Grundläggande om synkning – vad du kan och inte kan synka

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan synkronisera dina Outlook-data med mobila enheter och med andra program. Outlook synkroniseras också regelbundet med Microsoft Exchange-konto-konton och e-postkonton. I beskrivningarna nedan kan du se hur information synkroniseras i Outlook.

Tjänst

Dialogrutan E-post

Kontakter

Kalender

Uppgifter

Kommentarer

Exchange

När du använder Microsoft Exchange-konto i Outlook synkroniseras dina e-postmeddelanden, kontakter, kalenderhändelser och andra Microsoft Exchange-mappar automatiskt. Din information är alltid är uppdaterad i Outlook och på den server där Microsoft Exchange Server körs.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Outlook.com

IMAP-e-postkonto

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Google

IMAP-e-postkonto

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Yahoo

POP-e-postkonto

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Microsoft Exchange-konton

I tabellen nedan ser du alla Outlook-objekt som synkroniseras och inte synkroniseras med Exchange-servern.

Outlook-objekt

Exchange Server

Meddelanden

Alla Exchange-mappar med undermappar kan nås via Outlook och Outlook synkroniseras kontinuerligt med Exchange-servern. Detta görs automatiskt. Outlook söker efter nya meddelanden på servern en gång i minuten.

Regler

Om du har ett Microsoft Exchange-konto som hanteras av Microsoft Exchange Server 2010 eller senare kan du också använda Outlook för Mac för att skapa och redigera regler som sparas på Exchange-servern. Du kan inte visa eller redigera regler som ställts in för att köras enbart i Outlook för Windows.

Du kan inte använda Outlook för Mac med en Microsoft Exchange-konto hanteras av Microsoft Exchange Server 2007, redigera eller skapa regler som sparas på Exchange-servern (till exempel regler som har skapats i Outlook för Windows). Regler som du skapar i Outlook för Mac sparas på datorn och köra på meddelanden som de ska synkroniseras med Outlook för Mac. Mer information finns i Skapa en regel i Outlook för Mac 2016.

Kontakter

Alla kontakter och kontaktmappar som gäller Exchange i Outlook synkroniseras kontinuerligt med Exchange-servern. Detta görs automatiskt.

Dock sparas kontakt grupper/distributionslistor sparas på Outlook för Mac inte till Exchange-servern. Alla grupper som har skapats sparas på datorn och är bara tillgängliga i Outlook för Mac. Samma sak gäller för kontaktgrupper som sparas på Exchange-servern

Kalenderhändelser

Alla Exchange-kontokalendrar och tillhörande händelser i Outlook synkroniseras kontinuerligt med Exchange-servern. Detta görs automatiskt.

Kommentarer

Anteckningar och anteckningsmappar synkroniseras med Exchange-servern.

Uppgifter

Uppgifter och uppgiftsmappar synkroniseras med Exchange-servern.

Uppföljningsflaggor

Meddelanden och kontakter som är flaggade för uppföljning synkroniseras med Exchange-servern tillsammans med förfallodatum, startdatum, påminnelsedatum och slutförandedatum.

Kategorier

Kategoriinformation som du använder på objekt i Outlook synkroniseras med Exchange-servern. De färger som är kopplade till kategorier kan skilja sig åt mellan Outlook för Mac och Outlook för Windows.

Informationen är även tillgänglig för andra program som du använder för att ansluta till Exchange-servern, till exempel Outlook för Windows. Om du använder både Outlook för Mac och Outlook för Windows för att få tillgång till samma Microsoft Exchange-konto bör du vara medveten om vissa skillnader i hur information visas i de två programmen:

Typ av information:

Skillnader mellan Outlook för Mac och Outlook för Windows

Kontakters e-postadresser

I Outlook för Mac kan du lagra upp till 13 e-postadresser för en och samma kontakt. I Outlook för Windows kan du lagra upp till tre e-postadresser. När kontakterna synkroniseras, synkroniserar Outlook för Mac standard-e-postadressen med fältet E-post i Outlook för Windows. De följande två adresserna i Outlook för Mac-kontakten synkroniseras med fälten E-post 2 och E-post 3 i Outlook för Windows.

Kontakters postadresser

Vissa fält, som Mellannamn, finns i Outlook för Mac men inte i Outlook för Windows. Om du anger information i sådana fält, t.ex. Mellannamn, visas inte den informationen i Outlook för Windows. Det fungerar på samma sätt om det finns kontaktfält i Outlook för Windows som inte finns i Outlook för Mac.

Du kan kringgå problemet genom att ange information i fältet Anteckningar i Outlook för Mac. Den informationen visas då i rutan Anteckningar i Outlook för Windows.

IMAP-e-postkonton

Om du vill synkronisera IMAP e-post måste du först lägga till kontot i Outlook. Mer information om hur du lägger till ett konto finns i lägga till ett e-postkonto i Outlook för Mac.

Sedan finns det två alternativ i synkronisering: att använda IMAP IDLE (kallas även Live Sync) och att skapa scheman för mappar som du prenumererar på. Du kan använda IMAP IDLE för att upprätthålla anslutningen till IMAP-servern och tillämpa ändringar som du gör i statusen läst, oläst eller flaggad för meddelanden på servern. Du kan dock bara upprätthålla anslutningen till en mapp i taget. Du kan också skapa scheman som synkroniserar de mappar som du prenumererar på i Outlook med IMAP-e-postservern.

Du kan använda IMAP IDLE och scheman för att göra följande:

Använd

Om du vill

IMAP IDLE

Upprätthålla anslutningen till IMAP-servern för en mapp.

IMAP IDLE

Tillämpa ändringarna på statusen läst, oläst och flaggad för meddelanden på IMAP-servern.

scheman

Ta emot nya e-postmeddelanden och nyheter från servern vid en tidpunkt som du anger.

scheman

Skicka alla meddelanden vid en tidpunkt som du anger.

scheman

Ta bort e-postmeddelanden i mappen Borttagna objekt eller någon annan mapp vid en angiven tidpunkt när meddelandena är äldre än det angivna antalet dagar.

scheman

Ta bort skräppost vid en tidpunkt som du anger.

Mer information om IMAP IDLE finns i Inställningar för IMAP-kontoservern.

POP-e-postkonton

Om du vill synkronisera POP e-post måste du först lägga till kontot i Outlook. Mer information om hur du lägger till ett konto finns i lägga till ett e-postkonto i Outlook för Mac.

Sedan kan du använda scheman för att ange när Outlook ska synkroniseras med POP-e-postservern genom att skicka eller ta emot e-postmeddelanden.

Du kan också ange alternativ för din POP-kontoserver så att en kopia av alla meddelanden lämnas på servern, att meddelanden tas bort efter ett angivet antal dagar eller tas bort när du tar bort dem i Outlook.

Du kan använda scheman eller serveralternativ för att göra följande:

Använd

Om du vill

scheman

Ta emot nya e-postmeddelanden vid en tidpunkt som du anger.

scheman

Skicka alla meddelanden vid en tidpunkt som du anger.

Serveralternativ

Lämna en kopia av alla meddelanden på servern.

Serveralternativ

Ta bort meddelanden från servern när de har tagits bort i Outlook.

scheman

Ta bort e-postmeddelanden som är äldre än det angivna antalet dagar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×