Granska projektkostnader

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vad vill du göra?

Visa totalkostnader för aktiviteter och resurser

Visa totalkostnader för hela projektet

Visa totalkostnader avvikelser för aktiviteter, resurser och tilldelningar

Visa tidfasade originalkostnaderna (budgeterad) för aktiviteten och verkliga kostnader

Granska totalkostnader för aktiviteter och resurser

Gör så här om du vill granska totalkostnaderna för aktiviteter:

 1. Klicka på Fler vyerVisa-menyn.

 2. Klicka på Aktivitetslista i listan Vyer och sedan på Använd.

 3. Peka på TabellVisa-menyn och klicka sedan på Kostnad.

 4. Granska fältet Totalkostnad.

Om du vill visa totalkostnader för resurser som har grupperats efter arbetsresurser, materialresurser och kostnadsresurs, gör du följande:

 1. Välj ResurslistaVisa-menyn.

 2. Peka på TabellVisa-menyn och klicka sedan på Kostnad.

 3. Klicka på Arbets- och materialresurser i rutan Gruppera efter om du vill visa en sammanfattning av totalkostnader för resurser.

 4. Granska fältet Kostnad.

Obs!: Om du har använt dispositionskoder i Microsoft Office Project för att skapa en kostnadskod, kanske du hellre vill gruppera efter kostnadskod för att se en sammanfattning av resursernas totalkostnad.

Överst på sidan

Granska totalkostnader för hela projektet

 1. Klicka på Fler vyerVisa-menyn.

 2. Klicka på Aktivitetslista i listan Vyer och sedan på Använd.

 3. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och klicka sedan på fliken Visa.

 4. Markera kryssrutan Visa projektsammanfattning under Dispositionsalternativ för och klicka sedan på OK.

 5. Peka på TabellVisa-menyn och klicka sedan på Kostnad.

Tips: Du kan också snabbt granska totalkostnaderna för projektet på ett och samma ställe. Klicka på Projektinformation och klicka sedan på StatistikProjekt-menyn.

Överst på sidan

Granska kostnadsavvikelser för aktiviteter, resurser och tilldelningar

Du kan inte visa kostnadsavvikelser tills du anger en originalplan för projektet.

Gör så här om du vill granska kostnadsavvikelser för aktiviteter:

 1. Klicka på Fler vyerVisa-menyn.

 2. Klicka på Aktivitetslista i listan Vyer och sedan på Använd.

 3. Peka på TabellVisa-menyn och klicka sedan på Kostnad.

 4. Granska tillgängliga kostnadsvärden i fälten Totalkostnad, Originalplan, Avvikelse, Verklig och Återstående.

  Tryck på TABB för att gå till fälten om de inte syns.

Gör följande om du vill granska kostnadsavvikelser för resurser:

 1. Välj ResurslistaVisa-menyn.

 2. Peka på TabellVisa-menyn och klicka sedan på Kostnad.

 3. Granska tillgängliga kostnadsvärden i fälten Kostnad, Originalkostnad, Avvikelse, Verklig kostnad och Återstående.

  Tryck på TABB för att gå till fälten om de inte syns.

Obs!: 

 • Om du har materialresurser kan vilja du fokusera på dem genom att använda ett filter. Klicka på Resurstyp om du vill visa alla resurser som har grupperats efter typ i Filter rutan Rutan Filter , om du använder i resurslistan. Klicka på Alla resurser i rutan Filter om du vill visa alla resurser igen.

 • Om du använder resurslistan kan sortera du också snabbt kostnader efter arbete, material eller kostnadsresurser. I den Group By rutan Bild av knapp , klickar du på Arbete och materialresurser. Om du vill ångra grupperingen klickar du på Ingen grupp i rutan Gruppera efter.

Gör följande om du vill granska kostnadsavvikelser för tilldelningar:

 1. Klicka på Resursanvändning eller AktivitetsanvändningVisa-menyn.

 2. Peka på TabellVisa-menyn och klicka sedan på Kostnad.

 3. Granska tillgängliga kostnadsvärden i fälten Kostnad, Originalkostnad, Avvikelse, Verklig och Återstående i tabellen Kostnad för vyn Resursanvändning.

  Granska tillgängliga kostnadsvärden i fälten Fast kostnad, Fast kostnad påförs, Totalkostnad, Originalkostnad, Avvikelse, Verklig och Återstående i tabellen Kostnad för vyn Aktivitetsanvändning.

  Tryck på TABB för att gå till fälten om de inte syns.

Överst på sidan

Granska tidfasade originalkostnader (budgeterade kostnader) och verkliga kostnader

Du måste ange en originalplan för projektet innan du kan visa informationen i tidfasade originalplanen.

 1. Klicka på AktivitetsanvändningVisa-menyn.

 2. Peka på TabellVisa-menyn och klicka sedan på Kostnad.

 3. Peka på InformationfältFormat-menyn och klicka sedan på fliken Information.

 4. Klicka på Verklig kostnad, Originalkostnad och Kostnad i listan Tillgängliga fält. Håll CTRL nedtryckt om du vill markera fält som inte ligger intill varandra.

 5. Klicka på Visa och klicka sedan på OK.

Obs!: Som standard beräknar Microsoft Office Project automatiskt verkliga kostnader. Om du vill redigera information om verkliga kostnader måste du avaktivera den automatiska beräkningen av faktiska kostnader. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Beräkning. Avmarkera kryssrutan Verkliga kostnader räknas alltid ut automatiskt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×