Grunderna i analys av upparbetat värde

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Upparbetat värde är en kraftfull Project-funktion för uppföljning och budgetering. Trots att den definieras med en rad svårbegripliga förkortningar (t.ex. AC, BCWP, TPI och EV) är den inte särskilt komplicerad. Med Upparbetat värde kan du svara på frågor som ”Hur mycket pengar borde vi ha gjort av med sett till arbetsmängden hittills i projektet?”, vilket i sin tur kan leda till frågor som "Blir vi klara i tid?"

Ett enkelt exempel    Du arbetar med ett privat trädgårdsskötsel projekt för 10 hus i en cul-de-sac och du förväntar dig att få hela projektet 10 bostäder klar på 10 månader. Dessutom måste du slutföra en start garden i varje månad. Nu ska vi gå igenom några detaljer på det här projektet.

 • 100 000 kr är den sammanlagda budgeten för alla tio hus.

 • 10 000 kr är budgeterat per hus, vilket innebär att du avser att förbruka 10 000 kr i månaden under hela projektet. Detta omfattar utgifter för växter, verktyg och en trädgårdsmästare.

 • Du ber om en redovisningsrapport när två månader har gått.Ekonomiavdelningen meddelar att utgifterna i projektet är 15 000 kr än så länge. Du tänker att ”Vad bra, jag sparar pengar”.

 • Sen förstår du vad som gått snett. Efter två månader borde 20 procent av projektet vara klart, eftersom två månader är 20 procent av de tio månader som du har planerat för projektet. Men nu är bara en och en halv trädgård klara, inte två.

 • Så efter två månader borde du ha gjort av med 20 procent av 100 000 (dvs. 20 000 kr) i projektet för att det ska bli klart i tid, och två trädgårdar skulle ha varit klara – det skulle inte ha varit 15 000 kr för en och en halv trädgård. Du inser nu att du ligger efter i planeringen och att det är dags att ta ett snack med trädgårdsmästaren.

Det är här det praktiska med upparbetat värde kommer in, nämligen att det används för att slå samman tid och pengar genom att valuta multipliceras med planerad tid (eller "procent färdigt" som projektledare brukar säga).

Lektionen?    ”Tid är pengar”, som den gamla texten går. Nu kan har du inte dina kunskaper med upparbetat värde ännu. Du behöver läsa på...

Mer om upparbetat värde

Visa upparbetat värde

Använda rapporter

Använda vyer

Tolka upparbetat värde

Några råd om hur du använder upparbetat värde

Läs mer

Visa upparbetat värde

I Project visas information om upparbetat värde på två sätt: med vyer och med rapporter. Men du måste börja med ett par saker först för att kunna konfigurera upparbetat värde för rapportering.

Använda rapporter

 1. Välj Project > rapporter > fler rapporter.

 2. Välj kostnader och välj sedan Upparbetat värde.

Obs!: Välj rapport > rapporter > kostnader i Project 2007, Välj Välj och välj Upparbetat värde.

Använda vyer

 1. Välj Visa > tabell och sedan väljer du Fler tabeller.
  Bild på Fler tabeller

 2. Välj Upparbetat värde, Schemaindikatorer för värdet kostnad eller Schemaindikatorer för upparbetat värde i listan.
  Om du är osäker på vilken tabell kan bara väljer du Ev.

 3. Välj Använd.

Överst på sidan

Tolka upparbetat värde

De tre nyckelvärdena är grunden i analys av upparbetat värde och du måste åtminstone känna till dessa för att kunna använda funktionen.

Planerat värde (PV)    Det här kallas även genom en förkortning BKPA.

Det här är den budgeterade (eller originalplan) kostnaderna för aktiviteter uppskattade i början projektplanen, baserad på kostnaderna för resurser tilldelats aktiviteterna, plus alla fasta kostnader med uppgifter, upp till statusdatum du väljer.

Exempel: De sammanlagda planerade budgeten för en fyradagarsaktivitet är 1 000 kr och den börjar på en måndag. Om du anger rapportdatum till följande onsdag ser du att PV är 750 kr. Men det här värdet visar inte ensamt hur det går i projektet.

Verklig kostnad (AC)    Detta kallas även för ACWP.

Det här den faktisk kostnad som krävs föra slutföra alla eller en viss del av aktiviteterna, fram till det rapportdatumet. Exempel: Om fyradagarsaktiviteten faktiskt påförs en kostnad på 350 kr om dagen de första två dagarna, blir periodens AC 700 kr (men PV är fortfarande 75 kr).

Med det här värdet vet du inte heller hur det egentligen går i projektet. Om du t.ex. har planerat in en större mängd arbete för samma 700 kr är det väl inget vidare. Du måste veta (gissa) det upparbetade värdet för att kunna utvärdera projektets verkliga effektivitet.

Upparbetat värde (EV)    Det här är kallas även BKUA

Det här är värdet på utfört arbete vid rapportdatum, mätt i valuta.

Exempel: Om 60 procent av arbetet i en aktivitet har utförts efter två dagar kanske du förväntar dig att 60 procent av den sammanlagda aktivitetsbudgeten har förbrukats, eller 600 kr. Om det visar sig att du har förbrukat 800 kr har du helt enkelt överskridit budget och du är dessutom försenad.

Rapportdatum är ett viktigt begrepp som rör de vanliga termerna om upparbetat värde. I analysen av upparbetat värde förutsätts att du vill se hur det går i projektet fram till en viss tidpunkt som du väljer.

Det här är ett diagram som visar en stadig ackumulering av kostnader under projektets förlopp. Punktlinjen visar en stadig förbrukning under projektets förlopp.

Bild på upparbetat värde

När arbetet i projektet har börjat kan ett diagram med nyckelvärden i en analys av upparbetat värde se ut så här.

Bild på upparbetat värde

Rapportdatum styr värden som beräknas i Project. Projektets faktiska kostnad (AC) of har överskridit den budgeterade kostnaden. Det upparbetade värdet (EV) återspeglar det utförda arbetets faktiska värde. I det här fallet är värdet på det utförda arbetet mindre än beloppet som har förbrukats för att utföra arbetet.

Överst på sidan

Några råd om hur du använder upparbetat värde

Gör så här

Hur

Gör något snart

Ju tidigare under projektförloppet som du identifierar sådana hör skillnader mellan faktisk kostnad, budgeterad kostnad och upparbetat värde, desto snabbare kan du vidta åtgärder för att rätta till problemen.

Arbeta hårdare

Det är enklare sagt än gjort, men ju mer arbete som kan utföras före nästa rapportdatum när det upparbetade värdet ska fastslås, desto bättre är det. Det kanske inte hjälper att anställa fler personer, men det kan hjälpa att anställa billigare arbetskraft. Eller så behöver du ”ta en tur på golvet” för att ta reda på varför arbetarna inte är tillräckligt produktiva. Eller så kanske felet ligger hos cheferna som skaffar maskiner som kräver mer underhåll än förväntat. Det kan finnas många orsaker, men om du använder ett angreppssätt med upparbetat värde så blir det enklare för dig att identifiera negativa trender.

Arbeta smartare

Lås inte upp dig vid produktivitetsproblem i aktiviteter som är mindre viktiga än andra. Kontrollera först aktiviteter på den kritiska linjen för att se vilka som har störst påverkan på positiva upparbeta värden.

Kör rapporterna igen

Det är ingen större idé att göra en analys av upparbetat värde i slutet av ett projekt. Källorna till problem i projektet visar sig troligtvis redan i ett tidigt stadium och kommer sannolikt att få alldeles för stora konsekvenser med tiden för att de ska kunna åtgärdas utan stora extrakostnader och missnöje hos gruppen, chefen och andra intressenter. Se till att göra det till en vana att köra rapporter om upparbetat värde en gång i månaden, om du nu ska använda dem.

Häng inte upp dig på startkostnaderna

Om du ser problem alldeles i början av projektet kan det råka handla om uppstartskostnader, kostnader för utbildning, få igång alla medarbetare, intensivt, men nödvändigt samarbete med gruppen och andra nödvändiga uppgifter. Du bör väl inte ignorera sådana tidiga tecken på problem, men de kan kanske vara mer begripliga i början av projektet än senare in i det.

Läs mer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×