Grundläggande om animeringar i presentationer

Animeringar kan göra en Microsoft PowerPoint 2010-presentation mer dynamisk och få informationen att verkligen synas. Exempel på de vanligaste typerna av animerad är ingångar och utgångar. Du kan också lägga till ljud om du vill framhäva effekterna ytterligare. Information om hur du lägger till en animeringseffekt i SmartArt-grafik finns i Animera SmartArt-grafik.

Tips:  Många presentationsexperter rekommenderar en sparsam användning av animeringar och ljudeffekter. Animeringar kan göra en presentation mer dynamisk och framhäva viktiga punkter, men för många animeringar kan vara distraherande. Animeringar och ljud bör inte ta fokus från ditt budskap.

Artikelinnehåll

Lägga till ingångs- och utgångsanimeringseffekter

Lägga till ljudeffekter till animerad text och animerade objekt

Lägga till en rörelsebana till text eller objekt

Lägga till ingångs- och utgångsanimeringseffekter

Titta på den här korta videodemonstrationen om hur du lägger till ingångs- och utgångsanimeringseffekter. Animeringarna som används är bara exempel. Du kan följa samma steg för att lägga till andra animeringar för text eller objekt.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Så här animerar du text eller ett objekt:

 1. Markera den text eller det objekt som du vill animera.

 2. Klicka på en animeringseffekt i galleriet i gruppen Animering på fliken Animeringar. Klicka på pilen Mer om du vill visa fler alternativ.

  Obs!:  I galleriet är ikonerna för ingångseffekter gröna, ikonerna för betoningseffekter gula och ikonerna för utgångseffekter röda.

 3. Om du vill ändra hur den markerade texten animeras klickar du på Effektalternativ och väljer sedan vad animeringen ska göra.

  Obs!:  Vilka alternativ som är tillgängliga under Effektalternativ varierar beroende på vilken animeringseffekt du valt.

 4. Om du vill ange tidsinställningar för effekterna använder du kommandona i gruppen Tidsinställning på fliken Animeringar. Mer information finns i Ange tidsinställningar för animeringar eller effektalternativ.

Överst på sidan

Lägga till ljudeffekter till animerad text och animerade objekt

Du kan framhäva animerad text eller animerade objekt ytterligare genom att lägga till ljudeffekter.

Så här lägger du till ljud till animerad text eller till ett animerat objekt:

 1. Klicka på fliken Animeringar, gå till gruppen Avancerad animering och klicka på Animeringsfönster. Animeringsfönstret öppnas bredvid arbetsytefönstret och visar ordningen, typen och längden för animeringseffekterna som tillämpats på text eller objekt i en bild.

 2. Leta upp den effekt som du vill lägga till ett ljud till, klicka på nedpilen och sedan på Effektalternativ.
  Animeringsfönster, lägga till effektalternativ för en effekt

  Obs!: Olika alternativ visas i dialogrutan Effektalternativ beroende på vilken typ av animering som är markerad.

 3. Klicka på fliken Effekt, klicka på pilen för att öppna listan i rutan Ljud underFörbättringar och gör något av följande:

  • Klicka på ett ljud i listan och sedan på OK.

  • Om du vill lägga till ett ljud från en fil klickar du på Andra ljudi listan, letar upp den ljudfil som du vill använda och klickar på Öppna.

   Klicka på ett ljud i listan på fliken Effekter
   När du klickar på OK eller på Öppna visas en förhandsgranskning av animeringen med det ljud du lagt till i bilden. Om du vill ändra volym för ljudet i förhandsgranskningen klickar du på Ljud Ljud i rutan Effektalternativ under Animering och flyttar reglaget uppåt eller nedåt. Om du vill stänga av förhandsgranskningsljudet markerar du kryssrutan Ljud av.

 4. Upprepa stegen för alla textpunkter som du vill lägga till en ljudeffekt till.

 5. Om du vill förhandsgranska hela animeringen och ljudet som lagts till i en bild klickar du på Spela upp i Animeringsfönster.

Överst på sidan

Lägga till en rörelsebana till text eller objekt

Du kan lägga till mer komplexa eller anpassade animeringsrörelser till text eller objekt. Titta på den här korta demonstrationen om du vill se några exempel.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
 1. Klicka på det objekt eller den text som du vill lägga till en rörelsebana till. Den bana som du lägger till utgår från objektets eller textpunktens mittpunkt.

 2. Klicka på fliken Animeringar, gå till gruppen Animeringar och gör något av följande under Rörelsebanor:

 3. Klicka påLinjer, Bågar, Svängar, FigurerellerLoopar. Den valda banan visas som en streckad linje på det markerade objektet eller textobjektet.
  Den gröna pilen anger var banan börjar och den röda pilen anger var den slutar.

 4. Klicka på Anpassad bana. När du klickar där du vill att rörelsebanan ska starta förvandlas pekaren till en penna Penna som används för att rita tabeller .
  Så här ritar du en bana med sammankopplade raka linjer    Klicka där du vill att rörelsebanan ska börja. Flytta pekaren och klicka där du vill att linjen ska sluta. Rita nästa kopplade linje genom att klicka där du vill att den ska sluta. Dubbelklicka på banans sista slutpunkt.
  Så här ritar du en oregelbunden bana    Klicka där du vill att banan ska börja. Håll ned vänster musknapp och flytta pekaren längs den bana som du vill att rörelsebanan ska följa. Dubbelklicka på banans sista slutpunkt.

 5. Om du vill visa hela animeringen och ljudet för bilden klickar du på Förhandsgranska i gruppen Förhandsgranska på fliken Animeringar.

  Meddelanden: 

  • Om du vill flytta hela rörelsebanan klickar du på den så att pekaren förvandlas till en korspil Flyttpekare och drar sedan rörelsebanan till önskad plats.

  • Banorna Figurer och Loopar är slutna, vilket betyder att objektet återgår till dess startpunkt. Om du vill återgå till startpunkten i en öppen bana, t.ex. Linjer , Bågar , Svängar eller Anpassad bana , högerklickar du på banan och klickar på Slut bana . En linjär bana läggs till från den förra slutpunkten till startpunkten.

  • Om du vill ändra formen på en rörelsebana högerklickar du på banan och klickar på Redigera punkter . Raka, svarta handtag visas på banan. Dra ett av handtagen för att flytta den delen av banan.

  • Alla delar av banan, även start- och slutpunkten, kan användas utanför bilden

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×