Granska ändringar med Spåra markering

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med funktionen Spåra markering på fliken Granska i Visio är det lätt att ge förslag på och visa föreslagna ändringar i en ritning.

Fliken Granska i menyfliksområdet

I den här artikeln

Om markering

Starta eller sluta spåra markering

Visa eller dölja markering

Om markering

När Spåra markering är aktiverat spåras former, pennobjekt och kommentarer som du eller granskare lagt till, på separata markeringsöverlägg utan att den ursprungliga ritningen ändras. Som bilden visar tilldelas varje person automatiskt en egen färg och flik. När du visar bilden kan du se alla ändringar samtidigt.

En ritning med markeringsöverlägg med flikar i olika färger.

Markeringsöverlägg separerar markeringen från den ursprungliga ritningen.

1. Det här lagret innehåller alla markeringar som gjorts av en granskare.

2. Det här lagret innehåller alla markeringar som gjorts av en andra granskare.

3. Den ursprungliga ritningen ändras inte.

4. När du visar ritningen kan du se varje markeringslager och den ursprungliga ritningen.

Du kan dela en separat kopia av ritningen med varje granskare eller låta en grupp granskare använda den ursprungliga ritningen genom att spara ritningen i en nätverksresurs eller lägga upp ritningen på en intranätplats. Med hjälp av nätverksresurser, intranätplatser, eller andra tillgängliga centrala platser, kan du samla alla granskares markeringar i en fil.

Meddelanden: 

 • Former visas på markeringsöverlägget i den färg som hör ihop med överlägget. Om en granskare tillämpar en textfärg, fyllningsfärg eller linjefärg på en form kommer inte de färgerna att visas på markeringsöverlägget.

 • Det går inte att skriva ut kommentarer.

 • Markeringar visas inte när ritningen sparas som en webbsida.

Överst på sidan

Aktivera eller inaktivera markeringsspårning

Ett markeringsöverlägg skapas och en färg tilldelas varje granskare som öppnar en ritning när Spåra markering har aktiverats.

Obs!: Om du snabbt vill se om Spåra markering har aktiverats kan du titta på texten överst i åtgärdsfönstret Granskning. Om det står Aktuell granskare är ursprungsritningen skyddad och du kan spåra markeringen. Annars är markeringsspårning inaktiverat och du kan göra ändringar i ursprungsritningen.

Aktivera markeringsspårning första gången

 • Klicka på Spåra markering i gruppen Markering på fliken Granska.

 • Åtgärdsfönstret Granskning öppnas och ett markeringsöverlägg skapas för dig.

Obs!: När Spåra markering har aktiverats kan du bara göra ändringar i ditt markeringsöverlägg. Om du vill göra ändringar i originalritningen inaktiverar du markeringsspårningen och klickar sedan på fliken Ursprunglig.

Starta om markeringsspårning

 • Klicka på Spåra markering i åtgärdsfönstret Granskning.

 • Texten överst i åtgärdsfönstret ändras till Aktuell granskare och du kan göra ändringar i markeringsöverlägget.

Obs!: När du har startat om Spåra markering kan du bara göra ändringar i markeringsöverlägget. Om du vill göra ändringar i originalritningen inaktiverar du markeringsspårningen och klickar sedan på fliken Ursprunglig.

Inaktivera markeringsspårning

 • Klicka på Spåra markering i åtgärdsfönstret Granskning.

 • Texten överst i namnlisten ändras till Markeringsspårning är inaktiverat och du kan göra ändringar i ursprungsritningen.

Överst på sidan

Visa eller dölja markering

 1. Öppna åtgärdsfönstret Granskning om det inte redan är öppet.

  • Klicka på Granskningsruta i gruppen Markering på fliken Granska.

 2. Om markeringsspårning har inaktiverats och du inte ser några namn på granskare under Visa markeringsöverlägg klickar du på Visa Granska-menyn.

 3. Gör något av följande under Visa markeringsöverlägg i åtgärdsfönstret Granskning:

  • Om du vill visa markeringsöverlägg för alla granskare klickar du på Visa alla.

  • Om du vill dölja alla granskares markeringsöverlägg klickar du på Dölj alla.

  • Om du vill visa eller dölja en enskild granskares markeringsöverlägg markerar eller avmarkerar du kryssrutan invid granskarens namn.

Obs!: Om Spåra markering har aktiverats kan du inte dölja dina egna markeringsöverlägg.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×