Granska, skicka tillbaka och lämna in uppgifter med hjälp av feedbackslingan

Granska, skicka tillbaka och lämna in uppgifter med hjälp av feedbackslingan

Varje utbildare har en egen metod när de ger feedback. Eftersom vi vet att engagemang och utbildning ofta inträffar genom en iterativ process med att skapa feedback och att skicka in ändringar, skapas tilldelningar i hur Real klass rum fungerar. Inlämningen, granskningen och returprocessen innefattar följande utbildningsscenarier: 

 • Ångra inlärning En elev bestämmer sig för att förbättra en uppgift efter att han/hon har lämnat in den före inlämningsdatumet.

 • Returnera och Lämna in igen En lärare returnerar en elevs arbete före inlämningsdatum och begär ett tillägg eller en revidering, vilket gör det möjligt för elever att lämna in uppgiften igen.

 • Tilldelnings tids linjeBestäm när uppgifter ska skickas till eleverna och om du accepterar inlämningar efter att förfallo datumet har passerat.

 • Kryssrutor  Returnera arbete och gör bedömningar av resultat på en löpande basis snarare än allt på en gång.

 • Visa betygSpåra elev engagemang med uppgifter för att se hur många som har visats och inaktiverats.

 • Elev  Se hur uppgiften visas för elever.

Granska och returnera uppdrag

 1. Navigera till den allmänna kanalen i önskat klass rum och välj sedan uppgifter

  Tips: Sök efter valfri uppgift med nyckelord i Sök fältet. 

 2. Tilldelningar med arbete kvar till betyg sorteras automatiskt högst upp i listan. Öppna en för att starta klassificering eller välja Visa betyg för att bläddra igenom graderingen.

  Välj Visa betyg.

 3. Visa information om elevernas status:

  Lista över elever som ska granskas.  

Instrumentpanel för analys

Visar en räknare för hur många elever i klassen som har visat och lämnat in uppgiften hittills. Innehåller antalet uppgifter du har kvar att granska.

På instrumentpanelen för analys visas en räknare för hur många elever som har visat arbete, lämnat in det och hur många uppgifter du har kvar att granska.

Namn

Bredvid varje elevs namn finns en kryssruta så att du kan välja enskilda studenter att returnera arbete till. Med den översta kryssrutan markeras alla elevernas namn. Markera pilen för att sortera eleverna i stigande eller fallande alfabetisk ordning.

Elevarbete

Alla dokument som du angett ska lämnas in bifogas här. Välj en elevs status för att visa deras arbete i hel skärms läge.

Om elevens arbete är sent och det har passerat förfallo datumet ser du ett sent meddelande. Elever som inte har lämnat in arbetet kommer att visas som Ej inlämnad. Returnerad visas om du redan har returnerat uppgiften till den eleven.

5. Markera en ruta under Feedback för att lägga till eventuella kommentarer för en elev.

Lägg till feedback eller resultat.  

6. Lägg till poäng om du har tilldelat poäng till den här uppgiften. Till exempel: 3,7/4,0 eller 88/100.

7. Markera kryssrutan för att returnera arbete till alla elever eller markera kryssrutorna bredvid varje enskild elevs namn.

8.  Välj Returnera. De elever du har markerat kommer att få en avisering när deras uppgift har returnerats.

Uppdatera feedback och returnera på nytt

När du har begärt att eleverna ska skicka in en reviderad uppgift efter att du har returnerat den kan du gå tillbaka till uppgiften genom att öppna den. Du ser en uppdaterad tid- och datumstämpel i elevens rad. Upprepa stegen ovan för att uppdatera din feedback och returnera uppgiften på nytt.

Uppdatera hur länge du accepterar inlämningar genom att välja uppgiften och sedan välja Redigera uppgift. Välj Redigera och gör dina justeringar i tids linjen för tilldelningen.


Fönstret Redigera tids linje för tilldelning.

Tips: 

 • Om du vill granska tilldelningar i hel skärms läge väljer du en elevs status för att öppna deras arbete. Använd pilarna för att navigera från student till student. Feedback och poäng som du anger kommer att sparas automatiskt. I hel skärms läge är det bara att öppna och Visa dokument elever medOneNote på webben, Word för webben, PowerPoint för webben eller Excel på webben.

 • Välj ett dokument för att redigera i fullskärmsläge.

Aktivera och ändra arbete när du är student

Lämna in en uppgift genom att välja uppgiftskortet. Beroende på uppgiftens status kan du lämna in uppgiften i tid, sent eller skicka in ett reviderat arbete efter att det har returnerats till dig.

 1. Navigera till den allmänna kanalen i önskat klass rum och välj sedan uppgifter. Du kan också använda sökfältet och söka efter en uppgift med hjälp av nyckelord.

 2. Dina uppgifter visas som kort ordnade efter förfallodatum. Markera ett uppgiftskort om du vill öppna det och visa information om uppgiften. 

  Tips: Välj expansions ikonen (Diagonal, dubbels idig pil) för att arbeta i hel skärms läge.

 3. Om din lärare har angett ett dokument som du vill aktivera eller om du har andra filer som ska kopplas till uppgiften väljer du + Lägg till arbete och ladda upp filen. Du kan arbeta med Office-filer direkt från den här skärmen – du behöver inte lämna appen.

 4. Om du lämnar in uppgiften för första gången före inlämningsdatumet väljer du Lämna in. Du ser en tids- och datumstämpel som registrerar inlämningen.

  Visa uppgiften och välj Aktivera.

Här följer andra alternativ för att lämna in ditt arbete:

Ångra inlämning                                         

Ta tillbaka en uppgift som redan har lämnats in för att göra ändringar före förfallodatumet. 

Lämna in igen                                               

Lämna in arbete efter att du har gjort revideringar av en uppgift som du redan har lämnat in. Till exempel: Din lärare har lämnat in den till dig och har bett om ändringar, eller också har du bestämt dig för att revidera ditt arbete före förfallodatumet.

Lämna in sent

Lämna in arbete efter att förfallodatumet för uppgiften har passerat. Detta innebär att din lärare accepterar sena inlämningar. Du kanske lämnar in uppgiften för första gången eller skickar en revidering efter att uppgiften har returnerats till dig.

Ej inlämnad

Din lärare accepterar inte längre sena inlämningar av uppgiften och du kommer inte att kunna lämna in arbetet.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×