Om du snabbt vill lägga till en ny, tom bild baserat på den föregående bildens layout trycker du på CTRL + F6 tills du hör numret på den aktuella bilden. Fokus flyttas då till miniatyrrutan. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hör den bild du vill använda och tryck sedan på CTRL + M.

Spara en lokal kopia av presentationen

PowerPoint för webben sparar automatiskt presentationen på OneDrive medan du arbetar. Om du vill spara en kopia av presentationen på din enhet, är det enkelt med skärmläsaren och kortkommandon. Du kan ladda ned presentationen som en PowerPoint PPTX-, PDF- eller ODP-fil.

Obs!: De ändringar som du gör i den lokala kopian sparas inte automatiskt till den ursprungliga filen på OneDrive.

 1. Tryck på Alt + Windows-tangenten + F, sedan W, C. Du hör: "dialog, MicrosoftPowerPoint för webben." Fokus på knappen Ladda ned .

 2. Tryck på RETUR för att ladda ned presentationen. Du hör: "nytt meddelande".

 3. Tryck på Alt + Windows-tangenten + N för att gå till meddelandet. Du hör: "knappen Öppna". Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Spara” och tryck sedan på Retur. Filen hämtas till mappen hämtade filer på enheten.

Lägga till text

Använd skärmläsaren och kortkommandon för att enkelt lägga till text i bilderna och få fram ditt budskap.

 1. Om du vill flytta fokus till ett redigerbart område på en bild, trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: ”Bilder.”

 2. Tryck på Tabb för att gå till den första platshållaren på bilden. Platshållarens typ läses upp. Om det är en textplatshållare trycker du på Retur för att skriva innehållet.

 3. Tryck på F2 när du är klar.

 4. Tryck på TABB för att gå till nästa plats hållare. Tryck på Retur om du vill redigera platshållaren. Avsluta genom att trycka på F2. Upprepa för alla platshållare på bilden.

Formatera text

Om du vill göra presentationen mer tillgänglig för olika målgrupper, kan du till exempel öka teckenstorleken eller använda fetstil för att göra texten mer läsbar.

 1. Om du vill flytta fokus till ett redigerbart område på en bild, trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: ”Bilder.”

 2. Tryck på TABB för att gå till det första redigerbara området på bilden.

 3. Tryck på Retur för att markera det redigerbara området.

 4. Tryck på Ctrl+A för att markera all text i området. Om du vill markera en del av texten i området, trycker du på piltangenterna tills du hör texten och sedan på Ctrl+Skift+piltangenterna för att markera texten som du vill använda.

 5. Använd följande kortkommandon för de flesta vanliga formateringsalternativ i den markerade texten:

  • Fetstil: Ctrl+B

  • Kursiv: Ctrl+I

  • Understruken: Ctrl+U

  • Öka tecken storlek: Ctrl +] (höger hak paren tes)

  • Minska tecken storlek: Ctrl + [(vänster hak paren tes)

 6. Om du vill ha till gång till fler formateringsalternativ trycker du på Alt + Windows-tangenten + H och trycker sedan på TABB-tangenten tills du hör det formateringsalternativ du vill använda, till exempel "knappen punkt lista". Tryck på blanksteg för att välja ett alternativ. Tryck på Alt+nedåtpilen för att expandera kombinationsrutor.

Lägga till bilder

Ibland säger en bild mer än tusen ord, så varför inte lägga till en bild för att göra presentationen mer levande? I PowerPoint för webben kan du lägga till bilder från din egen lagringsplats, eller använda bilder direkt från Internet.

Tips: Om du vill lägga till bilder på rätt ställe och i exakt storlek använder du en bild baserad på en bildlayout som utformats för bilder, till exempel bild med bildtext. Mer information finns i använda en skärm läsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint.

Lägga till bilder från din enhet

 1. På en bild där du vill lägga till en bild trycker du på Alt + Windows-tangenten + N och sedan P. Dialog rutan Öppna i Windows öppnas, fokus är i fältet fil namn.

 2. Tryck på TABB och piltangenterna tills du hör önskad bildfil och tryck sedan på RETUR.

Lägga till bilder från Internet

 1. På en bild där du vill lägga till en bild trycker du på Alt + Windows-tangenten + N och sedan på F, F. Dialog rutan Sök Bing-bilder öppnas, fokus är på Sök fältet.

 2. Skriv sökorden och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på ESC + vänster eller höger piltangent tills du hör den bild du vill infoga och tryck sedan på RETUR för att markera bilden. Du hör: ”Markerad”.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "knappen Infoga" och tryck sedan på RETUR.

Lägga till stödanteckningar

Med stödanteckningar kan du lägga till påminnelser eller stödpunkter för presentatören.

 1. På den bild där du vill lägga till stöd Anteckningar trycker du på CTRL + F6 tills du hör: "PowerPoint för webben, bild anteckningar."

  Om du inte hör "PowerPoint för webben, bild anteckningar" trycker du på Alt + Windows-tangenten + W och sedan PN för att visa fönstret bild anteckningar.

 2. Fokus flyttas till fönstret bild anteckningar. Skriv dina stödanteckningar för bilden.

Presentera dina bilder på en mål grupp

När det är dags att dela din presentation med din målgrupp, använder du kortkommandon och skärmläsaren för att starta bildspelet.

 1. I redigeringsvyn trycker du på Alt + Windows-tangenten + W och sedan B. Bild spelet startar från den första bilden i presentationen.

  Tips: Tryck på C om du vill starta bildspelet från aktuell bild.

 2. Tryck på TABB-tangenten i bild spelet tills du hör presentations namnet. Fokus flyttas till bildspelet.

 3. Tryck på N om du vill gå till nästa bild. Tryck på P om du vill gå till föregående bild.

 4. Tryck på Esc när du vill avsluta presentationen. Fokus återgår till vyn Redigering.

Mer information finns i använda en skärm läsare för att visa presentationen i PowerPoint.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Kortkommandon i PowerPoint för webben

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×