Godkänna eller avvisa aktivitetsuppdateringar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När resurser uppdaterar aktivitetsstatus och skickar in uppdateringarna för godkännande kan du välja att godkänna eller avvisa dem om du har godkännandebehörighet. I Microsoft Office Project Web Access kan du lägga upp regler för godkännande av aktivitetsuppdateringar samt godkänna eller avvisa uppdateringarna manuellt.

Vad vill du göra?

Konfigurera godkännanderegler för

Godkänna aktivitetsuppdateringar med hjälp av regler

Godkänna aktivitetsuppdateringar manuellt

Avvisa aktivitetsuppdateringar

Granska och publicera godkännanden och avslag

Lägga upp regler för godkännande

Du kan lägga upp regler som du kan använda för att godkänna vissa av de aktivitetsuppdateringar du får ta emot. Du kan köra reglerna automatiskt eller välja att köra dem själv. Om du ansvarar för ett stort antal resurser kan det vara praktiskt att använda regler för att automatiskt godkänna aktivitetsuppdateringar som följer med projektens intensioner.

 1. Klicka på Aktivitetsuppdatering under Godkännanden i Snabbstart.

 2. Klicka på Åtgärder och sedan på Hantera regler.

 3. Klicka på Ny regel.

 4. Skriv namnet på den nya regeln i rutan Namn i avsnittet Namn och beskriv den sedan i rutan Beskrivning och kommentarer för gruppmedlemmar.

  Beskrivningen skickas till resursen som skickade aktivitetsuppdateringen när denna har godkänts enligt den här regeln.

 5. I avsnittet Automatiska uppdateringar markerar du kryssrutan Kör den här regeln automatiskt om du vill att den ska köras automatiskt på alla aktivitetsuppdateringar som du får.

  Obs!: När du kör regeln för att automatiskt godkänna eller avvisa aktivitetsuppdateringar tillämpas aktivitetsuppdateringarna direkt i utkastversionen av projektet.

 6. I avsnittet Typ av begäranden markerar du de typer av begäranden som ska godkännas med hjälp av regeln.

  Om du markerar kryssrutan Aktivitetsuppdatering måste du även markera de aktivitetsuppdateringar som ska godkännas:

  • Alla uppdateringar      Välj det här alternativet om du vill att alla aktivitetsuppdateringar som du får in ska godkännas.

  • Där uppdaterat fält matchar ett fält i det opublicerade projektet      Välj det här alternativet om du vill använda regeln för att godkänna aktivitetsuppdateringar i vissa fält, om uppdateringarna överensstämmer med planerade projektdata. Om du klickar på den här knappen måste du även välja alternativ i listorna Uppdaterat fält, Operator och Publicerat fält.

   Om du med hjälp av regeln exempelvis vill godkänna aktivitetsuppdateringar där resursens verkliga arbete med tilldelningen motsvarar det planerade arbete som för närvarande utförs i projektet väljer du Verkligt arbete för tilldelning i listan Uppdaterat fält, Lika med i listan Operator och Tilldelningsarbete i listan Publicerat fält.

  • Där uppdaterat fält matchar ett angivet värde      Välj det här alternativet om du med hjälp av regeln vill godkänna aktivitetsuppdateringar i vissa fält när uppdateringarna motsvarar ett visst värde. Om du klickar på den här knappen måste du även välja alternativ i listorna Uppdaterat fält och Operator, samt ange information i rutan Värde.

   Om du exempelvis vill godkänna aktivitetsuppdateringar där det uppdaterade slutdatumet för aktiviteten infaller före ett specifikt datum väljer du Aktivitetens slutdatum i listan Uppdaterat fält, Mindre än eller lika med i listan Operator och anger datumet i rutan Värde.

 7. Klicka på Alla mina aktuella och framtida projekt i avsnittet Projekt om du med hjälp av regeln vill godkänna aktivitetsuppdateringar i alla projekt. Klicka på Specifika projekt om du endast vill godkänna aktivitetsuppdateringar i vissa projekt.

  Om du klickar på Specifika projekt måste du även inkludera ett projekt i regeln genom att klicka på ett projekt i rutan Tillgängliga projekt och sedan på Lägg till. Om du vill lägga till alla framtida projekt markerar du kryssrutan Alla framtida projekt.

  Tips: Om ett projekt som inte längre ska ingå i regeln har inkluderats klickar du på projektet i rutan Markerade projekt och sedan på Ta bort.

 8. Klicka på Alla nuvarande och framtida resurser under Regeln accepterar begäranden från följande resurser i avsnittet Resurser om du med hjälp av regeln vill godkänna aktivitetsuppdateringar från alla dina resurser. Klicka på Specifika resurser om du endast vill godkänna uppdateringar från vissa resurser.

  Om du klickar på Specifika resurser måste du även inkludera en resurs i regeln genom att klicka på en resurs i rutan Tillgängliga resurser och sedan på Lägg till. Om du vill lägga till alla resurser som kan komma att tilldelas aktiviteter i projektet i framtiden markerar du kryssrutan Alla framtida resurser.

  Tips: Om en resurs som inte längre ska ingå i regeln har inkluderats klickar du på resursen i rutan Markerade resurser och sedan på Ta bort.

 9. Om du markerar kryssrutan Alla nya begäranden om omtilldelning av aktivitet i avsnittet Typ av begäranden utökas avsnittet Resurser med en inställning för omtilldelning. Under Regeln accepterar omtilldelningar till följande resurser klickar du på Alla nuvarande och framtida resurser om du med hjälp av regeln vill godkänna omtilldelningar av aktiviteter från alla resurser. Klicka på Specifika resurser om du endast vill godkänna omtilldelningar från vissa resurser.

  Om du klickar på Specifika resurser måste du även inkludera en resurs i regeln genom att klicka på en resurs i rutan Tillgängliga resurser och sedan på Lägg till . Om du vill lägga till alla resurser som kan komma att tilldelas aktiviteter i projektet i framtiden markerar du kryssrutan Alla framtida resurser.

Överst på sidan

Godkänna aktivitetsuppdateringar med hjälp av regler

 1. Klicka på Aktivitetsuppdatering under Godkännanden i Snabbstart.

  Obs!: Om det inte finns några uppdateringar som väntar på godkännande visas ett meddelande på sidan Begäranden om aktivitetsuppdatering.

 2. Klicka på Åtgärder och sedan på Hantera regler.

 3. Klicka på den regel du vill köra för att godkänna aktivitetsuppdateringar och klicka sedan på Kör regel.

  Om du vill köra alla regler som du har definierat klickar du på Kör alla regler.

När du har kört reglerna klickar du på Aktivitetsuppdatering under Godkännanden i Snabbstart så att du kan granska återstående aktivitetsuppdateringar och manuellt godkänna eller avvisa de som inte har godkänts av en regel.

Överst på sidan

Godkänna aktivitetsuppdateringar manuellt

 1. Klicka på Aktivitetsuppdatering under Godkännanden i Snabbstart.

 2. Markera kryssrutan för alla de aktivitetsuppdateringar som du vill godkänna.

  Om du vill godkänna alla uppdateringar inom ett specifikt projekt markerar du kryssrutan bredvid projektet.

  Om du vill godkänna alla aktivitetsuppdateringar i listan klickar du på Markera alla.

  Tips: Om du markerar aktivitetsuppdateringarna och sedan klickar på Förhandsgranska kan se hur aktivitetsuppdateringarna som du godkänner ändrar värden och datum i projekten. Förhandsgranskningen innehåller flera vyer så att du kan se vilken inverkan ändringarna har och jämföra dem med aktuella data.

 3. Klicka på Acceptera om du vill godkänna de markerade aktivitetsuppdateringarna.

Överst på sidan

Avvisa aktivitetsuppdateringar

 1. Klicka på Aktivitetsuppdatering under Godkännanden i Snabbstart.

 2. Markera kryssrutan bredvid varje aktivitetsuppdatering som du vill avvisa.

  Om du vill avvisa alla aktivitetsuppdateringar inom ett specifikt projekt markerar du kryssrutan bredvid projektet.

  Om du vill avvisa alla aktivitetsuppdateringar som visas i listan klickar du på Markera alla.

 3. Klicka på Avvisa och skriv sedan en förklaring till ditt beslut i rutan i dialogrutan Bekräftelse.

  Resursen som skickade uppdateringen, uppgift kommer att se en indikator för Bild av knapp på hans eller hennes Uppgift Centrera och kan granska din förklaring att ta reda på varför Aktivitetsuppdateringen avvisades.

Överst på sidan

Granska och publicera godkända och avvisade aktivitetsuppdateringar

När du har godkänt eller avvisat aktivitetsuppdateringar kan du publicera alla godkända uppdateringar i projektplanen.

 1. Klicka på Aktivitetsuppdatering under Godkännanden i Snabbstart.

 2. Klicka på Gå till och sedan på Tillämpade begäranden och fel.

  Tips: Om en uppdatering som du vill publicera inte finns med i listan på sidan Tillämpade fel och begäranden om aktivitetsuppdateringar kan det hända att den väntar i serverkön, eller att projektet har checkats ut. Klicka på Gå till och sedan på Granskade begäranden om du vill granska alla godkända aktivitetsuppdateringar som inte är redo för publicering ännu.

 3. Klicka på Publicera.

 4. Markera projektet där du vill publicerar uppdateringarna i listan Projekt och klicka sedan på Publicera.

  Tips: På sidan Tillämpade fel och begäranden om aktivitetsuppdateringar visas en historik över de uppdateringar som du har godkänt och avvisat, samt alla fel som har uppstått under godkännandeprocessen. Du kan ta bort objekt när du vill från historiken genom att markera kryssrutan till vänster om en uppdatering och klicka på Ta bort. Ett objekt som tas bort från historiken tas dock inte bort från projekt.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Project Web Access?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×