Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda PowerPoint med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa, läsa, och redigera presentationer. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

En PowerPoint presentation är ett bildspel. Varje bild är en arbetsyta för bilder, ord, och former som hjälper dig att bygga en berättelse genom.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint

Om du vill öppna PowerPoint, tryck på Windows-tangenten, Skriv PowerPointoch tryck på RETUR. PowerPoint öppnas i en vy som visar de senaste presentationer, en sökfältet, mallar och teman. Den fokuserar på mallen Tom Presentation.

Logga in på ditt Microsoft-konto

För att få ut det mesta av PowerPoint-funktioner kan du logga in på ditt Microsoft-konto.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna PowerPoint enligt anvisningarna i Öppna PowerPoint. Du vill hamna i mallvyn. Tryck på TABB tills du hör ”logga in att få ut mesta möjliga av Office”, och tryck sedan på RETUR.

  • Om du redan redigerar en presentation i vyn Normal, trycker du på Alt + F för att öppna Arkiv-menyn. Och sedan trycka på D, S. I Skärmläsaren, du hör: ”konton fönster”. I JAWS, du hör: ”konton”.

 2. Ange din e-post eller telefon tal i, tryck på RETUR och trycker på TABB-tangenten. Du hör: ”lösenord”.

 3. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

  Obs!: Om du använder ett konto i en organisation kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

  Tips: Om du inte logga ut ur PowerPoint den senaste gången du använde, öppnas programmet utan uppmanar dig att logga in.

Öppna en presentation

PowerPoint behåller en lista med filer som du nyligen har öppnat så att det blir lättare att hitta dem igen.

 1. När du har öppnat PowerPoint, tryck på TABB tills du hör ”senaste”, följt av namnet på en presentation.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på nedåtpilen tills du hör presentationen och tryck sedan på RETUR.

  • Om du inte hör din presentation i listan senast använda presentationer, tryck på TABB tills du hör ”flera presentationer, hyperlänk”, och tryck på RETUR. Du kan nu titta efter presentationen på datorn eller i nätverksplatser som du är ansluten till, till exempel OneDrive.

Läsa bildinnehållet i vyn Normal

Varje bild har en eller flera platshållare, det vill säga textrutor och andra innehållselement.

 1. När fokus är på en bild, trycker du på TABB för att växla mellan dess platshållare. Skärmläsaren meddelar typen platshållare när du flyttar mellan dem, till exempel ”rubrik textruta, textruta”.

 2. Tryck på SR tangenten + R om du vill läsa innehållet i platshållaren.

  Om du vill stoppa den kontinuerliga uppläsningen trycker du på Ctrl.

 3. Tryck på Esc för att flytta fokus till bilden igen när innehållet har lästs upp.

Läsa bildinnehållet i andra vyer

Förutom normalvyn får PowerPoint du flera vyer för att arbeta med bilder.

 • Disposition. Visar en vy med endast texten i bildinnehållet. Du öppnar dispositionsvyn genom att trycka på Alt+W, P och sedan O. Tryck på Ctrl+Skift+Tabb om du vill växla mellan miniatyrer och dispositionen i vyn Normal.

  Obs!: Det händer att Skärmläsaren inte läser upp Dispositionsvy när du har tryckt på Alt+W, P, O.

 • Bildsortering. Visar alla bilderna i vågrätt ordning i rader så att du enkelt kan klippa ut, kopiera, klistra in och ordna om bilderna. Skärmläsare identifierar bilderna efter deras nummer och rubrik. Du öppnar vyn Bildsortering genom att trycka på Alt+W, I. Om du vill återgå till normalvyn trycker du på Alt+W, L.

 • Läsning. I den här vyn kan du gå igenom en presentation ungefär som i vyn Bildspel. Du öppnar läsvyn genom att trycka på Alt+W, D. Tryck på Esc för att återgå till föregående vy.

 • Bildbakgrund. I den här vyn kan du göra designändringar som gäller för alla bilderna. Du öppnar vyn Bildbakgrund genom att trycka på Alt+W, M. Fliken Bildbakgrund (Alt+M) läggs till i menyfliksområdet mellan flikarna Arkiv och Start. Stäng vyn Bildbakgrund genom att trycka på Alt+M, C.

 • Bildspel. Visar åskådarna bilderna i din presentation i helskärmsläge. Tryck på F5 för att starta ett bildspel. Gå framåt genom att trycka på Page Down. Gå bakåt genom att trycka på Page Up. Avsluta med Esc.

 • Föredragshållarvyn. Arbeta på presentationen med dina stödanteckningar på en dator (t.ex. din bärbara dator), medan publiken ser presentationen utan anteckningar på en annan skärm. Om datorn är ansluten till andra bildskärm och när du startar presentationen i vyn Bildspel öppnas föredragshållarvyn automatiskt på datorskärmen. Om du arbetar med en enda bildskärm och vill öppna föredragshållarvyn trycker du på Skift + F10, R.

  Använd följande kortkommandon om du vill läsa objekt på en bild:

  • Tryck på SR tangenten + vänster eller höger om du vill gå till ned förhandsgranskningen och tryck sedan på CapsLock + RETUR om du vill flytta fokus till fönstret Bildspel.

  • I fönstret Bildspel tryck på SR tangenten + höger eller vänster för att gå igenom alla objekt. Om du vill läsa objekt, trycker du på SR tangenten + R.

  • Om du vill växla tillbaka till fönstret Föredragshållarvyn tryck SR tangenten + HÖGERPIL flera gånger tills du hör ”återgå till vyn föredragshållare” och tryck sedan på SR tangenten + RETUR.

   Obs!: Om du presenterar utan föredragshållarvyn hör du inte ”Återgå till föredragshållarvyn”.

Mer information finns i använda kortkommandon för att leverera PowerPoint-presentationer och använda en skärmläsare att visa din presentation med PowerPoint.

Gå igenom bilder

Du kan flytta snabbt mellan bilderna i miniatyrfönstret.

 1. Tryck på F6 tills du hör ”miniatyrer fönstret” följt av rubriken för den aktuella bilden.

 2. När fokus är i miniatyrfönstret läser skärmläsaren bildrubrikerna när du flyttar mellan bilderna. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att gå till nästa eller föregående bild.

Tips: Ibland Skärmläsaren tappar fokus och läser inte en rubrik. Om det händer trycker du på Alt + Tabb två gånger att flytta fokus från fönstret PowerPoint och tillbaka till miniatyrbilderna.

Skapa en ny tom presentation

Skapa en ny tom presentation för att komma igång snabbt. Du kan lägga till ett fördefinierat tema senare om du vill ge din presentation ett professionellt utseende.

Du kan också skapa en presentation utifrån en mall. Instruktioner för går du till använda en skärmläsare att skapa en presentation utifrån en mall i PowerPoint.

 1. Öppna PowerPoint. Du hör: ”föreslagen, tom presentation”. Alternativet tom presentation är markerad. Tryck på RETUR.

  Obs!: Tryck på Alt + F + N, L1 om du redan redigerar en presentation i vyn Normal och vill starta en ny tom presentation.

 2. Tryck på TABB för att flytta fokus till platshållaren för rubriker på den första bilden och Skriv rubriken. När du är klar trycker du på Esc. Tryck på TABB om du vill flytta till nästa platshållare och börja skriva.

  Mer detaljerad information om hur du lägger till innehåll i presentationen går du till använder en skärmläsare om du vill lägga till och formatera text i PowerPoint eller också använder en skärmläsare att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint.

Lägga till eller ändra ett tema i en presentation

Ett tema är en samling koordinerade färgscheman, bakgrunder, teckensnitt och placeringen av platshållare. Ändra utseende på din presentation snabbt med hjälp av fördefinierade teman.

 1. Tryck på Alt + G och H. i vyn Normal i presentationen Du hör: ”i den här presentationen, Office-temat”.

 2. Tryck på piltangenterna tills du hör ett tema och tryck sedan på RETUR för att välja.

Infoga en ny bild

Med rubrikbilden klar är du nu redo att lägga till bilder för resten av presentationen. Varje tema har en samling fördefinierade bildlayouter. Det kan t.ex. finnas en rubrikbild, en bild som innehåller en rubrikruta och en innehållsruta samt en bild som är uppdelad i två kolumner.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en ny bild baserat på layouten för den aktuella bilden trycker du på Ctrl+M.

  • Tryck på Alt + H, om du vill lägga till en bild som använder något av de andra layouterna i din aktuella temat jag. Fokus flyttas till listan med bildlayouter. Använd piltangenterna för att bläddra till den Bildlayout där du vill använda. Tryck på RETUR om du vill infoga en ny bild med den markerade layouten.

Tips: Flytta fokus till bilden i miniatyrfönstret och tryck på Ctrl + D om du vill duplicera en bild och dess innehåll.

Spara en presentation

Det är en bra idé att spara ditt arbete ofta. Följ de här stegen för att namnge och spara en presentation för första gången:

 1. Om du vill öppna fliken Spara som trycker du på Alt + F, A.

 2. Tryck på TABB för att fokusera på den första filen mappens platsen visas i rutan Spara som. Hör du namnet på en standardplats, till exempel ”OneDrive - Microsoft”.

 3. Tryck på nedåtpilen gå igenom listan över tillgängliga platser tills du kommer till det du vill ha.

 4. Tryck på Tabb för att gå till filnamngivningsområdet. Fokus hamnar på knappen Navigera upp.

  Tryck på RETUR om du vill fortsätta att söka efter den mapp som du vill använda. Använda piltangenterna eller TABB för att navigera och tryck på RETUR om du vill markera.

 5. Om du vill namnge din fil, tryck på TABB tills du hör ”RETUR filnamn här”.

 6. Skriv ett namn på presentationen.

  Tips: Som standard sparas PowerPoint presentationen som en vanlig PowerPoint fil med filen filnamnstillägget .pptx. Om du vill spara presentationen som en annan filtyp, tryck på TABB och tryck på nedåtpilen för att bläddra igenom alternativen. Använd nedåt och upp piltangenterna för att navigera på alternativ och tryck på RETUR så att ditt val.

 7. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Spara” och tryck sedan på Retur.

När du har gett filen ett namn och sparat för första gången, trycker du på Ctrl + S för att spara arbetet när som helst.

Lägga till text i en bild

Du kan lägga till innehåll i en bild i vyn Normal.

 1. Om du vill flytta fokus till en bild, trycker du på F6 tills du hör ”bild”, följt av bildnummer.

 2. Tryck på TABB för att gå till en textplatshållare. Du hör till exempel ”rubrik textruta, textruta”, för bildens rubrik.

 3. Skriv den text du vill använda på bilden.

 4. Tryck på Ctrl+Retur för att flytta insättningspunkten till nästa rubrik eller platshållare för brödtext.

  Obs!: Om det inte finns några fler textplatshållare infogar ett tryck på Ctrl+Retur en ny bild med samma bildlayout som den ursprungliga bilden och placerar fokus på den nya bildens första platshållare.

Formatera text

Du kan använda olika teckenstilar, som fetstil eller kursiv stil, och skapa punktlistor eller numrerade listor med hjälp av kortkommandon.

Ändra teckenstil

 1. Markera den text som du vill ändra teckensnitt i en textplatshållare.

  Tips: Om du vill lära dig mer om att markera text i PowerPoint med hjälp av tangentbordet, gå till Markera och redigera text och objekt i använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer.

 2. Använd följande kortkommandon för att ändra teckenstil:

  • Tryck på Ctrl+B för att göra markerad text fetstilt.

  • Tryck på Ctrl+K för att göra markerad text kursiv.

  • Tryck på Ctrl+U för att göra markerad text understruken.

  • Tryck på Ctrl+Blanksteg för att ta bort alla stilar från den markerade texten.

Skapa en punktlista medan du skriver

 1. Skriv * (asterisk) i början av en ny rad och tryck sedan på blanksteg eller Tabb.

 2. Skriv den text som du vill använda. En fylld rund punkt listobjekt skapas automatiskt när du trycker på RETUR.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Tryck på Retur och sedan på Backsteg när du vill avsluta listan.

Skapa en numrerad lista medan du skriver

 1. I början av en ny rad skriver du 1. (nummer 1 följt av en period), och tryck sedan på blanksteg eller TABB.

 2. Skriv den text du vill använda. Element i en numrerad lista skapas automatiskt när du trycker på RETUR.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Tryck på Retur och sedan på Backsteg när du vill avsluta listan.

Lägga till bilder

Gör dina presentationer mer intressanta med hjälp av grafik och bilder.

Obs!: Anvisningarna här förutsätter att dina bilder är sparade i mappen Bilder på datorn.

 1. När fokus är på en bild, trycker du på TABB för att gå igenom dess platshållare. Skärmläsaren meddelar typen platshållare när du flyttar, till exempel ”rubriktextrutan textruta”.

 2. När du kommer till platshållaren där du vill lägga till en bild trycker du på Alt+N, P. Dialogrutan Infoga bild öppnas. Som standard visas datorns mapp Bilder i dialogrutan.

 3. Fokus är från början i fältet filnamn. Börja skriva namnet på din bild. Listan över matchande filer uppdateras medan du skriver. Tryck på Ctrl + Nedåtpil om du vill ange i listan och tryck sedan på nedåtpilen Bläddra bland sökresultaten. Skärmläsaren meddelar filerna som du bläddra i listan.

 4. Tryck på Retur om du vill lägga till bilden i den markerade platshållaren i presentationen.

Lägga till stödanteckningar

Du kan lägga till nyttiga fakta och anteckningar i stödanteckningarna och ta hjälp av dem när du presenterar.

 1. Om du vill kontrollera att fönstret Anteckningar är öppet för den bild du vill göra en anteckning i visar du vyn Normal genom att trycka på Alt+W, L.

 2. Tryck på F6 tills du hör: ”Bildanteckningar, fönster”.

 3. Skriv dina anteckningar.

 4. Om du vill gå tillbaka fokus till bilden, trycker du på F6 tills du hör ”bild”, följt av bildnummer.

  Tips: Ibland Skärmläsaren tappar fokus och läser inte en rubrik. Om det händer trycker du på Alt + Tabb två gånger att flytta fokus från fönstret PowerPoint och minska.

Presentera dina bilder till en målgrupp

Det är enkelt att visa presentationen för andra när den är klar.

 1. Öppna presentationen i PowerPoint.

 2. Tryck på F5 för att starta bildspelet.

 3. Tryck på blanksteg om du vill gå till nästa bild. Tryck på backsteg om du vill gå till föregående bild.

 4. Tryck på Esc om du vill avsluta bildspelet.

Mer information finns i använda kortkommandon för att leverera PowerPoint-presentationer och använda en skärmläsare att visa din presentation med PowerPoint.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använda PowerPoint med tangentbordet och VoiceOver skärmläsare inbyggda Mac OS för att skapa, läsa, och redigera presentationer. En PowerPoint presentation är ett bildspel. Varje bild är en arbetsyta för bilder, ord, och former som hjälper dig att bygga en berättelse genom.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i PowerPoint för Mac.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Mac OS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • PowerPoint har utformats för att utföra olika uppgifter i olika vyer. Till exempel om du vill lägga till innehåll i bilderna arbeta du vanligtvis i vyn Normal eller kanske i Vyn disposition om du håller på att skapa en disposition eller en storyboard för presentationen. Vyn Bildspel fungerar där användarna kan presentera dina bilder på en dator medan Föredragshållarvyn är användbar när du vill visa olika skärmar för presentatören och deltagarna.

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint

 1. Om du använder en Mac trycker du på Kommando + Skift + A för att öppna vyn Program i Finder.

 2. Skriv M för att gå direkt till de program som börjar med ”M”.

 3. Tryck på TABB tills du hör: ”Microsoft PowerPoint-program”.

 4. Tryck på kommando + nedåtpil öppnas PowerPoint.

Logga in på ditt Microsoft-konto

För att få ut det mesta av PowerPoint-funktioner kan du logga in på ditt Microsoft-konto.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna PowerPoint enligt anvisningarna i Öppna PowerPoint.

  • Tryck på Skift + Kommando + P om du redan redigerar en presentation i vyn Normal och vill logga in. Du hör: ”nytt från mall”.

 2. Du vill hamna i mallvyn. Tryck på TABB tills du hör: ”Logga in, kontoinställningar, menyknappen”.

 3. Tryck på blanksteg. Dialogrutan Logga in öppnas. Du hör: ”skriver din e-post eller telefonnumret”.

 4. Ange din e-post eller telefon och tryck sedan på RETUR. VoiceOver meddelar: ”lösenord, säker redigera text”.

 5. Skriv lösenordet och tryck på RETUR. Om du hör ”komma igång med PowerPoint knappen” trycker du på blanksteg om du vill gå till programmet.

 6. När du har loggat in trycker du på RETUR om du vill starta en tom presentation.

  Obs!: Om du använder ett konto i en organisation kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

  Tips: Om du inte logga ut ur PowerPoint den senaste gången du använde, öppnas programmet utan uppmanar dig att logga in.

Öppna en presentation

 1. Tryck på kommando + O i PowerPoint.

  En dialogruta för val av platsen och filen öppnas. Om du har öppnat en PowerPoint-fil, är som redan markerad.

 2. Du navigerar i dialogrutan med Tabb och piltangenterna. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna en lista i dialogrutan. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg när du befinner dig på en fil för att välja och öppna den.

Läsa bildinnehållet

Du kan arbeta med bilder i flera vyer som erbjuder unika funktioner i PowerPoint. Du kan läsa bild innehållet i varje vy.

Läsa bildinnehållet i vyn Normal

 1. Du går till vyn Normal genom att trycka på Kommando+1.

 2. Tryck på F6 flera gånger för att gå till Miniatyrfönstret i presentationen PowerPoint.

 3. Tryck på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att öppna menyn.

 4. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att navigera bland bilderna i miniatyrfönstret. VoiceOver läser upp bildrubrikerna när du flyttar.

 5. Tryck på TABB för att flytta till bildområdet på miniatyrbilden för en bild som du vill läsa.

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att markera innehållet i bilden. VoiceOver läser upp antalet objekt på bilden och namnet på det objekt som är markerat för tillfället. På en bild som innehåller en rubriktextruta och en textruta läser VoiceOver till exempel upp: ”I Bildredigeringsfönstret, layoutområde, 2 objekt, rubriktextruta, textruta.”

 7. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att markera och läsa upp innehållet i en textruta. VoiceOver läser upp texten.

 8. Tryck först på Ctrl+Alt+Skift+uppåtpilen för att gå tillbaka, och sedan på nedåtpilen för att flytta till det nästa objektet i bilden.

 9. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att markera och läsa upp innehållet i objektet. VoiceOver läser upp texten.

Läsa bildrubriker i vyn Bildsortering

 1. Gå till vyn Bildsortering, trycka på kommando + 2. VoiceOver läser bildrubrik som för närvarande är vald.

 2. Navigera bland bilder och avsnitt med hjälp av piltangenterna. VoiceOver läser upp rubrikerna när du flyttar runt.

Läsa bildanteckningar i vyn Anteckningssidor

 1. Gå till vyn Anteckningar genom att trycka på kommando + 3. Du hör: ”vyn Anteckningssidor, layoutområdet”.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att välja sidan och gå till det första objektet. Det första objektet är en bild av bilden.

 3. Tryck på TABB om du vill gå till avsnittet Anteckningssida. VoiceOver läser och markerar anteckningstext.

Läsa bildinnehållet i dispositionsvyn

 1. Tryck på Kommando+4 för att gå till dispositionsvyn.

 2. Tryck på F6 flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Dispositionsfönster, layoutområde.”

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att välja fönstret. VoiceOver börjar läsa upp bildinnehållet från och med den första bilden.

Läsa stödanteckningar i föredragshållarvyn

 1. Tryck på ALT + RETUR om du vill gå till Vyn för föredragshållare.

 2. Om du vill flytta till presentatör anteckningsdelen tryck CTRL + alternativ + HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”anteckningsfönstret, layoutområdet”.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att markera anteckningarna. VoiceOver läser upp dem. Om du vill avbryta markeringen trycker du på Ctrl+Alt+Skift+uppåtpilen.

Läsa bildinnehållet i bildspelsvyn

 1. Tryck på kommando + SKIFT + RETUR om du vill starta ett bildspel.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+A om du vill att allt som finns i en bild ska läsas upp.

  Om du vill läsa objekt separat du först trycka på CTRL + Alternativ + Skift + ned piltangent för att ange bilden. Om du vill navigera i områdena trycker du på CTRL + ALT + höger piltangent. VoiceOver läser objekt och text som du vill hamna behörigheter.

Skapa en ny tom presentation

Skapa en ny tom presentation för att komma igång snabbt. Du kan lägga till ett fördefinierat tema senare om du vill ge din presentation ett professionellt utseende.

Du kan också skapa en presentation utifrån en mall. Instruktioner för går du till använda en skärmläsare att skapa en presentation utifrån en mall i PowerPoint.

 1. Starta PowerPoint. PowerPoint öppnas i en vy som visar en lista över tillgängliga mallar och teman. Alternativet tom presentation är markerad.

 2. Tryck på RETUR om du vill skapa en tom presentation. Presentationen öppnas i vyn Normal.

 3. Tryck på TABB om du vill flytta till platshållaren för rubriker på den första bilden. VoiceOver meddelar: ”Text är markerad. Du är för närvarande på ett textområde inuti en textruta ”. Skriv din egen rubrik. Tryck på Esc när du är klar att skriva.

 4. Tryck på TABB för att flytta till nästa platshållare. VoiceOver meddelar: ”Text är markerad. Du är för närvarande på ett textområde inuti en textruta ”. Skriv din egen underrubrik. Tryck på Esc när du är klar att skriva.

Lägga till eller ändra ett tema i en presentation

Ett tema är en samling koordinerade färgscheman, bakgrunder, teckensnitt och placeringen av platshållare. Ändra utseende på din presentation snabbt med hjälp av fördefinierade teman.

 1. I normalvyn vy av en presentation, tryck på F6 tills du hör den markerade fliken till exempel ”Home-ordlistor fliken”.

 2. Tryck på vänster eller höger tills du hör ”Design, TABB”, och tryck sedan på blanksteg.

 3. Tryck på TABB tills du hör: ”Office-tema, markerade knappen” fokuserar på temagalleriet.

 4. Tryck på HÖGERPIL tills du hör tema och tryck sedan på blanksteg om du vill markera den.

Infoga en ny bild

Tryck på Kommando + Skift + N om du vill lägga till en ny bild baserat på layouten för den aktuella bilden.

Lägga till text i en bild

 1. Tryck på kommando + 1 för att se till att du är i normalvyn.

  Tips: Du kan också infoga innehåll i bilderna i dispositionsvyn. Växla till dispositionsvyn genom att trycka på Kommando+4.

 2. Tryck på TABB om du vill flytta till en platshållare på bilden.

 3. Skriv in din text.

Formatera din text

Med formatering, kan du förbättra läsbarheten i texten och framhäva det som är viktigt. PowerPoint finns många alternativ för att formatera teckensnitt för dina innehåll, till exempel listor, hyperlänkar, färger och olika formateringsalternativ.

 • Lägga till listor i texten:

  • Om du vill infoga en punktlista, Skriv * och tryck på blanksteg, listobjektet och tryck på RETUR.

  • Om du vill infoga en numrerad lista, Skriv 1. och tryck på blanksteg, skriver listobjektet och tryck på RETUR.

 • Använda andra alternativ för textformatering:

  • Om du vill använda fetstil trycker du på Kommando+B.

  • Om du vill använda kursiv stil trycker du på Kommando+I.

  • Om du vill använda understrykning trycker du på Kommando+U.

  • Om du vill öka teckenstorleken trycker du på Kommando+Skift+>.

  • Om du vill minska teckenstorleken trycker du på Kommando+Skift+<.

  • Vill du ha fler alternativ för teckenformatering, t.ex teckenfärg, trycker du på Kommando+T så öppnas dialogrutan teckensnitt. Förflytta dig i dialogrutan genom att trycka på Tabb. Du markerar ett objekt genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 • Tryck på kommando + N om du vill lägga till en hyperlänk.

Spara en presentation

Du sparar presentationen genom att trycka på Kommando+S Spara en presentation med ett annat namn, på en annan plats eller i ett annat filformat genom att trycka Kommando+Skift+S.

Information om hur du sparar i ett annat filformat eller i ett format som är kompatibla med tidigare versioner av PowerPoint finns i använda en skärmläsare om du vill spara presentationen i PowerPoint.

Lägga till bilder

 1. Tryck på F6 flera gånger tills du hamnar på en flik.

  Det finns totalt åtta flikar och den du letar efter är fliken Infoga. Det är den andra fliken från vänster. Du förflyttar dig mellan flikarna genom att trycka på vänster och höger piltangent. När du befinner dig på fliken Infoga meddelar VoiceOver: ”Infoga, flik, 2 av 8”. Du markerar fliken genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. På fliken infoga trycker du på Tabb tills VoiceOver meddelar: "Pictures, menu button" (Bilder, menyknapp). Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Du navigerar i menyn genom att trycka på upp- och nedpilen. VoiceOver läser upp menyalternativen. Du väljer ett alternativ genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. En dialogruta för att välja en fil öppnas. Du navigerar i dialogrutan med Tabb och piltangenterna Du infogar bilden genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

Mer information om att arbeta med bilder finns i Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint.

Lägga till stödanteckningar

Du kan lägga till stödanteckningar som påminnelser om vad du ska säga när du gör presentationen inför åhörare.

 1. Tryck på Kommando+1 för att gå till vyn Normal.

  Tips: Anvisningar för hur du lägger till stödanteckningar i vyn Anteckningssida istället finns i Lägga till stödanteckningar.

 2. Gå till den bild som du vill lägga till anteckningar och tryck sedan på CTRL + ALT + höger piltangent tills VoiceOver meddelar: ”av anteckningsrutan, layoutområdet”.

 3. Skriv in dina anteckningar för bilden. När du är klar trycker du på F6 för att lämna anteckningsrutan.

Presentera dina bilder till en målgrupp

 1. Tryck på kommando + SKIFT + RETUR om du vill starta ett bildspel.

 2. Använda följande kortkommandon för att navigera mellan bilderna:

  • Tryck på N om du vill gå till nästa bild.

  • Tryck på P om du vill gå till föregående bild.

  • Tryck på Funktionstangenten+högerpilen om du vill gå till den sista bilden.

  • Tryck på Funktionstangenten+vänsterpilen om du vill gå till den första bilden.

  • Öppna snabbmenyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Navigera bland menyalternativen med nedåtpilen. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt.

   Till exempel om du vill navigera till en viss bild i presentationen, tryck på nedåt tills du hör ”: efter rubrik, undermenyn”. Tryck på HÖGERPIL när du flyttar till undermenyn och nedåtpilen för att navigera i bilderna. VoiceOver meddelar namnen på bilderna som du vill hamna behörigheter. När en bild du vill gå till, tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG och bilden öppnas.

 3. Tryck på Esc om du vill avsluta bildspelet.

Mer information finns i använda en skärmläsare att visa din presentation med PowerPoint.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Kortkommandon i PowerPoint för Mac

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använda PowerPoint med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS för att skapa, läsa, och redigera presentationer. En PowerPoint presentation är ett bildspel. Varje bild är en arbetsyta för bilder, ord, och former som hjälper dig att bygga en berättelse genom.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint

 1. Svep åt höger eller vänster med tre fingrar för att gå startskärmen där programmet PowerPoint är på din iPhone.

 2. Svep sedan åt höger med ett finger tills VoiceOver meddelar appen.

 3. Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen.

Logga in på ditt Microsoft-konto

För att få ut det mesta av PowerPoint-funktioner kan du logga in på ditt Microsoft-konto.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna PowerPoint enligt anvisningarna i Öppna PowerPoint. Vyn konto öppnas.

  • Om du redan redigerar en presentation i vyn Normal, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”spara och Stäng” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”senaste, rubrik”. Dra ett finger längst ned till höger på skärmen tills du hör ”konto knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster på höger tills du hör ”logga in knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Dra ett finger över skärmen tills du hör: ”e-post, telefon eller Skype, textfält, obligatoriskt”.

 4. Dubbelklicka på skärmen och sedan använda den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange din e-postadress, telefonnummer eller Skype-adress.

 5. Dra ett finger över den övre delen av skärmen tills du hör ”knappen Nästa” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Ange lösenord”.

 6. Dubbelklicka på skärmen och sedan använda den skärmtangentbordet för att ange ditt lösenord.

 7. Dra ett finger längs överkanten halvan av skärmen tills du hör ”logga in knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna en presentation

 1. När du öppnar PowerPoint öppnas i den vy där du slutade tidigare. Om du har stängt programmet helt öppnas i vyn med en lista över de senaste presentationerna. Gå till listan och objekt på den, Svep åt höger tills du hör VoiceOver presentera listobjektet.

 2. Om det inte finns några filer som använts på senaste, eller om du vill öppna en annan fil, fortsätter du att svepa åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Knappen Öppna.” Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

 3. Svep åt höger för att gå framåt i listan över platser. Svep åt vänster om du vill gå tillbaka till listan. Om du vill öppna en mapp eller fil dubbeltrycker du på skärmen när du befinner dig på objektet.

Läsa bildinnehållet

 1. Öppna presentationen i PowerPoint.

 2. Svep åt höger tills du kommer till bildrubrikens textruta. VoiceOver läser upp bildens rubrik.

 3. Svep åt höger igen för att flytta till nästa textruta på bilden. VoiceOver läser upp innehållet i textrutan.

 4. Om du vill flytta till en annan bild fortsätter du att svepa åt höger tills du kommer till miniatyrfönstret under den aktuella bilden. Navigera i miniatyrfönstret genom att fortsätta svepa åt höger tills du hör VoiceOver meddela nästa bild. Dubbeltryck sedan på skärmen för att markera och öppna bilden.

  Obs!: Om du använder telefonen i liggande orientering visas miniatyrfönstret till vänster om bilden, och du behöver svepa åt vänster i stället.

 5. Om du vill läsa innehållet i bilden sveper du åt vänster tills du kommer till bilden. VoiceOver läser upp innehållet.

  Obs!: Om du använder telefonen i liggande orientering måste du svepa åt höger för att läsa innehållet i bilden.

Gå igenom bilderna

Om du vill navigera miniatyrerna av bilderna i normalvyn (vyn som visas när du öppnar en PowerPoint presentation) Behåll du svepa åt höger tills du kommer till fönstret med bildminiatyrer. VoiceOver meddelar: ”bild 1 i 9 <slide title>”. Svep åt höger om du vill navigera till nästa miniatyr.

Så här navigerar du bland bilderna i bildspelsvyn:

 • Svep åt vänster med tre fingrar om du vill flytta till nästa bild.

 • Svep åt höger med tre fingrar om du vill flytta till föregående bild.

Skapa en ny tom presentation

Skapa en ny tom presentation för att komma igång snabbt. Du kan lägga till ett fördefinierat tema senare om du vill ge din presentation ett professionellt utseende.

Du kan också skapa en presentation utifrån en mall. Instruktioner för går du till använda en skärmläsare att skapa en presentation utifrån en mall i PowerPoint.

 1. Öppna PowerPoint. Du vill hamna i antingen en vy med en lista över tillgängliga mallar och teman eller i vyn senaste visar dina senaste presentationer.

  Tips: Om du vill flytta från redigeringsvyn till vyn senaste, sveper vänster eller höger tills du hör ”spara och Stäng-knappen”, och sedan dubbelklicka på skärmen.

 2. Dra ett finger längst ned på skärmen tills du hör ”knappen Nytt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”tom presentation”.

 3. Om du vill skapa en tom presentation dubbelknacka på skärmen.

  Presentationen öppnas och fokus ligger på den nya bilden.

 4. Om du vill redigera den nya bilden, Svep åt höger tills du hör det första elementet platshållare på bilden, till exempel ”rubriktextrutan” och dubbeltryck sedan på skärmen om du vill markera den. Om du vill skriva text i platshållaren dubbelknacka på skärmen. Använd den skärmtangentbordet för att skriva in text.

Lägga till eller ändra ett tema i en presentation

Ett tema är en samling koordinerade färgscheman, bakgrunder, teckensnitt och placeringen av platshållare. Ändra utseende på din presentation snabbt med hjälp av fördefinierade teman.

 1. I redigeringsvyn i presentationen, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”visa menyfliksområdet, knapp”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör den markerade fliken, till exempel ”fliken Start”.

 2. Öppna flikmenyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Design” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen Teman” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Navigera tillgängliga teman genom att dra ett finger längst ned på skärmen. VoiceOver meddelar teman som du vill hamna behörigheter.

 6. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till ett tema som du vill använda.

Infoga en ny bild

Du kan lägga till en ny bild i presentationen med hjälp av en knapp i miniatyrfönstret i PowerPoint. Om du vill gå till knappen, Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”ny bild, knappen”. Dubbelknacka på skärmen för att lägga till en ny bild.

Spara en presentation

 1. I PowerPoint presentationen, Svep åt vänster eller höger tills VoiceOver meddelar: ”Stäng filen, knappen”. Dubbelklicka på skärmen för att välja.

  Tips: Du kan också placera fingret på skärmen och dra runt för att utforska objekten på skärmen. VoiceOver meddelar objekten när du vill hamna behörigheter. Till exempel om du vill hitta knappen Stäng filen drar du fingret till det övre vänstra hörnet av skärmen.

 2. Om du sparar presentationen för första gången ska bekräftar PowerPoint att du verkligen vill spara. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”spara punkterna, knappen”. Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 3. Ange ett namn på presentationen med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Dra fingret på skärmen för att hitta en plats där du vill spara, till exempel telefonen eller en plats på OneDrive. VoiceOver läser upp platserna medan du flyttar. När du kommer till platsen där du vill spara lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen. Om det finns mappar som ska öppnas sveper du åt höger tills du kommer till en mapp och dubbeltrycker för att öppna den.

 5. Om du vill spara presentationen sveper du åt vänster tills du hör ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja den. Presentationen sparas.

Lägga till text i en bild

 1. Gå till bilden där du vill lägga till text i en PowerPoint-presentation. För textrutorna Rubrik VoiceOver meddelar: ”rubrik textruta, textruta, textfält”. För en textruta VoiceOver meddelar: ”textruta, textruta, textfält”. Dubbelklicka på om du vill markera textrutan.

 2. Om du vill skriva med tangentbordet på skärmen drar du fingret över den undre delen av skärmen tills VoiceOver läser upp den bokstav du vill använda. Välj bokstaven genom att lyfta fingret och dubbeltrycka på skärmen. När du har skrivit klart placerar du fingret på skärmen och drar det till knappen Dölj tangentbord halvvägs upp på skärmen vid högerkanten. Dölj tangentbordet genom att lyfta fingret och dubbeltrycka på skärmen.

 3. Om du vill flytta till nästa textruta, Svep åt höger tills VoiceOver meddelar den andra textrutan.

 4. Dubbeltryck på skärmen för att börja ange text i fältet. Skriv med hjälp av skärmtangentbordet.

Formatera din text

Med formatering, kan du förbättra läsbarheten i texten och framhäva det som är viktigt. PowerPoint finns många alternativ för att formatera teckensnitt för dina innehåll, till exempel listor, hyperlänkar, färger och olika formateringsalternativ.

 1. Markera textrutan som innehåller texten när du befinner dig på bilden där du vill formatera text.

 2. Kontrollera att tangentbordet är dolt. Dölj tangentbordet genom att placera fingret på skärmen och dra det till knappen Dölj tangentbord halvvägs upp på skärmen vid högerkanten. När VoiceOver meddelar knappen lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Du kan välja grundläggande formateringsalternativ, som fetstil, kursiv stil och understruken text, genom att svepa åt höger tills VoiceOver meddelar knappen som du vill använda. Tillämpa alternativet genom att dubbeltrycka på skärmen.

Lägg till en punktlista

 1. Gå till textrutan där du vill lägga till listan när du befinner dig på en bild.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Punkter, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att påbörja punktlistan.

Lägg till en numrerad lista

 1. Gå till textrutan där du vill lägga till listan när du befinner dig på en bild.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Numrering, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att påbörja den numrerade listan.

Öka teckenstorleken.

 1. Markera textrutan som innehåller texten du vill formatera när du befinner dig på en bild.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Visa menyfliksområdet, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

 3. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Teckensnitt, <namn på befintligt teckensnitt>, <befintlig teckensnittsstorlek>, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 4. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Plus, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att öka storleken med en punkt.

Minska teckenstorleken.

 1. Markera textrutan som innehåller texten du vill formatera när du befinner dig på en bild.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Visa menyfliksområdet, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

 3. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Teckensnitt, <namn på befintligt teckensnitt>, <befintlig teckensnittsstorlek>, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 4. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Minus, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att minska storleken med en punkt.

Ändra teckenfärgen

 1. Markera textrutan som innehåller texten du vill formatera när du befinner dig på en bild.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Visa menyfliksområdet, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

 3. Start-menyn öppnas. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Teckensnittsfärg, knapp.” Öppna menyn Teckensnittsfärg genom att dubbeltrycka på skärmen.

 4. Svep åt höger för att bläddra bland alternativen. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till en färg som du vill använda.

Lägga till stödanteckningar

Du kan lägga till stödanteckningar som påminnelser om vad du ska säga när du gör presentationen inför åhörare.

 1. Öppna presentationen i vyn Normal i PowerPoint.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Anteckningar, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

 3. VoiceOver meddelar: ”Bildanteckningar, textruta, textfält.” Öppna anteckningsområdet för redigering genom att dubbeltrycka på skärmen.

 4. Ange dina anteckningar med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. När du är klar sveper du åt vänster tills VoiceOver meddelar knappen Stäng. Stäng stödanteckningsområdet genom att dubbeltrycka på skärmen.

Presentera dina bilder till en målgrupp

 1. Öppna presentationen i PowerPoint.

 2. Svep åt höger med ett finger tills VoiceOver meddelar: ”Starta bildspelet från den här bilden, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att starta bildspelet.

 3. Svep åt vänster med tre fingrar om du vill flytta till nästa bild. Svep åt höger med tre fingrar om du vill flytta till föregående bild.

 4. VoiceOver läser upp innehållet i den första textrutan som du kommer till i en bild. Svep åt höger med ett finger om du vill att resten av bildinnehållet ska läsas upp. Fokus flyttas till nästa objekt och VoiceOver läser upp innehållet.

  Tips: När du hör en knackning har du nått slutet av bilden och det finns inget mer innehåll att läsa upp.

Mer information finns i använda en skärmläsare att visa din presentation med PowerPoint.

Avsluta bildspelsvyn

Om du vill avsluta bildspelet i slutet av presentationen sveper du åt vänster med tre fingrar. Bildspelet avslutas och du återgår till vyn Normal.

Avsluta bildspelet när som helst:

 1. I bildspelsvyn sveper du nedåt med tre fingrar för att visa verktygsfältet för bildspel.

 2. Placera ett finger på skärmen och dra det långsamt till det övre vänstra hörnet. VoiceOver meddelar: ”Avsluta bildspel, knapp.”

 3. Lyft fingret och dubbeltryck på skärmen för att avsluta bildspelet.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använda PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan du skapa, läsa och redigera presentationer. En PowerPoint presentation är ett bildspel. Varje bild är en arbetsyta för bilder, ord, och former som hjälper dig att bygga en berättelse genom.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint och logga in

Få ut mest av funktionerna PowerPoint för Android och ta dina presentationer med dig överallt genom att logga in i PowerPoint. Du kan också använda programmet utan att logga in.

 1. På startskärmen eller i menyn Appar i din enhet sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”PowerPoint”. Dubbeltryck sedan på skärmen. PowerPoint för Android öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Logga in” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Få saker gjorda var du än är.”

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Inloggning” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du inte har något konto sveper du åt höger tills du hör ”Registrera dig kostnadsfritt”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Öppna den Skärmtangentbordet double-fliken på skärmen och skriv sedan e-postadress, telefonnummer eller Skype-adress som du använde för att skapa kontot.

 5. Svep åt höger tills du hör ”knappen Nästa” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Öppna skärmtangentbordet genom att dubbeltrycka på skärmen och skriv sedan lösenordet.

 7. Svep åt höger tills du hör ”knappen Inloggning” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna en presentation

Du kan snabbt öppna en presentation som du har arbetat med nyligen eller du kan bläddra i OneDrive eller enheten för filen i PowerPoint.

 1. I vyn öppnas i PowerPoint Svep åt höger tills du hör ”knappen Öppna” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Du kan snabbt öppna en presentation som du nyligen har arbetat med genom att svepa åt höger tills du hör namnet på presentationen. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. I menyn Öppna sveper du åt höger tills du hör den plats du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör namnet på presentationen och dubbeltryck sedan på skärmen. Presentationen öppnas i Läsvyn.

 4. Flytta till vyn Redigering genom att svepa åt höger tills du hör: ”Bild ett, markerad.”

 5. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Knappen Redigera.”

 6. Dubbeltryck på skärmen. Presentationen öppnas i vyn Redigering.

Läsa bildinnehållet i vyn Redigering

Du kan kontrollera bildinnehållet medan du arbetar i presentationen i vyn Redigering.

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör: ”Bildnummer, redigeringskontroll för bild.” Fokus är nu på huvudinnehållsområdet.

 2. Svep åt höger. TalkBack läser upp det första bildelementet. Om elementet är ett textelement läser TalkBack upp dess innehåll.

 3. Svep åt höger tills du har lyssnat på alla element i bilden.

 4. Om fönstret bild anteckningar är öppen och har stödanteckningar, Svep åt höger tills du hör: ”bildanteckningar”, följt av stödanteckningar.

Läsa bildinnehållet i andra vyer

 • I vyn Bildspel läser TalkBack upp innehållet i bilden automatiskt när du öppnar den. Du kan också dra med fingret långsamt på den övre delen av skärmen. TalkBack läser då upp bildelementen och deras innehåll.

 • I Läsvyn sveper du åt vänster eller höger. TalkBack läser upp bildnummer, rubrik och om bilden innehåller anteckningar eller kommentarer.

Gå igenom bilder

Kontrollera att bilderna ligger i rätt ordning och att allt innehåll finns med i presentationen.

 • I redigeringsvyn klickar du flyttar till nästa bild, svepa åt vänster med två fingrar. Om du vill gå till föregående bild, sveper höger med två fingrar.

 • I Läsvyn går du till nästa bild genom svepa åt höger med ett finger. Om du vill gå till föregående bild, sveper du åt vänster med ett finger.

Skapa en ny tom presentation

Skapa en ny tom presentation för att komma igång snabbt. Du kan lägga till ett fördefinierat tema senare om du vill ge din presentation ett professionellt utseende.

Du kan också skapa en presentation utifrån en mall. Instruktioner för går du till använda en skärmläsare att skapa en presentation utifrån en mall i PowerPoint.

 1. Öppna PowerPoint för Android. Du vill hamna i vyn senaste visar dina senaste presentationer.

  Tips: Om du vill gå från miniatyrvyn till Arkiv-menyn sveper du åt vänster tills du hör ”Arkiv, knapp”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Arkiv-menyn, Öppen.”

  Tips: Om du vill gå från vyn Redigering till vyn Arkiv sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Ej markerad, knapp, Växla tillbaka". Dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt vänster tills du hör "Arkiv, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Arkiv- menyn, Öppna”.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Ny, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Tom presentation.”

 3. Svep åt höger tills du hör den mall du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Presentationen öppnas i miniatyrvyn och fokus ligger på den nya bilden.

 4. Om du vill börja redigera den nya bilden, sveper du höger tills du hör "Markerad, bild ett". Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Knappen Redigera”. Dubbeltryck på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn.

Lägga till eller ändra ett tema i en presentation

Ett tema är en samling koordinerade färgscheman, bakgrunder, teckensnitt och placeringen av platshållare. Ändra utseende på din presentation snabbt med hjälp av fördefinierade teman.

 1. I redigeringsvyn, svepa åt vänster tills du hör ”mer alternativknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”fliken menyn” följt av den markerade fliken.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Design” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”menyn Teman” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Teman”.

 5. Svep åt höger tills du hör det tema du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen. Den valda menyn används i hela presentationen och fokus återgår till fliken Design.

Infoga en ny bild

Du kan lägga till hur många bilder du vill i presentationen.

 1. I redigeringsvyn, Svep åt höger tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”fliken menyn, <current tab> markerat”.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Infoga” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen Ny bild” och dubbeltryck sedan på skärmen. Den nya bilden har nu lagts till och visas i huvudinnehållsområdet.

Spara en presentation

Om du är inloggad i sparar PowerPoint automatiskt presentationen till OneDrive medan du arbetar. Om du vill spara en kopia av presentationen på enheten är det enkelt med TalkBack.

 1. I Läsvyn sveper du åt vänster tills du hör ”knappen Arkiv”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Arkivmenyn är öppen.”

 2. Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara som” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Öppna skärmtangentbordet genom att dubbeltrycka på skärmen. Skriv sedan det filnamn som du vill spara filen med.

 4. När du är klar sveper du åt vänster tills du hör den plats där du vill spara filen, till exempel ”Den här enheten, presentationer”. Dubbeltryck på skärmen för att välja platsen.

 5. Svep till vänster eller höger till mappen du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara” och dubbeltryck sedan på skärmen. Filen har sparats och fokus återgår till Läsvyn.

Lägga till text

Använd TalkBack för att enkelt lägga till text i bilderna för att få ut ditt budskap.

 1. I vyn Redigering sveper du åt vänster eller höger tills du hör: ”Bildnummer, redigeringskontroll för bild.” Fokus är nu på huvudinnehållsområdet.

 2. Svep åt höger. TalkBack läser upp det första bildelementet. Om elementet är ett textelement hör du: ”Rubriktextruta” eller ”Textruta”.

 3. I textelementet dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: ”< Textrutans typ>, markerad, knappen Klipp ut”. En snabbmeny visas och fokus är på knappen Klipp ut.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen Redigera text” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Visar <tangentbordsspråk> tangentbord.”

  Tips: Om du vill klistra in ett textstycke sveper du åt höger tills du hör ”knappen Klistra in”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill skriva text drar du fingret över den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp tecknen på skärmtangentbordet. När du hör det tecken som du vill använda lyfter du fingret. Tecknet läggs till i textrutan.

  Om textförutsägelse är aktiverat kan du välja de föreslagna orden på samma sätt.

Formatera text

Om du vill göra presentationen mer tillgänglig för olika målgrupper, kan du till exempel öka teckenstorleken eller använda fetstil för att göra texten mer läsbar.

 1. I vyn Redigering går du till den textruta som du vill formatera, enligt anvisningarna i Lägg till text.

 2. Svep åt höger tills du hör ”inte markerad växlar du fler alternativ”, och sedan dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”fliken menyn, <current tab> markerat”.

 3. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Start” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör den textformatering som du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Vissa alternativ har undermenyer för formateringen. För att komma åt undermenyerna sveper du åt höger tills du hör ”<Formateringsalternativ>, meny”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger i undermenyn tills du hör det alternativ du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägga till bilder

Ibland säger en bild mer än tusen ord, så varför inte lägga till en bild för att göra presentationen mer levande? Du kan lägga till en bild från din enhet eller din molnlagring.

 1. I vyn Redigering sveper du åt vänster tills du hör ”knappen Foton”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Menyn Tidigare.” Menyn Öppna från öppnas. Fokus är på alternativet Tidigare.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör den plats som du vill lägga till bilden från. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. På den valda platsen går du till bilden som du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara bild” och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden läggs till i bilden.

Mer detaljerad information om hur du lägger till bilder går du till använda en skärmläsare att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint.

Lägga till stödanteckningar

Med stödanteckningar kan du lägga till påminnelser eller stödpunkter för presentatören.

 1. I vyn Redigering sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”knappen Anteckningar”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Rutan Anteckningar öppnas längst ned på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”bildanteckningar” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Visar <keyboard language> tangentbord”.

 3. Skriv in anteckningarna enligt anvisningarna i Lägg till text. Tecknen eller orden läggs till i fönstret Anteckningar.

 4. När du är klar att skriva, Svep till vänster tills du hör ”knappen klar” och sedan dubbelklicka på skärmen. Fokus återgår till bilden.

Presentera dina bilder till en målgrupp

Starta bildspelet när är det dags att dela din presentation med din målgrupp.

 1. I redigeringsvyn, med den första bilden i presentationen öppen, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”presentationsknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”markerad bild något”. Vyn Bildspel öppnas med fokus på den första bilden i miniatyrfönstret.

 2. Om du vill visa nästa bild genom att svepa åt vänster med två fingrar. Om du vill gå tillbaka och visa föregående bild, sveper höger med två fingrar.

 3. När du vill avsluta presentationen sveper du åt höger i vyn Bildspel tills du hör ”knappen Avsluta bildspel”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Mer information finns i använda en skärmläsare att visa din presentation med PowerPoint.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använd en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använda PowerPoint Mobile med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, som för att skapa, läsa, och redigera presentationer. En PowerPoint presentation är ett bildspel. Varje bild är en arbetsyta för bilder, ord, och former som hjälper dig att bygga en berättelse genom.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint och logga in

 1. På enhetens startskärm Svep åt höger tills du hör ”PowerPoint” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”startsidan, knappen Ny”.

 2. Svep åt höger tills du hör ”logga in knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”vi får du är inloggad”.

 3. Gör något av följande:

  • Om du inte är inloggad något annat Office program på din enhet eller vill du lägga till ett nytt konto, Svep åt höger tills du hör den kontotyp som du vill använda för att logga in och dubbeltryck sedan på skärmen så att den markeras.

  • Om du redan är inloggad på en annan Office app på din enhet och vill använda samma konto, Svep åt höger tills du hör namnet på kontot och dubbeltryck sedan på skärmen så att den markeras.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen Fortsätt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du har använt ett nytt konto kan du hör: ”Avbryt”. Om du har använt ett befintligt konto är du redo att använda PowerPoint Mobile.

 5. Svep åt höger tills du hör: ”e-postadress, redigerbar text”.

 6. Dubbelklicka på skärmen och sedan använda den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange din e-postadress.

 7. Dra ett finger på den övre delen av skärmen tills du hör ”knappen Nästa” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. Svep åt höger tills du hör ”lösenord” och dubbeltryck sedan på skärmen. Den skärmtangentbordet visas längst ned på skärmen.

 9. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet.

 10. Dra ett finger på skärmen tills du hör ”logga in knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”konto du har lagt till i det här programmet”.

 11. Svep åt höger tills du hör ”stängningsknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”startsidan, knappen Ny”.

Öppna en presentation

Startsidan innehåller en lista med nyligen öppnade presentationer.

 1. På PowerPoint startsida, Svep åt höger tills du hör namnet på en presentation, följt av sökvägen. Om den första presentationen i listan inte är rätt konto behåller du svepa åt höger tills du hittar det du vill ha.

 2. Om du vill öppna den markerade presentationen dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: ”PowerPoint-fönster, bild”, följt av rubriken på den första bilden. Du är nu i bildmarkeringsvyn.

Gå igenom bilder

 1. Svep åt höger eller vänster för att navigera mellan bilder i vyn Miniatyr. Skärmläsaren läser rubrik och sidnummer på varje bild.

 2. När du hittar den bild som du vill öppna, dubbeltrycker du på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Redigera” och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn och du hör: ”Bild, ruta.”

 4. Om du vill återgå till vyn Miniatyr, Svep åt höger tills du hör ”Off, gå bakåt, knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Läsa bildinnehållet

 1. Svep åt höger tills du hör aktuella bildnumret och innehållet i det första elementet i bilden, följt av elementtypen i vyn redigera.

 2. Behåll svepa åt höger tills du har provas igenom alla element i bilden.

Skapa en ny tom presentation

Skapa en ny tom presentation för att komma igång snabbt. Du kan lägga till ett fördefinierat tema senare om du vill ge din presentation ett professionellt utseende.

Du kan också skapa en presentation utifrån en mall. Instruktioner för går du till använda en skärmläsare att skapa en presentation utifrån en mall i PowerPoint.

 1. Öppna PowerPoint Mobile. Du kommer till Senaste-menyn där dina senaste presentationer visas.

  Tips: Om du vill gå från miniatyrvyn till Arkiv-menyn sveper du åt höger tills du hör ”Arkiv, knapp”. Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Backstage, sida.”

  Tips: Flytta från redigeringsvyn till Arkiv-menyn, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Snabbåtkomst kommandon av Bakåt-knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör ”fil knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Backstage sidan”.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Ny, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Ny, Tom presentation.”

 3. Om du vill skapa en tom presentation dubbelknacka på skärmen.

  Presentationen öppnas i miniatyrvyn och fokus ligger på den nya bilden.

 4. Om du vill börja redigera den nya bilden dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: "Snabbmeny." Svep åt höger tills du hör ”Redigera, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn.

Lägga till eller ändra ett tema i en presentation

Ett tema är en samling koordinerade färgscheman, bakgrunder, teckensnitt och placeringen av platshållare. Ändra utseende på din presentation snabbt med hjälp av fördefinierade teman.

 1. När du redigerar en bild, Svep åt höger tills du hör ”fler alternativ, knappen komprimerad” och sedan dubbelklicka på skärmen. Du hör ”dataväljare Fliklista”, följt av den markerade fliken, till exempel ”Home-knappen Minimera en huvudsida”.

 2. Om du vill öppna menyn flikar dubbelknacka på skärmen.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Design” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen Teman” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger eller vänster tills du hör det tema du vill använda, till exempel ”Galleri” eller ”Himmel” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Tillämpar tema”.

  Obs!: Skärmläsaren meddelar om enheten behöver hämta saknade teckensnitt till det valda temat.

 6. Om du vill stänga menyn Design, dra med fingret runt den nedre kanten av skärmen tills du hör ”fler alternativ, knappen expanderas” och sedan dubbelklicka på skärmen.

Infoga en ny bild

PowerPoint lägger till nya bilder efter den bild som du senast öppnade innan du lägger till en ny bild, måste du gå till rätt plats enligt anvisningarna i navigera mellan bilderna.

 1. I vyn Miniatyr Svep åt höger tills du hör ”knappen för ny bild” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Spara en kopia av presentationen

 1. I vyn Miniatyr Svep åt höger tills du hör ”Snabbåtkomst kommandon, verktygsfält, knappen Arkiv” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”spara” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Spara öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör ”spara en kopia av den här filen knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör den plats där du vill spara filen och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör den mapp du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Nästa, knapp i appfält” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Ändra filnamnet genom att svepa åt vänster tills du hör ”fil namn, redigerbar text” och dubbeltryck sedan på skärmen. Den skärmtangentbordet visas längst ned på skärmen.

 8. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ta bort det gamla namnet och skriv sedan det nya namnet.

 9. Spara kopia av filen, Svep åt höger tills du hör ”spara en kopia, liggande programknapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Spara-menyn stängs och fokus återgår till vyn bild markeringen.

PowerPoint sparas automatiskt alla ändringar i presentationen med namnet som du angett.

Lägga till text

 1. När du redigerar en bild i PowerPoint, Svep åt höger tills du hittar textrutan där du vill lägga till text och dubbeltryck sedan på skärmen om du vill öppna textrutan för redigering.

 2. Skriv texten med hjälp av skärmtangentbordet.

 3. Dra med fingret runt den undre kanten av skärmen tills du hör: ”Bakåt, knappen dold”. Dubbeltryck på skärmen för att stänga tangentbordet.

  Fokus är kvar på knappen Bakåt. Dubbeltryck på skärmen igen för att återgå till bildmarkeringsvyn.

Lägga till en lista i en textruta

Du kan lägga till en punktlista eller en numrerad lista i textrutorna i presentationen. Med hjälp av listor kan du ordna texten.

 1. När du redigerar en bild i PowerPoint, Svep åt höger tills du hittar textrutan där du vill lägga till punkter eller nummer och dubbeltryck sedan på skärmen om du vill öppna textrutan för redigering.

 2. Lägga till punkter eller numrering:

  • Om du vill lägga till en post i en punktlista, Svep åt höger tills du hör ”inaktivera, punkter” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill lägga till en numrerad lista objekt, Svep åt höger tills du hör ”Off, är numrering”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Skriv listobjektet med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Om du vill lägga till ytterligare ett listobjekt, dra med fingret runt nederkant högra hörnet på skärmen tills du hör: ”RETUR”. Dubbelknacka på skärmen för att infoga ett nytt listobjekt och Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange.

 5. Om du vill avsluta listan, dra med fingret runt den nedre kanten av skärmen tills du hör: ”tillbaka, knappen Minimera en huvudsida”. Dubbelknacka på skärmen för att stänga den Skärmtangentbordet.

  Fokus är kvar på knappen Bakåt. Dubbeltryck på skärmen igen för att återgå till bildmarkeringsvyn.

Lägga till bilder

Du kan använda bilder som du har sparat på din enhet i presentationen.

 1. När du redigerar en bild i PowerPoint, Svep åt höger tills du hör ”foton knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”foton fönster”. Den fokuserar på senaste fotot och Skärmläsaren meddelar filnamnet.

 2. Svep åt höger tills du hittar den bild du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Markerad”, följt av namnet på bilden.

 3. Dra med fingret längs den nedre kanten på skärmen tills du hör ”knappen Infoga appfält”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Appen Foton stängs och bilden infogas i bilden.

Lägga till stödanteckningar

Du kan använda stödanteckningar för ytterligare information eller kommentarer som du inte vill ska ingå i själva presentationen.

 1. När du redigerar en bild i PowerPoint, Svep åt höger tills du hör ”Off, anteckningar, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep till vänster tills du hör ”bildanteckningar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Skriv anteckningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Dra med fingret längs det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”knappen Stäng”. Dubbeltryck sedan på skärmen för att stänga tangentbordet.

 5. Dubbeltryck på skärmen för att stänga rutan Anteckningar.

Presentera dina bilder till en målgrupp

 1. Öppna den första bilden i presentationen du vill ge i PowerPoint.

 2. Svep åt höger tills du hör ”knappen Presentera” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Liggande läge.” Rotera enheten 90 grader motsols, annars kommer svepanvisningarna här ge fel resultat.

 3. Svep åt höger tills du hör ”nästa bild för” och dubbeltryck sedan på skärmen för att flytta till nästa bild.

 4. Dubbeltryck på skärmen för att gå framåt i presentationen. När du når den sista bilden hör du: ”Bildspelet är slut”. Dubbeltryck på skärmen för att avsluta presentationsvyn.

 5. Aktivera enheten till stående orientering.

Mer information finns i använda en skärmläsare att visa din presentation med PowerPoint.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använda PowerPoint Online med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa, läsa, och redigera presentationen. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

En PowerPoint presentation är ett bildspel. Varje bild är en arbetsyta för bilder, ord, och former som hjälper dig att bygga en berättelse genom.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint Online.

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint Online

Logga in på PowerPoint Online och ta med dig dina presentationer vart du än går.

 1. Öppna webbläsaren och gå till Office.com. På inloggningssidan öppnas.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”logga in på ditt konto” och tryck sedan på RETUR. Välj ett konto-menyn öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill logga in med ett befintligt konto, tryck på TABB tills du hör kontot och tryck sedan på RETUR. Använda inloggningsuppgifter ansluten till kontot för att logga in.

  • Om du vill lägga till ett nytt konto trycker du på fliken tills du hör ”Använd ett annat konto, knappen” och sedan på RETUR. Skriv din e-postadress, telefonnummer eller Skype-adress och tryck sedan på RETUR. Skriv lösenordet och tryck på RETUR.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”PowerPoint, länk” och tryck sedan på RETUR.

 5. PowerPoint Online öppnas. Du hör ”Microsoft PowerPoint Online” eller ”Välkommen till PowerPoint”. Fokus är på en ny tom presentation alternativet.

Öppna en presentation

I PowerPoint Online kan du snabbt öppna en presentation som du nyligen har arbetat med, eller bläddra i OneDrive-mapparna efter filen.

 1. Öppna PowerPoint Online och logga in.

 2. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör antingen namnet på en nyligen genomförd presentation som du vill arbeta med eller en annan plats i filen och tryck sedan på RETUR.

  Om du har markerat en annan plats trycker du på TABB-tangenten och piltangenterna för att leta reda på filen och tryck sedan på RETUR.

  Tips: Om du redan arbetar på en bild och vill öppna en annan presentation, trycker du på Alt + Windows-tangenten + F och sedan O. trycker du på fliken för att flytta till filen eller lagringsplats i Öppna-menyn och sedan på RETUR.

Öppna en presentation i den fullständiga versionen av PowerPoint

Om du har den fullständiga skrivbordsversionen av PowerPoint får du många fler alternativ när du arbetar med dina filer. Det är enkelt att öppna den fullständiga versionen från PowerPoint Online.

 1. I redigeringsvyn, trycker du på Alt + Windows-tangenten + O. Presentationen öppnas i skrivbordsversionen.

 2. Gå tillbaka till PowerPoint Online och tryck sedan på Ctrl + W för att stänga fliken i webbläsaren.

Läsa bildinnehållet i vyn Redigering

Du kan kontrollera bildinnehållet medan du arbetar i presentationen i vyn Redigering.

 1. Tryck på Ctrl + F6 tills du hör ”bilder (Bildpanelen)” och tryck på TABB-tangenten. Skärmläsaren meddelar att det första elementet på bilden och läser dess innehåll.

 2. Tryck på TABB om du vill flytta till nästa element och läsa det.

Läsa bildinnehållet i bildspelsvyn

 1. I redigeringsvyn, trycker du på Alt + Windows-tangenten + W och sedan B. Den första bilden i presentationen öppnas i vyn Bildspel.

 2. Skärmläsaren startar automatiskt att läsa innehållet i bilden. Om du vill stoppa Skärmläsaren, håller du ned Ctrl.

Gå igenom bilder

Kontrollera att bilderna ligger i rätt ordning och att allt innehåll finns med.

 1. I redigeringsvyn, trycker du på Ctrl + F6 tills du hör numret på den aktuella bilden. Den fokuserar på miniatyrfönstret.

 2. Bläddra i miniatyrrutan genom att trycka på uppåt- eller nedåtpilarna. Skärmläsaren läser upp nummer och rubrik på bilden, samt om bilden innehåller anteckningar eller kommentarer.

 3. Om du vill flytta från miniatyrfönstret till bilden, trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”bilder (Bildpanelen)” och tryck på TABB-tangenten.

 4. Om du vill navigera i bilden, tryck på TABB tills du har gått igenom alla element på bilden.

Skapa en ny tom presentation

Skapa en ny tom presentation för att komma igång snabbt. Du kan lägga till ett fördefinierat tema senare om du vill ge din presentation ett professionellt utseende.

Du kan också skapa en presentation utifrån en mall. Instruktioner för går du till använda en skärmläsare att skapa en presentation utifrån en mall i PowerPoint.

 1. Öppna PowerPoint Online. Du vill hamna på en sida som visar de senaste presentationer, en sökfältet, mallar och teman. Den fokuserar på den nya mallen tom presentation.

  Tips: Om du redan redigerar en presentation, trycker du på Alt + Windows-tangenten + F, N för att öppna menyn Nytt.

 2. Tryck på RETUR om du vill skapa en tom presentation.

 3. Presentationen öppnas och fokus ligger på den första bilden. Tryck på TABB-tangenten för att gå till rubriktextrutan.

Lägga till eller ändra ett tema i en presentation

Ett tema är en samling koordinerade färgscheman, bakgrunder, teckensnitt och placeringen av platshållare. Ändra utseende på din presentation snabbt med hjälp av fördefinierade teman.

 1. I redigeringsvyn, trycker du på Alt + Windows-tangenten + G och H. Du hör: ”Office-temat”.

 2. Tryck på TABB tills du hör tema och tryck sedan på RETUR.

Infoga en ny bild

Du kan lägga till hur många bilder du vill i presentationen.

 1. Trycker du på Alt + Windows-tangenten + H och sedan jag. Du hör: ”i dialogrutan Ny bild”.

 2. Tryck på TABB tills du hör Bildlayout som du vill infoga och tryck sedan på RETUR eller Alt + Retur.

Tips: Tryck på Ctrl + F6 för att snabbt lägga till en ny tom bild baserat på layouten för föregående bild i en presentation, tills du hör numret på den aktuella bilden. Den fokuserar på miniatyrfönstret. Trycka på Uppåtpil eller nedåtpil tills du hör bilden och tryck sedan på Ctrl + M.

Spara en lokal kopia av presentationen

PowerPoint Online sparar automatiskt presentationen på OneDrive medan du arbetar. Om du vill spara en kopia av presentationen på din enhet, är det enkelt med skärmläsaren och kortkommandon. Du kan ladda ned presentationen som en PowerPoint PPTX-, PDF- eller ODP-fil.

Obs!: De ändringar som du gör i den lokala kopian sparas inte automatiskt till den ursprungliga filen på OneDrive.

 1. Trycker du på Alt + Windows-tangenten + F, sedan W C. Du hör: ”dialogrutan, Microsoft PowerPoint Online”. Fokus i på knappen Hämta.

 2. Tryck på RETUR om du vill hämta presentationen. Du hör: ”ny avisering”.

 3. Om du vill flytta på aviseringen trycker du på Alt + Windows-tangenten + N. Du hör: ”knappen Öppna”. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Spara” och tryck sedan på RETUR. Hämta filen till mappen hämtningar i enheten.

Lägga till text

Använd skärmläsaren och kortkommandon för att enkelt lägga till text i bilderna och få fram ditt budskap.

 1. Om du vill flytta fokus till ett redigerbart område på en bild, trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: ”Bilder.”

 2. Tryck på TABB om du vill flytta till den första platshållaren på bilden. Typ av platshållare meddelas. Om det är en platshållare för text, tryck på RETUR och Skriv anteckningens innehåll.

 3. Tryck på F2 när du är klar.

 4. Tryck på TABB om du vill flytta till nästa platshållare. Tryck på RETUR om du vill redigera platshållaren. Avsluta genom att trycka på F2. Upprepa för alla platshållare på bilden.

Formatera text

Om du vill göra presentationen mer tillgänglig för olika målgrupper, kan du till exempel öka teckenstorleken eller använda fetstil för att göra texten mer läsbar.

 1. Om du vill flytta fokus till ett redigerbart område på en bild, trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: ”Bilder.”

 2. Tryck på TABB om du vill flytta till det första redigerbara området på bilden.

 3. Tryck på Retur för att markera det redigerbara området.

 4. Tryck på Ctrl+A för att markera all text i området. Om du vill markera en del av texten i området, trycker du på piltangenterna tills du hör texten och sedan på Ctrl+Skift+piltangenterna för att markera texten som du vill använda.

 5. Använd följande kortkommandon för de flesta vanliga formateringsalternativ i den markerade texten:

  • Fetstil: Ctrl+B

  • Kursiv: Ctrl+I

  • Understruken: Ctrl+U

  • Öka teckenstorleken: Styrenh.nr +] (höger hakparentes)

  • Minska teckenstorleken: Ctrl + [(vänster hakparentes)

 6. Om du vill ha tillgång till fler formateringsalternativ med markerad text, trycker du på Alt + Windows-tangenten + H och tryck sedan på TABB tills du hör formateringen alternativ du vill använda, till exempel ”knappen Punktlista”. Tryck på blanksteg om du vill välja ett alternativ. Om du vill expandera kombinationsrutor trycker du på Alt + Nedåtpil.

Lägga till bilder

Ibland säger en bild mer än tusen ord, så varför inte lägga till en bild för att göra presentationen mer levande? I PowerPoint Online kan du lägga till bilder från din egen lagringsplats, eller använda bilder direkt från Internet.

Tips: Lägga till bilder till höger placerar och använda en bild baserat på en bildlayout utformat för bilder, till exempel bild med beskrivning av en exakt storlek. Mer information går du till använda en skärmläsare att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint.

Lägga till bilder från din enhet

 1. På en bild som du vill lägga till en bild, trycker du på Alt + Windows-tangenten + N och sedan på P. Dialogrutan Windows Öppna öppnas, fokus är i fältet Filnamn.

 2. Tryck på TABB-tangenten och piltangenterna tills du hör bildfilen och sedan på RETUR.

Lägga till bilder från Internet

 1. På en bild som du vill lägga till en bild, trycker du på Alt + Windows-tangenten + N, sedan F, F. Öppnar dialogrutan Sök Bing – bilder, fokus är i sökfältet.

 2. Skriv sökorden och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på SR tangenten + vänster eller höger tills du hör på bilden som du vill infoga och tryck sedan på RETUR om du vill markera bilden. Du hör: ”markerat”.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”infogningsknapp” och tryck sedan på SR tangenten + RETUR.

Lägga till stödanteckningar

Med stödanteckningar kan du lägga till påminnelser eller stödpunkter för presentatören.

 1. På bilden där du vill lägga till stödanteckningar trycker du på Ctrl + F6 tills du hör: ”Online, bildanteckningar i PowerPoint”.

  Om du inte hör ”PowerPoint Online, bildanteckningar”, trycker du på Alt + Windows-tangenten + W och sedan PN ska visa anteckningsfönstret bild.

 2. Fokus flyttas till bildfönstret för anteckningar. Skriv in dina stödanteckningar för bilden.

Presentera dina bilder till en målgrupp

När det är dags att dela din presentation med din målgrupp, använder du kortkommandon och skärmläsaren för att starta bildspelet.

 1. I redigeringsvyn, trycker du på Alt + Windows-tangenten + W och sedan B. Bildspelet startar från den första bilden i presentationen.

  Tips: Tryck på C om du vill starta bildspelet från aktuell bild.

 2. Tryck på TABB tills du hör presentationens namn i bildspelet. Fokus flyttas till bildspelet.

 3. Tryck på N om du vill gå till nästa bild. Tryck på P om du vill gå till föregående bild.

 4. Tryck på Esc när du vill avsluta presentationen. Fokus återgår till vyn Redigering.

Mer information finns i använda en skärmläsare att visa din presentation med PowerPoint.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Tangentbordsgenvägar i PowerPoint Online

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×