Godkänna eller avvisa en väntande överföring

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När en webbsida skapas på en webbplats kan objekt på sidan kräva ett godkännande innan de publiceras. Objekt som har skickats för godkännande men som ännu inte har godkänts eller avvisats kallas för väntande objekt. Objekt som inte är godkända kan visas felaktigt eller inte visas alls. Du kan använda Rapport för avpublicerade objekt för att identifiera objekt på en sida som inte visas korrekt p.g.a. att de inte är godkända.

Du kan också godkänna väntande överföringar i en lista eller ett bibliotek, utan att använda Rapport för avpublicerade objekt.

Vad vill du göra?

Titta på sidan för väntande överföringar

Godkänna en väntande överföring

Godkänna en väntande sida

Godkänna en väntande fil eller ett listobjekt objekt

Avvisa en väntande överföring

Avvisa en väntande sida

Avvisa en väntande fil eller ett listobjekt objekt

Kontrollera väntande överföringar på en sida

Så här kontrollerar du väntande överföringar på en sida:

 1. Klicka på fliken Sida i menyfliksområdet och klicka sedan på Sök efter utkast i gruppen Sidåtgärder.

 2. Om det finns objekt som inte har publicerats på sidan visas ett varningsmeddelande högst upp på sidan. Klicka på länken Fullständig som visas i meddelandet. Rapport för avpublicerade objekt öppnas i ett nytt fönster.

 3. Alla objekt som visas i Rapport för avpublicerade objekt har en problemtyp. Objekt som berör väntande överföringar tillhör en av följande problemtyper:

  • Gammal Version      Objekt med den här typen av problemet referera till inskickade objekt som har godkänts och publicerats i tidigare men har ändrats. De nya versionerna av dessa inskickade objekt har inte godkänts eller publicerats. Tidigare publicerade versioner är fortfarande tillgängliga.

  • Inte godkänd      Objekt med den här typen av problemet referera till inskickade objekt som inte har godkänts och publicerats.

 4. Klicka på adressen (URL:en) för ett objekt i rapporten om du vill öppna motsvarande väntande överföring i ett nytt fönster, där du kan godkänna eller avvisa det.

Överst på sidan

Godkänna en väntande överföring

En väntande överföring kan vara antingen en sida, ett objekt eller en fil i en lista eller ett bibliotek. När du klickar på URL:en för ett objekt i Rapport för avpublicerade objekt innehåller fönstret som öppnas metoder för godkännande eller avvisande som skiljer sig något åt, beroende på om överföringen gäller en sida, en fil eller ett listobjekt.

Godkänna en väntande sida

 1. Klicka på Godkänn på fliken Publicera på webbsidan som öppnas när du klickar på URL:en i Rapport för avpublicerade objekt.

 2. Du kan också skriva kommentarer i rutan i dialogrutan Godkänn.

 3. Sidan godkänns som en ny huvudversion. Om sidan har schemalagts för omedelbar publicering (vilket är standard) publiceras den.

Godkänna en väntande fil eller ett väntande listobjekt

 1. Klicka på Godkänn/avvisa på fliken Visa på webbsidan som öppnas när du klickar på URL:en i Rapport för avpublicerade objekt.

 2. Klicka på Godkänn i avsnittet Godkännandestatus.

 3. Du kan också skriva kommentarer i rutan vid Kommentar.

 4. Klicka på OK. Filen eller objektet godkänns och biblioteket eller listan som innehåller filen eller objektet visas.

Överst på sidan

Avvisa en väntande överföring

En väntande överföring kan vara antingen en sida, ett objekt eller en fil i en lista eller ett bibliotek. När du klickar på URL:en för ett objekt i Rapport för avpublicerade objekt innehåller fönstret som öppnas metoder för godkännande eller avvisande som skiljer sig något åt, beroende på om överföringen gäller en sida, en fil eller ett listobjekt.

Avvisa en väntande sida

 1. Klicka på Avvisa på fliken Publicera på webbsidan som öppnas när du klickar på URL:en i Rapport för avpublicerade objekt.

 2. Sidan avvisas. Sidans versionsnummer ändras inte och den publiceras inte.

Avvisa en väntande fil eller ett väntande listobjekt

 1. Klicka på Godkänn/avvisa på fliken Visa på webbsidan som öppnas när du klickar på URL:en i Rapport för avpublicerade objekt.

 2. Klicka på Avvisad i avsnittet Godkännandestatus.

 3. Du kan också skriva kommentarer i rutan vid Kommentar.

 4. Klicka på OK. Filen eller objektet avvisas och biblioteket eller listan som innehåller filen eller objektet visas.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×