Granska ändringar med Spåra markering

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda funktionen Spåra markering på fliken Granska i Visio kan du enkelt föreslå och visa föreslagna ändringar i en ritning.

Fliken Granska i menyfliksområdet

Artikelinnehåll

Om markering

Starta eller sluta spåra markering

Visa eller dölja markering

Om markering

Med Spåra markering aktiverat, följs figurer, pennanteckningsformer skapas eller kommentarer som du eller granskare lägger du till upp i separata markeringsöverlägg utan att ändra den ursprungliga ritningen. I följande bild visas tilldelas automatiskt varje person en egen färg och fliken. När du visar ritningen kan du se alla ändringar samtidigt.

En ritning med markeringsöverlägg med flikar i olika färger.

Markeringsöverlägg separerar markeringen från den ursprungliga ritningen.

1. det här lagret innehåller alla markering av en granskare.

2. det här lagret innehåller markering av en andra granskare.

3. den ursprungliga ritningen ändras inte.

4. när du visar ritningen ser du lager av markeringar och den ursprungliga ritningen.

Du kan dela en separat kopia av ritningen med varje granskare eller göra den ursprungliga ritningen tillgängliga för en grupp av granskare genom att spara ritningen i en nätverksresurs eller publicera ritningen till intranät. Använda en nätverksresurs kan intranät eller andra tillgängliga centrala platser du samla alla granskare markeringar i en fil.

Meddelanden: 

 • Former visas på markeringsöverlägg i tilldelade färg för det överlägget. Om en granskare gäller en textfärg, fyllningsfärg eller linjefärg i en figur, visas inte dessa färger på markeringsöverlägget.

 • Kommentarer kan inte skrivas ut.

 • Markeringar visas inte i en ritning som sparats som en webbsida.

Överst på sidan

Starta eller sluta spåra markering

För varje granskare som öppnar en ritning när Spåra markering är aktivt, ett markeringsöverlägg skapas och en färg tilldelas.

Obs!: För att snabbt se om Spåra markering är aktiv, granska texten överst i åtgärdsfönstret granskning. Om det står Aktuell granskare, den ursprungliga ritningen är skyddat och du kan spåra markering. I annat fall kan spåra markering stoppas och du kan göra ändringar i den ursprungliga ritningen.

Börja spåra markering för första gången

 • Klicka på Spåra markering på fliken Granska i gruppen markering.

 • Granska åtgärdsfönstret öppnas och ett markeringsöverlägg skapas för dig.

Obs!: När Spåra markering är aktivt, kan du bara göra ändringar i din markeringsöverlägg. Om du vill göra ändringar i den ursprungliga ritningen, stoppar markering uppföljning och klicka sedan på fliken ursprungliga.

Starta om Spåra markering

 • Klicka på Spåra markering på åtgärdsfönstret granskning.

 • Texten överst i åtgärdsfönstret ändras till Aktuell granskare och du kan göra ändringar i din markeringsöverlägg.

Obs!: Du kan göra ändringar i din markeringsöverlägg när Spåra markering startas. Om du vill göra ändringar i den ursprungliga ritningen, stoppar markering uppföljning och klicka sedan på fliken ursprungliga.

Sluta spåra markering

 • Klicka på Spåra markering på åtgärdsfönstret granskning.

 • Texten överst i åtgärdsfönstret ändras till markeringsspårning är inaktiverad och du kan göra ändringar i den ursprungliga ritningen.

Överst på sidan

Visa eller dölja markering

 1. Öppna åtgärdsfönstret Granska om den inte redan är öppen:

  • Granskningsrutan på fliken Granska i gruppen markering.

 2. Om Spåra markering stoppas och du inte ser någon granskarnas namn under Visa markeringsöverlägg på fliken Granska, klickar du på Visa markering.

 3. Gör något av följande under Visa markeringsöverlägg på åtgärdsfönstret granskning:

  • Klicka på Visa alla om du vill visa markeringsöverlägg för alla granskare.

  • Klicka på Dölj alla om du vill dölja markeringsöverlägg för alla granskare.

  • Om du vill visa eller dölja markeringsöverlägg för en enskild granskare, markera eller avmarkera kryssrutan bredvid granskarens namn.

Obs!: Om Spåra markering är aktivt, kan du inte dölja dina egna markeringsöverlägg.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×