Grafik, objekt eller ActiveX-kontrollen kompatibilitetsproblem i Excel för Windows

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ett eller flera kompatibilitetsproblem som rör grafik, objekt eller ActiveX-kontroller hittades under kompatibilitetskontrollen.

Viktigt!: Innan du sparar arbetsboken i ett tidigare filformat bör du åtgärda problem som kan medföra omfattande funktionsbortfall för att förhindra permanent dataförlust eller funktionsproblem.

Problem som kan ge upphov till sämre återgivning behöver inte alltid åtgärdas innan arbetsboken sparas. I detta fall går varken data eller funktionalitet förlorade, men arbetsboken kanske inte ser ut eller fungerar på exakt samma sätt när du öppnar den i en tidigare version av Microsoft Excel.

I den här artikeln

Problem som medför en betydande förlust av funktioner

Problem som kan orsaka sämre återgivning

Problem som medför en betydande funktionsbortfall

Problem

Lösning

Eventuella effekter i det här objektet tas bort. All text som överskrider grafikens gränser visas avkortad.

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare versioner kan använda du specialeffekter, till exempel transparent skuggor som inte stöds i Excel 97-2003. Specialeffekter tas bort.

Även, i Excel 2007 och senare, när du infogar text i en figur som är bredare än formen visar texten över gränserna av formen. I Excel 97-2003 är avkortas den här texten. För att undvika trunkerade text kan justera du storleken på formen för en bättre anpassning.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter objekt som använder specialeffekter, så att du kan ta bort dem efter behov.

Det här objektet kommer inte längre att kunna redigeras.

Vad innebär detta?    Inbäddade objekt som har skapats i Excel 2007 och senare versioner kan inte redigeras i Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter objekt som innehåller text som inte kommer att kunna redigeras, och gör sedan de ändringar som krävs.

Det går inte att överföra ActiveX-kontroller som inte har aktiverats till det markerade filformatet. Kontrollerna går förlorade om du fortsätter.

Vad innebär detta?    Om en arbetsbok innehåller ActiveX-kontroller som inte anses vara tillförlitliga för initiering (UFI), förloras de när du sparar arbetsboken i ett tidigare Excel-filformat. Det kan vara bra att markera de kontrollerna som tillförlitliga för initiering (SFI).

Vad kan jag göra?    Om du öppnar en arbetsbok som innehåller ActiveX-kontroller som inte har initierats, och hög säkerhet har angetts för arbetsboken, måste du först aktivera dem via meddelandefältet innan de kan initieras.

Ett eller flera objekt i den här arbetsboken, till exempel figurer, WordArt eller textrutor, kan tillåta att text överskrider objektgränserna. I tidigare versioner av Excel stöds inte detta och den överskridande text kommer att döljas.

Vad innebär detta?    I Excel 2010 och senare kan du visa textrutor för objekt (till exempel figurer) och visa text utanför gränserna för dessa objekt. I Excel 97-2007 inte text som flödar över gränserna för ett objekt.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter den textruta som innehåller text som överskrider gränserna för den aktuella figuren, och gör sedan de ändringar som krävs för att texten ska få plats innanför gränserna. Inaktivera därefter alternativet för att tillåta text i spillområde (högerklicka på figuren eller textrutan, klicka på Formatera figur, knappen Textruta i kategorin Textalternativ, kryssrutan Tillåt text att spilla över form).

Överst på sidan

Problem som kan orsaka sämre återgivning

Problem

Lösning

Den här arbetsboken innehåller textrutor med textformatering som inte är tillgänglig i tidigare versioner av Excel. Texten i textrutorna kommer att se annorlunda ut i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    I Excel 2007 och senare versioner kan använda du en textruta på objekt (till exempel figurer) som visar fler än en kolumn med text. Texten kommer att visas i Excel 97-2003, men i ett annat format.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter den textruta som innehåller mer än en kolumn med text, och gör sedan de ändringar som krävs för att texten ska visas i endast en kolumn (högerklicka på figuren, klicka på Formatera figur, klicka på kategorin Textalternativ, klicka på knappen Textruta och sedan på knappen Kolumner).

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×