Grundläggande om former: Ändra storlek på, formatera, flytta och lägg till text i former

Grundläggande om former: Ändra storlek på, formatera, flytta och lägg till text i former

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Typer av former

Endimensionell    (1D)

En 1D-form fungerar som en linje.

Tvådimensionell    (2D)

En 2D-form fungerar som en rektangel.

Markera en eller flera former

Du kan välja alla former på sidan genom att trycka på Ctrl+A. Gör så här för att välja färre former på en sida.

Markera en form

 1. Klicka på en form.

 2. Den markerade formen har markeringshandtag.

Markera flera former genom att dra ett område

 1. Klicka på sidan och dra.

  Ett markeringsområde visas.

 2. Dra i markeringsområdet så det innefattar alla former du vill välja.

  De markerade formerna omges av en tillfällig ruta med markeringshandtag.

Markera flera former genom att klicka på varje form

 • Håll ned tangenten Ctrl och klicka på alla former du vill välja.

  De markerade formerna omges av en tillfällig ruta med markeringshandtag.

Flytta en form

Att flytta en form genom att dra

 • Klicka på formen och håll ned musknappen medan du drar formen till en ny plats.

Att flytta en form med hjälp av piltangenterna

 1. Klicka på formen du vill flytta för att markera den.

 2. Tryck på en eller flera pilknappar för att flytta formen i den riktning piltangenterna anger.

  Du kan flytta en form en pixel i taget genom att hålla ned tangenten Skift när du trycker på en piltangent.

Lägga till text i en form

Lägga till text i en figur

 1. Markera en form.

 2. Börja skriv.

  När du börjar skriva medan en form är markerad, växlar Visio till textredigering och zoomar in formen (om detta inte redan gjorts).

 3. För att sluta lägga till text trycker du på Esc eller klickar utanför formen.

  Visio återställer den ursprungliga vyn, om automatisk zoomning utfördes när du började skriva.

Redigera text i en form

Du kan redigera text i en form

 1. Markera den form du vill redigera.

  Visio växlar till textredigering och zoomar in formen (om detta inte redan gjorts).

 2. För att sluta lägga till text trycker du på Esc eller klickar utanför formen.

  Visio återställer den ursprungliga vyn, om automatisk zoomning utfördes när du började skriva.

Ändra formatering av text i en form

 1. Dubbelklicka på formen som har den text du vill redigera.

 2. På fliken Start använder du verktygen i gruppernaTeckensnitt och Stycke för att formatera texten.

  Du kan även trycka på F11 för att öppna dialogrutan Text där du kan ställa in många typer av textformatering.

Ändra storlek på en form

Så här ändrar du storleken på en form genom att dra

 1. Markera den form du vill storleksförändra.

 2. Klicka och dra i ett av de markeringshandtag som visas på sidan och i hörnen.

  För att bibehålla formens proportioner drar du i ett hörnhandtag eller håller ned tangenten Skift när du drar i handtaget. Visio visar formens bredd och höjd i statusfältet längst ned i fönstret.

Så här ändrar du storleken på en form genom att ange mått

 1. Klicka på Åtgärdsfönster i gruppen Visa på fliken Visa och klicka sedan på Storlek och placering.

 2. Markera den form du vill storleksförändra.

 3. Ange värden för formens höjd och bredd.

  Tryck på Retur eller klicka på ett annat värde för att tillämpa det nya värdet.

Formatera en form

Formatera en form

 • Högerklicka på formen och klicka på Formatera form.

Rotera en form

Rotera en form genom att dra

 1. Markera den form du vill rotera.

 2. Placera muspekaren över roteringshandtaget tills det blir en cirkel ( Roteringspekare )

 3. Dra i handtaget till den rotation du vill ha.

Rotera en form genom att ange ett belopp

 1. Klicka på Åtgärdsfönster i gruppen Visa på fliken Visa och klicka sedan på Storlek och placering.

 2. I rutan Vinkel anger du den vinkel du vill rotera och trycker sedan på Retur.

Kopiera en form

Förutom att använda vanliga kortkommandon för att klippa och klistra (t.ex. Ctrl+C och Ctrl+V), kan du kopiera en form genom att dra den på följande sätt.

Duplicera en form i ritningen eller diagrammet genom att dra

 1. Tryck och håll ned tangenten Ctrl medan du drar formen du vill kopiera.

  Visio skapar en kopia av den markerade formen under muspekaren.

 2. Släpp musknappen för att placera den kopierade formen.

Hitta formspecifika kommandon

Att visa formspecifika kommandon

 • Högerklicka på den form du vill visa.

  Visio visar en snabbmeny som har formspecifika kommandon, av vilka vissa kan vara unika för den formtyp du valt.

Vissa former har särskilda kontrollhandtag, angivna av Kontrollhandtag , som du kan använda för att ändra deras form. Varje kontrollhandtag har en funktion som är specifik för den formtypen. Markera formen och dra i kontrollhandtaget.

Visar funktionen för en särskild kontrollhandtag

 1. Markera den figur du vill granska.

 2. Håll muspekaren över det särskilda kontrollhandtaget ( Kontrollhandtag ).

  Efter ett ögonblick visar Visio text för att beskriva handtagets funktion. Du kan även dra i handtaget för att se hur det fungerar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×