Grundläggande om former

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I en Microsoft Office Visio-ritning representerar former både objekt och koncept. En Visio-form kan t.ex. bestå av en enda linje eller en komplicerad kalender. En Visio-form kan vara 1D eller 2D. En 1D-form beter sig som en linje, medan en 2D-form beter sig som en rektangel.

Obs!: Vissa former har egna funktionssätt eller beteenden beroende på ritningstypen och fungerar inte exakt som dessa beskrivningar anger.

Markera en figur

Markera en form: Bildtext 1 placera pekaren över formen. Bildtext 2 När pekaren ändras till en korspil klickar du på formen. Bildtext 3 Den markerade formen har markeringshandtag.

Välja en form genom att klicka på den

Markera flera former: Bildtext 1 Klicka på pekaren verktyget Bild av knapp och dra sedan ett markeringsnät runt alla former som du vill markera, eller håll ned SKIFT-tangenten och klicka på varje form. Bildtext 2 De markerade formerna markeras med lila och gruppen har markeringshandtag.

Välja former genom att dra ett urvalsnät runt dem

Meddelanden: 

  • Om du snabbt vill markera alla former på sidan väljer du Markera alltRedigera-menyn.

  • Om du vill avbryta markeringen en av flera markerade former, håller du ned SKIFT och klickar på formen.

Flytta en figur

Så här flyttar du en form: Placera pekaren över formen. När pekaren ändras till en korspil håller du ned musknappen och drar i formen.

Flytta en form genom att dra den

Om du vill justera en form mot en annan form använder du ett dynamiskt rutnät.

Justera former med det dynamiska rutnätet

Meddelanden: 

  • Välj Fäst och limmaVerktyg-menyn när du vill aktivera det dynamiska rutnätet. Klicka på fliken Allmänt, markera kryssrutan Dynamiskt rutnät och klicka sedan på OK.

  • Om du vill finjustera en form klickar du på den för att markera den och trycker sedan på en piltangent. Om du vill finjustera formen exakt en bildpunkt håller du ned SKIFT och trycker på en piltangent.

Lägga till text i en form

Lägga till text i en form: Bildtext 1 markerar du formen. Bildtext 2 Skriv texten.

Skriva text i en form

Obs!: Om du inte redan har zoomat in formen görs det automatiskt när du börjar skriva. När du vill zooma ut igen klickar du utanför formen.

Redigera text i en form

Du kan redigera text i en form: Bildtext 1 Klicka för att markera formen. Bildtext 2 Klicka på verktyget Text. Bildtext 3 Skriv den nya texten.

Ändra text i en form

Obs!: Om du vill ändra utseende på texten i formen klickar du på formen för att markera den, väljer TextFormat-menyn och väljer sedan de formateringsalternativ som du vill använda.

Ändra storlek på en form

Så här ändrar du bredd och längd på en form: Bildtext 1 placera pekaren över ett markeringshandtag på sidan. Bildtext 2 När pekaren ändras till en dubbelriktad pil, dra markeringshandtaget.

Ändra bredd på en figur genom att dra ett markeringshandtag på sidan

Bredd och längd på den markerade formen visas i statusfältet längst ned i Visio-fönstret.

Obs!: Du kan även ändra storleken på en form i fönstret Storlek och placering. Välj Storlek och placeringVisa-menyn. Markera den form som du vill ändra storlek på och ange sedan de önskade värdena för bredd och höjd.

Ändra storlek på en figur utan att ändra dess proportioner: Bildtext 1 placera pekaren över ett hörnmarkeringshandtag. Bildtext 2 Dra markeringshandtaget. Bildtext 3 Dra ett markeringshandtag på en cirkel eller kvadrat att ändra storlek på formen proportionellt.

Ändra storlek på en form proportionellt genom att dra i markeringshandtaget i ett hörn

Formatera en form

Formatera en form: Bildtext 1 Klicka för att markera formen. Bildtext 2 Klicka på Fyllningsfärg, Linjefärg, Linjetjocklek eller andra knappar i verktygsfältet Format. Bildtext 3 Figuren återspeglar de ändringar du gjort.

Ändra fyllningsfärg för en form

Rotera en form

Rotera en form: Bildtext 1 Klicka för att markera formen och flytta pekaren över rotationen hantera Bild av knapp tills pekaren blir en cirkel Roteringspekare . Bildtext 2 Dra i handtaget på den rotation som du vill använda.

Rotera en form med roteringsverktyget

Rotera en form med ett fast belopp: Bildtext 1 Klicka för att markera formen. Bildtext 2 Klicka på storlek och placeringVisa-menyn. Bildtext 3 I rutan vinkel anger du den vinkel och trycker på RETUR.

Rotera en form genom att ange en rotationsvinkel

Kopiera en form

Kopiera en form: Bildtext 1 Klicka för att markera formen. Bildtext 2 Håll ned CTRL-tangenten och dra om du vill lägga kopian där du vill ha den. Bildtext 3 Släpp musknappen.

Kopiera en form genom att hålla ned Ctrl och dra formen

Se fler kommandon för former

Att se fler kommandon för former: Bildtext 1 placerar du pekaren över en form. Bildtext 2 Högerklicka på formen.

Högerklicka på en form för att visa snabbmenyn

Vissa former har kontrollhandtag som du kan använda för att ändra formen. Varje kontrollhandtag har en funktion som är unika för den form som det visas. Bildtext 1 Klicka för att markera formen och placera pekaren över kontrollen handtaget Kontrollhandtag . Bildtext 2 Dra kontrollhandtaget.

Ändra konturen av en form.

Obs!: Om du vill visa ett tips om kontrollhandtaget placerar du pekaren över det.

Zooma in eller ut

Om du vill zooma in en ritning klickar du på pilen bredvid rutan Zooma och klickar på en inställning. Du kan också zooma in ett område genom att hålla ned CTRL+SKIFT och dra ett markeringsnät runt området som du vill förstora.

Zooma in och ut på en ritning med hjälp av rutan Zooma

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×