Office
Logga in
Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd PowerPoint 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att skapa, läsa och redigera presentationer. En PowerPoint-presentation är ett bildspel. Varje bild är en tom arbetsyta för bilder, ord och former som hjälper dig att föra fram ditt budskap.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • För kortkommandon kan du gå till Använda kortkommandon för att skapa en PowerPoint-presentation.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • Flera procedurer i det här avsnittet refererar till Backstage-vyn. I Office-program som PowerPoint refererar Backstage-vyn till den sida som öppnas när du väljer fliken Arkiv. Backstage-vyn innehåller en uppsättning kommandon som du använder för att utföra åtgärder i en presentationsfil, som att öppna och spara den, medan menyfliksområdet innehåller en uppsättning kommandon för att arbeta i en presentation, t.ex. infoga en bild eller lägga till en kommentar.

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint

Öppna PowerPoint 2016 genom att trycka på Windows-logotypen, skriva PowerPoint och sedan trycka på Retur. PowerPoint öppnas i en vy som visar de senaste presentationerna, ett sökfält, mallar och teman. Fokus är på mallen Tom presentation.

Öppna en presentation

I PowerPoint finns en lista över de filer som du har öppnat senast så att det är enkelt att hitta dem igen.

 1. När du har öppnat PowerPoint 2016 trycker du på Tabb tills du hör namnet på en presentation, följt av ”Knapp, Alt, F, 1”.

 2. Tryck på Retur om du vill öppna den första av de senast använda presentationerna. Annars trycker du på nedåtpilen tills du hittar den rätta presentationen och trycker på Retur.

 3. Om den presentation som du letar efter inte ingår i listan över senast använda presentationer trycker du på nedåtpilen tills du kommer till hyperlänken Öppna andra presentationer i slutet av listan. Tryck på Retur för att öppna fönstret Öppna. Där kan du leta efter filer i datorn och på nätverksplatser som du är ansluten till, t.ex. OneDrive.

Läsa bildinnehållet i vyn Normal

Huvudområdena i vyn Normal är miniatyrfönstret, bildredigeringsområdet och fönstret Anteckningar. Tryck på F6 för att bläddra mellan dem.

Varje bild har en eller flera platshållare, det vill säga textrutor och andra innehållselement.

 1. När fokus är på en bild trycker du på Tabb för att bläddra mellan dess platshållare. Skärmläsaren meddelar platshållartyperna när du flyttar mellan dem, t.ex. ”Rubriktextruta, redigering”.

 2. Tryck på Caps Lock+M för att läsa innehållet i platshållaren när du använder Skärmläsaren.

 3. Tryck på Esc för att flytta fokus till bilden igen när innehållet har lästs upp.

Läsa bildinnehållet i andra vyer

Utöver normalvyn finns det flera andra vyer för att arbeta med bilder i PowerPoint. Varje vy har unika funktioner. Följande vyer är särskilt praktiska:

 • Disposition. Visar en vy med endast texten i bildinnehållet. Du öppnar dispositionsvyn genom att trycka på Alt+W, P och sedan O. Tryck på Ctrl+Skift+Tabb om du vill växla mellan miniatyrer och dispositionen i vyn Normal.

  Obs!: Det händer att Skärmläsaren inte läser upp Dispositionsvy när du har tryckt på Alt+W, P, O.

 • Bildsortering. Visar alla bilderna i vågrätt ordning i rader så att du enkelt kan klippa ut, kopiera, klistra in och ordna om bilderna. Skärmläsare identifierar bilderna efter deras nummer och rubrik. Du öppnar vyn Bildsortering genom att trycka på Alt+W, I. Om du vill återgå till normalvyn trycker du på Alt+W, L.

 • Läsning. I den här vyn kan du gå igenom en presentation ungefär som i vyn Bildspel. Du öppnar läsvyn genom att trycka på Alt+W, D. Tryck på Esc för att återgå till föregående vy.

 • Bildbakgrund. I den här vyn kan du göra designändringar som gäller för alla bilderna. Du öppnar vyn Bildbakgrund genom att trycka på Alt+W, M. Fliken Bildbakgrund (Alt+M) läggs till i menyfliksområdet mellan flikarna Arkiv och Start. Stäng vyn Bildbakgrund genom att trycka på Alt+M, C.

 • Bildspel. Visar åskådarna bilderna i din presentation i helskärmsläge. Tryck på F5 för att starta ett bildspel. Gå framåt genom att trycka på Page Down. Gå bakåt genom att trycka på Page Up. Avsluta med Esc.

 • Föredragshållarvyn. Arbeta på presentationen med dina stödanteckningar på en dator (t.ex. din bärbara dator), medan publiken ser presentationen utan anteckningar på en annan skärm. Om datorn är ansluten till andra bildskärm och när du startar presentationen i vyn Bildspel öppnas föredragshållarvyn automatiskt på datorskärmen. Om du arbetar med en enda bildskärm och vill öppna föredragshållarvyn trycker du på Skift + F10, R.

  Använd följande kortkommandon om du vill läsa objekt på en bild:

  • Om du vill gå till förhandsgranskningen av bilden trycker du på Caps Lock + vänster eller höger piltangent och trycker sedan på Caps Lock + RETUR för att flytta fokus till fönstret Bildspel.

  • I fönstret Bildspel trycker du på Caps Lock + höger eller vänster piltangent för att navigera bland alla objekt. Tryck på Caps Lock + M för att läsa objekten.

  • Gå tillbaka till föredragshållarvyn genom att först trycka på Caps Lock + höger piltangent tills du hör ”Återgå till föredragshållarvyn”, därefter på Caps Lock + RETUR.

   Obs!: Om du presenterar utan föredragshållarvyn hör du inte ”Återgå till föredragshållarvyn”.

Mer information finns i Använda kortkommandon för att göra presentationen och Använda en skärmläsare för att visa presentationen i PowerPoint.

Gå igenom bilder

Du kan flytta snabbt mellan bilderna i miniatyrfönstret.

 1. Tryck på F6 tills du hör ”Bild” följt av bildens rubrik och t.ex. ”1 av 2”. Det betyder att skärmläsaren fokuserar i miniatyrfönstret.

 2. När fokus är i miniatyrfönstret läser skärmläsaren bildrubrikerna när du flyttar mellan bilderna. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att gå till nästa eller föregående bild.

Tips: Ibland kan skärmläsaren förlora fokus och därför inte läsa en rubrik. Om det sker trycker du på Alt+Tabb två gånger för att försöka flytta fokus från PowerPoint-fönstret och tillbaka till miniatyrbilderna.

Välja ett tema och skapa en presentation

Ett tema är en förinställd bildformgivning med bildlayout, färger och teckensnitt. Vissa teman innehåller också dekorativ grafik, till exempel en bakgrundsbild, en vågrät linje eller en dekorativ kantlinje. Ett tema kan bidra till att ge din presentation ett snyggt utseende.

Obs!: Alla teman är inte anpassade för personer med funktionshinder.

 1. När du öppnar PowerPoint visas Backstage-vyn. Där kan du välja bland inbyggda teman och mallar.

  Obs!: Såvida inte din grupp har skapat en PowerPoint-temamall som är anpassad för personer med funktionshinder och gjort den tillgänglig i Backstage-galleriet rekommenderar vi att du väljer den tomma standardpresentationen.

  Flytta mellan teman med hjälp av piltangenterna. Skärmläsare identifierar teman efter namn, inte efter färg eller design.

 2. Välj önskat tema genom att trycka på Retur. Ett förhandsgranskningsfönster öppnas och du hör: ”Knappen Skapa <temats namn>”. Fokus är på knappen Skapa.

 3. Tryck på Retur för att skapa presentationen. Presentationen öppnas i vyn Normal med en rubrikbild. Du hör: ”Bild 1, bild”.

 4. Tryck på Tabb för att flytta fokus till rubrikplatshållaren på den första bilden och börja skriva rubriktexten.

 5. Tryck på Esc när du har skrivit klart.

 6. Gå till nästa platshållare, d.v.s. den för underrubriken, genom att trycka på Tabb och börja sedan skriva.

Infoga en ny bild

Med rubrikbilden klar är du nu redo att lägga till bilder för resten av presentationen. Varje tema har en samling fördefinierade bildlayouter. Det kan t.ex. finnas en rubrikbild, en bild som innehåller en rubrikruta och en innehållsruta samt en bild som är uppdelad i två kolumner.

Tips: Det är viktigt att ge varje bild en rubrik för att göra bilderna anpassade för personer med funktionshinder.

Om du vill lägga till en ny bild baserat på layouten för den aktuella bilden trycker du på Ctrl+M.

Följ de här stegen om du vill lägga till en bild där en av de andra layouterna i det valda temat används:

 1. Öppna listan med bildlayouter genom att trycka på Alt+H, I. Fokus flyttas till listan och du hör namnet på den första bildlayouten.

 2. Bläddra till den bildlayout som du vill använda med piltangenterna. Du hör layoutnamnet, t.ex. Två innehållsdelar eller Innehåll med bildtext. Tryck på Retur för att infoga en ny bild med den valda layouten.

Tips: Om du vill duplicera en bild och dess innehåll flyttar du fokus till bilden eller dess miniatyr i miniatyrfönstret och trycker på Ctrl+D. När fokus är på miniatyrfönstret hör du ”Bild”, följt av rubriken och exempelvis ”1 av 2” från Skärmläsaren. När fokus är på en bild hör du bildnumret och ”Bild”.

Spara en presentation

Det är en bra idé att spara ditt arbete ofta. Följ de här stegen för att namnge och spara en presentation för första gången:

 1. Tryck på Alt+F, A för att öppna Backstage-vyn med fokus på fliken Spara som. Tryck på Tabb för att fokusera på den första filmapplatsen som visas i fönstret Spara som. Du hör namnet på standardplatsen, t.ex. ”OneDrive – Microsoft”.

  Om du vill välja en annan plats, till exempel mappen Dokument på datorn, trycker du på nedåtpilen för att bläddra igenom listan med tillgängliga platser tills du kommer till den plats som du vill använda. Du kan till exempel navigera förbi andra webbplatser till ”Den här datorn”.

 2. Tryck på Tabb för att gå till filnamngivningsområdet. Fokus hamnar på knappen Navigera upp.

  • Tryck på Retur om du vill fortsätta att söka efter den mapp du vill använda.

  • Annars trycker du på Tabb för att höra namnet på mappen. Du kan till exempel höra: ”Dokument”.

 3. Tryck på Tabb för att gå till rutan Filnamn.

 4. Skriv ett namn för presentationen.

  Tips: Som standard sparar PowerPoint din presentation som en vanlig PowerPoint 2016-fil med filtillägget .pptx. Om du vill spara presentationen som en annan filtyp trycker du på Tabb och sedan på nedåtpilen för att bläddra igenom alternativen. Navigera bland alternativen med nedåt- och uppåtpilarna och välj ett alternativ genom att trycka på Retur.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Spara” och tryck sedan på Retur.

Tryck när som helst på Ctrl+S för att spara ditt arbete.

Lägga till text i en bild

Om du vill lägga till innehåll i en bild måste du vara i vyn Normal.

Lägga till text i vyn Normal

 1. Flytta fokus till en bild genom att trycka på F6 tills du hör bildnumret och ”Bild”.

 2. Tryck på Tabb för att gå till en textplatshållare. Du hör t.ex. ”Rubriktextruta, redigering” för bildrubriken.

 3. Börja skriva in den text du vill ha på bilden.

 4. Tryck på Ctrl+Retur för att flytta insättningspunkten till nästa rubrik eller platshållare för brödtext.

  Obs!: Om det inte finns några fler textplatshållare infogar ett tryck på Ctrl+Retur en ny bild med samma bildlayout som den ursprungliga bilden och placerar fokus på den nya bildens första platshållare.

Formatera text

Du kan använda olika teckenstilar, som fetstil eller kursiv stil, och skapa punktlistor eller numrerade listor med hjälp av kortkommandon.

Ändra teckenstil

 1. Markera den text som du vill lägga till punkter eller numrering för i en textplatshållare.

  Tips: Mer information om hur du markerar text i PowerPoint med tangentbordet hittar du i Markera och redigera text och objekt i Använd kortkommandon för att skapa din presentation.

 2. Använd följande kortkommandon för att ändra teckenstil:

  • Tryck på Ctrl+B för att göra markerad text fetstilt.

  • Tryck på Ctrl+K för att göra markerad text kursiv.

  • Tryck på Ctrl+U för att göra markerad text understruken.

  • Tryck på Ctrl+Blanksteg för att ta bort alla stilar från den markerade texten.

Skapa en punktlista medan du skriver

 1. Skriv * (asterisk) i början av en ny rad och tryck sedan på blanksteg eller Tabb.

 2. Skriv in valfri text. En fylld rund punkt skapas automatiskt när du trycker på Retur.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Tryck på Retur och sedan på Backsteg när du vill avsluta listan.

Skapa en numrerad lista medan du skriver

 1. Skriv 1. (siffran 1 följt av en punkt) och tryck sedan på blanksteg eller Tabb.

 2. Skriv den text du vill ha. En numrerad punkt skapas automatiskt när du trycker på Retur.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Tryck på Retur och sedan på Backsteg när du vill avsluta listan.

Lägga till bilder

Gör dina presentationer mer intressanta med hjälp av grafik och bilder.

Obs!: Anvisningarna här förutsätter att dina bilder är sparade i mappen Bilder på datorn.

 1. När fokus är på en bild trycker du på Tabb för att bläddra mellan dess platshållare. Skärmläsaren meddelar platshållartyperna när du flyttar mellan dem, t.ex. ”Rubriktextruta, redigering”.

 2. När du kommer till platshållaren där du vill lägga till en bild trycker du på Alt+N, P. Dialogrutan Infoga bild öppnas. Som standard visas datorns mapp Bilder i dialogrutan.

 3. Fokus finns först i fältet Filnamn. Börja skriva de första bokstäverna i bildens filnamn och tryck på nedåtpilen för att bläddra i sökresultatet.

  • Skärmläsaren läser inte det första sökresultatet automatiskt. Du hör endast: ”Slutet av raden”. Tryck på Caps Lock+D för att höra filnamnet.

  • Om det finns fler resultat trycker du på nedåtpilen om du vill att Skärmläsaren ska läsa dem.

  • Om det inte finns några resultat hör du ”Nedåtpil” i stället för ”Slutet av raden”.

 4. Tryck på Retur om du vill lägga till bilden i den markerade platshållaren i presentationen.

Lägga till stödanteckningar

Du kan lägga till nyttiga fakta och anteckningar i stödanteckningarna och ta hjälp av dem när du presenterar.

 1. Om du vill kontrollera att fönstret Anteckningar är öppet för den bild du vill göra en anteckning i visar du vyn Normal genom att trycka på Alt+W, L.

 2. Tryck på F6 tills du hör: ”Bildanteckningar, fönster”.

 3. Skriv dina anteckningar.

 4. Om du vill flytta fokus tillbaka till bilden trycker du på F6 tills du hör bildens rubrik följt av ”Bild”.

  Tips: Ibland kan skärmläsaren förlora fokus och därför inte läsa en bildrubrik. Om det sker trycker du på Alt+Tabb två gånger för att försöka flytta fokus från PowerPoint-fönstret och tillbaka.

Framföra en presentation

Det är enkelt att visa presentationen för andra när den är klar.

 1. Öppna din presentation i PowerPoint.

 2. Tryck på F5 för att starta bildspelet.

 3. Tryck på blanksteg om du vill gå till nästa bild. Tryck på backsteg om du vill gå till föregående bild.

 4. Tryck på Esc om du vill avsluta bildspelet.

Mer information finns i Använda kortkommandon för att göra presentationen.

Se även

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint 2016 för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att skapa, läsa och redigera presentationer. En PowerPoint-presentation är ett bildspel. Varje bild är en tom arbetsyta för bilder, ord och former som hjälper dig att föra fram ditt budskap.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i PowerPoint 2016 för Mac.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Mac OS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • I PowerPoint finns olika vyer som är utformade för olika uppgifter. Till exempel arbetar du oftast i normalvyn när du lägger till innehåll på bilderna och kanske i dispositionsvyn när du skapar en disposition eller storyboard för presentationen. Bildspelsvyn passar för att visa bilderna på en dator, medan föredragshållarvyn kan användas om du vill visa olika skärmar för presentatören och för åhörarna.

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint

 1. Om du använder en Mac trycker du på Kommando + Skift + A för att öppna vyn Program i Finder.

 2. Tryck på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att välja gruppen Program och använd sedan piltangenterna för att bläddra bland programmen.

 3. När VoiceOver meddelar ”Microsoft PowerPoint-app” trycker du på Ctrl+ Alt + Blanksteg för att öppna PowerPoint.

 4. I vyn som öppnas finns det fem knappar i fönstret till vänster. Med de här knapparna kan du logga in på ditt Microsoft-konto, skapa en ny presentation, komma åt de senaste och delade presentationerna och öppna en presentation från en filplats.

  Om du vill gå till fönstret trycker du på Skift+Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Logga in, menyknapp” eller ”Ny, alternativknapp.” Använd piltangenterna för att navigera till de övriga knapparna i fönstret. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja en knapp.

  Tryck på Tabb för att gå till fillistan och navigera sedan med piltangenterna. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja och öppna en presentation.

Öppna en presentation

 1. Tryck på Kommando+O i PowerPoint.

  En dialogruta för att välja platsen och filen öppnas. Om du har öppnat en PowerPoint-fil tidigare är den filen redan markerad.

 2. Du navigerar i dialogrutan med Tabb och piltangenterna. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna en lista i dialogrutan. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg när du befinner dig på en fil för att välja och öppna den.

Läsa bildinnehållet

Läsa bildinnehållet i vyn Normal

 1. Du går till vyn Normal genom att trycka på Kommando+1.

 2. I PowerPoint-presentationen trycker du upprepade gånger på F6 för att gå till miniatyrfönstret.

 3. Tryck på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att öppna menyn.

 4. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att navigera bland bilderna i miniatyrfönstret. VoiceOver läser upp bildrubrikerna när du flyttar.

 5. Tryck på Tabb för att gå till bildområdet när du fokuserar på miniatyrbilden för den bild som du vill läsa.

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att markera innehållet i bilden. VoiceOver läser upp antalet objekt på bilden och namnet på det objekt som är markerat för tillfället. På en bild som innehåller en rubriktextruta och en textruta läser VoiceOver till exempel upp: ”I Bildredigeringsfönstret, layoutområde, 2 objekt, rubriktextruta, textruta.”

 7. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att markera och läsa upp innehållet i en textruta. VoiceOver läser upp texten.

 8. Tryck först på Ctrl+Alt+Skift+uppåtpilen för att gå tillbaka, och sedan på nedåtpilen för att flytta till det nästa objektet i bilden.

 9. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att markera och läsa upp innehållet i objektet. VoiceOver läser upp texten.

Läsa bildrubriker i vyn Bildsortering

 1. Tryck på Kommando+2 för att gå till vyn Bildsortering.

 2. Tryck på F6 flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Bildsortering, lista.”

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna listan. VoiceOver läser upp rubriken för den bild som är markerad för tillfället.

 4. Navigera bland bilder och avsnitt med hjälp av piltangenterna. VoiceOver läser upp rubrikerna när du flyttar runt.

Läsa bildanteckningar i vyn Anteckningssidor

 1. Tryck på Kommando+3 för att gå till vyn Anteckningssidor.

 2. Tryck på F6 tills VoiceOver meddelar: ”Vyn Anteckningssidor, layoutområde.”

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att välja sidan och gå till det första objektet. Det första objektet är en bild av bilden.

 4. Navigera till avsnittet Anteckningssidor med hjälp av nedåtpilen. VoiceOver meddelar: ”Textruta, textruta.”

 5. Om du vill läsa anteckningstexten trycker du på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpil.

Läsa bildinnehållet i dispositionsvyn

 1. Tryck på Kommando+4 för att gå till dispositionsvyn.

 2. Tryck på F6 flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Dispositionsfönster, layoutområde.”

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att välja fönstret. VoiceOver börjar läsa upp bildinnehållet från och med den första bilden.

Läsa stödanteckningar i föredragshållarvyn

 1. Tryck på Alt+Retur för att gå till föredragshållarvyn.

 2. Gå till avsnittet för föredragshållaranteckningar genom att trycka på höger eller vänster piltangent upprepade gånger tills VoiceOver meddelar: ”Anteckningsruta, layoutområde.”

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att markera anteckningarna. VoiceOver läser upp dem. Om du vill avbryta markeringen trycker du på Ctrl+Alt+Skift+uppåtpilen.

Läsa bildinnehållet i bildspelsvyn

 1. Om du vill starta ett bildspel trycker du på Kommando+Skift+Retur.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+A om du vill att allt som finns i en bild ska läsas upp.

  Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att välja bilden om du vill att objekten ska läsas upp separat. Navigera i områdena med piltangenterna. VoiceOver läser upp objekt och text allt eftersom du kommer till dem.

Gå igenom bilderna

Så här navigerar du bland bilderna i bildspelsvyn:

 • Tryck på N om du vill gå till nästa bild.

 • Tryck på P om du vill gå till föregående bild.

 • Tryck på Funktionstangenten+högerpilen om du vill gå till den sista bilden.

 • Tryck på Funktionstangenten+vänsterpilen om du vill gå till den första bilden.

 • Öppna snabbmenyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Navigera bland menyalternativen med nedåtpilen. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt.

  Om du vill navigera till en viss bild i presentationen trycker du till exempel på nedåtpilen tills VoiceOver meddelar: ”Efter rubrik, undermeny.” Tryck på högerpilen en gång för att flytta till undermenyn, och på nedåtpilen för att navigera bland bilderna. VoiceOver läser upp bildrubrikerna när du kommer till dem. När du kommit till rätt bild trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna den.

Välj ett tema och skapa en tom presentation

Ett tema är en förinställd bildformgivning med bildlayout, färger och teckensnitt. Vissa teman innehåller också dekorativ grafik, till exempel en bakgrundsbild, en vågrät linje eller en dekorativ kantlinje. Ett tema kan bidra till att ge din presentation ett snyggt utseende.

 1. StartaPowerPoint. PowerPoint öppnas i en vy där du kan välja bland inbyggda teman och mallar. Tryck en gång på Uppilen. VoiceOver meddelar: "Sök alla mallar". Du är i ett sökfält.

 2. Om du vill hitta de mest tillgängliga temana skriver du tillgänglig i fältet.

 3. Du går till sökresultaten genom att trycka en gång på nedpilen. VoiceOver meddelar: "Rutnät. Du är i ett rutnät".

 4. Du bläddrar bland sökresultaten genom att trycka en gång på Ctrl+Alt+Skift+Nedpil. Bläddra sedan med piltangenterna. När du befinner dig över ett tema du vill använda trycker du på Retur.

 5. Tryck på Tabb för att gå till platshållaren för rubriken på den första bilden. VoiceOver meddelar: "Redigera text, rubriklayout är markerat". Du tar bort platshållartexten genom att trycka på Backsteg. Skriv din egen rubrik. När du skrivit klart trycker du på Esc.

 6. Tryck på Tabb för att gå till platshållaren för underrubrik. VoiceOver meddelar: "Redigera text, underrubrik är markerad". Tryck på Backsteg för att ta bort platshållartexten och skriva din egen underrubrik. När du skrivit klart trycker du på Esc.

Infoga en ny bild

Om du vill lägga till en ny bild baserat på layouten för den aktuella bilden trycker du på Ctrl+M.

Lägga till text i en bild

 1. Tryck på kommando + 1 för att se till att du är i normalvyn.

  Tips: Du kan också infoga innehåll i bilderna i dispositionsvyn. Växla till dispositionsvyn genom att trycka på Kommando+4.

 2. Tryck på Tabb för att gå till en platshållare på bilden.

 3. Tryck på Backsteg för att ta bort platshållartexten och skriva din egen text.

Formatera din text

Med formatering kan du förbättra läsbarheten i texten och dra uppmärksamheten till det som är viktigt. PowerPoint innehåller många alternativ för att formatera innehåll, till exempel listor, hyperlänkar, färger och olika formateringsalternativ för teckensnitt.

 • Lägga till listor i texten:

  • Du infogar en punktlista genom att skriva *, trycka på blanksteg, skriva in listposten och trycka på Retur.

  • Du infogar en numrerad lista genom att skriva 1., trycka på blanksteg, skriva in listposten och trycka på Retur.

 • Använda andra alternativ för textformatering:

  • Om du vill använda fetstil trycker du på Kommando+B.

  • Om du vill använda kursiv stil trycker du på Kommando+I.

  • Om du vill använda understrykning trycker du på Kommando+U.

  • Om du vill öka teckenstorleken trycker du på Kommando+Skift+>.

  • Om du vill minska teckenstorleken trycker du på Kommando+Skift+<.

  • Vill du ha fler alternativ för teckenformatering, t.ex teckenfärg, trycker du på Kommando+T så öppnas dialogrutan teckensnitt. Förflytta dig i dialogrutan genom att trycka på Tabb. Du markerar ett objekt genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 • Du lägger till en hyperlänk genom att trycka på Ctrl+K.

Spara en presentation

Du sparar presentationen genom att trycka på Kommando+S Spara en presentation med ett annat namn, på en annan plats eller i ett annat filformat genom att trycka Kommando+Skift+S.

Information om hur du sparar i ett annat filformat eller i format som är kompatibla med tidigare versioner av PowerPoint finns i Spara en presentation med en skärmläsare.

Lägga till bilder

 1. Tryck på F6 flera gånger tills du hamnar på en flik.

  Det finns totalt åtta flikar och den du letar efter är fliken Infoga. Det är den andra fliken från vänster. Du förflyttar dig mellan flikarna genom att trycka på vänster och höger piltangent. När du befinner dig på fliken Infoga meddelar VoiceOver: ”Infoga, flik, 2 av 8”. Du markerar fliken genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. På fliken infoga trycker du på Tabb tills VoiceOver meddelar: "Pictures, menu button" (Bilder, menyknapp). Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Du navigerar i menyn genom att trycka på upp- och nedpilen. VoiceOver läser upp menyalternativen. Du väljer ett alternativ genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. En dialogruta för att välja en fil öppnas. Du navigerar i dialogrutan med Tabb och piltangenterna Du infogar bilden genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

Mer information om att arbeta med bilder finns i Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint.

Lägga till stödanteckningar

Du kan lägga till stödanteckningar som påminnelser om vad du ska säga när du gör presentationen inför åhörare.

 1. Gå till normalvyn genom att trycka på Kommando+F1.

  Tips: Anvisningar för hur du lägger till stödanteckningar i vyn Anteckningssida istället finns i Lägga till stödanteckningar.

 2. Gå till bilden du vill lägga till anteckningar på och tryck på F6 tills VoiceOver meddelar: "Notes Pane, layout area" (Anteckningsruta, layoutområde).

 3. Skriv in dina anteckningar för bilden. När du är klar trycker du på F6 för att lämna anteckningsrutan.

Framföra en presentation

 1. Om du vill starta ett bildspel trycker du på Kommando+Skift+Retur.

 2. Du går vidare till nästa bild genom att trycka på N.

  Tips: Du går tillbaka till föregående bild genom att trycka på P.

Avsluta bildspelsvyn

Tryck på Esc om du vill avsluta bildspelet.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Kortkommandon i PowerPoint 2016 för Mac

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint 2016 för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att skapa, läsa och redigera presentationer. En PowerPoint-presentation är ett bildspel. Varje bild är en tom arbetsyta för bilder, ord och former som hjälper dig att föra fram ditt budskap.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint 2016 för iOS finns i Pekguide för PowerPoint för iPhone.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint

 1. Svep åt höger eller vänster med tre fingrar på din iPhone för att gå till startskärmen där appen PowerPoint finns.

 2. Svep sedan åt höger med ett finger tills VoiceOver meddelar appen.

 3. Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen.

Öppna en presentation

 1. När du öppnar PowerPoint visas vyn där du var när du avslutade senast. Om du stängde appen helt öppnas den i vyn med en lista över de senaste presentationerna. Navigera till listan och objekten i den genom att svepa åt höger tills du hör VoiceOver läsa upp listobjekten.

 2. Om det inte finns några filer som använts på senaste, eller om du vill öppna en annan fil, fortsätter du att svepa åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Knappen Öppna.” Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

 3. Svep åt höger för att gå framåt i listan över platser. Svep åt vänster om du vill gå tillbaka till listan. Om du vill öppna en mapp eller fil dubbeltrycker du på skärmen när du befinner dig på objektet.

Läsa bildinnehållet

 1. Öppna presentationen i PowerPoint.

 2. Svep åt höger tills du kommer till bildrubrikens textruta. VoiceOver läser upp bildens rubrik.

 3. Svep åt höger igen för att flytta till nästa textruta på bilden. VoiceOver läser upp innehållet i textrutan.

 4. Om du vill flytta till en annan bild fortsätter du att svepa åt höger tills du kommer till miniatyrfönstret under den aktuella bilden. Navigera i miniatyrfönstret genom att fortsätta svepa åt höger tills du hör VoiceOver meddela nästa bild. Dubbeltryck sedan på skärmen för att markera och öppna bilden.

  Obs!: Om du använder telefonen i liggande orientering visas miniatyrfönstret till vänster om bilden, och du behöver svepa åt vänster i stället.

 5. Om du vill läsa innehållet i bilden sveper du åt vänster tills du kommer till bilden. VoiceOver läser upp innehållet.

  Obs!: Om du använder telefonen i liggande orientering måste du svepa åt höger för att läsa innehållet i bilden.

Gå igenom bilderna

Navigera bland miniatyrbilderna i vyn Normal (den vy som öppnas när du öppnar en PowerPoint-presentation) genom att svepa åt höger tills du kommer till miniatyrfönstret. VoiceOver meddelar till exempel: ”Bild 1 av 9, <bildrubrik>.” Svep åt höger om du vill gå till nästa miniatyrbild.

Så här navigerar du bland bilderna i bildspelsvyn:

 • Svep åt vänster med tre fingrar om du vill flytta till nästa bild.

 • Svep åt höger med tre fingrar om du vill flytta till föregående bild.

Välja ett tema

När du skapar en ny PowerPoint-presentation kan du välja ett tema som gör presentationen snyggare. Ett tema är en förinställd bildformgivning med bildlayout, färger och teckensnitt. Vissa teman innehåller också dekorativ grafik, till exempel en bakgrundsbild, linjer eller en dekorativ kantlinje.

 1. Öppna PowerPoint.

  PowerPoint öppnas i en vy där du kan välja bland inbyggda teman och mallar.

  Obs!: Om du har arbetat med eller visat PowerPoint-presentationer tidigare öppnas de senast använda objekten i PowerPoint i stället för nya teman. Du kan gå till knappen Nytt för att visa teman genom att svepa åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Nytt, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

 2. Bläddra bland tillgängliga teman genom att svepa åt höger. VoiceOver läser upp temaalternativen medan du flyttar runt.

 3. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till ett tema som du vill använda.

Infoga en ny bild

Du kan lägga till en ny bild i presentationen med hjälp av en knapp i miniatyrfönstret i PowerPoint. Gå till knappen genom att svepa åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Ny bild, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att lägga till en ny bild.

Spara en presentation

 1. Svep åt vänster eller höger i PowerPoint-presentationen tills VoiceOver meddelar: ”Spara och stäng, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att välja.

  Tips: Om du vill se vad som visas på skärmen placerar du fingret på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du till exempel vill hitta knappen Spara och stäng drar du fingret till det övre vänstra hörnet på skärmen.

 2. Om det är första gången du sparar presentationen måste du bekräfta i PowerPoint att du verkligen vill spara. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Spara, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att välja den.

 3. Ange ett namn på presentationen med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Dra fingret på skärmen för att hitta en plats där du vill spara, till exempel telefonen eller en plats på OneDrive. VoiceOver läser upp platserna medan du flyttar. När du kommer till platsen där du vill spara lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen. Om det finns mappar som ska öppnas sveper du åt höger tills du kommer till en mapp och dubbeltrycker för att öppna den.

 5. Om du vill spara presentationen sveper du åt vänster tills du hör ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja den. Presentationen sparas.

Lägga till text i en bild

 1. Gå till den bild i PowerPoint-presentationen där du vill lägga till text. För en rubriktextruta meddelar VoiceOver: ”Rubriktextruta, textruta, textfält.” För en textruta meddelar VoiceOver: ”Textruta, textruta, textfält.” Dubbeltryck för att markera textrutan.

 2. Om du vill skriva med tangentbordet på skärmen drar du fingret över den undre delen av skärmen tills VoiceOver läser upp den bokstav du vill använda. Välj bokstaven genom att lyfta fingret och dubbeltrycka på skärmen. När du har skrivit klart placerar du fingret på skärmen och drar det till knappen Dölj tangentbord halvvägs upp på skärmen vid högerkanten. Dölj tangentbordet genom att lyfta fingret och dubbeltrycka på skärmen.

 3. Om du vill flytta till nästa textruta sveper du åt vänster tills VoiceOver meddelar den andra textrutan.

 4. Dubbeltryck på skärmen för att börja ange text i fältet. Skriv med hjälp av skärmtangentbordet.

Formatera din text

Med formatering kan du förbättra läsbarheten i texten och dra uppmärksamheten till det som är viktigt. PowerPoint innehåller många alternativ för att formatera innehåll, till exempel listor, hyperlänkar, färger och olika formateringsalternativ för teckensnitt.

 1. Markera textrutan som innehåller texten när du befinner dig på bilden där du vill formatera text.

 2. Kontrollera att tangentbordet är dolt. Dölj tangentbordet genom att placera fingret på skärmen och dra det till knappen Dölj tangentbord halvvägs upp på skärmen vid högerkanten. När VoiceOver meddelar knappen lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Du kan välja grundläggande formateringsalternativ, som fetstil, kursiv stil och understruken text, genom att svepa åt höger tills VoiceOver meddelar knappen som du vill använda. Tillämpa alternativet genom att dubbeltrycka på skärmen.

Lägga till en punktlista

 1. Gå till textrutan där du vill lägga till listan när du befinner dig på en bild.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Punkter, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att påbörja punktlistan.

Lägga till en numrerad lista

 1. Gå till textrutan där du vill lägga till listan när du befinner dig på en bild.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Numrering, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att påbörja den numrerade listan.

Öka teckenstorleken

 1. Markera textrutan som innehåller texten du vill formatera när du befinner dig på en bild.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Visa menyfliksområdet, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

 3. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Teckensnitt, <namn på befintligt teckensnitt>, <befintlig teckensnittsstorlek>, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 4. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Plus, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att öka storleken med en punkt.

Minska teckenstorleken

 1. Markera textrutan som innehåller texten du vill formatera när du befinner dig på en bild.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Visa menyfliksområdet, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

 3. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Teckensnitt, <namn på befintligt teckensnitt>, <befintlig teckensnittsstorlek>, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 4. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Minus, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att minska storleken med en punkt.

Ändra teckenfärgen

 1. Markera textrutan som innehåller texten du vill formatera när du befinner dig på en bild.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Visa menyfliksområdet, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

 3. Start-menyn öppnas. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Teckensnittsfärg, knapp.” Öppna menyn Teckensnittsfärg genom att dubbeltrycka på skärmen.

 4. Svep åt höger för att bläddra bland alternativen. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till en färg som du vill använda.

Lägga till stödanteckningar

Du kan lägga till stödanteckningar som påminnelser om vad du ska säga när du gör presentationen inför åhörare.

 1. Öppna din presentation i vyn Normal i PowerPoint.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Anteckningar, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

 3. VoiceOver meddelar: ”Bildanteckningar, textruta, textfält.” Öppna anteckningsområdet för redigering genom att dubbeltrycka på skärmen.

 4. Ange dina anteckningar med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. När du är klar sveper du åt vänster tills VoiceOver meddelar knappen Stäng. Stäng stödanteckningsområdet genom att dubbeltrycka på skärmen.

Framföra en presentation

 1. Öppna din presentation i PowerPoint.

 2. Svep åt höger med ett finger tills VoiceOver meddelar: ”Starta bildspelet från den här bilden, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att starta bildspelet.

 3. Svep åt vänster med tre fingrar om du vill flytta till nästa bild. Svep åt höger med tre fingrar om du vill flytta till föregående bild.

 4. VoiceOver läser upp innehållet i den första textrutan som du kommer till i en bild. Svep åt höger med ett finger om du vill att resten av bildinnehållet ska läsas upp. Fokus flyttas till nästa objekt och VoiceOver läser upp innehållet.

  Tips: När du hör en knackning har du nått slutet av bilden och det finns inget mer innehåll att läsa upp.

Avsluta bildspelsvyn

Om du vill avsluta bildspelet i slutet av presentationen sveper du åt vänster med tre fingrar. Bildspelet avslutas och du återgår till vyn Normal.

Avsluta bildspelet när som helst:

 1. I bildspelsvyn sveper du nedåt med tre fingrar för att visa verktygsfältet för bildspel.

 2. Placera ett finger på skärmen och dra det långsamt till det övre vänstra hörnet. VoiceOver meddelar: ”Avsluta bildspel, knapp.”

 3. Lyft fingret och dubbeltryck på skärmen för att avsluta bildspelet.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att visa presentationen i PowerPoint

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att skapa, läsa och redigera presentationer. En PowerPoint-presentation är ett bildspel. Varje bild är en tom arbetsyta för bilder, ord och former som hjälper dig att föra fram ditt budskap.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint för Android finns i pekguiden för PowerPoint för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint för Android

Få ut mesta möjliga av PowerPoint för Android-funktionerna och ta dina presentationer med dig vart du än går genom att logga in på PowerPoint för Android. Du kan också använda appen utan att logga in.

 1. På startskärmen eller i menyn Appar i din enhet sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”PowerPoint”. Dubbeltryck sedan på skärmen. PowerPoint för Android öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Logga in” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Få saker gjorda var du än är.”

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Inloggning” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du inte har något konto sveper du åt höger tills du hör ”Registrera dig kostnadsfritt”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Öppna skärmtangentbordet, dubbeltryck på skärmen och skriv sedan den e-postadress eller det telefonnummer som du använde för att skapa ditt konto.

 5. Svep åt höger tills du hör ”knappen Nästa” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Öppna skärmtangentbordet genom att dubbeltrycka på skärmen och skriv sedan lösenordet.

 7. Svep åt höger tills du hör ”knappen Inloggning” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna en presentation

I PowerPoint för Android kan du snabbt öppna en presentation som du nyligen har arbetat med, eller bläddra i OneDrive eller på enheten efter filen.

 1. I öppningsvyn för PowerPoint för Android sveper du åt höger tills du hör ”knappen Öppna”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Du kan snabbt öppna en presentation som du nyligen har arbetat med genom att svepa åt höger tills du hör namnet på presentationen. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. I menyn Öppna sveper du åt höger tills du hör den plats du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör namnet på presentationen och dubbeltryck sedan på skärmen. Presentationen öppnas i Läsvyn.

 4. Flytta till vyn Redigering genom att svepa åt höger tills du hör: ”Bild ett, markerad.”

 5. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Knappen Redigera.”

 6. Dubbeltryck på skärmen. Presentationen öppnas i vyn Redigering.

Läsa bildinnehållet i vyn Redigering

Du kan kontrollera bildinnehållet medan du arbetar i presentationen i vyn Redigering.

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör: ”Bildnummer, redigeringskontroll för bild.” Fokus är nu på huvudinnehållsområdet.

 2. Svep åt höger. TalkBack läser upp det första bildelementet. Om elementet är ett textelement läser TalkBack upp dess innehåll.

 3. Svep åt höger tills du har lyssnat på alla element i bilden.

 4. Om bilden har stödanteckningar sveper du åt höger tills du hör: ”Bildanteckningar, <stödanteckningarna>.”

Läsa bildinnehållet i andra vyer

 • I vyn Bildspel läser TalkBack upp innehållet i bilden automatiskt när du öppnar den. Du kan också dra med fingret långsamt på den övre delen av skärmen. TalkBack läser då upp bildelementen och deras innehåll.

 • I Läsvyn sveper du åt vänster eller höger. TalkBack läser upp bildnummer, rubrik och om bilden innehåller anteckningar eller kommentarer.

Gå igenom bilder

Kontrollera att bilderna ligger i rätt ordning och att allt innehåll finns med i presentationen.

 • I vyn Redigering går du till nästa bild genom svepa uppåt med två fingrar. Om du vill gå till föregående bild, sveper du nedåt med två fingrar.

 • I Läsvyn går du till nästa bild genom svepa åt höger med ett finger. Om du vill gå till föregående bild, sveper du åt vänster med ett finger.

Välja ett tema

Förbättra presentationen eller ge dina bilder ett enhetligt utseende genom att välja och använda ett tema från de många PowerPoint för Android-designer som finns.

 1. I vyn Redigering sveper du åt höger tills du hör ”Utöka, växla, ej markerad”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Flikmeny, <aktuell flik> markerad.”

 2. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Design” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”menyn Teman” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Teman”.

 5. Svep åt höger tills du hör det tema du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen. Den valda menyn används i hela presentationen och fokus återgår till fliken Design.

Infoga en ny bild

Du kan lägga till hur många bilder du vill i presentationen.

 1. I vyn Redigering sveper du åt höger tills du hör ”Utöka, växla, ej markerad”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Flikmeny, <aktuell flik> markerad.”

 2. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Infoga” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen Ny bild” och dubbeltryck sedan på skärmen. Den nya bilden har nu lagts till och visas i huvudinnehållsområdet.

Spara en presentation

Om du är inloggad sparar PowerPoint för Android presentationen automatiskt på OneDrive medan du arbetar. Om du vill spara en kopia av presentationen på din enhet är det enkelt med TalkBack.

 1. I Läsvyn sveper du åt vänster tills du hör ”knappen Arkiv”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Arkivmenyn är öppen.”

 2. Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara som” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Öppna skärmtangentbordet genom att dubbeltrycka på skärmen. Skriv sedan det filnamn som du vill spara filen med.

 4. När du är klar sveper du åt vänster tills du hör den plats där du vill spara filen, till exempel ”Den här enheten, presentationer”. Dubbeltryck på skärmen för att välja platsen.

 5. Svep till vänster eller höger till mappen du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara” och dubbeltryck sedan på skärmen. Filen har sparats och fokus återgår till Läsvyn.

Lägga till text

Använd TalkBack för att enkelt lägga till text i bilderna för att få ut ditt budskap.

 1. I vyn Redigering sveper du åt vänster eller höger tills du hör: ”Bildnummer, redigeringskontroll för bild.” Fokus är nu på huvudinnehållsområdet.

 2. Svep åt höger. TalkBack läser upp det första bildelementet. Om elementet är ett textelement hör du: ”Rubriktextruta” eller ”Textruta”.

 3. I textelementet dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: ”< Textrutans typ>, markerad, knappen Klipp ut”. En snabbmeny visas och fokus är på knappen Klipp ut.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen Redigera text” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Visar <tangentbordsspråk> tangentbord.”

  Tips: Om du vill klistra in ett textstycke sveper du åt höger tills du hör ”knappen Klistra in”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill skriva text drar du fingret över den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp tecknen på skärmtangentbordet. När du hör det tecken som du vill använda lyfter du fingret. Tecknet läggs till i textrutan.

  Om textförutsägelse är aktiverat kan du välja de föreslagna orden på samma sätt.

Formatera text

Om du vill göra presentationen mer tillgänglig för olika målgrupper, kan du till exempel öka teckenstorleken eller använda fetstil för att göra texten mer läsbar.

 1. I vyn Redigering går du till den textruta som du vill formatera, enligt anvisningarna i Lägg till text.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Utöka, växla, ej markerad”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Flikmeny, <aktuell flik> markerad.”

 3. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Start” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör den textformatering som du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Vissa alternativ har undermenyer för formateringen. För att komma åt undermenyerna sveper du åt höger tills du hör ”<Formateringsalternativ>, meny”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger i undermenyn tills du hör det alternativ du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägga till bilder

Ibland säger en bild mer än tusen ord, så varför inte lägga till en bild för att göra presentationen mer levande? Du kan lägga till en bild från din enhet eller din molnlagring.

 1. I vyn Redigering sveper du åt vänster tills du hör ”knappen Foton”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Menyn Tidigare.” Menyn Öppna från öppnas. Fokus är på alternativet Tidigare.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör den plats som du vill lägga till bilden från. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. På den valda platsen går du till bilden som du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara bild” och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden läggs till i bilden.

Mer information om att lägga till bilder finns i Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint.

Lägga till stödanteckningar

Med stödanteckningar kan du lägga till påminnelser eller stödpunkter för presentatören.

 1. I vyn Redigering sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”knappen Anteckningar”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Rutan Anteckningar öppnas längst ned på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Anteckningskontroll” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Visar <tangentbordsspråk> tangentbord.”

 3. Skriv in anteckningarna enligt anvisningarna i Lägg till text. Tecknen eller orden läggs till i fönstret Anteckningar.

 4. När du har skrivit klart trycker du på skärmen en gång.

 5. Svep åt vänster tills du hör ”knappen Klart” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus återgår till bilden.

Hålla en presentation

Starta bildspelet när är det dags att dela din presentation med din målgrupp.

 1. I vyn Redigering, med den första bilden i presentationen öppen, sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”knappen Presentera”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Bild ett, markerad.” Vyn Bildspel öppnas med fokus på den första bilden i rutan Miniatyr.

 2. Visa nästa bild genom att svepa åt höger och sedan dubbeltrycka på skärmen. Gå tillbaka och visa föregående bild genom att svepa åt vänster och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Avsluta bildspelsvyn

När du vill avsluta presentationen sveper du åt höger i vyn Bildspel tills du hör ”knappen Avsluta bildspel”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använd en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Använd PowerPoint Mobile med Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att skapa, läsa och redigera presentationer. En PowerPoint-presentation är ett bildspel. Varje bild är en tom arbetsyta för bilder, ord och former som hjälper dig att föra fram ditt budskap.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint Mobile finns i pekguiden för PowerPoint Mobile för Windows 10.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint

 1. På startskärmen på din enhet sveper du åt höger tills du hör ”PowerPoint”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Startsida, ruta” följt av ditt kontonamn och ”Knapp”.

Obs!: Om du lämnade en presentation öppen när du senast använde PowerPoint, öppnas appen där du slutade.

Öppna en presentation

Startsidan innehåller en lista med nyligen öppnade presentationer.

 1. På startsidan i PowerPoint sveper du åt höger tills du hör namnet på en presentation, följt av dess filplats. Om den första presentationen i listan inte är den du söker, fortsätter du svepa åt höger tills du hittar rätt.

 2. Om du vill öppna den markerade presentationen dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: ”PowerPoint-fönster, bild”, följt av rubriken på den första bilden. Du är nu i bildmarkeringsvyn.

Gå igenom bilder

 1. I bildmarkeringsvyn sveper du åt höger eller vänster för att navigera mellan bilderna. Skärmläsaren läser upp rubrik och sidnummer för varje bild.

 2. När du hittar den bild som du vill öppna, dubbeltrycker du på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Redigera” och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn och du hör: ”Bild, ruta.”

 4. Återgå till bildmarkeringssvyn genom att svepa åt höger tills du hör ”Av, bakåt, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Läsa bildinnehållet

 1. Öppna den presentation som du vill läsa i PowerPoint.

 2. Svep åt höger tills du hör ”knappen Presentera” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Liggande läge.” Rotera enheten 90 grader motsols, annars kommer svepanvisningarna här ge fel resultat.

 3. Svep åt höger tills du hör: ”Rubriktextruta” eller ”Textruta” och svep sedan nedåt med 3 fingrar för att läsa innehållet.

 4. Om det finns fler textrutor i bilden och sveper du åt höger för att gå till nästa och sedan nedåt med 3 fingrar för att läsa innehållet.

  Tips: Om du hör ”Bakåt, knappen dold” när du har svept åt höger vet du att bilden inte har något mer innehåll.

 5. Svep åt vänster tills du hör ”knappen Nästa bild” för att gå till nästa bild och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. När du kommer till den sista bilden hör du ”Bildspelet är slut”. Dubbeltryck på skärmen för att avsluta presentationsvyn.

  Tips: Du kan avsluta presentationsvyn när som helst genom att svepa åt höger tills du hör ”Bakåt, knappen dold”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Rotera enheten 90 grader medsols för att vrida tillbaka den till stående läge. Du hör: ”Stående läge.”

Välja ett tema

 1. När du ser en bild i PowerPoint sveper du åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Start, knappen dold”.

 2. Dubbeltryck på skärmen, svep åt höger tills du hör ”Design, 4 av 8” och dubbeltryck sedan på skärmen igen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Teman” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör det tema du vill använda, till exempel ”Galleri” eller ”Himmel” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Tillämpar tema”.

  Obs!: Skärmläsaren meddelar om enheten behöver hämta saknade teckensnitt till det valda temat.

 5. Stäng menyn Design genom att dra med fingret längs den nedre delen av skärmen tills du hör: ”Bakåt, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Infoga en ny bild

PowerPoint lägger till nya bilder efter den bild som du senast öppnade. Innan du lägger till en ny bild måste du därför gå till rätt plats enligt beskrivningen i Navigera mellan bilder.

 1. Återgå till bildmarkeringsvyn och svep åt höger tills du hör ”knappen Ny bild”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Spara en presentation

 1. I bildmarkeringsvyn sveper du åt höger tills du hör ”knappen Arkiv”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör namnet på presentationen, vilket är ”Presentation” som standard.

 3. Om du vill ändra namnet dubbeltrycker du på skärmen och använder skärmtangentbordet för att skriva det nya namnet. När du har skrivit namnet väljer du Retur på tangentbordet.

 4. Stäng menyn Spara genom att dra med fingret längs den nedre kanten av skärmen tills du hör ”Bakåt, knappen dold” och dubbeltryck sedan på skärmen.

PowerPoint sparar alla ändringar i presentationen automatiskt med det namn du angav.

Lägga till text

 1. När du visar en bild i PowerPoint, sveper du åt höger tills du hittar textrutan där du vill lägga till text. Dubbeltryck sedan på skärmen för att öppna textrutan för redigering.

 2. Skriv texten med hjälp av skärmtangentbordet.

 3. Dra med fingret runt den undre kanten av skärmen tills du hör: ”Bakåt, knappen dold”. Dubbeltryck på skärmen för att stänga tangentbordet.

  Fokus är kvar på knappen Bakåt. Dubbeltryck på skärmen igen för att återgå till bildmarkeringsvyn.

Formatera din text

Du kan lägga till en punktlista eller en numrerad lista i textrutorna i presentationen. Med hjälp av listor kan du ordna texten.

 1. När du visar en bild i PowerPoint, sveper du åt höger tills du hittar textrutan där du vill lägga till punkter eller numrering. Dubbeltryck sedan på skärmen för att öppna textrutan för redigering.

 2. Lägga till punkter eller numrering:

  • Om du vill lägga till en punktlista sveper du åt höger tills du hör ”Av, punkter, knapp, dubbeltryck för att aktivera”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill lägga till en numrerad lista sveper du åt höger tills du hör ”Av, numrering, knapp, dubbeltryck för att aktivera”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Skriv listobjektet med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Om du vill lägga till ytterligare ett listobjekt drar du med fingret runt nedre högra hörnet på skärmen tills du hör: ”Retur”. Dubbeltryck på skärmen för att infoga ett nytt listobjekt och skriv det med tangentbordet.

 5. Slutför listan genom att dra med fingret runt den undre kanten av skärmen tills du hör: ”Bakåt, knappen dold”. Dubbeltryck på skärmen för att stänga tangentbordet.

  Fokus är kvar på knappen Bakåt. Dubbeltryck på skärmen igen för att återgå till bildmarkeringsvyn.

Lägga till bilder

Du kan använda bilder som du har sparat på din enhet i presentationen.

 1. När du ser en bild i PowerPoint sveper du åt höger tills du hör ”knappen Foton”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”fönstret Foton.” Fokus är på det senaste fotot och Skärmläsaren läser upp filnamnet.

 2. Svep åt höger tills du hittar den bild du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Markerad”, följt av namnet på bilden.

 3. Dra med fingret längs den nedre kanten på skärmen tills du hör ”knappen Infoga appfält”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Appen Foton stängs och bilden infogas i bilden.

Lägga till stödanteckningar

Du kan använda stödanteckningar för ytterligare information eller kommentarer som du inte vill ska ingå i själva presentationen.

 1. När du ser en bild i PowerPoint sveper du åt höger tills du hör ”Av, anteckningar, knapp”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”"Bildanteckningar, redigerbar text” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Skriv anteckningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Dra med fingret längs det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”knappen Stäng”. Dubbeltryck sedan på skärmen för att stänga tangentbordet.

 5. Dubbeltryck på skärmen för att stänga rutan Anteckningar.

Framföra en presentation

 1. Öppna den presentation som du vill framföra i PowerPoint.

 2. Svep åt höger tills du hör ”knappen Presentera” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Liggande läge.” Rotera enheten 90 grader motsols, annars kommer svepanvisningarna här ge fel resultat.

 3. Svep åt vänster tills du hör: ”Bild 1” följt av dess rubrik och ”Bildspelskontroll”. Dubbeltryck på skärmen för att gå till nästa bild.

 4. Dubbeltryck på skärmen för att gå framåt i presentationen. När du når den sista bilden hör du: ”Bildspelet är slut”. Dubbeltryck på skärmen för att avsluta presentationsvyn.

 5. Ändra tillbaka enheten till stående läge. Du hör: ”Stående läge.”

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint Online med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att skapa, läsa och redigera presentationer. En PowerPoint-presentation är ett bildspel. Varje bild är en tom arbetsyta för bilder, ord och former som hjälper dig att föra fram ditt budskap.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i PowerPoint Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder PowerPoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint Online.

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint Online

Logga in på PowerPoint Online och ta med dig dina presentationer vart du än går.

 1. I webbläsaren går du till Office Online.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”PowerPoint, länk” och tryck sedan på Retur.

 3. Om du vill logga in med ditt Microsoft-konto trycker du på Alt+A. Om du vill logga in med ditt arbets- eller skolkonto trycker du på Alt+N.

 4. Tryck på Retur. Ange dina autentiseringsuppgifter och tryck på Retur.

 5. PowerPoint Online öppnas. Du hör: ”Microsoft PowerPoint Online.” Fokus är på fliken Arkiv med en ny tom presentation.

Öppna en presentation

I PowerPoint Online kan du snabbt öppna en presentation som du nyligen har arbetat med, eller bläddra i OneDrive-mapparna efter filen.

 1. På fliken Arkiv trycker du på Tabb eller Skift+Tabb tills du antingen hör namnet på den presentation som du vill arbeta med, eller ”Öppna från OneDrive”. Tryck sedan på Retur.

  • Om du har valt Öppna från OneDrive, öppnas OneDrive. Tryck på Tabb och piltangenterna för att hitta filen och tryck sedan på Retur.

   Tips: Om du redan arbetar med en bild i vyn Redigering går du till menyn Öppna genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör den aktuella fliken. Tryck sedan på F, O. Tryck på Tabb för att gå till filen eller spara platsen i menyn Öppna och tryck sedan på Retur.

 2. Filen öppnas i Läsvyn. Om du vill ändra till vyn Redigering trycker du på Ctrl+F6 tills du hör ”Redigera presentation”. Tryck sedan på Retur. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Redigera i webbläsare” och tryck sedan på Retur.

Läsa bildinnehållet i vyn Redigering

Du kan kontrollera bildinnehållet medan du arbetar i presentationen i vyn Redigering.

 1. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör ”Bilder” och tryck sedan på Tabb. Skärmläsaren läser upp det första elementet på bilden med dess innehåll.

 2. Tryck på Tabb för att gå till nästa element och läsa det.

Läsa bildinnehållet i andra vyer

Skärmläsaren kan läsa bildinnehåll i Läsvyn eller i vyn Bildspel.

Läsa bildinnehållet i Läsvyn

 1. Gå till Läsvyn genom att i vyn Redigera trycka på Ctrl+F6 tills du hör den aktuella fliken. Tryck sedan på W. Du hör: ”Markerat, fliken Visa.”

 2. Tryck på D. Läsvyn öppnas.

 3. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör ”Grupp” och tryck sedan på Caps Lock+M. Skärmläsaren börjar läsa upp innehållet i bilden.

 4. Tryck på Ctrl för att stoppa skärmläsaren.

Läsa bildinnehållet i bildspelsvyn

 1. Gå till vyn Bildspel genom att i vyn Redigera trycka på Ctrl+F6 tills du hör den aktuella fliken. Trycka sedan på W. Du hör: ”Markerat, fliken Visa.”

 2. Tryck på B. Den första bilden i presentationen öppnas i vyn Bildspel.

 3. Tryck på Tabb tills du hör namnet på presentationen och tryck sedan på Caps Lock+M. Skärmläsaren börjar läsa upp innehållet i bilden.

 4. Tryck på Ctrl för att stoppa skärmläsaren.

Läs bildinnehållet i mer tillgänglig vy

 1. Gå till en mer tillgänglig vy i Läsvyn eller vyn Bildspel genom att trycka på Ctrl+; (semikolon).

 2. Tryck på Tabb tills du hör namnet på presentationen och tryck sedan på Caps Lock+M. Skärmläsaren börjar läsa upp innehållet i bilden.

 3. Tryck på Ctrl för att stoppa skärmläsaren.

Gå igenom bilder

Kontrollera att bilderna ligger i rätt ordning och att allt innehåll finns med.

 1. I vyn Redigering trycker du på Ctrl+F6 tills du hör numret och rubriken för den aktuella bilden. Fokus flyttas då till miniatyrrutan.

 2. Bläddra i miniatyrrutan genom att trycka på uppåt- eller nedåtpilarna. Skärmläsaren läser upp nummer och rubrik på bilden, samt om bilden innehåller anteckningar eller kommentarer.

 3. Flytta från miniatyrrutan till bilden genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör ”Bilder” och tryck sedan på Tabb.

 4. Tryck på Tabb för att navigera i bilden tills du har gått igenom alla element på bilden.

Välja ett tema

Förbättra presentationen eller ge dina bilder ett enhetligt utseende genom att välja och använda ett tema från de många designer som finns tillgängliga i PowerPoint Online.

 1. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör den aktuella fliken och tryck sedan på G. Du hör: ”Markerat, fliken Design.”

 2. Tryck på H. Du hör: ”Office-tema.”

 3. Tryck på Tabb tills du hör det tema du vill ha och tryck sedan på Retur.

Infoga en ny bild

Du kan lägga till hur många bilder du vill i presentationen.

 1. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör ”fliken Start” och tryck sedan på Retur. Om fokus är på en annan flik trycker du på Tabb-tangenten eller Skift+Tabb tills du hör ”fliken Start”. Tryck sedan på Retur.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”knappen Ny bild” och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Ny bild öppnas och du hör den markerade bildlayoutens namn.

 3. Tryck på Tabb tills du hör den bildlayout som du vill infoga och tryck sedan på Retur eller Alt+Retur.

Tips: Tryck på Ctrl+F6 tills du hör nummer och rubrik på aktuell bild, om du snabbt vill lägga till en ny tom bild som baseras på en befintlig bildlayout. Fokus är på miniatyrrutan. Tryck på uppåt- och nedåtpilen tills du hör bilden som du vill ha. Tryck sedan på Ctrl+M.

Spara en presentation

PowerPoint Online sparar automatiskt presentationen på OneDrive medan du arbetar. Om du vill spara en kopia av presentationen på din enhet, är det enkelt med skärmläsaren och kortkommandon. Du kan ladda ned presentationen som en PowerPoint PPTX-, PDF- eller ODP-fil.

Obs!: De ändringar som du gör i den lokala kopian sparas inte automatiskt till den ursprungliga filen på OneDrive.

 1. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör den aktuella fliken och tryck sedan på F. Du hör: ”Arkiv, menyn Stäng, menyobjekt.”

 2. Tryck på L. Menyn Ladda ned som öppnas.

 3. I menyn trycker du på nedåtpilen tills du hör det önskade nedladdningsalternativet. Tryck sedan på Retur. Du hör: ”Klicka här för att ladda ned <valt nedladdningsformat>, länk.” Välj länken genom att trycka på Retur.

 4. Tryck på Caps Lock+högerpil eller vänsterpil tills du hör ”knappen Spara”. Tryck sedan på Retur. Filen har laddats ned till din enhet.

Lägga till text

Använd skärmläsaren och kortkommandon för att enkelt lägga till text i bilderna och få fram ditt budskap.

 1. Om du vill flytta fokus till ett redigerbart område på en bild, trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: ”Bilder.”

 2. Tryck på Tabb för att gå till den första platshållaren på bilden. Platshållarens typ läses upp. Om det är en textplatshållare trycker du på Retur för att skriva innehållet.

 3. Tryck på F2 när du är klar.

 4. Tryck på Tabb-tangenten för att gå till nästa platshållare. Tryck på Retur om du vill redigera platshållaren. Avsluta genom att trycka på F2. Upprepa för alla platshållare på bilden.

Formatera text

Om du vill göra presentationen mer tillgänglig för olika målgrupper, kan du till exempel öka teckenstorleken eller använda fetstil för att göra texten mer läsbar.

 1. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör ”fliken Start” och tryck sedan på Retur. Om fokus är på en annan flik trycker du på Tabb-tangenten eller Skift+Tabb tills du hör ”fliken Start”. Tryck sedan på Retur.

 2. Om du vill flytta fokus till ett redigerbart område på en bild, trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: ”Bilder.”

 3. Tryck på Tabb för att gå till det första redigerbara området på bilden.

 4. Tryck på Retur för att markera det redigerbara området.

 5. Tryck på Ctrl+A för att markera all text i området. Om du vill markera en del av texten i området, trycker du på piltangenterna tills du hör texten och sedan på Ctrl+Skift+piltangenterna för att markera texten som du vill använda.

 6. Använd följande kortkommandon för de flesta vanliga formateringsalternativ i den markerade texten:

  • Fetstil: Ctrl+B

  • Kursiv: Ctrl+I

  • Understruken: Ctrl+U

  • Öka teckenstorleken: Ctrl+]

  • Minska teckenstorleken: Ctrl+[

 7. När du har texten markerad trycker du på Caps Lock + vänster piltangent för fler formateringsalternativ, tills du hör formateringsalternativet du önskar, till exempel ”knappen Punktlista”. Tryck på blanksteg för att välja ett alternativ. Tryck på Alt+nedåtpilen för att expandera kombinationsrutor.

Lägga till bilder

Ibland säger en bild mer än tusen ord, så varför inte lägga till en bild för att göra presentationen mer levande? I PowerPoint Online kan du lägga till bilder från din egen lagringsplats, eller använda bilder direkt från Internet.

Tips: Använd en bild som baseras på en bildlayout som utformats för bilder, t.ex. Bild med bildtext, om du vill lägga till bilder på exakt rätt plats och i rätt storlek. Mer information finns i Infoga en bild med en skärmläsare i PowerPoint Online.

Lägga till bilder från din enhet

 1. När du vill lägga till en bild trycker du på Ctrl+F6 tills du hör den aktuella fliken och sedan trycker du på N. Du hör: ”Markerad, fliken Infoga.”

 2. Tryck på P. Windows dialogruta Öppna visas och fokus ligger på filnamnet.

 3. Tryck på Tabb och piltangenterna tills du hör den bildfil som du vill använda och sedan på Retur.

Lägga till bilder från Internet

 1. På bilden trycker du på Ctrl+F6 tills du hör den aktuella fliken och sedan trycker du på N. Du hör: ”Markerad, fliken Infoga.”

 2. Tryck på F. Dialogrutan Sök Bing-bilder öppnas med fokus på sökfältet.

 3. Skriv sökorden och tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på Tabb tills du hör det första sökresultatet.

 5. Tryck på vänster- eller högerpilen tills du hör den bild som du vill infoga och tryck sedan på Retur.

 6. Tryck på Tabb tills du hör ”knappen Infoga” och tryck sedan på Retur.

Lägga till stödanteckningar

Med stödanteckningar kan du lägga till påminnelser eller stödpunkter för presentatören.

 1. På bilden där du vill lägga till stödanteckningarna trycker du på Ctrl+F6 tills du hör standardspråket, till exempel ”knappen Engelska, USA”.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Av, knappen Anteckningar” och tryck sedan på Retur. Om du hör "På, knappen Anteckningar" kan du gå vidare till nästa steg.

 3. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör: ”Bildanteckningar, redigera.”

 4. Skriv dina stödanteckningar för bilden.

Framföra en presentation

När det är dags att dela din presentation med din målgrupp, använder du kortkommandon och skärmläsaren för att starta bildspelet.

 1. I vyn Redigera trycker du på Ctrl+F6 tills du hör den aktuella fliken. Tryck sedan på W. Du hör: ”Markerat, fliken Visa.”

 2. Tryck på B. Bildspelet startas med den första bilden i presentationen.

  Tips: Tryck på C om du vill starta bildspelet från aktuell bild.

 3. I bildspelet trycker du på Tabb tills du hör namnet på presentationen. Fokus flyttas till bildspelet.

 4. Tryck på N om du vill gå till nästa bild. Tryck på P om du vill gå till föregående bild.

Avsluta bildspelsvyn

Tryck på Esc när du vill avsluta presentationen. Fokus återgår till vyn Redigering.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Tangentbordsgenvägar i PowerPoint Online

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×