Geokoda data i 3D-kartor

3D-kartor har stöd för flera geografiska format och nivåer:

  • Latitud/longitud (formaterat som decimaltal)

Latitud- och longituddata

  • Gatuadress

  • Ort

  • Län

  • Delstat/provins

  • Postnummer

  • Land/region

Rita ut dina data genom att välja kolumnerna som utgör ditt geografiska område i listan Lägg till platsfält och ange vilken geografisk nivå de representerar. Därefter ritas dina data ut i 3D-kartor.

När du har kontrollerat att fälten motsvarar de geografiska nivåerna i avsnittet Geografi och klickar på Nästa, börjar 3D-kartor automatiskt rita ut data med hjälp av Bing. Du ser förloppet i statusfältet och kan göra ändringar i fältlistan och jordgloben medan 3D-kartor matchar dina geografiska data.

Power Map-status på Bing-fältet

Om det finns flera geografiska nivåer kan du snabbt visa data på en annan nivå på kartan. I det här exemplet visualiseras data på gatunivå när vi väljer nivån Gata:

Power Map visar data per gata

Om vi väljer nivån Delstat visualiseras samma data på delstatsnivå:

Power Map som visar data per delstat

Ändra geografifälten

Om du vill ändra geografifälten som visas på kartan som standard kan du välja andra fält i listan Plats för valfritt lager i fönstret Lager. De kommer att visas automatiskt i rutan Geografi- och kartnivå, där du kan kontrollera och ändra kartnivån.

Vanliga geokodningsfel

Geokodningskonflikter kan uppstå under geokodningsprocessen. Till exempel kan ett felmeddelande visas i 3D-kartor om att vissa geografifält inte kunde kartläggas. Detta kan hända när det finns flera orter med samma namn i olika delstater, till exempel Springfield.

3D-kartor och Bing försöker hitta en lösning genom att identifiera omgivande data för att fastställa var respektive rads ort ligger och kontrollera delstat, land/region, provins och andra geografiska fält. Om ytterligare data är tillgängliga visas orten på kartan, men i vissa fall hoppas rader över. För att undvika sådana konflikter kan du försöka lägga till kolumner med ytterligare data (t.ex. Postnummer eller Land/region) så att 3D-kartor kan använda den informationen för att identifiera platsen med bättre precision.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders