Geokoda Power Map-data

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Power Map har stöd för flera geografiska format och nivåer:

  • Latitud/longitud (formaterat som decimaltal)

Latitud- och longituddata

  • Gatuadress

  • Ort

  • Län

  • Delstat/provins

  • Postnummer

  • Land/region

Rita ut dina data genom att välja kolumnerna som utgör ditt geografiska område i fältlistan och ange vilken geografisk nivå de representerar. Därefter ritar Power Map ut dina data.

Power Map identifierar till exempel automatiskt och matchar kolumnerna i datauppsättningen till de geografiska fälten.

Datastruktur för Power Map

I det här fallet börjar Power Map geokoda data baserat på gatuadressen:

Geografi och kartnivå i åtgärdsfönstret

När du har kontrollerat att fälten motsvarar de geografiska nivåerna i avsnittet Geografi och klickar på Nästa, börjar Power Map automatiskt rita data med hjälp av Bing. Du ser förloppet i statusfältet och kan göra ändringar i fältlistan och jordgloben medan Power Map matchar dina geografiska data.

Power Map-status på Bing-fältet

Om det finns flera geografiska nivåer kan du snabbt visa data på en annan nivå på kartan. I det här exemplet visualiseras data på gatunivå när vi väljer nivån Gata:

Power Map visar data per gata

Om vi väljer nivån Delstat visualiseras samma data på delstatsnivå:

Power Map som visar data per delstat

Ändra geografifälten

Om du vill ändra geografifälten som visas på kartan som standard kan du välja olika fält i listan Geografi. De kommer att visas automatiskt i rutan Geografi- och kartnivå, där du kan kontrollera och ändra kartnivån.

Vanliga geokodningsfel

Geokodningskonflikter kan uppstå under geokodningsprocessen. Power Map kan till exempel visa ett fel meddelande om att det inte gick att mappa vissa geografi fält. Detta kan hända när det finns flera orter med samma namn i olika delstater, till exempel Springfield.

Power Map och Bing försöker hitta en lösning genom att identifiera omgivande data för att fastställa var respektive rads ort ligger, genom att kontrollera delstat, land/region, provins och andra geografiska fält. Om ytterligare data är tillgängliga visas orten på kartan, men i vissa fall kommer rader att hoppas över. För att undvika sådana konflikter kan du försöka lägga till kolumner som tillhandahåller ytterligare data (t.ex. postnummer eller land/region) så att Power Map kan använda den informationen för att identifiera platsen med bättre precision.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders