Grundläggande talformatkoder

Decimalkomman   För att formatera bråktal eller tal med decimalkomman måste du inkludera en platshållare för efterföljande siffror i en sektion. Om talet har fler siffror till höger om decimalkommat än det finns platshållare i formatet, avrundas talet till så många decimaler som det finns platshållare. Om talet har fler siffror till vänster om decimalkommat än det finns platshållare i formatet, visas de extra siffrorna. Om formatet bara innehåller tecken (#) till vänster om decimalkommat börjar nummer som är mindre än 1 med ett decimalkomma.

Platshållaren # visar bara signifikanta siffror. Insignifikanta nollor visas inte.

Om du vill visa

Använder du den här formatkoden

1234,59 som 1234,6

####.#


Platshållaren 0 (noll) visar även insignifikanta nollor om ett tal har färre siffror än det finns 0-tecken i formatet.

Om du vill visa

Använder du den här formatkoden

8,9 som 8,900

#,000

0,631 som 0,6

0,#

12 som 12,0 och 1234,568 som 1234,57

#,0#


Platshållaren ? lägger till plats för betydelselösa nollor på båda sidorna av decimalkommat så att när tal formateras till ett teckensnitt med fast bredd, som t ex Courier New, anpassar sig decimalkommat. Du kan även använda denna symbol för bråktal som innehåller ett varierande antal siffror.

Om du vill visa

Använder du den här formatkoden

44,398, 102,65 och 2,8 med justerade decimaler

???.???

5,25 som 5 1/4 och 5,3 som 5 3/10, med justerade divisionssymboler

# ???/???


Tusentalsavgränsare   Om du vill visa ett komma som tusentalsavgränsare eller skala ett tal med en multipel av ett tusen inkluderar du ett komma i talformatet.

Om du vill visa

Använder du den här formatkoden

12000 som 12.000

#,###

12000 som 12

#,

12200000 som 12,2

0 0,,


Använda färger   Om du vill ange en färg för ett avsnitt i formatet anger du namnet på färgen inom hakparenteser i avsnittet.

Färgkoder

[SVART]

[BLÅ]

[CYAN]

[GRÖN]

[MAGENTA]

[RÖD]

[VIT]

[GUL]


Villkorsstyrda talformatkoder   Om du vill ange talformat som bara används om talet uppfyller ett angivet villkor omger du villkoret med hakparenteser. Villkoret består av en jämförelseoperator och ett värde. Exempel: Följande format visar tal som är mindre än eller lika med 100 i rött och tal som är större än 100 i blått.

[Red][<=100];[Blue][>100]

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×