Göra nyckelord begripliga: Hur (och varför) tätheten av nyckelord maximeras på ditt CV

Augusti 2010

Av Karen Hofferber, CPRW Certifierad Professionell CV-skribent på ResumePower.com

Att fylla ditt CV med passande nyckelord är en utmärkt strategi, oavsett om du aktivt söker jobb eller bara "testar vattnet" för att undersöka ditt nästa möjliga karriärsdrag. I ekonomiska nedgångar kan konkurrensen om jobb vara riktigt tuff men ett nyckelordsrikt CV kan ge dig ett markant försprång.

Men vad är egentligen "nyckelord" och varför är de så viktiga?

Nyckelord är industri- eller jobbspecifika termer, jargong, akronymer eller modeord. Utan att göra en lång lista, kan nyckelord vara:

 • Examen     (t.ex. "MBA", "Filosofie kandidat i marknadsföring")

 • Industriintyg     (t.ex. "CCNA", "CPA", "CFA", "MCP")

 • Jobbtitlar     (t.ex. "IT-chef", "Försäljningsansvarig", "Receptionist" eller "Chef för affärsutveckling")

 • Jobbfunktioner     (t.ex. "Huvudkontor", "Revisionsarbete", "Personalavdelning" och "Utveckling")

 • Datorkompetens     (t.ex. "MS Office Suite", "Word", "Excel")

 • Industrispecifika termer och program     (t.ex. "Sex Sigma", "ISO", "HIPAA")

 • Arbetsgivare och skolnamn     (Namn på arbetsgivare används för att stå ut från konkurrensen)

 • Konkreta skickligheter     (t.ex. "Desktop Publishing", "Systemsäkerhet", "HAZMAT-hantering")

 • Övriga färdigheter     (t.ex. "Teambuilding", "Problemlösning", "Kundkontakt", "Projektledning"

Med hjälp av datorer och skanningsteknologi har inbegripandet av nyckelord i ett CV fått en ny innebörd. Nyckelord används som söktermer för att minska antalet kandidater för en given anställning. När arbetsgivare söker i en CV-databas (antingen i ett internt system eller på en stor sajt för arbetstillfällen som Monster.com), börjar de sin sökning med nyckelord som ett försök att hitta toppmatchningar för anställningstillfället. Ju mer passande nyckelord ditt CV har desto fler träffar får ditt dokument.

Har ditt CV många nyckelord?

Är du osäker på att ditt CV innehåller de rätta nyckelorden som krävs för att hamna i toppen?

Du kan maximera förekomsten av nyckelord i ditt CV genom att göra en sökning online. Gå till webbplatser för arbetstillfällen (som t.ex. Monster.com eller CareerBuilder.com) och skumme igenom arbetstillfällen som matchar ditt karriärsmål. Begränsa inte din sökning till en specifik plats, gör istället en nationell sökning. (Vid den här punkten letar du inte efter jobb, du gör en efterforskning på nyckelord.) Notera alla termer som används ofta i anslagen. Inkorporera dessa nyckelord någonstans i ditt CV (t.ex. i din inledande "Kvalificeringsprofil", i dina listade "Nyckelfärdigheter", avsnittet om "Utbildning" eller i avsnittet om dina "Arbetslivserfarenheter")

Vanliga problem med nyckelord

Tänk om du under dina sökningar upptäcker att arbetsgivare som letar efter kandidater till anställningar du har riktat in dig på söker efter personer med en kandidatexamen och du aldrig avslutade din? Du kan fortfarande använda det här nyckelordet och samtidigt vara helt ärligt genom att inkludera följande i ditt avsnitt "Utbildning"

UNIVERSITETSNAMN – Stad

Kandidatexamen i ekonomi, 2000-2003

Avslutade ¾ av ett kandidatprogram innan jag tackade ja till en heltidsanställning.

Elle om du söker arbete inom tillverkning och du märker att det står "Erfarenhet av Sex sigma" i annonserna och du saknar utbildning inom det området. Du gör lite eftersökningar om "Sex sigma" och upptäcker att den ledarskapsutbildningen du har fått liknar sex sigma-principen. Så här kan du hantera det i ditt CV:

 • Avslutat ingående ledarskapsutbildning baserad på principerna i Sex sigma.

Tips

Härma yrkesutövande CV-skribenter för att maximera förekomsten av nyckelord, inkludera alla möjliga format av nyckelord i ditt CV. Här är till exempel hur en person med en MBA-examen listade sina behörigheter i sitt CV:

UNIVERSITETSNAMN – Stad

Master of Business Administration (MBA), 2004

Avslutade en masterexamen i affärsadministration parallellt med en heltidsanställning.

Observera att både "MBA", "Master of Business Administration" och "masterexamen" var inkluderade i exemplet ovan. Därmed skulle detta CV "hittas" och en "träff" skulle registreras oavsett vilken kombination av nyckelord arbetsgivaren anger vid sökningen.

Designtips för CV i Word: Använd de bästa marginalerna i ditt CV

Att använda standardinställningarna för marginaler i Word är kanske inte den bästa strategin i en praktisk eller en designmässig synvikel.

På dagens konkurrenskraftiga marknad måste CV:n göra mer än bara räkna upp dina arbetslivserfarenheter och akademiska meriter. Det ska vara ett övertygande bevis på vad du har gjort och också hur bra du har gjort det.

Ordantalet ökar självklart om du har med tilläggsinformationen i ditt CV. Genom att justera marginalerna för att få till en symmetri mellan text och tomt utrymme kan du få en presentation som är visuellt tilltalande. Målet är att formge ett CV som är innehållsrikt utan att bli överväldigande för läsaren genom att trycka in för mycket text på en sida.

Det är en balansakt att välja rätt marginaler. Att ställa in för smala marginaler för att få mer plats för text är ett misstag. Läsare vill osannolikt takla ett så tungt dokument utan att behöva ta en stark dos av migränmedicin. Å andra sidan kan resultatet bli amatörmässigt om du har för breda marginaler.

Att ställa in de övre och nedre marginalerna mellan 1 och .5 tum och de högra och vänstra marginalerna mellan 1 och .7 tum fungerar bra för de flesta CV:n. Med de här inställningarna maximeras sidutrymmet samtidigt som layouten kan "andas".

Så här justerar du marginalerna i Microsoft Word 2010:

 1. Öppna fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat och klicka på dialogrutan i det nedre högra hörnet.

 2. Öppna fliken Marginaler och klicka på pilarna för att justera de övre/nedre och högra/vänstra marginalerna.

 3. Välj Hela dokumentet under Använd på.

 4. Klicka på OK.

Om författaren

Karen Hofferber är en certifierad professionelll CV-skrivent och ansvarig skribent på ResumePower.com. Byta kärriär? Se CV för karriärbyte av Kim Isaacs och Karen Hofferber för mer hjälp. Du kan kontakta Karen på ResumePower.com.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×