Power View-designtips

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Här är några tips om hur du arbetar i Power View i Excel och i SharePoint, för att hjälpa dig att skapa interaktiva vyer av data från data modeller i Excel-arbetsböcker eller tabell modeller som distribueras till SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Analysis Services (SSAS)-instanser.

Artikelinnehåll

Skapa en Power View-rapport

Power View i Excel

Power View i SharePoint

Anpassa en Power View-rapport till fönstret

Varför är diagram ikonerna nedtonade?

Vad betyder ikonerna i fält listan?

Fält i fält avsnittet

Tabell namn

Rad etikett fält

Avsnittet layout

Visa en Power View-rapport i SharePoint i Läs-och hel skärms läge

Överlappande och indragna objekt ovanpå varandra

Expandera en visualisering

Ändra storlek på en visualisering

Ångra

"Vi kan inte Visa dina data eftersom nära relaterade fält är på olika axlar"

Lösning 1: ta bort fältet

Lösning 2: skapa ett duplicerat fält i data modellen

Mer information finns i

Skapa en Power View-rapport

Power View i Excel

Det är enkelt att starta Power View i Microsoft Excel 2013.

I Excel på fliken Infoga > Power View.

Läs mer om att Starta Power View i Excel 2013.

Power View i SharePoint

Starta Power View från en data modell i en Excel-fil (XLSX), delad data källa (rsds) eller BISM (BISM) i SharePoint Server 2013.

Modeller kan finnas i ett standard dokument bibliotek i SharePoint Server 2013 eller i ett PowerPivot-galleri. Power View design Environment öppnas och du ser vyn som visar visualiseringarna.

Läs mer om hur du skapar, sparar, exporterar och skriver ut Power View-rapporter.

Överst på sidan

Anpassa en Power View-rapport till fönstret

Rapport bladet Power View i Microsoft Excel (eller vy i SharePoint) är en fast storlek, ungefär som en Microsoft Office PowerPoint-bild, till skillnad från andra Excel-kalkylblad.

Ändra storlek i Power View

Som standard anpassas kalkyl bladet till fönstret och ändrar storlek när du öppnar fler fönster. Om du till exempel visar filter området krymper arket för att passa det återstående fönstret. Du kan stänga av detta.

Om du vill stoppa bladets storleks ändring för att passa fönstret avmarkerar du knappen Anpassa till fönster .

Nu kan du Bläddra för att visa de olika delarna av kalkyl bladet.

Överst på sidan

Varför är diagram ikonerna nedtonade?

När ett objekt i menyfliksområdet är inaktiverat (nedtonad) betyder det att den åtgärden inte är tillgänglig för det du valt i kalkyl bladet eller vyn. Om en tabell till exempel inte innehåller sammanslagna nummer som summor eller medelvärden kan du inte konvertera den till ett diagram, så alla diagram ikoner kommer att vara avaktiverade på fliken design .

Lägga till ett numeriskt fält i tabellen.

Läs mer om hur du ändrar en summa till ett medelvärde eller annan mängd i Power View.

Överst på sidan

Vad betyder ikonerna i fält listan?

Fönstret till höger om vyn är fält listan.

Fält avsnittet i den övre halvan visar de tabeller och fält i data modellen som Power View-rapporten baseras på. Det här är de fält som du kan lägga till i rapporten.

Den nedre halvan är layout-avsnittet. Den visar alternativ för layoutalternativ för den visualisering du valt i vyn.

Fält i fält avsnittet

Klicka på ett fält och läggs till i vyn. Om en visualisering väljs i vyn läggs det nya fältet till i visualiseringen. Om det inte är det kommer det nya fältet att starta en ny visualisering i vyn.

Eller dra ett fält till vyn. Du kan påbörja en ny tabell eller lägga till den i en befintlig tabell.

Tabell namn

Expandera tabell namnet i fält avsnittet för att visa fälten i tabellen.

Klicka på själva tabell namnet så läggs tabellens standard fält till i vyn. Standard fälten definieras i den data modell som rapporten baseras på.

Rad etikett fält

∑ Agg regeringar i en tabell är fälten som är markerade med en Sigma ∑-symbol. En agg regering är ett numeriskt värde som anger storleken, antalet, skalan, betydelsen eller omfattningen av något. Agg regeringar definieras i modellen som rapporten baseras på. Du behöver minst en agg regering för att skapa en diagram visualisering.

Mer information finns i Konfigurera tabell beteende egenskaper för Power View-rapporter.

Du kan också använda ett icke-aggregerat fält som en agg regering. Om du till exempel har ett fält för produkt namn kan du lägga till det i en tabell och sedan ange att det ska räknas. Se ändra en summa till ett medelvärde eller annan mängd i Power View.

Kalkylatorikonen i Power View beräknade fält i en tabell markeras med en kalkylator Kalkylatorikonen i Power View symbol. Dessa kallas ibland beräknade mått. Varje beräknat fält har en egen formel som skapats med DAX. Du kan inte ändra agg regeringen, till exempel om det är en summa, det får bara vara en summa.

Läs mer om att Skapa visualiseringar i Power View.

Överst på sidan

Avsnittet layout

Element i avsnittet Layout varierar beroende på vilken typ av visualisering du har valt i vyn. Om du till exempel har markerat ett diagram visas fälten i rutorna värde, axel och serie. Här är några åtgärder som du kan utföra i avsnittet Layout:

Dra fält från fält avsnittet i fält listan till rutorna i avsnittet layout. Då läggs de till i den valda visualiseringen i vyn.

Ta bort fält från avsnittet layout dessa raderas inte från modellen.

Ändra en mängd i avsnittet layout. Som standard är de flesta aggregaten summor. Du kan ändra standard agg regeringen permanent med Power Pivot. Eller så kan du ändra agg regering för användning per användning genom att klicka på pilen bredvid fält namnet i rutan värden och sedan välja medel, minimum, Max eller antal.

Ändra ett fält som inte är en agg regering till en mängd. Mer information finns i ändra en summa till ett medelvärde eller annan mängd i Power View.

Skapa en panel behållare. Om du till exempel har markerat ett diagram kan du skapa paneler genom att dra ett fält till rutan bredvid. Mer information finns i paneler i Power View.

Skapa multiplar genom att dra ett fält till den lodräta eller vågräta rutorna i avsnittet layout. 

Överst på sidan

Visa en Power View-rapport i SharePoint i Läs-och hel skärms läge

I läsläge används hela webbläsaren för rapporten. I hel skärms läge tar rapporten upp hela skärmen, som namnet föreslår, liknar ett PowerPoint-bildspel. Det här är läget som ska användas vid presentation med Power View.

På fliken start > läsläge eller Helskärm.

I båda lägena är menyfliksområdet och fält listan dolda, så att visualiseringarna i vyn har mycket mer utrymme. Filter området bevarar det tillstånd det hade i design läge – om det visas i design läge är det också synligt i Läs-eller hel skärms läge.

Växla mellan vyer i rapporten med hjälp av piltangenterna eller klicka på multi-View-ikonen nere till vänster i läget läsa och helskärm. Du kan interagera med rapport visualiseringar precis som i design läge.

Men du kan inte redigera rapporten i läget läsa och helskärm – du kan till exempel inte flytta, ändra storlek på eller ta bort visualiseringar eller kopiera, ändra ordning på eller ta bort vyer.

Tryck på ESC för att avsluta hel skärms läget och gå tillbaka till det läge du använde senast, oavsett om det är design eller läsläge.

Överst på sidan

Överlappande och indragna objekt ovanpå varandra

Objekt i vyn kan överlappa eller helt täcka varandra. Du kan till exempel flytta ett mindre diagram till en större. För att förbättra design upplevelsen kan du placera objekt framåt eller längst fram, eller bakåt eller bakåt.

Anpassa visualiseringsordning i Power View

Välj en visualisering på design ytan.

På fliken Design >

Flytta framåt

Placera längst fram

Flytta bakåt

Placera längst bak

Tips: Om en visualisering är framför det övre högra hörnet av en annan visualisering kan det vara svårt att välja filter-eller popout-ikonen för visualiseringen bakom. Placera visualiseringen längst fram för att filtrera och sedan skicka tillbaka den igen.

Om du lägger till en ny visualisering när vyn redan är full placeras den ovanpå befintliga objekt i vyn.

Överst på sidan

Expandera en visualisering

Alla visualiseringar har en knapp för att ta bort popup-fönster Ta fram-ikon i Power View i det övre högra hörnet. När du klickar på den visas visualiseringen för att fylla hela Power View-vyn, eller om du är i läsläge eller hel skärms läge för att fylla hela läget. Detta är endast tillfälligt. Resten av rapporten är fortfarande under och när du klickar på ikonen för popup igen återgår visualiseringen till dess plats i rapporten.

Obs!: Paneler har ingen knapp.

Ändra storlek på en visualisering

Visualiseringar ändrar automatiskt storlek när du lägger till nya fält i visualiseringen. Du kan också ändra storlek på dem manuellt.

  1. Välj visualiseringen.

  2. Placera mus pekaren över ett av storleks handtagen på visualiseringen (ett storleks handtag visas när du hovrar över mitten av en av de prickade grå linjerna som omger visualiseringen). Mus pekaren ändras till en dubbelpil Dubbelpil i Power View .

  3. Dra den dubbelpil till den storlek du vill använda för visualiseringen.

Obs!: När du manuellt ändrar storlek på visualiseringen ändrar du inte längre storlek automatiskt för att få plats med nya fält. I stället visas rullnings lister så att du kan rulla innehållet i visualiseringen. Dubbelklicka på storleks handtagen om du vill återgå till läget för automatisk storlek.

Ångra

En av de bästa sakerna med att skapa i Power View är att du kan ångra nästan vad du vill. Då får du prova på att experimentera och lära dig, eftersom du alltid kan ångra. Du kan ångra flera steg i den ordning som du gjorde dem.

Ångra och Gör om i Power View

Obs!: I Excel har Power View-bladen sina egna knappar för Ångra och gör om . De är de stora pilarna framåt och bakåt på fliken Power View .

"Vi kan inte Visa dina data eftersom nära relaterade fält är på olika axlar"

Det här meddelandet visas i Power View om en visualisering har samma fält i fler än ett område – till exempel i både axel-och förklarings områdena.

Om du skapar Power View-rapporter i SharePoint (RDLX-filer) med en flerdimensionell modell i SQL Server Analysis Services kan du se det här meddelandet även med olika fält om de är "nära besläktade" (om de delar vissa viktiga fält). Denna begränsning beror på tillägget av stöd för flerdimensionella modeller.

Lösning 1: ta bort fältet

Ta bort fältet från alla områden utom ett av områdena. Om du till exempel har ett stapeldiagram med samma fält på både axel och förklaring tar du bort det från en förklaring och lämnar det bara på axel.

Lösning 2: skapa ett duplicerat fält i data modellen

Om du har åtkomst till data modellen för Power View-rapporten skapar du en kopia av det fältet. Anta till exempel att du har ett stapeldiagram med fältet "land" på både axel och förklaring. I data modellen skapar du en beräknad kolumn med formeln "= [Country]" och namnger den "Country2". I Power View drar du sedan land till Axel och Country2 till förklaring.

Mer information finns i

Videoklipp om Power View och Power Pivot

Själv studie kurs: importera data till Excel och skapa en data modell

Power View: Utforska, visualisera och presentera dina data

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×