Göra PowerPoint-presentationer som är anpassade för personer med funktionshinder

Göra PowerPoint-presentationer som är anpassade för personer med funktionshinder

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I det här avsnittet får du stegvisa instruktioner för hur du gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

PowerPoint-bild med rubriken "Förbereda evenemanget" som innehåller en grafisk lista ("Bestämma datum", "Boka platsen", "Bjuda in deltagare", "Ordna förfriskningar" och "Uppföljning"), samt en bild av en matsal

PowerPoint-presentationer brukar vara mycket visuella och personer som är blinda eller har nedsatt syn kan förstå dem lättare om du skapar bilderna med hjälpmedel i åtanke.

Windows: Rekommendationer för att göra PowerPoint-presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll.

Visuellt innehåll innehåller bilder, SmartArt-grafik, former, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videor.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Alternativtexten hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som enda metod för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text i den, upprepa texten i presentationen. I den alternativa texten en kort beskrivning av bilden och nämna förekomsten av texten och dess uppsåt.

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 365

Lägga till alternativ text till bilder i Office 2019

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Kontrollera att bildinnehållet kan läsas i den ordning du tänkt.

Du kan använda Funktionskontroll för att hitta bilder som eventuellt har problem med läsordningen.

När någon som kan se läser en bild läser han eller hon i regel saker, till exempel text eller en bild, i den ordning elementen visas på bilden. En skärmläsare läser däremot elementen i en bild i den ordning som de har lagts till i bilden, vilket kan skilja sig mycket från den ordning som de visas i.

Om du vill garantera att alla läser innehållet i den ordning du tänkt är det viktigt att kontrollera läsordningen.

Ange läsordning för bildinnehåll

När du skapar en ny bild kan du använda de inbyggda bildformgivningarna.

PowerPoint innehåller inbyggda bildformgivningar som du kan använda för vilken bild som helst. När du använder de här formgivningarna med en ny bild kontrollerar de automatiskt att läsordningen fungerar för alla.

Använda inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning

Lägg till meningsfull hyperlänktext och skärmtips.

Sök igenom bilderna i presentationen visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Tips: Du kan också lägga till skärmtips som visas när markören förs över text eller bilder som innehåller en hyperlänk.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Växla till fliken Visa och markera gråskala. Visuellt på varje bild i presentationen för instanser av färgkodade.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Hitta bristfällig färgkontrast genom att använda Tillgänglighetskontrollen.

Du kan också söka efter text i kalkylbladet som är svåra att läsa eller för att skilja från bakgrunden.

Använd stark kontrast mellan texten och bakgrunden, så att personer med nedsatt syn kan se den och använda innehållet. Använd mörk text på en vit eller off-white bakgrund, eller gör tvärtom och använd vit text på mörk bakgrund.

Färgscheman i svart och vitt gör det även enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använda tillgänglig textfärg

Ge varje bild en unik rubrik

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta bilder som saknar rubrik.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller lässvårigheter förlitar sig på bildrubriker för att navigera. Genom att skumma eller använda en skärmläsare kan de exempelvis snabbt gå igenom en lista med bildrubriker och sedan gå direkt till den bild de vill.

Använda unika bildrubriker

Dölja en bildrubrik

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Använd tillgänglighetskontrollen för att kontrollera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler, kapslade tabeller eller helt tomma rader eller kolumner.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Leta i bilderna efter områden som ser röriga eller oläsliga ut för att hitta möjliga problem som rör teckensnitt eller tomma utrymmen.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för hjälpmedel

Göra videor tillgängliga för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel.

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 365

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativ text till bilder i PowerPoint presentationer i Office 365:

Obs!: När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även inkludera textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Lägga till alternativtext för bilder

PowerPoint genererar inte automatiskt alternativ text för ritade bilder, till exempel diagram eller ikoner. Om du vill lägga till en bild som är en ikon, skärmbild eller ett foto som inte är ett fotografi måste du lägga till alternativ text manuellt.

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj Redigera alternativtext.

   Menyn PowerPoint Win32 redigera alternativtext för bilder
  • Välj en bild. Välj Format > Alternativ Text.

   Knappen AltText för en form i PowerPoint för Windows

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger i bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret alternativ text i PowerPoint för Windows

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

  Tips: Du kan också välja Generera en beskrivning för mig att ha Microsoft cloud-drivs intelligent services skapa en beskrivning för dig. Detta tar en stund efter vilken du se resultatet i textfältet. Kom ihåg att ta bort alla kommentarer PowerPoint som lagts till det, till exempel, ”beskrivning genereras med hög KONFIDENS”.

Lägga till alternativtext för figurer eller SmartArt-grafik

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en figur eller SmartArt-grafik och välj Redigera alternativtext.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren eller SmartArt-grafiken, inte inuti en av dess delar.

   Menyn PowerPoint Win32 redigera alternativtext för figurer
  • Markera en figur eller SmartArt-grafik. Välj Format > Alternativ Text.

   Knappen AltText för en form i PowerPoint för Windows

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger i bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver figuren eller SmartArt-grafiken och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret alternativ text i PowerPoint för Windows

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på ett diagram och välj Redigera alternativtext.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren, inte inuti en av dess delar.

   PowerPoint Win32 redigera alternativtext-menyn för diagram
  • Markera ett diagram. Välj Format > Alternativ Text.

   Knappen AltText för en form i PowerPoint för Windows

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger i bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver diagrammet och dess sammanhang för någon som inte kan se det.

  Fönstret alternativ text i PowerPoint för Windows

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Granska eller redigera automatiskt skapade alternativtexter för bilder

PowerPoint för PC i Office 365 genererar automatiskt alternativ text för foton med hjälp av smarta tjänster i molnet. Du kan granska och redigera automatiskt genererade alternativ text.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj sedan Redigera alternativtext.

  • Välj en bild. Välj Format > Alternativ Text.

 2. Granska beskrivningen i textrutan i fönstret Alternativtext.

 3. Gör något av följande:

  • Stäng fönstret Alternativtext om du vill acceptera den föreslagna texten och återgå till PowerPoint-bilden.

  • Om du vill ändra den föreslagna alternativtexten skriver du den text du vill använda i rutan. Stäng fönstret Alternativtext när du är klar och återgå till PowerPoint-bilden.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om det visuella innehållet är helt dekorativt och tillför visuellt intresse men inte är informativt kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. Stilistiska kantlinjer är exempel på objekt som bör markeras som dekorativa. Personer som använder skärmläsare hör att dessa objekt är dekorativa och vet då att de inte missar någon viktig information.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj sedan Redigera alternativtext.

  • Välj en bild. Välj Format > Alternativ Text.

 2. Markera kryssrutan Dekorativ. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Markera som dekorativa markerad kryssruta i PowerPoint för Windows

Lägga till alternativ text till bilder i Office 2019

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativ text till bilder i PowerPoint presentationer i Office 2019:

Obs!: När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även inkludera textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Lägga till alternativtext för bilder

PowerPoint genererar inte automatiskt alternativ text för ritade bilder, till exempel diagram eller ikoner. Om du vill lägga till en bild som är en ikon, skärmbild eller ett foto som inte är ett fotografi måste du lägga till alternativ text manuellt.

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj Redigera alternativtext.

   Menyn PowerPoint Win32 redigera alternativtext för bilder
  • Välj en bild. Välj Format > Alternativ Text.

   Knappen AltText för en form i PowerPoint för Windows

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger i bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret alternativ text i PowerPoint för Windows

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

  Tips: Du kan också välja Generera en beskrivning för mig att ha Microsoft cloud-drivs intelligent services skapa en beskrivning för dig. Detta tar en stund efter vilken du se resultatet i textfältet. Kom ihåg att ta bort alla kommentarer PowerPoint som lagts till det, till exempel, ”beskrivning genereras med hög KONFIDENS”.

Lägga till alternativtext för figurer eller SmartArt-grafik

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en form eller SmartArt-grafik och välj Redigera alternativtext.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren eller SmartArt-grafiken, inte inuti en av dess delar.

   Menyn PowerPoint Win32 redigera alternativtext för figurer
  • Markera en figur eller SmartArt-grafik. Välj Format > Alternativ Text.

   Knappen AltText för en form i PowerPoint för Windows

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger i bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver figuren eller SmartArt-grafiken och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret alternativ text i PowerPoint för Windows

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på ett diagram och välj Redigera alternativtext.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren, inte inuti en av dess delar.

   PowerPoint Win32 redigera alternativtext-menyn för diagram
  • Markera ett diagram. Välj Format > Alternativ Text.

   Knappen AltText för en form i PowerPoint för Windows

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger i bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver diagrammet och dess sammanhang för någon som inte kan se det.

  Fönstret alternativ text i PowerPoint för Windows

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om det visuella innehållet är helt dekorativt och tillför visuellt intresse men inte är informativt kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. Stilistiska kantlinjer är exempel på objekt som bör markeras som dekorativa. Personer som använder skärmläsare hör att dessa objekt är dekorativa och vet då att de inte missar någon viktig information.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj sedan Redigera alternativtext.

  • Välj en bild, väljer Format > Alternativtext.

 2. Markera kryssrutan Dekorativ. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Markera som dekorativa markerad kryssruta i PowerPoint för Windows

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativ text till bilder i PowerPoint presentationer i Office 2016:

Obs!: Vi rekommenderar att du bara placerar text i beskrivningsfältet och lämnar rubriken tom. Det ger den bästa upplevelsen med de flesta större skärmläsare, bland annat Skärmläsaren. När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Granska eller redigera automatiskt skapade alternativtexter för bilder

Med början i mars 365 genererar PowerPoint för PC i Office 365 automatiskt alternativtext för foton med hjälp av smarta tjänster i molnet. Du kan granska och redigera automatiskt genererade alternativtexter.

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter på Office 365 som även deltar i Office Insider-programmet. Om du har ett abonnemang på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

 1. Högerklicka på en bild.

 2. Välj Redigera alternativtext. Fönstret Alternativtext öppnas.

 3. Granska beskrivningen i textrutan i fönstret Alternativtext.

 4. Gör något av följande:

  • Stäng fönstret Alternativtext om du vill acceptera den föreslagna texten och återgå till PowerPoint-bilden.

  • Om du vill ändra den föreslagna alternativtexten skriver du den text du vill använda i rutan. Stäng fönstret Alternativtext när du är klar och återgå till PowerPoint-bilden.

Skärmbild av fönstret Formatera bild med alternativtextrutor som beskriver den markerade bilden

Lägga till alternativtext för bilder

PowerPoint genererar inte automatiskt alternativ text för ritade bilder, till exempel diagram eller ikoner. Om du vill lägga till en bild som är en ikon eller en annan bild som inte är ett fotografi måste du lägga till alternativ text manuellt.

 1. Högerklicka på en bild och välj Storlek och läge.

 2. I fönstret Formatera bild väljer du Alternativtext.

 3. I textrutan skriver du alt-text för bilden.

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på SmartArt-grafiken och välj Storlek och läge.

 2. I fönstret Formatera figur väljer du Alternativtext och anger en beskrivning av bilden.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera figur med alternativtextrutor som beskriver den markerade SmartArt-grafiken

Lägga till alternativtext för figurer

Lägg till alternativtext för figurer, bland annat figurer i SmartArt-grafik.

 1. Högerklicka på en figur och välj Storlek och läge.

 2. I fönstret Formatera figur väljer du Alternativtext och anger en beskrivning av figuren.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera figur med alternativtextrutor som beskriver den markerade figuren

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på ett diagram och välj Formatera diagramyta.

 2. I fönstret Formatera diagramyta väljer du Storlek och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för diagrammet.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera diagramyta med alternativtextrutor som beskriver det markerade diagrammet

Göra hyperlänkar, text och tabeller tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, text och tabeller i din PowerPoint-presentation tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för, och högerklicka sedan.

 2. Välj Länk. Texten som du har markerat visas i rutan Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten.

 3. Om det behövs kan du ändra hyperlänktexten.

 4. Ange adressen till beskrivningen av hyperlänken i rutan Adress.

 5. Välj knappen Skärmtips och skriv ett skärmtips i rutan Skärmtipstext.

  Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

 6. Om du vill tillämpa ändringarna väljer du OK > OK.

Skärmbild av dialogrutan Infoga hyperlänk

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd någon av inkluderade tillgängliga mallar för att kontrollera att Bildformgivning, färger, kontrast och teckensnitt är tillgängliga för alla målgrupper. De också utformade så att skärmläsare blir enklare att läsa bildinnehåll.

 1. Om du vill söka efter en tillgänglig mall väljer du Arkiv > Nytt.

 2. I fältet Sök efter onlinemallar och teman anger tillgängliga mallar och tryck på RETUR.

 3. Välj en lämplig mall i sökresultatet.

 4. Välj Skapa i fönstret för förhandsgranskning av mall.

Mallvy i PowerPoint för Windows.

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Välj fliken Design.

 3. I Tabellformatsalternativ markerar du kryssrutan Rubrikrad.

 4. Skriv kolumnrubriker i tabellen.

Skärmbild av kryssrutan Rubrikrad i gruppen Tabellformatsalternativ på fliken Design under Tabellverktyg

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Välj fliken Start.

 3. Välj formateringsalternativ i gruppen Teckensnitt som innehåller alternativ för teckensnittstyp, storlek, format och färg.

Skärmbild av gruppen Teckensnitt på fliken Start

Använda tillgänglig textfärg

Här är några förslag:

 • Välj ett fördefinierat Office-tema för att se till att din bildformgivning är tillgänglig. Mer information finns i Använda en tillgänglig bildformgivning.

 • Använd Funktionskontroll för att analysera presentationen och hitta bristfällig färgkontrast. Den kontrollerar följande element för texten i bilderna:

  • Sidfärg

  • Cellbakgrunder

  • Färgöverstrykningar

  • Textrutans fyllning

  • Styckeskuggning

  • SmartArt-fyllningar

  • Sidhuvuden och sidfötter

  • Länkar

Göra bilder tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör bilder i din PowerPoint-presentation tillgängliga.

Använda unika bildrubriker

 1. Om du vill återställa alla platshållare för den markerade bilden väljer du fliken Start i gruppen Bilder och väljer Återställ.

 2. Skriv en unik och beskrivande rubrik för bilden.

Skärmbild av kommandot Återställ i gruppen Bilder på fliken Start

Dölja en bildrubrik

Gör att en rubrik inte syns i bilden, men ändå läses upp högt av skärmläsare.

 1. På fliken Start i gruppen Rita väljer du Ordna.

 2. På menyn Ordna väljer du Markeringsfönster.

 3. I fönstret Markering letar du reda på textrutan Rubrik och klickar på ögonikonen bredvid den.

Skärmbild av markeringsfönstret som visar ögonikonen bredvid rubrikplatshållaren

Ange läsordning för bildinnehåll

Använd fönstret Markering för att ange i vilken ordning skärmläsaren ska läsa upp innehållet i bilden. I fönstret Markering visas bildobjekten i omvänd ordning. När skärmläsaren läser den här bilden läser den objekten i omvänd ordning så som visas i fönstret Markering.

 1. På fliken Start i gruppen Rita väljer du Ordna.

 2. På menyn Ordna väljer du Markeringsfönster.

 3. Om du vill ändra läsordning i fönstret Markering gör du något av följande:

  • Dra och släpp objekt till en ny plats.

  • Markera objektet och använd pilknapparna – upp (Flytta framåt) eller ner (Flytta bakåt).

Skärmbild av markeringsfönstret som visar alla objekt i bilden i omvänd ordning

Använda inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning

PowerPoint har inbyggda Bildalternativ som innehåller platshållare för text, videor, bilder och annat. De innehåller också all formatering, till exempel temafärger, teckensnitt och effekter. Om du vill se till att bilderna är tillgängliga kan är de inbyggda layouterna utformade så att läsriktningen är samma som för personer som se och personer som använder hjälpmedel, till exempel skärmläsare.

 1. Välj fliken Visa och klicka på Normal.

 2. Leta reda på den plats där du vill lägga till en ny bild i fönstret Miniatyrbild. Högerklicka och välj Ny bild. Klicka på den nya bilden för att markera den.

 3. På fliken Design visar du galleriet Teman och väljer den bildformgivning som du vill använda. PowerPoint tillämpar automatiskt den här layouten på den nya bilden.

 4. Gå till den nya bilden och lägg till rubriken och det innehåll du vill ha.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint 2016 har stöd för uppspelning av video med flera ljudspår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler. 

För närvarande endast PowerPoint för Windows har stöd för infogning och uppspelning av dold textning eller undertexter som lagras i filer separat från videon. För alla andra versioner av PowerPoint (till exempel PowerPoint för macOS eller mobila utgåvor) stängt beskrivningar och undertext måste kodas till videon innan de infogas i PowerPoint.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar för att justera hur dold textning eller undertexter visas.

Dold textning, undertexter och alternativa ljudspår sparas inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. När du omvandlar presentationen till en video inkluderas heller inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i videon som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en vald video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas. 

Kontrollera följande, om du vill göra dina PowerPoint-presentationer med videoklipp mer tillgängliga:

 • Att videoklippen innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar, som användare som är blinda eller har nedsatt syn kan använda vid behov.

 • Att videoklipp som innehåller dialog även innehåller dold textning eller undertexter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Se även

Regler för Funktionskontroll

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Gör dina Excel-dokument som är tillgänglig för personer med funktionshinder

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Mac: Rekommendationer för att göra PowerPoint-presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll.

Visuellt innehåll innefattar bilder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Alternativtexten hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som enda metod för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text i den, upprepa texten i presentationen. I den alternativa texten en kort beskrivning av bilden och nämna förekomsten av texten och dess uppsåt.

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 365

Lägga till alternativ text till bilder i Office 2019

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Kontrollera att bildinnehållet kan läsas i den ordning du tänkt.

Du kan använda Funktionskontroll för att hitta bilder som eventuellt har problem med läsordningen.

När någon som kan se läser en bild läser han eller hon i regel saker, till exempel text eller en bild, i den ordning elementen visas på bilden. En skärmläsare läser däremot elementen i en bild i den ordning som de har lagts till i bilden, vilket kan skilja sig mycket från den ordning som de visas i.

Om du vill garantera att alla läser innehållet i den ordning du tänkt är det viktigt att kontrollera läsordningen.

Ange läsordning för bildinnehåll

När du skapar en ny bild kan du använda de inbyggda bildformgivningarna.

PowerPoint innehåller inbyggda bildformgivningar som du kan använda för vilken bild som helst. När du använder de här formgivningarna med en ny bild kontrollerar de automatiskt att läsordningen fungerar för alla.

Använda inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning

Lägg till meningsfull hyperlänktext och skärmtips.

Sök igenom bilderna i presentationen visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Tips: Du kan också lägga till skärmtips som visas när markören förs över text eller bilder som innehåller en hyperlänk.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Sök visuellt igenom bilder i presentationen för att hitta förekomster av färgkodning.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Hitta bristfällig färgkontrast genom att använda Tillgänglighetskontrollen.

Du kan också söka efter text i kalkylbladet som är svåra att läsa eller för att skilja från bakgrunden.

Använd stark kontrast mellan texten och bakgrunden, så att personer med nedsatt syn kan se den och använda innehållet. Använd mörk text på en vit eller off-white bakgrund, eller gör tvärtom och använd vit text på mörk bakgrund.

Färgscheman i svart och vitt gör det även enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Ge varje bild en unik rubrik

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta bilder som saknar rubrik.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller lässvårigheter förlitar sig på bildrubriker för att navigera. Genom att skumma eller använda en skärmläsare kan de exempelvis snabbt gå igenom en lista med bildrubriker och sedan gå direkt till den bild de vill.

Använda unika bildrubriker

Dölja en bildrubrik

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Använda Tillgänglighetskontrollför att säkerställa att tabeller inte innehåller dela celler, sammanfogade celler, kapslade tabeller eller helt tomma rader eller kolumner.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Leta i bilderna efter områden som ser röriga eller oläsliga ut för att hitta möjliga problem som rör teckensnitt eller tomma utrymmen.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för hjälpmedel

Göra videor tillgängliga för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel.

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 365

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativ text till bilder i PowerPoint presentationer i Office 365:

Meddelanden: 

 • När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även inkludera textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

 • Om du vill aktivera högerklick på din Mac ser du till att alternativet Sekundära klick är markerat i Systeminställningar.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Lägga till alternativtext för bilder

PowerPoint genererar inte automatiskt alternativ text för bilder. Om du vill lägga till en bild som är en ikon, skärmbild eller ett foto som inte är ett fotografi måste du lägga till alternativ text manuellt.

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en bild. Välj Redigera... alternativ Text.

   Snabbmeny för bilder med markerat alternativ text.
  • Välj en bild. Välj bildformat > Alternativ Text.

   Knappen Alternativtext i menyfliksområdet i PowerPoint för Mac

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger i bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

Alternativtext i PowerPoint för Mac

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för figurer

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en form. Välj Redigera... alternativ Text.

   Snabbmeny för figurer med markerat alternativ text.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i ramen som omger hela formen inte i någon av dess delar.

  • Markera en form. Välj Figurformat > Alternativ Text.

   Knappen Alternativ text för figurer i menyfliksområdet i Powerpoint för Mac

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger i bilden.

 2. Skriv 1 – 2 meningar som beskriver formen och dess kontext till någon som inte kan se den.

  Fönstret alternativ text för former i PowerPoint för Mac i Office 365

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på SmartArt-grafik. Välj Redigera... alternativ Text.

   Snabbmeny för figurer med markerat alternativ text.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i ramen som omger hela SmartArt-grafiken, inte i någon av dess delar.

  • Välj en SmartArt-grafik. Välj Format > Alternativ Text.

   Knappen Alternativ text för en SmartArt-menyfliksområdet i PowerPoint för Mac

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger i bilden.

 2. Skriv 1 – 2 meningar som beskriver SmartArt-grafiken och dess kontext till någon som inte kan se den.

  Fönstret alternativ text för former i PowerPoint för Mac i Office 365

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på ett diagram.

  Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren, inte inuti en av dess delar.

 2. Välj Redigera... alternativ Text. Fönstret Alternativtext öppnas till höger i bilden.

  Snabbmeny för diagram med markerat alternativ text.
 3. Skriv 1–2 meningar som beskriver diagrammet och dess sammanhang för någon som inte kan se det.

  ALT textfönstret för diagram i PPT för Mac i Office 365.

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om presentationen innehåller bilder som är rent dekorativa kan markera du dem som sådana utan att behöva skriva alternativ text. När en skärmläsare hittar en bild är meddelar det bara att de är dekorativa, så att användaren vet de inte saknar någon information.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på en visuell figur. Välj Redigera... alternativ Text.

  • Välj en visuell figur. Markera fliken för den visuella Format > Alternativtext.

 2. Markera kryssrutan Markera som dekorativa. Textfältet blir nedtonad.

  ALT-text dekorativ bild i PowerPoint för Mac i Office 365.

Lägga till alternativ text till bilder i Office 2019

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativ text till bilder i PowerPoint presentationer i Office 2019:

Meddelanden: 

 • När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även inkludera textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

 • Om du vill aktivera högerklick på din Mac ser du till att alternativet Sekundära klick är markerat i Systeminställningar.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Lägga till alternativtext för bilder

Om du vill göra presentationen tillgänglig för bredare målgrupper, lägger du till alternativ text till bilder i dina bilder. PowerPoint genererar inte automatiskt alternativ text.

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en bild. Välj Redigera... alternativ Text.

   Snabbmeny för bilder med markerat alternativ text.
  • Välj en bild. Välj bildformat > Alternativ Text.

   Knappen Alternativtext i menyfliksområdet i PowerPoint för Mac

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger i bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

Alternativtext i PowerPoint för Mac

Tips: Du kan också välja Generera en beskrivning för mig att ha Microsoft cloud-drivs intelligent services skapa en beskrivning för dig. Detta tar en stund efter vilken du se resultatet i textfältet. Kom ihåg att ta bort alla kommentarer PowerPoint som lagts till det, till exempel, ”beskrivning genereras med hög KONFIDENS”.

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för figurer

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en form. Välj Redigera... alternativ Text.

   Snabbmeny för figurer med markerat alternativ text.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i ramen som omger hela formen inte i någon av dess delar.

  • Markera en form. Välj Figurformat > Alternativ Text.

   Knappen Alternativ text för figurer i menyfliksområdet i Powerpoint för Mac

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger i bilden.

 2. Skriv 1 – 2 meningar som beskriver formen och dess kontext till någon som inte kan se den.

  Fönstret alternativ text för former i PowerPoint för Mac i Office 365

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på SmartArt-grafik. Välj Redigera... alternativ Text.

   Snabbmeny för figurer med markerat alternativ text.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i ramen som omger hela SmartArt-grafiken, inte i någon av dess delar.

  • Välj en SmartArt-grafik. Välj Format > Alternativ Text.

   Knappen Alternativ text för en SmartArt-menyfliksområdet i PowerPoint för Mac

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger i bilden.

 2. Skriv 1 – 2 meningar som beskriver SmartArt-grafiken och dess kontext till någon som inte kan se den.

  Fönstret alternativ text för former i PowerPoint för Mac i Office 365

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på ett diagram.

  Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren, inte inuti en av dess delar.

 2. Välj Redigera... alternativ Text. Fönstret Alternativtext öppnas till höger i bilden.

  Snabbmeny för diagram med markerat alternativ text.
 3. Skriv 1–2 meningar som beskriver diagrammet och dess sammanhang för någon som inte kan se det.

  ALT textfönstret för diagram i PPT för Mac i Office 365.

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om presentationen innehåller bilder som är rent dekorativa kan markera du dem som sådana utan att behöva skriva alternativ text. När en skärmläsare hittar en bild är meddelar det bara att de är dekorativa, så att användaren vet de inte saknar någon information.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på en visuell figur. Välj Redigera... alternativ Text.

  • Välj en visuell figur. Markera fliken för den visuella Format > Alternativtext.

 2. Markera kryssrutan Markera som dekorativa. Textfältet blir nedtonad.

  ALT-text dekorativ bild i PowerPoint för Mac i Office 365.

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativ text till bilder i PowerPoint presentationer i Office 2016:

Obs!:  När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext i exempelvis bilder och skärmdumpar, så att skärmläsare kan läsa texten som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Högerklicka på en bild.

 2. Välj Formatera bild.

 3. I fönstret Formatera bild väljer du Storlek och egenskaper.

 4. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för bilden.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera bild med alternativtextrutor som beskriver den markerade bilden

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på en SmartArt-grafik.

 2. Välj Formatera SmartArt och sedan Alternativ för figur.

 3. I fönstret Formatera figur väljer du Storlek och egenskaper.

 4. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för SmartArt-grafiken.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera figur med alternativtextrutor som beskriver den markerade SmartArt-grafiken

Lägga till alternativtext för figurer

Använd följande procedur för att lägga till alternativtext för figurer, bland annat figurer i SmartArt-grafik.

 1. Högerklicka på en figur.

 2. Välj Formatera figur.

 3. I fönstret Formatera figur väljer du Storlek och egenskaper.

 4. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för figuren.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera figur med alternativtextrutor som beskriver den markerade figuren

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på ett diagram.

 2. Välj Formatera diagramyta.

 3. I fönstret Formatera diagramyta på fliken Diagramalternativ väljer du Storlek och egenskaper.

 4. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för diagrammet.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera diagramyta med alternativtextrutor som beskriver det markerade diagrammet

Göra hyperlänkar, text och tabeller tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, text och tabeller i din PowerPoint-presentation tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för, och högerklicka sedan.

 2. Välj Hyperlänk. Texten som du har markerat visas i rutan Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten.

 3. Om det behövs kan du ändra hyperlänktexten.

 4. Ange måladressen för hyperlänken i rutan Adress.

 5. Välj knappen Skärmtips och skriv ett skärmtips i rutan Skärmtipstext.

  Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

 6. Om du vill tillämpa ändringarna väljer du OK > OK.

Skärmbild av dialogrutan Infoga hyperlänk

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd någon av inkluderade tillgängliga mallar för att kontrollera att Bildformgivning, färger, kontrast och teckensnitt är tillgängliga för alla målgrupper. De också utformade så att skärmläsare blir enklare att läsa bildinnehåll.

 1. Om du vill söka efter en tillgänglig mall väljer du Arkiv > Nytt från mall.

 2. Skriv tillgängliga mallar i textfältet söka bland alla mallar och tryck på RETUR.

 3. Välj en lämplig mall i sökresultatet.

Mallsidan i PowerPoint för Mac

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Markera kryssrutan Rubrikrad på fliken Tabelldesign.

 3. Skriv kolumnrubriker.

Skärmbild av kryssrutan Rubrikrad på fliken Tabelldesign

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Välj fliken Start.

 3. Använd alternativ för teckensnittstyp, storlek, format och färg för att formatera texten.

Skärmbild av gruppen Teckensnitt på fliken Start

Skapa punktlistor

 1. Placera markören någonstans i bilden.

 2. Välj fliken Start.

 3. Välj knappen Punktlista.

 4. Skriv den text du vill för varje punkt i punktlistan.

Skärmbild av punktlistor som är tillgängliga när du väljer pilen på knappen Punktlista

Skapa ordnade listor

 1. Placera markören någonstans i bilden.

 2. Välj fliken Start.

 3. Välj knappen Numrerad lista.

 4. Skriv den text du vill för varje numrerat objekt i listan.

Skärmbild av de numreringsformat som är tillgängliga när du väljer pilen på knappen Numrerad lista

Göra bilder tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör bilder i din PowerPoint-presentation tillgängliga.

Använda unika bildrubriker

 1. Om du vill återställa alla platshållare för den markerade bilden öppnar du fliken Start och väljer Återställ.

 2. Skriv en unik och beskrivande rubrik för bilden.

Skärmbild av kommandot Återställ i gruppen Bilder på fliken Start

Dölja en bildrubrik

Gör att en rubrik inte syns i bilden, men ändå läses upp högt av skärmläsare.

 1. På fliken Start väljer du Ordna.

 2. På menyn Ordna väljer du Markeringsfönster.

 3. I fönstret Markering letar du reda på textrutan Rubrik och klickar på ögonikonen bredvid den.

Skärmbild av markeringsfönstret som visar ögonikonen bredvid rubrikplatshållaren

Ange läsordning för bildinnehåll

Använd fönstret Markering för att ange i vilken ordning skärmläsaren ska läsa upp innehållet i bilden. I fönstret Markering visas bildobjekten i omvänd ordning. När skärmläsaren läser den här bilden läser den objekten i omvänd ordning så som visas i fönstret Markering.

 1. På fliken Start väljer du Ordna.

 2. På menyn Ordna väljer du Markeringsfönster.

 3. Om du vill ändra läsriktningen drar och släpper du objekt till en ny plats i fönstret Markering.

Skärmbild av markeringsfönstret som visar alla objekt i bilden i omvänd ordning

Använda inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning

PowerPoint har inbyggda Bildalternativ som innehåller platshållare för text, videor, bilder och annat. De innehåller också all formatering, till exempel temafärger, teckensnitt och effekter. Om du vill se till att bilderna är tillgängliga kan är de inbyggda layouterna utformade så att läsriktningen är samma som för personer som se och personer som använder hjälpmedel, till exempel skärmläsare.

 1. Välj fliken Visa och klicka på Normal.

 2. Leta reda på den plats där du vill lägga till en ny bild i miniatyrbildsfönstret.

 3. Välj Ny bild och välj sedan den infogade bilden.

 4. På fliken Design visar du temagalleriet och väljer den bildformgivning som du vill använda. PowerPoint tillämpar automatiskt formgivningen på den nya bilden.

 5. Gå till den nya bilden och lägg till rubriken och det innehåll du vill ha.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint 2016 har stöd för uppspelning av video med flera ljudspår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler. 

Dold textning eller undertexter måste vara kodade i videon innan den infogas i PowerPoint. PowerPoint stöder inte dold textning eller undertexter som är lagrade i en separat fil från videofilen.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar för att justera hur dold textning eller undertexter visas.

Dold textning, undertexter och alternativa ljudspår sparas inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. När du omvandlar presentationen till en video inkluderas heller inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i videon som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en vald video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas. 

Kontrollera följande, om du vill göra dina PowerPoint-presentationer med videoklipp mer tillgängliga:

 • Att videoklippen innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar, som användare som är blinda eller har nedsatt syn kan använda vid behov.

 • Att videoklipp som innehåller dialog även innehåller dold textning eller undertexter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Se även

Regler för Funktionskontroll

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Gör dina Excel-dokument som är tillgänglig för personer med funktionshinder

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

iOS: Rekommendationer för att göra PowerPoint-presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll och alla tabeller.

Visuellt innehåll innefattar bilder, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Alternativtexten hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som enda metod för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text i den, upprepa texten i presentationen. I alt-text en kort beskrivning av bilden och nämna förekomsten av texten och dess uppsåt.

Lägga till alternativtext för bilder, tabeller och figurer

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i presentationerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synskador, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för hjälpmedel

Göra videor tillgängliga för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Lägga till alternativtext för bilder, tabeller och figurer

Lägg till alternativtext i bilder, tabeller, figurer och andra visuella element så att skärmläsare kan läsa texten som beskriver elementet för användare som inte kan se det.

 1. Markera elementet, till exempel en bild.

 2. Öppna den relaterade fliken, till exempel fliken Bild, genom att trycka på knappen Visa menyfliksområdet Ikonen Redigera .

 3. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för elementet. Till exempel kan du beskriva innehållet i bilden.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd någon av inkluderade bilden teman och kontrollera att dina presentationsbilder är tillgänglig. De flesta teman har utformats för tillgängliga färger, kontrast och teckensnitt. De också utformade så att skärmläsare blir enklare att läsa bildinnehåll.

 1. Markera en bild.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på knappen Visa menyfliksområdet Ikonen Redigera .

 3. Tryck på Start > Design.

 4. Tryck på Teman och välj önskat tema.

Kommandot Teman med Ion markerat

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Öppna fliken Tabell genom att trycka på knappen Visa menyfliksområdet Ikonen Redigera .

 3. Tryck på Formatalternativ och välj sedan Rubrikrad.

 4. Skriv kolumnrubriker i tabellen.

Kommandot Formatalternativ med Rubrikrad markerat

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på knappen Visa menyfliksområdet Ikonen Redigera .

 3. På fliken Start väljer du alternativ för textformatering.

Fliken Start med teckenstilalternativ

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint 2016 har stöd för uppspelning av video med flera ljudspår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler. 

Dold textning eller undertexter måste vara kodade i videon innan den infogas i PowerPoint. PowerPoint stöder inte dold textning eller undertexter som är lagrade i en separat fil från videofilen.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar för att justera hur dold textning eller undertexter visas.

Dold textning, undertexter och alternativa ljudspår sparas inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. När du omvandlar presentationen till en video inkluderas heller inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i videon som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en vald video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas. 

Kontrollera följande, om du vill göra dina PowerPoint-presentationer med videoklipp mer tillgängliga:

 • Att videoklippen innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar, som användare som är blinda eller har nedsatt syn kan använda vid behov.

 • Att videoklipp som innehåller dialog även innehåller dold textning eller undertexter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Se även

Regler för Funktionskontroll

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Gör dina Excel-dokument som är tillgänglig för personer med funktionshinder

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Android: Rekommendationer för att göra PowerPoint-presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder, figurer och tabeller.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och figurer.

Undvik att använda text i bilder som enda metod för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text i den, upprepa texten i presentationen. I alternativ text en kort beskrivning av bilden och nämna förekomsten av texten och dess uppsåt.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativ text i former

Lägga till alternativtext för tabeller

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i presentationerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synskador, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för hjälpmedel

Göra videor tillgängliga för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Lägga till alternativtext i visuellt innehåll och tabeller

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt innehåll och tabeller i dina presentationer i PowerPoint.

Obs!:  När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativ text till bilder, till exempel bilder och skärmbilder så att skärmläsare kan läsa text som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Markera en bild.

 2. Öppna fliken Bild genom att trycka på knappen Visa kommandon Ikonen Redigera .

 3. Rulla ned till knappen Alternativtext och tryck på den.

 4. Skriv en beskrivning för bilden.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Kommandot Alternativtext på fliken Bild

Lägga till alternativtext för figurer

 1. Markera en figur.

 2. Öppna fliken Figur genom att trycka på knappen Visa kommandon Ikonen Redigera .

 3. Rulla ned till knappen Alternativtext och tryck på den.

 4. Skriv en beskrivning för figuren.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Kommandot Alternativtext på fliken Figur

Lägga till alternativtext för tabeller

 1. Tryck någonstans i en tabell.

 2. Öppna fliken Tabell genom att trycka på knappen Visa kommandon Ikonen Redigera .

 3. Rulla ned till knappen Alternativtext och tryck på den.

 4. Skriv en beskrivning för tabellen.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Kommandot Alternativtext på fliken Tabell

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd någon av inkluderade bilden teman och kontrollera att dina presentationsbilder är tillgänglig. De flesta teman har utformats för tillgängliga färger, kontrast och teckensnitt. De också utformade så att skärmläsare blir enklare att läsa bildinnehåll.

 1. Markera en bild.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på knappen Visa kommandon Ikonen Redigera .

 3. Tryck på Start > Design.

 4. Tryck på Teman och välj önskat tema.

Kommandot Teman som visar temaalternativ

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Öppna fliken Tabell genom att trycka på knappen Visa kommandon Ikonen Redigera .

 3. Tryck på Formatalternativ och välj Rubrikrad.

  Tips: När alternativet är markerat är det grått.

 4. Skriv kolumnrubriker i tabellen.

Kommandot Formatalternativ med Rubrikrad markerat

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på knappen Visa kommandon Ikonen Redigera .

 3. På fliken Start väljer du alternativ för textformatering.

Fliken Start med teckenstilalternativ

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint 2016 har stöd för uppspelning av video med flera ljudspår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler. 

Dold textning eller undertexter måste vara kodade i videon innan den infogas i PowerPoint. PowerPoint stöder inte dold textning eller undertexter som är lagrade i en separat fil från videofilen.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar som du kan använda för att justera hur dold textning eller undertexter visas. 

Dold textning, undertexter och alternativa ljudspår sparas inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. När du omvandlar presentationen till en video inkluderas heller inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i videon som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en vald video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas. 

Kontrollera följande om du vill göra dina PowerPoint-presentationer mer tillgängliga:

 • Att videoklippen innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar, som användare som är blinda eller har nedsatt syn kan använda vid behov.

 • Att videoklipp som innehåller dialog även innehåller dold textning eller undertexter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Se även

Regler för Funktionskontroll

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Gör dina Excel-dokument som är tillgänglig för personer med funktionshinder

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Windows 10-app: rutiner för att göra PowerPoint-presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder, figurer och tabeller.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och figurer.

Undvik att använda text i bilder som enda metod för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text i den, upprepa texten i presentationen. I alternativ text en kort beskrivning av bilden och nämna förekomsten av texten och dess uppsåt.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för figurer

Lägga till alternativtext för tabeller

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i presentationerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synskador, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för hjälpmedel

Göra videor tillgängliga för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel.

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Lägga till alternativtext i visuellt innehåll och tabeller

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt innehåll och tabeller i dina presentationer i PowerPoint.

Obs!:  När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativ text till bilder, till exempel bilder och skärmbilder så att skärmläsare kan läsa text som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Markera en bild.

 2. I verktygsfältet, trycker du på knappen alternativtext. Knappen Alternativ text i PowerPoint Mobile för Windows Phone.

 3. Skriv en beskrivning för bilden.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Dialogrutan Alternativ text för bilder i PowerPoint för Windows-telefoner.

Lägga till alternativtext för figurer

 1. Markera en figur.

 2. I verktygsfältet, trycker du på knappen alternativtext. Knappen Alternativ text i PowerPoint Mobile för Windows Phone.

 3. Skriv en beskrivning för figuren.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Dialogrutan Alternativ text för former i PowerPoint för Windows-telefoner.

Lägga till alternativtext för tabeller

 1. Tryck någonstans i en tabell.

 2. I verktygsfältet, trycker du på knappen alternativtext. Knappen Alternativ text i PowerPoint Mobile för Windows Phone.

 3. Skriv en beskrivning för tabellen.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Dialogrutan Alternativ text för tabeller i PowerPoint för Windows-telefoner.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd någon av inkluderade bilden teman och kontrollera att dina presentationsbilder är tillgänglig. De flesta teman har utformats för tillgängliga färger, kontrast och teckensnitt. De också utformade så att skärmläsare blir enklare att läsa bildinnehåll.

 1. Markera en bild.

 2. Tryck på knappen fler alternativ om du vill öppna fliken Start. Knappen fler alternativ i PowerPoint för Windows-telefoner.

 3. Tryck på Start > Design.

 4. Tryck på Teman och välj önskat tema.

Menyn teman i PowerPoint för Windows-telefoner.

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Om du vill öppna fliken tabell trycker du på knappen fler alternativ. Knappen fler alternativ i PowerPoint för Windows-telefoner.

 3. Tryck på Formatalternativ och välj Rubrikrad.

  Tips: När alternativet är markerat är det grått.

 4. Skriv kolumnrubriker i tabellen.

Tabell Format-menyn i PowerPoint för Windows-telefoner.

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Tryck på knappen fler alternativ om du vill öppna fliken Start. Knappen fler alternativ i PowerPoint för Windows-telefoner.

 3. På fliken Start väljer du alternativ för textformatering.

Formatera textalternativ i PowerPoint för Windows-telefoner.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint 2016 har stöd för uppspelning av video med flera ljudspår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler. 

Dold textning eller undertexter måste vara kodade i videon innan den infogas i PowerPoint. PowerPoint stöder inte dold textning eller undertexter som är lagrade i en separat fil från videofilen.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar som du kan använda för att justera hur dold textning eller undertexter visas. 

Dold textning, undertexter och alternativa ljudspår sparas inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. När du omvandlar presentationen till en video inkluderas heller inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i videon som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en vald video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas. 

Kontrollera följande om du vill göra dina PowerPoint-presentationer mer tillgängliga:

 • Att videoklippen innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar, som användare som är blinda eller har nedsatt syn kan använda vid behov.

 • Att videoklipp som innehåller dialog även innehåller dold textning eller undertexter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Se även

Regler för Funktionskontroll

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Göra OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga

Office Online: Rekommendationer för att göra PowerPoint Online-presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint Online-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll och alla tabeller.

Visuellt innehåll innehåller bilder, SmartArt-grafik, former, grupper, inbäddade objekt, och videoklipp.

Använd tillgänglighetskontrollen i PowerPoint Online för att hitta saknad alternativtext.

Alternativtexten hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som enda metod för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text i den, upprepa texten i presentationen. I alt-text en kort beskrivning av bilden och nämna förekomsten av texten och dess uppsåt.

Lägga till alternativ text till bilder

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

Lägga till alternativtext för figurer eller inbäddade videor

Lägga till alternativtext för tabeller

Lägg till relevant hyperlänktext.

Sök igenom bilderna i presentationen visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till hyperlänktext

Ändra texten i en hyperlänk

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Sök visuellt igenom bilder i presentationen för att hitta förekomster av färgkodning.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Ringa in eller använd animeringar för att framhäva information i stället för att använda laserpekare eller färg.

Lägg till figurer om färg används för att ange status. Du kan till exempel lägga till en bockmarkering om grön används för att ange "godkänd" och ett versalt X om röd anger "underkänd".

Formatera text för tillgänglighet

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Leta efter bildtext som är svår att läsa eller att skilja från bakgrunden för att hitta bristfällig färgkontrast.

Texten i dina presentationer ska läsas så att alla, inklusive personer med nedsatt syn. kan se det också.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Undvik att använda orange, rött och grönt i mallen och texten.

Använd mönster i diagram i stället för färg för att markera intressanta saker.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Ge varje bild en unik rubrik.

Använd tillgänglighetskontrollen i PowerPoint Online för att hitta bilder som inte har rubriker.

Personer som använder skärmläsare och annan hjälpmedelsteknik hör bildtext, figurer och innehåll läsas upp i en viss ordning. Därför är det bra att använda bildlayouterna i PowerPoint Online som säkerställer att innehållet läses upp av skärmläsare i en logisk ordning.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller lässvårigheter förlitar sig på bildrubriker för att navigera. Genom att skumma eller använda en skärmläsare kan de exempelvis snabbt gå igenom en lista med bildrubriker och sedan gå direkt till den bild de vill.

Använda en logisk läsordning

Använda unika bildrubriker

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Använd tillgänglighetskontrollen i PowerPoint Online för att kontrollera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler, kapslade tabeller eller helt tomma rader eller kolumner.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma rader och kolumner i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Leta i bilderna efter områden som ser röriga eller oläsliga ut för att hitta möjliga problem som rör teckensnitt eller tomma utrymmen.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för tillgänglighet

Lägga till alternativtext för bilder och tabeller

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt innehåll och tabeller i dina PowerPoint Online-presentationer.

Obs!: Vi rekommenderar att du bara placerar text i beskrivningsfältet och lämnar rubriken tom. Det ger den bästa upplevelsen med de flesta större skärmläsare, bland annat Skärmläsaren. När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

 1. Markera en bild.

 2. På fliken Bildverktyg väljer du Format.

 3. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för bilden.

Skärmbild av dialogrutan Alternativtext med fälten Rubrik och Beskrivning.

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Välj en SmartArt-grafik.

 2. På fliken SmartArt-verktyg väljer du Design.

 3. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för SmartArt-grafiken.

Skärmbild som visar fliken Design i SmartArt-verktyg med en markör som pekar på alternativet Alternativtext.

Lägga till alternativtext för figurer eller inbäddade videor

 1. Markera en figur eller video.

 2. På fliken Ritverktyg väljer du Format.

 3. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för figuren.

Skärmbild som visar fliken Format i Ritverktyg med en markör som pekar på alternativet Alternativtext.

Lägga till alternativtext för tabeller

 1. Placera markören i en cell i tabellen.

 2. På fliken Tabellverktyg väljer du Layout.

 3. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för tabellen.

Skärmbild som visar fliken Layout i Tabellverktyg med en markör som pekar på alternativet Alternativtext.

Göra hyperlänkar och tabeller tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och tabeller i din PowerPoint Online-presentation tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för, högerklicka och välj Länk.

  Texten som du har markerat visas i rutan Visningstext. Det här är hyperlänktexten.

  Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

 2. I rutan Adress skriver du eller klistrar in målwebbadressen.

 3. Välj Infoga.

Skärmbild som visar dialogrutan Länk där du kan ange visningstext och adressinformation för hyperlänkar.

Ändra texten i en hyperlänk

 1. Markera hyperlänktexten, högerklicka och välj Redigera länk.

 2. I rutan Visningstext redigerar du texten som du vill ska visas för hyperlänken.

 3. Välj OK.

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. På fliken Tabellverktyg väljer du Design.

 3. Välj Rubrikrad och skriv kolumnrubrikerna i tabellen.

Skärmbild av gruppen Tabellformatsalternativ på fliken Design under Tabellverktyg, med alternativet Rubrikrad markerat.

Göra bilder tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör bilder i din PowerPoint Online-presentation tillgängliga.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använda en av inkluderade tillgängliga teman och mallar för att kontrollera att Bildformgivning, färger, kontrast och teckensnitt är tillgängliga för alla målgrupper. De också utformade så att skärmläsare blir enklare att läsa bildinnehåll.

 1. Gå till Office.com, logga in på ditt konto och öppna PowerPoint Online i din webbläsare.

 2. På sidan Välkommen till PowerPoint väljer du fler teman.

 3. Rulla ned till slutet av sidan på sidan Välj ett tema och markera Utforska alla teman.

 4. Skriv ”tillgängliga mallar” i textrutan Sök efter Office-mallar och tryck på RETUR.

 5. Välj en lämplig mall i sökresultatet.

 6. Välj Redigera i webbläsare i fönstret för förhandsgranskning av mall.

Välkommen till vy med mallar i PowerPoint Online.

Använda en logisk läsordning

Om bilderna innehåller objekt som inte ingår i en bildmall måste du ordna dem i en logisk ordning. Objekt läses upp i den ordning som du skapat dem, vilket kanske inte blir begripligt när du använder en skärmläsare.

Det är enklare att testa läsordningen i PowerPoint på datorn, eftersom du kan ändra ordning på objekt i fönstret Markering. Men i PowerPoint Online kan du klippa och klistra in objekt om du vill ändra ordning på dem i en bild.

Om du vill testa objektordningen på en bild markerar du objektet och trycker på TABB för att byta fokus från objekt till objekt.

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Välj fliken Start.

 3. I gruppen Teckensnitt väljer du formateringsalternativ.

Gruppen Teckensnitt i PowerPoint Online

Använda unika rubriker för bilder

 1. Markera en bild utan en rubrik.

 2. På fliken Start väljer du Layout.

 3. I dialogrutan Bildlayout väljer du en bildlayout som innehåller rubrikplatshållare och väljer Ändra layout. Den nya layouten läggs till för bilderna.

 4. Skriv ett unikt namn i rubrikplatshållaren.

Obs!: En rubrik behöver inte nödvändigtvis synas för att vara tillgänglig. Personer som använder skärmläsare hör till exempel en bilds rubrik även om den inte visas. I PowerPoint 2016 på datorn kan du använda fönstret Markering för att aktivera eller inaktivera rubrikers och andra objekts synlighet i en bild.

Skärmbild som visar fliken Start med en markör som pekar på alternativet Layout i gruppen Bilder.

Använda tillgänglighetskontroll i PowerPoint Online

 1. Öppna fliken Granska.

 2. Välj Kontrollera tillgänglighet.

  Skärmbild som visar fliken Granska med en markör som pekar på alternativet Kontrollera tillgänglighet.

 3. Granska resultatet i fönstret Tillgänglighetskontroll. Resultatet kategoriseras utifrån allvarlig problemet finns på följande sätt:

  • Fel. Innehåll som är väldigt svårt eller omöjligt att förstå för användare med funktionshinder.

  • Varningar. Innehållet är svårt att förstå för användare med funktionshinder.

  • Tips. Tips innebär att även om personer med funktionshinder kan förstå innehållet så kan upplevelsen förbättras om det ordnas eller presenteras på annat sätt.

 4. Åtgärda problemen.

Obs!: Tillgänglighetskontroll kontrollerar din presentation för alla problem som kan vara fast i webbläsaren. Öppna din presentation i i-programmet och använda stationära tillgänglighetskontroll för Windows eller Macför en fullständig kontroll.

Se även

Regler för Funktionskontroll

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Gör dina Excel-dokument som är tillgänglig för personer med funktionshinder

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×